MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 380/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 mai 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

652. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Snagov

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

27. - Hotărāre privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Snagov

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 108.918/AC din 3 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinānd cont de Decizia SEA nr. 131 din 30 decembrie 2013, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.661 din 18 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.160/163.191/330.137 din 30 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 122.099 din 22 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.901/1.M. din 23 decembrie 2015,

īn temeiul prevederilor art. 21 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate Lacul Snagov, prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate Lacul Snagov, prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 martie 2016,

Nr. 652.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 380 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2016

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Regulamentul de punere īn aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3), precum şi ale art. 21 lit. b) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărārea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, īn urma dezbaterilor din şedinţa din data de 17 martie 2016, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti aprobă Tabloul executorilor judecătoreşti pe anul 2016 şi publicarea acestuia īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre īmpreună cu Tabloul executorilor judecătoreşti se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - Tabloul executorilor judecătoreşti va fi adus la cunoştinţa Ministerului Justiţiei, a tuturor camerelor executorilor judecătoreşti de pe lāngă curţile de apel, precum şi a executorilor judecătoreşti, prin grija Camerelor, ulterior publicării acestuia īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - Tabloul executorilor judecătoreşti se publică pe pagina de internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

Art. 5. - Cabinetul preşedintelui, Direcţia juridică şi Serviciul IT vor urmări ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Cristian-Mihai Jurchescu

 

Bucureşti, 17 martie 2016.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

TABLOUL

executorilor judecătoreşti pe anul 2016

 

Nr. crt.

Executorul judecătoresc

Circumscripţia

Sediul

0

1

2

3

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA

1

Scutea Sorin

Agnita

Agnita, str. Mihai Viteazu nr. 73, judeţul Sibiu

2

Suciu Anca Maria

Agnita

suspendat

3

Aldea Marin Vasile

Aiud

Aiud, str. Băilor nr. 33a, judeţul Alba

4

Frăţilă Ioan Florin

Aiud

Asociat īn cadrul SCPEJ Frăţilă şi Partenerii īn Bucureşti, piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1, sc. B, parter, ap. 1, sectorul 5

5

Baba Teodor Nicolae

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 2, camera 9, judeţul Alba

6

Cherşa Sebastian Bobi

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Călăraşi nr. 19, judeţul Alba

7

Gligor-Lungan Ştefan

Alba Iulia

Alba Iulia, str. Teilor nr. 4, ap. 5, judeţul Alba

8

Sapta Florina Livia

Alba Iulia

Asociat īn cadrul SCPEJ Sapta & Sapta īn Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba

9

Sapta Florian

Alba Iulia

Asociat īn cadrul SCPEJ Sapta & Sapta īn Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 25, judeţul Alba

10

Şchiopu Florica

Alba Iulia

suspendat

11

Vinersar Mana Daniela

Alba Iulia

Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu, bl. 31 D, parter, ap. 22, judeţul Alba

12

Mişcoci Dorina-Anca

Avrig

Asociat īn cadrul SCPEJ Dumitru Marius Vasile, Mişcoci Dorina-Anca şi Stoian Codruţa īn Sibiu, str. Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu

13

Tatu Anca

Avrig

Avrig, str. Gheorghe Lazăr nr. 2A, judeţul Sibiu

14

Rotaru-Zărnescu Daniel

Blaj

Asociat īn cadrul BEJA Simion Rotaru şi Zărnescu Daniel Rotaru īn Mediaş, str. Haţeg nr. 10, judeţul Sibiu

15

Sărăţean Dumitru Alexandru

Blaj

suspendat

16

Bolog Ileana Laura

Brad

suspendat

17

Boloş Georgiana-Adina

Brad

Asociat īn cadrul SCPEJ Boloş şi Partenerii īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter, ap. 7, judeţul Cluj

18

Sav Augustin

Cāmpeni

Cāmpeni, str. Teiului, bl. L1, ap. 4, judeţul Alba

19

Sitterli Ovidiu Ioan

Cāmpeni

suspendat

20

Barboni Eugen

Deva

Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, sc. A, parter, judeţul Hunedoara

21

Băieş Maria Lucica

Deva

Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, camera 307, judeţul Hunedoara

22

Benteu Aron

Deva

Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 1, judeţul Hunedoara

23

Ladariu Anghel

Deva

Deva, str. Ciprian Porumbescu, bl. 19A, sc. D, ap. 35, judeţul Hunedoara

24

Neamţu Teodor

Deva

Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, et. III, camera 306 - imobil administrativ al S.C.I.P.H. Deva, judeţul Hunedoara

25

Opriş Ofelia Monica

Deva

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, judeţul Hunedoara

26

Pupeză Bogdan Mihai

Deva

Asociat īn cadrul BEJA Pupeză Elena şi Pupeză Bogdan Mihai īn Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Hunedoara

27

Pupeză Elena

Deva

Asociat īn cadrul BEJA Pupeză Elena şi Pupeză Bogdan Mihai īn Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 27, judeţul Hunedoara

28

Rovinar Daniel Marin

Deva

Deva, str. Iuliu Maniu nr. 6, et. 3, judeţul Hunedoara

29

Radu Cristiana

Haţeg

suspendat

30

Baciu Traian

Hunedoara

Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, judeţul Hunedoara

31

Creţu Ionaşc Florin

Hunedoara

Hunedoara, str. Revoluţiei nr. 3 - complex comercial, judeţul Hunedoara

32

Ifrim Remus

Hunedoara

Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu nr. 1, et. 2, camera 23, judeţul Hunedoara

33

Plăviţu Florina Mihaela

Hunedoara

Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 3, bl. 3, demisol, ap. 13, judeţul Hunedoara

34

Rotaru Simion

Mediaş

Asociat īn cadrul BEJA Rotaru Simion şi Rotaru Zărnescu Daniel īn Mediaş, str. Haţeg nr. 10, judeţul Sibiu

35

Tămaş Ovidiu Nicolae

Mediaş

Asociat īn cadrul SCPEJ Tămaş şi Suciu īn Mediaş, str. Lucian Blaga nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu

36

Tudor Vasile Petru

Mediaş

Mediaş, str. Stephan Ludwig Roth nr. 29, judeţul Sibiu

37

Romanesse Diana-Elena

Orăştie

suspendat

38

Durbacă Claudia Bianca

Petroşani

Petroşani, str. Anghel Saligny nr. 12, judeţul Hunedoara

39

Oancea Petru

Petroşani

Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3, sc. 3, parter, ap. 26, judeţul Hunedoara

40

Petre Adrian-Nicolae

Petroşani

Petroşani, str. Avram Iancu nr. 5, bl. 5A, sc. 1, ap. 2, judeţul Hunedoara

41

Popescu Emilia

Petroşani

Petroşani, Aleea Poporului, bl. 3A, sc. I, ap. 2, judeţul Hunedoara

42

Răducanu Cecilia Camelia

Petroşani

Petroşani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 100, judeţul Hunedoara

43

Stoian Codruţa

Sălişte

Asociat īn cadrul SCPEJ Dumitru Marius Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi Stoian Codruţa īn Sibiu, str. Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu

44

Suciu Bogdan

Sălişte

Asociat īn cadrul SCPEJ Tămaş şi Suciu īn Mediaş, str. Lucian Blaga nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu

45

Boldaş Liviu Nicolae

Sebeş

Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 61, ap. 5, judeţul Alba

46

Uleşan Daniela

Sebeş

Sebeş, str. Călăraşi nr. 2D, judeţul Alba

47

Bandi Oana-Maria

Sibiu

Sibiu, str. Crişanei nr. 9, judeţul Sibiu

48

Cazan Horea

Sibiu

Sibiu, str. George Coşbuc nr. 1, et. 1, judeţul Sibiu

49

Cīrja Ispas

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 21, judeţul Sibiu

50

Cīrja Mureşanu Maria-Iulia

Sibiu

Asociată īn cadrul BEJA Cīrja Mureşanu Maria Iulia şi Mureşanu Radu Alex īn Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 19, judeţul Sibiu

51

Maharea-Constantin Andrada-Iuliana

Sibiu

Sibiu, str. Alexandru Donici nr. 4, ap. 2, judeţul Sibiu

52

Cruduleci Horaţiu Vasile

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 14, ap. 9A, judeţul Sibiu

53

Dinu Mirela-Nicoleta

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 22, judeţul Sibiu

54

Dumitru Marius-Vasile

Sibiu

Asociat īn cadrul SCPEJ Dumitru Marius-Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi Stoian Codruţa īn Sibiu, str. Justiţiei nr. 6A, judeţul Sibiu

55

Grec Cristina Elena

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 36, ap. 5, judeţul Sibiu

56

Herlea Romulus-Nicolae

Sibiu

Asociat īn cadrul BEJA Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian īn Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul Sibiu

57

Marin Vasile

Sibiu

Sibiu, Piaţa Unirii nr. 5, judeţul Sibiu

58

Moldovan Florin Gheorghe

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 14, et. 2, ap. 12, judeţul Sibiu

59

Nuţescu Constantin Ciprian

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 17, parter, judeţul Sibiu

60

Prodea Ioan Adrian

Sibiu

Asociat īn cadrul BEJA Herlea Romulus Nicolae şi Prodea Ioan Adrian īn Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, ap. 2, judeţul Sibiu

61

Sāntea Cosmin

Sibiu

Sibiu, bd. Victoriei nr. 22, et. 2, judeţul Sibiu

62

Tatu Felician Liviu

Sibiu

Sibiu, str. Banatului nr. 8, judeţul Sibiu

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU

63

Ababei-Petrea Irina Nicoleta

Bacău

Bacău, str. Vasile Alecsandri, bl. 2, sc. D, ap. 3, judeţul Bacău

64

Aldea Diana Elena

Bacău

Bacău, str. Energiei, bl. 8, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

65

Azoiţei Neculai

Bacău

Bacău, str. Războieni nr. 11, sc. C, parter, ap. 6, judeţul Bacău

66

Baraneţchi Leonid

Bacău

Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 18, sc. C, ap. 9, judeţul Bacău

67

Balan Andreea-Georgeta

Bacău

Bacău, str. Oituz nr. 33, judeţul Bacău

68

Chiticeanu Elena

Bacău

Asociat īn cadrul SCPEJ Chiticeanu & Asociaţii īn Bacău, str. 1. Gh. Destoinica nr. 5, judeţul Bacău

69

Chiticeanu Florin

Bacău

Asociat īn cadrul SCPEJ Chiticeanu & Asociaţii īn Bacău, str. 1. Gh. Destoinica nr. 5, judeţul Bacău

70

Ciobanu Elena

Bacău

Asociat īn cadrul SCPEJ Ciobanu şi Asociaţii īn Bacău, str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

71

Ciobanu Ioan

Bacău

Asociat īn cadrul SCPEJ Ciobanu şi Asociaţii īn Bacău, str. Energiei, bl. 37, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău

72

Cīrnu Eugen

Bacău

Bacău, str. 9 Mai, bl. 28, sc. A, ap. 1, judeţul Bacău

73

Dăscăliţa Dumitru

Bacău

Bacău, str. Nicu Enea, bl. 40, sc. A, ap. 7, judeţul Bacău

74

Gherasim Nicu

Bacău

Bacău, str. Milcov nr. 2-4, judeţul Bacău

75

Grigore Nicolae

Bacău

Bacău, str. I.S. Sturza nr. 22, judeţul Bacău

76

Mititelu Iosif

Bacău

Bacău, str. Energiei, bl. 27- A-2, judeţul Bacău

77

Necula Sorica

Bacău

Bacău, str. Oituz nr. 27, judeţul Bacău

78

Niagu Liviu-Cosmin

Bacău

Bacău, str. 9 Mai, bl. 52, sc. C, ap. 3, parter, judeţul Bacău

79

Ciobanu Vasile Bogdan

Bacău

Asociat īn cadrul SCPEJ Prisecariu şi Ciobanu īn Oneşti, str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău

80

Lavric Paula

Bicaz

suspendat

81

Trandabăţ Maria

Bicaz

suspendat

82

Grigoraş Ioan Nicolae

Buhuşi

suspendat

83

Kovacs Gabriel

Buhuşi

Buhuşi, str. Bucegi nr. 1, judeţul Bacău

84

Apostol Camelia-Dorina

Moineşti

Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E8, ap. 6, judeţul Bacău

85

Bāra Jan

Moineşti

Moineşti, str. Zorilor, bl. OB 2, parter, judeţul Bacău

86

Bindileu Eugen

Moineşti

Moineşti, str. V. Alecsandri, bl. E8, ap. 6, judeţul Bacău

87

Bāra Dragoş

Oneşti

Oneşti, str. Republicii, bl. 23, ap. 12, judeţul Bacău

88

Popa Reta

Oneşti

Oneşti, str. Republicii, bl. 4, ap. 14, judeţul Bacău

89

Prisecariu Cezar Sorin

Oneşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Prisecariu şi Ciobanu īn Oneşti, str. Republicii, bl. 22, ap. 22, judeţul Bacău

90

Tabarcea A. Alexandru

Oneşti

Oneşti, str. Republicii, bl. 2, sc. B, judeţul Bacău

91

Voiculescu Cosmin

Oneşti

Oneşti, str. Republicii nr. 11, sc. C, ap. 39, judeţul Bacău

92

Bălan Ioan

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. Republicii nr. 7, judeţul Neamţ

93

Chiriac Nicolaie

Piatra-Neamţ

suspendat

94

Cotoi Cornel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. M. Eminescu nr. 35, ap. 18, judeţul Neamţ

95

Gārbea George

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 28, et. 2, camerele 1-2, judeţul Neamţ

96

Mareş Ioan

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. A. Vorel nr. 6, bl. B6, sc. A, ap. 21, judeţul Neamţ

97

Mihăilă Gigei

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Str. Durăului nr. 11, camera 10, parter, judeţul Neamţ

98

Mocanu Pavel

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 21, bl. 11, sc. A, ap. 4, judeţul Neamţ

99

Neneci Tănase

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, bd. Republicii nr. 16, judeţul Neamţ

100

Rogojan Vasilică-Silviu

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, Aleea Plaiului nr. 10, bl. B1, sc. D, ap. 61, judeţul Neamţ

101

Ursache Ciprian-Constantin

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, bd. 9 Mai nr. 19, bl. B10, sc. A, ap, 3, parter, judeţul Neamţ

102

Vasiliu Constantin

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ, str. Calistrat Hogaş nr. 16, judeţul Neamţ

103

Păncescu Daniel Nicolae

Podu Turcului

Podu Turcului, str. T. Vladimirescu nr. 6, ap. 3, judeţul Bacău

104

Grigoraş Mihaela

Roman

suspendat

105

Mereuţă Ioan

Roman

Asociat īn cadrul BEJA Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara īn Iaşi, str. A. Panu, bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1

106

Moraru Sebastian

Roman

Roman, str. M. Eminescu, bl. 2, ap. 41, judeţul Neamţ

107

Postelnicu Spiridon

Roman

Roman, str. Oituz, bl. 8, ap. 3, judeţul Neamţ

108

Şoican Ovidiu Iosif

Roman

Roman, str. M Eminescu, bl. 6 B (10), ap. 39, judeţul Neamţ

109

Dron Gheorghe

Tārgu-Neamţ

Tārgu-Neamţ, str. C. Hogaş, bl. B1, ap. 3, judeţul Neamţ

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL BRAŞOV

110

Adi Ioan-Ştefan

Braşov

suspendat

111

Anca Ramona Loredana

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, sc. A, ap. 5, judeţul Braşov

112

Balca Florentina

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, et. III, camera 317, judeţul Braşov

113

Buzoianu Romulus Emanuel

Braşov

Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 50 B, sc. A, ap. 6, judeţul Braşov

114

Corşate Alexandru Alin

Braşov

Braşov, str. Petru Maior nr. 3, ap. 3, judeţul Braşov

115

Dārstar Cătălin

Braşov

Braşov, str. Hărmanului nr. 11 A, bl. C1, et. 4, ap. 11, judeţul Braşov

116

Dendrino Nicolae

Braşov

Săcele, str. Braşovului nr. 280, judeţul Braşov

117

Dincă Stelian Emil

Braşov

Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Braşov

118

Drăgan Daniel-George

Braşov

Braşov, bd. Victoriei nr. 15, bl. 33, sc. A, ap. 7, judeţul Braşov

119

Dutceac Ioan

Braşov

Braşov, bd. Griviţei nr. 93, sc. C, ap. 1, judeţul Braşov

120

Filofie Laurenţiu

Braşov

Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 41, et. 2, ap. 9, judeţul Braşov

121

Grigore George-Cristian

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 66, bl. 66, et. 1, ap. 4, judeţul Braşov

122

Isac Horaţiu

Braşov

Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 41, ap. 2, judeţul Braşov

123

Koncz Csaba Jr.

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 47, parter, judeţul Braşov

124

Koppandi Ollyver

Braşov

Braşov, bd. 15 Noiembrie nr. 43, sc. A, et. 2, ap. 5, judeţul Braşov

125

Limişcă Silviu-Bogdan

Braşov

Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, et. 9, ap. 14, judeţul Braşov

126

Manolache Marcel Iulian

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 6, judeţul Braşov

127

Strugariu Ana Mihaela

Braşov

Braşov, str. Toamnei nr. 13, bl. 4, sc. D, ap. 2, judeţul Braşov

128

Tereacă Cornel Toma

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 3, judeţul Braşov

129

Ţermure Călin Ovidiu

Braşov

Asociat Īn cadrul SCPEJ Ţermure Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela īn Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 62. sc. D, ap. 38, judeţul Braşov

130

Vulpe Alexandru George

Braşov

Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 43, camera 715, judeţul Braşov

131

Foca Marilena

Făgăraş

suspendat

132

Frăţilă Viorel Alexandru

Făgăraş

Asociat īn cadrul SCPEJ Frăţilă Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana īn Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25, judeţul Braşov

133

Drăgulănescu Natalia

Īntorsura Buzăului

suspendat

134

Frăţilă Roxana

Īntorsura Buzăului

Asociat īn cadrul SCPEJ Frăţilă Viorel Alexandru şi Frăţilă Roxana īn Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 25, judeţul Braşov

135

Ezer Bogdan Ştefan

Rupea

suspendat

136

Bujdoso Albert Zsolt

Sfāntu Gheorghe

Asociat īn cadrul SCPEJ Fodor şi Bujdoso īn Sfāntu Gheorghe, str. Grof Miko Imre nr. 3, et. 1, ap. 2, judeţul Covasna

137

Fodor Istvan Zsolt

Sfāntu Gheorghe

Asociat īn cadrul SCPEJ Fodor şi Bujdoso īn Sfāntu Gheorghe, str. Grof Miko Imre nr. 3, et. 1, ap. 2, judeţul Covasna

138

Katona Ella

Sfāntu Gheorghe

Sfāntu Gheorghe, str. Ioszef Bem nr. 2, bl. 3, sc. F, ap. 7, judeţul Covasna

139

Kolcza Jeno-Gįbor

Sfāntu Gheorghe

Sfāntu Gheorghe, str. Ciucului nr. 3, judeţul Covasna

140

Mathe-Peter Iosif

Sfāntu Gheorghe

Sfāntu Gheorghe, str. Bįnki Donįth nr. 35, judeţul Covasna

141

Balaş Marius

Tārgu Secuiesc

Tārgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 33, bl. 6, sc. A, ap. 4, judeţul Covasna

142

Mathé-Péter Edit

Tārgu Secuiesc

Tārgu Secuiesc, str. Petofi Sandor nr. 16, judeţul Covasna

143

Blajiu Gheorghe

Zărneşti

Zărneşti, str. Postăvarului, bl. 11, sc. A, ap. 3, judeţul Braşov

144

Foca Dan

Zărneşti

suspendat

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

145

Al-Mutairi Rodica Floriana

Alexandria

Alexandria, str. Dunării nr. 218, bl. TR-B4, sc. A, ap. 2, judeţul Teleorman

146

Guţă George Alexandru

Alexandria

Asociat īn cadrul BEJA Ailiesei şi Guţă īn Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 9, ap. 120, sectorul 1

147

Vālcea Gabriela Simona

Alexandria

Alexandria, str. Libertăţii nr. 211, bl. L8-L9, et. 1, camera 3, judeţul Teleorman

148

Bărbulescu Constantin

Bolintin-Vale

suspendat

149

Mehesz-Geczi Oana-Viorica

Bucureşti

 

150

Damian Cătălina Sofia

Bolintin-Vale

suspendat

151

Petre Dan

Bolintin-Vale

suspendat

152

Ailiesei Daniel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Ailiesei şi Guţă īn Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 9, ap. 120, sectorul 1

153

Ana Vasile Bogdan

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Aequitas īn Bucureşti. Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4

154

Andrei Ionel

Bucureşti

Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 44, sc. B, ap. 24, sectorul 3

155

Badea Cătălin

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Boambeş Viorel şi Badea Cătălin īn Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl 105 B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3

156

Badea Violeta

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Badea Violeta şi Andrei Suciu īn Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 50, ap. 1, sectorul 4

157

Balaciu Costel Cristian

Bucureşti

Bucureşti, str. Traian nr. 190, ap. 1, sectorul 2

158

Barbu Cristian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Barbu şi Dobre īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sectorul 4

159

Baţi Dan Cristian

Bucureşti

Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 2, bl. 13, sc. A, et. 1, ap. 25, sectorul 1

160

Bătăilă Vlad

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 193, et. 7, ap. 22, sectorul 6

161

Boambeş Viorel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Boambeş Viorel şi Badea Cătălin īn Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105 B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3

162

Bocancea Silviu-Mădălin

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Bocancea Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi Dumitru īn Bucureşti, bd. Gheorghe Şincai nr. 15, bl. 5A, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4

163

Bran Cristian

Bucureşti

Bucureşti, calea 13 Septembrie nr. 231 A, et. 1, ap. 1, sectorul 5

164

Bucur Şerban Constantin

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Executoris īn Bucureşti, str. Baba Novac nr. 17, complex Baba Novac, sectorul 3

165

Canea Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 6

166

Casagranda-Stana Anton

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 4

167

Chiriţă Adela-Paula

Bucureşti

Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 1, bl. A1, sc. 5, et. 1, ap. 98, sectorul 4

168

Chiţescu Eugen Corneliu

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Chiţescu Eugen-Corneliu şi Marchidanu Iulian-Valentin īn Bucureşti, str. Dogarilor nr. 42, et. 1, ap. 3, sectorul 2

169

Chiţu Laurenţiu Alexandru

Bucureşti

Bucureşti, str. Tārgu-Neamţ nr. 2A, bl. B31, ap. 72, sectorul 6

170

Ciocīrlan Constantin

Bucureşti

 

171

Cojocarii Bogdan Mihai

Bucureşti

Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul 1

172

Constantin Cătălin Gabriel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Constantin, Niculae şi Asociaţii īn Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102/104, et. 4, ap. 9, sectorul 2

173

Constantinescu Mihai

Bucureşti

suspendat

174

Copuzeanu Florin Traian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. A, parter, ap. 4, sectorul 3

175

Costescu Lucian

Bucureşti

Bucureşti, str. Bibescu Vodă nr. 1, bl. P4, sc. 2, et. 6, ap. 41, sectorul 4

176

Crafcenco Gheorghe Marius

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco īn Bucureşti, bd. C. Brāncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4

177

Creangă Mădălin Iulian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Creangă, Tudorache şi Ion īn Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2

178

Cristache Romeo Valentin

Bucureşti

suspendat

179

Culcea Raluca Mariana

Bucureşti

Bucureşti, bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 1, ap. 53, sectorul 3

180

Culea Marian Orlando

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Acta Non Verba īn Bucureşti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120, sectorul 3

181

Dāngă Liliana-Livia

Bucureşti

suspendat

182

Dima Ilie

Bucureşti

Bucureşti, Calea Rahovei nr. 291, bl. 81B, sc. 3, et. 1, ap. 72, sectorul 5

183

Dima Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 3

184

Dimache Valentin Gabriel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Nanu Valentin-Cristian şi Dimache Valentin-Gabriel īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 5, ap. 108, sectorul 3

185

Dinu Ilie

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria īn Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

186

Dobranici Doina Crenguţa

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl, 104, sc. 3, et. 2, ap. 67, sectorul 3

187

Dobre Valentin

Bucureşti

Bucureşti, Calea Moşilor nr. 296, bl. 46, sc. 2, et. 1, ap. 40, sectorul 2

188

Dorcioman Manuel Andrei

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Cătălin Vişan şi Manuel- Andrei Dorcioman īn Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl, P6, sc. 2, ap. 37, sectorul 3

189

Drăgănescu Mirela Sorina Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, str. George Enescu nr. 7, parter, ap. 4, sectorul 1

190

Drăghici Petrişor Valeriu

Bucureşti

Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 57, et. 2, camera 206, sectorul 2

191

Duică Claudia Alexandra

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia īn Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5

192

Duică Claudiu

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Duică Claudiu şi Duică Alexandra Claudia īn Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 3, ap. 41, sectorul 5

193

Dumitrache Bogdan

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Dumitrache şi Dumitrache īn Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et. 6, ap. 42, sectorul 3

194

Dumitrescu Florentina-Liliana

Bucureşti

Bucureşti, str. Sirenelor nr. 17, et. 1, ap. 2, sectorul 5

195

Dumitrache Liliana-Antonia Magdalena

Bucureşti

Bucureşti, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 28 A, sectorul 1

196

Dumitru Cristian Florin

Bucureşti

Asociat 1h cadrul SCPEJ Dumitru, Iancu şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et. 6, ap. 45, sectorul 4

197

Dumitru Nicolae

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Executoris īn Bucureşti, str. Baba Novac nr. 17, complex Baba Novac, sectorul 3

198

Duruian Ionel

Bucureşti

Bucureşti, Calea Moşilor nr. 288, bl. 32, sc. 3, et. 1, ap. 73, sectorul 2

199

Enache Anca

Bucureşti

suspendat

 

200

Ene Magdalena

Bucureşti

Bucureşti, str. Maltopol nr. 23, et. 4, sectorul 1

201

Enea Mihaela Raluca

Bucureşti

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 100, et. 3, ap. 21, sectorul 1

202

Ezer Lucian

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Ezer Lucian şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. D. Cantemir nr. 19, bl. 5, sc. 1, ap. 4, sectorul 4

203

Fediuc Gheorghe Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Col. Poenaru Bordea nr. 12-14, et. 5, ap. 15, sectorul 4

204

Fenoghen Vladimir Liviu

Bucureşti

suspendat

205

Franz Radu Calin

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Franz Radu Călin şi Ţone Anca Roxana īn Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 3

206

Frīncu Marius Claudiu

Bucureşti

Bucureşti, bd. Gen. Ghe. Magheru nr. 43, et. 1, ap. 2, sectorul 1

207

Ganea Ioan Tiberiu

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Tiberiu Ganea şi Mihail Ion īn Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 5, ap. 14, sectorul 4

208

Georgescu Paul

Bucureşti

Bucureşti, str. Sebastian Mihail nr. 27, bl. S10, sc. 1, et. 1, ap. 8, sectorul 5

209

Ghelmegeanu Sorin

Bucureşti

suspendat

210

Ghilencea Marian Viorel

Bucureşti

Bucureşti, bd. Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 5, et. 2, ap. 127, sectorul 3

211

Ghinea Ioan Emanuel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Olteanu, Haja şi Ghinea īn Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 3, bl I2, sc. A, ap. 10, sectorul 3

212

Ghişoiu Mihai

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Mihai Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin Gabriel Văraru Gavrilescu īn Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32, sectorul 3

213

Giurgea Bucur

Bucureşti

Bucureşti, str. Frasinului nr. 11-13, sectorul 1

214

Gonţ Dorina

Bucureşti

suspendat

215

Gonţ Lucian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Gonţ Dorina, Gonţ Lucian şi Marian Panait, Bucureşti, bd. Unirii nr. 13, bl 2C, sectorul 4

216

Eftimie Alina

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 76, bloc River Tower A, et. 7, sectorul 4

217

Guli Constantin

Bucureşti

Bucureşti, calea Călăraşi nr. 156, bl. 53bis, sc. A, parter, ap. 1, sectorul 3

218

Haja Ioana Mihaela

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Olteanu, Haja şi Ghinea īn Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 3, bl I 2, sc. A, ap. 10, sectorul 3

219

Huţuleac Florentina Gabriela

Bucureşti

Bucureşti, str. Şepcari nr. 9, bl. 1, sc. 1, et. 6, ap 19, sectorul 3

220

Iftime Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Şura Mare nr. 1, bl. 1 A, sc. 4, et. 4, ap. 113, sectorul 4

221

Ilie Panaite

Bucureşti

Bucureşti, bd. Constantin Brāncoveanu nr. 15, bl. Bl7, sc. 1, parter, ap. 2, sectorul 4

222

Ioachim Flavius

Bucureşti

Bucureşti, str. Polonă nr. 92, bl. 17A-B, sc. 3, et. 4, ap. 108, sectorul 1

223

Ion Constantin Aurelian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Creangă, Tudorache şi Ion īn Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2

224

Ion Gheorghe Mihail

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Tiberiu Ganea şi Mihail Ion īn Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 5, ap. 14, sectorul 4

225

Ionescu Marian Daniel

Bucureşti

Bucureşti, str. Bucur nr. 18, corp A, sc. 1, et. 5, ap. 20 A, sectorul 4

226

Ionescu Niculae

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco īn Bucureşti, bd. C. Brāncoveanu nr. 9, bl. B14, sc. 4, parter, ap. 91, sectorul 4

227

Ioniţă Adrian

Bucureşti

suspendat

228

Iordache Radu

Bucureşti

Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 16, bl. M35, sc. 2, et. 1, ap. 31, sectorul 3

229

Ivan Traian Daniel

Bucureşti

Bucureşti, str. Sfānta Vineri nr. 32, bl. A5, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul 3

230

Ivanciu George Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 2J, et. 3, ap. 16, sectorul 3

231

Jalbă Georgiana Nicoleta

Bucureşti

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 142, sc. D, ap. 1, parter, sectorul 1

232

Lăpugeanu Paul Mugurel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA LEX īn Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1

233

Leancă Constantin

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Leancă şi Măgureanu īn Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 9, bl. M 67, sc. 1, et. 1, ap. 4, sectorul 3

234

Leonescu Ilie Victor

Bucureşti

Bucureşti, str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1, parter, ap. 1, sectorul 3

235

Lepădatu Andrei

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Aequitas īn Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4

236

Lupulescu Cătălin Gigei

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria īn Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

237

Maghiar Bogdan

Bucureşti

Bucureşti, bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 4, ap, 64, sectorul 4

238

Marchidanii Iulian Valentin

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Chiţescu Eugen-Corneliu şi Marchidanu Iulian-Valentin īn Bucureşti, str. Dogarilor nr. 42, et. 1, ap, 3, sectorul 2

239

Marin Adrian Cristian

Bucureşti

Bucureşti, şos. Panduri nr. 35, bl. P1B, sc. A, et. 2, ap, 10, sectorul 5

240

Marin Viorel Cristinel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA LEX īn Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. B, et. 1, ap. 21, sectorul 1

241

Matei Nicolae Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Dianei nr. 10, sc. 1, et. 1, ap. 2, sectorul 2

242

Mazilu Cristinel Ionuţ

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Mazilu şi Asociaţii īn Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap, 68-69, sectorul 3

243

Mazilu Dorin

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Mazilu şi Asociaţii īn Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. C, parter, ap. 68-69, sectorul 3

244

Mărgulescu Ramona Maria

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Dinu Ilie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mārgulescu Ramona-Maria īn Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

245

Mihai Cristian

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15, bl. 9, sc. C, ap, 77, sectorul 4

246

Miloş Cristian

Bucureşti

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141, bl. 2, sc. A, et. 4, ap. 14, sectorul 6

247

Miu Ioana

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Miu īn Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sectorul 1

248

Miu Ştefan

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Miu īn Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 250, ap. 3, sectorul 1

249

Moianu Adrian

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 2, et. 2, ap. 37, sectorul 5

 

250

Ionescu Monica

Bucureşti

suspendat

251

Nacu Cristian Andrei

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Pache Protopopescu nr. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 2

252

Naglici Mihai Şerban

Bucureşti

Bucureşti, str. Istriei nr. 1, bl. C2, sc. 1, ap. 5, sectorul 3

253

Nanu Valentin Cristian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Nanu Valentin-Cristian şi Dimache Valentin-Gabriel īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 5, ap. 108, sectorul 3

254

Năstasă Alexandru

Bucureşti

suspendat

255

Neagu Ionel

Bucureşti

suspendat

256

Neculae Mihai

Bucureşti

Bucureşti, str. Tache Ionescu nr. 1, ap. 12, sectorul 1

257

Negreanu Marius Adrian

Bucureşti

Bucureşti, str. Smaranda Brăescu nr. 18B, bl. 2A, sc. 1, ap. 2, sectorul 1

258

Negulescu Gabriel

Bucureşti

suspendat

259

Nemeş Dan

Bucureşti

Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 4, bl. 107A, et. 4, biroul B4, sectorul 5

260

Nicolescu Gheorghe Alin

Bucureşti

Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 5, ap. A5, sectorul 5, clădirea Gemenii Center

261

Nicolescu Dan Răzvan

Bucureşti

suspendat

262

Niculae Elena Roxana

Bucureşti

Bucureşti, bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 2, ap. 5, sectorul 5

263

Niculescu Dinu Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 24, sc. A, et. 10, ap. 3, sectorul 1

264

Nuţă Petrică Sorin

Bucureşti

Bucureşti, Calea Moşilor nr. 268, bl. 12, sc. B, et. 1, ap, 34, sectorul 2

265

Oaşă George

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P2, sc. 1, et. 4, ap. 13, sectorul 4

266

Ochian Doru-Cătălin

Bucureşti

Asociat Īn cadrul BEJA Ochian Doru Cătălin şi Neneci Alexandru īn Bucureşti, str. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sectorul 1

267

Olaru Melania

Bucureşti

Bucureşti, aleea Negru Vodă nr. 4, bl. C3A, sc. 1, et. 4, ap. 12, sectorul 3

268

Olteanu Florentina Daniela

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Olteanu, Haja şi Ghinea īn Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 3, bl I2, sc. A, ap. 10, sectorul 3

269

Olteanu Nicolae Caius

Bucureşti

suspendat

270

Opran Dragoş

Bucureşti

Bucureşti, str. Dr. Dumitru Rāureanu nr. 5, et. 2, ap. 4, sectorul 5

271

Oprescu Mihai

Bucureşti

Bucureşti, bd. Chişinău nr. 12, bl. B22, sc. A, parter, ap. 3, sectorul 2

272

Panait Marian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Gonţ Dorina, Gonţ Lucian şi Marian Panait, Bucureşti, bd. Unirii nr. 13, bl. 2C, sectorul 4

273

Paviliu Bogdan Adrian

Bucureşti

Bucureşti, str. Concordiei nr. 7A, sectorul 4

274

Păun Cătălin Ştefan

Bucureşti

Bucureşti, calea 13 Septembrie nr. 133, bl. T2B, sc. 2, et. 1, ap. 42, sectorul 5

275

Pārvan Violeta Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, bd. C. Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 3, et. 2, ap, 54, sectorul 3

276

Peticaru Eduard

Bucureşti

Bucureşti, str. Gh. Danielopol nr. 1, ap. 1, sectorul 4

277

Petre Cristian

Bucureşti

Bucureşti, str. Băniei nr. 17, ap. 2, parter, sectorul 3

278

Plăveti Nicolae Dorin

Bucureşti

Bucureşti, bd. Unirii nr. 15, bl. 3, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 4

279

Popa Carmen Gabriela

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Naţiunile Unite nr. 3-5, bl. Turn, et. 3, ap. 17, sectorul 4

280

Popa Elena Laura

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3

281

Popa Mihail

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Mihai Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin Gabriel Văraru Gavrilescu īn Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32, sectorul 3

282

Popescu Adina Vali

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Popescu Marian şi Popescu Adina-Vali īn Bucureşti, bd. Decebal nr. 9, bl. S13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3

283

Popescu Claudiu George

Bucureşti

Bucureşti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 25, bl. 2, sc. C, et. 4, ap. 18, sectorul 4

284

Popescu Florin

Bucureşti

Bucureşti, bd. Tineretului nr. 3, bl. Z1, ap. 5, parter, sectorul 4

285

Popescu Marian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Popescu Marian şi Popescu Adina-Vali īn Bucureşti, bd. Decebal nr. 9, bl. S13, sc. 1, et. 1, ap. 1, sectorul 3

286

Predescu Narcis Ionuţ

Bucureşti

Bucureşti, str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32, sc. A, et. 1, ap. 7, sectorul 2

287

Raportoru Georgeta

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sc. 2, et. 2, ap. 28-29, sectorul 3

288

Rădulescu Marian

Bucureşti

Bucureşti, str. Cāmpia Libertăţii nr. 37, bl. IC3, et. 4, ap. 45, sectorul 3

289

Răduţă Nicoleta

Bucureşti

Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 18, bl, 104, sc. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

290

Răileanu Ionuţ Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, str. Cluceru Udricani nr. 1-3, bl. 106A, sc. 2, et. 1, ap. 22, sectorul 3

291

Renţea Georgiana Ingrid

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 1, bl. 16, sc. 1, et. 2, ap. 7, sectorul 5

292

Roşu Ioana-Ruxandra

Bucureşti

 

293

Rusu Mircea Valentin

Bucureşti

Bucureşti, str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V1, sc. A, et. 2, ap. 15, sectorul 3

294

Safta Doina

Bucureşti

Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sectorul 3

295

Sahlian Dumitru

Bucureşti

Bucureşti, str. Ioviţă nr. 23-27, sc. A, ap. 4, sectorul 5

296

Samoilă Liliana Minodora

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, bl. B5, sc. 1, et. 3, ap. 9, sectorul 4

297

Sandu Bogdan Iulian

Bucureşti

Asociat īn cadru BEJA Sterca şi Sandu īn Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 8, bl. B 4, sc. 3, et. 2, ap. 52, sectorul 4

298

Sandu Ionuţ Octavian

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Aequitas īn Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 108, et. 1, sectorul 4

299

Scăeşteanu Silvia

Bucureşti

Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 21, bl. 108A, et. 7, corp A, Gemenii Center, sectorul 5

 

300

Sersea Adrian Eugen

Bucureşti

Bucureşti, str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 1, parter, ap. 21, sectorul 3

301

Şomāldoc Paula Daniela

Bucureşti

Bucureşti, str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2, ap. 37, sectorul 3

302

Spiridonescu Ileana Cornelia

Bucureşti

Bucureşti, bd. Mareşal Averescu nr. 7A, complex Alia Apartments, bl. B, sc. B, et. 4, ap. 89, sectorul 1

303

Stan cu Marian

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

304

Stăiculescu Dumitru

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Stăiculescu Dumitru şi Zainea Ana-Cristina īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

305

Stănescu Ilie

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Stănescu Ilie şi Stănescu Elis Anamaria īn Bucureşti, calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 3

306

Sterca Gabriel Cornel

Bucureşti

Asociat īn cadru BEJA Sterca şi Sandu īn Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 8, bl. B 4, sc. 3, et. 2, ap. 52, sectorul 4

307

Suciu Dan Andrei

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Badea Violeta şi Andrei Suciu īn Bucureşti, bd. Regina Maria nr. 50, ap. 1, sectorul 4

308

Şchiopu Cristian Marcel

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Şchiopu Cristian-Marcel şi Ţeţu Demetrius īn Bucureşti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 1

309

Şerbănescu Valeriu

Bucureşti

Bucureşti, str. Dristorului nr. 68, sectorul 3

310

Ştefan Florin Cătălin

Bucureşti

suspendat

311

Ştefan-Garofa Florin-Eduard

Bucureşti

Bucureşti, str. Īntre Gārle nr. 7, sectorul 4

312

Ştefan Viorel Dinu

Bucureşti

Bucureşti, str. Ion Cāmpineanu nr. 33, bl. 3, sc. 3, ap. 79, sectorul 1

313

Tănăsescu George Dorian

Bucureşti

Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 94, corp A, et. 2, ap. 3, sectorul 1

314

Tănurcă Cristina

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Acta Non Verba īn Bucureşti, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 120, sectorul 3

315

Terinte Florin Cătălin

Bucureşti

Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 14, sectorul 5

316

Timnea Vicenţiu Pascal

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 2, bl. 11, sc. C, et. 2, ap, 55, sectorul 3

317

Titu Adriana

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Mihail Kogălniceanu nr. 1, sc. A, et. 2, ap. 11, sectorul 5

318

Toader Ovidiu Adrian

Bucureşti

Bucureşti, calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1, et. 1, ap. 7, sectorul 3

319

Toma Ana Maria

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Toma Ana-Maria şi Toma Nina-Valentina īn Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3, sectorul 5

320

Trancă Bogdan Ovidiu

Bucureşti

Bucureşti, str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 14, et. 1, ap. 1, sectorul 5

321

Tudor Irina Alexandra

Bucureşti

Bucureşti, bd. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 3, et. 2, ap. 46, sectorul 3

322

Tudorache Cătălin Andrei

Bucureşti

Bucureşti, str. Mămulari nr. 2, bl. C1, sc. 2, et. 1, ap. 23, sectorul 3

323

Tudorache Cătălin Silviu

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Creangă, Tudorache şi Ion īn Bucureşti, str. Delea Veche nr. 16-18, ap. 2, sectorul 2

324

Tudor-Barcău Elena

Bucureşti

Bucureşti, str. Mămulari nr. 2, bl. C1, sc. 2, et. 2, ap. 30, sectorul 3

325

Ţeţu Demetrius

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Şchiopu Cristian-Marcel şi Ţeţu Demetrius īn Bucureşti, Calea Victoriei nr. 224, bl. D5, sc. A, et. 2, ap. 7, sectorul 1

326

Ţone Anca Roxana

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Franz Radu Călin şi Ţone Anca Roxana īn Bucureşti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 2, et. 2, ap. 31, sectorul 3

327

Ulman Bogdan Vasile

Bucureşti

Bucureşti, piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I5, sc. B, et. 2, ap, 32, sectorul 3

328

Văraru Gavrilescu Cosmin Gabriel

Bucureşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Mihai Ghişoiu, Mihail Popa, Cosmin Gabriel Văraru Gavrilescu īn Bucureşti, calea Călăraşi nr. 176, bl. 59, sc. C, et. 8, ap. 32, sectorul 3

329

Vasiliev Ana-Maria

Bucureşti

suspendat

330

Verdeş Adriana Mihaela

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Dinu Mie, Lupulescu Cătălin-Gigel, Verdeş Adriana-Mihaela şi Mărgulescu Ramona-Maria īn Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 21, bl. 102, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

331

Vişan Cătălin

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Cătălin Vişan şi Manuel- Andrei Dorcioman īn Bucureşti, bd. I.C. Brătianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 7, ap. 37, sectorul 3

332

Zainea Ana Cristina

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Stăiculescu Dumitru şi Zainea Ana-Cristina īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, sc. 1, et. 2, ap. 6, sectorul 3

333

Zastavneţchi Dumitru

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Bocancea Silviu-Mădălin şi Zastavneţchi Dumitru īn Bucureşti, bd. Gh. Şincai nr. 15, bl. 5Ā, sc. 2, et. 2, ap. 39, sectorul 4

334

Andrei Eugen

Bucureşti

Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et. 4, cam. 1+2+4, sectorul 4

335

Voican Mădălina

Buftea

Asociat īn cadrul BEJA Ungureanu şi Voican īn Craiova, str. General Maghern nr. 81, judeţul Dolj

336

Balica Marius Eugen

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 20, judeţul Ilfov

337

Benescu Cătălin Manuel

Buftea

Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, bl. R1, sc. E, et. 2, ap. 10, judeţul Ilfov

338

Dobra Ofelia Camelia

Buftea

Asociat īn cadrul SCPEJ Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

339

Dobra Narcis Constantin

Buftea

Asociat SCPEJ Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

340

Idhim Viorel

Buftea

Buftea, str. Ştirbei Vodă nr. 55, bl. Vila 1, sc. B, et. 2, ap. 5, judeţul Ilfov

341

Dumitrache Cornelia Gabriela

Călăraşi

Asociat īn cadrul BEJA Dumitrache şi Dumitrache īn Bucureşti, bd. Decebal nr. 14, bl. S6, sc. B, et. 6, ap. 42, sectorul 3

342

Mihalcea Ionel

Călăraşi

Călăraşi, str. Bucureşti nr. 139, bl. A38 (Volna), parter, judeţul Călăraşi

343

Stanciu Iulian

Călăraşi

Călăraşi, str. AL Sahia nr. 2t bl. B4, sc. 1, ap. 2, parter, judeţul Călăraşi

344

Stoian Valentin

Călăraşi

Călăraşi, str. Flacăra nr. 26, bl. B3, sc. 1, ap. 2, judeţul Călăraşi

345

Coşoreanu Iulian Ilie

Cornetu

Asociat īn cadrul SCPEJ Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 20-22, bl. 102, parter şi mezanin, sectorul 5

346

Mihăilescu Adriana Emanuela

Cornetu

Cornetu, Şos. Alexandriei nr. 140, et. 2, camerele A-5, judeţul Ilfov

347

Stănescu Nicolae Bogdan

Feteşti

suspendat

348

Cristache Ionuţ Bogdan

Giurgiu

Giurgiu, str. Gării nr. 30, parter, judeţul Giurgiu

349

Iordache Ion

Giurgiu

Giurgiu, str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu

350

Iordache Ramona Lucia

Giurgiu

Giurgiu, str. Episcopiei nr. 15, judeţul Giurgiu

351

Tudor Florentina

Giurgiu

Giurgiu, str. Episcopiei nr. 12 C, judeţul Giurgiu

352

Oprişan Constantin

Lehliu Gară

suspendat

353

Toma Nina Valentina

Bucureşti

Asociat īn cadrul BEJA Toma Ana-Maria şi Toma Nina-Valentina īn Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap, 3, sectorul 5

354

Ene Alexandru

Olteniţa

Olteniţa, bd. Republicii nr. 51, bl. B, sc. A, ap. 1, judeţul Călăraşi

355

Păun Octav Lucian

Olteniţa

suspendat

356

Agiu Iulian

Roşiori de Vede

Roşiori de Vede, str. Plt. Rădulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, judeţul Teleorman

357

Īmpungerouă Doiniţa Mihaela

Roşiori de Vede

suspendat

358

Banciu Constantin

Slobozia

Slobozia, str. Cuza Vodă, bl. 17, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Ialomiţa

359

Ciupercă Dumitru Virgil

Slobozia

Slobozia, str. Lacului, bl. G 110, sc. B, parter, ap. 64, judeţul Ialomiţa

360

Milea Anghel

Slobozia

Slobozia, bd. Cosminului, bl. BN5, et. 1, camera 3, judeţul Ialomiţa

361

Niţu Ion

Slobozia

Slobozia, bd. Cosminului nr. 14, bl. T3, sc. A, et. 1, ap. 7, judeţul Ialomiţa

362

Iancu Olga Claudia

Slobozia

Asociat īn cadrul SCPEJ Dumitru, Iancu şi Asociaţii īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 10, bl. 7B, sc. 2, et. 6, ap. 45, sectorul 4

363

Milos Marius Emil

Turnu Măgurele

Turnu Măgurele, str. Pompierilor, bl. M1, sc. B, ap. 22, judeţul Teleorman

364

Constantin Radu

Urziceni

Asociat īn cadrul BEJA Constantin Radu şi Ştefan Marius Daniel īn Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa

365

Roşoagă Marinela

Urziceni

Urziceni, str. Eroilor nr. 15, bl. 106, parter, ap. 4, judeţul Ialomiţa

366

Ştefan Marius Daniel

Urziceni

Asociat īn cadrul BEJA Constantin Radu şi Ştefan Marius Daniel īn Urziceni, Aleea Grădiniţei nr. 1, judeţul Ialomiţa

367

Īmpungerouă Nicolae

Videle

Asociat īn cadrul BEJA Īmpungerouă Nicolae şi Īmpungerouă Doiniţa Mihaela īn Videle, str. Primăverii nr. 1, bl. C6, sc. B, ap. 18, et. 1, judeţul Teleorman

368

Niculae George

Videle

Asociat īn cadrul BEJA Constantin, Niculae şi Asociaţii īn Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102-104, et. 4, ap. 9, sectorul 2

369

Nistor Vasile

Zimnicea

Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 10 A, sc. D, parter, judeţul Teleorman

370

Roşu Ileana

Zimnicea

suspendat

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA

371

Andreica Flavius Inocenţiu

Baia Mare

Baia Mare, bd. Republicii nr. 1, ap. 22, judeţul Maramureş

372

Bud Robert Mihai

Baia Mare

Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25 A, ap. 35, Atrium Building, judeţul Maramureş

373

Culic Ioan Marius

Baia Mare

suspendat

374

Mărgineanu Viorel Victor Daniel

Baia Mare

Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 22 A, judeţul Maramureş

375

Morari Marius Iacob

Baia Mare

Asociat īn cadrul SCPEJ Morari şi Asociaţii īn Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap. 10, Atrium Building, judeţul Maramureş

376

Pasca Dorina Ştefania

Baia Mare

suspendat

377

Pintea Bogdan Ioan

Baia Mare

Baia Mare, bd. Independenţei nr. 18, ap. 71, judeţul Maramureş

378

Simon Attila

Baia Mare

Baia Mare, bd. Republicii nr. 1, ap. 106, judeţul Maramureş

379

Vasile Marian

Baia Mare

Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 27, ap. 15, judeţul Maramureş

380

Vucea Gheorghe

Baia Mare

Baia Mare, bd. Republicii nr. 1, ap. 109, judeţul Maramureş

381

Buta Dumitru Mirel

Beclean

Beclean, str. Parcului nr. 1, bl. B, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

382

Mureşan Vasile Mircea

Beclean

Beclean, str. I. L Caragiale nr. 4, judeţul Bistriţa-Năsăud

383

Andronesi Valerian Dorin

Bistriţa

Asociat īn cadrul SCPEJ Andronesi Valerian Dorin & Andronesi Daniela Mariana īn Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud

384

Cāmpian Alexandru Răzvan

Bistriţa

Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud

385

Joldeş Ovidiu Laurenţiu

Bistriţa

Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 27, ap. 7, judeţul Bistriţa-Năsăud

386

Manchevici Marin

Bistriţa

Bistriţa, str. Alexandru Odobescu nr. 17, judeţul Bistriţa-Năsăud

387

Onişor Ionel Marin

Bistriţa

Asociat īn cadrul SCPEJ Onişor şi Asociaţii īn Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 37, ap. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

388

Adam Dragoş

Cluj-Napoca

Asociat īn cadrul SCPEJ Adam Dragoş şi Oszoczki Andras īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 6, et. 2, ap. 7, judeţul Cluj

389

Boloş Mircsa

Cluj-Napoca

Asociat īn cadrul SCPEJ Boloş şi Partenerii īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter] ap. 7, judeţul Cluj

390

Cīmpian Mihai Radu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşea nr. 3, ap. 4, judeţul Cluj

391

Coroian Vasile

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 30, ap. 1, judeţul Cluj

392

Crişan Radu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 96, ap. 56, judeţul Cluj

393

Lar Viorel

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 34, ap. 1, judeţul Cluj

394

Maler Ioan

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 42, ap. 14, judeţul Cluj

395

Man Ovidiu Ioan

Cluj-Napoca

Asociat īn cadrul SCPEJ Man şi Asociaţii īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj

396

Mureşan Paul Florin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşea nr. 4, sc. 1, demisol, ap. 21, judeţul Cluj

397

Mureşanu Radu Alex

Cluj-Napoca

Asociată īn cadrul BEJA Cīrja Mureşanu Maria Iulia şi Mureşanu Radu Alex īn Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 19, judeţul Sibiu

398

Oszoczki Andras

Cluj-Napoca

Asociat īn cadrul SCPEJ Adam Dragoş şi Oszoczki Andras īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 6, et. 2, ap. 7, judeţul Cluj

399

Popa Nicolae Fanfany

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 21, judeţul Cluj

400

Prisăcaru Virgil Benonim

Cluj-Napoca

suspendat

401

Soponar Ciprian Lucian

Cluj-Napoca

Asociat īn cadrul SCPEJ Man şi Asociaţii īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 13, et. 1, judeţul Cluj

402

Stoinean Diana Maria

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Pavel Roşea nr. 4, ap. 10, judeţul Cluj

403

Stoinean Romeo Marius

Cluj-Napoca

Asociat īn cadrul SCPEJ Stoinean Romeo Marius şi Stoinean Oana īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj

404

Şortan Ioan Călin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 21, ap. 6, judeţul Cluj

405

Şipoş Alexandru

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 1, judeţul Cluj

406

Tămaş Marcu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, piaţa Mihai Viteazu nr. 36, ap. 6, judeţul Cluj

407

Vinţ Adrian Cosmin

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 24, ap. 3, judeţul Cluj

408

Vlad Aurelian Liviu

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 25, ap. 52, judeţul Cluj

409

Todoruţ Andrei

Dej

Dej, piaţa Bobālna nr. 11, ap. 1, judeţul Cluj

410

Matiş Camelia Luminiţa

Dej

Dej, str. Ion Pop Reteganu nr. 1, judeţul Cluj

411

Lungu Răzvan

Gherla

Gherla, str. Mihai Eminescu nr. 5, judeţul Cluj

412

Miclea Florina

Gherla

suspendat

413

Rus Sergiu Leon

Gherla

suspendat

414

Varadi Goia Andreea

Huedin

suspendat

415

Ilovan Dumitru

Năsăud

Năsăud, str. Gării, bl. 5 ABC, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

416

Sārbu Viorel

Năsăud

Năsăud, str. Gării, bl. 5 ABC. et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud

417

Batin Petru

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş

418

Coman Gheorghe Gavril

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă nr. 30, judeţul Maramureş

419

Roman Mariana

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă nr. 46, judeţul Maramureş

420

Andronesi Daniela Mariana

Şimleu Silvaniei

Asociat īn cadrul SCPEJ Andronesi Valerian Dorin & Andronesi Daniela Mariana īn Bistriţa, str. Alba Iulia nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud

421

Stoica Ioan Alin

Tārgu Lăpuş

suspendat

422

Trif Adrian Cristian

Tārgu Lăpuş

Tārgu Lăpuş, str. Liviu Rebreanu nr. 17, ap. 4, judeţul Maramureş

423

Marian Daniel

Turda

Turda, str. Republicii nr. 36, judeţul Cluj

424

Miron Boca Moldovan Andreea Laura

Turda

Turda, str. Dacia nr. 2, judeţul Cluj

425

Sin Marius

Turda

Turda, Piaţa Republicii nr. 33, et. 1, judeţul Cluj

426

Amişculesei Radu Cătălin

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 14, sc. B, et. 1, ap. 17, judeţul Maramureş

427

Aniţei Dorel

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus, str. Republicii nr. 2, camera 6, judeţul Maramureş

428

Ciumămean Romeo Gabriel

Zalău

Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, bl. Lira, et. 1, ap. 8, judeţul Sălaj

429

Kovacs Levente Ferenc

Zalău

Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 12, bl. D53, sc. D, ap. 3, judeţul Sălaj

430

Popan Iosif Nicolae

Zalău

Asociat īn cadrul SCPEJ Morari şi Asociaţii īn Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25 A, et. 1, ap. 10, Atrium Building, judeţul Maramureş

431

Ţurcaş Ioan

Zalău

Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr. 7, bl. P24, ap. 2, judeţul Sălaj

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

432

Dorache Nicolae

Babadag

suspendat

433

Ivănescu Liviu

Babadag

suspendat

434

Aragea Daniel

Constanţa

Constanţa, str. Dezrobirii nr. 120, bl SS4, sc. B, ap. 20, parter, judeţul Constanţa

435

Beciu Stelian

Constanţa

Constanţa, bd. Mamaia nr. 224, birou 2, mezanin, judeţul Constanţa

436

Bogăţie Silvia Laura

Constanţa

Constanţa, str. Sarmisegetusa nr. 42, demisol, ap. 1, judeţul Constanţa

437

Bogdan Ionică

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 221, bl. TS 11 B, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Constanţa

438

Dăbuleanu Dragoş

Constanţa

Asociat īn cadrul SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi Cristea Nicolae īn Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. Ā8, sc. B, ap. 37, judeţul Constanţa

439

Deacu Vasile

Constanţa

Constanţa, str. Traian nr. 39, et. 1, judeţul Constanţa

440

Duşu Dumitru

Constanţa

Constanţa, bd. Mamaia nr. 55 A, et. 1, judeţul Constanţa

441

Gavrilescu Alin Mihail

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 46, et. 2, camerele 27, 31, 32, 33, 33A, judeţul Constanţa

442

Menaef Cristian

Constanţa

Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 17, sc. A, et. 1, ap. 2, judeţul Constanţa

443

Munteanu Ionel

Constanţa

Constanţa, bd. Ferdinand nr. 33, bl. R7, judeţul Constanţa

444

Negoescu Marina Adelina

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 48, mansardă, judeţul Constanţa

445

Negoiţă Steluţa Iuliana

Constanţa

Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 28, et. 1, judeţul Constanţa

446

Oană Silviu

Constanţa

Constanţa, str. Traian nr. 28, bl C3, sc. C, ap. 32, judeţul Constanţa

447

Sarkis Ionica

Constanţa

Constanţa, str. Jupiter nr. 19, et. 1, judeţul Constanţa

448

Spineanu Marius Eleodor

Constanţa

Constanţa, str. Traian nr. 32, bl. C2, sc. C, ap. 32, judeţul Constanţa

449

Stoica Constantin Adrian

Constanţa

Asociat īn cadrul BEJA Stoica Constantin Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona īn Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et. 1, ap. 1, judeţul Constanţa

450

Stoica Constantin Gabriela-Simona

Constanţa

Asociat īn cadrul BEJA Stoica Constantin Adrian şi Stoica Constantin Gabriela-Simona īn Constanţa, bd. Tomis nr. 44, et. 1, ap. 1, judeţul Constanţa

451

Şoavă Dan Basarab

Constanţa

Constanţa, str. Ecaterina Varga nr. 27, et. 1, judeţul Constanţa

452

Vasile Dumitru Gabriel

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 17, parter, judeţul Constanţa

453

Vasile Nicoleta

Constanţa

Constanţa, bd. Tomis nr. 267, bl. T4, ap. 17, parter, judeţul Constanţa

454

Vasiliu Vicenţiu Ionuţ

Constanţa

Asociat īn cadrul BEJA Tudorie Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu Ionuţ īn Galaţi, str. Brăilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 51, judeţul Galaţi

455

Volintiru Ştefan

Constanţa

Constanţa, str. Miron Costin nr. 36, ap. 6, judeţul Constanţa

456

Ştefan Gigi Valentin

Hārşova

suspendat

457

Cristea Nicolae

Mangalia

Asociat īn cadrul SCPEJ Dăbuleanu Dragoş şi Cristea Nicolae īn Constanţa, bd. Ferdinand nr. 53, bl. Ā8, sc. B, ap. 37, judeţul Constanţa

458

Grasu Gelu Iulian

Mangalia

Mangalia, str. Mircea cel Bătrān nr. 5, bl. M3, judeţul Constanţa

459

Banea Alexandru

Macin

Măcin, str. Mihai Bravu, bl. 15, ap. 3, judeţul Tulcea

460

Vlad Marieta

Măcin

Asociat īn cadrul BEJA Vlad Irinel şi Vlad Marieta īn Tulcea, str. Luterană nr. 13, judeţul Tulcea

461

Epure Marius-Cristian

Medgidia

suspendat

462

Rusu Cătălina

Medgidia

Medgidia, str. Independenţei nr. 87B, bl. C2, lot 2, ap. 6, parter, judeţul Constanţa

463

Solomon Neculai

Medgidia

Medgidia, str. Independenţei nr. 87C, bl. cămin C3, ap. 2, judeţul Constanţa

464

Bratu Alexandru Remus

Tulcea

Tulcea, str. Babadag nr. 14, bl. 8, parter, judeţul Tulcea

465

Casapu Cătălin Octavian

Tulcea

suspendat

466

Cornea Pompiliu

Tulcea

Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, judeţul Tulcea

467

Dumbravă Dumitru

Tulcea

Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49, camera 102, judeţul Tulcea

468

Ghenu-Dumbravă Iuliana

Tulcea

Tulcea, str. Mircea Vodă nr. 49, camera 102, judeţul Tulcea

469

Lăzureanu Valentina Anda

Tulcea

 

470

Şelaru Adrian

Tulcea

Tulcea, str. Babadag, bl. 2, sc. D, et. 2, ap 5, judeţul Tulcea

471

Vlad Irinel

Tulcea

Asociat īn cadrul BEJA Vlad Irinel şi Vlad Marieta īn Tulcea, str. Luterană nr. 13, judeţul Tulcea

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA

472

Cornescu Adrian Vasile

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. Traian nr. 5A, judeţul Gorj

473

Graf Antonio-Lenhard

Baia de Aramă

Asociat īn cadrul BEJA Clement Gheorghe şi Graf Antonio-Lenhard īn Drobeta-Turnu Severin, str. Tabla Butii nr. 40, judeţul Mehedinţi

474

Stan Monica

Balş

Balş, str. N. Bălcescu nr. 7, judeţul Mehedinţi

475

Iovan Cornel

Băileşti

Băileşti, str. Carpaţi, bl. 2, sc. 2, ap, 4. judeţul Dolj

476

Ioţovici Mihaela Ramona

Calafat

Calafat, str. Gh. Doja nr. 9, judeţul Dolj

477

Stan Elena

Calafat

suspendat

478

Gulie Rodica

Caracal

Caracal, str. Iancu Jianu nr. 21 A, judeţul Olt

479

Neda Ion

Caracal

Caracal, str. Bradului nr. 2, judeţul Olt

480

Albu Ionuţ Elian

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Albu Ionuţ Elian şi Muşat Marian īn Craiova, str. Madona Dudu nr. 35, et. 1, camerele 5-6, judeţul Dolj

481

Bălăci Titi

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 67, judeţul Dolj

482

Borceanu Diana Dorinela

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 72, judeţul Dolj

483

B udară Adriana

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 62, judeţul Dolj

484

Budică-Iacob Maria Irina

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 54C, judeţul Dolj

485

Crīnguş Florina

Craiova

Craiova, str. A.I. Cuza nr. 19, bl. M13, sc. 1, ap. 1, judeţul Dolj

486

Drăghia Dan Gabriel

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 55, et. 1, judeţul Dolj

487

Filip Caius Laurenţiu

Craiova

Craiova, str. Nicolae Titulescu, bl. H2, ap. 1, judeţul Dolj

488

Ilie Maria Magdalena

Craiova

Craiova, str. Dezrobirii nr. 1D, judeţul Dolj

489

Ionaşcu Cosmin Florin

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 54A, ap. 4, judeţul Dolj

490

Ionilete Raol Florin

Craiova

Craiova, str. Īnfrăţirii nr. 8, bl. C18, sc. 1, ap. 3, parter, judeţul Dolj

491

Ivanovici Cristodor Constantin

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Ivanovici Constantin şi Ivanovici Dragoş Theodor īn Craiova, str. Brestei nr. 16, judeţul Dolj

492

Ivanovici Dragoş Theodor

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Ivanovici Constantin şi Ivanovici Dragoş Theodor īn Craiova, str. Brestei nr. 16, judeţul Dolj

493

Josceanu Claudiu Ionel

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 54A, ap. 3, judeţul Dolj

494

Lăpădat Nicolae

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 74, judeţul Dolj

495

Muşat Marian

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Albu Ionuţ Elian şi Muşat Marian īn Craiova, str. Madona Dudu nr. 35, et. 1, camerele 5-6, judeţul Dolj

496

Nicolae Ion

Craiova

Craiova, str. Nicolae Bălcescu nr. 15, bl. M15C, sc. 1, ap. 3, judeţul Dolj

497

Popescu Angelica

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 54A, ap. 5, judeţul Dolj

498

Strinoiu Constantin Daniel

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 21, judeţul Dolj

499

Talpă Neacşu Cristian

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Terpovici Bogdan şi Talpă Neacşu Cristian īn Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 65, judeţul Dolj

500

Tăbăran George-Leontin

Craiova

Craiova, str. Īnfrăţirii, bl. C 19, ap. 1, parter, judeţul Dolj

501

Terpovici Bogdan Laurenţiu

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Terpovici Bogdan şi Talpă Neacşu Cristian īn Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 65, judeţul Dolj

502

Toader Anelin Dan

Craiova

Craiova, str. Romānia Muncitoare nr. 54A, ap. 7, et. 2, judeţul Dolj

503

Ungureanu Gheorghe

Craiova

Asociat īn cadrul BEJA Ungureanu şi Voican īn Craiova, str. General Magheru nr. 81, judeţul Dolj

504

Zăvoi Ion Cristian

Craiova

Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 29, bl. I.4, sc. 1, ap. 4, judeţul Dolj

505

Bojneag Alin Cristian

Drobeta-Turnu Severin

suspendat

506

Cerbulescu Constantin

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Independenţei nr. 1B, judeţul Mehedinţi

507

Cimpu Robert

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal nr. 38, judeţul Mehedinţi

508

Clement Gheorghe

Drobeta-Turnu Severin

Asociat īn cadrul BEJA Clement Gheorghe şi Graf Antonio Lenhard īn Drobeta-Turnu Severin, str. Tabla Buţii nr. 40, judeţul Mehedinţi

509

Dumitrescu Alfred Constantin

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Smārdan nr. 10, judeţul Mehedinţi

510

Firu Marilena Ionela

Drobeta-Turnu Severin

suspendat

511

Guran George Cătălin

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin. str. Traian nr. 159, judeţul Mehedinţi

512

Madescu Lionela

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Iulius Cezar nr. 4, judeţul Mehedinţi

513

Madescu Ovidiu Adrian

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 137, judeţul Mehedinţi

514

Popescu Alin Grigore

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Dr. Babeş nr. 57, bl. 6, sc. 1, judeţul Mehedinţi

515

Popescu Lucian-Iorgu

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 140, judeţul Mehedinţi

516

Purcaru Florentin-Claudiu

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. George Coşbuc nr. 12A, judeţul Mehedinţi

517

Raicu Ion

Drobeta-Turnu Severin

Drobeta-Turnu Severin, str. Carol I, bl. A1, sc. 1, judeţul Mehedinţi

518

Drăgoi Mihai

Filiaşi

Filiaşi, bd. Racoţeanu nr. 163A, judeţul Dolj

519

Tănasie Neluţu

Filiaşi

Filiaşi, str. Unirii nr. 2, judeţul Dolj

520

Diaconiţa Constantin

Motru

Asociat īn cadrul BEJA Diaconiţa & Asociaţii īn Tārgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj

521

Tutunaru Afrodita Laura

Motru

suspendat

522

Dăianu Gheorghe

Novaci

Novaci, str. Parāngului nr. 94, judeţul Gorj

523

Olarii Dana

Novaci

Novaci, str. Eroilor, bl. B, sc. 2, ap. 3, parter, judeţul Gorj

524

Dumitrescu Ilona

Orşova

Asociat īn cadrul BEJA Bīrsăşteanu Florian şi Dumitrescu Ilona īn Tārgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 36-38, judeţul Gorj

525

Pătăşanu Constantin

Orşova

Orşova, str. Porţile de Fier nr. 6, judeţul Mehedinţi

526

Vlad Laurenţiu

Segarcea

suspendat

527

Dragomir Doru Marius

Slatina

Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr. 27, bl. 27, sc. A, parter, judeţul Olt

528

Ispas Denisa-Jenica

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 43, judeţul Olt

529

Moraru Claudiu Ionuţ

Slatina

suspendat

530

Neaţu Mădălina-Angela

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 19, judeţul Olt

531

Păvăloiu Georgeta

Slatina

Slatina, str. M. Eminescu nr. 29, judeţul Olt

532

Sima Antonel

Slatina

Slatina, bd. Nicolae Titulescu, bl. 47, corp A, judeţul Olt

533

Ţăpuşi Ruxandra

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 26. judeţul Olt

534

Vlad Constantin

Slatina

Slatina, str. Lipscani nr. 55, judeţul Olt

535

Dīrloagă Florinel

Strehaia

Strehaia, str. Republicii nr. 193, judeţul Mehedinţi

536

Puşcă Stelian

Strehaia

Strehaia, str. Republicii nr. 175, judeţul Mehedinţi

537

Catrinoiu Matei Cosmin

Tārgu Cărbuneşti

Tārgu Cărbuneşti, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Gorj

538

Cīrţină Corina-Elena

Tārgu Cărbuneşti

suspendat

539

Bīrsăşteanu Florian

Tārgu Jiu

Asociat īn cadrul BEJA Bīrsăşteanu Florian şi Dumitrescu Ilona īn Tārgu Jiu, str. T Vladimirescu nr. 36-38, judeţul Gorj

540

Diaconiţa Elena Lavinia

Tārgu Jiu

Asociat īn cadrul BEJA Diaconiţa & Asociaţii īn Tārgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 42, judeţul Gorj

541

Drăgan Costinel Romeo

Tārgu Jiu

suspendat

542

Enea M. Marin

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 65, judeţul Gorj

543

Enea P. Marin

Tārgu Jiu

suspendat

544

Gagiu Nicolae

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. Traian, bl. 9, camera 3, parter, judeţul Gorj

545

Nica Ionuţ Tudor

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, judeţul Gorj

546

Roşea Dumitru

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 2, parter, judeţul Gorj

547

Şerban Sorin

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. T. Vladimirescu nr. 16, judeţul Gorj

548

Talianu Eduard-Cristian

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. Traian, bl. 7, parter, judeţul Gorj

549

Trancă Nicuşor

Tārgu Jiu

Tārgu Jiu, str. Traian nr. 1, judeţul Gorj

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI

550

Mircea Bogdan Constantin

Adjud

Adjud, str. Al. I. Cuza nr. 78, judeţul Vrancea

551

Drăgulin Eugen

Brăila

Brăila, str. Frumoasă nr. 7, judeţul Brăila

552

Eftene Petruţ

Brăila

Brăila, bd. Independenţei nr. 17, bl. A1, ap. 9, mezanin, judeţul Brăila

553

Māndrilă Costel

Brăila

Brăila, Calea Călăraşilor nr. 44, et. I, judeţul Brăila

554

Nichifor Sebastian Ionuţ

Brăila

Brăila, Calea Călăraşilor nr. 30, modul nr. 6, judeţul Brăila

555

Pintilie Lucian Gabriel

Brăila

Brăila, bd. Al. I. Cuza nr. 18, judeţul Brăila

556

Plăcintă Adina Mana

Brăila

Brăila, bd. Independenţei nr. 12, bl. B3, parter+mezanin, ap. nr. LOT 1, judeţul Brăila

557

Postelnicu Gabriela

Brăila

Brăila, bd. AL I. Cuza nr. 5, bl. Duplex, ap. 12, parter, judeţul Brăila

558

Surdu Dragoş Cristian

Brăila

Brăila, str. Al. I. Cuza nr. 32, clădirea XXL Office, birou 7-8, judeţul Brăila

559

Turcu George

Brăila

Brăila, bd. Independenţei nr. 11-15, bl. 11-15, sc. 2, ap. 22, judeţul Brăila

560

Ivan Stela Florentina

Făurei

suspendat

561

Bercariu Corneliu

Focşani

Asociat īn cadrul BEJA Bercariu Corneliu şi Stelescu Dana īn Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, bl. F3, sc. 3, ap. 26, judeţul Vrancea

562

Bīrsan Firel

Focşani

Asociat īn cadrul BEJA Bīrsan Firel şi Bīrsan Vicuţa-Maria īn Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7, ap. 16, judeţul Vrancea

563

Bīrsan Vicuţa Maria

Focşani

Asociat īn cadrul BEJA Bīrsan Firel şi Bīrsan Vicuţa-Maria īn Focşani, str. Bucegi nr. 2, bl. 7, ap. 16, judeţul Vrancea

564

Coman Gelu

Focşani

Focşani, str. Cuza Vodă nr. 3, judeţul Vrancea

565

Ţocu Dan

Focşani

Focşani, str. Eroilor nr. 4, bl. 2B, parter, ap. 24, judeţul Vrancea

566

Caraman Cosmin

Galaţi

Galaţi, str. Brăilei nr. 165 b, aferent blocului A2- A3, et. 2, judeţul Galaţi

567

Coţac Dănuţ Carmen

Galaţi

Galaţi, str. Regiment 11 Şiret nr. 43, bl. E9, sc. 1, ap. 4, judeţul Galaţi

568

Dajbog Geanina

Galaţi

Galaţi, str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 25, judeţul Galaţi

569

Giurgea Lenuţa

Galaţi

Galaţi, str. Brăilei nr. 165b, aferent blocului A2- A3, etaj 1, birou 2, judeţul Galaţi

570

Manole Mihai

Galaţi

suspendat

571

Micu Constantin

Galaţi

Asociat īn cadrul BEJA Micu Constantin şi Badiu Florin īn Galaţi, str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 16, judeţul Galaţi

572

Munteanu Laura Paraschiva

Galaţi

Galaţi, str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 67, judeţul Galaţi

573

Postelnicu Ştefan

Galaţi

Galaţi, str. Regiment 11 Şiret nr. 43, bl. E9, ap. 2, parter, judeţul Galaţi

574

Rāpan Cornel

Galaţi

Galaţi, str. I. L. Caragiale nr. 6, et. 1, camerele 5-6, judeţul Galaţi

575

Şerban Teodora Gabriela

Galaţi

Galaţi, bd. George Coşbuc nr. 31. bl. M3, ap. 81, parter, judeţul Galaţi

576

Tudorie Ştefan

Galaţi

Asociat īn cadrul BEJA Tudorie Ştefan şi Vasiliu Vicenţiu Ionuţ īn Galaţi, str. Brăilei nr. 136, bl. B3, sc. 6, ap. 51, judeţul Galaţi

577

Motoc Petrică

Īnsurăţei

īnsurăţei, str. Tineretului nr. 36, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 2, cvartal 127, parcela 1757/1, judeţul Brăila

578

Stelescu Dana

Lieşti

Asociat īn cadrul BEJA Bercariu Corneliu şi Stelescu Dana īn Focşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, bl. F3, sc. 3, ap, 26, judeţul Vrancea

579

Creţu Ciprian Corneliu

Focşani

Asociat īn cadrul BEJA Creţu Ciprian Corneliu şi Ionescu Claudia Cristina īn Panciu, str. Democraţiei nr. 3, judeţul Vrancea

580

Ionescu Claudia Cristina

Panciu

Asociat īn cadrul BEJA Creţu Ciprian Corneliu şi Ionescu Claudia Cristina īn Panciu, str. Democraţiei nr. 3, judeţul Vrancea

581

Chirică Miştoi Costel

Tārgu Bujor

Tārgu Bujor, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 28, corp A, et. 2, judeţul Galaţi

582

Badiu Florin

Brăila

Asociat īn cadrul BEJA Micu Constantin şi Badiu Florin īn Galaţi, str. Brăilei nr. 157, bl. A7, ap. 16, judeţul Galaţi

583

Gabor Robert

Tecuci

Tecuci, str. Costache Racoviţă nr. 2, bl. R, ap. 64, judeţul Galaţi

584

Ţigănuş Viorel Mirel

Tecuci

Tecuci, str. Vasile Alecsandri nr. 2, bl. R, ap. 43, parter, judeţul Galaţi

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

585

Bujoreanu George Cristian

Bārlad

Bārlad, str. General Naumescu nr. 1, bl. B14, sc. A, parter, ap. 3, judeţul Vaslui

586

Stan Iulian Marius

Bārlad

Bārlad, str. Republicii nr. 217, bl. UMPS, et. 2, judeţul Vaslui

587

Trofin Anca Mihaela

Bārlad

suspendat

588

Guţu Adrian

Huşi

Huşi, str. Eroilor, bl. 17, sc. A, ap. 3, judeţul Vaslui

589

Tufeanu Vasile Bogdan

Huşi

Asociat īn cadrul BEJA Dominte şi Asociaţii īn Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul Iaşi

590

Airinei Constantin

Iaşi

Iaşi, str. Armeană nr. 12, judeţul Iaşi

591

Anchidin Cornelia

Iaşi

Iaşi, str. Başotă nr. 4, et. 1, judeţul Iaşi

592

Andrei Cezar

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Andrei Cezar şi Nechifor Ionela Olguţa īn Iaşi, Casa cu Absid㠄Laurenţiu Ulici”, centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi

593

Bīrcă Gabriel

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Gabriel Bīrcă şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian īn Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

594

Chiriac Cătălin Răzvan

Iaşi

Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfānt nr. 67, bl. C3, judeţul Iaşi

595

Damian Ştefan Leonid

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Angheluţă şi Asociaţii īn Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

596

Darie Andreea

Iaşi

Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 15-17, bl. Ghica Vodă 2C, mezanin, judeţul Iaşi

597

Dominte Cristinel

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Dominte şi Asociaţii īn Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul Iaşi

598

Elesei Beniamin

Iaşi

Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4, bl Peneş Curcanu, tr. V, et. 1, cab. nr. 16, judeţul Iaşi

599

Florea Mihai

Iaşi

Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 4A, parter, judeţul Iaşi

600

Iovu Dragoş

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Iovu Dragoş şi Sīrbu Ciprian Ioan īn Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. M. Kogălniceanu, mezanin, judeţul Iaşi

601

Mereuţă Lăcrămioara

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Mereuţă Ioan şi Mereuţă Lăcrămioara īn Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. B, ap. 1, judeţul Iaşi

602

Nichitoi Georgiana

Iaşi

Asociat īn cadrul BEJA Dominte şi Asociaţii īn Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 27, bl. Moldova I, scara TR. I, mezanin, ap. 1, judeţul Iaşi

603

Plumbu Sergiu Sebastian

Iaşi

Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 23, bl. Muntenia, sc. B, et. 1, ap. 1, judeţul Iaşi

604

Rădulescu Andrei-Liviu

Iaşi

Iaşi, str. Elena Doamna nr. 20-22, spaţiul nr. 16, judeţul Iaşi

605

Sandu Cristian

Iaşi

Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Ghe. Şonţu, demisol, judeţul Iaşi

606

Silimon Valentin

Iaşi

Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13-15, mezanin, judeţul Iaşi

607

Zabolotnăi Vladimir

Iaşi

Iaşi, stradela Bărboi nr. 5, bl. C2, parter, judeţul Iaşi

608

Zacomea Constantin Ciprian

Iaşi

Iaşi, Casa cu Absid㠄Laurenţiu Ulici”, centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi

609

Corbu Vasile

Paşcani

Paşcani, str. E. Stamate, bl. D2A, judeţul Iaşi

610

Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian

Paşcani

Asociat īn cadrul BEJA Gabriel Bīrcă şi Lupu Nicolăiţă Gheorghe Cristian īn Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

611

Toma Dumitru Paul

Paşcani

Asociat īn cadrul BEJA Angheluţă şi Asociaţii īn Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

612

Angheluţă Lucian

Răducăneni

Asociat īn cadrul BEJA Angheluţă şi Asociaţii īn Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bloc Walter Mărăcineanu, parter, judeţul Iaşi

613

Sīrbu Ciprian Ioan

Răducăneni

Asociat īn cadrul BEJA Iovu Dragoş şi Sīrbu Criprian Ioan īn Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. M. Kogălniceanu, mezanin, judeţul Iaşi

614

Cāmpeanu Ioan

Vaslui

Vaslui, str. Nicolae Iorga, bl. 71, sc. B, ap. 20, judeţul Vaslui

615

Silitră Alin

Vaslui

Vaslui, str. Traian, bl. 241, sc. B, et. 1, ap. 8, judeţul Vaslui

616

Stancu Paulică

Vaslui

Asociat īn cadrul BEJA Stancu Paulică şi Ştefan Cătălin Cristian īn Pucioasa, str. Fāntānelor, bl. B, ap. 3, judeţul Dāmboviţa

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL ORADEA

617

Popescu Gilda

Aleşd

Aleşd, str. 1 Decembrie nr. 2, judeţul Bihor

618

Nechifor Ionela-Olguţa

Beiuş

Asociat īn cadrul BEJA Andrei Cezar şi Nechifor Ionela īn Iaşi, Casa cu Absid㠄Laurenţiu Ulici”, centrul civic, str. Grigore Ureche, judeţul Iaşi

619

Pasca Rodica-Lăcramioara

Beiuş

Beiuş, str. 22 Decembrie nr. 21, judeţul Bihor

620

Pop Ioan Vasile

Cărei

Cărei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 44, et. 1, judeţul Satu Mare

621

Pasca Ciprian-Narcis

Oradea

Oradea, str. George Enescu nr. 24, judeţul Bihor

622

Şerfezi Florin

Marghita

Marghita, str. Horea nr. 7, judeţul Bihor

623

Mihalcea Benone

Negreşti-Oaş

Negreşti-Oaş, Aleea Trandafirilor, bl. 10, ap. 1, judeţul Satu Mare

624

Ardelean Felix-Florin

Oradea

Oradea, str. Dunării nr. 12, ap. 2, judeţul Bihor

625

Ardeleanu Bianca Anamaria

Oradea

Oradea, str. G. Enescu nr. 6, judeţul Bihor

626

Beiuşan Andrei Gheorghe

Oradea

Asociat īn cadrul SCPEJ Beiuşan īn Oradea, str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor

627

Beiuşan Gheorghe

Oradea

Asociat īn cadrul SCPEJ Beiuşan īn Oradea, str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor

628

Bucurean Ioan

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, judeţul Bihor

629

Chizec Maria-Victoria

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 1, judeţul Bihor

630

Gavruţă Dan

Oradea

Oradea, str. G. Enescu nr. 11, ap. 2, judeţul Bihor

631

Gīrdan Marius-Florin

Oradea

Oradea, str. Franz Schubert nr. 3, judeţul Bihor

632

Moza Gheorghe Sorin

Oradea

Oradea, str. Andrei Şaguna nr. 3, ap. 1, judeţul Bihor

633

Neagos Dorel

Oradea

Oradea, Str. Republicii nr. 12, et. 2, ap. 11, judeţul Bihor

634

Pleş Daniela-Maria Iordana

Oradea

Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 7, judeţul Bihor

635

Popovici Dorin

Oradea

Oradea, str. Tribunalului nr. 1, judeţul Bihor

636

Puşcaş Eugen-Nicolae

Oradea

Oradea, str. Parcul Traian nr. 7, ap. 6, judeţul Bihor

637

Vuşcan Mihaela-Florentina

Oradea

Oradea, str. Republicii nr. 14, et. 1, ap. 6/A2, judeţul Bihor

638

Beiuşan Bogdan-Florin

Salonta

Asociat īn cadrul SCPEJ Beiuşan īn Oradea, str. Republicii nr. 13, ap. 1, judeţul Bihor

639

Danciu Gheorghe Radu

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 4, judeţul Satu Mare

640

Iva Aniţaş Marian Dan

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 13, ap. 2, judeţul Satu Mare

641

Kiss Gabriel-Valentin

Satu Mare

suspendat

642

Lăzărescu Nicolae Dorin

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 9, parter, judeţul Satu Mare

643

Michiş Ioan

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 11, judeţul Satu Mare

644

Mociran Viorel

Satu Mare

Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 19, ap. 30, judeţul Satu Mare

645

Mureşan-Găzdac Adela Viorela Elena

Satu Mare

Asociat īn cadrul SCPEJ Boloş şi Partenerii īn Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 17, parter] ap. 7, judeţul Cluj

646

Pătraş Răzvan Lucian

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 6, et. 2, judeţul Satu Mare

647

Rus-Vid Ioan Cătălin

Satu Mare

Satu Mare, str. Horea nr. 8, sc. A, ap. 12, judeţul Satu Mare

648

Şortan Monica Ioana

Satu Mare

suspendat

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL PITEŞTI

649

Muraru-Tătoiu Bogdan

Piteşti

Piteşti, str. Pasajul Şcolii nr. 70, mezanin, birou mezanin 3, corpul B din cadrul Complexului Alcadibo Center, judeţul Argeş

650

Florea Ioana

Cāmpulung

Cāmpulung, str. Constantin Popescu nr. 7, judeţul Argeş

651

Mitu Mihai Ioan

Cāmpulung

Cāmpulung, str. Fraţii Goleşti nr. 14, bl. A6a, sc. B, ap. 1, parter, judeţul Argeş

652

Petroaica Florin-Adrian

Coste şti

Costeşti, Str. Victoriei, bl. Z1, judeţul Argeş

653

Iordache Vasile

Curtea de Argeş

Curtea de Argeş, str. Tudor Vladimirescu nr. 2, judeţul Argeş

654

Mateescu Emilia

Piteşti

Piteşti, str. Mihai Viteazu nr. 6, judeţul Argeş

655

Bălan Ovidiu

Drăgăşani

Drăgăşani, str. 1 Mai (Regele Carol), bl. 90, parter, judeţul Vālcea

656

Prooroc Olimpiu-Gabriel

Drăgăşani

Drăgăşani, str. Popa Şapcă, bl. M1, sc. C, ap. 1, parter, judeţul Vālcea

657

Drăgoescu Raluca-Mihaela

Horezu

Asociat īn cadrul BEJA Constantin, Niculae şi Asociaţii īn Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 102/104, et. 4, ap. 9, sectorul 2

658

Stănescu Elis-Anamaria

Horezu

Asociat īn cadrul BEJA Stănescu Ilie şi Stănescu Elis-Anamaria īn Bucureşti, calea Vitan nr. 119, bl. V21B, sc. 1, et. 2, ap. 11, sectorul 3

659

Văleanu Ilie

Horezu

Horezu, str. Unirii nr. 17, bl, 02, parter, tronson A, judeţul Vālcea

660

Văleanu Camelia

Horezu

Horezu, str. Unirii nr. 17, bl. 02, parter, tronson A, judeţul Vālcea

661

Albu Cornel-Leonard

Piteşti

Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 25, etaj 3, camera 2, judeţul Argeş

662

Balica Bogdan-Laurenţiu

Piteşti

Piteşti, str. Dacia, bl. A4a. sc. B, ap. 1, parter, judeţul Argeş

663

Bucescu Emanoil Aron

Piteşti

Asociat īn cadrul BEJA Bucescu Emanoil Aron şi Copaci Vasile Dorel īn Piteşti, bd. Eroilor nr. 24, parter, judeţul Argeş

664

Copaci Vasile-Dorel

Piteşti

Asociat īn cadrul BEJA Bucescu Emanoil Aron şi Copaci Vasile Dorel īn Piteşti, bd. Eroilor, nr. 24, parter, judeţul Argeş

665

Damaschin Marius

Piteşti

Piteşti, bd. Eroilor nr. 29A, etaj I, judeţul Argeş

666

Gigoi Emil

Piteşti

Piteşti, bd. Republicii nr. 129, birourile 1 şi 4, judeţul Argeş

667

Ioana Cristian

Piteşti

Piteşti, str. Violetelor, bl. PS11, sc. B, ap. 3, judeţul Argeş

668

Iordache Ion

Piteşti

Piteşti, str. Eroilor nr. 2 bis, judeţul Argeş

669

Moromete Constantin-Cosmin

Piteşti

Piteşti, str. Eroilor, bl. A1, sc. A, ap. 1, parter, judeţul Argeş

670

Negoescu Adrian-Gheorghe

Piteşti

Piteşti, bd. Eroilor nr. 16 B, etaj I, judeţul Argeş

671

Paraschivescu Marius-Gabriel

Piteşti

Piteşti, bd. Eroilor, bl. A1, sc. A, parter, ap. 1, Argeş

672

Pisculungeanu Vlad-Adrian

Piteşti

Piteşti, str. Eroilor nr. 12, judeţul Argeş

673

Predeanu Adriana-Ramona

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu nr. 74, judeţul Argeş

674

Şotae Marian

Piteşti

Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 25, etaj 3, camera 1, judeţul Argeş

675

Tudor Florin-Alin

Piteşti

Piteşti, bd. Eroilor nr. 35, camera 6, judeţul Argeş

676

Vārgă Ioan

Piteşti

Piteşti, str. Exerciţiu nr. 70, judeţul Argeş

677

Bunescu Dumitru-Teodor

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vālcea

678

Buzatu Constantin

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vālcea

679

Cernea Ion

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, str. Calea lui Traian nr. 131 A, ap. 3, judeţul Vālcea

680

Deaconu Mihail

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, str. Calea lui Traian nr. 135, bl. N2, parter, judeţul Vālcea

681

Gătejescu Anda-Narghita

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, str. Calea lui Traian nr. 131 A, ap. 4, judeţul Vālcea

682

Gătejescu Bogdan

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, str. Calea lui Traian nr. 131 A, ap. 4, judeţul Vālcea

683

Otliţă Mircea-Gabriel

Rāmnicu Vālcea

Rāmnicu Vālcea, bd. T. Vladimirescu nr. 26, bl. V. Olănescu, sc. C, parter, ap. 29, judeţul Vālcea

684

Radu Marius

Rāmnicu Vālcea

Brezoi, str. Eroilor nr. 41, judeţul Vālcea

685

Mutuligă Radu-Mihail

Topoloveni

Topoloveni, Calea Bucureşti nr. 111, complex multifuncţional, corp A3, etaj II, judeţul Argeş

686

Tomescu Mihail

Topoloveni

Topoloveni, Calea Bucureşti nr. 113, bl. P4, sc. B, ap. 2, parter, judeţul Argeş

 

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LĀNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

687

Ailincăi Alexandru

Buzău

Buzău, Piaţa Daciei, bl. E, sc. A, ap. 4, judeţul Buzău

688

Cucu Lucian Ciprian

Buzău

Buzău, bd. Unirii, bl. 13B, et. 2, ap. 8, judeţul Buzău

689

Curelaru Cristinel

Buzău

Buzău, Piaţa Daciei, bl. F, sc. A, et. 3, ap. 9, judeţul Buzău

690

Isofache Marius-Nicuşor

Buzău

Buzău, str. Unirii (centru) nr. 176, bl. A, sc. 2, et. 2, ap. 36, judeţul Buzău

691

Lumperdean Florin

Buzău

Buzău, str. Bazar, bl. 1 A, ap. 4, judeţul Buzău

692

Paraipan Sorin

Buzău

Buzău, str. Unirii nr. 176, bl. B, sc. B, et. 1, ap. 5, judeţul Buzău

693

Popescu Silviu-Andrei

Buzău

Buzău, str. Ostrovului, bl. A1, ap. 6, judeţul Buzău

694

Popescu Adrian Gabriel

Buzău

Buzău, bd. Unirii, bl. 16B, mezanin, judeţul Buzău

695

Porojnicu Adrian

Buzău

Buzău, str. Obor nr. 53, bl. 11, sc. B, ap. 2, parter, judeţul Buzău

696

Roşu Daniela

Buzău

Buzău, str. Obor, bl. 11, sc. B, parter, judeţul Buzău

697

Şeicaru Dănuţ

Buzău

suspendat

698

Frīncu Mihai

Cāmpina

Cāmpina, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, bl. R59, ap. 4, parter, judeţul Prahova

699

Huideş Elena

Cāmpina

suspendat

700

Roşu Cristian-Cornel

Cāmpina

Cāmpina, bd. Carol I nr. 90. bl. 20 G, sc. A, ap. 3, parter, judeţul Prahova

701

Bivolaru Margareta

Găeşti

Găeşti, str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, parter, judeţul Dāmboviţa

702

Galea Viorel Cristian

Mizil

Asociat īn cadrul SCPEJ Trifina, Tănase şi Galea īn Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul Prahova

703

Dobre Ana-Maria

Mizil

Asociat īn cadrul BEJA Barbu şi Dobre īn Bucureşti, bd. Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 3, ap. 16, sectorul 4

704

Betelie Mihai

Moroni

suspendat

705

Dumitru Florina Loredana

Moreni

Moreni, bd. Petrolului nr. 13, bl. B, sc. C, ap. 43, parter, judeţul Dāmboviţa

706

Ichim Mihai

Pătārlagele

Pătārlagele, str. I.L. Caragiale nr. 1, judeţul Buzău

707

Stīngă Nicolae Cătălin

Pătārlagele

Asociat īn cadrul SCPEJ Goslan şi Stīngă īn Ploieşti, str. Colinei nr. 26, judeţul Prahova

708

Costoaie Marcel

Ploieşti

Ploieşti, str. Vasile Milea nr. 1, bl. A7, sc. C, et. 1, ap. 3, judeţul Prahova

709

Divoiu Mana

Ploieşti

Ploieşti, str. Văleni nr. 41, judeţul Prahova

710

Goslan Mihai

Ploieşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Goslan şi Stīngă īn Ploieşti, str. Colinei nr. 26, judeţul Prahova

711

Grecu Ovidiu-Alexandru

Ploieşti

Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 9, judeţul Prahova

712

Lică Ionel

Ploieşti

Ploieşti, str. Hanibal nr. 7, judeţul Prahova

713

Matei Sebastian

Ploieşti

Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 9, bl. CC Sud, sc. B, et. 1, ap. 19, judeţul Prahova

714

Muşat Ioan

Ploieşti

Ploieşti, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, bl. B, et. 1, ap. 3, judeţul Prahova

715

Muşat Mihaela Alina

Ploieşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Pavel şi Muşat īn Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 11, et. 1, ap. 5, judeţul Prahova

716

Petcu Alexandru Adrian

Ploieşti

Ploieşti, str. Luminii nr. 2, bl. 30D, sc. A, ap. 2, judeţul Prahova

717

Petrov Sergiu-Alexandru

Ploieşti

Ploieşti, str. Anul 1907 nr. 37, judeţul Prahova

718

Roşu Ortansa Adriana

Ploieşti

Ploieşti, str. Take Ionescu nr. 7, et. 2, ap. 8, judeţul Prahova

719

Tănase Dragoş-Iulian

Ploieşti

Ploieşti, str. Văleni nr. 1-3, bl, 33I-33K, ap. 2, judeţul Prahova

720

Tănase Laura Ioana

Ploieşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Trifina, Tănase şi Galea īn Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul Prahova

721

Trifina Elena Cornelia

Ploieşti

Asociat īn cadrul SCPEJ Trifina, Tănase şi Galea īn Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 6, bl. 33T2, sc. B, parter, ap. 25 şi 26, judeţul Prahova

722

Ţărean Călin

Ploieşti

Ploieşti, str. Emile Zola nr. 4, bl I, et. 3, ap. 10, judeţul Prahova

723

Chiriţescu Alexandru

Pogoanele

suspendat

724

Mihai Cristian-Sebastian

Pogoanele

suspendat

725

Pandrea Corina Mihaela

Pogoanele

suspendat

726

Bujor Oana Mihaela

Pucioasa

Asociat īn cadrul SCPEJ Ţermure Călin Ovidiu şi Bujor Oana-Mihaela īn Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 62, sc. D, ap. 38, judeţul Braşov

727