MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 273/2016

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 184 (XXVIII) - Nr. 273         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 aprilie 2016

 

SUMAR

 

DECRETE

 

377. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

378. - Decret privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

379. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

 

380. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău

 

381. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana al Judeţului Bihor

 

382. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov

 

383. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov

 

384. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău

 

385. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi

 

386. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj

 

387. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu

 

388. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

 

389. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita

 

390. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

213. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea anexei nr. 1.1 „Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

15. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015

 

16. - Hotărâre privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora

 

17. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 21/2015;

 - Hotărârea Guvernului nr. 159/2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor de poliţie Bărăscu Alexandru Adrian-Augustin îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 377.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul Român de Informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informaţii şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţârii nr. 60/2016,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Enescu Ion Marian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 378.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al Judeţului Arad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 379.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al Judeţului Bacău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 380.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al Judeţului Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al Judeţului Bihor.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 381.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţa „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 382.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 383.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor Interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al Judeţului Buzău.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 384.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu ştirbei” al Judeţului Călăraşi

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 385.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 386.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 387.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de lupta Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al Judeţului Gorj.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 388.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 389.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 7 aprilie 2016.

Nr. 390.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1.1 „Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 96 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1.1 „Lista funcţiilor de conducere şi control care beneficiază de autorizaţii de călătorie pe căile ferate române conform articolului 2 alineatul (2) din ordonanţă” la anexa nr. 1 „Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 7 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 3, a treia liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

B- director Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, director Organismul de Notificare Feroviar Român, director Organismul de Licenţe Feroviar Român;”.

2. După punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8-10, cu următorul cuprins:

„8. Funcţiile din cadru) Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile «Valabilă la tren IC» şi «Valabilă la VD - single» sunt următoarele:

- director general;

- director general adjunct;

- alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei transport feroviar şi Direcţiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor, aprobată de ministrul transporturilor.

9. Funcţiile din cadrul Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGI FER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunile «Valabilă la tren IC» şi «Valabilă la VD» sunt următoarele:

- director economic;

- investigator şef;

- consilier;

- şef serviciu;

- investigator;

- şef birou;

- alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei transport feroviar şi Direcţiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor, aprobată de ministrul transporturilor.

10. Funcţiile din cadrul Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGI FER care beneficiază de autorizaţii de călătorie gratuită pe calea ferată cu menţiunea «Valabilă la tren IC» sunt următoarele:

- membrii consiliului de conducere;

- consilier juridic;

- expert;

- referent cu studii superioare;

- alte funcţii pe baza fundamentării necesităţii, cu avizul Direcţiei transport feroviar şi Direcţiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor, aprobată de ministrul transporturilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

 

Bucureşti, 22 martie 2016.

Nr. 213.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015

 

Având în vedere prevederile art. 114 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 110 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,

văzând observaţiile şi propunerile formulate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin adresele cu nr. 91.853 din 11 martie 2016 şi nr. 92.230 din 31 martie 2016, înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 2.576 din 16 martie 2016 şi nr. 75 din 31 martie 2016,

luând în considerare observaţiile şi propunerile formulate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa cu nr. 7.169 din 17 martie 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 3.520 din 18 martie 2016,

văzând propunerile Grupului de lucru pentru coordonarea implementării şi a gestionării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,

ţinând cont de necesitatea funcţionării în bune condiţii a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,

în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) şi al art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,

Autoritatea Electorală Permanentă emite prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 2 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicaţii informatice, echipamente de comunicaţii de date şi echipamente de protecţie împotriva incidentelor de securitate cibernetică şi staţii de lucru pentru administratori, asigurat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Sistemul informatic central funcţionează în Centrul de Date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, într-un spaţiu special destinat acestui scop la care au acces reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi membrii Biroului Electoral Central.”

2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

-(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură înregistrarea convorbirilor telefonice prevăzute la art. 18 alin. (4), art. 21 alin. (4) şi art. 24 alin. (5), precum şi a convorbirilor efectuate prin intermediul Centrului de suport tehnic.”

3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare, sunt notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul, data şi ora sesiunii de examinare.”

4. La articolul 7, alineatele (7)-(9) se abrogă.

5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă prin tragere la sorţi dintre persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la art. 7 alin. (2). Rezultatul tragerii la sorţi este consemnat într-un proces-verbal.

(2) Numărul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare dintr-o circumscripţie electorală, desemnaţi prin tragere la sorţi, va fi cu 20% mai mare faţă de numărul secţiilor de votare din localitatea respectivă.

(3) Fracţiunile rezultate din operaţiunea prevăzută la alin. (2) se rotunjesc la 1.

(4) Tragerea la sorţi prevăzută la alin. (1) va fi efectuată pe localităţi, criteriul avut în vedere fiind localitatea indicată în cererea depusă conform art. 7 alin. (4),

(5) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la art. 7 alin. (2) care nu au fost desemnate operatori de calculator, conform procedurii prevăzute la alin. (1), rămân la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator.

(6) în cazul în care într-o localitate, în urma examinării prevăzute la art. 7 alin. (2), au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuată dintre persoanele declarate admise care, până la data tragerii la sorţi prevăzută de alin. (1), îşi exprimă în scris acordul pentru exercitarea funcţiei de operator de calculator în localitatea respectivă.

(7) Operatorii de calculator desemnaţi potrivit alin. (1), dar care nu sunt repartizaţi pe secţii de votare, vor fi prezenţi în preziua şi în ziua votării la sediile birourilor electorale de circumscripţie, având următoarele sarcini:

a) acordarea suportului tehnic pentru remedierea disfuncţionalităţilor SIMPV, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

b) înlocuirea operatorilor de calculator repartizaţi pe secţii de votare care nu îşi pot îndeplini atribuţiile.”

6. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Operatorii de calculator exercită următoarele atribuţii principale:”.

7. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) sunt prezenţi la testele privind funcţionarea SIMPV organizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;”.

8. La articolul 10 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) sunt prezenţi în secţia de votare în preziua votării, de la ora 18,00 până la finalizarea activităţilor din ziua respectivă, precum şi în ziua votării de la ora 06,00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;

c) înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora de mecanismul integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa SIMPV;”.

9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - La intrarea în localul de vot. alegătorii au obligaţia de a prezenta actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare.”

10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) După validarea operaţiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secţiile de votare unde alegătorii sunt înscrişi în listele electorale permanente situaţiile în care aceştia figurează că au fost înscrişi în SIMPV la alte secţii de votare, decât unde au fost arondaţi conform domiciliului sau reşedinţei, după cum urmează:

a) pentru secţiile de votare din ţară, în interfaţa ADV va apărea mesajul «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., înscris în lista electorală permanentă la poziţia ................................... figurează ca înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ......, în localitatea ..................................., judeţul ..................................., la ora ................ (hh.mm)»;

b) pentru secţiile de votare din străinătate, SIMPV va transmite mesajul «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., înscris în lista electorală permanentă la poziţia ................................... figurează ca înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ......, în localitatea ..................................., statul..................................., la ora ................ (hh.mm)»;

11. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul cetăţenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă.”

12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) La alegerile locale generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:

a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective, mesajul va fi «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ...................................,este înscris în lista electorală permanentă a acestei secţii de votare la poziţia nr. ........»;

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi «Persoana cu CNP ..................................., nu a împlinit vârsta de 18 ani»;

c) pentru codul numeric personal al persoanei căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, mesajul va fi «Persoana ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ...................................,, figurează cu dreptul de vot interzis!»;

d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul va fi «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ...... din localitatea

judeţul ..................................., la ora ................ (hh.mm)»;

e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o altă secţie de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi «Alegătorul ...................................  (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., este înscris în lista electorală permanentă a Secţiei de votare nr. ....., din localitatea ..................................., judeţul ...................................»;

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi «Persoana cu CNP ..................................., nu este înscrisă în listele electorale permanente».

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de calculator predând, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător în cazul cetăţenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă.

(7) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut la anexa nr. 4.”

13. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care figurează ca înscris în SIMPV, mesajul va fi «Alegătorul ...................................  (Se trec numele şi prenumele.), figurează  ...................................  (Se trac data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.),  că a fost înscris în SIMPV, la Secţia de votare nr. ....., din localitatea ...................................,  judeţul ..................................., la ora ................ (hh.mm)»“

14. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Codurile numerice personale sau datele de identificare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.

(2) În urma preluării datelor de identificare prevăzute la alin. (1), în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 18 şi 19.”

15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) La alegerile parlamentare generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:

a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective, mesajul va fi «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., este înscris în lista electorală permanentă a acestei secţii de votare la poziţia nr. ......»;

b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi «Persoana cu CNP ..................................., nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;

c) pentru codul numeric personal al persoanei căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot, mesajul va fi «Persoana ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., figurează cu dreptul de vot interzis!»;

d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, mesajul va fi «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ......., din localitatea ..................................., judeţul ................................... la ora................ (hh.mm)»;

e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate mesajul va fi «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP..................................., figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ......, din localitatea ..................................., statul ..................................., la ora ................ (hh.mm)»;

f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi «Alegătorul ................................... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP..................................., este înscris în lista electorală permanentă a Secţiei de votare nr. ......., din localitatea ..................................., judeţul ................................... »;

g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi «Persoana cu CNP ..................................., nu este înscrisă în listele electorale permanente.»

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care S-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de calculator predând, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral ai secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.

(4) în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.

(6) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.”

16. La articolul 22, litera a) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi nu şi-a exercitat deja dreptul de vot, mesajul va fi «Alegătorul ...................................(Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ..................................., este înscris în listele electorale permanente ale acestei secţii de votare la poziţia nr. .................... »;

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de calculator predând, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.

.............................................................................................................................................

(6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.”

17. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Situaţiile prevăzute la alin, (1) lit. b) - g) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.”

18. La articolul 27, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) Până la data de 15 aprilie 2016, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale predă Autorităţii Electorale Permanente codul-sursă al aplicaţiei informatice pentru verificarea datelor de identificare ale alegătorilor.”

19. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum şi jurnalele operaţiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe toată durata necesară asigurării scopului şi obiectivelor SIMPV, precum şi pe durata prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor electorale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

20 La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Autoritatea Electorală Permanentă, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuterniceşte Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze operaţiuni privind colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV.”

21. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

22. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Florin-Constantin Mituleţu-Buică

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Modelul procesului-verbal pentru constatarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal

 

Statul:

Localitatea:

Secţia de votare nr. .......

 

PROCES-VERBAL

pentru constatarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal

încheiat în data ......................

 

Nr. crt.

Indicativ

disfuncţionalitate*

Constatare şi notificare

Remediere şi notificare

Ora constatării

Ora notificării Biroului electoral de circumscripţie

Ora notificării Centrului de suport tehnic

Ora remedierii

Ora notificării Biroului electoral de circumscripţie

Ora notificării Centrului de suport tehnic

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora se va trece în format hh, mm.

 

* Indicativ disfuncţionalitate (Se va trece în tabel.):

A - defecţiune a terminalului informatic;

B - defecţiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;

C - defecţiune a conexiunii la internet;

D - imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; E - întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor;

F - altele - se vor preciza în tabel.

 

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Operatorul de calculator al secţiei de votare

.............................................................................................

.............................................................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila de control)

(numele, prenumele şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

Modelul formularului privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV

 

Statul:

Localitatea;

Secţia de votare nr. ......

 

FORMULAR

pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Caz semnalat de SIMPV*

Semnătura operatorului de calculator

Decizia preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare**

Semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

Constituie cazuri deosebite următoarele situaţii:

a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai puţin de 18 ani;

b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;

c) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;

d) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi la altă secţie de votare.

Se aplică ştampila de control a secţiei de votare.


* Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: .are mai puţin de 18 ani”, „fără drept de vot”, .arondat la altă secţie da votare* sau .figurează deja în SIMPV”.

** Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: .poate să voteze” sau .nu poate să voteze”.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRÂRE

privind condiţiile de aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora

 

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (5), ale art. 120 şi ale art. 123 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. (5) şi al art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarul aduce la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefectului, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din unitatea administrativ-teritorială, precum şi sediile acestora,

(2) Prin aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aducerea la cunoştinţă publică a informaţiilor cuprinse în Registrul secţiilor de votare.

(3) Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a sediilor acestora se realizează prin următoarele modalităţi:

a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, precum şi pe site-ul instituţiei prefectului;

b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, (a sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de către cetăţeni;

c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare;

d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.

(4) Aducerea la cunoştinţă publică, în modalităţile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora este obligatorie.

(5) Publicaţiile privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi sediile acestora, afişate în locurile publice frecventate de către cetăţeni şi la sediile secţiilor de votare, pot conţine numai extrase aferente zonei teritoriale sau secţiei de votare unde se face afişarea.

Art. 2. - Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora poate fi realizată şi prin mijloace de publicitate amplasate, conform legii, în interiorul incintelor centrelor comerciale, ale supermarketurilor, ale hipermarketurilor, în parcuri sau în alte zone publice.

Art. 3. - (1) Primarii au obligaţia de a asigura montarea de indicatoare, panouri şi/sau a altor mijloace de orientare către sediile secţiilor de votare.

(2) Mijloacele de orientare către sediile secţiilor de votare, prevăzute la alin. (1), se vor monta la loc vizibil, în zone publice frecventate de către cetăţeni.

Art. 4. - În cadrul publicaţiilor şi al celorlalte mijloace de aducere la cunoştinţă a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum şi a sediilor acestora este interzisă folosirea unor însemne sau a unor îmbinări ale culorilor care fac trimitere la denumirile şi semnele permanente sau electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 16.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la sorti a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora

 

Având în vedere art. 15 alin. (2)-(4), art. 16 alin. (2) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Constantin-Florin Mituleţu-Buică

 

Bucureşti, 6 aprilie 2016.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora

 

Art. 1. - (1) Tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

a) tragerea la sorţi este organizată de Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ şi la nivelul municipiului Bucureşti;

b) tragerea la sorţi se face în două etape, pe funcţii, în următoarea ordine: funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi apoi funcţia de locţiitor al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare;

c) tragerea la sorţi se face pe localităţi, în ordinea alfabetică a acestora;

d) tragerea la sorţi se face pe secţii de votare, în ordinea numerotării stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 20 alin. (4) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;

e) tragerea la sorţi se face pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare;

f) tragerea la sorţi se face pe baza criteriului studiilor absolvite, În următoarea ordine: absolvenţii de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, apoi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi apoi absolvenţii învăţământului general obligatoriu.

(2) în sensul prezentei metodologii termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) expert electoral jurist - absolvent de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice, înscris în Corpul experţilor electorali;

b) expert electoral cu studii superioare - absolvent de studii universitare de licenţă în alt domeniu decât cei ai ştiinţelor juridice, înscris în Corpul experţilor electorali.

Art. 2. - Tragerea la sorţi pentru funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare se organizează la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pentru fiecare localitate, respectiv sector, după cum urmează:

a) etapa 1: se desemnează experţii electorali jurişti la secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali jurişti se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;

b) etapa 2: se desemnează experţii electorali jurişti la secţia de votare care funcţionează în aceeaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali jurişti se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;

c) etapa 3: se desemnează experţi electorali jurişti disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral;

d) etapa 4: se desemnează experţii electorali cu studii superioare la secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt arondaţi mai mulţi experţi electorali cu studii superioare se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;

e) etapa 5: se desemnează experţii electorali cu studii superioare la secţia de votare care funcţionează în acelaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt arondaţi mai mulţi experţi electorali cu studii superioare se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;

f) etapa 6: se desemnează experţii electorali cu studii superioare disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral;

g) etapa 7: se desemnează experţii electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu la secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali care au absolvit învăţământul general obligatoriu se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;

h) etapa 8: se desemnează experţii electorali care au absolvit cel puţin învăţământul generai obligatoriu la secţia de votare care funcţionează în acelaşi sediu cu secţia de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral; dacă la aceeaşi secţie de votare sunt înregistraţi mai mulţi experţi electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu se desemnează în mod aleatoriu unul dintre aceştia;

i) etapa 9: se desemnează experţii electorali care au absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu disponibili în cadrul unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral;

j) etapa 10: în situaţia în care, după executarea etapelor 1-9, există localităţi cu locuri vacante de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, ocuparea acestora se realizează prin desemnarea experţilor electorali disponibili în judeţ sau municipiul Bucureşti, în funcţie de apropierea de sediul secţiei de votare la care sunt arondaţi conform Registrului electoral, în următoarea ordine: experţi electorali jurişti, experţi electorali cu studii superioare şi experţi electorali care au absolvit învăţământul general obligatoriu.

Art. 3. - După ocuparea locurilor de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare, pentru ocuparea locurilor de locţiitor al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare se execută în mod corespunzător etapelor prevăzute de art. 2.

Art. 4. - Dacă în cadrul unei etape prevăzute la art. 2 şi 3 sunt identificaţi cel puţin doi experţi electorali care îndeplinesc condiţiile pentru a ocupa funcţia de preşedinte al unui birou electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, după caz, desemnarea se va face în mod aleatoriu.

Art. 5. - Distanţa dintre domiciliu sau reşedinţă şi sediul secţiei de votare la care este arondat un expert electoral, conform Registrului electoral, se stabileşte pe baza coordonatelor asociate sediilor secţiilor de votare furnizate de sistemul de poziţionare globală (GPS).

Art. 6, - înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se va efectua prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 2 şi 3.

 

RECTIFICĂRI

 

La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2015, se face următoarea rectificare:

- la lit. E, nr. crt. 23, în loc de: „Societatea Comercială «Grup Exploatare Palat CFR» - S.A.” se va citi: „Societatea Comercială «Grup Exploatare şi întreţinere Palat CFR» - SA.”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 21 martie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. I lit. D pct. 33, în loc de: „prevăzute în anexa nr. 5 la...”se va citi: „prevăzute în anexa nr. 6 la...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.