MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 785/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 785         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 octombrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.175. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea

 

1.201. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

 

1.213. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

 

1.226. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rociu din judeţul Argeş

 

1.238. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

98. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzară a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.743 din 16 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 12.411 din 5 ianuarie 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.243 din 21 aprilie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 43.082 din 29 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.318/ES din 4 mai 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, prevăzut în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0386 Râul Vedea, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 iunie 2016.

Nr. 1.175.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-6*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.201.


*) Anexele nr. 2-6 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Iaslovăţ

Suceava

29

2

Moldova Suliţa

Suceava

1

3

Ostra

Suceava

1, 2, 3

4

Salcea

Suceava

13, 21, 22, 23

5

Stulpicani

Suceava

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administraţi v-teritoriale din judeţul Dolj

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-10*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2016.

Nr. 1.213.


*) Anexele nr. 2-10 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Botoşeşti Paia

Dolj

1

2

Bucovăţ

Dolj

1, 2, 3

3

Castranova

Dolj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

4

Cârna

Dolj

4, 17

5

Dobroteşti

Dolj

1, 2, 3, 4, 7, 16, 18

6

Negoi

Dolj

1

7

Rojişte

Dolj

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

8

Teasc

Dolj

1

9

Ţuglui

Dolj

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rociu din judeţul Argeş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rociu din judeţul Argeş.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 septembrie 2016.

Nr. 1.226.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematici a Imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Rociu

Argeş

1

 

ANEXA Nr. 2

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-24*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 septembrie 2016.

Nr. 1.238.


*) Anexele nr. 2-24 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Bălăşeşti

Galaţi

1

2

Băneasa

Galaţi

1

3

Brăhăşeşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4

Buciumeni

Galaţi

1, 2

5

Certeşti

Galaţi

1

6

Cosmeşti

Galaţi

1, 2

7

Drăguşeni

Galaţi

1, 2

8

Folteşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

9

Gohor

Galaţi

1

10

Iveşti

Galaţi

1, 2

11

Jorăşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5

12

Movileni

Galaţi

1

13

Munteni

Galaţi

1

14

Nicoreşti

Galaţi

1

15

Oancea

Galaţi

1

16

Poiana

Galaţi

1, 2, 3, 4

17

Rădeşti

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5

18

Schela

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

19

Slobozia Conachi

Galaţi

1, 2, 3,4

20

Smulţi

Galaţi

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

21

Tecuci

Galaţi

1, 2

22

Ţepu

Galaţi

1, 2

23

Umbrăreşti

Galaţi

1, 2

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

Având în vedere Cererea UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RGI1/6.965 din 22 septembrie 2016,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/7079 din 27 septembrie 2016, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131, art. 1313 alin. (1) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, având următoarea componenţă:

- UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, reprezentând organismul de gestiune colectivă din domeniul operelor muzicale, pe de o parte,

şi

- Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), reprezentând structurile asociative mandatate de utilizatorii naţionali;

- Asociaţia Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) şi Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale din România (ARLR) - câte un reprezentant al celor două structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor locali;

- Societatea Europe Developpment International Romania - S.R.L. (EUROPA FM), Societatea A.G. Radio Holding - S.R.L. (KISS FM, MAGIC FM şi ONE FM) şi Societatea Grupul Media Camina (G.M.C.) - S.R.L. (RADIO ZU) - câte un reprezentant al primilor trei utilizatori majori;

- Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile În conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Proiectul de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune depus de UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data publicării fiind postata şi pe site-ul www.orda.ro

 

p. Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Răzvan Nicolae Câşmoiu

 

Bucureşti, 27 septembrie 2016.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

PROIECT UCMR- ADA

 

METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

1. Utilizarea de către organismele de radiodifuziune prin radiodifuzare a operelor muzicale gestionate colectiv de către UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor se poate face numai în baza unei autorizaţii licenţă neexclusivă eliberată de acest organism de gestiune colectivă.

2. Prin utilizator m sensul prezentei metodologii se înţelege orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce radiodifuzează, prin orice mijloc sau procedeu, opere muzicale

în cadrul unui post de radio, astfel cum este definită radiodifuzarea prin art. 151 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În scopul încheierii autorizaţiei licenţa neexclusivă organismul de radiodifuziune are obligaţia să depună la sediul UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor o cerere de autorizare, semnată de reprezentantul său legal,

prin care, pe lângă datele de identificare ale utilizatorului şi denumirea postului de radio, va declara pe propria răspundere:

a) frecvenţele pentru care deţine licenţa din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului;

b) ponderea medie estimată a utilizării operelor muzicale pentru fiecare frecvenţă/licenţă CNA;

c) lista completă a localităţilor acoperite de fiecare frecvenţă şi numărul de persoane stabile recenzate pentru fiecare localitate în care poate fi recepţionat postul de radio;

d) operatorii de cablu care preiau postul de radio.

Utilizatorii au obligaţia de a ataşa cererii de încheiere a

autorizaţiei licenţă neexclusivă copii de pe licenţa/licenţele audiovizuală(e) şi de pe autorizaţia/autorizaţiile tehnică(e) de funcţionare, însoţite de anexele sale cuprinzând hărţile zonelor de serviciu.

4. Utilizatorii au obligaţia să plătească UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor remuneraţia reprezentând drepturi patrimoniale de autor de radiodifuzare a operelor muzicale într-un cuantum de 9% din veniturile ce constituie baza de calcul al remuneraţiei prevăzute la pct. 5 al metodologiei, în cazul în care ponderea utilizării operelor muzicale reprezintă 100% din timpul de emisie al utilizatorului pe acel post de radio şi, respectiv, frecvenţă.

În cazul în care ponderea utilizării operelor muzicale este mai mică de 100% din timpul de emisie, remuneraţia procentuală aplicabilă asupra veniturilor ce constituie baza de calcul al remuneraţiilor se calculează după următoarea formulă x = 9y/100, unde x reprezintă remuneraţia cuvenită autorilor, calculată procentual, iar y este ponderea radiodifuzării operelor muzicale de către fiecare utilizator, stabilită tot procentual.

Tabel 1

Pondere muzică peste 85%

La remuneraţiile prevăzute de prezenta metodologie se adaugă TVA.

5. Baza de calcul asupra căreia se aplică remuneraţia procentuală prevăzută de prezenta metodologie este reprezentată de totalitatea veniturilor obţinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, ce includ venituri din: abonamente/taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicitate, bartere, sponsorizări, subvenţii, alocaţii, numere suprataxate, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri spaţiu emisie, venituri din radiodifuzări realizate în urma unei comenzi, venituri din asocieri în participaţiune obţinute din activitatea de radiodifuzare etc., precum şi veniturile realizate de societăţile de intermediere a publicităţii realizate pentru publicitatea difuzată pe posturile de radio ale radiodifuzorului.

Pentru utilizatorii care nu obţin venituri, baza de calcul al remuneraţiei o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de către utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (incluzând, dar fără a se limita la, cheltuielile de personal, cheltuielile pentru serviciile prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.), în trimestrul pentru care remuneraţia este datorată.

6. În cazul în care, prin aplicarea procentului prevăzut la pct. 4 asupra bazei de calcul prevăzute la pct. 5, rezultă o sumă trimestrială mai mică decât cea prevăzută în tabelele de mai jos, utilizatorul datorează UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor remuneraţia minimă forfetară potrivit tabelelor de mai jos în funcţie de potenţialii receptori ai emisiunilor, de veniturile realizate din radiodifuzare şi de ponderea în care sunt utilizate operele muzicale în total timp de emisie, după cum urmează:

 

 

Tabel 1

Pondere muzică peste 85%

Venituri trimestriale (lei)

Potenţiali receptori

sub 20.000 lei

20.001-30.000 lei

30.001-40.000 lei

40.001-50.000 lei

50.001-60.000 lei

peste 60.001 lei

Remuneraţie forfetară trimestrială minimă (lei)

peste 4.000.000

1200

1800

2400

3000

3600

3700

(1.500.000-4.000,000)

1000

1500

2000

2400

2700

3000

(500.000-1.500.000)

900

1300

1500

2000

2400

 

(300.000-500.000)

800

1100

1250

1800

 

 

(150.000-300.000)

700

1000

1200

 

 

 

(50.000-150.000)

600

900

 

 

 

 

sub 50.000

500

 

 

 

 

 

 

Tabel 2

Pondere muzică 75%-85%

Venituri trimestriale (lei)

Potenţiali receptori

sub 20.000 lei

20.001-30.000 lei

30.001-40 000 lei

40.001-50.000 Ier

50.001-60.000 lei

peste 60.0QO lei

Remuneraţie forfetară trimestrială minimă (lei)

peste 4.000.000

800

1200

1600

2000

2400

2800

(1.500.000-4.000.000)

700

1100

1400

1900

2200

2400

(500.000-1.500.000)

600

1000

1300

1700

2000

 

(300.000-500.000)

500

900

1250

1600

 

 

(150.000-300.000)

450

850

1200

 

 

 

(50.000-150.000)

425

800

 

 

 

 

sub 50.000

400

 

 

 

 

 

 

Tabel 3

Pondere muzică 50%-75%

Venituri trimestriale (lei)

Potenţiali receptori

sub 20.000 lei

20.001-30.000 lei

30.001-40.000 lei

40.001-50.000 lei

50.001-60.000 lei

peste 60.000 lei

Remuneraţie forfetară trimestriala minima (lei)

peste 4.000.000

700

1050

1400

1750

2100

2450

(1.500.000-4.000.000)

600

900

1300

1650

1900

2100

(500.000-1.500.000)

500

850

1200

1500

1750

 

(300.000-500.000)

450

800

1100

1400

 

 

(150.000-300.000)

400

750

1050

 

 

 

(50.000-150.000)

375

700

 

 

 

 

sub 50.000

350

 

 

 

 

 

 

Tabel 4

Pondere muzică 35%-50%

Venituri trimestriale (lei)

Potenţiali receptori

sub 20.000 lei

20.001-30.000 lei

30.001-40.000 lei

40.001-50,000 lei

50.001-60.000 lei

peste 60.000 lei

Remuneraţie forfetară trimestrială minimă (lei)

peste 4.000.000

650

975

1300

1625

1950

2275

(1.500.000-4.000.000)

550

900

1150

1500

1800

1950

(500.000-1.500.000)

500

800

1050

1400

1625

 

(300.000-500.000)

400

750

1000

1300

 

 

(150.000-300.000)

375

700

975

 

 

 

(50.000-150.000)

350

650

 

 

 

 

sub 50.000

325

 

 

 

 

 

 

Tabel 5

Pondere muzică sub 35%

Venituri trimestriale (lei)

Potenţiali receptori

sub 20.000 lei

20.001-30.000 lei

30.001-40 000 lei

40.001-50.000 lei

50.001-60.000 lei

peste 60 OOQ

Remuneraţie forfetară trimestrială minimă (lei)

peste 4,000.000

600

900

1200

1500

1800

2100

(1.500.000-4.000.000)

525

825

1125

1400

1650

1800

(500.000-1.500.000)

450

750

1050

1300

1500

 

(300.000-500.000)

400

700

975

1200

 

 

(150.000 - 300.000)

350

650

900

 

 

 

(50.000-150.000)

325

600

 

 

 

 

sub 50.000

300

 

 

 

 

 

 

7. Prin potenţiali receptori în sensul pct. 6 din prezenta metodologie se înţelege totalitatea populaţiei stabile recenzate în toate localităţile în care pot fi recepţionate programele postului de radio emise prin intermediul totalităţii licenţelor audiovizuale ale utilizatorului, respectiv prin orice mijloc care serveşte la propagarea cu fir sau fără fir, inclusiv prin satelit, prin cablu sau internet. Populaţia stabilă recenzată este cea publicată de către Institutul Naţional de Statistică.

8. Pentru utilizatorii care utilizează mai multe frecvenţe pe care radiodifuzează servicii de programe, programe sau spoturi publicitare diferite de cele radiodifuzate de frecvenţa principală, remuneraţiile prevăzute de prezenta metodologie se determină şi se datorează pentru fiecare frecvenţă în parte.

9. Remuneraţia se plăteşte trimestrial până la data de 26 a lunii următoare expirării trimestrului pentru care este datorată, dată până la care utilizatorul are obligaţia de a transmite organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale şi un raport cuprinzând baza de calcul al remuneraţiei, purtând semnătura şi ştampila reprezentantului legal.

10. Până la data de 20 a lunii următoare fiecărui trimestru calendaristic utilizatorii au obligaţia de a depune la UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pentru fiecare post de radio în parte şi distinct pentru fiecare frecvenţă, un raport semnat de reprezentantul legal al utilizatorului cuprinzând: datele de identificare ale utilizatorului, denumirea postului de radio, veniturile obţinute din activitatea de radiodifuzare de utilizator, veniturile obţinute de terţii intermediari în vânzarea publicităţii pentru publicitatea difuzată pe acel post de radio.

Utilizatorii au obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă analitică distinctă privind veniturile pentru fiecare frecvenţă în parte a postului de radio.

11. Până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, utilizatorii au obligaţia de a depune la UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, pentru fiecare post de radio în parte şi distinct pentru fiecare frecvenţă, un raport cuprinzând lista tuturor operelor muzicale utilizate zilnic, inclusiv operele muzicale utilizate în spoturile publicitare, cu menţionarea denumirii fiecărei opere muzicale utilizate, a autorilor fiecărei opere muzicale (compozitor, textier, aranjor) şi a duratei de radiodifuzare a fiecărei opere muzicale.

 

Denumire post radio:

 

Frecvenţă:

 

Data

LL/ZZ/AN

Ora de început

hh:mm:ss

Ora de sfârşit:

hh:mm:ss

Durata de utilizare în secunde

Denumire operă muzicală

Compozitori

Textieri

Aranjori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul va fi transmis în format scris şi electronic şi va fi însoţit de o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al utilizatorului care va indica numărul total al operelor muzicale menţionate în raport şi volum electronic de date cuprins în acesta.

Informaţiile cuprinse în raport vor constitui baza de repartizare către titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale a remuneraţiilor astfel colectate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical.

12. Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor utilizatorii datorează UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor dobânzile penalizatoare prevăzute de lege pentru raporturile dintre profesionişti. Pentru întârzierea

depunerii rapoartelor prevăzute de prezenta metodologie utilizatorii datorează UCMR- ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor penalităţi egale cu dobânzile penalizatoare prevăzute de lege pentru raporturile dintre profesionişti aplicabile asupra remuneraţiei trimestriale aferente acelui trimestru.

13. Gradul de utilizare a operelor muzicale de către posturile de radio va putea fi verificat de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, acesta fiind îndreptăţit să realizeze sau să comande terţilor monitorizări ale activităţii de radiodifuzare a utilizatorilor.

14. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu trimestrul calendaristic următor publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.