MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 47/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 47         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 21 ianuarie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

309/2015. - Lege pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea .Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

 

922/2015. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

 

216. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

217. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

 

218. - Decret privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa I

 

219. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

220. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

221. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

1. - Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul*) interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe

de o parte, şi partea „Africa Centrala”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la

15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALE RUJ-ŞTEFAN ZGONEA

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 309.


*) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea „Africa Centrală”, pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 922.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Aşi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de recunoştinţă şi apreciere a înaltului profesionalism, altruismului, curajului şi spiritului de sacrificiu dovedite în executarea atribuţiunilor funcţionale pe timpul evenimentului produs la data de 20 septembrie 2015 în Teatrul de Operaţii Afganistan, în urma căruia au fost răniţi,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios ir) grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari, domnului locotenent Iriciuc Vergil Adrian-Ciprian, Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 2. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn de război, pentru militari, domnului caporal clasa a III-a Lineschi Mihai Andrei-Sergiu, Ministerul Apărării Naţionale.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 216.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural \n grad de Ofiţer

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, cu prilejul împlinirii a 55 de ani de activitate în ţara noastră a Programului Fulbright, în semn de înaltă apreciere pentru excelenţa dovedită în administrarea şi coordonarea programelor cultural-educaţionale finanţate la nivel guvernamental de către România şi Statele Unite ale Americii, contribuind, pe această cale, la formarea academică a mai multor generaţii de profesori, cercetători şi studenţi, precum şi la strângerea relaţiilor pe multiple planuri dintre poporul român şi cel american,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria H „Cercetarea ştiinţifică”, Comisiei Fulbright Româno-Americane.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 217.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Medaliei Meritul Cultural clasa I

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de apreciere pentru dăruirea şi talentul puse în slujba păstrării şi promovării artei meşteşugăreşti tradiţionale, contribuind semnificativ la perenitatea acesteia,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa I, categoria F „Promovarea culturii”:

- domnului Costandache Dumitru;

- domnului Constantin Cojan.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 218.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru prestigioasa carieră închinată artei lirice, pentru talentul şi dăruirea deosebite prin care a dat viaţă numeroaselor personaje pe cele mai mari scene ale lumii,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D „Arta spectacolului”, tenorului Mihai Munteanu, Republica Moldova.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 219.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Eliza Marin, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 220.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 12/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vlad Mihai Neagoe se eliberează din funcţia de procuror cu grad profesional de parchet de pe lângă curtea de apel la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Harghita.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2016.

Nr. 221

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

REGULAMENT

privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 46-48, art. 59 şi art. 117 alin. (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare şi ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei,

în temeiul art. 98 alin. (2) lit. x) şi al art. 129 din Legea nr. 311/2015,

Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Lege, şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 99/2006.

(2) în sensul prezentului regulament, soldurile temporar ridicate sunt depozitele eligibile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege şi care sunt acoperite de către Fond până la nivelul stabilit de către Banca Naţională a României conform art. 62 alin. (2) din Lege.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament stabileşte conţinutul, structura şi modul de raportare a informaţiilor necesare pentru;

a) determinarea de către Fond a contribuţiilor anuale pe care instituţiile de credit participante la schema de garantare a Fondului urmează să le plătească conform art. 117 din Lege;

b) analizarea de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile;

c) întocmirea şi raportarea de către instituţiile de credit participante la schema de garantare a Fondului a listei compensaţiilor de plătit.

(2) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit participante la schema de garantare a Fondului, denumite În continuare Instituţii de credit participante.

Art. 3. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament, instituţiile de credit menţionate la art. 2 alin. (2) vor avea în vedere următoarele:

a) categoriile de deponenţi reprezentate de persoane fizice autorizate, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoane fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale; întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice;

b) data de referinţă pentru transmiterea informaţiilor necesare determinării contribuţiilor anuale, analizării evoluţiei depozitelor acoperite şi întocmirii listei compensaţiilor de plătit este ultima zi a semestrului sau orice altă zi pentru care Fondul solicită transmiterea raportărilor respective;

c) datele raportate Fondului conform prezentului regulament au la bază informaţiile din evidenţa contabilă a instituţiilor de credit.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii comune pentru întocmirea şi transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite şi a listei compensaţiilor de plătit

 

Art. 4. - În aplicarea art. 46 şi 48 din Lege, instituţiile de credit participante trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) informaţiile transmise Fondului trebuie să fie generate automat din sistemul informatic astfel încât riscul operaţional să fie cât mai mic;

b) responsabilităţile/atribuţiile privind întocmirea şi raportarea informaţiilor către Fond, precum şi persoanele desemnate în acest scop de către instituţiile de credit participante trebuie să fie prevăzute în cadrul unor proceduri/instrucţiuni/hotărâri formalizate conform reglementărilor interne ale instituţiilor de credit respective.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor art. 46 alin. (2) şi ale art. 68 alin. (1) din Lege, instituţiile de credit vor include în categoria depozitelor eligibile în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni conturi care nu au rulaj, respectiv conturi în care nu s-au înregistrat sume rezultate din tranzacţii instructate de client şi automate.

Art. 6. - (1) în scopul întocmirii de către instituţiile de credit a raportărilor transmise către Fond, echivalentul în lei al plafonului de acoperire şi, respectiv, al sumelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României pentru data de referinţă.

(2) Pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat la data de referinţă de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american.

Art. 7. - Instituţiile de credit participante poartă întreaga răspundere asupra informaţiilor preluate din evidenţa contabilă şi înscrise în raportările prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3.

 

CAPITOLUL III

Întocmirea şi transmiterea formularului de raportare a depozitelor acoperite

 

Art. 8. - (1) în scopul determinării contribuţiilor anuale şi al analizării în cursul anului de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile, instituţiile de credit participante transmit formularul de raportare a depozitelor

acoperite, denumit în continuare formularul de raportam, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu respectarea următoarelor termene de raportare:

a) până la data de 15 a primei luni din semestrul următor celui pentru care se transmite formularul de raportare, când data de referinţă este ultima zi a semestrului. Pentru această dată de raportare instituţiile de credit participante vor include în formularul de raportare întocmit pentru ultima zi a semestrului şi informaţii privind depozitele acoperite determinate ca medie trimestrială în cadrul semestrului respectiv;

b) până la 15 zile de la data pentru care Fondul a solicitat întocmirea formularului de raportare, când data de referinţă este alta decât ultima zi a semestrului.

(2) în cazul în care termenul de raportare este o zi nebancară, formularul de raportare se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

Art. 9. - (1) Contribuţia anuală a fiecărei instituţii de credit participante se determină pe baza informaţiilor cu privire la depozitele acoperite în echivalent lei, înregistrate în evidenţa contabilă a instituţiei de credit la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, transmise de acestea Fondului prin formularul de raportare aferent semestrului II al anului respectiv.

(2) în situaţia în care după transmiterea formularului de raportare pentru data de 31 decembrie instituţiile de credit participante efectuează corecţii ale datelor contabile privind depozitele acoperite sau au identificat erori în formularul de raportare respectiv, acestea au obligaţia să retransmită formularul de raportare corectat până cel târziu la data de 15 februarie a anului de plată.

Art. 10. - La întocmirea formularului de raportare, instituţiile de credit participante vor respecta instrucţiunile prezentate În anexa nr. 1

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea şi transmiterea listei compensaţiilor de plătit

 

Art. 11. - (1) în scopul testării capacităţii de întocmire şi transmitere a informaţiilor necesare pentru determinarea valorii compensaţiei datorate fiecărui deponent garantat, instituţiile de credit participante vor transmite în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referinţă următoarele informaţii:

a) lista compensaţiilor de plătit, prevăzută în anexa nr. 2, ale cărei rubrici privind datele personale sau datele unice de identificare, după caz, ale deponenţilor garantaţi vor fi completate de către instituţiile de credit participante numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului;

b) situaţia recapitulativă, întocmită conform anexei nr. 3,

(2) La întocmirea situaţiilor prevăzute la alin, (1) lit. a) şi b), transmise Fondului conform art. 15, instituţiile de credit participante vor avea în vedere instrucţiunile de completare prevăzute în cadrul anexelor nr. 2 şi 3.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii speciale pentru instituţia de credit ale cărei depozite au fost declarate indisponibile

 

Art. 12. - (1) în ziua următoare constatării indisponibilităţii depozitelor, instituţia de credit sau lichidatorul desemnat, după caz, conform legii, transmite Fondului lista compensaţiilor de plătit şi situaţia recapitulativă prevăzute la art. 11 alin. (1), întocmite pentru data indisponibilizării depozitelor.

(2) Lista compensaţiilor de plătit prevăzută la alin. (1) va fi întocmită cu completarea tuturor rubricilor, inclusiv a celor care conţin datele personale de identificare a deponenţilor garantaţi.

Art. 13. - Sumele care la data indisponibilizării depozitelor sunt evidenţiate în conturi tranzitorii şi pentru care nu sunt disponibile toate informaţiile necesare pentru transferul sumelor reprezentând compensaţii către persoanele îndreptăţite vor fi introduse în lista compensaţiilor de plătit prin intermediul unor liste suplimentare. Întocmite conform art. 14.

Art. 14. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, instituţia de credit sau lichidatorul desemnat de instanţă transmite Fondului orice informaţii rectificative sau suplimentare de natură să contribuie la asigurarea acurateţei informaţiilor transmise conform art. 12.

(2) Instituţia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat de instanţă transmite Fondului informaţiile de care nu a avut cunoştinţă în termenul prevăzut la alin. (1), de îndată ce acestea sunt cunoscute.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii

 

Art. 15, - (1) Formularul de raportare a depozitelor acoperite şi lista compensaţiilor de plătit întocmite pentru data de 31 decembrie 2015 vor fi transmise Fondului până la data de 15 februarie 2016, în format electronic. Formularul de raportare a depozitelor acoperite va fi transmis şi în format letric, cu semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiei de credit.

(2) în aplicarea prevederilor art. 8 şi 11, începând cu 30 iunie 2016, instituţiile de credit vor transmite Fondului formularul de raportare şi lista compensaţiilor de plătit, astfel:

a) în format electronic, anexele nr. 1 şi 2, prin Reţeaua de comunicaţii interbancare administrată de Banca Naţională a României (RCI);

b) în format letric, anexele nr. 1 şi 3, cu semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiei de credit.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 17. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2012 privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de către instituţiile de credit, precum şi verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 septembrie 2012;

b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situaţiei deponenţilor garantaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata compensaţiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor bancare,

Lucian Croitoru

 

Bucureşti, 7 ianuarie 2016.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

Instituţia de credit

Formularul de raportare a depozitelor acoperite la data de:

 

Nr. crt.

 

Depozite prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015

Total depozite acoperite

Total

În cadrul plafonului de acoperire

Peste plafonul de acoperire

Total

În cadrul nivelului de garantare

Peste nivelul de garantare

Total

 

 

0

1

2

3

4 = 2 + 3

5

6

7 = 5 + 6

8

9 = 4 + 7

1.

Număr titulari de depozite - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane fizice, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane juridice, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Număr titulari de depozite eligibile - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane fizice, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane juridice, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Total depozite (rd. 4 + rd. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane rezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Suma depozitelor constituite de persoane fizice - total (lei):

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane fizice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane fizice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Suma depozitelor constituite de persoane juridice - total (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane juridice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane juridice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Total depozite eligibile (rd. 7 + rd. 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane rezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*), din care în:

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

alte valute (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*), din care în:

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

alte valute (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Suma depozitelor eligibile constituite de persoane fizice - total (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane fizice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*), din care în:

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

alte valute (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane fizice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*), din care în:

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

alte valute (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Suma depozitelor eligibile constituite de persoane juridice - total (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

a) persoane juridice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*), din care în:

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

alte valute (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) persoane juridice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)*), din care în:

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

alte valute (în echivalent lei)*)

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se vor utiliza cursurile de schimb conform art. 6 din Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit.

 

Informaţii suplimentare:

 

Media trimestrială a cuantumului depozitelor acoperite în sold la data de

 

Depozite acoperite la sfârşitul lunii

Depozite acoperite - medie trimestrială

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Trimestrul I al semestrului de raportare

 

 

 

 

Trimestrul II al semestrului de raportare

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei de credit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

…………………………………………….

…………………………………………….

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

 

Instrucţiuni de întocmire a formularului de raportare a depozitelor acoperite:

 

Nr. crt.

Indicatori

Explicaţii

1.

Depozite eligibile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 în cadrul plafonului de acoperire

Depozitele eligibile, altele decât cele cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mici sau egale cu plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 din Legea nr. 311/2015

2.

Depozite eligibile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015 peste plafonul de acoperire

Depozitele eligibile, altele decât cele cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mari decât plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 din Legea nr. 311/2015

3.

Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 în cadrul nivelului de garantare

Depozitele eligibile cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mici sau egale cu nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015

4.

Solduri temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 peste nivelul de garantare

Depozitele eligibile cu solduri temporar ridicate, agregate per deponent garantat, cu valori mai mari decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015

5.

Media trimestrială a cuantumului depozitelor acoperite

Se calculează ca medie aritmetică simplă a soldurilor depozitelor acoperite la sfârşitul fiecărei luni din cadrul trimestrului.

6.

-

Celulele colorate în gri nu se completează manual, ele conţin valori calculate sau nu conţin informaţii.

 

NOTE:

1. În aplicarea prevederilor art. 62 din Legea nr. 311/2015, sistemele informatice ale instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor bancare trebuie să permită identificarea şi evidenţierea distinctă a soldurilor temporar ridicate.

2. În situaţia în care un titular deţine depozite eligibile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 311/2015, precum şi depozite eligibile prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015, acesta va fi inclus în formularul de raportare a depozitelor acoperite astfel:

- în coloana 2 sau 3, după caz;

- în coloana 5 sau 6, după caz;

- în coloana 8, o singură dată.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instituţia de credit

 

LISTA

compensaţiilor de plătit la data de ……………………………………………………

 

Lista compensaţiilor de plătit se întocmeşte sub forma unor fişiere în format txt cu separator de câmp § (section sign), având următoarea structură:

1. Fişierul persoanelor fizice - LIST_DEP_PF - include totalitatea persoanelor fizice garantate de Fondul de garantare a depozitelor bancare. Depozitele eligibile ale unei persoane fizice evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în fişier persoanele fizice ale căror depozite sunt menţionate în Lista depozitelor excluse de la garantare - anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare). Pentru fiecare deponent se specifică elementele necesare identificării acestuia, sumele necesare calculului compensaţiei, precum şi compensaţia de plătit.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Identificatorul unic al deponentului

Cod_dep

N

15

Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit

Nume deponent

Nume**

C

100

Conţine numele deponentului.

Prenume deponent

Prenume**

C

100

Conţine prenumele deponentului.

Data naşterii

Data_n**

D

10

Data naşterii deponentului

Serie şi număr act identitate

Al**

C

30

Conţine seria şi numărul actului de identitate al deponentului (care poate fi buletin de identitate, carte de identitate, paşaport ori alt act de identitate emis conform legii).

Cod numeric personal

CNP**

C

13

Conţine codul numeric personal al deponentului cetăţean român (indiferent de rezidenţă) sau al deponentului străin cu rezidenţă în România.

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „T” pentru cetăţenii străini nerezidenţi în România.

Ţară

Tara

C

100

Ţara unde are adresa deponentul

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa deponentul

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde are adresa deponentul

Adresa

Adresa**

C

100

Conţine adresa deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.

Cod poştal

Cod_p**

C

30

Codul poştal aferent adresei deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Telefon fix

Tel_f **

C

15

Telefonul fix al deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Telefon mobil

Tel_m**

C

15

Telefonul mobil al deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Adresă e-mail

E-mail**

C

50

Adresa de e-mail a deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponent, cu excepţia soldurilor temporar ridicate

Depozit1

N

19,2

Suma totală a depozitelor, altele decât soldurile temporar ridicate, se determină prin însumarea valorii:

- tuturor depozitelor deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la art. 62, art. 65 alin. (2), art. 67 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015;

- părţii din conturile comune sau depozitele pentru care este îndreptăţit deponentul în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 311/2015;

- dobânzilor calculate la depozite până la data de referinţă şi nevirate în contul deponentului.

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponent din categoria soldurilor temporar ridicate

Depozit2

N

19,2

Suma totală a soldurilor temporar ridicate prevăzute la art. 62 din Legea nr. 311/2015 deţinute de un deponent la toate unităţile instituţiei de credit

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Suma obligaţiilor de plată faţă de instituţia de credit se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.

Compensaţia de plătit în limita plafonului de acoperire potrivit art. 61 din Legea nr. 311/2015

Compensaţie1

N

19,2

Compensaţie1 se calculează astfel:

- dacă (Depozit1 - Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă (Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mic decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea rezultatului;

- dacă (Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mare decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea plafonului de acoperire.

Compensaţia de plătit în limita nivelului de garantare stabilit pentru soldurile temporar ridicate potrivit art. 62 din Legea nr. 311/2015

Compensaţie2

N

19,2

Dacă (Depozit1 - Credit) ≤ 0, atunci Compensaţie2 se calculează astfel:

 

- dacă (Depozit2 + Depozit1 - Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă (Depozit2 + Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mic sau egal cu nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea rezultatului;

- dacă (Depozit2 + Depozit1 - Credit) este pozitiv, dar mai mare decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea nivelului de garantare.

 

Dacă (Depozit1 - Credit) > 0, atunci Compensaţie2 se calculează astfel:

 

- dacă Depozit2 este egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă Depozit2 este pozitiv, dar mai mic decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoarea Depozit2;

- dacă Depozit2 este pozitiv, dar mai mare decât nivelul de garantare prevăzut la art. 62 din Legea nr. 311/2015, se înscrie valoare nivelului de garantare.

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Numărul listei de plata

Nr_list

C

2

Se completează cu valoarea „01”. În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listele cu modificări şi adăugări ulterioare vor primi în continuare numere începând cu „02”,

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă)

Cod_lich

C

9

Poziţia titularului în lista deponenţilor

 

2. Fişierul persoanelor juridice - LIST_DEP_PJ - include deponenţii garantaţi, alţii decât persoanele fizice. Depozitele eligibile ale unei persoane juridice evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit sunt cumulate într-o singură poziţie (nu se includ în fişier persoanele juridice ale căror depozite sunt menţionate în Lista depozitelor excluse de la garantare - anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015). Pentru fiecare deponent se specifică elementele necesare identificării acestuia, sumele necesare calculului compensaţiei, precum şi compensaţia de plătit.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Identificatorul unic al deponentului

Cod_dep

N

15

Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit

Denumirea persoanei juridice

Nume**

C

150

Conţine denumirea persoanei juridice.

Identificator fiscal

CUI**

C

15

Conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC**

C

30

Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau alt registru ori nr. autorizaţiei de funcţionare a persoanei juridice, după caz

Tipul persoanei juridice

Tip_pj

C

10

Conţine tipul persoanei juridice (detaliat în fişierul TIP_PJ.txt).

Se completează cu codul tipului de client din evidenţele instituţiei de credit. Descrierea tipului de persoană juridică, precum şi disponibilitatea informaţiilor despre „CUI” şi „RC” pentru tipul respectiv de persoană juridică vor fi evidenţiate în fişierul TIP_PJ.

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „T” pentru persoanele juridice străine nerezidente în România.

Ţară

Tara

C

100

Ţara unde are adresa deponentul.

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa deponentul.

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde are adresa deponentul.

Sediul

Adresa**

C

100

Conţine adresa deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.

Cod poştal

Cod_p**

C

30

Codul poştal aferent adresei deponentului (Se completează dacă instituţia de credit deţine informaţia.)

Obligaţiile instituţiei de credit faţă de deponentul garantat

Depozit

N

19,2

Suma totală a depozitelor se determină prin însumarea valorii:

- tuturor depozitelor deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, cu excepţia celor din categoriile prevăzute la art. 65 alin. (2). art. 67 şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015;

- dobânzile calculate la depozite până la data de referinţă şi nevirate în contul deponentului.

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului garantat faţă de instituţia de credit

Credit

N

19,2

Suma obligaţiilor de plată faţă de instituţia de credit se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.

Compensaţia de plătit

Compensaţie

N

19,2

- dacă (Depozit - Credit) este negativ sau egal cu zero, se înscrie valoarea zero;

- dacă (Depozit - Credit) este pozitiv, dar mai mic decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea rezultatului;

- dacă (Depozit - Credit) este pozitiv, dar mai mare decât plafonul de acoperire, se înscrie valoarea plafonului de acoperire.

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit

Numărul listei de plată

Nr_list

C

2

Se completează cu valoarea „01”. În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listele cu modificări şi adăugări ulterioare vor primi în continuare numere începând cu „02”.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă)

Cod_lich

C

9

Poziţia titularului în lista deponenţilor

 

3. Fişierul unităţilor instituţiei de credit - UNITJC - conţine denumirea unităţilor instituţiei de credit.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Denumire unitate

Den_unit

C

30

Conţine denumirea unităţii instituţiei de credit.

Ţară

Tara

C

100

Ţara unde are adresa instituţia de credit.

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are adresa instituţia de credit.

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde are adresa instituţia de credit.

Adresa

Adresa

C

100

Conţine adresa instituţiei de credit, cu excepţia informaţiilor din câmpurile: Ţară, Judeţ, Localitate.

 

4. Fişierul tipurilor de persoane juridice TIP_PJ - conţine codificarea şi descrierea tipului de persoană juridică introdusă în câmpul „Tip_pj”.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Cod tip persoană juridică

Tip_pj

C

10

Conţine codul folosit de instituţia de credit în câmpul Tip_pj din fişierul LIST_DEP_PJ.

Descriere tip persoană juridică

Descriere

C

100

Conţine descrierea detaliată a tipului de persoană juridică.

Identificator fiscal

CUI

L

1

Se completează cu „T” dacă tipul de persoană juridică trebuie să aibă CUI.

Nr. de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC

L

1

Se completează cu „T” dacă tipul de persoană juridică trebuie să aibă RC.

 

5. Instituţiile de credit trebuie să ţină evidenţa deponenţilor garantaţi aflaţi sub incidenţa art. 65 alin. (2) sau art. 67 din Legea nr. 311/2015. Aceste depozite vor fi evidenţiate în fişiere distincte - LIST DEP_PF_B şi LIST DEP PJ B, după caz, care vor avea aceeaşi structură cu LIST DEP PF, respectiv LIST DEP PJ.

 

NOTE:

a) Tip câmp:

C = caracter (alfanumeric);

N - numeric;

L = logic (valori T/F);

D = date (în formatul zz.ll.aaaa, unde zz = zi; ll = luna; aaaa = an).

b) Fiecare deponent va figura în listă o singură dată. În cazul deponenţilor care au conturi deschise la mai multe unităţi ale instituţiei de credit, consolidarea sumelor din conturi se face după cum urmează:

(i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai mare, dacă deponentul nu are credite angajate;

(ii) la unitatea la care are rata de credit scadentă nerambursată cea mai mare, dacă deponentul are mai multe credite angajate de la diferite unităţi ale instituţiei de credit;

(iii) la unitatea din ţară care se încadrează în una dintre situaţiile de la pct. (i) sau (ii), dacă deponentul are depozite atât în ţară, cât şi la sucursale ale instituţiei de credit din alte state Uniunii Europene.

c) Nu se introduc în lista compensaţiilor de plătit deponenţii pentru care niciun depozit nu a avut tranzacţii în ultimele 24 de luni, iar suma tuturor depozitelor deţinute de aceşti deponenţi este sub valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii, stabilită conform art. 68 din Legea nr. 311/2015;

d) Fişierele întocmite conform art. 11 din Regulamentul Fondului de garantare al depozitelor bancare nr. 1/2016, având structura de mai sus, vor fi raportate prin sistemul RCI după ce câmpurile marcate cu ** au fost înlocuite cu spaţii.

 

ANEXA Nr. 3

 

Instituţia de credit

 

SITUAŢIE RECAPITULATIVĂ

transmisă Fondului de garantare a depozitelor bancare în concordanţă cu fişierele transmise în format electronic şi cu balanţa de verificare pentru data de ………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Descriere

Fişier

Dimensiune fişier

(în bytes)

Data ultimei modificări a fişierului

Nr. înregistrări în fişier

Total depozite

Total obligaţii exigibile faţă de banca

Total compensaţii

Persoane fizice garantate

List_dep_pf.txt

 

 

 

 

 

 

Persoane juridice garantate

List_dep_pj.txt

 

 

 

 

 

 

Depozite pentru care nu se plătesc compensaţii, conform art. 68 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

-

-

-

-

 

-

-

Depozite excluse de la garantare

-

-

-

-

 

-

-

Sume în curs de clarificare

Persoane fizice garantate cu sume blocate

List_dep_pf_b.txt

 

 

 

 

 

 

Persoane juridice garantate cu sume blocate

List_dep_pj_b.txt

 

 

 

 

 

 

- Sume ale deponenţilor aflate în conturi tranzitorii

-

-

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL în balanţa instituţiei de credit

 

-

 

Conducătorul instituţiei de credit/Lichidator,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

…………………………………………….

…………………………………………….

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

(numele, prenumele, funcţia, semnătura)

 

Instrucţiuni de completare:

1. Coloana „Total depozite”:

a) pentru persoane fizice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpurile Depozit1 + Depozit2;

b) pentru persoane juridice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpul Depozit.

2. Coloana „Total compensaţii”:

a) pentru persoane fizice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpurile Compensaţiei + Compensaţie2;

b) pentru persoane juridice garantate conţine totalul valorilor aflate în câmpul Compensaţie.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.