MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 887/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 887         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 noiembrie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.240. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

43. - Hotărâre privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSC10059 Dealul Perchiu

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.842 din 25 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 23 din 29 septembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.018 din 26 mai 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 90.097/R32.250 din 31 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 41.736 din 26 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.566/E.S. din 27 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0059 Dealul Perchiu, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lasou,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.240.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică Un Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea sediilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, luând în considerare cererile de înscriere în Registrul electoral formulate de către alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate,

în baza listei secţiilor de votare transmise de Ministerul Afacerilor Externe prin adresele cu nr. F/8.647 din 7 octombrie 2016 şi F/8.902 din 12 octombrie 2016, precum şi a motivării acesteia transmise de Ministerul Afacerilor Externe prin adresele cu nr. F/8.940 din 13 octombrie 2016 şi F/9.011 din 19 octombrie 2016, ţinând cont de avizul Ministerului Afacerilor Externe, transmis prin Adresa cu nr. F9.621 din 1 noiembrie 2016,

în temeiul art. 23 alin. (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se stabilesc sediile secţiilor de votare din străinătate care vor fi organizate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

 

Bucureşti, 3 noiembrie 2016.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

LISTA

sediilor secţiilor de votare din străinătate care vor fi organizate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016

 

Nr. crt.

Statul

Localitatea

Adresa sediului secţiei de votare

Misiunea diplomatică/Oficiul consular/Institutul cultural

1

Afganistan

Kabul

Baza hotelieră militarizată Green Village, Jalalabad Road

Ambasadă

2

Kabul/Hkia

Baza militară NATO, Hamid Karzai International Airport (Hkia)

 

3

Kandahar/KAF

Baza militară NATO, Kandahar Airfield (KAF), în vecinătatea oraşului Kandahar, provincia Kandahar

 

4

Africa de Sud

Pretoria

Strada Justice Mahomed nr. 877, Brooklyn, Pretoria 0181

Ambasadă

5

Cape Town

Helderberg House, 24 Highwick Drive, Kenilworth, Cape Town 7708

Consulat general

6

Albania

Tirana

Strada Pandeli Evangjeli nr. 15

Ambasadă

7

Algeria

Alger

24, Rue Arezki Abri, Hydra, 16035

Ambasadă

8

Angola

Luanda

Rua Ramalho Ortigao nr. 30

Ambasadă

9

Arabia Saudită

Riad

King Fahad Qarter, Amin al Rehany Street, Villa no. 8, Riyadh, 11693, PO BOX 94319

Ambasadă

10

Argentina

Buenos Aires

Caile Arroyo 962-970, C1007AAD

Ambasadă

11

Armenia

Erevan

Str. Barbusse nr. 15, cartierul Arabkir, Erevan

Ambasadă

12

Australia

Canberra

4 Dalman Crescent O Malley, 2606

Ambasadă

13

Sydney

Ground Floor/83 York Street. Suite 4

Consulat general

14

Melbourne

35 Swift Way, Dandenong South, Victoria

 

15

Brisbane

38 Blacwood Road, Logan Central, Gueensland, 4114

 

16

Adelaide

32-34 Roşa Street, Goodwood South Australia

 

17

Perth

1 ST. Georges Terrace, Perth, Western Australia 6000, Duxton Hotel

 

18

Noua Zeelandă

Auckland

20 Ponsonby Terrace (Ponsonby Community Center)

 

19

Austria

Viena 1

Prinz Eugenstrasse 60, 1040 Viena

Ambasadă

20

Viena 2

Prinz Eugenstrasse 60, 1040 Viena

Ambasadă

21

Viena 3

Theresianumgasse 25, 1040 Viena

Secţie consulară

22

Viena 4

Argentinierstrasse 39, 1040 Viena

Institut cultural

23

Viena 5

Argentinierstrasse 39, 1040 Viena

Institut cultural

24

Viena 6

Seilerstatte 17, 1010 Viena

Misiune permanentă

25

Graz

MariaTrosterstrasse 211, 8044 Graz

 

26

Salzburg

Gaisbergerstrasse 20, 5020 Salzburg

 

27

Klagenfurt

Bahnhofstrasse 7, 9020 Klagenfurt am Worthersee

 

28

Azerbaidjan

Baku

Biv. Hasan Aliev nr. 125 A (district Narimanov)

Ambasadă

29

Belarus

Minsk

Str. Kaliningradskii pereulok nr. 12, 220012, Minsk

Ambasadă

30

Belgia

Bruxelles 1

Rue Gabrielle 105,1180 Uccle, Bruxelles

Ambasadă

31

Bruxelles 2

Rue Gabrielle 105,1180 Uccle, Bruxelles

Ambasadă

32

Bruxelles 3

Rue Gabrielle 107,1180 Uccle, Bruxelles

Secţie consulară

33

Bruxelles 4

Rue Gabrielle 107,1180 Uccle, Bruxelles

Institutul Cultural Român

34

 

Bruxelles 5

Rue Montoyer 12,1000 Bruxelles

Reprezentanţă permanentă

35

Bruxelles 6

Rue Montoyer 12,1000 Bruxelles

Reprezentanţă permanentă

36

Bruxelles 7

Chaussăe de Vleurgat 181,1050 Ixelles, Bruxelles

 

37

Anvers

Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Anvers

 

38

Liege

Mont Saint-Martin 8-11,4000 Liege

 

38

Bosnia şi Herţegovina

Sarajevo

Cobanija, nr. 28, 71000 Sarajevo

Ambasadă

40

Brazilia

Brasilia

SEN Av das Nacoes Lote 6- Asa Norte -DF

Ambasadă

41

Rio de Janeiro

Rua Cosme Velho 526, Bairro Cosme Velho

Consulat general

42

Sao Paulo

Alameda Casa Branca 327, Bloco B CEP, 01408-900 Săo Paulo, SP

 

43

Bulgaria

Sofia

Str. Schipchenski Prohod nr. 1

Ambasadă/Secţie consulară

44

Canada

Ottawa

655 Rideau Street, Ottawa, ON, K1N 6A3

Ambasadă

45

Montreal 1

1010 Sherbrooke Ouest, Montrdal, QC, H3A 2R7

Consulat general

46

Montreal 2

1010 Sherbrooke Ouest, Montreal, QC, H3A 2R7

Consulat general

47

Toronto 1

789 Don Mills Rd., Toronto, ON, M3C 1T9

Consulat general

48

Toronto 2

789 Don Mills Rd., Toronto, ON, M3C 1T9

Consulat general

48

Vancouver

555 Burrard Street, Two Bental Centre, Suite 855, Vancouver, BC, V7X 1M8

Consulat general

50

Guebec City

90 Boulevard des Etudiants, Quebec, QC, G2A1N5

 

51

Calgary

1015-73 Avenue SW, Calgary, Alberta, T2V 0R9

 

 

52

Republica Cehă

Prag a

Str. Nerudova nr. 5, Praga 1, cod poştal 118 00

Ambasadă

53

Bmo

Sala Bretislava Bakaly, str. Zerotinovo nam. nr. 6, Brno, cod poştal 658 78

 

54

Columbia

Bogota

Carrera 7, nr. 92A-58, Chico, Bogota

Ambasadă

55

Republica Populară Democrată Coreeană

Phenian

Munhung-dong

Ambasadă

56

Coreea de Sud

Seoul

50 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809

Ambasadă

57

Chile

Santiago de Chile

Str. Benjamin 2955

Ambasadă

58

Copiapo

Str. Vallejos nr. 620, ap. 23

 

58

China

Beijing

2, Ritan East Rd., Chaoyang District, Beijing, 100600

Ambasadă

60

Hong Kong

03A Unit, etajul 21, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong

Consulat general

61

Shanghai

502 Room, Honi International Piaza, 199 Chengdu North Road, Jing An District, 200041

Consulat general

62

Cipru

Nicosia

Strada Piraeos nr. 27, cartier Strovolos, cod poştal 2023

Ambasadă

63

Limasol

Sediul Primăriei Municipale (Kitiou Kyprianou 23, Limassol 3036)

 

64

Croaţia

Zagreb

Mlinarska 43,10000 Zagreb

Ambasadă

65

Cuba

Havana

Avenida 5ta A, nr. 4407, mun. Playa, prov. La Habana

Ambasadă

66

 

Copenhaga

Strandagervej 27,2900 Hellerup

Ambasadă

67

Danemarca

Ârhus

Seren Frichs Vej 39, 8000 Arhus C

 

68

Ikast

3, Begildvej, 7430 Ikast

 

68

 

Odense

3F- Odense GOPS Skibhusvej 52 B, 2 sal 5100 Odense C

 

70

Egipt

Cairo

Str. El Kamel Mohammed nr. 6, Zamalek

Ambasadă

71

 

Berna 1

Brunnademstrasse 20,3006 Bem

Secţie consulară

72

Elveţia

Berna 2

Kirchenfeldstrasse nr. 78,3005 Berna

Ambasadă

73

Geneva

Chemin de la Perriere nr. 6,1223 Cologny, Geneva

Misiune permanentă

74

Emiratele Arabe

Abu Dhabi

2nd Str. Villa no 9, W(14/1) plot no 13 at AL RODHA Area, P.O. Box 70416, Abu Dhabi

Ambasadă

75

Unite

Dubai

Jumeirah 1, Community 332, Str. 12B, Villa no. 44, P.O. Box 333765

Consulat general

76

Estonia

Tallin

Ravala pst 5, et. 5

Ambasadă

77

Etiopia

Addis Abeba

Bole-03-649 Street, B98-11

Ambasadă

78

Filipine

Manila

Str. Legaspi nr. 150, G.C. Corporate Piaza, et. 6, Legaspi Village, Makati City, CP 1229

Ambasadă

79

Finlanda

Helsinki

Stenbackinkatu 24, 00250, Helsinki

Ambasadă

80

Tampere

Ratinankatu 4, 33100, Tampere

 

81

Turku

Yliopistonkatu 19b, 20100, Turku

 

82

Franţa

Paris 1

123, Rue Saint-Dominique

Ambasadă

83

Paris 2

123, Rue Saint-Dominique

Ambasadă

84

Paris 3

1, Rue de l’Exposition

Secţie consulară

85

Paris 4

3, Rue de l’Exposition

Institut cultural

86

Montrouge

Hotel Ibis Styles Porte d’Orleans, 41 Avenue Aristide Briand, 92120 - Montrouge, France

 

87

Romainville

105-107 Rue Gabriel Husson, 93230 Romainville

 

88

Lyon

29, Rue de Bonnel

Consulat general

89

Marsilia

157 Boulevard Michelet

Consulat general

90

Strasbourg

25, rue Trubner, 67000 Strasbourg

Consulat general

91

Nancy

715, rue du Capitaine Guynemer 54000 Nancy (în faţa Palatului Sporturilor din Nancy) Coordonate GPS: 48°4157.94” N 6° 821.77 E

 

92

Bordeaux

Hotel IBIS Gare St Jean, salon MEDOC, 68-70 rue de Tauzia, 33800 Bordeaux

 

93

Brest

Maison de l’International 50, Esplanade de la Fraternite (Plateau de Capucins), 29200 Brest

 

94

Nisa

7, Rue Auber

 

95

Lille

Chambre de Commerce et de l’Industrie Lille - Boulevard de Leeds 59000 Lille

 

96

Nantes

Place de la Gare de lEtat, 44200

 

97

Toulouse

Hotel Mercure Toulouse Centre Compans Boulevard Lascrosses - 8 Esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE

 

98

Georgia

Tbilisi

Str. Lvovi nr. 7, cartier Saburtalo

Ambasadă

 

99

Germania

Berlin 1

Dorotheenstrasse 62-66,10117

Ambasadă

100

Berlin 2

Dorotheenstrasse 62-66

Ambasadă

101

Bonn 1

Legionsweg 14, 53117

Consulat general

102

Bonn 2

Legionsweg 14, 53117

Consulat general

103

Munchen 1

Richard-Strauss-Strasse 149, 81679 Munchen

Consulat general

104

Munchen 2

Richard-Strauss-Strasse 149,81679 Munchen

Consulat general

105

Stuttgart 1

Hauptstătterstrasse 68-70, 70178

Consulat general

106

Stuttgart 2

Hauptstatterstrasse 68-70, 70178

Consulat general

107

Leipzig

Markgrafenstrasse 2, 04109

 

108

Hamburg

Academia Catolică din Hamburg, Herrengraben 4, cod poştal 20459

 

109

Mannheim

Seckenheimerstr. 72, 68165

 

110

Ulm

Kronengasse 4/3, 89073

 

111

Offenbach. am Main

Backstrasse 12 a. 63069, Parohia Sf. Nicolae (BOR)

 

112

Wolfsburg

Hauptstrafte 41, 38446

 

113

Nurnberg

Further Str. 166-168, 90429 Sediul Mitropoliei Germaniei (BOR)

 

114

Grecia

Atena 1

Emmanouel Benaki 7, 15452 Paleo Psychico

Ambasadă

115

Atena 2

Emmanouel Benaki 7, 15452 Paleo Psychico

Ambasadă

116

Salonic

Santas 16, Panorama, cod poştal 55236

Consulat general

117

Patra

Filopoimenos 24, et. 3, cod poştal 26221

 

118

Iordania

Amman

Str. Al Madeenah Al Munawarah nr. 35

Ambasadă

119

India

New Delhi

Vasant Vihar D6/6

Ambasadă

120

Republica Indonezia

Jakarta

Jl.Teuku Cik Ditiro 42 A, Menteng

Ambasadă

121

Irlanda

Dublin 1

26 Waterloo Road, Dublin 4

Ambasadă

122

Dublin 2

8 New Cabra Road Phibsborough Dublin 7

 

123

Galway

National University of Ireland/NUI (University Road, Galway)

 

124

Limerick

Small Exhibition Area, Limerick City ĂCounty Council, Merchants Ouay, Limerick

 

125

Israel

Tel Aviv 1

Str, Adam Hacohen nr. 24

Ambasadă

126

Tel Aviv 2

Bd. Shaul Hamelech. nr. 8

Institut cultural

127

Ierusalim

Str. Shivtei Israel nr. 46

 

128

Haifa

Str. Nordau nr. 10

 

129

Beer Sheva

Str. Hahistadrut nr. 2

 

130

Islanda

Reykjavik

Borgartun 24, 105 Reykjavik

 

131

Italia

Roma 1

Via Nicolo Tartaglia n, 36, 00197 Roma

Ambasadă

132

Roma 2

Viale Libano n. 40, 00144 Roma

Secţie consulară

133

Roma 3

Viale Libano n. 40, 00144 Roma

Secţie consulară

134

Roma 4

Piazza Jose de San Martin n. 1, 00197 Roma

Aecademia di Romania

135

Roma 5

Piazza Jose de San Martin n. 1,00197 Roma

Accademia di Romania

136

Catania

Via Misterbianco, No.1, Catania (Regiune Sicilia)

Consulat

137

Torino 1

Via Ancona nr. 7,10152 Torino

Consulat general

138

Torino 2

Via Ancona nr. 7,10152 Torino

Consulat general

139

Trieste

Via Udine nr. 11, Trieste 34132 TS

Consulat general

140

Veneţia

Palazzo Corner, Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE)

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică

141

Milano 1

Via Gignese 2,20148 Milano (Ml)

Consulat general

142

Milano 2

Via Gignese 2,20148 Milano (Ml)

Consulat general

143

Milano 3

Via Gignese 2,20148 Milano (Ml)

Consulat general

144

Bologna 1

Via Guelfa nr. 9

Consulat general

145

Bologna 2

Via Guelfa nr. 9

Consulat general

146

Albano

Piazza della Costituente, N.1, 00041 Albano Laziale

 

147

Palestrina

Viale della Vittoria n. 21, 00036, Palestrina

 

148

Cagliari

Via Roma, n. 145, 09124 Cagliari

 

149

Guidonia

Via Maurizio Morris S.N.C., 00012 Guidonia

 

150

Frosinone

Viale Giuseppe Mazzini, n. 1,03100 Frosinone

 

151

Ladispoli

Viale Mediterraneo, S.N.C., 00055 Ladispoli

 

152

Monterotondo

Via Monte Pelmo, S.N.C. Monterotondo

 

153

Napoli

Via Vincenzo De Giaxa n. 5,80144 Napoli

 

154

Olbia

Via Dante, N.1,07026 Olbia

 

155

Ostia

Piazza della Stazione Vecchia n. 26, 00122 Lido di Ostia RM

 

156

Pe rugi a

Via A. Diaz, n. 150, 06128 Perugia

 

157

Pescara

Viale Giovanni Bovio n. 446, 65124 Pescara

 

158

Terni

Piazza San Giovanni Paolo li, N. 1 05100, Terni

 

159

Tivoli

Piazza Palatina n. 1, 00019 Tivoli

 

160

Viterbo

Piazza Del Caduti n. 19, 01100 Viterbo

 

161

Palermo

Aleea Sciarra - colţ cu str. Alloro (Vicolo Sciarra, angolo Via Alloro), Palazzo Cefala

 

162

Canicatti

Şcoala de Stat G. Verga (Istituto Comprensivo G, Verga), intrarea din Strada Largo Aosta (prin curte)

 

163

Reggio Calabria

Via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir. (Sala Versace)

 

164

Cosenza

Via Roberto Caruso (fosta Via Bengasi), no. 1, Biroul Electoral Municipal (Ufficio Elettorale Municipale)

 

165

Bari

Via Paolo Aquilino, no. 3, Secţia Poliţiei Municipale (Comando di Polizia Municipale)

 

166

Foggia

Viale Candelaro nr. 102/B, Aula Consiglio Circoscrizione (1 Circoscrizione NORD)

 

167

Aosta

Piazza Chanoux nr. 8, Sala Hotel des Etats din Primărie, 11100 Aosta

 

168

AJessandria

Via Wagner 38 D, Ex Circoscrizione Euro Pista, 15121 Alessandria

 

169

Asti

Sala Piatone, Palazzo Civico, Piazza San Secondo n. 1, 14100 Asti, I Piano

 

170

Novara

Via Fara 39, 28100 Novara (Ex Sede Quartiere Nord)

 

171

Verbania

Centro sociale Via Renco nr. 36, 28923 Verbania

 

172

Cuneo

Via Cario Sigismondo Leutrum nr. 7, 12100 Cuneo

 

173

Genova

Via Luigi Maschera nr. 34 R, 16129 Genova

 

174

Sanremo

Palazzo Comunale - Sala Degli Specchi, Via Cavallotti nr. 59,18038 Sanremo

 

175

La Spezia

Centro Civico Nord, Largo Vivaldi, 19122 La Spezia, Fossitermi

 

176

Vercelli

Sala Sport Scuola Rodari Via Borsi, 13100 Vercelli

 

177

Vicenza

Viale Della Pace, 89,36100 Vicenza

 

178

Oderzo

Via G. Donizetti, 4 Oderzo

 

179

Treviso

Via Terraglio, 140 Treviso

 

180

Pordenone

Piazza della Motta nr. 4 (sediul bibliotecii comunale)

 

181

Udine

Via Pradamano, 21 Udine

 

182

Padova 1

Via Diego Valeri 17/19

 

183

Padova 2

Piazza Capitaniato, 19 Padova

 

184

Verona 1

Via Brunelleschi, 12 Verona

 

185

Verona 2

Via Brunelleschi, 12 Verona

 

186

Brescia

Via Giovanni Cimabue 16, 25134 Brescia (8s)

 

187

Bergamo

Largo Guglieimo Rontgen 3/4, 24128 Bergamo (Bg)

 

188

Como

Via Achille Grandi 21, 22100 Como (Co)

 

189

Cremona

Largo Madre Agata Carelli 5, 26100 Cremona (Cr)

 

190

Mantova

Piazza DiazArmando 38, 46100 Formigosa (Mn)

 

191

Varese

Scuola don Rimoldi, Varese, Via Pergine N. 6, 21100, Italia

 

192

Monza

Via Gabriele DAnnunzio 35, 20900 Monza (Mb)

 

193

Pavia

Piazza Del Municipio 2, 27100 Pavia (Pv)

 

194

Trento

Via Renato Lunelli 4, 38121 Trento (În)

 

195

Ancona

Via Scrima nr. 19 (Circumscripţia 2 Locală)

 

196

Arezzo

Casa Delie Culture, Piazza Fântâni nr. 5

 

197

Fermo

Via Mazzini nr. 2 (Sala Grupurilor de Consilieri Comunali)

 

198

Florenţa 1

Saloncino Deile Murate, Via DellAgnolo nr. 1/A

 

199

Florenţa 2

Saloncino Delie Murate, Via DellAgnolo nr. 1/A

 

200

Grosseto

„Sala Esagonale,,,Via Gozzi nr. 24

 

201

Livorno

Via Piero Gobetti, 11 (Ex Circoscrizione 1)

 

202

Piacenza

Via Martiri Della Resistenza, 8 Piacenza

 

203

Rimini

Via Bidente, nr. 1/P (zona Villaggio 1Maggio/Circumscripţia 6 Locală)

 

 

204

Irak

Bagdad

Arassat Al-Hindia Street, Hay Babei Mahalla 929, Zuqaq 31, nr. 452/A

Ambasadă

205

Erbil

Gulan Street, Ster Tower, 7th Floor, Unit 702

Biroul consular

206

Iran

Teheran

Str. Shahid Meshki nr. 89

Ambasadă

207

Japonia

Tokyo

Minato-ku, Nishi- Azabu 3-16-19,106-0031

Ambasadă

208

Kazahstan

Astana

Str. Saraişâk nr. 28

Ambasadă

209

Kenya

Nairobi

Eliud Marhu nr. 1119

Ambasadă

210

Kuweit

Kuwait City

Kaifan, Block 4, Mina Street, villa 34

Ambasadă

211

Liban

Baabda

Presidential Palace Route, Street 68, no 30, sector 3

Ambasadă

212

Lituania

Vilnius

Str. Vivulskio nr. 19

Ambasadă

213

Luxemburg

Luxemburg

Boulevard de la Petrusse 41, L-2320

Ambasadă

214

Macedonia

Skopje

Rajko Jinzifov nr. 42, Skopje

Ambasadă

215

Malaysia

Kuala Lumpur

114 Jalan Damai off Jalan Ampang, cod 55000

Ambasadă

216

Malta

Valletta

72, Leap Centre, Melita Street, Valletta, Malta

 

217

Maroc

Rabat

Ouezzane nr. 10, cartier Hassan, 10020

Ambasadă

218

Mexic

Ciudad de Mexico

Caile Sofocles, no. 311, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de Mexico

Ambasadă

219

Republica Moldova

Chişinău 1

Str. Bucureşti nr. 66/1

Ambasadă

220

Chişinău 2

Str. Grigore Ureche nr. 2

Secţie consulară

221

Chişinău 3

Str. Grigore Ureche nr. 2

Secţie consulară

222

Chişinău 4

Str. Grigore Ureche nr. 2

Secţie consulară

223

Chişinău 5

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 39

Institut cultural

224

Chişinău 6

Str. Vlaicu Pârcălab nr. 48

 

225

Chişinău 7

Str. Bucureşti nr. 64

 

226

Chişinău 8

Str. Bucureşti nr. 64

 

227

Chişinău 9

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3

 

228

Chişinău 10

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 67/3

 

229

Chişinău 11

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 83

 

230

Chişinău 12

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 83

 

231

Bălţi 1

Str. Sf. Nicoiae nr. 51

Consulat general

232

Bălţi 2

Str. Sf. Nicoiae nr. 51

Consulat general

233

Cahul

Str. B.P. Hasdeu nr. 11

Consulat general

234

Ungheni

Str. Mihai Eminescu nr. 35

Birou consular

235

Cantemir

Str. Ştefan Vodă nr. 1

 

236

Cimişlia

Str. Ion Popuşoi nr. 2

 

237

Călăraşi

Str. Mihai Eminescu nr. 19

 

238

Drochia

Bd. Independenţei nr. 15

 

239

Edineţ

Str. Independenţei nr. 33

 

240

Floresti

Str, Speranţei nr. 1

 

241

Făleşti

Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 1

 

242

Giurgiuleşti

Str. Independenţei nr. 22

 

243

Hânceşti

Str. Mihalcea Hîncu nr. 132

 

244

Ialoveni

Str. Alexandru cel Bun nr. 86

 

245

Leova

Str. Ştefan cel Mare nr. 67

 

246

Nisporeni

Str. Ion Vodă nr. 8

 

247

Orhei

Str. Chişinăului nr. 9

 

248

Soroca

Str. Independenţei nr. 74

 

249

Carabetovca

Str. Ştefan cel Mare nr. 79

 

250

Căuşeni

Str. Păcii nr. 18

 

251

Anenii Noi

Str. Suvorov 7

 

252

Teleneşti

Str. Ciprian Porumbescu nr. 3

 

253

Bardar

Str. Aurel David 70

 

 

254

Muntenegru

Podgorita

Ulica Prve Proleterske, br. 5, 81000

Ambasadă

255

Norvegia

Oslo

Oscars Gate 51, 0244 Oslo

Ambasadă

256

Bergen

Elvetun Ungdomshus, Elvetun 21, 5071 Loddefjord

 

257

Stavanger

Olav Kyrres Gate 23

 

258

Nigeria

Abuja

Nelson Mandela Street, no. 76, Plot 498, Asokoro

Ambasadă

259

Olanda

Haga 1

Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga

Ambasadă

260

Haga 2

Catsheuvel 55, 2517 KA, Haga

Ambasadă

261

Pakistan

Islamabad

Casa 13 Strada 88, sector G-6/3

Ambasadă

262

Palestina

Ramallah

Commercial Tower Building, etajul 5, Al-Bireh, Ramallah

Oficiu de reprezentare

263

Peru

Lima

Avenida Jorge Basadre, nr. 690, San Isidro

Ambasadă

264

Polonia

Varşovia

UI. Fr.Chopina 10, 00-559 Warszawa

Ambasadă

265

Cracovia

Biblioteca Publica Voievodală (camera 53, parter), strada Rajska nr. 1, 31-124

 

266

Wroclaw

Piaţa Powstancow Warszawy, nr. 1, cod poştal 50-153, Wrodaw

 

267

Portugalia

Lisabona 1

Rua de Sao Caetano no 5, Lapa, 1200-828 Lisboa

Ambasadă

268

Lisabona 2

Rua do Barăo n° 8-10 1100-072 Lisboa

Institut cultural

269

Porto

Praga General Humberto Delgado, 4049-001 Porto - intrarea prin Praga da Trinidade (Primăria Municipală)

 

270

Faro

Largo da Se, 8004-001 Faro (Camera Municipală, Salon Noble)

 

271

Setubal

Rua Detras da Guarda no 26, 2900-347 Setubal (Casa de Cultură)

 

272

Qatar

Doha

Str. 953, nr. 102, zona 65, Dafna Area, Doha, P.O. Box 22511

Ambasadă

273

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Londra 1

1 Belgrave Square, SW1X 8PH

Institutul Cultural Român

274

Londra 2

1 Belgrave Square, SW1X 8PH

Institutul Cultural Român

275

Londra 3

344 Kensington High Street, W14 8 NS

Secţie consulară

276

Londra 4

Centrul Cultural Român/Fundaţia Raţiu, Manchester Square, 18 Fitzhardinge Street, W1H 6EQ, London

 

277

Londra/Brent

„My Romania Community” Newman Catholic College Harlesden Road, Willesden, NW10 3RN

 

278

Londra/Stratford

Stratford Town Hali 29 the Broadway Stratford E15 4BQ

 

279

Londra/Kensington & Chelsea

Sediul Consiliului Local din Royal Borough of Kensington and Chelsea (Town Hali, Horton Street, W8 7NX, London)

 

280

Londra/Harrow

Centrul Civic al Consiliului Local din Harrow (Civil Centre, Station Road, HA1 2XQ, Harrow)

 

281

Edinburgh

7-9 North St David Street, EH2 1AW

Birou consular

282

Luton

Centrul Comunitar din Luton - 74 George Street, Etajul 1, Luton LU1 2BD

 

283

Glasgow

Trades Hali, 85 Glassford St, Glasgow G1 1UH

 

284

Aberdeen

Aberdeen City Council, Town House, Broad Street, Aberdeen, AB10 1FY

 

285

Cardiff

St John Priory House, Beignon CI, Cardiff CF24 5PB

 

286

Manchester

International Society - William Kay House, 327 Oxford Rd, Manchester M13 9PG

 

287

Newcastle

Sediul Consiliului Local (Civic Centre, Newcastle upon Tyne, NE99 2BW)

 

288

Leeds

Sediul Primăriei (Leeds Civic Hali, Caiverley Street, West Yorkshire, LS1 1UR)

 

289

Liverpool

Sediul Consiliului Local (Municipal Buildings, Dale Street, L2 2DH)

 

290

Birmingham

Council House, Victoria Square, BIRMINGHAM B1 1BB, Committee Rooms 3&4

 

291

Portsmouth

Fratton Community Centre Trafalgar Place Fratton PORTSMOUTH P01 5JJ

 

292

Bristol

1 Redland Park, Bristol BS6 6SA

 

293

Belfast

1 Stranmillis Embankment, Belfast, BT7 1GB

 

294

Federaţia Rusă

Moscova

Moscova, str. Mosfilmovskaia nr. 64

Ambasadă

295

Rostov pe Don

Rostov pe Don, str. Sedmaia Linia nr. 18/39

Consulat general

296

Sankt Petersburg

Sankt Petersburg, str. Garohovaia nr. 4

Consulat general

297

Senegal

Dakar

Point E, Rue A x 9A (Rue A Prolongee), Dakar

Ambasadă

298

 

Belgrad

Uzicka 10, Belgrad, R. Serbia

Ambasadă

299

Serbia

Vârşeţ

Trg Zelene Pijace nr. 3A, Varset, R. Serbia

Consulat general

300

Zajecar

Kumanovska 45, Zajecar, R, Serbia

Consulat general

301

 

Priştina

Str. Azem Jashanica nr. 25, cartier Arberia, Priştina, Kosovo, R. Serbia

Birou de legătură

302

Singapore

Singapore

1 Claymore Drive # 08-10

Ambasadă

303

Siria

Damasc

Cartier Malki, str. Ibrahim Hanano nr. 8

Ambasadă

304

Slovenia

Ljubliana

Smrekarjeva ulica 33a, 1107

Ambasadă

305

Slovacia

Bratislava

Ticha Ulica 45/A, 811 02 Bratislava

Ambasadă

 

306

Spania

Madrid 1

Avda. AlfonsoXIII, nr. 157 28016, Madrid

Ambasadă

307

Madrid 2

Avda. Alfonso XIII, nr. 157 28016, Madrid

Ambasadă

308

Madrid 3

Av. de la Albufera nr. 319 28031, Madrid

Secţie consulară

309

Madrid 4

Av. de la Albufera nr. 319 28031, Madrid

Secţie consulară

310

Madrid 5

Piaza de la Lealtad, nr. 3 entreplanta dcha. 28014, Madrid

Institut cultural

311

Coslada 1

Ayuntamiento de Coslada Avda. de la Constitucidn nr. 47 28821, Coslada

 

312

Coslada 2

Centro Cultural „La Jaramilla” Avda. de la Constituciân nr. 47 28821 Coslada

 

313

Alcala de Henares

Junta Municipal del Distrito II Avda. Reyes Catolicos, nr. 9 28802 Alcalâ de Henares

 

314

Cuenca

Asociacion Hispano Rumana de la Provincia de Cuenca, C/Pedro Almodovar, s/n 16002 Cuenca

 

315

Torrejon de Ardoz

Colegio „El Buen Gobernador” Avda. de la Constitucion, nr. 9, 28850 Torrejon de Ardoz

 

316

Getafe

Centro Civico „Juan de la Cierva” Piaza de las Provincias s/n 28903 Getafe

 

317

Arganda del Rey

Ciudad deportiva „Principe Felipe” Sala de usos multiples, C/San Sebastian, no. 6 y 8, 28500 Arganda del Rey

 

318

Mostoles

Centro de Participacion Ciudadana C/San Antonio, no. 2 28934 Mostoles

 

319

Fuenlabrada

Centro Cultural „La Serna” Av. de las Comarcas, no. 2, 28941 Fuenlabrada

 

320

Burgos

CI Eduardo Martinez del Campo, nr. 8, 09003 Burgos

 

321

Las Palmas

Oficinas Municipales Ayuntamiento C/Leon y Castillo nr. 270, 35005, Las Palmas de Gran Canaria

 

322

Barcelona 1

Caile San Juan de la Salle 35 bis, 08022 Barcelona

Consulat general

323

Barcelona 2

Caile San Juan de la Salle 35 bis, 08022 Barcelona

Consulat general

324

Lleida

Centro Civico del Centro Historico, Plaga Ereta, s/n, 3era planta, 25002, Lleida

 

325

Tarragona

Palau Municipal de Tarragona, Plaga de la Font nr. 1,43003, Tarragona

 

326

Reus

Centro Civico Ponent Avda. dels Paisos Catalans, nr. 106, 43205, Reus

 

327

Girona

Centro Civico PLa de Palau CI Saragossa, nr. 27, 17003, Girona

 

328

Palma de Mallorca

Cultural Santa Cătălină, C/dels Sobreposats num. 3, 07014, Palma de Mallorca

 

329

Bilbao 1

Piaza Circular 4,48001 Bilbao

Consulat general

330

Bilbao 2

Piaza Circular 4,48001 Bilbao

Consulat general

331

Logrono 1

Colegio Los Boscos, C/Doctor Mugica, 9, 26002 Logrono

 

332

Logrono 2

Colegio Los Boscos, C/Doctor Mugica, 9, 26002 Logrono

 

333

Pamplona

CI General Chinchilla, nr. 4 31002 Pamplona

 

334

Gijon

Centro Municipal Integrado Pumarin Gijon-Sur, C/Ramon Areces nr. 7 33210 Gijon

 

335

Santiago de Compostela

Pazo de Raxoi, s/n, 15701 Santiago de Compostela

 

336

Sevilla

Avenida Manuel Siurot nr. 30 41013, Sevilla

Consulat general

337

Huelva

Centro Social “La Orden”, C/ San Bartolomâ de la Torre s/n 21510 Huelva

 

338

Malaga

Centro Ciudadano La Virreina, etaj 2, Camino de la Virreina nr. 7, 29011 Malaga

 

339

Motril

Centro Intercultural Motril, C/Galicia s/n, Edificio Versalles, bajo 1,18600 Motril

 

340

Murcia

Sediul Consulatului onorific al României, Edificio Paraninfo, Espinardo, Avda. de los Rectores nr. 3,30100 Murcia

 

341

Castellon de la Plana 1

Avenida de Valencia nr. 144 (esq. con Rambla de la Viuda), Castellon de la Plana

Consulat

342

Castellon de la Plana 2

Avenida de Valencia nr. 144 (esq. con Rambla de la Viuda), Castellon de la Plana

Consulat

343

Valencia

C/ del Doctor Maranon nr. 4/6, 46017 Valencia

 

344

Gandia

Sediul Primăriei - Oficina de Empadronamiento, Plaga Major nr. 1, 46701 Gandia

 

345

ASicante

Sediu „Negociado de Estadistica” C/ Rafael Terol nr. 10, 03001 Alicante

 

346

Elche

Centro de Congresos de Elche (Sala de Exposicion) C/ Filet de Fora, nr. 1, 03203 Elche

 

347

Ciudad Real

Caile Mata, no. 37 13004 Ciudad Real

Consulat

348

Tarrancon

Ayuntamiento de Tarancon Salon de plenos, Piaza del Ayuntamiento nr. 1, 16400 Tarancon

 

349

Tomelloso

CI Juan Antonio Lopez no. 2 (Antiguo Hangar de la Estacion), 13700 Tomelloso

 

350

Toledo

Centro Civico-Social Buenavista Avda. Portugal s/n 45005 - Toiedo

 

351

Albacete

Centro Social C/Alcalde Conangla nr. 7, 02006 Albacete

 

352

Almendralejo

Salon del Edificio municipal „Espacio Integra” Parque Ramon y Cajal, 06200 Almendralejo (Badajoz)

 

353

Guadalajara

Centro Social Avda. de Venezuela no.7, 19005 Guadalajara

 

354

Zaragoza 1

Caile Camino de Las Torres 24, 50008 Zaragoza

Consulat

355

Zaragoza 2

Caile Camino de Las Torres 24, 50008 Zaragoza

Consulat

356

Calatayud

Piaza Joaquin Costa nr. 14 Calatayud 50300

 

357

Almeria

Carretera Huercal de Almeria 46, 04009 Almerfa

Vice-consulat

358

Roquetas de Mar

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Avda. Cu mo Romero, nr. 46, 04740 Roquetas de Mar (vizavi de Autogara Roquetas)

 

359

Sri Lanka

Colombo

25/1 Horton Place-Colombo 07

Ambasadă

360

SUA

District Of Columbia, Washington

1607 23rd Street NW, Washington, DC 20008

Ambasadă

361

Georgia, Atlanta

664 Dickens Road, Lilbum, Georgia 30047

 

362

North Carolina, Charlotte

9520 Faires Farm Road, Charlotte, NC 28213

 

363

Ohio, Cleveland

3256 Warren Rd, Cleveland, OH 44111

 

364

Florida, Hollywood

2026 Scott Street, Hollywood, FL 33020

 

365

Florida, Fort Myers

3434 Hancock Bridge Pkwy, Suite# 208, North Fort Myers, FL 33903

 

366

Texas, Dallas

14860 Montford Dr. Suite 104, Dallas, TX 75254

 

367

Texas, Houston

318 Canino Road, Houston, TX 77076

 

368

California, Los Angeles

11766 Wilshire Blvd., #200, Los Angeles, CA 90025

Consulat general

369

California, Sacramento

5306 Walnut Avenue, Building A, Sacramento, CA 95841

 

370

California, San Francisco

26050 KayAve., Hayward, CA 94545

 

371

Nevada, Las Vegas

1350 Red Rock Street, Las Vegas, NV 89146

 

372

Arizona, Phoenix

Arizona State University- Downtown Phoenix Campus Mercado, 502 E Monroe Street Bldg. C, Room 145, Phoenix, AZ 85004

 

373

Utah, Salt Lake City

4180 Emigration Canyon Road, Salt Lake City, UT 84108

 

374

Oregon, Portland

5231 SE Stark St., Portland, OR 97215

 

375

Washington, Seattle

6402 226th Street SW, Mountlake Terrace, Washington 98043

 

376

New York, New York

200 E 38th SL, New York, NY 10016

Consulat general

377

Pennsylvania, Philadelphia

1907 Spruce Street, Philadelphia, PA 19103-5732

 

378

Massachusetts, Boston

63 R Boston Street, Room 526, Boston, MA 02125

 

379

Connecticut, Manchester

2 Winter Street, Manchester, CT 06040

 

380

Ilinois, Niles

7280 N Caldwell Ave, Niles, IL 60714

 

381

Ilinois, Chicago 1

737 N Michigan Ave, Suite 2300, Chicago, IL 60611

Consulat general

382

Ilinois, Chicago 2

5825 N Mozart Chicago, IL 60659

 

383

Ilinois, Chicago 3

1713 W Sunnyside Ave, Chicago, IL 60640

 

384

Ilinois, Chicago 4

5406 N Newland Ave, Chicago, IL 60656

 

385

Ilinois, Oak Lawn

10100 S 52nd Ave, Oak Lawn, IL 60453

 

386

Ilinois, Des Plaines

484 E Northwest Highway, Des Plaines, IL 60016

 

387

Ilinois, Aurora

609 N Lincoln Ave, Aurora, IL 60505

 

388

Michigan, Detroit

777 Woodward Avenue, Suite 300, Detroit, Ml, 48226

 

389

Indiana, Indianapolis

4761 Industrial Pkwy, Indianapolis, IN 46226

 

390

Minnesota, Minneapolis

189 Atwater Street, St. Paul, Minnesota 55117

 

391

Sudan

Khartoum

Kafouri Area, Kassala Road 172-173, Khartoum North

Ambasadă

392

Suedia

Stockholm 1

Ostermalmsgatan 36, cod 114 26

Ambasadă

393

Stockholm 2

Skeppsbron 20, cod 111 30

Institut cultural

394

Goteborg

Kopmansgatan 20, 411 13 Goteborg, Suedia

 

395

Malmo

Kopenhamnsvăgen 7a, 21743

 

396

Thailanda

Bangkok

3388/41 Sirinrat Office Building, 12th Floor, RAMA IV Road, Khlong Toei District, Bangkok10110

Ambasadă

397

Tunisia

Tunis 1

18, Avenue dAfrique, Menzah 5, Tunis

Ambasadă

398

Tunis 2

4, Rue Essaheb Ibn Abbad, Cite Jardins, Tunis

Secţie consulară

399

Turcia

Ankara

Biikres Sokak 4, Qankaya, 06680, Ankara

Ambasadă

400

Izmir

1479 Sokak no. 9, 35220, Alsancak, Izmir

Consulat general

401

Istanbul

Yanarsu sok., Narin Sitesi, nr. 42, Etiler, Beşiktaş, Istanbul

Consulat general

402

Istanbul

Siraselviler Cad. 21, Taksim, Beyoglu, Istanbul

Institut cultural

403

Turkmenistan

Ashgabat

Str. Myati Kosayew, nr. 122, Ashgabat

Ambasadă

404

Ucraina

Kiev

Mihaila Kotsiubinskogo nr. 8, raion Shevcenko

Ambasadă

405

Cernăuţi

Şkilna nr. 16

Consulat general

406

Odesa

Bazarnaia nr. 31

Consulat general

407

Solotvino

Sportivna nr. 112

Consulat

408

Ungaria

Budapesta 1

1146 Budapesta, Thokoly ut 72

Ambasadă

409

Budapesta 2

1146 Budapesta, Thokoly ut 72

Ambasadă

410

Budapesta 3

1146 Budapesta, Izso utca 5

Institut cultural

411

Szeged

6720 Szeged, Kelemen Lâszlo utca 5

Consulat general

412

Gyula

5700 Gyula, Munkácsy M. utca 12a

Consulat general

413

Uruguay

Montevideo

Echevarriarza 3452, Montevideo

Ambasadă

414

Uzbekistan

Taşkent

Str. Zanjirbog (fostă Rejametov) nr. 44 A, Taşkent

Ambasadă

415

Venezuela

Caracas

4-a Avenida de Altamira, entre 8-a y 9-a Transversal, Quinta Guarda tinajas, no 49-19, Chacao

Ambasadă

416

Vietnam

Hanoi

5 Le Hong Phong Street, Hanoi

Ambasadă

417

Zimbabwe

Harare

105, Fourth Street/Cnr. Chinamano

Ambasadă

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.