MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1036/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 1036         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 decembrie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.153. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

1.154. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

1.155. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

386. - Decizie privind eliberarea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

387. - Decizie privind eliberarea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

388. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.825. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, şi anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard(C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) şi elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari

 

5.868. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela din comuna Floreşti

 

5.874. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti

 

5.875. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare

 

5.876. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia

 

5.877. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad

 

5.878. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău

 

6.085. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

22. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.436/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2017, doamna Mioara Donea, preşedinte cu delegaţie al Judecătoriei Râmnicu Sărat, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 1.153.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.511/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul colonei magistrat Niculae Andrei, procuror militar la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 1.154.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.508/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2017, domnul Nicolae Blaga, consilier al procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 decembrie 2016.

Nr. 1.155.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

 

Având în vedere Cererea doamnei Alexandra Luminiţa Petrescu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.275 din 19 decembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alexandra Luminiţa Petrescu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 386.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

 

Având în vedere Cererea doamnei Nicoleta-Claudia Moldovan, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.251 din 19 decembrie 2016,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 27 decembrie 2016, doamna Nicoleta-Claudia Moldovan se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 387.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

 

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 6.863/DP din 8 decembrie 2016,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 8 al anexei la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Organizaţia

„8.

Anca Andreea Popa

Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Florin Marius Tăcu

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 388.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, monument, grupa valorică A, şi anume facultate (săli, laboratoare) (C1), anexă gard (C4), anexă gard (C5), laboratoare (C19) şi elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului Eroii Sanitari

 

Având în vedere Referatul nr. 695 din 18 iulie 2016 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a Fostei Facultăţi de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, în LMI, şi clasarea a 5 subcomponente în categoria m - monument în cadrul ansamblului, categoria II, grupa valorică A,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin, (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se schimbă categoria din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, şi, pe cale de consecinţă codul în Lista monumentelor istorice al acestuia devine B-II-a-A-18706.

(2) Se clasează 5 subcomponente ale ansamblului monument istoric Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină şi Farmacie, bd. Eroii Sanitari nr. 8, sectorul 5, municipiul Bucureşti, toate la aceeaşi adresă poştală, toate în

categoria m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică A, după cum urmează:

- facultate (săli, laboratoare) (C1), cod LMI B-II-m-A-18706.01;

- anexă gard (C4), cod LMI B-II-m-A-18706.02;

- anexă gard (C5), B-II-m-A-18706.03;

- laboratoare (C19), B-II-m-A-18706.04;

- elementul de delimitare a imobilului în raport cu domeniul public aferent bulevardului, cod LMI B-II-m-A-18706.05.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii,

Oana Bogdan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2016.

Nr. 3.825.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela” din comuna Floreşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (,ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 26 septembrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 16 mai-17 iunie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela11, cu sediul în comuna Floreşti, Strada Florilor nr. 10, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit11.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela” din comuna Floreşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela” din comuna Floreşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela” din comuna Floreşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela” din comuna Floreşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Daniela” din Floreşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Daniela” din comuna Floreşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016

Nr. 5.868.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Ilioara nr. 16, sectorul 3, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării,

Art. 6. - Fundaţia „Profesia” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Ioan” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016

Nr. 5.874.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din comuna Sănnicolau Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în comuna Sânnicolau Mare, Piaţa 1 Mai nr. 2, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală ,Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din comuna Sânnicolau Mare, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării îh Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016

Nr. 5.875.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP) nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education”, cu sediul în municipiul Mangalia, strada Oituz nr. 20, judeţul Constanţa, respectiv Strada Rozelor nr. 36, judeţul Constanţa.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021, pentru nivelul de învăţământ „postliceal”, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”.

Art. 3. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal”, calificarea profesională „asistent medical de farmacie”, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia.

Art. 4. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 5, - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Fundaţia Ecologică Green Education - Filiala Mangalia, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „FEG Education” din municipiul Mangalia, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016

Nr. 5.876.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Arad, strada George Enescu nr. 2, judeţul Arad, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green Filiala Bucureşti din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Arad, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016

Nr. 5.877.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Buzău, Strada Victoriei nr. 58, judeţul Buzău, pentru nivelul de învăţământ „postliceal (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şt asistenţă pedagogică”, calificarea profesională „asistent medical generalist”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green Filiala Buzău din municipiul Buzău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Buzău, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice

Nicoleta-Claudia Moldovan

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2016

Nr. 5.878.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar

 

În baza prevederilor art. 125, 192, 217 şi 218 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se constituie Consiliul de etică şi management universitar, având următoarea componenţă:

1. Reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor:

a) Prof. univ. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti;

b) Prof. univ. dr. Tudor Prisecaru, Universitatea Politehnica din Bucureşti;

c) Prof. univ. dr. Emil Stoica, Universitatea Transilvania din Braşov;

2. Reprezentanţi numiţi de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice:

a) Prof. univ. dr. Doru Pamfil, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca;

b) Prof. univ. dr. Marian Popescu, Universitatea din Bucureşti;

c) Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

3. Reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior:

Prof. univ. dr. Ioan Ianoş, Universitatea din Bucureşti;

4. Reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior:

Prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti;

5. Reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice:

Prof. univ. dr. Gabriela Cârja, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

6. Reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare:

Prof. univ. dr. Mircea Bob, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca;

7. Reprezentant numit de către federaţiile naţionale ale studenţilor:

Vlad Dan Cherecheş, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.304/2015 privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 10 martie 2015.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de către componenţa Consiliului de etică şi management universitar, aprobată prin art. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 14 decembrie 2016.

Nr. 6.085.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul şi atribuţiile

 

Art. 1. - Consiliul de etică şi management universitar (CEMU), organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ), fără personalitate juridică, este înfiinţat în temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Misiunea CEMU este de dezvoltare a culturii eticii şi integrităţii în universităţile din România.

Art. 3. - Rolul CEMU este de a determina şi sprijini universităţile să realizeze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legislaţiei universitare şi ale cadrului legislativ privind instituţiile publice de învăţământ superior din România.

Art. 4. - Atribuţiile CEMU sunt următoarele:

a) sprijină realizarea politicilor de etică şi integritate în universităţi şi monitorizează punerea lor în aplicare conform art. 218 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) auditează comisiile de etică din universităţi, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) prezintă un raport anual public, privind etica universitară, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

d) monitorizarea şi raportul anual sunt puse la dispoziţia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) în vederea evaluării instituţionale a universităţilor şi se constituie ca un criteriu privind clasificarea şi finanţarea universităţilor conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;

e) soluţionează sesizările privind încălcarea de către orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară, a obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind respectarea legislaţiei în vigoare, a cartei proprii, a contractului instituţional, a transparenţei decizionale şi a libertăţii academice;

f) analizează şi propune, la solicitarea MENCŞ, revocarea din funcţie a rectorului şi reducerea sau eliminarea temporară ori definitivă a accesului la finanţările din surse publice pentru universităţi, în condiţiile prevăzute la art. 125 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

g) realizează Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare, conform art. 218 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

h) realizează procedurile pentru punerea În aplicare a Codului de referinţă al eticii şi deontologiei universitare;

i) colaborează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii învăţământului superior, cu MENCŞ, conform art. 192 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j) iniţiază şi dezvoltă activitatea de cercetare şi publicare pe probleme de etică şi integritate universitară;

k) întocmeşte, la cererea MENCŞ, rapoarte externe de evaluarea respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

l) întocmeşte, la cererea MENCŞ, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea

 

Art. 5. - CEMU este format din 11 membri.

Art. 6. - Membrii CEMU sunt cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate şi un membru student, reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

Art. 7. - Structura CEMU este următoarea, în baza numirilor trimise de instituţiile respective:

a) 3 reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor;

b) 3 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, numiţi de ministru;

c) un reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior;

d) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior;

e) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice;

f) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;

g) un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.

Art. 8. - (1) Persoanele numite de către instituţiile reprezentate sunt numite membri ai CEMU, pentru un mandat de 4 ani, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în termen de 5 zile de la transmiterea nominalizării lor către MENCŞ.

(2) Funcţia de membru al CEMU este incompatibilă cu funcţia de rector, decan, director de departament sau altă funcţie de conducere similară.

Art. 9. - Calitatea de membru al CEMU încetează după 4 ani, indiferent de eventuale întreruperi.

Art. 10. - Calitatea de membru încetează în urma constatării de către CEMU a încălcării de către un membru a normelor de etică şi integritate, pe baza votului deschis a cel puţin două treimi din membrii CEMU, care propune ministrului revocarea şi înlocuirea sa.

Art. 11. - (1) După numirea de către ministru, în prima şedinţă, condusă de către decanul de vârstă al CEMU, se va proceda la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui şi la numirea unui secretar general.

(2) Preşedintele şi vicepreşedintele CEMU sunt aleşi prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, de către membrii CEMU, pe baza propunerilor sau autopropunerilor făcute de oricare dintre membrii CEMU. Secretarul general este numit de către preşedintele ales dintre membrii CEMU. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul executiv al CEMU, care asumă activitatea operaţională între şedinţele CEMU.

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi prin votul deschis al majorităţii de două treimi a CEMU.

(4) CEMU poate desemna un purtător de cuvânt care poate fi preşedintele sau un alt membru.

Art. 12, - Preşedintele CEMU are următoarele atribuţii:

a) aplică prevederile prezentului regulament;

b) conduce şedinţele de lucru ale CEMU; în cazul indisponibilităţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte;

c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; aceasta poate fi modificată prin vot, la propunerea oricărui membru al CEMU;

d) asigură legătura operativă a CEMU cu ministrul, în vederea informării acestuia despre activitatea CEMU;

e) reprezintă CEMU în relaţia cu terţii şi poate fi purtătorul său de cuvânt.

Art. 13. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii, membrii CEMU se pot constitui în grupuri de lucru, temporare ori permanente.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CEMU poate decide consultarea şi angajarea unor experţi în domeniile de referinţă ale activităţii sale.

Art. 14. - (1) Cvorumul şedinţelor CEMU este de minimum 7 membri,

(2) CEMU adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea de două treimi a membrilor prezenţi.

(3) Membrii CEMU sunt obligaţi să anunţe conflictul de interese sau incompatibilităţi şi, în consecinţă, nu vor participa la dezbateri sau nu vor vota pe perioada soluţionării respectivei situaţii

(4) în caz de paritate a voturilor exprimate sau de nerealizare a majorităţii de două treimi, votul se poate relua de cel mult două ori într-o şedinţă. Dacă situaţia persistă şi după a două reluare a votului, votul se amână pentru viitoarea şedinţă a CEMU, cu respectarea termenului de pronunţare prevăzut.

Art. 15. - CEMU elaborează proceduri de lucru privind examinarea şi soluţionarea prevederilor Codului de etică şi integritate universitară,

Art. 16. - Şedinţele CEMU se convoacă de către preşedintele CEMU sau de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

Art. 17. - Ministrul sau un reprezentant al acestuia poate participa la şedinţele CEMU, în calitate de observator.

Art. 18.- CEMU poate decide lărgirea cadrului de participare la şedinţe, pe bază de invitaţie, prin şedinţe deschise, prin audierea părţilor aflate în litigiu.

Art. 19. - (1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

(2) Secretariatul tehnic înregistrează toate sesizările sau solicitările primite şi le transmite, în format electronic, către toţi membrii CEMU, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii.

(3) Secretariatul tehnic realizează, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic, transmisă membrilor CEMU, unde sunt consemnate ordinea de zi, hotărârile luate şi numărul voturilor.

(4) Secretariatul tehnic transmite invitaţiile la şedinţe şi documentele aferente subiectelor în discuţie pe ordinea de zi, cu aprobarea preşedintelui CEMU, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea şedinţei.

Art. 20. - CEMU colaborează cu comisiile de etică ale universităţilor în vederea realizării politicilor de etică şi integritate academică.

 

CAPITOLUL III

Realizarea infrastructurii etice în universităţi

 

Art. 21. - CEMU sprijină înfiinţarea şi funcţionarea unei infrastructuri etice şi de integritate în universităţi prin care se separă dezvoltarea politicilor de etică şi integritate (ce revine comisiilor de etică) de activitatea de soluţionare a litigiilor (ce revine comisiilor de analiză prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiei Ombudsmanului universitar).

Art. 22. - CEMU lansează programe pentru consolidarea culturii etice şi de integritate, în colaborare cu universităţile şi alte structuri cu competenţe în domeniu.

 

CAPITOLUL IV

Analiza sesizărilor şi solicitărilor

 

Art. 23. - CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul facultăţii/universităţii.

Art. 24. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la art. 124, 128, 129, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului de etică şi integritate universitară.

(2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării.

(3) în situaţia în care constată încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CEMU transmite hotărârea sa MENCŞ în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.

(4) Hotărârile CEMU sunt transmise părţilor prin secretariatul tehnic al Comisiei.

Art. 25. - CEMU răspunde MENCŞ, pe baza unei hotărâri, în termen de o lună de la data sesizării, în cazul în care i se solicită:

a) să întocmească un raport de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) să întocmească un raport în cazul nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. - (1) Secretariatul tehnic primeşte şi înregistrează sesizările sau solicitările într-un registru special, realizează un dosar electronic pentru fiecare sesizare sau solicitare şi elaborează Fişa tehnică a sesizării. Fişa cuprinde detalii despre „iniţiator, „obiectul sesizării”, „acte la dosar”. Toate documentele surit arhivate electronic şi securizate informatic.

(2) CEMU informează MENCŞ despre sesizările primite şi despre hotărârile adoptate.

Art. 27. - (1) în cadrul analizei, CEMU poate audia persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, expeditorul sesizării, persoane din conducerea instituţiilor implicate în faptele sesizate sau experţi independenţi, cu păstrarea confidenţialităţii.

(2) CEMU constată încălcarea obligaţiilor legale de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare pe baza probelor evidenţiate de sesizare, a informaţiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituţii abilitate şi pe baza probelor obţinute în mod direct.

Art. 28. - Dezbaterile din şedinţele CEMU se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii CEMU.

Art. 29. - (1) Membrii CEMU hotărăsc motivat asupra sesizărilor sau solicitărilor, pe baza probelor administrate şi a susţinerii părţilor.

(2) Hotărârile CEMU se motivează, atât în fapt, cât şi în

drept, şi sunt semnate de către preşedinte.

(3) Hotărârea include, după caz, opinia experţilor consultaţi.

(4) Hotărârile CEMU sunt documente publice şi se publică, pe propriul site şi pe site-ul MENCŞ.

 

CAPITOLUL V

Norme de etică şi integritate

 

Art. 30. - Membrii CEMU au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi integritate, conform prevederilor legale şi Codului de etică şi integritate universitară.

Art. 31. - CEMU se asigură că experţii consultaţi respectă normele de etică şi integritate şi nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii CEMU ori cu obiectul cauzei în legătură cu care sunt consultaţi.

Art. 32. - Membrii CEMU, persoanele implicate în lucrările sale şi documentele produse se supun regimului confidenţialităţii, cu excepţia hotărârilor şi referatelor de expertiză.

Art. 33. - Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care membrii CEMU sau experţii consultaţi analizează o sesizare ce implică persoana care se află în una dintre următoarele relaţii cu un membru CEMU:

1. sunt soţi, afini sau rude până Sa gradul al treilea inclusiv;

2. sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;

3. au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;

4. furnizează sau au furnizat membrului CEMU, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.

Art. 34. - Întreaga activitate a CEMU are la bază aceste valori ale eticii şi integrităţii universitare: cinste, corectitudine, respect, încredere şi responsabilitate.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea CEMU

 

Art. 35. - Secretariatul tehnic şi bugetul CEMU sunt asigurate şi gestionate de UEFISCDI.

Art. 36. - (1) Bugetul CEMU alocă mijloace financiare pentru susţinerea programelor sale anuale sau multianuale.

(2) Membrii CEMU sunt remuneraţi, la nivelul minim al salariului de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria tranşei de vechime în învăţământ peste 40 de ani.

(3) Membrilor CEMU şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 12 decembrie 2016, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

 

valoare nominală

10 lei

metal

argint

titlu

999%o

formă

rotundă

diametru

37 mm

greutate

31,103 g

calitate

proof

cant

zimţat

 

Aversul monedei redă o compoziţie inspirată din lirica lui George Coşbuc, anul de emisiune „2016”, stema României, inscripţia „ROMANIA” şi valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul monedei prezintă portretul şi semnătura lui George Coşbuc, o imagine ce ilustrează poezia acestuia, lama pe uliţă, şi anul naşterii poetului „1866”.

Art. 3. - Monedele din argint ambalate în capsule de metacrilat transparent vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate împlinirii a 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2016.

Nr. 22.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.