MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 70/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 70         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 1 februarie 2016

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

36. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

65/2016/1.712/2015. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 

503. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea publicării înţelegerii dintre autorităţile competente ale României şi Statelor Unite ale Americii privind îmbunătăţirea conformităţii fiscale şi implementarea FATCA

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

1. - Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării nr. 96.342/DM/ 28 decembrie 2015,

ţinând seama de prevederile art. 7 lit. b) şi art. 8 lit. i) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) Sit. b) din Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristina Paşca Palmer

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2016.

Nr. 36.

 

ANFXA Nr. 1

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a ariilor din zone şi aglomerări

 

Aglomerare/Zonă

Poluanţi

Dioxid de sulf (SO2)

Dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)

Pulberi în suspensie

(PM10 + PM2,5)

Benzen

(C6H6)

Monoxid de carbon

(CO)

Plumb

(Pb)

Cadmiu

(Cd)

Aglomerare

 

 

 

 

 

 

 

municipiul Brăila

 

 

 

 

 

 

municipiul Bacău

 

 

 

 

 

municipiul Baia Mare

 

 

 

 

 

 

municipiul Braşov

 

 

 

 

 

municipiul Bucureşti

 

 

 

municipiul Cluj-Napoca

 

 

 

 

 

municipiul Constanţa

 

 

 

 

 

municipiul Craiova

 

 

 

municipiul Galaţi

 

 

 

 

 

municipiul Iaşi

 

 

 

 

 

municipiul Piteşti

 

 

 

 

municipiul Ploieşti

 

 

 

 

municipiul Timişoara

 

 

 

 

 

 

Zonă

 

 

 

 

 

 

 

Alba

 

 

 

 

 

 

Arad

 

 

 

 

 

Argeş

 

 

 

 

 

 

Bacău

 

 

 

 

 

 

Bihor

 

 

 

 

 

 

Bistriţa-Năsăud

 

 

 

 

 

 

Botoşani

 

 

 

 

 

 

Brăila

 

 

 

 

 

 

Braşov

 

 

 

 

 

 

Buzău

 

 

 

 

 

 

Caraş-Severin

 

 

 

 

 

 

Dâmboviţa

 

 

 

 

 

 

Giurgiu

 

 

 

 

 

Gorj

 

 

 

 

 

Harghita

 

 

 

 

 

 

Hunedoara

 

 

 

 

 

Ilfov

 

 

 

 

 

Mureş

 

 

 

 

 

Olt

 

 

 

 

 

 

Prahova

 

 

 

 

 

 

Sibiu

 

 

 

 

Suceava

 

 

 

 

 

 

Teleorman

 

 

 

 

 

 

Timiş

 

 

 

 

 

 

Tulcea

 

 

 

 

 

 

Vaslui

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a ariilor din zone şi aglomerări

 

Aglomerare/Zonă

Poluanţi

Dioxid de sulf (SO2)

Dioxid de azot şi oxizi de azot

(NO2/NOx)

Pulberi în suspensie

(PM10 + PM2,5)

Benzen

(C6H6)

Monoxid de carbon

(CO)

Aglomerare

 

 

 

 

 

municipiul Baia Mare

 

 

 

 

municipiul Braşov

 

 

 

 

municipiul Cluj-Napoca

 

 

 

municipiul Constanţa

 

 

 

 

municipiul laşi

 

 

 

municipiul Timişoara

 

 

 

 

Zonă

 

 

 

 

 

Alba

 

 

 

 

Arad

 

 

 

 

Argeş

 

 

 

Bacău

 

 

 

 

Bihor

 

 

 

 

 

Brăila

 

 

 

Braşov

 

 

 

 

Buzău

 

 

 

 

Călăraşi

 

 

 

Caraş-Severin

 

 

 

 

 

Constanţa

 

 

 

 

Covasna

 

 

 

 

 

Dâmboviţa

 

 

 

 

 

Dolj

 

 

 

 

Galaţi

 

 

 

Harghita

 

 

 

 

Ialomiţa

 

 

 

 

 

Iaşi

 

 

 

 

 

Maramureş

 

 

 

 

Mehedinţi

 

 

 

Mureş

 

 

 

Neamţ

 

 

 

Prahova

 

 

 

 

Sălaj

 

 

 

 

 

Satu Mare

 

 

 

Sibiu

 

 

 

Suceava

 

 

 

Teleorman

 

 

 

Timiş

 

 

 

 

Vâlcea

 

 

 

Vrancea

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a ariilor din zone şi aglomerări

 

Aglomerare/Zonă

Poluanţi

Dioxid de sulf (SO2)

Dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)

Pulberi în suspensie (PM10, PM2,5)

Nichel

(Ni)

Benzen

(C6H6)

Monoxid de carbon (CO)

Plumb

(Pb)

Cadmiu

(Cd)

Arsen

(As)

Aglomerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

municipiul Brăila

 

 

 

municipiul Bacău

 

 

municipiul Baia Mare

 

 

municipiul Braşov

 

 

 

municipiul Bucureşti

 

 

 

 

municipiul Cluj-Napoca

 

 

 

 

municipiul Constanţa

 

 

 

municipiul Craiova

 

 

 

 

municipiul Galaţi

 

 

municipiul laşi

 

 

 

municipiul Piteşti

 

 

 

municipiul Ploieşti

 

 

 

municipiul Timişoara

 

 

 

Zonă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba

 

 

Arad

 

 

 

 

Argeş

 

 

 

Bacău

 

 

Bihor

 

 

 

 

Bistriţa-Năsăud

 

 

Botoşani

 

Brăila

 

 

 

Braşov

 

 

Buzău

 

 

Călăraşi

 

 

 

Caraş-Severin

 

 

Cluj

Constanţa

 

 

Covasna

 

Dâmboviţa

 

 

 

Dolj

 

 

Galaţi

 

 

 

Giurgiu

 

 

 

 

 

Gorj

 

 

 

Harghita

 

 

 

 

 

Hunedoara

 

 

 

 

Ialomiţa

 

 

 

 

Iaşi

 

 

 

Ilfov

 

 

 

Maramureş

 

 

Mehedinţi

 

 

 

Mureş

 

 

 

 

 

Neamţ

 

 

 

 

 

Olt

 

 

 

Prahova

 

 

 

Sălaj

 

 

 

Satu Mare

 

 

 

Sibiu

 

 

 

 

 

Suceava

 

 

 

 

Teleorman

 

 

 

Timiş

 

 

Tulcea

 

Vâlcea

 

 

Vaslui

 

Vrancea

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 65 din 15 ianuarie 2016

Nr. 1.712 din 22 decembrie 2015

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 504/501/2005 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţile rurale şi urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 25 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Ministrul transporturilor,

Daniela Pescaru,

Dan Marian Costescu

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

 

NORME

privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 

Unităţi care vor aplica prevederile prezentelor norme

Art. 1. - (1) Operatorii economici care beneficiază pentru desfăşurarea activităţii de sume de la bugetul de stat, sub forma subvenţiilor/transferurilor, sume pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă rambursabilă şi/sau nerambursabilă, precum şi de sume destinate rambursării creditelor externe, plăţii dobânzilor şi comisioanelor, în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, sunt:

a) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;

b) Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi;

c) Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa” - S.A.;

d) Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. Giurgiu;

e) Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galaţi;

f) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.;

g) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – SA.;

h) Societatea Naţională de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A.;

i) Societatea Comercială „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.;

j) Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” - S.A. Constanţa;

k) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale „Radionav” - S.A.;

l) Societatea Comercială „Navrom-Delta” - S.A. Tulcea;

m) Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile”- S.A. Constanţa.

(2) Prevederile prezentelor norme se vor aplica şi altor operatori economici care vor beneficia de sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1).

Înscrierea în bugetul de stat

Art. 2. - (1) Operatorii economici menţionaţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta Ministerului Transporturilor propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor ce reprezintă subvenţii, transferuri, cheltuieli pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă/rambursabilă, rambursări de credite externe/interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane, în vederea cuprinderii acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, fiecare operator economic care beneficiază de sume de la bugetul statului fundamentează necesarul acestora, urmărind realizarea în condiţii corespunzătoare a obiectului de activitate, cu încadrarea în limitele transmise de Ministerul Transporturilor. Sumele destinate rambursării creditelor externe/interne şi plăţilor de dobânzi şi comisioane se vor stabili în funcţie de scadenţe.

(3) Ministerul Transporturilor transmite fiecărui operator economic sumele aprobate în bugetul de stat pentru anul respectiv, cu defalcare pe trimestre, potrivit repartizării aprobate de Ministerul Transporturilor ce are calitatea de ordonator principal de credite.

(4) Operatorii economici beneficiari ai sumelor respective răspund de utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost acordate.

(5) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici menţionaţi la art. 1 sunt aprobate conform prevederilor legale privind înfiinţarea acestora, în condiţiile stipulate de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii anuale a bugetului de stat.

Solicitarea lunară a subvenţiilor/transferurilor de către operatorii economici

Art. 3. - (1) Operatorii economici care beneficiază de subvenţii/transferuri pentru activitatea curentă vor întocmi lunar, în 5 exemplare, formularul prevăzut în anexa nr. 1 „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ………..

(2) Nivelul subvenţiilor/transferurilor solicitate pentru luna sau perioada analizată va rezulta ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile curente prognozate a se realiza în luna respectivă şi se va încadra în bugetul aprobat pentru fiecare operator economic care beneficiază de sumele respective, potrivit actului constitutiv. Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor se va face lunar, pe baza datelor rezultate din balanţa de verificare

(3) Veniturile se vor defalca în funcţie de natura lor. Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 vor corespunde totalului veniturilor prevăzute din clasa 7 din balanţa de verificare diminuat cu sumele reprezentând surse de investiţii/transferuri, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe/interne, programe cu finanţare externă rambursabilă/nerambursabilă primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform legii anuale a bugetului de stat.

(4) Cheltuielile se vor defalca pe naturi de cheltuieli, iar acolo unde anumite cheltuieli prezintă o pondere însemnată, acestea se înscriu ca alineat distinct, menţionându-se documentul în baza căruia se efectuează cheltuiala.

(5) Cheltuielile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 vor corespunde totalului cheltuielilor din clasa 6 din balanţa de verificare, diminuat cu sumele aferente cheltuielilor de investiţii, plăţilor de dobânzi şi comisioane la credite externe/interne şi cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă/nerambursabilă.

(6) Operatorii economici care beneficiază de sume de la bugetul de stat sub forma subvenţiilor pentru susţinerea serviciilor publice fără perceperea de tarife sau cu percepere de tarife sociale aprobate potrivit legislaţiei specifice şi care întocmesc balanţe aferente serviciului public realizat vor întocmi şi prezenta spre avizare şi anexa nr. 1/1 „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ………..“, aferentă acestui serviciu.

(7) Pentru transportul feroviar public de călători, operatorul economic prestator întocmeşte în 5 exemplare documentaţia conform anexei nr. 2 „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de ...”. Veniturile (rd. 4 + rd. 5) din coloana nr. 4 din anexa nr. 2 vor corespunde totalului veniturilor înregistrate din clasa 7 din balanţa de verificare, diminuat cu sumele reprezentând surse de investiţii/transferuri, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe/interne, după caz, primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform legii anuale a bugetului de stat. Cheltuielile din coloana nr. 4 din anexa nr. 2 vor corespunde totalului cheltuielilor înregistrate din clasa 6 din balanţa de verificare, diminuat cu cheltuielile de investiţii şi cheltuieli aferente creditelor externe şi programelor cu finanţare rambursabilă/nerambursabilă.

(8) Operatorii economici vor prezenta formularele prevăzute în anexele nr. 1, nr. 1/1 şi nr. 2 spre avizare direcţiilor generale ale finanţelor publice regionale, precum şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, până la data de 25 a lunii curente, pentru sumele justificate în luna precedentă. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili verifică şi avizează „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ………..- anexa 1, „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ………..” - anexa nr. 1/1 şi „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de ………..” - anexa nr. 2. pentru coloana nr. 3, respectiv coloana nr. 4, în baza datelor prezentate în balanţa de verificare contabilă pentru luna precedentă, la sediul organului de avizare. Avizul se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea operatorului economic, cu rezerva controlului ulterior asupra modului de utilizare a acestor surse bugetare, ocazie cu care se dispun măsurile de regularizare a eventualelor diferenţe.

(9) în cursul lunilor ianuarie-februarie, operatorii economici nu vor completa coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 şi nici coloana nr. 4 a formularului prevăzut în anexa nr. 2, după caz.

(10) Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 vor fi defalcate conform anexei nr. 1/a) „Defalcarea veniturilor pentru luna ……………………….  de către operatorul economic”.

(11) Plăţile preliminate pentru luna în curs prevăzute în coloana nr. 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 1 vor fi prezentate detaliat în formularul prevăzut în anexa nr. 1/b) „Memoriu privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs”, ce va cuprinde toate plăţile efective ale operatorilor economici până la data de 20 a lunii respective, la care se vor adăuga plăţile preliminate a se efectua până la sfârşitul lunii. În plăţile respective se pot regăsi şi avansurile acordate potrivit legii pentru achiziţii şi servicii.

(12) Cheltuielile preliminate pentru luna pentru care se fundamentează solicitarea sumelor vor fi prezentate detaliat în formularul prevăzut în anexa nr. 1/c) „ Fundamentare privind justificarea sumelor ce se vor plăti în luna ……………………….

(13) Aceste plăţi urmează să se regăsească în conturile de cheltuieli şi stocuri, conturi care permit, conform prezentelor norme, justificarea în anul financiar curent a utilizării sumelor primite. Dacă la finele anului financiar plăţile respective nu se regăsesc în conturile de cheltuieli sau în variaţia de stoc, se va proceda la regularizarea acestora cu bugetul de stat.

(14) în cazul plăţilor mai mari de 80 mii lei se vor anexa copii ale documentelor care dovedesc necesitatea şi legalitatea efectuării plăţii.

(15) în cazul în care apar disponibilităţi în cont la finele lunii precedente celei în care se solicită deschiderea de credite, se vor explica motivele care au determinat acest disponibil. Neprezentarea acestei explicaţii va conduce în mod automat la diminuarea subvenţiilor/transferurilor în perioada pentru care se va solicita deschiderea de credite.

(16) La fundamentarea subvenţiilor/transferurilor se vor lua în calcul şi creşterile de stocuri faţă de luna precedentă.

(17) Stocurile avute în vedere sunt, de regulă, cele legate de caracterul sezonier al unor activităţi.

(18) Valoarea acestor stocuri se cumulează cu sumele ce figurează la pct. II „Cheltuieli” din formularul prevăzut în anexa nr. 1. Suma acestora va sta la baza justificării subvenţiilor/ transferurilor solicitate.

(19) Odată cu transmiterea acestor documente se va prezenta Ministerului Transporturilor, în mod obligatoriu, şi balanţa de verificare contabilă întocmită pentru luna precedentă celei în care se solicită deschiderea de credite, precum şi formularul „Situaţia obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale la data de ……….., prevăzut în anexa nr. 1/d).

(20) Notele de fundamentare şi justificare întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 1, nr. 1/1 şi nr. 2, avizate conform alin. (8), inclusiv formularele prevăzute în anexele nr. 1/a), 1/b), 1/c) şi 1/d), după caz, se prezintă până la data de 28 a fiecărei luni la Ministerul Transporturilor - Direcţia economică, în vederea analizării utilizării sumelor primite, a fundamentării unor noi sume pentru luna următoare şi a întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare.

(21) în cazul în care un operator economic nu mai solicită subvenţii/transferuri pentru o anumită perioadă, acesta are obligaţia de a prezenta justificarea subvenţiilor/transferurilor primite, în fiecare lună, cu cheltuielile perioadei respective.

(22) Pentru solicitarea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor prezintă la Ministerul Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor, împreună cu documentaţia întocmită în conformitate cu Normele metodologice privind deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

(23) Operatorii economici care au beneficiat în cursul anului de subvenţii sau de transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite la capitolul „Diverse venituri” cod 36.01, subcapitolul „Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi” cod 36.01.32, deschis la Trezoreria Statului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, dacă legea nu prevede altfel.

(24) în cazul în care după depunerea situaţiilor financiare la sfârşitul anului se constată modificări ale justificării subvenţiei/transferurilor, potrivit balanţei de verificare finală operatorul va întocmi o nouă Notă de justificare ………………………., pentru care va solicita avizul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Solicitarea şi justificarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transporturi, pentru realizarea programelor cu finanţare nerambursabilă, precum şi a sumelor destinate rambursării creditelor externe/interne, plăţilor do dobânzi şi comisioane

Art. 4. - (1) Operatorii economici care primesc sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transporturi, pentru realizarea programelor cu finanţare nerambursabilă, precum şi sume destinate rambursării creditelor externe/interne, plăţilor de dobânzi şi comisioane aferente, completează în 5 exemplare formularul prevăzut în anexa nr. 3 „Nota privind fundamentarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul de stat reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a ………… programe cu finanţare externă rambursabile/nerambursabile, rambursări de credite externe/ interne, plăţi de dobânzi şi comisioane”. În susţinerea datelor se întocmesc formularele prevăzute în anexele nr. 3/a)-3/f), conform modelelor prezentate.

(2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili verifică şi avizează formularul prevăzut în anexa nr. 3 pentru coloanele nr. 3 şi 4, pe baza datelor rezultate din documentele bancare ce atestă efectuarea plăţilor către beneficiari, şi, respectiv, atestă rambursarea creditelor externe/ interne, a plăţilor de dobânzi şi comisioane aferente, la sediul organului de avizare. Avizul se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea operatorului economic, cu rezerva controlului ulterior asupra modului de utilizare a acestor surse bugetare, ocazie cu care se dispun măsurile de regularizare a eventualelor diferenţe.

(3) Notele de fundamentare şi justificare, cuprinzând formularele prevăzute în anexa nr. 3, avizată conform alin. (2), însoţite de anexele nr. 3/a)-3/f), se prezintă la Ministerul Transporturilor - Direcţia economică, în vederea analizării modului de utilizare a sumelor primite şi a modului de fundamentare a sumelor pe luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

(4) în cazul în care din formularul prevăzut în anexa nr. 3 rezultă că operatorul economic respectiv nu a utilizat integral sumele puse la dispoziţie pentru perioada de la începutul anului până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare, se va diminua necesarul pe luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare CU sumele nejustificate.

(5) în situaţia inversă, cu sumele de primit, se va majora necesarul pe luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare, în limita sumelor aprobate în bugetul de stat şi, respectiv, în bugetul operatorului economic.

(6) Operatorii economici care au beneficiat în cursul anului de sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor pot păstra la finele anului, în conturile deschise la unităţi bancare, numai valută procurată în scopul rambursării la extern a ratelor de împrumuturi externe guvernamentale şi al plăţii dobânzilor sau comisioanelor acestora, cu termene scadente până la data de 15 ianuarie a anului următor. Sumele rămase neconsumate vor fi restituite la capitolul „Diverse venituri” cod 36.01, subcapitolul „Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi” cod 36.01.32, deschis la Trezoreria Statului, până la data de 31 ianuarie, dacă legea nu prevede altfel.

Solicitarea lunară a sumelor de la bugetul de stat reprezentând „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” - „Transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare”

Art. 5. - (1) Cheltuielile curente ce se pot finanţa din sume de la bugetul de stat prin titlul de cheltuială „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, respectiv de întreţinere a infrastructurii rutiere naţionale, cu respectarea prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome .Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii curente şi periodice la: drumurile publice, lucrările de artă, construcţiile, utilajele, echipamentele şi mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, avansurile la începerea lucrărilor de întreţinere, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitaţii, taxe, avize şi autorizaţii, precum şi pentru serviciile aferente.

(2) Cheltuielile curente şi, respectiv, plăţile ce se pot finanţa din sume de la bugetul de stat pentru infrastructura feroviară prin titlul de cheltuială „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu respectarea prevederilor anuale cuprinse în Legea bugetului de stat, sunt: plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, către fondul de risc şi plata ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului contractat de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013, respectiv materiale, lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, energie electrică şi apă etc.

(3) Cei doi operatori economici vor întocmi lunar, în 5 exemplare, formularul prevăzut în anexa nr. 4 „Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ……….. pentru transferurile primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare, însoţit de anexele nr. 4/a)-4/c).

(4) Vor prezenta spre avizare Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, până la data de 25 a lunii curente, formularul prevăzut în anexa nr. 4 „Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ………..“, pentru sumele justificate în luna precedentă. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili verifică şi avizează „Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ………..” pentru coloanele nr. 3 şi 4 pe baza datelor rezultate din balanţa de verificare pentru luna precedentă sau, în cazul plăţilor pe baza extraselor de cont, sumele utilizate din alocările de fonduri primite de la Ministerul Transporturilor şi sumele decontate. Avizul se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea operatorului economic, cu rezerva controlului ulterior asupra modului de utilizare a acestor surse bugetare, ocazie cu care se dispun măsurile de regularizare a eventualelor diferenţe.

(5) Operatorii economici vor completa coloana nr. 5 a formularului prevăzut în anexa nr. 4 „Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ……….. cu sumele solicitate de la bugetul de stat în baza notei de fundamentare privind necesarul lucrărilor de întreţinere şi a necesarului de fonduri de la bugetul de stat reprezentând transferuri pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare. „Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ………..” va cuprinde următoarele informaţii: simbol indicativ, denumire indicativ/activitate, valoare. Necesarul de fonduri de la bugetul de stat reprezentând transferuri pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare va cuprinde următoarele informaţii: număr curent, denumirea furnizorului, codul fiscal al furnizorului, număr contract, număr, data şi valoare în lei factură/document justificativ, obiectul prestaţiei, data scadenţei facturii/documentului justificativ.

(6) Operatorii economici vor transmite până la data de 25 a fiecărei luni la Ministerul Transporturilor - Direcţia economică, Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ……….., avizată conform alin. (4), însoţită de o adresă de înaintare semnată de conducătorul unităţii prin care se solicită deschiderea de credite bugetare în vederea analizării modului de utilizare a sumelor primite, a fundamentării sumelor solicitate şi a întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare.

Art. 6. - (1) Formularele „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţii lor/transferuri lor primite de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ……….. “, „Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de ………..”, „Nota privind fundamentarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul de stat reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a ……….., programe cu finanţare externă rambursabile/nerambursabile, rambursări de credite externe/interne, plăţi de dobânzi şi comisioane”, „Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ………..” “ vor constitui documentele prin care se va aproba de către ordonatorul principal de credite înregistrarea în contabilitatea Ministerului Transporturilor a sumelor cheltuite/plătite, inclusiv a plăţilor efectuate pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate în ultimele luni ale anului, pentru care decontul de TVA se întocmeşte şi se regularizează cu bugetul de stat în următorul an financiar. Cu sumele respective operatorul economic va face regularizarea direct cu bugetul de stat.

(2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate, plătită din sumele primite de la bugetul de stat reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transporturi, va fi inclusă în documentele de justificare.

(3) Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate de către operatorii economici înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată se deduce potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) După încheierea exerciţiului bugetar anual, operatorii economici vor vira la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor şi lucrărilor achiziţionate plătite în cursul anului din sumele primite de la bugetul de stat reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii în transporturi şi care a fost dedusă potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit legislaţiei în vigoare.

(5) Operaţiunile de regularizare a TVA cu bugetul de stat, prevăzute la alin. (4), nu se evidenţiază în conturile specifice de TVA şi nici în decontul de TVA. Pentru determinarea sumelor de regularizat cu bugetul de stat se vor ţine evidenţe extracontabile.

(6) Toate formularele de fundamentare şi justificare a sumelor primite de la bugetul de stat vor cuprinde în mod obligatoriu menţiunea: „Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise” şi vor purta semnătura persoanelor autorizate, respectiv directorul general şi directorul economic.

Art. 7. - Anexele nr. 1,1/1,1/a)-1/d), 2, 3, 3/a)-3/f), 4 şi 4/a)-4/c) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la nome

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Avizat de DGRFP sau DGAMC

Operatorul economic ……………………….

 

 

Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ……………………….

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Indicator

Prevederi buget perioada*)

Realizări în luna precedentă

(cumulat de la începutul anului)

Plăţi preliminate pentru luna în curs

Propuneri pentru luna**)

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI (total cls. 7)

din care:

 

 

 

 

 

70. CIFRA DE AFACERI

71. VARIAŢIA STOCURILOR

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE ***)

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

76. VENITURI FINANCIARE

77. VENITURI EXTRAORDINARE

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE

79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

 

 

 

 

II

CHELTUIELI (total cls.6) din care:

 

 

 

 

 

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

61. CHELTUIELI CU LUCR. SI SERV. EXEC. DE TERTI

62. CHELTUIELI CU ALTE SERV. EXEC. DE TERŢI

63. CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VĂRSĂM. ASIMILATE

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE şi PROVIZIOANE

69. CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT şi ALTE IMPOZITE

 

 

 

 

III

IV

CREŞTEREA DE STOCURI

 

 

 

 

SUBVENŢII/TRANSFERURI PENTRU ACTIVITATE (II - I)/(II + III – I)

 

 

 

 

V

SUBVENŢII/TRANSFERURI PRIMITE

 

 

 

 

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”

 

DIRECTOR,

 

DIRECTOR ECONOMIC,

 

VIZAT C.F.P.

 

 

NOTĂ

*) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.

**) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social.

 

ANEXA Nr. 1/1

la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Avizat de DGRFP sau DGAMC

Operatorul economic ……………………….

 

 

Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la bugetul de stat pentru ………………………. la data de ………..

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Indicator

Prevederi buget perioada*)

Realizări în luna precedentă

(cumulat de la începutul anului)

Plăţi preliminate pentru luna în curs

Propuneri pentru luna **)

0

1

2

3

4

5

I

VENITURI (total cls. 7) din care:

 

 

 

 

 

70. CIFRA DE AFACERI

71. VARIAŢIA STOCURILOR

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE ***)

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

76. VENITURI FINANCIARE

77. VENITURI EXTRAORDINARE

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE

79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

 

 

 

 

II

CHELTUIELI (total ds.6) din care:

 

 

 

 

 

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

61. CHELTUIELI CU LUCR. SI SERV. EXEC. DE TERTI

62. CHELTUIELI CU ALTE SERV. EXEC. DE TERTI

63. CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VĂRSĂM. ASIMILATE

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE SI PROVIZIOANE

69. CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT şi ALTE IMPOZITE

 

 

 

 

 

CREŞTEREA DE STOCURI

 

 

 

 

IV

SUBVENŢII/TRANSFERURI PENTRU ACTIVITATE (II - I)/(II + III – I)

 

 

 

 

V

SUBVENŢII/TRANSFERURI PRIMITE

 

 

 

 

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”

 

DIRECTOR,

 

DIRECTOR ECONOMIC,

 

VIZAT C.F.P.

 

 

NOTĂ

*) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.

**) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social.

 

ANEXA Nr. 1/a)

la norme

 

DEFALCAREA

veniturilor ce se realizează pentru luna de către operatorul economic

 

Nr. crt.

Tipul venitului

Sume reprezentând venituri realizate în luna precedentă

(cumulat de la începutul anului)

Sume reprezentând venituri preliminate pentru luna în curs

Sume reprezentând venituri preliminate în luna pentru care se acordă subvenţia/ transfer

 

VENITURI TOTALE, (total cls. 7)*)

din care:

70. CIFRA DE AFACERI

71. VARIAŢIA STOCURILOR

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

76. VENITURI FINANCIARE

77. VENITURI EXTRAORDINARE

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE

79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

TOTAL

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

*) Se defalcă în funcţie de specificul activităţii.

 

ANEXA Nr. 1/b)

la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

MEMORIU

privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs

 

Nr. crt.

Tipul plăţii

Documentul

(tip, nr., data)

Beneficiarul plăţii

Suma plătită sau preliminată a se plăti

1

Plăţi cu materiile prime

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Plăţi cu materialele consumabile, din care:

 

 

 

 

a. plăţi privind combustibilul

 

 

 

 

-

 

 

 

 

b. plăţi privind piesele de schimb

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Plăţi privind materialele de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

-

 

 

 

4

Plăţi privind energia electrică

 

 

 

 

-

 

 

 

5

Plăţi privind consumul de apă

 

 

 

 

-

 

 

 

6

Plăţi de întreţinere şi reparaţii

 

 

 

 

-

 

 

 

7

Plăţi de protocol, reclamă şi publicitate

 

 

 

 

-

 

 

 

8

Plăţi cu transportul de bunuri şi personal

 

 

 

9

Plăţi poştale şi taxe de comunicaţii

 

 

 

10

Plăţi cu remuneraţiile nete ale personalului

 

 

 

11

Plăţi privind impozitul pe salarii

 

 

 

12

Plăţi cu asigurările şi protecţia socială din care:

a. plăţi privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de stat

b. plăţi privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

c. plăţi privind contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate

d. plăţi privind contribuţia pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

 

 

 

13

Plăţi cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

 

 

14

Plăţi din diferenţe de curs valutar

 

 

 

15

Plăţi privind dobânzile

 

 

 

16

Plăţi cu deplasări, detaşări şi transferări

 

 

 

17

Alte plăţi cu serviciile executate de terţi

 

 

 

18

Alte plăţi *)

 

 

 

 

TOTAL PLĂŢI, din care:

- efectuate din venituri proprii

- efectuate din subvenţii/transferuri de la bugetul de stat

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

*) Alte plăţi curente efectuate în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii desfăşurate de operatorul economic.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ANEXA Nr. 1/c)

la norme

 

FUNDAMENTARE

privind justificarea sumelor ce se vor plăti în luna ……………………….

 

Nr. crt.

Tipul plăţii

Documentul

(tip, nr., data)

Beneficiarul plăţii

Suma ce va fi plătită

1

Plăţi cu materiile prime

 

 

 

 

-

 

 

 

2

Plăţi cu materialele consumabile, din care:

 

 

 

 

a. plăţi privind combustibilul

 

 

 

 

-

 

 

 

 

b. plăţi privind piesele de schimb

 

 

 

 

-

 

 

 

3

Plăţi privind materialele de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

-

 

 

 

4

Plăţi privind energia electrică

 

 

 

 

-

 

 

 

5

Plăţi privind consumul de apă

 

 

 

 

-

 

 

 

6

Plăţi de întreţinere şi reparaţii

 

 

 

 

-

 

 

 

7

Plăţi de protocol, reclamă şi publicitate

 

 

 

 

-

 

 

 

8

Plăţi cu transportul de bunuri şi personal

 

 

 

9

Plăţi poştale şi taxe de comunicaţii

 

 

 

10

Plăţi cu remuneraţiile nete ale personalului

 

 

 

11

Plăţi privind impozitul pe salarii

 

 

 

12

Plăţi cu asigurările şt protecţia socială din care:

a. plăţi privind contribuţia unităţii la asigurările sociale de stat

b. plăţi privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

c. plăţi privind contribuţia unităţii pentru asigurările sociale de sănătate

d. plăţi privind contribuţia pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

 

 

 

13

Plăţi cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

 

 

 

14

Plăţi din diferenţe de curs valutar

 

 

 

15

Plăţi privind dobânzile

 

 

 

16

Plăţi cu deplasări, detaşări şi transferări

 

 

 

17

Alte plăţi Cu serviciile executate de terţi

 

 

 

18

Alte plăţi *

 

 

 

 

TOTAL PLĂŢI, din care:

- efectuate din venituri proprii

- efectuate din subvenţii/transferuri de la bugetul de stat

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

*) Alte plăţi curente efectuate în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii desfăşurate de operatorul economic.

Se completează după caz.

 

ANEXA Nr. 1/d)

la norme

 

SITUAŢIA

obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale la data de ……………………….

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Datorat

Vărsat efectiv

Rămas de vărsat

 

 

 

 

în termen

restant

1

Obligaţii faţă de bugetul de stat - TOTAL din care:

 

 

 

 

 

-*)

 

 

 

 

 

-*)

 

 

 

 

 

-*)

 

 

 

 

 

Obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat TOTAL

 

 

 

 

2

Obligaţii faţă de bugetele fondurilor speciale - TOTAL, din care:

 

 

 

 

 

-*)

 

 

 

 

 

-*)

 

 

 

 

3

-*)

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

*) Se completează după caz.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Avizat DGRFP sau DGAMC

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

OPERATOR ECONOMIC

 

NOTA DE FUNDAMENTARE ŞI JUSTIFICARE

a subvenţii lor/transferuri lor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de ……………………….

 

Nr. crt.

Indicator

U/M

Prevederi buget

Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului)

Plăţi preliminate pentru luna în curs

Propuneri pentru luna *)

………………….

0

1

2

3

4

5

6

1.

CĂLĂTORI - KM.

mil.

 

 

 

 

2.

Tarif mediu/călător km

lei

 

 

 

 

3.

Tren / km

lei

 

 

 

 

4.

Cost mediu/călător km

mii lei

 

 

 

 

5.

Venituri din transportul de călători (1*2)

mii lei

 

 

 

 

6

Venituri din alte activităţi

mii lei

 

 

 

 

7.

Cheltuieli pentru transportul de călători (1*4)

mii lei

 

 

 

 

8.

Subvenţie/transfer (7-5-6)

mii lei

 

 

 

 

9.

Subvenţii/transferuri primite

mii lei

 

 

 

 

10.

Diferenţe (8 * 9)

mii lei

 

 

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI (A + B + C)

mii lei

 

 

 

 

A.

CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE (I + II + III + IV)

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

CHELTUIELI CU PERSONALUL

mii lei

 

 

 

 

1.

salarii

mii lei

 

 

 

 

2.

C.A.S.

mii lei

 

 

 

 

3.

Contribuţia pentru ajutorul de şomaj

mii lei

 

 

 

 

4.

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

mii lei

 

 

 

 

5.

deplasări, detaşări, transferări

mii lei

 

 

 

 

6.

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI MATERIALE

mii lei

 

 

 

 

1.

materii prime, materiale

mii lei

 

 

 

 

2.

piese de schimb

mii lei

 

 

 

 

3.

combustibili

mii lei

 

 

 

 

4.

alte cheltuieli materiale

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

ALTE CHELTUIELI

mii lei

 

 

 

 

1.

cheltuieli privind energia

 

 

 

 

 

2.

cheltuieli privind consumul de apă

 

 

 

 

 

3.

cheltuieli cu amortizările

 

 

 

 

 

4.

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile

 

 

 

 

 

5.

alte cheltuieli, din care:

 

 

 

 

 

5.1

- cheltuieli din reevaluări

 

 

 

 

 

5.2

- cheltuieli din provizioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

TAXA ACCES INFRASTRUCTURĂ

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

CHELTUIELI FINANCIARE

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

mii lei

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

 

DIRECTOR ECONOMIC,

 

VIZAT C.F.P.

 

 

*) Luna următoare celei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

 

Avizat de DGRFP sau DGAMC

UNITATEA ……………………….

 

 

Nota privind fundamentarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul de stat reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a ……………………….,

programe cu finanţare externă rambursabile/nerambursabile, rambursări de credite externe/interne, plăţi de dobânzi şi comisioane

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Indicator

Program anual

Realizări perioada*)

Propuneri pentru

Realizări preliminate

cumulat

luna

luna

luna în curs

0

1

2

3

4

5

6

I.

TOTAL Surse din care:

 

 

 

 

 

A

Realizarea lucrărilor de reabilitare (Anexa 3/a) (rd. )**)

 

 

 

 

 

 

- programe cu finanţare rambursabilă, din care :

- I.F.I.

- program cu finanţarea rambursabilă (titlul 65)

 

 

 

 

 

 

- programe cu finanţare nerambursabilă, din care:

- I.S.P.A.

- F.E.D.R.

- F.C.

- etc.

 

 

 

 

 

B

Rambursare rate la credite externe/interne (Anexa 3/b) (rd. )**)

 

 

 

 

 

C

Dobânzi şi comisioane pentru credite externe/interne (Anexa 3/c) (rd. )**)

 

 

 

 

 

D

Comisioane pentru credite externe

 

 

 

 

 

II.

Utilizare surse TOTAL, din care pentru:

 

 

 

 

 

A

Realizarea lucrărilor de reabilitare (Anexa 3/d) (rd. )**)

 

 

 

 

 

 

- programe cu finanţare rambursabilă, din care:

- I.F.I.

- program cu finanţarea rambursabilă (titlul 65)

 

 

 

 

 

 

- programe cu finanţare nerambursabilă, din care:

- I.S.P.A.

- F.E.D.R.

- F.C.

etc.

 

 

 

 

 

B

Rambursare rate La credite externe/interne (Anexa 3/e) (rd. )**)

 

 

 

 

 

C

Dobânzi şi comisioane pentru credite externe/interne (Anexa 3/f) (rd. )**)

 

 

 

 

 

D

Comisioane pentru credite externe

 

 

 

 

 

III.

Sume de primit/justificat (II-I)

 

 

 

 

 

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”

 

DIRECTOR,

 

DIRECTOR ECONOMIC,

 

VIZAT C.F.P.

 

 

*) Cuprinde realizările la luna anterioară celei în care se solicită deschiderea de credite.

**) Se completează cu sumele înscrise în rândurile corespunzătoare din bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru coloanele “program anual”, “propuneri pentru perioada” aferentă lunii următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

 

ANEXA Nr. 3/a

la norme

 

UNITATEA ……………………….

 

SITUAŢIA

sumelor primite de la bugetul de stat destinate realizării lucrărilor de reabilitare/programelor cu finanţare externă nerambursabilă/rambursabilă  ……………………….

în perioada ……………………….

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Documentul (O.P.)

Data

Sume

din care TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr. 3/b)

la norme

 

UNITATEA ……………………….

 

SITUAŢIA

sumelor primite de la bugetul de stat pentru rambursarea ratelor aferente creditelor externe/interne în perioada ……………………….

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Documentul (O.P.)

Data

Sume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr.3/c)

 la norme

 

UNITATEA ……………………….

 

SITUAŢIA

sumelor primite de la bugetul de stat pentru plata dobânzilor şi comisioanelor aferente creditelor externe/interne în perioada ……………………….

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Documentul (O.P.)

Data

Sume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr. 3/d)

la norme

 

UNITATEA ……………………….

 

SITUAŢIA

sumelor utilizate pentru realizarea lucrărilor de reabilitare/programelor cu finanţare externă nerambursabilă/rambursabilă în perioada ……………………….

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Documentul (O.P.)

Data

Sume

din care TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr. 3/e)

la norme

 

UNITATEA ……………………….

 

SITUAŢIA

sumelor utilizate pentru rambursarea ratelor aferente creditelor externe/interne în perioada ……………………….

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Beneficiar

Nr. contract

Program an

Plăţi preliminate pentru perioada

Realizări perioada

Banca

cumulat

luna

cumulat

luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr. 3/f)

la norme

 

UNITATEA ……………………….

 

SITUAŢIA

sumelor utilizate pentru plata dobânzilor şi comisioanelor aferente creditelor externe/interne în perioada ……………………….

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Beneficiar Banca

Nr. contract

Program an

Plăţi preliminate pentru perioada

Realizări perioada

 

 

 

 

cumulat

luna

cumulat

luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

 

 

 

Avizat DGAMC

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA/

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “C.F.R” S.A.

 

 

Nota privind fundamentarea, acordarea şi justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna ………………………. anul ………..la data de

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Nr. crt.

Explicaţii

Program anual

Realizări luna precedentă

Realizări cumulat la luna precedentă

Necesar preliminat pentru luna în curs

Propuneri pentru luna următoare*)

0

1

2

3

4

5

6

I

Sume alocate de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

II

Sume decontate din care:

 

 

 

 

 

1

Plăţi pentru activitatea de exploatare - total, din care:

 

 

 

 

 

 

a) plaţi cu combustibilul

 

 

 

 

 

 

b) plăţi cu energia electrică şi apa

 

 

 

 

 

 

c) plăţi cu materialele

 

 

 

 

 

 

d) plăţi cu întreţinerea şi reparaţiile

 

 

 

 

 

 

e) plăţi cu salariile

 

 

 

 

 

 

f) alte plăţi din activitatea de exploatare

 

 

 

 

 

2

Plăţi pentru activitatea financiară

 

 

 

 

 

3

Plăţi pentru activitatea extraordinară

 

 

 

 

 

III

Sume de justificat (Ml)

 

 

 

 

 

 

*) Luna următoare celei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”.

 

DIRECTOR GENERAL,

 

DIRECTOR ECONOMIC,

 

VIZAT C.F.P.

 

 

ANEXA Nr. 4/a

la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI şi DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA/

COMPANIA NAŢIONALA DE CAI FERATE “C.F.R” S.A.

 

MEMORIU

privind justificarea sumelor preliminate a se plăţi în luna în curs

 

 

 

 

 

 

(lei)

Nr. crt.

Tipul plăţii

Documentul (tip, nr., data)

Beneficiarul plăţii

Suma plătită sau preliminată a se plăti

0

1

2

3

4

 

Plăţi pentru activitatea de întreţinere - total din care:

 

 

 

 

a) plăţi cu materiale, din care:

 

 

 

 

b) plăţi cu combustibilul, din care:

 

 

 

 

c) plăţi cu energia electrică şi apa, din care:

 

 

 

 

d) plăţi cu lucrările de întreţinere, din care:

 

 

 

 

e) plăţi cu salarii

 

 

 

 

f) plăţi reprezentând obligaţii la bugetul consolidat de stat, din care:

 

 

 

 

g) alte plăţi achitate din alocaţia pentru întreţinerea Infrastructurii Feroviare publice conform actelor normative în vigoare, din care:

 

 

 

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”.

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr. 4/b)

la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI şi DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA/

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “C.F.R” S.A.

 

SITUAŢIA

obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ce pot fi achitate din alocaţia bugetară pentru întreţinerea infrastructurii rutiere/feroviare publice la data ……………………….

 

 

 

 

 

(lei)

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Datorat

Vărsat efectiv

Rămas de vărsat

0

1

2

3

4

5

1

Obligaţii faţă de bugetul de stat TOTAL, din care:

 

 

 

 

2

Obligaţii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat,

TOTAL, din care:

 

 

 

 

 

TOTAL obligaţii la bugetul general consolidat (ce pot fi achitate din alocaţia bugetară pentru întreţinerea infrastructurii feroviare publice)

 

 

 

 

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”.

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

 

ANEXA Nr.4/c)

la norme

            MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA/

COMPANIA NAŢIONALA DE CĂI FERATE “C.F.R” S.A.

 

FUNDAMENTARE

privind sumele ce se vor plăti în luna.

 

 

 

 

 

(lei)

Nr. crt.

Tipul plăţii

Documentul

(tip, nr., data)

Beneficiarul plăţii

Suma ce urmează a se plăti

0

1

2

3

4

 

Plăţi pentru activitatea de întreţinere - total din care:

 

 

 

 

a) plăţi cu materiale, din care:

 

 

 

 

b) plăţi cu combustibilul, din care:

 

 

 

 

c) plăţi cu energia electrică şi apa, din care:

 

 

 

 

d) plăţi cu lucrările de întreţinere, din care:

 

 

 

 

e) plăţi cu salarii

 

 

 

 

f) plăţi reprezentând obligaţii la bugetul consolidat de stat, din care:

 

 

 

 

g) alte plăţi achitate din alocaţia pentru întreţinerea Infrastructurii Feroviare publice conform actelor normative în vigoare, din care:

 

 

 

 

“Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise”.

 

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

în vederea publicării înţelegerii dintre autorităţile competente ale României şi Statelor Unite ale Americii privind îmbunătăţirea conformităţii fiscale şi implementarea FATCA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 paragraful 6 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 233/2015,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică înţelegerea dintre autorităţile competente ale României şi Statelor Unite ale Americii privind îmbunătăţirea conformităţii fiscale şi implementarea FATCA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

Nr. 503.

 

ANEXĂ

 

ÎNŢELEGERE

între autorităţile competente încheiată între autorităţile competente din Statele Unite ale Americii şi România

 

La data de 28 mai 2015, Statele Unite ale Americii şi România au semnat un acord interguvernamental (IGA), denumit „Acord între Statele Unite ale Americii şi România pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA”. IGA presupune în special schimbul automat al unor anumite informaţii referitoare la conturile raportabile din Statele Unite ale Americii şi din România, în conformitate cu prevederile articolului 24 din Convenţia încheiată între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Socialiste România cu privire la impozitele pe venit, semnată la Washington pe 4 decembrie 1973 (Convenţia).

Articolul 3(6) din IGA prevede că autorităţile competente din Statele Unite şi din România (autorităţile competente) „vor încheia un acord sau o înţelegere în baza Procedurii amiabile prevăzute de articolul 23 din Convenţie”, în scopul de a stabili şi a reglementa regulile şi procedurile necesare pentru a implementa anumite proceduri din IGA. Articolul 23 din Convenţie permite autorităţilor competente să abordeze şi alte aspecte privind implementarea Convenţiei. Aceste aspecte pot fi tratate şi în prezenta înţelegere, din momentul intrării în vigoare a IGA în conformitate cu Convenţia. În conformitate cu IGA şi după consultările dintre autorităţile competente, autorităţile competente au încheiat următoarea înţelegere (înţelegere).

Termenii utilizaţi atât în prezenta înţelegere, cât şi în IGA au acelaşi sens ca în IGA, cu excepţia cazului în care se prevede altfel prin prezenta înţelegere. Trimiterile la paragrafe se referă la paragrafele prezentei înţelegeri, cu excepţia cazului când nu se prevede altfel. Cu excepţia cazului în care IGA prevede altfel, orice referiri la Reglementările Trezoreriei Statelor Unite se fac la prevederile relevante în vigoare la momentul aplicării. Referirile la publicaţiile Serviciului Fiscal al Statelor Unite (IRS) includ versiunile actualizate. Toate referirile la zile cuprinse în intervale de timp necesare finalizării unor acţiuni se referă la zile calendaristice, şi nu la zile lucrătoare. Cu toate acestea, dacă acest interval de timp se încheie într-o zi de sâmbătă, de duminică sau de o sărbătoare naţională legală, se va considera ca fiind încheiat în următoarea zi calendaristică ce nu este o sâmbătă, duminică sau o sărbătoare naţională legală.

 

PARAGRAFUL 1

Obiectul şi domeniul de aplicare

 

1.1 Astfel cum se prevede în articolul 3(6) din IGA, prezenta înţelegere stabileşte procedurile care reglementează obligaţiile de schimb automat prevăzute în articolul 2 din IGA şi schimbul de informaţii raportate în temeiul articolului 4(1 )(b) din IGA. Informaţiile care fac obiectul raportării în temeiul articolelor 2 şi 4(1 )(b) din IGA includ informaţiile furnizate:

1.1.1 de o instituţie financiară raportoare din România;

1.1.2 de sau în numele fiecăreia din următoarele instituţii financiare neraportoare din România care sunt considerate IFS-uri considerate conforme în baza anexei II a IGA în scopurile secţiunii 1471 din Codul intern al veniturilor al Statelor Unite (o „instituţie financiară de la paragraful 1.1.2*):

- o instituţie financiară cu bază de clienţi locali, conform secţiunii III (A) din anexa II a IGA;

- un trust documentat de administratori, conform secţiunii IV

(A) din anexa II la IGA;

- o entitate de investiţii sponsorizată, conform secţiunii IV

(B) (1) din anexa II la IGA;

- o corporaţie străină controlată, conform secţiunii IV (B)(2) din anexa II la IGA;

- un vehicul de investiţii sponsorizat închis, conform secţiunii IV (F)(4) din anexa II la IGA; sau

1.1.3 de o instituţie financiară raportoare din Statele Unite.

1.2 O instituţie financiară din România, care altfel s-ar califica drept o instituţie financiară de la paragraful 1.1.2, şi, prin urmare, drept o instituţie financiară neraportoare din România conform articolului 1 (1 )(q) din IGA, dar care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile aplicabile prevăzute în anexa II sau din reglementările în domeniu ale Trezoreriei Statelor Unite, este o instituţie financiară raportoare din România conform articolului 1(1)(o) din IGA

1.3 Conform articolului 3(6) din IGA, prezenta înţelegere prevede regulile şi procedurile care pot fi necesare implementării articolului 5 din IGA.

1.4 Conform articolului 23 din Convenţie, prezenta înţelegere tratează şi alte aspecte privind implementarea IGA, inclusiv: înregistrarea, confidenţialitatea şi protecţia datelor, costuri, consultarea şi modificarea şi publicarea prezentei înţelegeri.

 

PARAGRAFUL 2

Înregistrarea instituţiilor financiare din România

 

2.1 Generalităţi

Autorităţile competente iau act de faptul că, în baza articolului 4(1 )(c) şi a anexei II din IGA, o instituţie financiară raportoare din România sau o instituţie financiară de la paragraful 1.1.2 sunt considerate conforme şi nu fac obiectul reţinerii la sursă, în temeiul secţiunii 1471 din Codul intern al veniturilor al Statelor Unite dacă instituţia financiară raportoare din România sau instituţia financiară de la paragraful 1.1.2 (ori, după caz, sponsorul sau administratorul trustului acesteia), pe lângă alte cerinţe, se conformează cerinţelor adecvate de înregistrare pe website-ul de înregistrare FATCA. Autorităţile competente iau act, de asemenea, de faptul că IRS intenţionează să emită un număr global de identificare ca intermediar (GIIN) pentru fiecare instituţie financiară raportoare din România şi pentru fiecare instituţie financiară de la paragraful 1.1.2 care a finalizat cu succes procedura de înregistrare pe website-ul FATCA.

2.2 Includerea instituţiilor financiare din România pe Lista IFS a IRS

IRS înţelege să includă pe lista IFS a IRS (conform secţiunii 1.1471-1(b)(73)din Reglementările Trezoreriei Statelor Unite) denumirea şi GIIN-ul fiecărei instituţii financiare din România căreia i-a fost emis un GIIN prin intermediul sistemului de înregistrare FATCA. Conform articolului 5(2)(b) din IGA şi paragrafului 4.3.2.2, o instituţie financiară din România înregistrată poate fi înlăturată totuşi din lista IFS a IRS dacă o problemă de neconformare importantă nu este remediată în termen de optsprezece (18) luni.

2.3 Schimbul de informaţii privind înregistrarea

Autoritatea competentă din Statele Unite înţelege să furnizeze anual autorităţii competente din România informaţiile necesare pentru identificarea fiecărei instituţii financiare din România înregistrate, inclusă pe lista IFS a IRS.

 

PARAGRAFUL 3

Perioada şi modalitatea de efectuare a schimbului de informaţii

 

3.1 Schimbul automat în termen de nouă (9) luni

Conform articolului 3(5) şi articolului 3(6) din IGA, autorităţile competente înţeleg să schimbe automat informaţiile prevăzute de articolul 2 şi de articolul 4(1 )(b) din IGA în termen de nouă (9) luni de la sfârşitul anului calendaristic la care se referă informaţiile.

3.2 Format

3.2.1 Informaţiile prevăzute la articolul 2(2) şi la articolul 4(1 )(b) din IGA: Schema XML FATCA, aşa cum este prezentată în Manualul de utilizare a schemei XML FATCA (Publicaţia IRS 5124) şi schema XML Metadate FATCA, aşa cum este prezentată în Manualul de utilizare a schemei XML Metadate FATCA (Publicaţia IRS 5188), publicate pe pagina de internet IRS.gov, sunt destinate folosirii ca format pentru schimbul de informaţii prevăzute la articolul 2(2) şi la articolul 4(1 )(b) din IGA. Manualul de utilizare a schemei XML FATCA (Publicaţia IRS 5124) şi Manualul de utilizare a schemei XML Metadate FATCA (Publicaţia IRS 5188) prevăd structura schemelor şi includ dicţionare de date cu rezumate ale elementelor relevante de date.

3.2.2 Notificări: Autoritatea competentă din Statele Unite înţelege să folosească schemele prevăzute de Manualul de utilizare a schemei XML FATCA (Publicaţia IRS 5124), de Manualul de utilizare a schemei XML Metadate FATCA (Publicaţia IRS 5188) şi de Manualul de utilizare a schemei XML privind notificarea ICMM a rapoartelor FATCA (Publicaţia IRS 5216), publicate pe pagina de internet IRS.gov drept formatele utilizate pentru notificări în conformitate cu prezenta înţelegere.

3.2.3 Modificările schemei: IRS înţelege să publice în cel mai scurt timp orice modificări ale schemelor în vigoare pentru un anumit an calendaristic la adresa http://www.irs.gov/FATCA. Acolo unde este posibil, IRS înţelege să notifice aceste modificări înainte de publicare. Autorităţile competente înţeleg să colaboreze în cazul modificărilor schemelor.

3.3 Transmiterea informaţiilor

3.3.1 Metodă: Autorităţile competente înţeleg să folosească Serviciul Internaţional de Schimb de Date (IDES), conform Manualului de utilizare a IDES FATCA (Publicaţia IRS 5190) şi conform Manualului de utilizare a schemei XML Metadate FATCA (Publicaţia IRS 5188), publicate pe pagina de internet IRS.gov pentru toate schimburile de informaţii, inclusiv notificările prevăzute la paragraful 4.3 în conformitate cu IGA.

3.3.1.1 Utilizarea ruterului regional pentru transmitere: Autoritatea competentă din România poate alege să folosească un ruter regional (de exemplu, ruterul „Speed 2” al Uniunii Europene) pentru a transmite informaţiile către şi pentru a descărca informaţiile de pe IDES în cazurile în care autoritatea competentă din Statele Unite a confirmat în scris conformarea respectivului ruter regional cu standardele specificate, inclusiv protocoalele de criptare şi de transmitere pe internet. Alegerea trebuie să fie făcută în scris şi transmisă către autoritatea competentă din Statele Unite înainte de transmiterea informaţiilor prin intermediul ruterului regional către IDES sau de descărcarea informaţiilor de pe IDES prin ruterul regional respectiv.

3.3.1.2 Utilizarea IDES ca instrument de colectare a datelor: Autoritatea competentă din România poate alege să folosească IDES ca instrumentul de colectare a datelor Model 1 Opţiune 2 (M102) pentru schimbul de informaţii în temeiul IGA. Procedurile şi metodologia pentru utilizarea IDES în acest mod sunt prevăzute detaliat în Manualul de utilizare IDES FATCA (Publicaţia IRS 5190). Alegerea M102 trebuie să fie realizată în scris şi transmisă autorităţii competente din Statele Unite înainte de încărcarea sau descărcarea de informaţii pe sau de pe IDES de către o instituţie financiară raportoare din România sau de către sau în numele unei instituţii financiare de la paragraful 1.1.2.

3.3.1.3 Coerenţă: Autorităţile competente înţeleg că alegerea prevăzută la paragraful 3.3.1.1 sau la paragraful 3.3,1.2 trebuie aplicată coerent din momentul alegerii tuturor informaţiilor încărcate sau descărcate, cu excepţia cazului în care această alegere este revocată în mod corespunzător conform paragrafului 3.3.1.4.

3.3.1.4 Revocarea alegerii: Autoritatea competentă din România poate revoca alegerea prevăzută la paragraful 3.3.1.1 sau la paragraful 3.3.1.2 în urma consultării şi transmiterii unei notificări scrise către autoritatea competentă din Statele Unite.

3.3.2 Când informaţiile sunt considerate a fi schimbate: Informaţiile prevăzute la articolul 2(2) şi la articolul 4(1 )(b) din IGA sunt considerate a fi schimbate la momentul primirii prevăzute de paragraful 3.3.4. Vezi paragraful 5.2 privind obligaţia fiecărei autorităţi competente de a păstra confidenţialitatea şi alte garanţii privind informaţiile care au făcut obiectul schimbului.

3.3.3 Feedback şi consultare: Autorităţile competente înţeleg că feedbackul cu privire la calitatea şi uşurinţa în utilizarea datelor este un element important al procesului de schimb şi acestea pot să se consulte conform paragrafului 7.2 asupra erorilor de date sau problemelor de transmisie tratate în mod necorespunzător prin intermediul proceselor de notificare standard prin IDES.

3.3.4 Data primirii: Cu excepţia celor prevăzute mai jos, informaţiile transmise prin IDES de către autoritatea competentă din România sunt considerate a fi furnizate şi recepţionate de autoritatea competentă din Statele Unite la data la care informaţiile sunt încărcate cu succes pe IDES. Cu excepţia celor prevăzute mai jos, informaţiile transmise de către autoritatea competentă din Statele Unite prin IDES sunt considerate ca fiind furnizate şi recepţionate de autoritatea competentă din România la data la care informaţiile sunt disponibile pentru a fi descărcate de pe IDES.

3.3.4.1 Ruter regional: Dacă autoritatea competentă din România alege să folosească un ruter regional pentru transmiterea informaţiilor prin IDES, informaţiile pe care ruterul regional le transmite sunt considerate a fi furnizate şi recepţionate de autoritatea competentă din Statele Unite la data la care sunt încărcate cu succes de pe ruter pe IDES şi informaţiile transmise de către autoritatea competentă din Statele Unite sunt considerate a fi furnizate şi recepţionate de autoritatea competentă din România la data la care aceste informaţii sunt disponibile pentru descărcare către ruter de pe IDES.

3.3.4.2 Instrumentul de colectare a datelor M102: Dacă autoritatea competentă din România alege să folosească IDES ca instrument de colectare a datelor M102, informaţiile sunt considerate a fi furnizate şi recepţionate de autoritatea competentă din Statele Unite la data la care autoritatea competentă din România aprobă şi prin urmare publică informaţiile pe IDES către autoritatea competentă din Statele Unite şi informaţiile transmise de către autoritatea competentă din Statele Unite sunt considerate a fi furnizate şi recepţionate de autoritatea competentă din România la data la care aceste informaţii sunt disponibile pentru descărcare de pe IDES. Vezi Manualul de utilizare IDES FATCA (Publicaţia IRS 5190).

3.4 Notificarea prelucrării cu succes sau eşuată a fişierului

3.4.1 Notificarea prelucrării cu succes a fişierului: în termen de cincisprezece (15) zile de la primirea cu succes a fişierului care conţine informaţiile prevăzute la articolul 2(2) şi la articolul 4(1 )(b) din IGA, în termenul şi modalitatea prevăzute la articolul 3(5) din IGA şi în paragraful 3, autoritatea competentă care primeşte fişierul (autoritatea competentă destinatară) trebuie să notifice recepţionarea cu succes autorităţii competente care a trimis fişierul (autoritatea competentă expeditoare). Autoritatea competentă din Statele Unite preconizează ca această notificare să fie generată automat prin intermediul Modelului de management al conformării internaţionale (ICMM) şi să fie transmisă prin IDES. Notificarea nu trebuie să cuprindă părerea autorităţii competente destinatare despre conformitatea informaţiilor primite sau dacă autoritatea competentă destinatară consideră că autoritatea competentă expeditoare trebuie să ia măsuri în conformitate cu articolul 5 din IGA pentru a obţine informaţiile corectate sau complete.

3.4.2 Notificarea prelucrării eşuate a fişierului: în termen de cincisprezece (15) zile de la data primirii fişierului care conţine informaţii ce nu se pot prelucra, autoritatea competentă destinatară trebuie să notifice eşuarea prelucrării autorităţii competente expeditoare. Autoritatea competentă din Statele Unite anticipează ca această notificare să fie generată automat prin ICMM şi transmisă prin IDES.

3.4.3 ICMM: Pe pagina de internet IRS.gov se găsesc descrierea şi informaţiile suplimentare despre ICMM, inclusiv

(i) Manualul de utilizare a notificărilor prin ICMM a rapoartelor FATCA (Publicaţia IRS 5189) şi

(ii) Manualul de utilizare a schemei XML de notificare prin ICMM a rapoartelor FATCA (Publicaţia IRS 5216).

3.5 Transcriere

Orice informaţie pe care autoritatea competentă din România o schimbă, care este raportată folosind un alfabet sau scriere naţională nonlatină, trebuie să fie transcrisă conform procedurilor sau regulilor interne române, în conformitate cu standardele internaţionale pentru transcriere (de exemplu, aşa cum prevede ISO 8859) în alfabetul latin. Autoritatea competentă din România poate să trimită date de contact (de exemplu, nume sau adrese) atât folosind alfabetul sau scrierea proprie, cât şi alfabetul latin separat pentru fiecare înregistrare de cont dacă doreşte astfel. Autoritatea competentă din România trebuie de asemenea să fie pregătită să transcrie informaţiile pe care le primeşte de la autoritatea competentă din Statele Unite din alfabetul latin într-un alfabet sau într-o scriere nonlatină pe care o foloseşte sau o acceptă.

 

PARAGRAFUL4

Remedierea şi aplicarea

 

4.1 Generalităţi

Autoritatea competentă din Statele Unite şi autoritatea competentă din România trebuie să se asigure că toate informaţiile specificate la articolul 2(2) şi articolul 4(1 )(b) din IGA au fost identificate şi raportate autorităţii competente din Statele Unite şi autorităţii competente din România, după caz, astfel încât aceste informaţii sunt disponibile pentru a face obiectul schimbului în termenul şi modalitatea prevăzute de articolul 3(5) din IGA şi de paragraful 3.

4.2 Categorii de neconformare

Neconformarea cu IGA poate fi minoră sau de natură administrativă sau poate constitui o neconformare semnificativă.

4.2.1 Neconformare semnificativă: în temeiul articolului 5(2) din IGA, autoritatea competentă destinatară are competenţa de a stabili dacă există neconformare semnificativă cu obligaţiile de a obţine şi de a schimba informaţiile prevăzute la articolul 2(2) şi la articolul 4( 1 )(b) din IGA cu privire la o instituţie financiară raportoare din altă jurisdicţie. Autoritatea competentă din Statele Unite are de asemenea competenţa de a stabili o neconformare semnificativă ca urmare a nerespectării normelor de conformare, raportare şi reţinere la sursă şi a altor obligaţii ale unei instituţii financiare raportoare din România. Autoritatea competentă destinatară poate să stabilească faptul că anumite încălcări constituie o neconformare semnificativă a unei instituţii financiare raportoare indiferent dacă neconformarea este imputabilă autorităţii competente expeditoare sau a instituţiei financiare raportoare. Exemple de neconformări semnificative sunt furnizate de la paragrafele 4.2.1.1 la 4.2.1.3.

4.2.1.1 Erori de raportare: Autoritatea competentă din Statele Unite poate să găsească o neconformare semnificativă ca urmare a unei erori a instituţiei financiare raportoare din România de a raporta informaţiile despre conturile raportabile din Statele Unite, conform articolului 4(1 )(a) din IGA, sau despre plăţile efectuate în 2015 sau în 2016 către instituţiile financiare neparticipante, conform articolului 4(1 )(b) din IGA.

4.2.1.2 Necorectarea în timp util: Necorectarea de către o instituţie financiară raportoare a erorilor de natură administrativă sau a altor erori minore poate, la discreţia autorităţii competente destinatare, să ducă la stabilirea unei neconformări semnificative. Totuşi, autorităţile competente înţeleg că stabilirea în mod normal a unei astfel de neconformări semnificative nu trebuie să aibă loc înainte de cel puţin 120 de zile după trimiterea şi primirea notificării prevăzute la paragraful 4.3.1 de către autoritatea competentă expeditoare (conform paragrafului 3.3.4)

4.2.1.3 Alte neconformări în temeiul IGA: Autoritatea competentă din Statele Unite poate stabili o neconformare semnificativă a unei instituţii financiare raportoare din România în măsura în care aceasta nu întruneşte condiţiile prevăzute la articolul 4 din IGA, inclusiv prin nerespectarea (i) efectuării reţinerii la sursă asupra oricăror plăţi care pot fi impozitate prin reţinere la sursă în Statele Unite către o instituţie financiară neparticipantă în limita prevăzută da articolul 4(1 )(d) din IGA,

(ii) furnizării către oricare plătitor direct al unei plăţi care poate fi impozitată prin reţinere la sursă în Statele Unite a informaţiilor necesare pentru reţinerea la sursă şi raportarea cu privire la o astfel de plată efectuată către o instituţie financiară neparticipantă în limitele prevăzute de articolul 4(1 )(e) din IGA;

(iii) conformării cu articolul 4(5) din IGA cu privire la entităţile afiliate şi sucursalele care sunt instituţii financiare nonparticipante. Neconformarea cu alte condiţii prevăzute de articolul 4, precum respectarea cerinţelor de înregistrare, poate de asemenea să ducă la stabilirea unei neconformări semnificative a unei instituţii financiare raportoare din România.

4.2.1.4 Consultare: în mod obişnuit, autorităţile competente prevăd o consultare înainte de stabilirea unei neconformări semnificative.

4.2.2 Erori administrative sau alte erori minore: în temeiul articolului 5(1) din IGA, erorile administrative sau alte erori minore includ raportarea incorectă sau incompletă a informaţiilor prevăzute de articolul 2(2) şi articolul 4(1 )(b) din IGA sau alte erori care rezultă din încălcarea prevederilor din IGA.

4.2.2.1 Modificările raportării autoiniţiate: în cazul în care autoritatea competentă expeditoare primeşte o notificare din partea unei instituţii financiare raportoare sau de către sau în numele unei instituţii financiare de la paragraful 1.1.2 privind o omisiune sau o altă eroare cu privire la raportarea efectuată, raportarea respectivă trebuie modificată. Autoritatea competentă expeditoare trebuie să înainteze cât mai repede posibil către autoritatea competentă destinatară raportarea modificată.

4.3 Procedurile de notificare în cazul unei neconformări, autoritatea competentă destinatară trebuie să notifice autoritatea competentă expeditoare în conformitatea cu articolul 5 din IGA. Procedurile de notificare diferă în funcţie de situaţia în care autoritatea competentă destinatară încearcă să remedieze erorile administrative sau alte erori minore sau o neconformare semnificativă.

4.3.1 Procedurile în cazul erorilor administrative sau al altor erori minore: Conform articolului 5(1) din IGA, autoritatea competentă destinatară trebuie să notifice autoritatea competentă expeditoare atunci când autoritatea competentă destinatară are motive să creadă că erorile administrative sau alte erori minore pot duce la o raportare a informaţiilor incorectă şi incompletă sau la încălcări ale IGA. Autoritatea competentă expeditoare trebuie atunci să aplice dreptul intern (inclusiv penalităţi aplicabile) pentru a obţine informaţiile corecte şi complete sau pentru a remedia alte încălcări minore ale IGA şi să schimbe aceste informaţii cu autoritatea competentă destinatară.

4.3.2 Procedurile pentru neconformarea semnificativă:

4.3.2.1 Generalităţi: în temeiul articolului 5(2) din IGA, autoritatea competentă destinatară trebuie să notifice autoritatea competentă expeditoare în momentul în care autoritatea competentă destinatară a stabilit existenţa unei neconformări semnificative a unei instituţii financiare raportoare cu obligaţiile din IGA. După notificarea unei astfel de neconformări semnificative din partea autorităţii competente destinatare, autoritatea competentă expeditoare trebuie să aplice legea internă (inclusiv penalităţile aplicabile) pentru a remedia neconformarea semnificativă descrisă în notificare. Autorităţile competente pot să se consulte asupra măsurilor necesare pentru a remedia această neconformare. Dacă autoritatea competentă din Statele Unite notifică autoritatea competentă din România cu privire la stabilirea unei neconformări semnificative, data la care această notificare a fost trimisă şi primită de către autoritatea competentă din România (conform paragrafului 3.3.4) constituie începutul perioadei de optsprezece (18) luni prevăzute la articolul 5(3)(b) din IGA.

4.3.2.2 Notificarea către instituţia financiară raportoare din România: Autoritatea competentă din România trebuie să notifice instituţia financiară raportoare din România aflată în cauză în legătură cu stabilirea unei neconformări semnificative, inclusiv data la care autoritatea competentă din Statele Unite a notificat autoritatea competentă din România cu privire la această neconformare (conform paragrafului 3.3.4). Notificarea trebuie de asemenea să indice faptul că în cazul în care neconformarea semnificativă nu este remediată în termen de optsprezece (18) luni de la data la care autoritatea competentă din Statele Unite a trimis notificarea, în temeiul Convenţiei dintre Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Socialiste România cu privire la impozitul pe venit, semnată la 4 decembrie 1973, de autoritatea competentă din Washington, instituţia financiară raportoare din România aflată în cauză poate fi considerată ca fiind o instituţie financiară neparticipantă, eliminată din lista IFS a IRS şi poate astfel să fie supusă unei reţineri la sursă de 30% în temeiul secţiunii 1471 (a) din Codul intern al veniturilor al Statelor Unite.

4.4 Perioada de tranziţie pentru remediere şi aplicare

4.4.1 Autorităţile competente consideră anii calendaristici 2014 şi 2015 ca o perioadă de tranziţie pentru aplicarea şi administrarea cerinţelor privind orice colectare de date, măsurile de conformare, raportarea informaţiilor, schimbul automat de informaţii şi reţinerea la sursă prevăzute de IGA. Autorităţile competente înţeleg să ia în considerare buna-credinţă cu privire la depunerea eforturilor de către acestea, de către instituţiile financiare raportoare şi de către instituţiile financiare prevăzute la paragraful 1.1.2 pentru conformarea cu oricare dintre cerinţele a căror îndeplinire este necesară pe perioada de tranziţie în vederea aplicării.

4.4.2 Perioada de tranziţie prevăzută la paragraful 4.4.1 poate fi extinsă prin acord scris reciproc al autorităţilor competente.

 

PARAGRAFUL 5

Confidenţialitatea şi protecţia datelor

 

5.1 Confidenţialitate şi utilizare

Conform articolului 3(7) din IGA, toate informaţiile schimbate în temeiul IGA sunt supuse prevederilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor prevăzute de Convenţie (denumite în continuare garanţiile de confidenţialitate), inclusiv prevederile care limitează utilizarea informaţiilor schimbate. Autorităţile competente înţeleg să păstreze garanţiile şi infrastructura necesare, aşa cum se prevede la articolul 3(8) din IGA (protecţia datelor).

5.2 Riscul şi responsabilitatea transmiterii

Autoritatea competentă din România înţelege să păstreze garanţiile de confidenţialitate privind informaţiile transmise de autoritatea competenta din Statele Unite via IDES, din momentul în care aceasta descarcă cu succes aceste informaţii de pe IDES. Autoritatea competentă din Statele Unite înţelege să păstreze garanţiile de confidenţialitate privind informaţiile transmise prin IDES de la momentul la care informaţiile sunt încărcate cu succes pe IDES. În cazul în care autoritatea competentă din România alege să folosească IDES ca instrument de colectare a datelor M102r autoritatea competentă din România înţelege să păstreze garanţiile de confidenţialitate de la momentul la care informaţiile sunt încărcate cu succes de către instituţia financiară raportoare din România sau de ori în numele unei instituţii financiare de la paragraful 1 1.1.2 pe IDES Vezi Manualul FATCA de utilizare IDES (Publicaţia IRS 5190).

5.3 Notificarea încălcării actuale sau potenţiale a garanţilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor

O autoritate competentă trebuie să notifice cealaltă autoritate competentă cu promptitudine cu privire la orice încălcare actuală sau potenţială a garanţiilor de confidenţialitate şi de protecţie a datelor sau în cazul în care autoritatea competentă nu mai înţelege să menţină garanţiile de protecţie a datelor.

 

PARAGRAFUL 6

Costuri

 

6.1 Cu excepţia cazului în care autorităţile competente specifică altfel în scris, fiecare autoritate competentă înţelege să îşi suporte costurile obişnuite angajate pentru aplicarea legislaţiei interne şi pentru asigurarea asistenţei în temeiul acestei înţelegeri. Autorităţile competente pot să se consulte în avans cu privire la apariţia unor costuri extraordinare pentru a lua în calcul, dacă este cazul, modalitatea de distribuire a acestor costuri între autorităţile competente.