MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 292/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 aprilie 2016

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

64. - Lege pentru modificarea anexelor nr. 3.30,8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 

414. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

279. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

546/716. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016

 

1.162. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexelor nr. 3.30,8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Anexele nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta lege.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeţelor minime de teren, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa - ha -

Municipiul Bistriţa

25/6

6

arabil

0,0891

Total

 

 

arabil

0,0891

comuna Ciceu-Mihăieşti

68

1637/1

arabil

14,7000

 

68

1637/2

arabil

3,4000

 

68

1639/2

arabil

4,7000

Total

 

 

arabil

22,8000

comuna Petru Rareş

61

1474/4

arabil

3,2000

Total

 

 

 

3,2000

TOTAL

 

 

ARABIL

26,0891

Municipiul Bistriţa

25/6

5

fâneaţă

0,0197

Total

 

 

fâneaţă

0,0197

Municipiul Bistriţa

26/9

1

Viţă-de-vie nobilă (vie)

0,7444

 

26/9

7

vie

0,8547

 

26/9

9

vie

0,1242

Total

 

 

vie

1,7233

Municipiul Bistriţa

25/5

1

livadă

7,6950

 

25/5

2

livadă

1,6103

 

25/6

2

livadă

1,7296

 

26/1

4/1

livadă

6,2147

 

26/2

1

livadă

1,1028

 

26/2

2

livadă

0,2021

 

26/3

1

livadă

3,4144

 

26/3

5

livadă

2,0118

 

26/3

6

livadă

0,8297

 

26/5

1

livadă

0,2165

 

26/9

8

livadă

1,0307

 

26/9

13

livadă

0,3997

 

27/1

1

livadă

2,4090

 

27/1

4

livadă

0,6827

 

27/1

7

livadă

0,4083

 

27/1

9

livadă

0,7202

 

27/2

1

livadă

2,1317

 

27/3

1

livadă

0,4759

 

27/3

2

livadă

0,8508

 

27/4

1

livadă

1,1666

 

27/5

1

livadă

1,9206

 

27/5

4

livadă

0,2842

 

27/6

1

livadă

1,7431

 

27/7

1

livadă

8,3938

 

27/8

1

livadă

4,3011

 

27/9

1

livadă

2,3201

 

27/10

1

livadă

4,7552

 

27/11

1

livadă

6,6213

 

27/12

1

livadă

2,2329

 

27/13

1

livadă

4,1422

 

27/14

1

livadă

1,4973

 

27/15

1

livadă

0,4250

 

27/16

1

livadă

0,6330

 

27/17

1

livadă

1,3624

 

27/17

3

livadă

0,2075

 

27/18

1

livadă

3,3778

 

27/19

1

livadă

1,5149

 

27/20

1

livadă

1,4345

 

28/1

1

livadă

3,3237

 

28/2

1

livadă

3,1220

 

28/2

4

livadă

0,1038

 

28/3

1

livadă

1,4700

 

28/4

1/1

livadă

0,5316

 

28/4

6

livadă

1,0438

 

28/17

1

livadă

1,4828

 

67

1274/1

livadă

0,6125

 

67

1274/2

livadă

0,0959

Total

 

 

livadă

94,2555

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa - ha -

Comuna Ciceu-Mihăieşti

68

1639/1

livadă

0,4000

 

68

1649/1

livadă

6,1000

Total

 

 

livadă

6,5000

Comuna Petru Rareş

61

1474/3

livadă

3,5000

Total

 

 

livadă

3,5000

TOTAL

 

 

LIVEZI

104,2555

TOTAL

 

 

AGRICOL

132,0876

Municipiul Bistriţa

25/5

5

canal

0,0963

 

25/6

3

canal

0,0954

 

26/1

6

canal

0,0602

 

26/3

9

canal

0,2269

 

26/9

3

canal

0,0388

 

27/2

2

canal

0,0149

 

27/5

3

canal

0,0615

 

27/5

12

canal

0,0121

 

27/6

2

canal

0,1231

 

27/6

4

canal

0,1535

 

27/7

4

canal

0,0638

 

27/8

2

canal

0,0287

 

27/9

3

canal

0,0195

 

27/10

3

canal

0,0245

 

27/18

2

canal

0,0610

 

28/3

2

canal

0,0533

 

28/13

2

canal

0,0707

 

28/16

3

canal

0,0994

Total

 

 

canale

1,3036

Municipiul Bistriţa

25/5

3

drum

0,2079

 

25/5

4

drum

0,4411

 

25/5

6

drum

0,0945

 

25/6

4

drum

0,1096

 

26/1

5

drum

0,0887

 

26/3

2

drum

0,3410

 

26/3

7

drum

0,1305

 

26/5

2

drum

0,1295

 

26/9

4

drum

0,0814

 

26/9

10

drum

0,1264

 

27/1

5

drum

0,0490

 

27/1

10

drum

0,1249

 

27/2

3

drum

0,1908

 

27/2

4

drum

0,1152

 

27/3

3

drum

0,0267

 

27/4

3

drum

0,0576

 

27/5

2

drum

0,0972

 

27/5

7

drum

1,6151

 

27/6

3

drum

0,1207

 

27/7

3

drum

0,1120

 

27/8

3

drum

0,1384

 

27/9

2

drum

0,0616

 

27/10

2

drum

0,1390

 

27/11

3

drum

0,0702

 

27/12

2

drum

0,2045

 

27/13

2

drum

0,1391

 

27/13

3

drum

0,0571

 

27/13

4

drum

0,3964

 

27/15

3

drum

0,0370

 

27/16

3

drum

0,0466

 

27/17

5

drum

0,0636

 

27/20

2

drum

0,0397

 

28/1

2

drum

0,0794

 

28/2

2

drum

0,1892

 

28/2

3

drum

0,0732

 

28/2

5

drum

0,0762

 

28/2

6

drum

0,0711

 

28/3

3

drum

0,0530

 

28/3

4

drum

0,0861

 

28/4

4

drum

0,0175

 

28/17

2

drum

0,1011

Total

 

 

drum exploatare

6,3998

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa - ha -

Comuna Slătiniţa

45

871

drum

0,6252

Total

 

 

drum exploatare

0,6252

Comuna Ciceu-Mihăieşti

68

1637/3

drum

1,0000

 

68

1649/2

drum

1,2400

Total

 

 

drum exploatare

2,2400

Comuna Petru Rareş

61

1473/5

drum

0,1600

 

61

1473/1

drum

0,9600

 

61

1474/2

drum

0,2400

Total

 

 

drum exploatare

1,3600

TOTAL

 

 

DRUMURI EXPLOATARE

10,6250

Municipiul Bistriţa

10/5

7

curţi, construcţii

0,4100

 

25/6

1

curţi, construcţii

0,2310

 

26/3

5

curţi, construcţii

0,0577

 

26/3

4

curţi, construcţii

0,3435

 

26/5

2

curţi, construcţii

0,0015

 

26/9

2

curţi, construcţii

0,0199

 

26/9

6

curţi, construcţii

0,1072

 

27/1

6

curţi, construcţii

0,0828

 

27/1

8

curţi, construcţii

0,0076

 

27/5

5

curţi, construcţii

0,0303

 

27/5

6

curţi, construcţii

0,5444

 

27/5

8

curţi, construcţii

0,1002

 

27/5

9

curţi, construcţii

0,2686

 

27/5

10

curţi, construcţii

0,3814

 

27/5

11

curţi, construcţii

0,2134

 

27/6

5

curţi, construcţii

0,0150

 

27/11

2

curţi, construcţii

0,0507

 

27/14

2

curţi, construcţii

0,1208

 

27/15

2

curţi, construcţii

0,0335

 

27/16

2

curţi, construcţii

0,0569

 

27/17

2

curţi, construcţii

0,3962

 

27/17

4

curţi, construcţii

0,0266

 

27/19

2

curţi, construcţii

0,0413

 

27/19

3

curţi, construcţii

0,0149

 

28/1

3

curţi, construcţii

0,0124

 

28/4

2

curţi, construcţii

0,6248

 

28/4

3

curţi, construcţii

0,0979

 

28/4

5

curţi, construcţii

0,0861

 

28/7

3

curţi, construcţii

0,0301

 

28/7

4

curţi, construcţii

0,2036

 

31/2

3

curţi, construcţii

0,0868

 

33/2

3

curţi, construcţii

0,5283

 

33/17

2

curţi, construcţii

0,1596

 

33/17

3

curţi, construcţii

0,0336

Total

 

 

curţi, construcţii

5,4186

Comuna Slătiniţa

47

872/2-1

curţi, construcţii

0,1696

 

47

872/2-2

curţi, construcţii

0,6921

 

47

872/2-3

curţi, construcţii

0,4483

Total

 

 

curţi, construcţii

1,3100

Comuna Petru Rareş

61

1473/4

curţi, construcţii

0,1200

 

61

1474/1

curţi, construcţii

0,2800

Total

 

 

curţi, construcţii

0,4000

TOTAL

 

 

CURŢI, CONSTRUCŢII

7,1286

Municipiul Bistriţa

26/9

12

neproductiv

0,0789

 

27/1

2

neproductiv

0,0260

 

27/18

3

neproductiv

0,1010

Total

 

 

neproductiv

0,2059

TOTAL

 

 

NEAGRICOL

19,2631

Total municipiul Bistriţa

 

 

agricol + neagricol

109,4155

Total comuna Ciceu-Mihăeşti

 

 

agricol + neagricol

31,54

Total comuna Petru Rareş

 

 

agricol + neagricol

8,46

Total comuna Slătiniţa

 

 

neagricol

1,9352

TOTAL GENERAL

 

 

AGRICOL + NEAGRICOL

151,3507*)

 

*) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice cu nr. M.F. 160734.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la Legea nr. 45/2009)

 

SUPRAFEŢELE DE TEREN

din domeniul public al statului, aflate în administrarea unităţilor de cercetare-dezvoltare care trec în domeniul privat al statului, la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar sau rămân în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, după caz

 

Nr. crt.

Unitatea de cercetare-dezvoltare

Localitatea

Judeţul

Suprafaţa - ha -

1.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura - Ştefăneşti

Ştefăneşti

Argeş

280,56

2.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr - Braşov

Braşov

Braşov

37,66

3.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-Mărăcineni

Mărăcineni

Argeş

40,35

4.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda

Turda

Cluj

787,21

5.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni

Secuieni

Neamţ

189,2076

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian

Valu lui Traian

Constanţa

55,4850

7.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

Suceava

Suceava

23,90

8.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada

Livada

Satu Mare

6,27

9.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea

Tulcea

Tulcea

150,00

10.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti

Odobeşti

Vrancea

20,34

11.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa

Bistriţa

Bistriţa-Năsăud

144,8943

12.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Fălticeni

Fălticeni

Suceava

139,7200

13.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj

Cluj-Napoca

Cluj

197,5200

14.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Târgu Jiu

Târgu Jiu

Gorj

1.104,3429

15.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad

Arad

Arad

224,6200

16.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloalei

Podu Iloalei

laşi

617,4785

17.

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Băneasa

Bucureşti

-

121,8500

TOTAL

4.141,4083

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8.11 la Legea nr. 45/2009)

 

SUPRAFEŢELE DE TEREN

din domeniul public al statului, aflate în exploatarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, care trec În domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, la dispoziţia comisiilor locale de fond funciar

 

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Tarlaua

Parcela

Categoria de folosinţă

Suprafaţa - ha -

Municipiul Bistriţa

25/8

1

livadă

4,6475

 

26/1

1

livadă

0,4327

 

26/1

4/2

livadă

0,7600

 

26/4

1/1

livadă

7,5325

 

26/4

1/2

livadă

1,2318

 

26/4

2

livadă

1,8384

 

26/4

3

livadă

0,1975

 

26/4

4

livadă

0,0883

 

26/9

11

livadă

1,4891

 

28/10

1

livadă

6,3473

 

28/11

1

livadă

7,7314

 

28/12

1

livadă

2,6849

 

28/13

1

livadă

0,5656

 

28/14

1

livadă

1,3140

 

28/15

1

livadă

1,1223

 

28/16

1

livadă

1,5983

 

28/16

2

livadă

0,6316

 

28/4

1/2

livadă

4,3484

 

28/5

1

livadă

15,9750

 

28/5

7

livadă

0,0555

 

28/5

9

livadă

0,0590

 

28/6

1

livadă

3,9404

 

28/7

1

livadă

0,7442

 

28/7

2

livadă

3,2513

 

28/8

1

livadă

1,9204

 

28/9

1

livadă

3,7233

 

33/17

1

livadă

0,4163

 

33/2

2

livadă

2,1105

Total

 

 

livezi

76,7575

Comuna Slătiniţa

45

857/1

livadă

2,9624

 

45

857/4/2

livadă

0,7162

 

45

862

livadă

1,3462

 

47

872/1/1

livadă

1,4868

 

47

872/1/2

livadă

0,5029

 

47

872/1/3

livadă

0,4692

 

47

872/1/4

livadă

0,9679

 

47

880/1/1

livadă

3,9331

 

47

880/1/2

livadă

3,1771

 

47

880/1/3

livadă

1,5412

 

47

880/2

livadă

1,4916

 

48

884/2/1

livadă

0,4015

 

48

884/2/2

livadă

6,8227

 

48

884/2/3

livadă

0,3310

 

48

884/2/4

livadă

0,1588

 

48

884/3

livadă

5,8040

Total

 

 

livezi

32,1126

TOTAL

 

 

LIVEZI

108,8701

Municipiul Bistriţa

26/9

14

viţă-de-vie (vie)

1,3222

 

26/9

15

viţă-de-vie (vie)

0,1323

Total

 

 

viţă-de-vie (vie)

1,4545

Total municipiul Bistriţa

 

 

agricol

78,2120

Total comuna Slătiniţa

 

 

agricol

32,1126

TOTAL

 

 

AGRICOL

110,3246

 

Municipiul Bistriţa

25/8

2/1

drum

0,0860

 

26/5

2

drum

0,1669

 

28/10

2

drum

0,1644

 

28/11

3

drum

0,1828

 

28/12

2

drum

0,0314

 

28/14

2

drum

0,0404

 

28/15

2

drum

0,0814

 

28/5

2

drum

0,0928

 

28/5

3

drum

0,3166

 

28/5

4

drum

0,1493

 

28/5

5

drum

0,1497

 

28/5

8

drum

0,3062

 

28/6

2

drum

0,0585

 

28/7

5

drum

0,2003

 

28/8

2

drum

0,2861

 

28/9

2

drum

0,3453

 

28/9

7

drum

0,0870

Total

 

 

drumuri exploatare

2,7451

Comuna Slătiniţa

45

859

drum

0,2951

 

47

880/3

drum

0,4950

 

47

882

drum

0,3985

Total

 

 

drumuri exploatare

1,1886

TOTAL

 

 

DRUMURI EXPLOATARE

3,9337

Municipiul Bistriţa

28/5

11

neproductiv

0,0174

 

28/9

3

neproductiv

0,0367

 

28/9

6

neproductiv

0,0305

Total

 

 

neproductiv

0,0846

Municipiul Bistriţa

25/8

3

ape, bălţi (canal)

0,1019

 

26/4

5

ape, bălţi (canal)

0,0777

 

26/9

3

ape, bălţi (canal)

0,0388

 

28/4

7

ape, bălţi (canal)

0,0336

 

28/5

6

ape, bălţi (canal)

0,0267

 

28/5

10

ape, bălţi (canal)

0,0223

 

28/7

6

ape, bălţi (canal)

0,1987

 

28/9

4

ape, bălţi (canal)

0,1260

 

28/9

5

ape, bălţi (canal)

0,0170

 

28/10

4

ape, bălţi (canal)

0,0523

 

28/10

5

ape, bălţi (canal)

0,0385

 

28/11

2

ape, bălţi (canal)

0,0732

 

28/11

4

ape, bălţi (canal)

0,0911

Total

 

 

ape, bălţi (canale)

0,8978

Comuna Slătiniţa

47

800

ape, bălţi (pârâu)

2,1700

TOTAL

 

 

ape, bălţi (canale)

3,0678

Comuna Slătiniţa

45

857/2

vegetaţie forestieră

3,2900

 

45

857/3

vegetaţie forestieră

5,1200

 

45

857/4/1

vegetaţie forestieră

3,6638

 

45

857/5

vegetaţie forestieră

5,5537

 

45

861

vegetaţie forestieră

0,5713

 

47

872/3/1

vegetaţie forestieră

0,1248

 

47

872/3/2

vegetaţie forestieră

1,8152

 

47

873/1

vegetaţie forestieră

0,3569

 

48

884/1

vegetaţie forestieră

6,9879

TOTAL

 

 

vegetaţie forestieră

27,4836

Total comuna Bistriţa

 

 

neagricol

3,7275

Total comuna Slătiniţa

 

 

neagricol

30,8422

TOTAL

 

 

NEAGRICOL

34,5697

Total municipiul Bistriţa

 

 

agricol + neagricol

81,9395

Total comuna Slătiniţa

 

 

agricol + neagricol

62,9548

TOTAL GENERAL

 

 

 

144,8943

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 aprilie 2016.

Nr. 64.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexelor nr. 3.30, 8 şi 8.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 aprilie 2016.

Nr. 414.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014- 2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 20 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016, este de 44.811.156,43 lei, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013 de aprobare a programelor de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului şi de stabilire a contribuţiei Uniunii la aceste programe, denumită în continuare Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013, şi distribuită astfel:

a) pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei;

b) pentru anul 2015, 14.855.585,69 lei;

c) pentru anul 2016, 15.102.740,64 lei.”

2. Articolul 4 se abrogă.

3. La anexa nr. 1, capitolul I „Scopul Programului naţional apicol se modifică şi va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL I

Scopul Programului naţional apicol

Scopul de bază al Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, este sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.”

4. La anexa nr. 1, la capitolul II „Acţiunile Programului”, litera a) se abrogă.

5. La anexa nr. 1, la capitolul II „Acţiunile Programului”, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) combaterea varoozei şi a nosemozei;”.

6. La anexa nr. 1, la capitolul IV „Modul de finanţare”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5.126 din 12 august 2013, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,5240 lei, pentru plăţile aferente anului 2016.”

7. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, punctul 1 se abrogă.

8. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, titlul punctului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Combaterea varoozei şi a nosemozei - Achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, folosite atât în apicultura convenţională, cât şi în apicultura ecologică”.

9. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, la punctul 2, la „Condiţii de eligibilitate”, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) medicamentele folosite în apicultura ecologică trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;1.

10. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, la punctul 2, la „Condiţii de eligibilitate”, literele i) şi j) se abrogă,

11. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, la punctul 2, la „Cheltuieli eligibile”, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) preţul fără TVA al medicamentelor achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii În vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu;

b) preţul fără TVA al medicamentelor folosite pentru apicultura ecologică achiziţionate pentru întregul efectiv de albine deţinut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar, de la furnizori autorizaţi conform legislaţiei în domeniu;”.

12. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, titlul punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Refacerea efectivului de familii de albine - Achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine identificate pentru apicultura convenţională sau ecologică”.

13. La anexa nr. 1, la capitolul Vi „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, la punctul 3, la „Condiţii de eligibilitate”, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) apicultorul poate să achiziţioneze mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program numai în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi acordarea ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;”.

14. La anexa nr. 1, la capitolul VI „Detalierea acţiunilor aprobate în Program”, la punctul 3, la „Condiţii de eligibilitate”, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) în cazul apiculturii ecologice, achiziţionarea mătcilor, rolurilor pe faguri şi/sau a familiilor de albine să se facă începând din data de 1 martie a fiecărui an din stupine înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică şi este condiţionată de achiziţia medicamentelor certificate pentru apicultura ecologică de către un organism de certificare şi inspecţie îh agricultura ecologică, acreditat în România.”

15. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

*Art. 1. - (1) Beneficiarii Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, denumit în continuare Program, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. II lit. b)-e) din anexa nr. 1, achiziţionează direct toate produsele sau achiziţionează prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente:

a) cerere unică de solicitare care se depune o singură dată înainte de efectuarea oricărei achiziţii, în care menţionează acordul pentru achiziţia produselor şi/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiaşi forme asociative;

b) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că apicultorii:

(i) achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program, în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiţii finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi data acordării ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;

(ii) indiferent de forma juridică de organizare, nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative;

(iii) în cazul în care au ioc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări;

c) copia actului de identitate - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;

d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;

e) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;

f) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;

g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;

h) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevăzute la lit. a), avizat şi datat de către consiliul local;

i) copia fişei «Mişcarea efectivului familiilor de albine» din carnetul de stupină, pentru acţiunea refacerea efectivului de familii de albine.

(2) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute în cap. II lit. b)-e) din anexa nr. 1, după ce achiziţionează direct toate produsele, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Praf. Dr. G. K. Constantinescu» şi autorizate sanitar-veterinar;

b) copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Praf. Dr. G. K. Constantinescu» şi autorizate sanitar-veterinar;

c) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii, emis după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);

d) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;

e) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin, (1) lit. a);

f) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a);

g) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3) Beneficiarii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. III din anexa nr. 1, care sunt crescători de albine în sistem ecologic, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, următoarele:

a) copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, avizată şi aprobată de către direcţia pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

b) copia contractului producătorului ecologic, încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(4) Cererea unică de solicitare depusă la sediul formei asociative împreună cu documentele justificative se înregistrează într-un registru.

(5) Furnizorii de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, mătci, roiuri pe faguri, familii de albine sau de stupi nu pot fi şi beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016.

(6) Beneficiarii achiziţionează familii de albine identificate conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor.

(8) Roiurile pe faguri achiziţionate prin Program se înscriu obligatoriu în Carnetul de stupină.”

16. La anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) documentate prevăzute te ari. 1 şi toate documentele prevăzute de legislaţia naţională de constituire şi funcţionare a formelor asociative;

b) procesul-verbal sau factura de achiziţie din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile pe faguri, familiile de albine solicitate, precum şi stupii, în cazul achiziţionării acestora prin intermediul formei asociative;”.

17. La anexa nr. 2, la articolul 2 alineatul (1), litera c) se abrogă.

18. La anexa nr. 2, după articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 şi 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - În cazul în care survine decesul membrului apicultor, beneficiar al sprijinului financiar, după data depunerii cererii unice de solicitare a sprijinului financiar la forma asociativă, se procedează astfel:

a) moştenitorul depune la forma asociativă o «cerere de solicitare a sprijinului pentru moştenitor» însoţită de următoarele documente:

(i) copie a certificatului de deces al apicultorului;

(ii) copie a certificatului de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public;

(iii) copie a declaraţiei notariale de împuternicire a moştenitorului desemnat să primească suma cuvenită, în cazul în care există mai mulţi moştenitori;

(iv) copie act de identitate;

b) forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-centrul judeţean, centrul municipiului Bucureşti o «cerere de modificare date» însoţită de următoarele documente:

(i) copie a certificatului de deces al apicultorului, semnată şi ştampilată de forma asociativă;

(ii) copie â certificatului de calitate de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, semnată şi ştampilată de forma asociativă;

(iii) copie a declaraţiei notariale de împuternicire a moştenitorului desemnat să primească suma cuvenită, în cazul în care există mai mulţi moştenitori, semnată şi stampilată de forma asociativă;

(iv) copie act de identitate moştenitor, semnată şi ştampilată de forma asociativă.

Art. 22. - (1) Formele asociative au obligaţia, în cel mult 45 de zile lucrătoare de la data încasării ajutorului financiar de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, atât de a plăti membrilor apicultori sumele autorizate la plată, cât şi de a transmite la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură documente privind efectuarea plăţilor către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit.

(2) Documentele privind efectuarea plăţilor către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit pot fi depuse şi după termenul prevăzut la alin. (1), în termen de 25 de zile lucrătoare aplicându-se formelor asociative o reducere de 0,5% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aprobate la plată şi nedistribuite, însoţite de documente justificative prin care se motivează întârzierea,

(3) Fac excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1) formele asociative care se află în una din situaţiile:

a) decesul apicultorului beneficiar al sprijinului, al reprezentantului legal al formei asociative, caz în care forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură copia certificatului de deces;

b) emiterea unui act administrativ pe numele formei asociative prin care s-a dispus blocarea contului în care au fost virate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sumele autorizate la plată pentru apicultorii beneficiari ai sprijinului, caz în care forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură copia actului administrativ din care reiese blocarea contului;

c) incapacitate profesională de lungă durată a reprezentantului legal sau a apicultorului membru al acesteia, în care forma asociativă depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură copii ale documentelor justificative, conform legislaţiei specifice în vigoare.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (3), forma asociativă are obligaţia de a depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură documentele privind efectuarea plăţilor către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care forma asociativă este în măsură să facă acest lucru, dar nu mai mult de 1 martie 2017, împreună cu documentele doveditoare ale situaţiei invocate.

(5) în cazul în care forma asociativă nu face dovada plăţilor către apicultorii beneficiari ai sumelor cuvenite, în termenele prevăzute la alin. (1), (2) şi (4), aceasta nu mai poate solicita sprijin pentru nicio măsură din Program, în următorii doi ani, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură notifică apicultorii, membri ai formei asociative respective, cu privire la acest fapt.”

19. La anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se abrogă.

20. La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

,,e1) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente; “,

21. La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), literele f)-h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,f) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

g) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);

h) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);”.

22. La anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) copia carnetului de stupină pentru mişcarea efectivului din carnetul de stupină, pentru acţiunea refacerea efectivului de albine.”

23. La anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) trebuie să fie în limba română sau însoţit de traducerea legalizată a acestuia, după caz.”

24. La anexa nr. 2, articolul 4 se abrogă.

25. La anexa nr. 2, după articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Atât reprezentanţii formelor asociative, cât şi apicultorii selectaţi care au depus cerere unică de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant.

(2) Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată “

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Emanoil Radu Dascălu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 13 aprilie 2016.

Nr. 279.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

Nr. 546 din 11 aprilie 2016

Nr. 716 din 12 aprilie 2016

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.890 din 8 aprilie 2016 ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi Referatul de aprobare nr. 109.602 din 12 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

luând în considerare prevederile:

- art. 12 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi modificările ulterioare;

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi pădurilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 10 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setei în perioada 18 aprilie-27 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Simona Allice Man,

Cristiana Paşca Palmer

secretar de stat

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (1), al art. 138 şi al art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 1.162.

 

ANEXĂ

 

CARTA

drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale

 

Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de organul fiscal central având ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În scopul efectuării acestor activităţi organul fiscal central va proceda, în principal, la:

a) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii de la autorităţi şi instituţii publice:

b) analiza tuturor informaţiilor, documentelor şi a altor mijloace de probă referitoare la situaţia fiscală a persoanei fizice verificate;

c) confruntarea informaţiilor obţinute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declaraţiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terţe persoane;

d) solicitarea, în condiţiile legii, de informaţii, clarificări, explicaţii, documente şi alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată şi/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

e) discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată şi/sau cu împuterniciţii acesteia;

f) stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, prin utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nr. 3.733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora, precum şi a obligaţiilor fiscale corespunzătoare acesteia;

g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condiţiile legii.

Durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal central şi nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informaţii din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Stimate contribuabil,

Pe timpul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale aveţi următoarele drepturi:

1. Conform prevederilor art. 138 alin, (6) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare.

Avizul de verificare va fi comunicat potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.

Avizul de verificare cuprinde:

a) temeiul juridic al verificării;

b) data de începere a verificării;

c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;

e) locul desfăşurării verificării şi persoana de contact la care vă veţi prezenta;

f) solicitarea de informaţii şi înscrisuri relevante pentru verificare.

Aveţi la dispoziţie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, pentru prezentarea documentelor justificative şi a altor clarificări relevante pentru situaţia dumneavoastră fiscală personală.

2. Conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale.

Amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a dumneavoastră, pentru motive justificate.

În acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramată acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale.

3. Conform prevederilor art. 141 alin. (3) şi art. 124 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pe toată durata exercitării verificării situaţiei fiscale personale aveţi dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.

4. Conform prevederilor art. 140 alin. (3) din Codul de procedura fiscală, aveţi dreptul de a solicita în scris schimbarea locului de desfăşurare a verificării situaţiei fiscale personale la:

a) domiciliul dumneavoastră;

b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă şi sediul său profesional.

Solicitarea pentru desfăşurarea verificării situaţiei fiscale personale la domiciliul dumneavoastră sau la domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistenţă se depune la organul fiscal central înainte de data începerii verificării situaţiei fiscale personale înscrisă în avizul de verificare.

5. Conform prevederilor art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informaţiilor şi înscrisurilor relevante pentru verificare cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

6. Conform prevederilor art. 138 alin. (7), (14), (15), (16) şi ale art. 143 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale şi de a numi persoane pentru a furniza informaţii.

Aveţi dreptul să colaboraţi la constatarea stărilor de fapt fiscale, aveţi dreptul să daţi informaţii, să prezentaţi înscrisuri relevante pentru verificarea situaţiei fiscale personale, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condiţiile legii.

La începerea verificării fiscale, aveţi dreptul să numiţi persoane care să dea informaţii.

Dacă informaţiile date de dumneavoastră sau cele ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa şi aftor persoane pentru obţinerea de informaţii în condiţiile legii.

7. Conform art. 66 din Codul de procedură fiscală, soţul/soţia, rudele ori afinii dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.

De asemenea, au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii şi alte persoane conform prevederilor art. 67 din Codul de procedură fiscală.

Persoanele prevăzute la art. 67, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră.

8. Conform prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie.

9. Verificarea situaţiei fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă conform prevederilor art. 138 alin. (18) din Codul de procedură fiscală.

Potrivit dispoziţiilor art. 144 din Codul de procedură fiscală, prin excepţie de la prevederile art. 138 alin. (18), conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor.

10. Conform prevederilor art. 11 din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.

În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la dumneavoastră, cum ar fi: datele de identificare, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi cuantumul veniturilor, natura, sursa şi valoarea bunurilor, plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori documente prezentate de către dumneavoastră, plătitori sau terţi.

11. Conform prevederilor art. 145 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării situaţiei fiscale personale.

Aveţi dreptul de a fi informat pe parcursul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale asupra constatărilor rezultate potrivit dispoziţiilor art. 138 alin. (17).

La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal vă prezintă constatările şi consecinţele lor fiscale, acordându-vă posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu excepţia cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării situaţiei fiscale personale sau în cazul în care dumneavoastră renunţaţi la acest drept şi notificaţi, în scris, acest fapt organelor fiscale.

Data, ora şi locul prezentării concluziilor vă vor fi comunicate, în scris, în timp util.

Aveţi dreptul să vă exprimaţi, în scris, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările verificării situaţiei fiscale personale, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării acestora de către organul fiscal.

Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale vi se va comunica potrivit dispoziţiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.

12. Conform prevederilor art. 268, 269 şi ale art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, aveţi dreptul de a contesta actul administrativ fiscal emis în urma verificării situaţiei fiscale personale.

În cazul în care vă simţiţi lezat de rezultatul verificării situaţiei fiscale personale, aveţi dreptul să contestaţi actul administrativ fiscal emis cu această ocazie de organul de verificare fiscală.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

a) datele dumneavoastră de identificare;

b) obiectul contestaţiei;

c) motivele de fapt şi de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.

Contestaţia se depune în scris, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal în urma verificării situaţiei fiscale personale, la organul fiscal emitent al actului atacat şi nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Pe timpul desfăşurării verificării situaţiei fiscale personale aveţi următoarele obligaţii:

1. Conform prevederilor art. 138 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central.

În situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declaraţia se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. În acest caz, solicitarea se anexează la avizul de verificare.

În situaţia în care solicitarea are loc pe perioada verificării situaţiei fiscale personale, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.

2. Conform prevederilor art. 10 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de cooperare cu organul fiscal central.

În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastră aveţi obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 10 alin. (1) din acelaşi act normativ de a coopera cu organul fiscal central în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către dumneavoastră, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care vă sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală şi procesual penală.

Aveţi obligaţia să întreprindeţi măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităţilor ce vă stau la dispoziţie.

3. Conform prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a furniza informaţii.

În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 58 din Codul de procedură fiscală de a furniza organului fiscal central informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale.

4. Conform prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a prezenta înscrisuri.

În situaţia în care aveţi calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, dumneavoastră sau altă persoană împuternicită de dumneavoastră aveţi/are obligaţia prevăzută de dispoziţiile art. 64 din Codul de procedură fiscală de a pune la dispoziţia organului fiscal central registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

5. Conform prevederilor art. 65 din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a permite efectuarea constatărilor la faţa locului.

Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea situaţiei fiscale personale, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal central să efectueze o constatare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Potrivit dispoziţiilor art. 27 din Constituţia României, republicată, funcţionarii împuterniciţi de organul fiscal central şi experţii folosiţi în acţiunea de verificare nu au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră decât cu acordul dumneavoastră.

În cazul în care constatările în interes fiscal fac necesar accesul funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal central şi al experţilor, dacă este cazul, în domiciliul sau reşedinţa dumneavoastră şi nu sunteţi de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente.

6. Conform prevederilor art. 147 coroborate cu cele ale art. 118 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, aveţi obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală.

7. Conform prevederilor art. 146, art. 156 alin. (1) şi ale art. 173 din Codul de procedură fiscală, precum şi prevederilor art. 117 din Codul fiscal, aveţi obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.