MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 931/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 931         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

218. - Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

958. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

220. - Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

960. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

943. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

944. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

945. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

946. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

947. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

948. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

949. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

950. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

951. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

952. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

953. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

954. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

955. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

956. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

360. - Decizie pentru numirea doamnei Alina Seghedi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

177. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

 

1.986. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016

 

Program de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

21. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016

 

Rectificări la:

 - Decizia prim-ministrului nr. 332/2016

 - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.210/2016

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15 lei la data aplicării prevederilor prezentei legi.”

Art. II. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

PREŞEDINTELE SENATULUI

DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 218.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă şi se dispune publicarea acestei legi În Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 958.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma „- 1 mai” se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- 1 iunie;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

PREŞEDINTELE SENATULUI

DEPUTAŢILOR FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2016.

Nr. 220.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 960.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.229/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Poiană, preşedintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 943.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.288/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2016, doamna Daniela-Elena Juglan, judecător la Judecătoria Bârlad, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 944.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin, (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.285/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2016, doamna Tudoriţa Manta, judecător la Tribunalul Specializat Mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 945.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.281/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2017, doamna Floriniţa Ciorăscu, judecător la Curtea de Apel Piteşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 946.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.224/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cornelia Pop, judecător, delegată în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sighişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 947.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.226/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Victoria Avasilcăi, judecător la Judecătoria Târgu-Neamţ, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 948.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin, (1), art. 125 alin, (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.223/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mărioara Ilie, preşedintele Secţiei civile a Judecătoriei Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 949.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.282/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Olguţa Lungu-Tranole, judecător la Curtea de Apel Bacău, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 950.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.289/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aurelia Lambert, judecător la Judecătoria Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 951

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.287/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Tau, judecător la Judecătoria Beiuş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 952.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.284/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Victoria Andrei, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 953.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.286/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Petrişor Gheorghe, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 954.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.280/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicu Goşea, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 955.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.283/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2016, doamna Corinne Rakoczy, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionarii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 956.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Alina Seghedi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina Seghedi se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 18 noiembrie 2016.

Nr. 360.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41, art. 176 alin. (3) şi (5) şi ari 339 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la:

a) activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, prevăzute în anexa nr. 1;

b) recrutarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 2;

c) selecţionarea cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 3:

d) formarea profesională a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 4;

e) exercitarea tutelei profesionale a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 5;

f) acordarea gradelor militare şi înaintarea în gradul militar următor, prevăzute în anexa nr. 6;

g) naşterea şi modificarea raporturilor de serviciu, suspendarea din funcţie şi trecerea în rezervă a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 7;

h) aprecierea de serviciu a cadrelor militare, prevăzute în anexa nr. 8;

i) sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzute în anexa nr. 9;

j) condiţiile în care cadrele militare din Ministerul Afacerilor Interne pot desfăşura şi alte activităţi remunerate în afara programului de lucru, prevăzute în anexa nr. 10;

k) competenţele de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11.

Art. 2. - Se aprobă modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:

a) „Chestionar pentru analiza postului , prevăzut în anexa nr. 12;

b) «Fişa de observaţie a sarcinilor postului “, prevăzută în anexa nr. 13;

c) „Structura fişei postului” şi „Instrucţiuni de completare a fişei postului”, prevăzute în anexa nr. 14;

d) „Programul activităţilor de tutelă profesională”, prevăzut în anexa nr. 15;

e) „Referat”, prevăzut în anexa nr. 16;

f) „Raport de încheiere a tutelei profesionale”, prevăzut în anexa nr. 17;

g) „Raport de evaluare a perioadei de tutelă profesională”, prevăzut în anexa nr. 18;

h) „Apreciere de serviciu”, prevăzută în anexa nr. 19;

i) „Apreciere de serviciu - fişa sintetică cu aprecierile parţiale de serviciu şi calificativul final”, prevăzută în anexa nr. 20;

j) „Îndrumar de organizare şi desfăşurare a interviului de apreciere”, prevăzut în anexa nr. 21;

k) „Îndrumar de completare a formularului de apreciere de serviciu a cadrelor militare”, prevăzut în anexa nr. 22;

l) „Fişa matricolă”, prevăzută în anexa nr. 23;

m) „Situaţie centralizatoare privind modul de utilizare a cadrului militar care a frecventat programe de pregătire profesională în străinătate în anul prevăzută în anexa nr. 24;

n) „Tabel cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea postului de prevăzut în anexa nr. 25;

o) „Model de borderou”, prevăzut în anexa nr. 26.

Art. 3. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică:

a) cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI;

b) cadrelor militare în rezervă, în retragere, precum şi veteranilor de război care au avut calitatea de cadre militare în MAI;

c) soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, numai în părţile referitoare la analiza postului şi gestiunea datelor de personal;

d) funcţionarilor publici, numai cu privire la dispoziţiile privind gestiunea datelor de personal;

e) personalului contractual, numai cu privire la dispoziţiile privind analiza postului şi gestiunea datelor de personal;

f) elevilor şi studenţilor, numai cu privire la dispoziţiile privind tutela profesională.

Art. 4. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles:

a) post (de muncă) - componenta de bază a unei structuri organizatorice căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ce revin unei anumite persoane şi pentru care MAI stabileşte, potrivit legii, raporturi de serviciu/raporturi de muncă; în cadrul statului de organizare postul este unic;

b) funcţie - expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfăşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi din MAI, respectiv rolul, de conducere sau de execuţie, ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei; este elementul de generalizare a posturilor asemănătoare; mai multe posturi pot avea în statul de organizare al unităţii aceeaşi funcţie, cum ar fi, de exemplu: ofiţer psiholog, consilier juridic;

c) funcţie de specialitate - funcţia care implică, între cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului, existenţa unei specializări ori calificări profesionale pentru care MAI nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ;

d) competenţă de gestiune a resurselor umane - drept conferit de actele normative în vigoare prin care ministrul afacerilor interne, alte persoane care ocupă funcţii de demnitate publică în cadrul MAI sau, după caz, persoanele care ocupă funcţii de conducere realizează managementul resurselor umane;

e) numire în funcţie - manifestarea de voinţă cu caracter unilateral, exercitată în condiţiile legii prin emiterea unui act administrativ de către persoana cu competenţă de gestiune a resurselor umane, având ca finalitate stabilirea funcţiei exercitate de persoana numită;

f) specialitatea studiilor absolvite - specializarea şi, după caz, domeniul de studii universitare sau/şi, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obţinute ca efect al absolvirii unei forme de învăţământ;

g) vechime în specialitatea structurii-perioada desfăşurată într-un domeniu, prin raportare la natura activităţilor desfăşurate;

h) vechime În specialitatea studiilor - experienţa dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau specializării sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a învăţământului în România;

i)  instituţie de învăţământ - denumire generică ce include instituţii de învăţământ ale MAI şi alte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.

Art. 5. - Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, este abilitat să emită precizări referitoare la aplicarea prezentului ordin, precum şi proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane, al căror conţinut se postează pe site-ul oficial al MAI.

Art. 6. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne 1;

b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare 2;

c) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia 3;

d) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare 4;

e) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Procedurile de concurs nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor aflate în vigoare la momentul iniţierii acestora.

Art. 9. - Aprecierea de serviciu anuală pentru anul 2016 se realizează pentru perioada 1 decembrie 2015 - 31 decembrie 2016,

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2016.

 

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragoş Tudorache

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 177.


*) Anexele nr. 1-26 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

1 Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

2 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

3 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interna la programe da pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

4 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016

 

În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

 

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 noiembrie 2016.

Nr. 1.986.

 

PROGRAM DE COOPERARE

în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei

 

Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, denumite în continuare „părţi”,

animate de dorinţa de a dezvolta şi întări relaţiile de cooperare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre cele două state, în conformitate cu prevederile articolului 19 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învăţământului, culturii, ştiinţei, tehnologiei, sănătăţii şi sportului, semnat la Bucureşti la 14 februarie 2005, au convenit următorul program:

 

CAPITOLUL I

Educaţie

 

ARTICOLUL 1

 

Părţile încurajează dezvoltarea cooperării şi schimbul de experienţă în domeniile educaţiei şi cercetării academice dintre cele două state, prin:

a) schimb direct de cadre didactice universitare şi studenţi, pentru cercetări ştiinţifice, în cadrul cooperării dintre instituţiile de învăţământ superior acreditate;

b) schimb de materiale, literatură de specialitate, manuale, periodice, publicaţii, programe şcolare, materiale didactice şi alte informaţii cu privire la structura şi conţinutul sistemelor lor educaţionale.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Părţile îşi acordă anual 2 (două) burse pentru studii universitare de licenţă şi 2 (două) burse pentru studii universitare de maşter sau doctorat, în domenii de interes pentru partea trimiţătoare.

(2) Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, precum şi 1 (un) an pregătitor, pentru învăţarea limbii statului părţii primitoare.

(3) Instituţiile competente ale părţii trimiţătoare sunt responsabile pentru selecţia candidaţilor.

(4) Dosarele candidaţilor mongoli vor fi transmise pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 3

 

Părţile îşi acordă anual 2 (două) burse de 9 (nouă) luni pentru studii postuniversitare şi de cercetare. Ministerele de resort ale celor două părţi sunt responsabile pentru selecţia candidaţilor.

 

ARTICOLUL 4

 

Părţile realizează, pe durata prezentului program, schimburi de delegaţii formate din 2-3 (doi-trei) membri, pentru perioade de câte 5-7 (cinci-şapte) zile, în scopul cunoaşterii sistemelor lor educaţionale.

 

ARTICOLUL 5

 

Pe durata valabilităţii prezentului program, părţile sprijină participarea experţilor din domeniul educaţiei la evenimentele internaţionale organizate de cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Fiecare parte îşi selectează propriii candidaţi şi transmite cererile de înscriere ambasadei celeilalte părţi, înainte de data de 1 mai a fiecărui an, pentru anul academic următor.

(2) Acceptarea candidaţilor va fi confirmată cu cel puţin 1 (una) lună înainte de începerea anului academic.

 

CAPITOLUL II

Cercetare

 

ARTICOLUL 7

 

Părţile vor încuraja şi sprijini cooperarea în domeniile ştiinţei şi tehnologiei prin:

a) realizarea în comun de proiecte de cercetare ştiinţifică în domenii convenite de comun acord, cum ar fi: biotehnologia, electronica şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii;

b) schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti implicaţi în realizarea proiectelor comune;

c) schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice;

d) organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminare, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;

e) folosirea în comun a facilităţilor pentru cercetare, precum şi a echipamentului ştiinţific în cadrul proiectelor derulate în comun;

f) alte forme de cooperare ştiinţifică şi tehnologică convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 8

 

Părţile vor sprijini cooperarea directă între universităţi, academii, instituţii, organizaţii şi unităţi de cercetare, în baza avantajului reciproc şi cu respectarea legislaţiei în vigoare în cele două state

 

ARTICOLUL 9

 

În România, atribuţiile în domeniul cercetării sunt realizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

CAPITOLUL III

Cultură

 

ARTICOLUL 10

 

Părţile vor încuraja schimbul direct, precum şi cooperarea directă între instituţiile culturale şi vor sprijini participarea artiştilor din cele două state la acţiunile culturale internaţionale care vor avea loc pe teritoriile celor două state:

a) Părţile vor încuraja schimbul direct între instituţiile culturale, precum şi schimbul de profesori şi asistenţi din domeniul universitar cultural, în concordanţă cu organizaţiile care doresc punerea în aplicare a cercetării în managementul şi marketingul cultural pentru dezvoltarea domeniului cultural.

b) Părţile vor încuraja schimbul de informaţii privind dezvoltarea şi istoria culturală între instituţiile culturale, redactori de texte culturale, profesori universitari şi studenţi din cele două state.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Părţile încurajează cooperarea directă între muzeele celor două state.

(2) Pe durata valabilităţii prezentului program, părţile vor face schimb de 1 (un) expert în domeniul muzeelor, pentru o perioadă de 7 (şapte) zile.

 

ARTICOLUL 12

 

Părţile vor sprijini cooperarea directă între instituţiile Specializate în domeniul protejării şi restaurării patrimoniului cultural, precum şi schimbul de experienţă între aceste instituţii.

 

ARTICOLUL 13

 

Părţile vor facilita schimbul de contacte directe, precum şi cooperarea între Conservatorul din Bucureşti şi Conservatorul din Mongolia (în special şcolile de muzică) care sunt cele mai importante instituţii educaţionale culturale din cele două state.

 

ARTICOLUL 14

 

(1) Părţile vor încuraja schimbul de grupuri artistice prin contact direct între instituţiile artistice din cele două state.

(2) Condiţiile şi termenii privind schimburile de grupuri artistice vor fi stabilite între instituţiile artistice partenere.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 15

 

Pentru schimburile de bursieri din cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

a) Partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional, anual, până la locul de destinaţie şi retur.

b) Partea primitoare acordă proces de învăţământ gratuit, o bursă lunară, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare, cazare gratuită în cămine şi acces în cantinele studenţeşti, în aceleaşi condiţii ca pentru studenţii proprii, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 16

 

Pentru schimbul de persoane în cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

a) Partea trimiţătoare acoperă cheltuielile de transport internaţional între cele două capitale.

b) Partea primitoare oferă cazare în condiţii corespunzătoare, masă, transportul pe teritoriul statului propriu, în conformitate cu programul de lucru, potrivit legislaţiei interne în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Persoanele prevăzute la articolul 4 din prezentul program beneficiază, pe teritoriul statului primitor, de asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemoepidemic, în conformitate cu legislaţia statului primitor.

(2) Persoanele prevăzute la articolele 2 şi 3 din prezentul program beneficiază, pe teritoriul statului primitor, de asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia internă în vigoare a statului primitor, dar nu mai puţin de asistenţa medicală prevăzută la alineatul (1).

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Prezentul program intră în vigoare la data semnării şi rămâne valabil cinci ani.

(2) Acest program poate fi amendat sau modificat prin consensul părţilor.

(3) Amendamentele sau modificările vor fi făcute în scris şi vor fi parte a prezentului program.

(4) Părţile se pot notifica în scris, pe canale diplomatice, asupra intenţiei de a denunţa programul, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În acest caz, denunţarea va intra în vigoare la 6 luni după notificare.

 

Semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, mongolă şi engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor divergenţe în interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Mongoliei,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

Lkhamsuren Dugerjav,

secretar de stat pentru afaceri globale

ambasadorul Mongoliei în România

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,10% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,05% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2016.

Nr. 21.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia prim-ministrului nr. 332/2016 privind numirea domnului Mihai Moia în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 26 octombrie 2016, se face următoarea rectificare:

- în titlul deciziei şi în articolul unic, în loc de: „... Mihai Moia ...”se va citi: „... Mihai-Alexandru Moia ...”

 

În cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.210/2016 privind instituirea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea IOR - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 octombrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. 1, în loc de: „... nr. J08/2827/1991,”se va citi: „... nr. J40/2827/1991,”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.