MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 354/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 354         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 mai 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

474. - Decret privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

 

490. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

491. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 71 din 18 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

331. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 

333. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. II/4 şi II/8 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

340. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

341. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.696. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari

 

3.698. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază,

cu prilejul Zilei Serviciului de Protecţie şi Pază, în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism, dăruirea şi devotamentul dovedite în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 4. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 5. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5*), care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 6. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit, clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*), care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 474.


*) Anexele nr. 1-6 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, ministrul sănătăţii, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 mai 2016.

Nr. 490.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Dacian Julien Cioloş, prim-ministru al Guvernului României, ca ministru interimar al sănătăţii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 9 mai 2016.

Nr. 491.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 71

din 18 februarie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Enel Energie Muntenia - SA, cu sediul în Bucureşti, în Dosarul nr. 4.242/1.748/2015/a1 al Judecătoriei Cornetu. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.305D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.306D/2015, 1.311 D/2015, 1.331 D/2015, 1.332D/2015, 1.346D/2015, 1.347D/2015, 1.350D/2015, 1.361D/2015, 1.364D/2015, 1.365D/2015, 1.372D/2015, 1.385D/2015, 1.397D/2015, 1.400D/2015, 1.401D/2015, 1.408D/2015, 1.411D/2015, 1.429D/2015, 1.436D/2015, 1.437D/2015, 1.445D/2015, 1.453D/2015, 1.458D/2015, 1.461D/2015, 1.462D/2015, 1.469D/2015, 1.472D/2015, 1.484D/2015, 1.490D/2015, 1.491D/2015, 1.492D/2015, 1.493D/2015, 1.494D/2015, 1.498D/2015, 1.499D/2015, 1.500D/2015, 1.510D/2015, 1.511D/2015, 1.512D/2015, 1.531D/2015, 1.534D/2015, 1.535D/2015, 1.540D/2015, 1.541D/2015, 1.542D/2015, 1.549D/2015, 1.555D/2015, 1.570D/2015, 1.581D/2015, 1.586D/2015, 1.606D/2015, 1.607D/2015, 1.608D/2015, 1.612D/2015, 1.613D/2015, 1.614D/2015, 1.623D/2015, 1.631D/2015, 1.632D/2015, 1.633D/2015, 1.641D/2015, 1.642D/2015, 1.769D/2015, 1.843D/2015, 1.865D/2015, 1.867D/2015, 1.883D/2015, 1.884D/2015, 1.888D/2015, 1.889D/2015, 5D/2016 şi 66D/2016, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate. Excepţia a fost ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, în dosarele nr. 86.041/299/2015, nr. 80.200/299/2015, nr. 86.013/299/2015, nr. 101.024/299/2015, nr. 105.150/299/2015. nr. 105.116/299/2015 şi nr. 90.076/299/2015 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti; în dosarele nr. 42.579/300/2015/a1, nr. 24.581/300/2015/a 1, nr. 48.778/300/2015/a1, nr. 52.423/300/2015/a1, nr. 52.426/300/2015/a 1, nr. 52.430/300/2015/a1 şi nr. 52.427/300/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă; în dosarele nr. 26.146/301/2015/a1, nr. 26.247/301/2015/a 1, nr. 21.912/301/2015/al, nr. 22.509/301/2015/a 1, nr. 21.922/301/2015/a 1, nr. 21.915/301/2015/a1, nr. 24.549/301/2015/a1, nr. 21.000/301/2015/a1, nr. 23.069/301/2015/a 1, nr. 21.907/301/2015/a1, nr. 26.321/301/2015/a1, nr. 21.916/301/2015/a1, nr. 26.019/301/2015/a1, nr. 21.909/301/2015/a 1, nr. 21.899/301 /2015/a1, nr. 21.905/301/2015/a 1, nr. 23.070/301/2015/a1, nr. 24.150/301/2015/a 1, nr. 22.497/301/2015/a1, nr. 30.197/301/2015/a 1, nr. 23.071/301/2015/a1, nr.  30.531/301/2015/a 1, nr. 26.325/301/2015/a1, nr. 31.705/301/2015/a 1, nr. 33.552/301/2015/a1, nr. 36.093/301/2015/a 1, nr. 26.166/301/2015/a1, nr. 22.645/301/2015/a 1, nr. 27.915/3G1/2015/a1, nr. 27.931/301/2015/a1, nr. 21.902/301/2015/a 1 şi nr. 21.917/301/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă; în dosarele nr. 30.079/4/2015/a 1, nr. 23.888/4/2015/a1 şi nr. 27.204/4/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti; în dosarele nr. 11.093/302/2015/a1, nr. 11.109/302/2015/a1, nr. 13.988/302/2015/a1, nr. 12.909/302/2015/a1, nr. 13.311 /302/2015/a1, nr. 13.987/302/2015/a1, nr. 12.902/302/2015/a1, nr. 14.822/302/2015/a1, nr. 14.823/302/2015/a 1, nr. 13.981/302/2015/a1, nr. 11.294/302/2015/a 1, nr. 14.824/302/2015/a1, nr. 17.370/302/2015/a 1, nr. 23.042/302/2015/a1, nr. 25.683/302/2015/a 1, nr. 13.986/302/2015/a1 şi nr. 14.820/302/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a I l-a civilă; în dosarele nr. 18.142/303/2015/a1, nr. 18.139/303/2015/a1, nr. 10.266/303/2015/a 1 şi nr. 18.752/303/2015/a 1 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, precum şi în dosarele nr. 5.596/1.748/2015/a 1 şi nr. 6,667/1.748/2015/a1 ale Judecătoriei Cornetu.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.410D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Orange România - S.A., cu sediul în Bucureşti, în Dosarul nr. 10.589/233/2015/a 1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.

6. Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.305D/2015, 1.306D/2015, 1.311D/2015, 1.331D/2015, 1.332D/2015, 1.346D/2015, 1.347D/2015, 1.350D/2015, 1.361 D/2015, 1.364D/2015, 1.365D/2015, 1.372D/2015, 1 385D/2015, 1.397D/2015, 1.400D/2015, 1.401 D/2015, 1 408D/2015, 1.410D/2015, 1.411 D/2015, 1.429D/2015, 1.436D/2015, 1.437D/2015, 1.445D/2015, 1.453D/2015, 1.458D/2015, 1.461 D/2015, 1.462D/2015, 1.469D/2015, 1.472D/2015, 1.484D/2015, 1.490D/2015, 1.491D/2015, 1.492D/2015, 1.493D/2015, 1.494D/2015, 1.498D/2015, 1.499D/2015, 1.500D/2015, 1.510D/2015, 1.511 D/2015, 1.512D/2015, 1.531 D/2015, 1.534D/2015, 1.535D/2015, 1.540D/2015, 1.541 D/2015, 1.542D/2015, 1.549D/2015, 1.555D/2015, 1.570D/2015, 1.581 D/2015, 1.586D/2015, 1.606D/2015, 1.607D/2015, 1.608D/2015, 1.612D/2015, 1.613D/2015, 1.614D/2015, 1.623D/2015, 1.631D/2015, 1.632D/2015, 1.633D/2015, 1.641 D/2015, 1.642D/2015, 1.769D/2015, 1.843D/2015, 1.865D/2015, 1.867D/2015, 1.883D/2015, 1.884D/2015, 1.888D/2015, 1.889D/2015, 5D/2016 şi 66D/2016, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

7. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

8. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor menţionate la Dosarul nr. 1.305D/2015, care este primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă atât jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Hotărârea din 24 mai 2006, pronunţată în Cauza Weissman şi alţii împotriva României, şi Hotărârea din 13 iulie 1995, pronunţată în Cauza Miloslavsky împotriva Regatului Unit al Marii Britanii, cât şi jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 532 din 14 iulie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

10. Prin încheierea din 22 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 86.041/299/2015, încheierea din 24 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 80.200/299/2015, încheierea din 2 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 90.076/299/2015, încheierea din 9 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 101.024/299/2015, încheierea din 13 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 86.013/299/2015, încheierea din 27_noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 105.150/299/2015 şi încheierea din 17 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 105.116/299/2015 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti; prin încheierea din 1 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 42.579/300/2015/a 1, încheierea din 2 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 24.581/300/2015/a1, încheierea din 4 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 48.778/300/2015/a 1, încheierile din 29 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 52.423/300/2015/a1, nr. 52.426/300/2015/a 1, încheierea din 7 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 52.430/300/2015/a1 şi încheierea din 21 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 52.427/300/2015/a 1 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă; prin încheierile din 24 şi 28 august 2015, pronunţate în dosarele nr. 26.146/301 /2015/a1 şi nr. 26.247/301/2015/a 1, prin încheierile din 2, 11, 16, 17, 29 şi 30 septembrie, pronunţate în dosarele nr. 21.912/301/2015/a1, nr. 22.509/301/2015/a 1, nr. 21.922/301/2015/a 1, nr. 21.915/301/2015/a1, nr. 24.549/301/2015/a 1, nr. 21.000/301/2015/a1, nr. 23.069/301/2015/a1 si nr. 21.907/301/2015/a1, prin încheierile din 1, 2, 9, 12, 14. 15. 16, 19, 21, 23 şi 29 octombrie, pronunţate în dosarele nr. 26.321/301/2015/a 1, nr. 21.916/301/2015/a1, nr. 26.019/301 /2015/a1, nr. 21.909/301/2015/a1, nr. 21.899/301/2015/a1, nr. 21.905/301 /2015/a 1, nr. 23.070/301/2015/a1, nr. 24.150/301/2015/a1, nr. 22.497/301/2015/a 1, nr. 30.197/301/2015/a 1, nr. 23.071/301/2015/a 1, nr. 30.531/301/2015/a 1, nr. 26.325/301/2015/a1, nr. 26.166/301/2015/a 1, nr. 22.645/301/2015/a1, nr. 27.915/301/2015/a 1, nr. 27.931/301/2015/a1, nr. 21.902/301/2015/a1 şi nr. 21.917/301/2015/a1, prin încheierea din 24 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 31.705/301/2015/a 1, precum şi prin încheierile din 15 şi 21 decembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 33.552/301/2015/a 1 şi nr. 36.093/301/2015/a1 ale Judecătoriei  Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă; prin încheierile din 9 septembrie 2015,7 octombrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 30.079/4/2015/a1, nr. 23.888/4/2015/al şi nr. 27.204/4/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti; prin încheierea din 31 august 2015, pronunţată în Dosarul nr. 11.093/302/2015/a1, prin încheierile din 1,4,8,14,16,23,24 şi 28 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 11.109/302/2015/a1, nr. 13.988/302/2015/a1, nr. 12.909/302/2015/a 1, nr. 13.311/302/2015/a1, nr. 13.987/302/2015/a 1, nr. 12.902/302/2015/a1, nr. 14.822/302/2015/a 1, nr. 14.823/302/2015/a1 şi nr. 13.981/302/2015/a1, prin încheierile din 1,7 şi 20 octombrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 11.294/302/2015/a1, nr. 14.824/302/2015/a1 şi nr. 17.370/302/2015/a1, prin încheierile din 5 şi 19 octombrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 13.986/302/2015/a1 şi nr. 14.820/302/2015/a1, prin încheierea din 26 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 23.042/302/2015/a 1, precum şi prin încheierea din 17 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 25.683/302/2015/a 1 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă; prin încheierea din 17 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 18.142/303/2015/a1, prin încheierile din 23 septembrie 2015, pronunţate în dosarele nr. 18.139/303/2015/a1 şi nr. 10.266/303/2015/a 1, precum şi prin încheierea din 7 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 18.752/303/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă; prin încheierea din 18 august 2015, pronunţată în Dosarul nr. 4.242/1.748/2015/a1, încheierea din 19 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.596/1.748/2015/a 1, precum şi prin încheierea din 14 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 6.667/1.748/2015/a1 ale Judecătoriei Cornetu, precum şi prin încheierea din 15 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 10.589/233/2015/a1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

11. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, precum şi de către Orange România - SA, cu sediul în Bucureşti, cu ocazia soluţionării unor cereri prin care s-a solicitat reexaminarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că în actuala redactare a art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 se conferă posibilitatea instanţelor de judecată de a-l interpreta în mod diferit, cu consecinţa încălcării accesului liber la justiţie şi a principiului egalităţii în drepturi, precum şi a principiului constituţional potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi este egală pentru toţi.

13. În concret, autorii excepţiei precizează că, atunci când sunt înregistrate cereri de chemare în judecată similare celor formulate de reclamante în cauzele de faţă, în care obiectul este reprezentat de pretenţii băneşti rezultate ca urmare a neachitării de către pârât a unor facturi şi a căror contravaloare este formată atât din debitul principal, cât şi din penalităţi, unele instanţe de judecată consideră că nu se află în prezenţa unor acţiuni cu două capete de cerere ce au finalitate diferită, iar timbrarea se face în mod corect (în opinia autorilor excepţiei), raportat la întregul debit. Există însă şi instanţe care consideră aceste acţiuni ca având două capete de cerere cu finalitate diferită şi, pe cale de consecinţă, solicită timbrarea distinctă pentru fiecare din aceste capete de cerere. Astfel, autorii excepţiei consideră că prin interpretarea diferită dată de instanţele judecătoreşti noţiunii de „finalitate diferită” se aduce atingere accesului liber la justiţie şi le este restrânsă posibilitatea de a-şi exercita drepturile rezultând dintr-un raport juridic, deoarece se află în imposibilitatea de li se judeca cererea de chemare în judecată şi de a obţine o hotărâre care să le permită recuperarea întregului debit (atât debit principal, cât şi penalităţi).

14. În acest context, precizează că principiul liberului acces la justiţie este consacrat, ca drept fundamental, atât prin art. 21 din Constituţie, cât şi prin art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, iar cu privire la acest principiu, Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa, a reţinut că acesta semnifică posibilitatea oricărei persoane de â se adresa direct şi nemijlocit instanţelor de judecată pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor sale legitime. Prin urmare, consideră că existenţa oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau raţională şi care ar putea, până la urmă, să nege acest drept al persoanei, încalcă dispoziţiile art. 21 din Constituţie.

15. De asemenea, autorii excepţiei susţin că sunt încălcate şi dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi cele ale art. 124 alin. (2) din Constituţie, ca urmare a aplicării de către instanţele judecătoreşti pe rolul cărora se află speţele a unui tratament juridic diferit unor situaţii identice, „deşi textul de lege aplicabil este acelaşi, dar nu suficient de dar, astfel încât să nu dea naştere la interpretări diferite”.

16. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este vădit neîntemeiată, iar prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu contravin art. 21 din Constituţie, ci, dimpotrivă, „facilitează accesul liber la justiţie, oferind un beneficiu persoanelor care formulează mai multe capete de cerere prin care urmăresc aceeaşi finalitate, aceştia având obligaţia de a achita o singură taxă judiciară de timbru, corespunzător interesului urmărit”. De asemenea, apreciază că textul de lege criticat nu cuprinde nicio discriminare, nefiind afectate principiile recunoscute de art. 16 alin. (1) şi art. 124 alin. (2) din Constituţia României. Mai mult, arată că discriminarea invocată nu decurge din textul de lege, ci din pretinsa interpretare neunitară a acestuia de către instanţele de judecată.

17. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât, „din argumentele invocate în susţinerea excepţiei, toate acestea converg către o unică critică, respectiv aceea că modalitatea diferită în care instanţele judecătoreşti interpretează şi aplică dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 obstrucţionează accesul la justiţie şi creează inegalitate între cetăţenii care adresează acelaşi tip de cereri unor instanţe distincte”. În acest context, instanţa de judecată apreciază că textul de lege vizat este unul clar şi nu intră în conflict cu normele constituţionale privind garantarea dreptului de acces liber la justiţie sau a egalităţii în drepturi.

18. Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Împrejurarea că prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 necesită interpretarea instanţei în vederea aplicării la o cauză concretă nu poate determina, prin sine, o încălcare a drepturilor părţilor consacrate prin dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Astfel, interpretarea în vederea aplicării la un caz concret este inerentă oricărei dispoziţii legale, având în vedere că legiuitorul reglementează raporturi juridice abstracte, ce au un caracter general faţă de particularităţile fiecărui raport juridic ce face obiectul unui litigiu. În ceea ce priveşte susţinerea cu privire la existenţa unei practici neunitare a instanţelor în interpretarea dispoziţiilor legale criticate, arată că această chestiune nu priveşte constituţionalitatea normei, iar legiuitorul a prevăzut în Codul de procedură civilă căi procedurale speciale în vederea unificării practicii judiciare. În acest context menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la aspectele ce ţin de aplicarea şi interpretarea normelor legale.

19. Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea taxelor judiciare de timbru pentru fiecare capăt de cerere cu natură şi finalitate diferite al unei acţiuni se circumscrie ideii potrivit căreia prestaţiile judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite, fiind justificat ca persoanele care se adresează justiţiei să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite, iar prevederile criticate nu sunt de natură să creeze tratament juridic diferit pentru situaţii identice, practica instanţelor de judecată neputând fi un argument în sensul celor susţinute de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate.

20. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa de judecată constată că, în esenţă, autorii excepţiei invocă o problemă de interpretare şi aplicare a legii la cazul concret de către instanţele de judecată. Or, maniera în care instanţele interpretează şi aplică legea nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Cu toate acestea, consideră că singura instituţie competentă să respingă excepţia de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, pentru acest motiv, este Curtea Constituţională, iar nu Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

21. Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, reţine că în motivarea excepţiei se critică modul în care este interpretat şi aplicat, în speţe concrete, textul de lege din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. Or, „aprecierea instanţei de judecată învestită cu soluţionarea unei cauze, în sensul că cererea cuprinde capete de cerere cu finalitate diferită, ţine de modul de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor legale, iar astfel de aspecte, aşa cum a reţinut şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, nu pot fi convertite în vicii de constituţionalitate menite să justifice contrarietatea acestora cu dispoziţiile invocate din Legea fundamentală”.

22. Judecătoria Cornetu consideră că motivele invocate de autoarea excepţiei nu reprezintă, în realitate, critici cu privire la constituţionalitatea textului, în sine, ci reprezintă o problemă de interpretare şi aplicare unitară a prevederilor legale criticate de către instanţele judecătoreşti.

23. Judecătoria Galaţi - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că, de fapt, se invocă o problemă de interpretare a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 şi nicidecum un aspect de neconstituţionalitate a acestui text al ordonanţei.

24. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

25. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, menţionând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, arată că, deşi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale consacră dreptul la un tribunal, acest drept nu este absolut şi poate face obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, reclamă o reglementare din partea statului, care urmează a alege mijlocele pe care le va folosi în acest scop (Hotărârea din 24 mai 2006, pronunţată în Cauza Weissman şi alţii împotriva României). Astfel, în această privinţă, instanţa de la Strasbourg nu a negat niciodată că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la un tribunal (Hotărârea din 13 iulie 1995, pronunţată în Cauza Tolstoy-Miloslavsky împotriva Regatului Unit). Asigurarea egalităţii părţilor în faţa justiţiei şi a liberului acces la justiţie cuprinde şi componenta privitoare la cheltuielile judiciare în care se regăsesc taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar, aspecte asupra cărora s-a pronunţat şi Curtea Constituţională, care, în jurisprudenţa sa, a statuat că dispoziţiile art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la aceste taxe, iar în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice. De altfel, echivalentul taxelor judiciare de timbru este integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de către instanţă, plata acestora revenind părţii care cade în pretenţii. În situaţia în care cel care nu este în măsură să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, acesta poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale.

26. În ceea ce priveşte modul de aplicare şi interpretare a normelor criticate, arată că, potrivit jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional, aceste aspecte nu pot fi convertite în vicii de constituţionalitate menite să justifice contrarietatea dispoziţiilor criticate cu cele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei. Din această perspectivă, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă.

27. În plus, menţionează că prin prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 a fost corectată soluţia legislativă din vechea reglementare, fiind prevăzut un sistem mai echitabil de sancţionare în cazul unor acţiuni cu mai multe capete de cerere insuficient timbrate. Astfel, avantajul noii reglementări este acela că acţiunea nu se mai anulează în întregul ei, ci doar capetele de cerere netimbrate corespunzător.

28. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

29. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

30. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. Reglementarea criticată are următorul cuprins: „Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura iui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel. “

31. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) potrivit căruia „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări” art. 21 referitor la accesul liber la justiţie, precum şi art. 124 alin. (2) potrivit căruia „Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi”.

32. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că reglementarea legală criticată prevede că pentru o acţiune care are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui.

33. Analizând textul de lege şi criticile de neconstituţionalitate formulate prin raportare la elementele de fapt ale cauzelor în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că din motivele invocate de autorii excepţiei rezultă nemulţumirea acestora faţă de interpretarea şi aplicarea neunitară de către instanţele de judecată a textului de lege criticat, ceea ce, în opinia acestora, ar genera o încălcare a accesului liber la justiţie şi ar crea totodată o situaţie discriminatorie între justiţiabili, Curtea apreciază că aceste aspecte nu pot fi convertite însă în vicii de constituţionalitate menite să justifice contrarietatea reglementării criticate cu dispoziţiile invocate din Legea fundamentală.

34. Curtea constată că însuşi textul de lege criticat dispune că taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, doar atunci când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferită, iar nu şi în celelalte cazuri. Aspectele care determină finalitatea capetelor de cerere, necesară pentru a stabili taxa judiciară de timbru ce se datorează, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională, ci sunt de competenţa instanţei de judecată învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege, potrivit cu particularităţile fiecărei cauze. A răspunde criticilor autorilor excepţiei în această situaţie ar însemna o ingerinţă a Curţii Constituţionale în activitatea de judecată, ceea ce contravine prevederilor art. 126 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

35. În acest context, referitor la modalitatea de interpretare şi de aplicare concretă, în practică, a prevederilor de lege deduse controlului de constituţionalitate, precum şi la necesitatea realizării unei jurisprudenţe unitare a instanţelor de judecată, Curtea subliniază că, potrivit art. 126 alin. (3) din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura competentă să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, în acest sens fiind reglementată instituţia recursului în interesul legii în cuprinsul art. 514 din Codul de procedură civilă.

36. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Enel Energie Muntenia - S.A., cu sediul în Bucureşti, în dosarele nr. 86.041/299/2015, nr. 80.200/299/2015, nr. 86.013/299/2015, nr. 101.024/299/2015, nr. 105.150/299/2015, nr. 105.116/299/2015 şi nr. 90.076/299/2015 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti; în dosarele nr. 42.579/300/2015/a1, nr.24.581/300/2015/a1, nr. 48.778/300/2015/a1, nr. 52.423/300/2015/a1, nr. 52.426/300/2015/a1, nr. 52.430/300/2015/a1 şi nr. 52.427/300/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă; în dosarele nr. 26.146/301/2015/a1, nr.26.247/301/2015/a1, nr. 21.912/301/2015/a1, nr. 22.509/301/2015/a1, nr. 21.922/301/2015/a1, nr. 21.915/301/2015/a1, nr.24.549/301/2015/a1, nr. 21.000/301/2015/a1, nr. 23.069/301/2015/a1, nr. 21.907/301/2015/a1, nr. 26.321/301/2015/a1, nr.21.916/301/2015/a1, nr. 26.019/301/2015/a1, nr. 21.909/301/2015/a1, nr. 21.899/301/2015/a1, nr. 21.905/301/2015/a1, nr. 23.070/301/2015/a1, nr. 24.150/301/2015/a1, nr. 22.497/301/2015/a1, nr. 30.197/301/2015/a1, nr. 23.071/301/2015/a1, nr. 30.531/301/2015/a1, nr. 26.325/301/2015/a1, nr. 31.705/301/2015/a1, nr. 33.552/301/2015/a1, nr. 36.093/301/2015/a1, nr. 26.166/301/2015/a1, nr. 22.645/301/2015/a1, nr. 27.915/301/2015/a1, nr. 27.931/301/2015/a1, nr. 21.902/301/2015/a1 şi nr. 21.917/301/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă; în dosarele nr. 30.079/4/2015/al, nr. 23.888/4/2015/a1 şi nr. 27.204/4/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti; în dosarele nr. 11.093/302/2015/a1, nr. 11.109/302/2015/ai, nr. 13.988/302/2015/a1, nr. 12.909/302/2015/a1, nr. 13.311/302/2015/a1, nr. 13.987/302/2015/a1, nr. 12.902/302/2015/a1, nr. 14.822/302/2015/a1, nr. 14.823/302/2015/a1, nr. 13.981/302/2015/a1, nr. 11.294/302/2015/a1, nr. 14.824/302/2015/a1, nr. 17.370/302/2015/a1, nr. 23.042/302/2015/a1, nr. 25.683/302/2015/a1, nr. 13.986/302/2015/a1 şi nr. 14.820/302/2015/a1 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă; în dosarele nr. 18.142/303/2015/a1, nr. 18.139/303/2015/a1, nr. 10.266/303/2015/a1 şi nr. 18.752/303/2015/a 1 ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă; şi în Dosarele nr. 4.242/1.748/2015/a1, nr. 5.596/1.748/2015/a1 şi nr. 6.667/1.748/2015/a1 ale Judecătoriei Cornetu, precum şi de către de Orange România - S.A., cu sediul în Bucureşti, în Dosarul nr. 10.589/233/2015/a 1 al Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă, Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - Secţia civilă, Judecătoriei Cornetu şi Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 18 februarie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311 /2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara, situat în Piaţa Huniade nr. 1, municipiul Timişoara, judeţul Timiş.

Art. 2. - Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Banatului Timişoara în Muzeul Naţional al Banatului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Mihai Ghyka,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 331.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 11/4 şi 11/8 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă obiectivele de investiţii „Reabilitare şi extinderea reţelei de canalizare în oraşul Zlatna” şi „Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava”, precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestora, prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. II/4 şi li/8 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 2 - Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 mai 2006, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Pasca Palmer

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 333.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. II/4 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Reabilitare şi extinderea reţelei de canalizare în oraşul Zlatna”

 

Titular: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Oraş Zlatna, judeţul Alba

Amplasamentul: Investiţia propusă în cadrul proiectului se va realiza în localităţile Zlatna, Galaţi, Feneş, Valea Mică, Pătrângeni, Suseni, Podului Paul, Vâltori, judeţul Alba.

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei:

mii lei

62.497

 

Din care C + M:

mii lei

49.812

 

inclusiv TVA 24%, preţuri la data de 30 aprilie 2014, cursul lei/euro = 4,4503 lei

 

 

 

Valoarea totală rest de executat

mii lei

22.346

 

Din care C + M:

mii lei

14.274

 

inclusiv TVA 24%, preţuri la data de 30 aprilie 2014, cursul lei/euro = 4,4503 lei

 

 

 

Capacităţi:

 

 

 

- canalizare menajeră

ml

60.666

 

- canalizare pluvială

ml

4.337

 

- staţii de pompare

buc.

35

 

- staţie de epurare (Q max. = 975 mc/zi) Durata de realizare a investiţiei:

buc.

1

 

- durata de realizare a investiţiei

luni

60

 

- durata de realizare rest de executat

luni

10

 

 

Factori de risc

Încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colţ Tc =1,0 sec. şi zonelor seismice de calcul „B” şi „C”, conform Normativului P100/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţie se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. II/8 la Hotărârea Guvernului nr. 571/2006)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava”

 

Titular: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Copşa Mică

Amplasamentul: Investiţia propusă se va realiza în Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava.

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei:

mii lei

68.532

 

Din care C + M:

mii lei

53.847

 

inclusiv TVA 24%, preţuri la data de 15 mai 2014, curs lei/euro: 1 euro = 4,4349 lei

 

 

 

Valoarea totală rest de executat:

mii lei

33.626

 

Din care C + M:

mii lei

22.417

 

inclusiv TVA 24%, preţuri la data de 15 mai 2014, curs lei/euro: 1 euro = 4.4349 lei

 

 

 

Capacităţi:

 

 

 

- aducţiune apă în sistem

ml

12.195

 

- reabilitare gospodărie de apă la sursă

buc.

1

 

- conducte de aducţiune pentru localităţile limitrofe

ml

25.037

 

- reţele de distribuţie a apei

ml

51.882

 

- rezervoare de înmagazinare (2.550 mc)

buc.

5

 

- staţii de clorinare

buc.

6

 

- Staţii de pompare a apei

buc

4

 

- colectoare ape uzate menajere

ml

58.155

 

- colectoare ape pluviale

ml

2.585

 

- conducte de refulare

ml

22.550

 

- staţii de pompare ape uzate

buc.

31

 

- staţii de epurare ape uzate

EL

15.000

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

 

 

- durata de realizare a investiţiei

luni

26

 

- durata de realizare rest de executat

luni

18

 

 

Factori de risc:

încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colţ Tc =1,0 sec. şi zonelor seismice de calcul „B” şi „C”, conform Normativului P100/2013.

Sursa de finanţare

Finanţarea obiectivului de investiţie se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 340.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A.

Constanţa, localitatea Agigea, Str. Ecluzei nr. 3

Cod unic de înregistrare: 11121156

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2016

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4767.00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4707.00

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

3500.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

60.00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4767.00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4681.25

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

716,87

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

141,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3012.35

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1957,86

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

1943,36

 

 

 

C2

bonusuri

14

14,50

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

497,79

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

556,70

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

811,03

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

85,75

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

14216.00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

14216.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

14216.00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

63

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

65

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

50

2491.49

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2491,49

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

72,42

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1000.00

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

200,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 4 mai 2016.

Nr. 341.

 

ANEXĂ

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2016)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

52.330,98

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

50.320,98

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2.010,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

50,698,11

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

48.548,11

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.434,85

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

157,43

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

37.064,81

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

27.614,49

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

23.809,73

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.804,76

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1,707,07

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.194,12

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

6.549,13

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,891.02

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,150,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.632,87

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

398,48

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.234,39

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.234,39

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

137,15

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

885,77

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

685,77

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

548,62

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

5.301,91

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

5.301,91

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

238

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

237

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

9.527,65

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

8.371,92

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

212,32

 

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

968,80

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

358,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London” din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London 6011696” din localitatea Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

luând în considerare Adresa Asociaţiei „Fabiola Hosu” din localitatea Voluntari nr. 46 din 11 ianuarie 2016 înregistrată la ARACIP cu nr. 58 din 15 ianuarie 2016,

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London”, cu sediul în localitatea Voluntari, strada Tudor Arghezi nr. 3D, judeţul Ilfov, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College”, cu sediul în localitatea Voluntari, strada Tudor Arghezi nr. 3D, judeţul Ilfov, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari,

autorizată să funcţioneze provizoriu potrivit prevederilor Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.733/2015*) pentru nivelul de învăţământ „primar”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London” din localitatea Voluntari, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.390/2012 pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari va funcţiona cu nivelurile de învăţământ „preşcolar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.390/2012, şi „primar”, autorizat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.733/2015.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Little London” din localitatea Voluntari este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 1, respectiv Şcoala Primară „London College” din localitatea Voluntari, va purta denumirea de Şcoala Primară „Questfield” şi îşi va desfăşura activitatea la sediul din localitatea Voluntari, strada Tudor Arghezi nr. 3D, judeţul Ilfov.

Art. 6. - Asociaţia „Fabiola Hosu” din localitatea Voluntari, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 3.696.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.733/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1,258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 28 august 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 4 decembrie 2015, după tabelul aferent judeţului Braşov se introduce un nou tabel aferent judeţului Brăila, având următorul cuprins:

 

„Judeţul Brăila

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/ Nivel de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic «Grigore Moisil»

21/15.06.2015

-

Municipiul Brăila,

str. Carantina nr. 8,

tel. 0239619048

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 866/2008)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Silvicultură

-

Tehnician silvic

Română

Cu frecvenţă/zi

Fabricarea produselor din lemn

-

Designer în industria lemnului

Română

Cu frecvenţă/zi”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 aprilie 2016.

Nr. 3.698.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.