MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 162/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 162         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 martie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

275. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

 

276. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

277. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, la trecerea în rezervă, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

278. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

279. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

280. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 

117. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin

 

118. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad

 

119. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj da către domnul Ciunt Ionel

 

120. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena

 

121. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 

122. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău

 

123. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa

 

124. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ

 

125. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

225/2016/4.052/2015. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şt a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

6. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 «Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobării încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 34 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E17 din 3 februarie 2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale, precum şi a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea Uniunii Internaţionale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti. 1 martie 2016.

Nr. 275.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin, (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Marius Cosmin Boiangiu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Slovenia.

Art. 2. - Domnul Marius Cosmin Boiangiu îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 276.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, la trecerea în rezervă, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 18/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Rădulescu Ion Norocel-George i se acordă gradul de general de flotilă aeriană, cu o stea, şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 277.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 19/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Pufu Măricel Dumitru i se acordă gradul de general de brigadă, cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 278.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 20/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de flotilă aeriană, cu o stea, Moisescu Aurel Gabriel-Florin se înaintează în gradul de general-maior, cu două stele, şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 279.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 21/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Martinaş Mihai Valer i se acordă gradul de general de brigadă, cu o stea, şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 1 martie 2016.

Nr. 280.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bacău de către domnul Pocovnicu Constantin-Dorian.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Constanţa de către domnul Ion Constantin.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 118.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sălaj de către domnul Ciunt Ionel.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 119.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Coşman Elena.

 

PRIM-MIIMISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 120.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Andrei Vasile-Liviu.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 121.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Ghica Ioan din funcţia publică de inspector

guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Bacău.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Nicolaescu Adrian Viorel din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 123.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Sălaj

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Niţu Marin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect ai judeţului Sălaj.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

 

Bucureşti, 2 martie 2016.

Nr. 125.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 225 din 12 februarie 2016

Nr. 4.052 din 17 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministru lui, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

 

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. I. - Capitolul I din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 454 din 20 iunie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 11 va avea următorul cuprins:

„11. În vederea stabilirii cuantumului sumelor anuale de restituit, organul fiscal competent întocmeşte graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, care va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.”

2. Punctele 12 şi 13 se abrogă.

3. La punctul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării deciziei de soluţionare a cererii de restituire şi a graficului tranşelor anuale aprobate la restituire;”.

4. Punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. Organul fiscal competent întocmeşte, în două exemplare, decizia de soluţionare a cererii de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, precum şi graficul tranşelor anuale aprobate la restituire şi comunică un exemplar din acestea contribuabilului, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Traian Lascu,

Anca Dana Dragu

secretar de stat

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 

Având în vedere prevederile:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

- art. 4-6 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptarea hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 18 februarie 2016, hotărăşte:

Art. I. - Anexa nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul servicii pentru membri va îndeplini prevederile prezentei hotărâri.

Art. III, - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 18 februarie 2016.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

COMPLETARE

la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 

1. Persoane juridice (înscrise în perioada 22.12.2015-16.02.2016)

 

Nr.

crt.

Denumirea societăţi

CUI-

Registrul

comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/an

Reprezentant legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari, angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alta fonduri nerambursabile da la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certificat absolvire FE/data

1

PLUS AUDIT - S.R.L.

16903552

647/2006

CHIRVASUTA

VIOREL

CALEA CRÂNGASI NR. 13. BL. 11, SC. 2, ET. 1, AP. 42.

SECTORUL 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0735434320

 

viorel.chirvasuta@yahoo.cam

CHIRVASUTA

VIOREL

4025/2011

1001/

31.03.2015

2

FINCONS AUDIT-S.R.L.

14526650

327/2003

SAVESCU

JENICA

STR.

NARCISELOR NR. 5, BL. L12, SC. 2, AP. 40, GALAŢI

GALAŢI

0236328148,

0722153095

0236328148

finconsaudit@gmail.com

SAVESCU

JENICA

1257/2001

690/04.03.2014

MAISE

LUMINIŢA

ELENA

3396/2010

600/04.03.2014

3

ELFED

C0NTEXPERT-

S.R.L.

26824100

1268/2015

FEDELEŞ

ELENA

STR.

TÂRNĂVENI NR. 5,

MANSARDĂ. CAMERA 1, SECTORUL 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722304234

 

qtricontab@gmail.com

FEDELEŞ

ELENA

2790/2009

289/18.02.2014

4

STEPAN- AUDIT CONSULT EXPERT- S.R.L.

29084956

1270/2015

STEPAN

ELENA

BD. NICOLAE TITULESCU NR. 19, BL. H3. SC. 1, PARTER, AP. 2, CRAIOVA

DOLJ

0744553551

0351413424

elena_stepanesm@yahoo.cam

STEPAN

ELENA

1885/2007

956/17.09.2014

 

2. Persoane fizice (înscrise în perioada 22.12.2015-16.02.2016)

 

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./data certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

OTELEA

AURICA

2608/2008

900/17.09.2014

SOS. MIHAI BRAVU NR. 380-382, BL. B3B-B3C, SC. C, ET. 6. AP, 64, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0721939460

 

oteleaaura@yahoo.ro

2

CAPATINA

CORINA

3182/2009

998/31.03.2015

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 40-44, BL. 6A, SC. E, ET. 5, AP. 171, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0745101466

 

corina.capatana@gmail.com

 

3. Alte modificări la lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (intervenite în perioada 22.12.2015-16.02.2016)

 

Nr. crt.

Denumirea societăţi

CUI -

Registrul

comerţului

Nr. autorizaţie CAFR lan

Reprezentantul legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certificat absolvire FE/data

1

EXIAS CONSULTANTS - S.R.L.

32244941

1190/2013

ROTARII

MIHAELA

CALEA SERBAN VODĂ NR. 14. PARTER, CAMERA D1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0755677274

0214043233

office@econsultants.ro

ROTARU

MIHAELA

2086/2007

386/

16.02.2014

ROTARU

FLORIN

1955/2007

385/

18.02.2014

2

GRATIE BUSINESS SOLUTIONS - S.R.L.

25841858

935/2009

GALIŞ MARIA

STR. IALOMIŢEI NR. 1, BL. AN4.

ET. 5, AP. 20, ORADEA

BIHOR

0745595460

 

m.galis@yahoo.com

GALIŞ

MARIA

4515/2013

110/

04.02.2014

3

CASADEAUDIT CORVINIA- S.R.L. FILIALA BUCUREŞTI

33436864

1257/2015

SENDRONI

AUREL

BD. OCTAVIAN GOGA NR. 2, INCINTA BUSINESS CENTER. TRONSONUL 1, CAMERA 6, ET. 4, SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0354880378

0254749056

office@audit-corvinia.ro

SENDRONI

AUREL

407/2001

187/

04.02.2014

4

CABINET EXPERT CONTABIL BP-S.R.L.

10350470

278/2002

BADRAGAN

PAVEL

STR, SF, LAZĂR NR. 27, CAM, 106, ET. 1. IAŞI

IAŞI

0232237939

0232237939

badragan_pavel@yahoo.com

VELNIC

ALINA FELICIA

4556/2013

421/

16.02.2014

JACOTA

ADINA

CERASELA

2595/2008

324/

18.02.2014

CRETU

ELENA NADIA

4644/2014

269/

18.02.2014

5

CONSULT EXPERT AUDITOR-S.R.L.

14684880

222/2002

FENICHI

PARASCHIVA

ADRIANA

ALEEA MELODIEI NR. 1, BL. PALTINI, SC. 3, ET. 1, AP. 31, GALAŢI

GALAŢI

0723148400,

0236461417

0236461417

consultaudit@yahoo.com

FENICHI

PARASCHIVA

ADRIANA

553/2001

526/

04.03.2014

6

AUDITEXPERT- S.R.L.

15676210

430/2003

STIRBU DAN AUREUAN

BD. REVOLUŢIEI 1989 NR.13, DEMISOL, AP. 2

TIMIŞOARA

TIMIŞ

0356171267

0356171268

dan.stirbu@bdo.ro

STIRBU

DAN

AUREUAN

2720/2009

398/

18.02.2014

STIRBU

NICOLETA

RAMONA

2735/2009

399/

18.02.2014

7

BG CONTA KRESTON- S.R.L.

8025280

17/2001

COJOCARII

MIHAELA

CARMEN

BD. NAŢIUNILE UNITE NR.1, ANSAMBLU GEMENII,

BL. 108A, ET. 8, BIROU A8, SECTORUL 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213166688

0213166699

ofRce@bgconta.ro

COJOCARU

MIHAELA

CARMEN

1871/2007

260/

18.02.2014

PAVEL

EDUARD

3699/2010

365/

18.02.2014

8

A.G.-

ACCOUNTING & GLOBAL TAX- S.R.L.

24362342

1185/2013

PAPADATU

EDUARD

CRISTIAN

INTRAREA ŞCOALA HERĂSTRĂU NR. 1C, CORP A, CAMERA 7, ET. 2,

SECTORUL 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213194466

0213194803

office@agtax.eu

PAPADATU

EDUARD

CRISTIAN

4803/2014

903/

17.09.2014

9

EUROCONT EXPERT-S.R.L.

14995274

667/2006

CH IRITA MARIANA

STR. COVASNA NR. 16. BL. F18, SC. 2, ET. 3, AP. 26, CAMERA 7, SECTORUL 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722692783,

0757074554,

0213138673

0213138673

dumitru.stana71@gmail.com

STANA

DUMITRU

2047/2007

951/

17.09.2014

 

4. Persoane juridice care au fost radiate din lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), îh perioada 22.12.2015-16.02.2016

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul

comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/an

Reprezentantul

legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la al|i donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr. certificat absolvire FE/data

1

LUPSA CONSULT AUDIT

MANAGEMENT - S.R.L.

16544890

738/2007

LUPSA

MARINEL

STR. ŞCOLILOR

NR. 29, BL. C5. SC. 3, ET. 1, AP. 33, BRĂILA

BRĂILA

0722997997

0339880088

contact@lupsaconsult.ro

LUPSA

ELENA

CRISTINA

2094/2007

575/

04.03.2014

LUPSA

MARINEL

2093/2007

574/

04.03.2014

2

ABRASU - CONSULTANŢĂ ECONOMICĂ ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ- S.R.L.

7179974

80/2001

ARBASU

VASILE

STR 1 DECEMBRIE 1918. BL. F2, PARTER, BRĂILA

BRĂILA

0339401050

0239618949

office@abrasu.ro

ARBASU

VASILE

924/2001

753/

17.09.2014

3

COREVCAM - S.R.L.

12746447

932/2009

BALAU

GHEORGHE

STR. 1 MAI NR. 1, BL. 1.SC.A, ET. 2, AP. 5, BACĂU

BACĂU

0744609536

0234515250

office@corevcam.ro

BALAU

GHEORGHE

1675/2006

453/

04.03.2014

4

INFOAUDIT CONSULTING - S.R.L.

17020304

554/2004

MORARU

ADRIANA

STR. DIMITRIE BOLINTINEANU NR. 5. SC. A, ET.4, AP.16, CAMERELE 1 ŞI 2. SECTORUL 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0314059589

0318170760

info@infoaudit.ro

SATMARI

GEORGETA

MIHAELA

4466/2013

184/

04.02.2014

5

ACTIV ADVISORY TEAM -S.R.L.

22720169

1234/2014

CAPOTA

ANA

CRISTINA

STR. VALEA LUNGĂ NR. 3. BL. 142, SC. B, ET, 2, AP. 52, SECTORUL 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0726318312

0214340135

activ,advisory@gtnail.com

CAPOTA

ANA CRISTINA

4073/2011

793/

17.09.2014

6

CORAVALERIA AUDIT-S.R.L.

27965615

1044/2011

CORA

VALERIA

CALEA FLORESTI NR, 81, BL. V5, Sc. 2, ET. 4,

AP. 40, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0727144374

0264571306

coravaleria60@gmail.com

CORA

VALERIA

1134/2001

90/

04.02.2014

7

CONTCONSULT - S.R.L.

15433487

381/2003

JABA

ANGELA

STR. DRAGALINA NR. 83, AP. 2, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0740042590

0264420536

angelajaba@yahoo.com

JABA

ANGELA

973/2001

323/

18.02.2014

 

5. Persoane fizice care au fost radiate din lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 22.12.2015-16.02.2016)

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/an

Nr./data certificat absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

BALAU

GHEORGHE

1675/2006

453/04.03.2014

STR. 1 MAI NR, 1, BL. 1. SC. A, ET. 2, AP. 5, BACĂU

BACĂU

0744609536

0234515250

office@corevcam.ro

2

CORA

VALERIA

1134/2001

90/04.02.2014

CALEA FLORESTI NR. 81, BL. V5, SC. 2, AP. 40, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0727144374

0264571306

coravaleria60@gmail.com

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.