MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI Nr. 214/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI

 

P A R T E A I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 214 LEGI, DECRETE, HOTĂRRI ŞI ALTE ACTE Luni, 23 martie 2016

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 40 din 9 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)- (7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

31/M.25/999/8.148/237/259/221. - Ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Romn de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

 

M.39. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară n unitate

 

389. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea derogării n scop ştiinţific pentru specia Castor fiber

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

639. - Decizie privind sancţionarea Societăţii BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 40

din 9 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Pusks Valentin Zoltn - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedura penală, excepţie ridicată de Dan Marian Hendea şi Vlad Mihai Hendea n Dosarul nr. 200/84/2015 al Tribunalului Sălaj - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.266D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal ndeplinită.

3. Cauza fiind n stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penală şi ca nentemeiată a celorlalte prevederi, sens n care face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 552 din 16 iulie 2015.

CURTEA,

avnd n vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin ncheierea din 6 mai 2015, pronunţată n Dosarul nr. 200/84/2015, Tribunalul Sălaj - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3). art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dan Marian Hendea şi Vlad Mihai Hendea ntr-un dosar avnd ca obiect soluţionarea unei cauze penale aflate n procedura de cameră preliminară.

5. n motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că, ntruct art. 3 din Codul de procedură penală consacră principiul separării funcţiilor judiciare, atunci compatibilitatea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii n judecată cu funcţia de judecată este contrară prevederilor art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentate, n măsura n care judecătorul de cameră preliminară, deşi reprezintă doar un filtru cu privire la legalitatea acuzaţiei, nu poate face abstracţie de substanţa probelor, chiar nelegal administrate, fiindu-i afectată formarea convingerii cu privire la nevinovăţia unui inculpat.

6. Chiar dacă, n baza art. 346 alin. (5) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară nu poate avea n vedere la judecata n fond a cauzei probele excluse, imparţialitatea acestuia poate fi afectată de conţinutul respectivelor probe nelegal administrate, fiind astfel ncălcat dreptul unei persoane la un proces echitabil.

7. Totodată s-a susţinut că ntreaga procedură din camera preliminară este neconstituţională şi contravine dreptului la un proces echitabil. Astfel, prevederile art. 345 alin. (7) din Codul de procedură penală conform cărora judecătorul de cameră preliminară care a dispus nceperea judecăţii exercită şi funcţia de judecată n cauză pot afecta dreptul unei persoane la un proces echitabil. Suspiciunea cu privire la imparţialitatea judecătorului de cameră preliminară, n măsura n care acesta va exercita şi funcţia de judecată n cauză, este dată, n principal, de faptul că, deşi n faza procedurii de cameră preliminară se fac verificări doar cu privire la legalitatea administrării probelor, nu se poate face abstracţie de conţinutul probelor nelegal administrate.

8. Cu privire la obiectul procedurii de cameră preliminară se consideră că sancţiunea decăderii din dreptul de a formula cereri şi de a ridica excepţii n legătură cu legalitatea sesizării instanţei, competenţa acesteia, legalitatea probelor şi a actelor de urmărire penală, n măsura n care aceste excepţii şi cereri nu au fost invocate n procedura de cameră preliminară, ncalcă dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil.

9. Totodată, prevederile art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală nu reglementează cu privire la dreptul procesual al părţii civile ori al părţii responsabile civilmente de a face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi mpotriva soluţiilor prevăzute de art. 346 alin. (3)-(5) din acelaşi cod, fapt care afectează dreptul la un proces echitabil.

10. Conform art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, contestaţia mpotriva ncheierii judecătorului de cameră preliminară se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară. Această prevedere ncalcă dreptul la un proces echitabil, deoarece duce la concluzia că, n cazul n care se judecă o contestaţie mpotriva unei ncheieri a judecătorului de cameră preliminară de la o judecătorie, soluţia la respectiva contestaţie fiind soluţionată de judecătorul de cameră preliminară de la tribunal, respectiva soluţie va fi opozabilă n faţa curţii de apel, n cazul n care va fi declarat apel mpotrivă sentinţei judecătoriei. Această soluţie duce la imposibilitatea verificării legalităţii administrării probelor de către o instanţă de apel, existnd riscul ca aceasta să fie obligată să pronunţe o decizie n baza unor probe nelegal administrate.

11. Tribunalul Sălaj - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 344 alin. (1), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(6), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală este nentemeiată.

12. n ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, instanţa de judecată apreciază că s-ar impune a fi analizată n raport cu art. 346 alin. (7) din acelaşi cod şi o consideră nentemeiată, ntruct, deşi există posibilitatea ca rezultatul procedurii referitoare la legalitatea/admisibilitatea unei probe să fie decisiv pentru stabilirea temeiniciei unei acuzaţii n materie penală, acest aspect nu poate determina incompatibilitatea judecătorului de cameră preliminară n privinţa judecării n fond a cauzei. Nu se poate susţine că imparţialitatea judecătorului fondului poate fi afectată de conţinutul probelor nelegal administrate, att timp ct, potrivit art. 346 alin. (5) din Codul de procedură penală, probele excluse nu pot fi avute n vedere la judecata n fond a cauzei.

13. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 343 din Codul de procedură penală este ntemeiată, deoarece termenele pentru procedura camerei preliminare determină prelungirea nejustificată a procesului penal, impactul negativ al procedurii camerei preliminare şi al duratei acesteia viznd n special măsurile preventive.

14. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală este ntemeiată, deoarece afectează egalitatea armelor care presupune ca fiecărei părţi să i se acorde posibilitatea rezonabilă de a prezenta cauza n condiţii care să nu o plaseze ntr-o situaţie net dezavantajoasă faţă de adversarul său.

15. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) este ntemeiată, deoarece partea civilă şi partea responsabilă civilmente nu pot formula contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor, precum şi mpotriva soluţiilor adoptate n procedura de cameră preliminară.

16. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, ncheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinnd ncheierea de sesizare, raportul ntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l constituie dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a două cu denumirea marginală Separarea funcţiilor judiciare, art. 342 cu denumirea marginală Obiectul procedurii n camera preliminară, art. 343 cu denumirea marginală Durata procedurii n camera preliminară, art. 344 alin. (1)-(3) cu denumirea marginală

Măsurile premergătoare, art. 345 alin. (2) şi (3) cu denumirea marginală Procedura n camera preliminară, art. 346 alin. (2)-

(7) cu denumirea marginală Soluţiile, art. 347 alin. (1) şi (2) cu denumirea marginală Contestaţia şi art. 348 cu denumirea marginală Măsurile preventive n procedura de cameră preliminară, toate din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut:

- Art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a doua: (1) n procesul penai se exercită următoarele funcţii judiciare:

c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii n judecată; [...]

(3) n desfăşurarea aceluiaşi proces penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c), care este compatibilă cu funcţia de judecată.;

- Art. 342: Obiectul procedurii camerei preliminare l constituie verificarea, după trimiterea n judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.;

- Art. 343: Durata procedurii n camera preliminară este de cei mult 60 de zile de la data nregistrării cauzei la instanţă.;

- Art. 344 alin. (1)-(3): (1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.

(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură, aducndu-i-se totodată la cunoştinţă obiectul procedurii n camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul n care, de la data comunicării, poate formula n scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, n funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(3) n cazurile prevăzute de art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, n funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul n care acesta poate formula n scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

- Art. 345 alin. (2) şi (3): (2) n cazul n care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare, n cazul n care sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu ncălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, ncheierea se comunică de ndată parchetului care a emis rechizitoriul.

(3) n termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere n judecată ori solicită restituirea cauzei.;

- Art. 346 alin. (2)-(7): (2) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii ori nu a ridicat din oficiu excepţii, la expirarea termenelor prevăzute la art. 344 alin. (2) sau (3), judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune nceperea judecăţii.

(3) Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:

a) rechizitoriul este neregulamentar ntocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror n termenul prevăzut la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;

b) a exclus toate probele administrate n cursul urmăririi penale;

c) procurorul solicită restituirea cauzei, n condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde n termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.

(4) n toate celelalte cazuri n care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancţionat potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu ncălcarea legii, judecătorul de cameră preliminară dispune nceperea judecăţii.

(5) Probele excluse nu pot 5 avute n vedere la judecata n fond a cauzei.

(6) Dacă apreciază că instanţa sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. 50 şi 51, care se aplică n mod corespunzător.

(7) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus nceperea judecăţii exercită funcţia de judecată n cauză.

- Art. 347 alin. (1) şi (2): (1) n termen de 3 zile de la comunicarea ncheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor; precum şi mpotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5).

(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Cnd instanţa sesizată este nalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii;

- Art. 348: (1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, nlocuirea, revocarea sau ncetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) n cauzele n care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procednd potrivit dispoziţiilor art. 207.

20. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile legate criticate ncalcă prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentate.

21. Examinnd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost invocată ntr-o cauză avnd ca obiect verificarea competenţei, a legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

22. n ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate referitoare la soluţia legislativă cuprinsă n art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penală, Curtea constată că ceea ce se critică vizează mprejurarea că partea civilă şi partea responsabilă civilmente nu pot formula contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor, precum şi mpotriva soluţiilor adoptate n procedura de cameră preliminară. Cu privire la această critică, Curtea constată că, prin Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 831 din 6 noiembrie 2015, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi mpotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) este neconstituţională. Cu acel prilej, s-a reţinut că restrngerea sferei titularilor contestaţiei n camera preliminară doar la procuror şi inculpat determină ncălcarea dreptului de acces la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, al părţii civile, părţii responsabile civilmente şi al persoanei vătămate, avnd n vedere faptul că, pe de o parte, rezultatul procedurii n camera preliminară referitor la stabilirea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală are o influenţă directă asupra desfăşurării judecăţii pe fond, iar, pe de altă parte, soluţiile prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală vizează toate părţile din proces şi persoana vătămată.

23. Drept urmare, avnd n vedere că ncheierea de sesizare a fost pronunţată anterior publicării n Monitorul Oficial al Romniei a Deciziei nr. 631 din 8 octombrie 2015, n temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia numai procurorul şi inculpatul pot face contestaţie urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

24. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, Curtea constată că aceasta comportă două etape procesuale. Astfel, una are n vedere exercitarea funcţiei judiciare de verificare a legalităţii netrimiterii n judecată, iar cealaltă are n vedere exercitarea funcţiei judiciare de verificare a legalităţii trimiterii n judecată.

25. Ct priveşte teza referitoare la verificarea legalităţii netrimiterii n judecată, Curtea constată că aceasta nu are legătură cu soluţionarea cauzei, care, aşa cum s-a arătat, vizează procedura consacrată de art. 342 şi următoarele din Codul de procedură penală, rechizitoriul fiind deja ntocmit. Aşa fiind, ţinnd seama de exigenţele art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora instanţa de contencios constituţional decide asupra excepţiilor ridicate n faţa instanţelor judecătoreşti care au legătură cu soluţionarea cauzei, Curtea urmează a respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin, (3) teza a două din Codul de procedură penală, n privinţa soluţiei legislative conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii n judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, deoarece dispoziţiile legale criticate fac trimitere la procedura de soluţionare a plngerii mpotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere n judecată reglementată de art. 340-341 din Codul de procedură penală, prevederi care nu au legătură cu soluţionarea cauzei n care a fost invocată, respectiv procedura camerei preliminare reglementată de art. 342-348 din Codul de procedură penală.

26. Cu privire la posibilitatea judecătorului de cameră preliminară competent sa se pronunţe asupra verificărilor, după trimiterea n judecată, de a exercita şi funcţia de judecată, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015, paragraful 19, prilej cu care s-a statuat că o astfel de competenţă nu este de natură a afecta dispoziţiile constituţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, deoarece, dimpotrivă, este n interesul nfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi judecător care a verificat att competenţa şi legalitatea sesizării, ct şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală să se pronunţe şi pe fondul cauzei. De altfel, o soluţie contrară celei criticate de autorul excepţiei ar fi fost de natură să afecteze deplina realizare a funcţiei de judecată, prin aceea că judecătorul fondului ar fi privat de posibilitatea - esenţială n buna administrare a cauzei - de a aprecia el nsuşi asupra legalităţii urmăririi penale şi a administrării probelor şi de a decide asupra ntregului material probator pe care şi va ntemeia soluţia. Aşa fiind, simplul fapt pentru judecător de a fi luat o decizie naintea procesului nu poate fi considerat ntotdeauna că ar justifica, n sine, o bănuială de parţialitate n privinţa sa. Ceea ce trebuie avut n vedere este ntinderea şi importanţa acestei decizii. Aprecierea preliminară a datelor din dosar nu poate semnifica faptul că ar fi de natură să influenţeze aprecierea finală, ceea ce interesează fiind ca această apreciere să se facă la momentul luării hotărrii şi să se bazeze pe elementele dosarului şi pe dezbaterile din şedinţa de judecată (a se vedea Hotărrea din 6 iunie 2000, pronunţată n Cauza Morel mpotriva Franţei, paragraful 45).

27. n consecinţă, ţinnd seama de jurisprudenţa mai sus arătată, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, n privinţa soluţiei legislative conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii n judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, este nentemeiată şi urmează a fi respinsă ca atare.

28. Cu privire Sa excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală, Curtea constată că, prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, precitată, paragraful 24, şi Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 21 septembrie 2015, paragrafele 27-29, a statuat că acestea sunt constituţionale. Cu acel prilej s-a arătat că nu sunt afectate drepturile procesuale ale procurorului, ale părţilor şi ale subiecţilor procesuali principali.

29. De asemenea, prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, paragraful 64, Curtea a arătat că, avnd n vedere prevederile art. 345 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, nu poate fi reţinută critica referitoare la afectarea principiului contradictorialităţii şi a dreptului la o procedură orală, fiind firesc ca ncheierea prin care se constată neregularităţi ale actului de sesizare, prin care s-au sancţionat, potrivit art. 280-282 din Codul de procedură penală, actele de urmărire penală efectuate cu ncălcarea legii ori prin care s-au exclus probe administrate, să fie comunicată procurorului, doar acesta din urmă putnd fi n măsură să remedieze aceste neajunsuri.

30. Referitor la dispoziţiile art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea a reţinut că acestea reglementează contestaţia cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor n procedura camerei preliminare, precum şi mpotriva soluţiilor prevăzute de art. 346 alin. (3) şi (5) din acelaşi cod. Curtea a constatat că aceste dispoziţii, prin prisma criticilor formulate, nu impietează asupra drepturilor procesuale ale procurorului şi inculpatului, astfel nct, n raport cu aceste critici, excepţia apare ca fiind nentemeiată.

31. ntruct nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, att soluţia, ct şi considerentele deciziilor invocate şi păstrează valabilitatea şi n prezenta cauză cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)- (7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

n numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dan Marian Hendea şi Vlad Mihai Hendea n Dosarul nr. 200/84/2015 al Tribunalului Sălaj - Secţia penală.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, n privinţa soluţiei legislative conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii n judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, excepţie ridicată de aceiaşi autori n acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

3. Respinge, ca nentemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori n acelaşi dosar ai aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, n privinţa soluţiei legislative conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii n judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, şi art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (2) şi art. 348 din Codul de procedură penală sunt constituţionale n raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Sălaj - Secţia penală şi se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Pronunţată n şedinţa din data de 9 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 31 din 12 februarie 2016

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. M.25 din 15 februarie 2016

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Nr. 999 din 21 martie 2016

SERVICIUL ROMN DE INFORMAŢII

Nr. 8.148 din 12 februarie 2016

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. 237 din 16 februarie 2016

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Nr. 259 din 10 martie 2016

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

Nr. 221 din 17 februarie 2016

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

 

Avnd n vedere prevederile art. 60 alin. (4), art. 109 alin. (7) şi art. 110 alin. (8) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

n temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Romn de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne, ministrul apărării naţionale, ministrul justiţiei, directorul Serviciului Romn de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţiei şi Pază emit prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat prevăzută n anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de actualizare a pensiilor militare de stat prevăzută n anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

 

 

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul justiţiei,

Raluca-Alexandra Prună

Directorul Serviciului Romn de Informaţii,

Eduard Rul Hellvig

 

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de recalculare a pensiilor militare de stat

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte modul de recalculare a pensiilor militare de stat conform Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Recalcularea pensiilor militare de stat se realizează de către casele de pensii sectoriale, nfiinţate n condiţiile Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor/documentelor existente n bazele de date/arhivele proprii, precum şi a datelor/documentelor transmise de structurile din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau de beneficiarii pensiilor militare.

Art. 3. - Recalcularea pensiilor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente:

a) vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie emisă n baza legislaţiei n vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016:

b) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 şi 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 30 din aceeaşi lege;

c) situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ultimelor 6 luni de activitate n situaţia, n care beneficiarul nu şi exprimă opţiunea, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care constituie baza de calcul;

d) gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii;

e) numărul de urmaşi nscrişi la pensie;

f) Semnul Onorific n Serviciul Patriei sau similare deţinute.

Art. 4. - (1) n vederea stabilirii bazei de calcul, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Romn de Informaţii comunică beneficiarilor, prin intermediul taloanelor de plată a pensiilor, necesitatea alegerii celor 6 luni, consecutive, conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Beneficiarii aflaţi n evidenţa caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciul Romn de Informaţii completează o cerere, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 1a la prezenta procedură, prin care aleg cele 6 luni consecutive, pe care o depun/transmit la casa de pensii sectoriala competentă, n interiorul termenului de 6 luni de la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pnă la 30 iunie 2016.

(3) Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Romn de Informaţii transmit n copie cererile prevăzute la alin. (2) şi solicită eliberarea situaţiei soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază necesară recalculării pensiei militare de stat, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) pentru cererile nregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, la unitatea din care beneficiarul a fost trecut n rezervă/i-au ncetat raporturile de serviciu;

b) pentru cererile nregistrate la Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Romn de Informaţii, la unitatea militară care a eliberat adeverinţele de venit.

(4) n situaţia n care, din documentele aflate n gestiunea Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne, nu poate fi identificată unitatea din care beneficiarul a fost trecut n rezervă/i-au ncetat raporturile de serviciu, se solicită, n scris, de la Direcţia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, să stabilească unitatea la care se transmite cererea respectivă.

(5) n situaţia n care, pentru perioada aleasă de titular, unitatea din care beneficiarul a fost trecut n rezervă/i-au ncetat raporturile de serviciu nu deţine date privind veniturile realizate ori beneficiarul a realizat venituri la mai multe unităţi, unitatea va proceda la identificarea instituţiilor şi va solicita acestora datele privind soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) n baza solicitărilor formulate, structurile financiar-contabile din unităţile menţionate la alin. (3) lit. a) şi b) sau, după caz, la alin. (4) şi (5) ntocmesc situaţiile cu soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, n două exemplare, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 1b la prezenta procedură, n termen de maximum 12 luni de la data nregistrării solicitărilor, astfel:

a) exemplarul nr. 1 se transmite la casa de pensii sectorială n a cărei evidenţă se află pensionarul militar, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2;

b) exemplarul nr. 2 - se păstrează la structura emitentă.

Art. 5. - (1) n vederea stabilirii bazei de calcul prevăzute la art. 3 lit. c), Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale informează beneficiarii drepturilor de pensie deschise potrivit legislaţiei n vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016 cu privire la posibilitatea alegerii perioadei de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin afişare pe site sau prin nscriere pe primul talon de pensie emis după data intrării n vigoare a prezentei proceduri.

(3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), tutorele sau curatorul acestora, persoana căreia i s-a ncredinţat ori i s-a dat n plasament copilul minor, după caz, sau mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, depun/transmit, pnă la data de 30 iunie 2016, la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale o cerere, al cărei model este prevăzut n anexa nr. 1a la prezenta procedură, prin care şi exprimă opţiunea cu privire la perioada celor 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate.

(4) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale transmite cererea prevăzută la alin. (3) n termen de 10 zile de la data primirii acesteia, n fotocopie şi/sau scanată prin Sistemul Militar Electronic Criptat, la centrul militar zonal/judeţean/de sector competent, n funcţie de domiciliul persoanei ndreptăţite, iar n cazul beneficiarilor proveniţi din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, la structurile centrale de management resurse umane.

(5) Centrul militar zonal/judeţean/de sector transmite, n termen de 5 zile de la data primirii cererii, Serviciului Istoric al Armatei datele personale ale militarului şi unităţile militare n cadrul cărora acesta şi-a desfăşurat activitatea pe parcursul celor 6 luni alese n scopul identificării soldelor lunare brute.

(6) n raport cu datele prevăzute la alin. (5), Serviciul Istoric al Armatei identifică unităţile militare deţinătoare de arhivă care au n păstrare statele de plată corespunzătoare şi solicită acestora, n termen de 10 zile de la data primirii solicitării, datele privind soldele lunare brute ale militarilor n cauză.

(7) n termen de 60 de zile de la data primirii solicitării, unităţile militare deţinătoare de arhivă transmit datele prevăzute la alin. (6) la centrul militar zonal/judeţean/de sector prevăzut la alin. (4).

(8) Centrul militar zonal/judeţean/de sector, sau, după caz, structurile desemnate din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, actualizează soldele lunare brute, astfel cum sunt prevăzute la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, n condiţiile prezentei proceduri.

(9) n termen de maximum 12 luni de la data primirii documentelor de la unităţile militare deţinătoare de arhivă, centrul militar zonal/judeţean/de sector, respectiv structurile desemnate din celelalte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională trimit baza de calcul stabilită potrivit art. 3 lit. c) la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, care procedează la recalcularea pensiilor potrivit prevederilor art. 2.

Art. 6. - Corespondenţa dintre instituţiile din sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale se poartă cu structurile centrale de management resurse umane, respectiv Direcţia personal şi mobilizare din cadrul Statului Major General n cazul Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 7. - n cazul n care titularul pensiei nu depune/transmite cererea prevăzută la anexa nr. 1a la prezenta procedură, n termen de 6 luni de la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, casele de pensii sectoriale solicită eliberarea situaţiei prevăzute la art. 3 lit. c) pentru ultimele 6 luni de activitate, urmnd procedura prevăzută la art. 4 şi 5, după caz.

Art. 8. - (1) n cazul n care nu au putut fi identificate soldele/salariile lunare brute realizate pentru ntocmirea situaţiei prevăzută la art. 3 lit. c), acest fapt se aduce la cunoştinţa casei de pensii sectoriale competente, care informează beneficiarul.

(2) n cazul prevăzut la alin. (1) beneficiarul poate opta pentru alegerea altei perioade de 6 luni consecutive potrivit art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - Recalcularea pensiilor militare de stat, n baza prevederilor art. 109 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează n condiţiile art. 3, prin luarea n calcul a documentelor nevalorificate pnă la data intrării n vigoare a acestei legi.

Art. 10. - (1) Casele de pensii sectoriale emit decizii de recalculare a pensiei n termen de 90 de zile de la data nregistrării situaţiei prevăzute la art. 3 lit. c) la casa de pensii sectorială competentă.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1), mpreună cu baza de calcul privind recalcularea pensiei, se comunică n scris beneficiarilor, n termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

Art. 11. - Baza de calcul folosită la recalcularea pensiilor militare de stat este cea prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază n 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate n calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi cuprinde următoarele elemente:

a) soldele/salariile de funcţie sau elemente salariate similare realizate n cele 6 luni consecutive;

b) soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut sau elemente salariate similare realizate n cele 6 luni consecutive;

c) gradaţiile sau elemente similare realizate n cele 6 luni consecutive;

d) soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/conducere sau alte elemente similare, după caz, realizate n cele 6 luni consecutive;

e) solda/salariul de merit, după caz, realizat() n cele 6 luni consecutive;

f) indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă sau alte elemente salariale similare, realizate n cele 6 luni consecutive;

g) sumele reprezentnd alte elemente salariale dect cele de la lit. a)-f), realizate n cele 6 luni consecutive.

Art. 12. - (1) Actualizarea soldei/salariului de funcţie se efectuează n conformitate cu actele normative consecutive care au reglementat stabilirea funcţiilor n instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin stabilirea evoluţiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/ coeficienţilor de ierarhizare pnă la data de 1 ianuarie 2016, respectiv prin echivalarea funcţiilor pe baza elementelor specifice reprezentate de suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, denumirea funcţiei, gradul militar/profesional al funcţiei, nivelul studiilor cu funcţii n plată la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Actualizarea soldei/salariului de funcţie prin stabilirea evoluţiei succesive a sumelor/claselor de salarizare/ coeficienţilor de ierarhizare prevăzute de actele normative consecutive n vigoare la data la care a fost acordat dreptul pnă la data de 1 ianuarie 2016 se face prin identificarea soldei/salariului de funcţie realizat n fiecare lună din cele 6 luni consecutive din documentele de plată ale acestora şi utilizarea sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia n domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.

(3) La actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor se au n vedere următoarele criterii:

a) categoria de personal, corpul profesional şi arma/structura din care face parte funcţia respectivă;

b) nivelul ierarhic al structurii din care fac parte funcţia respectivă şi gradul militar/profesional al acesteia;

c) categoria/tipul funcţiei, respectiv de conducere sau de execuţie.

(4) Funcţiile care, ţinnd cont de elementele prevăzute pentru echivalarea funcţiilor şi de criteriile prevăzute la alin. (3), şi regăsesc un corespondent n legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016 se echivalează cu acestea.

(5) Dacă actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiilor nu poate fi efectuată potrivit dispoziţiilor alin. (3) şi (4), aceasta se face prin parcurgerea, n ordine, a următoarelor proceduri:

a) se identifică o funcţie cu aceeaşi/acelaşi sumă/clasă de salarizare/coeficient de ierarhizare care a fost echivalată/ echivalat n condiţiile alin. (4), cu aceasta/acesta urmnd a se realiza echivalarea;

b) dacă nu este posibilă aplicarea prevederilor lit. a), se identifică o funcţie cu o sumă/clasă de salarizare/coeficient de ierarhizare imediat superioară, care a fost echivalată n condiţiile alin. (4), iar ntre elementul respectiv al funcţiei echivalate şi elementul funcţiei pentru care se doreşte echivalarea se realizează un raport aritmetic, al cărui rezultat se aplică elementului funcţiei echivalente cunoscute şi care se raportează, prin comparaţie, la cel mai apropiat element, similar sau imediat superior, pe baza căruia se realizează echivalarea. Raportul aritmetic şi echivalarea se fac utilizndu-se următoarea formulă de calcul:

 

EFPE = ( EFTN x EFPC ) / EFTC

 

EFPE - valoarea egală sau imediat superioară regăsită n legislaţia aplicabilă la 1 ianuarie 2016,

unde:

EFTN - elementul funcţiei din trecut negăsite,

EFTC - elementul funcţiei din trecut cunoscute,

EFPC - elementul funcţiei din prezent cunoscute,

EFPE - elementul funcţiei din prezent echivalente.

(6) Actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalare realizată n condiţiile alin. (4) şi (5) nu poate avea ca rezultat stabilirea unei echivalenţe ntre funcţii de conducere şi funcţii de execuţie, ntre funcţii din corpuri militare/profesionale diferite şi nici ntre funcţii prevăzute cu studii superioare şi funcţii prevăzute cu studii medii/postliceale.

(7) n cazurile n care, prin aplicarea prevederilor alin. (5) se ajunge la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6), actualizarea soldei/salariului de funcţie prin echivalarea funcţiei ndeplinite se realizează la nivelul celei mai avantajoase funcţii corespunzătoare categoriei profesionale şi corpului profesional din care a făcut parte persoana, cu respectarea tipului de funcţie şi a nivelului studiilor deţinute. Prin excepţie, n situaţia funcţiilor de execuţie de ofiţer prevăzute cu studii medii/postliceale, echivalarea acestora se realizează cu funcţiile determinate exclusiv prin aplicarea formulei prevăzute la alin, (6).

(8) Situaţia cuprinznd evoluţia succesivă a sumelor/claselor de salarizare/coeficienţilor de ierarhizare, respectiv, după caz, cea privind echivalarea funcţiilor se aprobă prin acte administrative cu caracter normativ ale conducătorilor instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Art. 13. - (1) n vederea actualizării soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale deţinute se utilizează suma/clasa de salarizare/coeficientul de ierarhizare, după caz, avută/avut n cele 6 luni consecutive, identificate n documentele de plată ale acestora, care se transpun la nivelul soldei de grad/salariului gradului profesional aflat n plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016, potrivit gradului militar/profesional corespondent/echivalent.

(2) Corespondenţa/Echivalarea gradului militar/profesional deţinut se face potrivit prevederilor actelor normative care au reglementat/reglementează statutele profesionale ale militarilor, poliţiştilor, respectiv ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(3) n situaţia n care se identifică grade militare/profesionale care nu mai există şi care nu au corespondent n legislaţia aplicabilă la 1 ianuarie 2016, echivalarea gradului militar/profesional deţinut se face cu gradul militar/profesional imediat superior reglementat de această legislaţie.

(4) Eventualele diferenţe dintre solda de grad/salariul gradului profesional al funcţiei echivalente şi nivelul transpus al soldei de grad/salariului gradului profesional aflate n plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016, potrivit gradului militar/profesional echivalent, se includ n cuantumul actualizat al soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale deţinute.

Art. 14. - (1) n vederea actualizării cuantumului gradaţiilor se utilizează numărul de gradaţii avut n cele 6 luni consecutive, identificat n documentele de plată, care se transpune la nivelul cuantumului gradaţiilor aflat n plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.

(2) n situaţia n care personalul a beneficiat de spor de vechime, se utilizează procentul acestui spor avut n cele 6 luni consecutive, identificat n documentele de plată, care se transpune prin aplicarea acestui procent asupra bazei decalcul a gradaţiilor, potrivit legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.

(3) n situaţia n care n documentele de plată nu este identificat numărul de gradaţii sau sporul de vechime, se utilizează numărul de gradaţii stabilit potrivit vechimii n serviciu şi, după caz, vechimii n muncă şi stagiului de cotizare, avute n fiecare din cele 6 luni consecutive, care se transpune la nivelul cuantumului gradaţiilor aflat n plată conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 15. - (1) n vederea actualizării cuantumului soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere sau altor elemente salariale similare avute se utilizează procentul corespunzător funcţiei de comandă/conducere avut n fiecare dintre cele 6 luni consecutive.

(2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al soldelor/salariilor/indemnizaţiilor de comandă/de conducere, prin aplicarea acestui procent la baza de caicul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.

(3) n situaţia n care soldele/salariile/indemnizaţiile de comandă/de conducere au fost acordate sub formă de sume fixe, actualizarea se realizează prin raportarea sumei fixe la solda de funcţie/salariul de funcţie realizat n acea perioadă şi aplicarea procentului obţinut la baza de calcul prevăzută de legislaţia aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 16. - (1) n vederea actualizării cuantumului soldei/salariului de merit se utilizează procentul de care a beneficiat n cele 6 luni consecutive.

(2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al acestui drept, prin raportare la cuantumul soldei/salariului de funcţie actualizat, care constituie baza de calcul a cuantumului acestui drept conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 17. - (1) n vederea actualizării cuantumului indemnizaţiei de dispozitiv/sporului pentru misiune permanentă sau a altor elemente salariale similare se utilizează procentul de care a beneficiat n cele 6 luni consecutive.

(2) Pe baza procentului prevăzut la alin. (1) se stabileşte cuantumul actualizat al acestui drept prin raportare la baza de calcul actualizată n funcţie de care se determină acest drept, conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 18. - (1) n vederea actualizării cuantumurilor elementelor salariale prevăzute la art. 11 lit. g), realizate n cele 6 luni consecutive, se utilizează procentul corespunzător al fiecărui element salarial, care se determină proporţional cu suma avută, aferentă acestui element din cuantumul total al elementelor prevăzute la art. 11 lit. a)-f), identificate n documentele de plată ale acestora, potrivit următoarei formule:

 

PgnCR (%) = gnCR / (aCR + bCR+cCR + dCR + eCR + fCR) x 100

 

unde:

PgnCR (%) = procentul corespunzător cuantumului realizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g), gn reprezentnd elementul identificat n documentele de plată;

a (b, c, d, e, f) CR = cuantumul realizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. a)-f);

gnCR = cuantumul realizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g).

(2) Pe baza procentului prevăzut la alin, (1) se stabileşte cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g), n funcţie de totalul cuantumului actualizat al elementelor prevăzute la art. 11 lit. a)-f), utiliznd procentul respectiv potrivit următoarei formule:

 

gnCA = (aCA + bCA+cCA+dCA + eCA+fCA) x PgnCR (%),

 

unde:

gnCA = cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. g);

a (b, c, d, e, f) CA - cuantumul actualizat al fiecărui element salarial de la art. 11 lit. a)-f).

(3) n cazul n care elementele salariate prevăzute la art. 11 lit. g) nu se identifică n mod distinct n documentele de plată, ca denumire a fiecărui element, n vederea actualizării cuantumului elementelor respective se utilizează procentul total al acestora, prin aplicarea n mod corespunzător a dispoziţiilor şi formulelor de la alin. (1) şi (2).

(4) n totalul cuantumului elementelor salariale prevăzute la art. 11 lit. g) se includ şi elementele care nu sunt specifice militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi care au fost acordate potrivit dispoziţiilor legale anterioare intrării n vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19. - n vederea determinării soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate, din care se constituie baza de calcul utilizată n procesul de recalculare a pensiilor militare de stat, la cuantumul total actualizat al elementelor soldelor/salariilor brute determinate potrivit art. 12-18, majorat prin aplicarea majorărilor salariale prevăzute de Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice n anul 2015, precum şi alte măsuri n domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind nfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, se adaugă suma pentru suportarea (compensarea) contribuţiei individuale la buget, calculată prin raportare la totalul cuantumului respectiv, conform legislaţiei aplicabile la data de 1 ianuarie 2016 care reglementează determinarea venitului brut realizat din solde/salarii lunare.

Art. 20. - (1) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru perioadele n care personalul s-a aflat n misiune temporară sau permanentă n străinătate este cea prevăzută la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.

(2) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru personalul care a fost detaşat n afara instituţiilor de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională este cea prevăzută la art. 28 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016, potrivit principiilor stabilite la art. 12-19. Pentru actualizarea la data de 1 ianuarie 2016 a salariilor lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, beneficiarul drepturilor de pensie solicită instituţiei la care acesta a fost detaşat cuantumul şi elementele salariale pentru funcţia similară aflată n plată la 1 ianuarie 2016.

(3) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru personalul care a exercitat o funcţie de demnitate publică este cea prevăzută la art. 28 alin. (6) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.

(4) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei militare de stat pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată n concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis n misiune permanentă n străinătate, n ultimii 5 ani anteriori ndeplinirii vrstei standard de pensionare, este cea prevăzută la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.

(5) Baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei de urmaş, n cazul n care decesul susţinătorului a survenit naintea ndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii este cea prevăzută la art. 28 alin. (8) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş.

(6) n situaţia n care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru recalcularea pensiei este cea prevăzută la art. 28 alin. (9) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 21. - (1) Gradul de invaliditate şi legătura cauzală a invalidităţii cu serviciul militar/n poliţie sunt cele stabilite n ultimul certificat - decizie medicală din dosarul de pensionare emis nainte de data de 1 ianuarie 2016.

(2) Pentru personalul invalid ca urmare a unor acţiuni specifice din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite n timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii n afara teritoriului romn, ale căror drepturi de pensie au fost deschise n baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, n perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, recalcularea se face avnd la bază elementele prevăzute n anexa nr. 1b la prezenta procedură.

Art. 22. - (1) Pensiile de urmaş se recalculează n raport cu pensia militară de stat a persoanei decedate sau cu pensia la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat şi cu numărul de urmaşi nscrişi la pensie.

(2) Pentru urmaşii personalului decedat ca urmare a unor acţiuni specifice din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite n timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii n afara teritoriului romn, ale căror drepturi de pensie au fost deschise n baza prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, n perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, recalcularea se face avnd la bază elementele prevăzute n anexa nr. 1 b la prezenta procedură.

Art. 23. - (1) n cazul persoanelor care optează pentru recalcularea pensiei n condiţiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta se efectuează n baza următoarelor elemente, după caz:

a) stagiile de cotizare n specialitate, la care se adaugă, după caz, sporul pentru condiţiile de muncă aferent acestora, valorificate n sistemul public de pensii;

b) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29, 39 şi 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

c) situaţia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, corespunzătoare celor 6 luni consecutive alese conform art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ultimele 6 luni de activitate n situaţia n care beneficiarul nu şi exprimă opţiunea, actualizată la data cererii conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

d) gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii.

(2) Preluarea documentelor şi recalcularea pensiei pentru persoanele prevăzute la art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se face n baza unui protocol ncheiat ntre Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale.

(3) n cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate şi care optează pentru recalcularea pensiei n condiţiile art. 110 alin. (5) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, gradul de invaliditate şi cauza invalidităţii sunt cele stabilite n sistemul public de pensii.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a transmite caselor de pensii sectoriale o copie a certificatului - decizie medicală de ncadrare n grad de invaliditate emis de medicul expert al comisiei de expertiză n termen de 15 zile de la data emiterii, respectiv luării la cunoştinţă asupra acesteia.

Art. 24. - Anexele nr. 1a şi 1b fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1a

 

- Model

 

CERERE

pentru alegerea perioadei de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, n vederea recalculării/actualizării pensiei militare de stat

 

Către .

 

Subsemnatul(a), . (gradul, numele şi prenumele)

 

avnd codul numeric personal ., domiciliat(ă) n localitatea ., str. . nr. ., bl. ., sc. ., et. ., ap. ., judeţul/sectorul ., posesor/posesoare al (a) actului de identitate seria . nr. ., eliberat de . la data de , născut(ă) la data de , n localitatea/judeţul .fiul (fiica) lui . şi al (a) ., dosar pensie , aleg următoarea

perioadă de 6 luni consecutive .(luna/an) - .(luna/an), din ultimii 5 ani de activitate ai . pentru recalcularea/actualizarea pensiei militare.

 

Am fost trecut n rezervă/retragere de la U.M /Am ncetat raporturile de serviciu de la Unitatea .

 

*Am calitatea de (urmaş, tutore, curator, mandatar) al/pentru , CNP .

 

Data

Semnătura .

 

* Se completează doar n cazul beneficiarilor pensiilor de urmaş.

 

ANEXA Nr. 1b

 

MODEL

 

ROMNIA

MINISTERUL/INSTITUTIA

Unitatea .

Nr. din

 

Exemplar nr.

 

SITUAŢIA SOLDELOR/SALARIILOR LUNARE BRUTE REALIZATE LA FUNCŢIA DE BAZĂ, ACTUALIZATE,

n perioada

 

de

.

(gradul, numele, iniţiala tatălui, prenumele, data şi locul naşterii şi codul numeric personal ale persoanei)

 

 

- lei -

Elemente salariale (cuantum actualizat) *>:

 

Luna/anul

Luna/anul

Luna/anul

Luna/anul

Luna/anul

Luna/anul

Funcţia transpusă/echivalată

 

 

 

 

 

 

 

a) Solda/salariul de funcţie

coeficient

a1

 

 

 

 

 

 

sumă

s1

 

 

 

 

 

 

b) Solda de grad /salariul gradului profesional

coeficient

b1

 

 

 

 

 

 

sumă

s2

 

 

 

 

 

 

c) Gradaţii

procent

c1

 

 

 

 

 

 

sumă

s3

 

 

 

 

 

 

d) Solda/salariul de comandă

procent

d1

 

 

 

 

 

 

sumă

s4

 

 

 

 

 

 

e) solda/salariul de merit

procent

e1

 

 

 

 

 

 

sumă

s5

 

 

 

 

 

 

f) indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă

procent

f1

 

 

 

 

 

 

sumă

s6

 

 

 

 

 

 

g) Alte elemente 2)

procent

g1 gn

 

 

 

 

 

 

sumă

 

 

 

 

 

 

 

g1)

procent

 

 

 

 

 

 

 

sumă

 

 

 

 

 

 

 

procent

 

 

 

 

 

 

 

sumă

 

 

 

 

 

 

 

gn)

procent

 

 

 

 

 

 

 

sumă

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul total actualizat al elementelor de la lit. a) la lit. f)

h = s1+s2+s3+s4+s5+s6

 

 

 

 

 

 

Cuantumul compus3)actualizat al soldei/salariului de funcţie

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul compus3)actualizat ai soldei/salariului funcţiei de bază

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul compus actualizat al soldei/salariului de funcţie, majorat4)

 

 

 

 

 

 

 

Cuantumul compus actualizat al soldei/salariului funcţiei de bază, majorat4

i

 

 

 

 

 

 

Cuantumul actualizat al fiecărui element de la lit. g) care nu compune solda/salariul funcţiei de bază, majorat4)

 

 

 

 

 

 

Cuantumul total actualizat, majorat4), al elementelor de la lit. a) la lit. g)

 

 

 

 

 

 

Compensarea contribuţiei individuale la buget

L

 

 

 

 

 

 

TOTAL soldă/salariu lunar brut realizat(ă) la funcţia de bază, actualizat(ă)

T = K + L

 

 

 

 

 

 

MEDIA soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, actualizate

 


1) Avnd n vedere prevederile legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea etapizată a Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform legilor speciale de salarizare anuale, se nscriu datele corespunzătoare cuantumului actualizat al elementelor salariate ale soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază prin raportare la parametrii funcţiei similare la data de 31.12.2009.

2) Se nscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale, altele dect cele de la lit. a)-f), n procent şt sumă, prevăzute de legislaţia specifică corespunzătoare fiecărei categorii de personal de la ari. 3 lit. a)-c) din Legea nr. 223/2015. cu modificările şi completările ulterioare.

3) Se nscrie cuantumul actualizat al elementelor salariale menţionate din soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază prin raportare la reconstrucţia salarială reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin legile speciale de salarizare anuale, la data intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015.

4) Se nscrie cuantumul total actualizat al elementelor salariale menţionate, majorai conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data Intrării n vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin aplicarea majorărilor salariale stabilite de Legea nr. 293/2015, exclusiv la elementele prevăzute n lege, n funcţie de categoria de personal pentru care s-au acordat majorările salariale.

 

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII

ŞEFUL ..

ŞEFUL ..

ŞEFUL

 

(denumirea structurii financiar-contabile)

(denumirea structurii financiar-contabile)

 

(gradul)

 

 

(denumirea structurii de resurse umane)

..

 

(prenumele şi numele)

(gradul)

(gradul)

 

 

..

..

(gradul)

 

(prenumele şi numele)

(prenumele şi numele)

(prenumele şi numele)

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de actualizare a pensiilor militare de stat

 

Art. 1. - Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii n acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale n vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.

Art. 2. - n cazul pensionarilor militari proveniţi din alte state, potrivit acordurilor ncheiate n acest sens, cuantumul pensiilor aflate n plată se actualizează pe baza elementelor asimilate/echivalate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vrstnice la data preluării n sistemul pensiilor militare de stat.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară n unitate

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 17 şi art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

n temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului apărării nr. M.92/2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară n unitate, cu modificările şi completările ulterioare, publicat n extras n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 815 din 5 decembrie 2012.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, şi intră n vigoare la data de 15 aprilie 2016.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

 

Bucureşti, 15 martie 2016.

Nr. M.39.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării n scop ştiinţific pentru specia Castor fiber

 

Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 108.563/AC din 16 februarie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinnd seama de Avizul Academiei Romne nr. 3.774/CJ din 30 octombrie 2015,

lund n considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

n temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărrea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea şi eliberarea ulterioară a unui număr de 60 de exemplare din specia castor (Castor fiber) de pe cursul rurilor Olt, Mureş, Ialomiţa, Uz, Buzău, Someş, Iza, Vişeu, Trnava Mare şi Trnava Mică.

Art. 2. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării n vigoarea prezentului ordin pnă la 31 iunie 2016.

(2) Recoltarea exemplarelor din specia castor prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane speciale pentru castor tip Bailey şi capcane tip ladă, cu eliberarea ulterioară a acestora.

(3) Capturarea exemplarelor din specia castor n condiţiile alin. (2) se realizează numai de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare n Silvicultură Marin Drăcea, denumit n continuare beneficiarul, n cadrul Programului NUCLEU, contractul 46N/2009, cu personal tehnic de specialitate.

(4) Pentru activitatea prevăzută la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 3. - (1) n termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute este prevăzut n anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, n maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia n baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul mputernicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 februarie 2016.

Nr. 389.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate n baza derogării obţinute

 

- model

 

Solicitant

..

Specia pentru care s-a acordat derogarea

..

Numărul exemplarelor

Stadiul de dezvoltare ..

Starea exemplarelor nainte de prelevare

Starea exemplarelor după prelevare

Locul de prelevare

..

Data prelevării ..

Mijloace, instalaţii şi metode avute n vedere ..

.....

..

Stocarea şi destinaţia specimenelor

..

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGRII

n interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale;

Pentru prevenirea producerii unor daune importante, n special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri;

n interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu;

n scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare n acest scop;

Pentru a permite, n condiţii strict controlate, ntr-o manieră selectivă şi ntr-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare.

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor n conformitate cu motivul derogării.)

 

Data

Semnătura ..

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul n Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de nregistrare fiscală 31588130, n temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind nfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

avnd n vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind nfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

n urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, n şedinţa din data 24 februarie 2014, a Referatului de constatare ntocmit de Direcţia reglementare-autorizare cu nr. SA-DRA 1.049 din 4 februarie 2016, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social n localitatea Bucureşti, sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73, parter, ap. 2, J40/457/19.01.2011, CUI 27914980/19.01.2011, RBK 678/06.04.2011, reprezentată legal de domnul Calota Adrian, n calitate de conducător executiv,

a constatat următoarele:

Societatea BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a solicitat aprobarea majorării capitalului social la nivelul prevăzut la art. 2 alin, (1) lit. b) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, pnă la data de 31 decembrie 2015.

Astfel, au fost ncălcate prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 20 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, ceea ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) şi e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor n asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, n scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare n Romnia,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - n conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 8 alin (2) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin (2) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, se sancţionează Societatea BNK OFFICE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită n continuare Societatea, cu sediul social n localitatea Bucureşti, sectorul 3, str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73, parter, ap. 2, J40/457/19.01.2011, CUI 27914980/19.01.2011, RBK-678/06.04.2011, reprezentată legal de domnul Calota Adrian, n calitate de conducător executiv, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare.

Art. 2. - (1) Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi ncheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice şi juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor n curs ori n legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite n Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, n termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, n vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele n curs de derulare direct la asigurător, rămnnd direct răspunzătoare pentru ndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele de asigurare.

(3) Societatea are obligaţia ca, n termen de 30 de zile de la data primirii prezentei decizii, să nregistreze la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliminarea din obiectul de activitate a codurilor specifice activităţii de broker de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi eliminarea din denumire a sintagmei broker de asigurare.

Art. 3. - (1) mpotriva prezentei decizii Societatea poate formula plngere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, n termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti n termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plngerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă pe timpul soluţionării acesteia executarea măsurii sancţionatorii, n conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică n Monitorul Oficial al Romniei, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 10 martie 2016.

Nr. 639.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.