MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 471/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 471         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

615. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

616. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

617. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

618. - Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

619. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei

 

620. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei

 

621. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

622. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

623. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

624. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

625. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

626. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

627. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

628. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

629. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

630. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

631. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

632. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

383/913. - Ordin al ministrului transporturilor şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

1.850. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

2.487. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Judeţean Satu Mare din localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2016, domnul general de brigadă cu o stea Pop Vasile Gheorghe trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 615.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Linul Nicolae Marius îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 616.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 100/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Hărmănescu Vasile Ingino-Valentin i se acordă, post-mortem, gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 617.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 101/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 25 iunie 2016, domnul general-maior cu două stele Dincovici Ilie Cristian-Iulian se înaintează în gradul de general locotenent cu trei stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 618.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, având în vedere propunerea ministrului justiţiei,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamnei comisar şef de penitenciare Pieleanu Ilie Ileana-Manuela i se acordă gradul profesional de chestor de penitenciare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 619.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de penitenciare unui comisar şef de penitenciare din Ministerul Justiţiei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, având în vedere propunerea ministrului justiţiei,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar şef de penitenciare Stancovici Constantin Marian i se acordă gradul profesional de chestor de penitenciare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 620.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 651/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Filoteia Hlihor, judecător la Judecătoria Botoşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 621.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 652/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 27 iunie 2016, domnul Vasile-Gheorghe Grunea, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Huedin, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 622.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 650/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2016, doamna Ionela Ţamblac, judecător la Tribunalul Mehedinţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 623.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 649/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2016, doamna Mirela Daniela Nicolae, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Mehedinţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 624.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 648/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2016, domnul Constantin Mereanu, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 625.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin, (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 653/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2016, domnul Ioan Nemeş-Pop, judecător la Judecătoria Sighetu Marmaţiei, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 626.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 654/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 iulie 2016, doamna Aneta Neagu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, delegată în funcţia de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 627.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 657/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciprian Sorin Viziru, judecător, în prezent suspendat din funcţie, la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 628.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 656/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Veronica Cîrstoiu, judecător, în prezent suspendat din funcţie, la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 629,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 655/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Alina Mihaela Bica, procuror, în prezent suspendat din funcţie, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 630.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela Brânduşa Băzăvan se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Maroc.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 631.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ioana Bivolaru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Portugheză.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 23 iunie 2016.

Nr. 632.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE şi ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 383 din 10 mai 2016

Nr. 913 din 22 iunie 2016

 

ORDIN

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. XXII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Dan Marian Costescu

Vasile Dîncu

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

pentru aplicarea prevederilor art. III, IV, V şi XVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

1. Instrucţiuni pentru aplicarea art. III

1.1. Teritoriul intravilan al unităţilor administrativ-teritoriale va fi considerat afectat de infrastructura transeuropeană de transport dacă traseul/coridorul infrastructurii transeuropene de transport se va suprapune peste teritoriul intravilan stabilit prin documentaţii de urbanism aprobate.

1.2. Va fi considerată ca făcând parte din traseul/coridorul infrastructurii transeuropene de transport inclusiv fâşia de protecţie de o parte şi de alta a acesteia, în conformitate cu normativele specifice aplicabile.

1.3. Planurile urbanistice zonale pentru infrastructura transeuropeană de transport vor fi elaborate, avizate şi aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

2. Instrucţiuni pentru aplicarea art. IV

2.1. Pentru aplicarea art. IV pct. 2, în cazurile în care autorizaţia de construire s-a emis în baza avizelor de principiu, avizelor favorabile condiţionate, beneficiarul are următoarele obligaţii:

a) să îndeplinească condiţionalităţile prevăzute în avizele/acordurile de principiu/favorabile condiţionate pe parcursul derulării lucrărilor;

b) să invite la recepţia la terminarea lucrărilor şi reprezentanţii emitenţilor de avize/acorduri de principiu/favorabil condiţionate, care trebuie să confirme prin procesul-verbal de recepţie îndeplinirea condiţionalităţilor;

c) să depună la autoritatea competentă avizele/acordurile finale sau, după caz, cu minimum 30 de zile înainte de data organizării recepţiei la terminarea lucrărilor, avizele de amplasament, avizele pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau pentru relocarea sistemelor/reţelelor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi a ţiţeiului, precum şi a altor reţele de utilităţi situate pe coridorul de expropriere

2.2. Pentru aplicarea art. IV pct. 3, autorităţile competente vor emite autorizaţii de construire noi dacă:

a) pe parcursul execuţiei lucrărilor la infrastructura transeuropeană de transport sunt identificate elemente sau situaţii de natură tehnică, juridică şi/sau economică în care prin continuarea lucrărilor se încalcă avizele/acordurile/punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia, după caz, anexe la autorizaţia de construire iniţială;

b) pe parcursul execuţiei lucrărilor la infrastructura transeuropeană de transport sunt identificate condiţii de natură tehnică, juridică şi/sau economică care impun modificarea traseului/coridorului infrastructurii transeuropene de transport pe o anumită porţiune a acestuia.

2.3. Pentru aplicarea art. IV pct. 9, etapele necesare în vederea emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru construcţiile executate fără autorizaţie de construire/desfiinţare sau cu nerespectarea prevederilor acesteia sunt:

a) întocmirea unei expertize tehnice, în condiţiile legii, cu precizarea:

1. stadiului fizic ai lucrărilor la data realizării expertizei tehnice;

2. corespondenţei lucrărilor executate cu proiectul tehnic;

3. respectării condiţiilor prevăzute în acordul de mediu sau în punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, ale actului administrativ al acesteia, după caz, precum şi respectării legislaţiei de mediu în vigoare;

4. respectării prevederilor din avizele/acordurile specificate în certificatul de urbanism;

b) analiza şi avizarea rapoartelor de expertiză în consiliul tehnico-economic al beneficiarului;

c) depunerea la Secretariatul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Transporturilor a documentaţiei privind raportul de expertiză tehnic însoţit de avizul Consiliului tehnico-economic al beneficiarului, precum şi de declaraţia acestuia din care să rezulte că nu există procese pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;

d) analiza şi aprobarea raportului/rapoartelor de expertiză în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Transporturilor;

e) emiterea ordinului ministrului transporturilor privind menţinerea/desfiinţarea construcţiilor respective;

f) emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor.

2.4. Pentru aplicarea art. IV pct. 11, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:

a) Ministerul Transporturilor, prin direcţia de specialitate, pentru lucrări de: construcţie/demolare aferente elementelor ce fac parte din infrastructura de transport de interes naţional;

b) autorităţile administraţiei publice judeţene/locale, după caz, pentru organizări de şantier, desfiinţări de construcţii aflate în coridorul de expropriere, precum şi pentru alte categorii de construcţii şi lucrări necesare realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional situate în afara coridorului de expropriere.

3 Instrucţiuni pentru aplicarea art. V

În cazul scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri, în scopul identificării proprietarilor terenurilor respective şi scoaterii acestora din evidenţele privind plăţile directe aferente suprafeţelor expropriate, beneficiarul proiectului de infrastructură transeuropeană de transport va depune la Ministerul Transporturilor, odată cu cererea privind emiterea autorizaţiei de construire, şi extras din anexa la hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, în care să fie evidenţiaţi doar proprietarii şi terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul exproprierii, precum şi avizul tehnic, dacă este cazul, pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare.

4. Instrucţiuni pentru aplicarea art. XVIII

4.1. Pentru aplicarea art. XVIII alin. (3), emitentul certificatului de urbanism va formula şi va emite un acord prin care se va preciza că avizele/acordurile de principiu şi/sau avizele de amplasament favorabil condiţionate sunt valabile pentru certificatele de urbanism emise pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport aflate în implementare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016.

4.2. Acordul va conţine atât motivaţia pentru care emitentul certificatului de urbanism precizează că avizele/acordurile de principiu şi/sau avizele de amplasament favorabil condiţionate sunt valabile pentru certificatele de urbanism emise pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport aflate în implementare la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016, cât şi precizarea prevederilor din cadrul art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 care se aplică avizelor/acordurilor de principiu şi/sau avizelor de amplasament favorabil condiţionate.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere prevederile art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului .Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Birourile vamale de interior/frontieră, precum şi Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.138/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun” şi al formularului „Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor”, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 6 octombrie 2011, se abrogă.

Art. 7. - (1) Operatorii economici care deţin atestate valabile, emise anterior prezentului ordin, au la dispoziţie un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să depună la autoritatea competentă o nouă cerere de înregistrare şi documentele aferente, potrivit prezentului ordin.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin, (1), atestatele emise anterior îşi pierd valabilitatea.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 17 iunie 2016,

Nr. 1.850.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

 

1. În înţelesul prezentului ordin, prin activitate de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se înţelege activitatea desfăşurata de operatorul economic care deţine marfa în nume propriu şi emite facturi în nume propriu.

2. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului „Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat”, denumită în continuare cerem, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la ordin.

3. Cererea se depune la biroul vamal de interior/frontieră, în raza căruia îşi are sediul social contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili, denumite în continuare autoritate vamală teritorială, unde se analizează şi se soluţionează de către structura specializată de autorizare.

4. Operatorii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate sau folosinţă în baza unui contract de locaţiune, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice şi/sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării.

5. La primirea cererii, structura prevăzută la pct. 3 verifică toate informaţiile furnizate în cerere, precum şi pe cele rezultate din documentaţia depusă.

6. Condiţiile prevăzute la pct. 4 sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, denumit în continuare atestat.

7. În măsura în care consideră necesar pentru soluţionarea cererii, autoritatea vamală teritorială poate solicita contribuabilului furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Concluziile analizelor şi/sau verificărilor întreprinse de către organele de control se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere a cererii.

9. În cazul aprobării cererii, autoritatea vamală teritorială va emite informatic atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în două exemplare, un exemplar pentru contribuabil, iar al doilea exemplar este păstrat în evidenţa emitentului. Pentru referatele aprobate în perioada 1-15 ale lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 16 a lunii, iar pentru referatele aprobate în perioada 16 - sfârşitul lunii, atestatele vor fi valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.

10. Structurile prevăzute la pct. 3 au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat.

11. În situaţia în care cererea nu este aprobată, autoritatea vamală va emite o decizie, în care se vor menţiona motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia constituie act administrativ fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Împotriva deciziei menţionate la pct. 11, operatorul economic care consideră că a fost lezat în drepturile sale poate formula contestaţie potrivit legii.

13. Atestatul prevăzut la pct. 9 sau decizia menţionată la pct. 11 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.

15. În cazul în care organele competente constată nerespectarea uneia dintre condiţiile avute în vedere la emiterea atestatului, vor dispune aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art. 449 alin. (2) lit. m), n), şi o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

16. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul „Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat”, contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, însoţită de documentele justificative pentru modificare, caz în care va depune odată cu cererea şi atestatul în original, în vederea anulării acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

 

A. Datele de identificare a beneficiarului

 

Denumirea operatorului economic

 

Codul de înregistrare fiscală

 

Adresa

Judeţul

Sectorul

Localitatea

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Scara

 

Ap.

 

Codul poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

B. Date privind produsul/produsele pentru care se solicita înregistrarea*)

1. ....................................................................

2. ....................................................................

3. ....................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................

 

C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro a produsului/produselor (denumirea, codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă)

1. ....................................................................

2. ....................................................................

3. ....................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................

 

D. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor de înregistrare.

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de înregistrare şi anexez următoarele documente doveditoare:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

3. ....................................................................

4. ....................................................................

5. ....................................................................

 

E. Alte menţiuni

 

Cunoscând dispoziţiile art. 326 privind falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în acest formular, precum şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.

 

Numele şi prenumele

 

Funcţia/Calitatea

Loc rezervat autorităţii vamale competente

Nr. de înregistrare ............................

Data ............................

Semnătura

............................

 


*) Produsele se vor detalia astfel:

- pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi alcool etilic îmbuteliat;

- pentru tutun prelucrat: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de fumat, astfel cum sunt definite în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR/DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE - DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ

Serviciul autorizări/Biroul vamal de interior/frontieră

 

ATESTAT

Nr. ................... / ............

pentru distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat

 

Ca urmare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat nr. .............. din data de ................................ şi în baza prevederilor art. 435 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se atestă înregistrarea ........................................................................., cu domiciliul fiscal în judeţul .........................................., localitatea .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul .........................................., cod poştal .......................................... .

Cod de identificare fiscală: .......................................... cu cod TVA: ..........................................  şi cod acciză: ..........................................

în vederea distribuţiei şi comercializării angro a următoarelor produse:

 

Nr. crt.

Denumire produse, pentru care se face înregistrarea

 

 

 

prin următoarele locuri:

 

Denumire

Cod de identificare fiscală

Cod accize locaţie

Adresa

 

 

 

 

 

Prezentul atestat este valabil începând cu data de .......................................... .

 

Data emiterii ..........................................

 

Director general/Şef birou vamal,

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Judeţean Satu Mare din localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare

 

În baza Hotărârii Biroului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 2.862 din 10 iunie 2016,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Judeţean Satu Mare, cu sediul în localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Corina Şuteu

 

Bucureşti, 13 iunie 2016.

Nr. 2.487.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.