MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 694/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 694         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 septembrie 2016

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

600. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi

 

625. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 

628. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

910/1.657/99. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 

4.971. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 2” din municipiul Cluj-Napoca

 

4.973. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 4” din municipiul Cluj-Napoca

 

4.974. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Elf din municipiul Cluj-Napoca

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 24 august 2016.

Nr. 600.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată (lei)

1

2

3

4

5

6

27826

8.19.01

51-02

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

1.695.719,77

112007

8.19.01

51-03

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

3.060.653,02

112008

8.19.01

51-04

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

2.108.296,29

112009

8.19.01

51-08

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

370.890,03

112010

8.19.01

51-09

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

116.461,19

112011

8.19.01

51-10

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

377.348,58

112012

8.19.01

51-11

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

105.382,46

112013

8.19.01

51-12

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

433.014,71

112014

8.19.01

51-13

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

109.025,46

112015

8.19.01

51-14

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

127.265,78

112016

8.19.01

51-15

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

121.031,08

112017

8.19.01

51-16

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

380.616,54

112018

8.19.01

51-17

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

115.916,15

112019

8.19.01

51-18

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

95.598,67

112020

8.19.01

51-21

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

180.192,65

112021

8.19.01

51-22

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

330.752,62

112022

8.19.01

51-23

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

344.054,66

112023

8.19.01

51-24

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

140.102,83

112024

8.19.01

51-25

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

139.808,18

112025

8.19.01

51-26

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

193.023,28

112026

8.19.01

51-27

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

154.129,80

112027

8.19.01

51-29

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

267.757,12

112028

8.19.01

51-30

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

431.707,22

112029

8.19.01

51-32

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

91.552,57

112030

8.19.01

51-33

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

240.623,11

112031

8.19.01

51-34

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

121.091,96

112032

8.19.01

51-36

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

233.904,21

112033

8.19.01

51-37

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

96.745.35

112034

8.19.01

51-38

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI; 3797115

293.318,23

112035

8.19.01

51-39

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

232.468,86

112036

8,19,01

51-40

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

178.687,19

112037

8.19.01

51-42

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

477.459,33

112038

8.19,01

51-45

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

187.636,35

112039

8.19.01

51-47

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

84.656,18

112040

8.19.01

51-50

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

126.700,69

112042

8.19.01

51-53

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

232.509,58

112043

8.19.01

51-54

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

246.461,97

112044

8.19.01

51-55

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

214.385,31

112045

8.19.01

51-56

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

193.821,72

112046

8.19.01

51-57

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

225.634,27

112047

8.19.01

51-58

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

250.130,70

112048

8.19.01

51-59

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

214.608,37

112049

8.19.01

51-60

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

238.544,37

112050

8.19.01

51-61

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI; 3797115

409.509,55

112051

8.19.01

51-62

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

355.535,52

112052

8,19,01

51-63

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

849.429,68

112053

8.19.01

51-64

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

210.712,04

112054

8.19,01

51-65

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

214.211,21

112055

8.19.01

51-66

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

685.325,41

112056

8.19.01

51-67

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

324.698,79

112057

8.19.01

51-68

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

212.576,61

112058

8.19.01

51-69

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

207.675,38

112059

8.19.01

51-70

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

210.137,69

112061

8.19.01

51-75

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

210.424,79

112062

8.19.01

51-79

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

893.470,72

112063

8.19.01

51-03

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

12.503.635,51

112069

8.19.01

51-74

Judeţul Călăraşi

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare CUI: 3797115

96.655,40

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului.”

2. La articolul 4, după litera k) se introduc două noi litere, literele I) şi m), cu următorul cuprins:

,l) iniţiază acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional şi legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului;

m) coordonează activităţile în vederea realizării unui muzeu de istorie al evreilor din România.”

3. La articolul 41, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cazare şi masă în unităţi hoteliere şi pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate. Numărul maxim de participanţi şi invitaţi la acţiunile, programele şi proiectele realizate poate fi de maximum 100 de persoane. Baremul maxim al cheltuielilor pentru masă este de 90 lei/zi/persoană, iar al cheltuielilor pentru apă, ceai sau cafea este de 6,50 lei/zi/ persoană;”.

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Institutul este condus de un director general, funcţie asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de secretar de stat, în condiţiile legii, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului.”

5. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) Comitetul consultativ pentru realizarea unui muzeu al evreilor din România; membrii Comitetului consultativ sunt numiţi de directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», cu acordul Şefului Cancelariei Prim-Ministrului, şi nu sunt salarizaţi;”.

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 21.”

7. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, prin decizie a directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 cu această destinaţie.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

p. Directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,

Elisabeth Ungureanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nîcolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 625.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 902/2005)

 

Numărul maxim de posturi aprobat = 21

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIU DE ONOARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIU ŞTIINŢIFIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

COMITET

CONSULTATIV MUZEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIU DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITET

EDUCAŢIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIU CERCETARE STIINŢIFICĂ

 

 

 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

 

 

 

 

 

SERVICIU COMUNICARE

ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment cercetare ştiinţifică

 

Compartiment editare

 

Compartiment bibliotecă şi arhivă istorică

 

Compartiment relaţii publice şi programe cultural-educative

 

Compartiment secretariat şi arhivă

 

Compartiment resurse umane şi salarizare

 

Compartiment tehnic administrativ

 

Compartiment muzeal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul normelor metodologice, următoarele denumiri se înlocuiesc, în mod corespunzător, după cum urmează:

a) „Ministerul Internelor şi Reformei Administrative” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică;

b) „ministrul internelor şi reformei administrative” cu „viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice”, în cazul prevederilor care reglementează domeniul administraţie publică;

c) „Ministerul Economiei şi Finanţelor” cu „Ministerul Finanţelor Publice”;

d) „Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative” cu „Direcţia generală pentru administraţie publică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Activitatea grupurilor de lucru are caracter permanent, componenţa acestora fiind modificată prin act administrativ al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) Componenţa grupurilor de lucru se stabileşte prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, după caz.

(2) Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi ministrul finanţelor publice desemnează prin ordin reprezentanţii care vor face parte din grupurile de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(3) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România desemnează prin act intern reprezentanţii în cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(4) Actele de desemnare prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit conducătorilor ministerelor şi altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în termen de 3 zile de la data la care au fost emise.

(5) Ordinele de constituire a grupurilor de lucru, respectiv actele de desemnare a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor

Publice, Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România şi Asociaţiei Comunelor din România se transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de 3 zile de la data la care au fost emise.”

4. La articolul 8, partea introductivă şi literele d), f), g), h), j), m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Grupurile de lucru îndeplinesc următoarele atribuţii, în condiţiile legii;

........................................................................................................................

d) transmit Ministerului Finanţelor Publice proiectul strategiei sectoriale de descentralizare sau proiectul strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, pentru formularea punctului de vedere cu privire la implicaţiile financiare ale acestuia;

........................................................................................................................

f) elaborează standardele de calitate şi de cost, în condiţiile legii;

g) elaborează indicatorii de monitorizare a îndeplinirii standardelor de calitate şi a standardelor de cost şi le supune spre aprobare ordonatorului de credite al ministerelor de resort sau al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

h) fundamentează standardele de calitate şi de cost, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 961/2009 privind aprobarea Ghidului-cadru pentru elaborarea standardelor minime de calitate şi a standardelor minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

........................................................................................................................

j) elaborează analize de impact cu privire la procesul de descentralizare;

........................................................................................................................

m) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la fazele-pilot, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală administraţie publică;

........................................................................................................................

o) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a strategiei sectoriale de descentralizare sau a strategiei sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate, după caz, pe care le înaintează Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare, prin Direcţia generală administraţie publică;”.

5. La articolul 9, partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin structurile de specialitate, asigură aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prin următoarele activităţi:

e) elaborează şi implementează sistemul de monitorizare a îndeplinirii de către autorităţile administraţiei publice locale a standardelor de calitate şi a standardelor de cost în furnizarea serviciilor publice şi de utilitate publică.”

6. După articolul 9 se Introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale furnizează, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, date şi informaţii cu privire la serviciile publice prevăzute de lege în competenţa acestor instituţii.”

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Faza-pilot reprezintă etapa pe care ministerele sau celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale o organizează pe durată determinată, în vederea testării deciziilor cu privire la descentralizarea anumitor competenţe de la nivel central la nivel local, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 4,”

8. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

Art. 111. - Raportul de evaluare privind derularea fazei-pilot, prevăzut în anexa nr. 5, este elaborat de grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor şi înaintat Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare în maximum 30 de zile de la data la care s-a încheiat perioada de testare.”

9. După articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 291-293, cu următorul cuprins:

»Art. 291. - (1) Strategia generală de descentralizare se elaborează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

(2) Strategiile de descentralizare sectoriale, respectiv strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează de fiecare minister inclus în procesul de descentralizare şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

Art. 292. - (1) Strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează pe baza indicatorilor de monitorizare a standardelor de calitate şi a standardelor de cost.

(2) Până la elaborarea standardelor de calitate şi a standardelor de cost, strategiile sectoriale pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate se elaborează în vederea stabilirii indicatorilor de monitorizare şi evaluare a serviciilor publice la nivel local.

(3) Metodologia privind structura strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate este prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 293. - (1) Elaborarea analizelor de impact cu privire la competenţele propuse a fi descentralizate este o etapă premergătoare elaborării proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele.

(2) Analiza de impact este documentul prin care se fundamentează oportunitatea luării deciziei elaborării proiectelor de legi sectoriale. Aceasta este elaborată de grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor în maximum 60 de zile de la data la care s-a încheiat perioada de testare în cadrul fazei-pilot sau, după caz, în termen de maximum 90 de zile de la data aprobării strategiei generale de descentralizare sau a strategiilor sectoriale de descentralizare.

(3) Rezultatele analizei de impact sunt prezentate conducerii ministerului sau organului de specialitate al administraţiei publice centrale care transferă competenţe în vederea însuşirii şi iniţierii procedurii de elaborare a proiectului de lege sectorială de descentralizare, după caz.

(4) Analiza de impact împreună cu memorandumul pentru aprobarea propunerii de elaborare a proiectelor de legi sectoriale prin care se vor descentraliza competenţele sunt înaintate Guvernului de către conducerea ministerului/organului de specialitate al administraţiei publice centrale care transferă competenţe, conform prevederilor Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

(5) Metodologia privind structura analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial este prevăzută în anexa nr. 7.”

10. Articolul 14 se abrogă.

11. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

12. Titlul anexei nr. 2 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Metodologie privind structura strategiei sectoriale de descentralizare

13 La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.1. Premisele elaborării strategiei sectoriale de descentralizare”.

14. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.6. Principii generale şi specifice ale strategiei sectoriale de descentralizare”.

15. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Obiectivele*1) strategiei sectoriale de descentralizare:”.

16. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1. obiectivul general al strategiei de descentralizare sectorială;”.

17 La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. - Activităţi

În funcţie de obiectivele specifice stabilite vor fi indicate activităţile care vor conduce la realizarea acestora.

Următoarele elemente vor fi avute în vedere:

a) identificarea competenţelor exercitate de către autoritatea administraţiei publice centrale (minister, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, după caz), servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, care vor fi transferate autorităţilor administraţiei publice locale;

b) analize instituţionale referitoare la: structurile de la care urmează să transfere competenţe în cadrul fazelor-pilot;

c) descrierea tuturor competenţelor exercitate de structurile deconcentrate sau subordonate;

d) stabilirea criteriilor pentru identificarea unităţilor administrativ-teritoriale care implementează fazele-pilot;

e) selectarea acelor competenţe ce urmează să fie testate efectiv în fazele-pilot;

f) identificarea tuturor factorilor implicaţi în procesul de descentralizare (de exemplu: cetăţeni, ONG-uri, autorităţi locale, autorităţi centrale etc.);

g) identificarea unităţilor administrativ-teritoriale care urmează să implementeze fazele-pilot;

h) identificarea criteriilor de determinare a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz;

i) identificarea ariei geografice a beneficiarilor în vederea efectuării transferului de competenţe. Se va respecta criteriul potrivit căruia descentralizarea competenţelor privind furnizarea unui serviciu public se face către acel nivel al administraţiei publice locale care corespunde cel mai bine ariei geografice a beneficiarilor;

j) identificarea posibilităţilor de realizare a economiilor de scară în procesul de furnizare a serviciului public, dacă este cazul;

k) identificarea resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale şi a posibilităţilor de alocare eficientă a acestora în procesul de exercitare a competenţelor supuse descentralizării; se elaborează şi inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public al statului;

l) identificarea posibilităţilor de stabilire a standardelor de cost pentru finanţarea serviciilor publice şi de utilitate publică propuse a fi descentralizate şi a standardelor de calitate aferente asigurării furnizării acestora;

m) elaborarea criteriilor, indicatorilor cantitativi şi calitativi, a mecanismelor de coordonare metodologică, de monitorizare şi verificare privind organizarea fazei-pilot;

n) organizarea unor faze-pilot în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse pentru descentralizarea competenţelor.”

18. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6. Rezultatele strategiei sectoriale de descentralizare. Pentru obiectivele specifice ale strategiei se stabilesc rezultatele aşteptate. Rezultatele aşteptate trebuie să fie măsurabile.”

19. După anexa nr. 3 la normele metodologice se introduc patru noi anexe, anexele nr. 4-7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale emit ordinele pentru aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru descentralizare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice şi structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale îşi desemnează reprezentanţii în cadrul grupurilor de lucru din cadrul ministerelor şi al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Actualizarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se realizează în termen de 10 zile de la apariţia modificărilor componenţei.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ioan-Dragoş Tudorache

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 31 august 2016.

Nr. 628.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

METODOLOGIE

privind organizarea şi gestionarea fazei-pilot pentru testarea competenţelor supuse procesului de descentralizare sectorială

 

1. Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor, constituit potrivit prezentei hotărâri, realizează o analiză privind punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările referitoare la fiecare competenţă care urmează să fie transferată.

2. Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale identifică personalul, în raport cu fişa postului, compartimentul şi relaţiile funcţionale născute în legătură cu sau necesare exercitării competenţei care se află în procesul de descentralizare.

3. După o tematică elaborată de grupul de lucru se procedează la organizarea şi efectuarea programelor de instruire a personalului desemnat de către conducerea unităţii administrativ-teritoriale în vederea cunoaşterii sub toate aspectele a fiecărei competenţe care urmează să fie descentralizată, în cadrul unor colective comune formate din personalul ministerului şi din cel nominalizat de către conducerea unităţii administrativ-teritoriale respective.

4. Evaluarea deciziilor ce privesc transferul competenţelor se realizează atât la nivelul grupului de lucru, cât şi la nivelul unităţii administrativ-teritoriale de către un colectiv de evaluare ai cărui membri sunt nominalizaţi de reprezentantul unităţii administrativ-teritoriale.

5. În baza protocoalelor încheiate între minister, după caz, organe ale administraţiei publice centrale şi unităţile administrativ-teritoriale, selectate pentru implementarea fazei-pilot, ministerul/organul administraţiei publice centrale transmite colectivului de evaluare documentele incidente exercitării competenţelor propuse a fi testate.

6. Colectivul de evaluare urmează să desfăşoare activitatea în plan local conform protocolului de colaborare. Exercitarea competenţei are loc în cadrul comun, minister, respectiv colectiv de evaluare, răspunderea pentru modul de exercitare a competenţei revenind ministerului.

7. Colectivul constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale identifică resursele necesare exercitării competenţelor testate.

8. Grupul de lucru fundamentează indicatorii de evaluare a calităţii şi a costurilor aferente exercitării fiecărei competenţe testate, după caz.

9. Grupul de lucru identifică costurile necesare exercitării fiecărei competenţe care urmează să fie transferată.

10. Elaborează raportul de evaluare a derulării fazei-pilot.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 (a nomele metodologice)

 

CONŢINUTUL

raportului de evaluare privind derularea fazei-pilot

 

Raportul de evaluare privind derularea fazei-pilot trebuie să se refere cel puţin la următoarele aspecte:

1. descrierea instituţiilor implicate în derularea fazei-pilot;

2. membrii grupului de lucru şi ai colectivului de evaluare;

3. perioada de desfăşurare a fazei-pilot;

4. scurtă descriere a competenţelor testate (cadrul juridic aplicabil, istoric, scop şi obiective ale fazei-pilot);

5. resursele utilizate;

6. probleme întâmpinate în derularea fazei-pilot;

7. soluţiile la problemele identificate;

8. evidenţierea cauzelor care au condus la lipsa unor soluţii la problemele identificate;

9. descrierea riscurilor asociate exercitării competenţelor testate de către unităţile administrativ-teritoriale. Relevarea implicaţiilor acestora în domeniile resurse umane, financiar, material;

10. prezentarea, dacă este cazul, a situaţiilor în care nu s-a respectat planul de acţiune şi/sau a protocolului de colaborare între instituţiile implicate în derularea fazei-pilot;

11. prezentarea acţiunilor necesare pentru armonizarea structurilor organizatorice ale instituţiilor implicate în derularea fazei-pilot în realizarea transferului competenţelor;

12. fundamentarea standardelor de cost şi de calitate;

13. alte elemente considerate relevante de membrii grupului de lucru, opinii separate etc.;

14. concluzia şi recomandările grupului de lucru privind derularea fazei-pilot.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

METODOLOGIE

privind structura strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate

 

I. Introducere (informaţii generale relevante, priorităţi, politici şi cadru juridic existent) şi prezentarea contextului/ situaţiei existente

1. Premisele elaborării strategiei pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a competenţelor descentralizate

2. Planificarea în timp - perioada de implementare a strategiei (termen mediu sau lung)

3. Părţile implicate în elaborarea strategiei

4. Modul de lucru (ateliere, seminare, sesiuni, grupuri de lucru etc.)

5. Cadrul legal existent, documentele strategice de impact naţional, programul de guvernare, cadrul legal general şi sectorial etc.

6. Enumerarea competenţelor transferate către autorităţile administraţiei publice locale care fac obiectul prezentei strategii (exclusive, partajate, delegate)

7. Sursele de finanţare (de exemplu: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele alocate exercitării competenţelor

8. Sistemul de monitorizare aplicat

- indicatorii utilizaţi (cantitativi şi calitativi) în monitorizarea exercitării competenţelor descentralizate, respectiv a standardelor de calitate şi cost elaborate şi aplicate;

- sursa de date utilizată;

- metoda de colectare (cum s-a făcut colectarea, cum s-au transmis datele etc.);

- calendarul colectării (intervalul de timp la care s-a făcut colectarea/periodicitatea).

II. Definirea problemelor

1. Prezentarea concluziilor rapoartelor de monitorizare şi evaluare cu privire la modul de exercitare a competenţelor descentralizate

2. Scurtă descriere a problemelor identificate (de exemplu: alocări neclare/confuze ale responsabilităţilor către fiecare actor

implicat în furnizarea serviciului public în cauză; lipsa unor sisteme de monitorizare şi evaluare relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor publice descentralizate/ deconcentrate; deficienţe în pregătirea profesională sau de altă natură a personalului; suprapunerea în exercitarea anumitor competenţe între diferite niveluri ale administraţiei publice locale sau între acestea şi serviciile publice deconcentrate; lipsa standardelor de calitate şi de cost aferente competenţelor descentralizate etc.) şi a soluţiilor de remediere a acestora adoptate în perioada supusă monitorizării

3. Impactul standardizării din perspectiva standardelor de calitate şi cost aplicate

4. Analiza diagnostic a problemelor identificate (de exemplu: analiza punctelor tari, slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor)

5. Concluziile analizei (de exemplu: nivel/grad de atingere a obiectivelor şi a indicatorilor asumaţi)

6. Recomandări/Propuneri de rezolvare a problemelor constatate/acţiuni de remediere propuse pentru perioada următoare

III. Obiectivele şi direcţiile de acţiune ale strategiei

1. Obiectivele strategiei (Acestea se vor formula ca urmare a concluziilor şi recomandărilor stabilite şi vor viza problemele constatate şi remedierea lor.)

2. Direcţii de acţiune (în formularea acţiunilor se va ţine cont de cele mai potrivite/adecvate demersuri în vederea atingerii obiectivelor stabilite. În definirea acestora se va ţine cont de resursele existente umane, materiale, instituţionale etc., precum şi de faptul că prin intermediul lor se vor atinge rezultatele aşteptate.)

IV. Rezultate aşteptate şi indicatori

1. Rezultate aşteptate (Reprezintă efectul/rezultatul activităţilor desfăşurate, iar realizarea va conduce la atingerea obiectivelor.)

2. Indicatori cantitativi şi calitativi (Monitorizarea atingerii indicatorilor va oferi nivelul de atingere a obiectivelor asumate. Indicatorii trebuie să fie SMART având în vedere că atingerea lor reprezintă atingerea obiectivelor în termeni de cantitate, calitate, beneficiari, loc, timp etc.)

V. Implicaţii pentru buget

Identificarea resurselor necesare şi modul de alocare a acestora

VI. Implicaţii Juridice

Propuneri de modificare a actelor normative existente, de abrogare etc.

VII. Monitorizare, evaluare

Sistemul de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat conform anexei nr. 3 la normele metodologice

VIII. Planul de acţiune al strategiei

Planul de acţiune va conţine:

1. obiectivele strategiei

2. direcţiile de acţiune

3. rezultatele aşteptate

4. indicatorii cantitativi şi calitativi

5. termene (în funcţie de durata strategiei se pot stabili termene intermediare care să ajute la asigurarea unei monitorizări eficiente)

6. responsabili (factorii implicaţi în remedierea problemelor constatate şi/sau în derularea acţiunilor prevăzute)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

METODOLOGIE

privind structura analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial

 

În elaborarea analizei de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivel sectorial se vor avea în vedere următoarele aspecte:

1. Scurtă descriere a evoluţiei procesului de descentralizare sectorială

2. Identificarea competenţelor aflate în proces de descentralizare:

2.1. enumerarea competenţelor exercitate de administraţia publică centrală, inclusiv serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului;

2.2. pentru fiecare dintre competenţele identificate se vor preciza: sursele de finanţare (de exemplu: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, alte surse), resursele umane, materiale şi patrimoniale utilizate în vederea exercitării acestor competenţe,

2.3. Evaluarea aspectelor referitoare la starea de fapt existentă:

a) instituţiile, unităţile administrativ-teritoriale implicate;

b) prezentarea sintetică a raportului de evaluare (cadrul juridic aplicabil, istoric, scop şi obiectivele fazei-pilot), după caz.

3. Identificarea legislaţiei care reglementează modul de exercitare a competenţelor identificate.

4. Descrierea provocărilor, a problemelor majore din punctul de vedere financiar şi administrativ pentru autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, a serviciului public deconcentrat în exercitarea competenţelor identificate în cadrul procesului de descentralizare. Prezentarea aspectelor pozitive şi negative constatate în procesul de exercitare a acestor competenţe, precum şi aspectele care periclitează exercitarea lor în condiţii de eficienţă.

5. Prezentarea datelor şi informaţiilor cu privire ia:

a) acte normative necesar a fi modificate:

b) beneficii realizate;

c) costurile estimate;

d) analiza privind resursele care fac obiectul transferului în cadrul procesului de descentralizare. Resursele şi costurile (atât din punct de vedere financiar, cât şi administrativ) alocate/utilizate: resurse umane, materiale şi financiare;

e) riscurile asociate transferului de competenţe;

f) măsuri pentru înlăturarea riscurilor;

g) relaţia cu beneficiarii direcţi ca urmare a exercitării competenţelor testate:

- grad de informare/publicitate;

- satisfacţia privind calitatea serviciilor;

- respectarea drepturilor consumatorilor etc.;

h) impactul descentralizării la nivel sectorial asupra domeniilor aflate în conexiune instituţională.

6. Formularea de concluzii şi recomandări cu privire la continuarea procesului de descentralizare sectorială

7. Alte informaţii relevante

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 910 din 28 iulie 2016

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 99 din 30 august 2016

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR Şl PĂDURILOR

Nr. 1.657 din 22 august 2016

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.360 din 28 iulie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că prezentul ordin a respectat procedura de notificare prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă procedura de avizare a produselor biocide care sunt puse la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României, conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 89 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.”

2. La articolul 2, după litera d) se introduc trei noi litere, literele d1)-d3), cu următorul cuprins:

„d1) referat de evaluare în vederea menţinerii avizului pentru TP1 şi TP 2 - document cu caracter justificativ intern întocmit de către experţii desemnaţi din partea autorităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1), în care sunt înscrise datele privind identitatea solicitantului, a producătorului, încadrarea produsului biocid, substanţele active, domeniul şi indicaţiile de utilizare, date de eficacitate ale produsului biocid din rapoartele de testare prevăzute la art. 71 alin. (1);

d2) referat de evaluare în vederea menţinerii avizului pentru produsele TP3şi TP4 - document cu caracter justificativ intern întocmit de către experţii desemnaţi din partea autorităţilor prevăzute la art. 6 alin, (1), în care sunt înscrise datele privind identitatea solicitantului, a producătorului, încadrarea produsului biocid, substanţele active, domeniul şi indicaţiile de utilizare, date de eficacitate ale produsului biocid din raportul de testare prevăzut la art. 72 alin. (1);

d3) TP 1, TP 2, TP 3, TP 4 şi TP 5 reprezintă produsele biocide încadrate în grupa principală 1: Dezinfectanţi, tipurile de produs 1,2,3,4 şi 5 - definite în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, cu amendamentele ulterioare.”

3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - Termenii din prezentul ordin care nu sunt definiţi la articolul anterior sunt utilizaţi în sensul definiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.”

4. La articolul 4 alineatul (1), litera d.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d.3. utilizările pentru care produsul biocid este avizat, cum ar fi: conservarea lemnului, dezinfecţie, biocid de suprafaţă, antidepunere etc.;”.

5. La articolul 4 alineatul (1), după litera g) se introduc patru noi litere, literele g1)-g4), cu următorul cuprins:

„g1) pentru produsele biocide încadrate în grupa principală 1: dezinfectanţi, tipurile de produs TP 1-TP 4, în evaluarea produsului şi demonstrarea eficacităţii acestuia se aplică Standardul european pentru dezinfectante chimice şi antiseptice EN 14885:2015, iar pentru tipul de produs 5 se aplică documentul Orientări tranzitorii privind eficacitatea de evaluare pentru tipurile de produse 1-5, dezinfectanţi, cu modificările şi completările ulterioare, afişat pe site-ul Agenţiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA);

g2) pentru produsele biocide încadrate în grupa principală 1: dezinfectanţi. TP 1 şi TP 2, cu indicaţie de utilizare în unităţi sanitare, rapoartele de testare a eficacităţii acceptate vor fi efectuate în două laboratoare acreditate conform Standardului european pentru dezinfectante chimice şi antiseptice EN 14885:2015. Rapoartele trebuie să conţină rezultatele testării fiecăreia dintre activităţile declarate pe eticheta şi în dosarul tehnic al produsului;

g3) deţinătorii avizelor au obligaţia ca în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să actualizeze documentaţia privind eficacitatea produselor biocide care fac parte din grupa principală 1: dezinfectanţi, TP 1 şi TP 2, cu indicaţie de utilizare în unităţi sanitare, cu un raport de testare a eficacităţii efectuat într-un laborator acreditat conform Standardului european pentru dezinfectante chimice şi antiseptice EN 14885:2015. Raportul trebuie să conţină rezultatele testării eficacităţii pentru fiecare dintre activităţile declarate pe eticheta şi în dosarul tehnic al produsului;

g4) pentru produsele biocide TP 3 - Igienă veterinară, TP 4 - Produse alimentare şi hrană pentru animale, TP 5 - Apă potabilă pentru animale, rapoartele de testare acceptate vor fi efectuate într-un laborator acreditat conform unui standard recunoscut internaţional.”

6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în termen de 180 de zile de la depunerea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. g3), g4), art. 7i şi 72 din prezentul ordin, experţii întocmesc referatul de evaluare în vederea menţinerii avizului pentru produsele TP 1-TP 4 şi îl înaintează către CNPB în vederea aplicării prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3).”

7. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) experţii nominalizaţi de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului întocmesc referatele de evaluare cu datele ecotoxicologice şi comportarea în mediu prevăzute la art. 4 alin. (1), cu excepţia datelor toxicologice şi de eficacitate pentru toate tipurile de produse prevăzute în anexa V la Regulamentul

(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012, cu amendamentele ulterioare.”

8. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 71 şi 72, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Pentru produsele biocide care fac parte din tipul de produs TP 1 şi TP 2 având indicaţie de utilizare în unităţi sanitare, deţinătorii avizelor depun periodic, la 3 ani, două rapoarte de testare a eficacităţii efectuate în două laboratoare acreditate conform standardelor EN 14885:2015. Rapoartele trebuie să conţină rezultatele testării fiecăreia dintre activităţile declarate pe eticheta şi în dosarul tehnic al produsului.

(2) Pentru confirmarea eficacităţii produsului, concluziile celor două rapoarte de testare menţionate la alin. (1) trebuie să fie identice.

Art. 72. - (1) Pentru produsele biocide tip TP 3 şi TP 4 deţinătorii avizelor depun la 10 ani de la emiterea primului aviz un nou raport de testare a eficacităţii biocide, conform cerinţelor Standardului european pentru dezinfectante chimice şi antiseptice EN 14885:2015.

(2) Pentru produsele biocide care fac parte din tipul de produs TP 3 şi TP 4 la care termenul de 10 ani de la prima avizare este depăşit, rapoartele de testare a eficacităţii biocide se vor depune în maximum 1 an de la apariţia prezentului ordin.

(3) Rapoartele de testare a eficacităţii produselor biocide prevăzute la alin. (1) al prezentului articol se vor depune cu 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a primului aviz,”

9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Orice modificare cantitativă şi/sau calitativă a substanţei active şi/sau a altor ingrediente din produsul biocid ori revocarea de către firma producătoare a documentului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. i) atrage anularea avizului.

(2) Avizele produselor biocide ce fac parte din grupa principală 1: dezinfectanţi, tipurile de produs TP 1 şi TP 2 se anulează dacă deţinătorii avizelor nu respectă prevederile art. 4 alin, (1) lit. g3) şi ale art. 71.

(3) Avizele produselor biocide ce fac parte din grupa principală 1: dezinfectanţi, tipurile de produs TP 3 şi TP 4 se anulează dacă deţinătorii acestora nu respectă prevederile art. 72.

(4) Orice nerespectare a prevederilor art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, de către deţinătorii avizelor eliberate conform prezentului ordin, constatată de către Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi notificată Comisiei, atrage anularea avizului.”

Art. II. - De la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în întreg cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, sintagma „plasarea pe piaţă” se înlocuieşte cu sintagma „punerea la dispoziţie pe piaţă”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Vlad Vasile Voiculescu

Radu Roatiş Cheţan

Cristiana Paşca Palmer

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 2” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mai 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 11 aprilie-13 mai 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 2” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.847/2007, îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, judeţul Cluj.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 2” din municipiul Cluj-Napoca îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 2” din municipiul Cluj-Napoca, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2016.

Nr. 4.971.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 4” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mai 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 11 aprilie-13 mai 2016, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 4” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.845/2007, îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Cluj-Napoca, strada Donath nr. 143, judeţul Cluj.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 4” din municipiul Cluj-Napoca îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ţăndărică 4” din municipiul Cluj-Napoca, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2016.

Nr. 4.973.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Elf” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare Instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 4 din 31 mal 2016 privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 11 aprilie-13 mai 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Elf din municipiul Cluj-Napoca, acreditată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.844/2007, respectiv prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.766/2009, îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Cluj-Napoca, strada George Coşbuc nr. 1, judeţul Cluj.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Elf din municipiul Cluj-Napoca îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Elf din municipiul Cluj-Napoca, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 august 2016.

Nr. 4.974.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.