MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 710/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 710         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 septembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.878/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 62 din 28 iulie 2015 privind propunerile de actualizare a numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de 2.611 posturi de notar public, din care 2.413 notari publici în funcţie, 97 de notari publici suspendaţi, 83 de posturi destinate examenului de definitivat, 5 posturi destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 13 posturi destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2015, se actualizează cu 10 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2015 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.

Art. 3. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei,

Alin Lucian Antochi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2015.

Nr. 2.878/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

I. Camera Notarilor Publici Alba Iulia

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia

judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2015

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de

definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul tocurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

18

18

-

-

-

-

-

 

 

 

Zlatna

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Cugir

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Mureş

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Teiuş

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Blaj

Blaj

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

Câmpeni

Câmpeni

4

4

-

-

-

-

-

 

 

Sebeş

Sebeş

6(1)

5(2)

-

-

-

-

1. Brînzaş Elena Mihaela

 

Total judeţ

 

 

38(1)

36(2)

1

-

-

-

1

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7

7

-

-

-

-

-

 

 

 

Călan

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Brad

Brad

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

Deva

Deva

15

15

-

-

-

-

-

 

 

 

Ilia

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Simeria

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

-

-

-

 

 

Petroşani

Petroşani

6

6

-

-

-

-

-

 

 

 

Petrila

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Lupeni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

41

1

-

-

-

-

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

45(1)

44

-

-

-

-

1. Leş Ioan

 

 

 

Cisnădie

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Sibiului

-

-(2)

_

-

-

-

-

 

 

Agnita

Agnita

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Avrig

Avrig

3(1)

2

-

-

-

-

1. Toma Ionela Laura

 

 

Mediaş

Mediaş

7(1)

6(2)

-

-

-

-

1. Hentea Domonique

 

 

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

-

-

-

 

 

 

Miercurea Sibiului

1

-(2)

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

63(1)

59(2)

1

-

-

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

143(1)

136(2)

3

-

-

-

4

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 21.01.2015

1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 08.01.2013

1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Alba Iulia: Enăchescu Mihai din 8.05.2015, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 13/05.03.2015

1 notar public numit în Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată în Sebeş: Beldean Violeta din 27,05.2014

1 notar public numit în Ocna Sibiului şi asociat pe durată nedeterminată în Sibiu: Bexa Mircea din 24.11.2014, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 86/10,10.2014

1 notar public numit în Miercurea Sibiului asociat pe 5 ani în Sibiu: Crăciun Mihaela din 13.10.2014

1 notar public numit în Aiud şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012

1 notar public numit în Cugir şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Oprea Simona din 2.07.2013

1 notar public numit în Simeria şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Hotoiu Alexandra din 13.10.2014, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 71/05.09.2014

1 notar public numit în Mediaş şi asociat pe 10 ani în Sibiu: Nistor Ana Corina din 13.10.2014

1 notar public numit în Brad şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Petruica Maria Cristina din 12,12.2014

1 notar public numit în Sebeş şi asociat pe durată nedeterminată în Alba Iulia: Teodorescu Dan din 7.04,2015

1 notar public numit în Blaj şi asociat pe durată nedeterminată în Alba Iulia: Teodorescu Răzvan din 7.04.2015.

 

ANEXA Nr. 2

 

            II. Camera Notarilor Publici Bacău

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia

judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2015

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de

definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul tocurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bacău

Bacău

Bacău

36(1)

34(2)

-

-

-

-

1. Ionescu Mircea

2. Blăgan Alexandru Iosif

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Răcăciuni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Sascut

1

-

-

-

-

1

-

 

 

Buhuşi

Buhuşi

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

-

-

-

 

 

 

Balcani

2(1)

-

-

-

-

1

1. Spiridon Cristina

 

 

 

Comăneşti

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

-

-

-

 

 

 

Slănic Moldova

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Podu Turcului

Podu Turcului

2

1

-

-

1

-

-

 

 

 

Răchitoasa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

62(1)

55(2)

1

-

1

2

3

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Bicazu Ardelean

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Poiana Teiului

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Piatra-Neamţ

Piatra-Neamţ

22

22(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Borleşti

2(1)

-

-

-

1

-

1. Grigoraş Mihaela

 

 

 

Roznov

2

2

-

-

-

-

-

 

 

Roman

Roman

12

12(2)

-

-

-

-

-

 

 

Târgu-Neamţ

Târgu-Neamţ

5

5

-

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti

1

1

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

49(1)

46(2)

1

-

1

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

111(1)

101(2)

2

-

2

2

4

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi,

(2) 1 notar public numit în Piatra Neamţ şi asociat pe 5 ani în Târgu-Neamţ: David Radu Constantin din 3.03.2011

1 notar public numit în Roman şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012

1 notar public numit în Răchitoasa şi asociat pe 5 ani în Poiana Teiului: Tudor V. Viorel din 3.03.2010

1 notar public numit în Bacău şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010

2 notari publici numiţi în Bacău şi asociaţi pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010 şi Filip Ana Maria Cristina din 26,04.2012

1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bacău: Bîrgăoanu Adina Beatrice din 28.03,2014

 

ANEXA Nr. 3

 

III. Camera Notarilor Publici Braşov

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia

judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2015

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de

definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul tocurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Braşov

Braşov

Braşov

63(1)

60

-

1

-

-

1. Buzea Valeria Doina

2. Beşchia Georgeta Daniela

 

 

 

Budila

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Codlea

3

3

-

-

-

-

-

 

 

 

Cristian

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Feldioara

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Săcele

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Tărlungeni

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Teliu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Prejmer

2(1)

-

-

-

-

-

1. Bobb Camelia

2. Dobrescu Iulia Nicoleta

 

 

 

Predeal

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Sânpetru

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Ghimbav

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Hălchiu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Hărman

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

-

-

-

 

 

 

Şinca Veche

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Şercaia

1(1)

-

-

-

-

-

1. Aioanei Genoveva

 

 

 

Ucea

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Victoria

2

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Voila

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Rupea

Rupea

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Comăna

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Ticuş

1

-(2)

1

-

-

-

-

 

 

Zărneşti

Râşnov

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Fundata

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Holbav

-

- (2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Moeciu

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Burlan Ioana Suzana

 

 

 

Zărneşti

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Poiana Mărului

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Bran

1

1

_

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

100(1)

89(2)

4

1

-

-

6

2.

Covasna

Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului

3(1)

2

-

-

-

-

1. Barbu Silviu Gabriel

 

 

 

Sita Buzăului

1(1)

-

-

-

-

-

1..Tamaş Alina

 

 

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

9

9(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Bixad

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Ozun

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Baraolt

3(1)

2(2)

-

-

-

-

1. Filip Alitha Sorana

 

 

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

4

4

-

-

-

-

-

 

 

 

Breţcu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Covasna

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Zagon

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

23(1)

19(2)

1

-

-

-

3

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

123(1)

108(2)

5

1

-

-

9

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Predeal şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 22.05.2015, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 29/19.05.2015

1 notar public numit în Săcele şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 13.03.2015

1 notar public numit în Hălchiu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Roşu Ramona Elena din 2.03.2012

1 notar public numit în Ghimbav şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gontea Ionuţ Dan Mircea din 1.08.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 19/18.06.2013

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit în Ucea şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Sârbu Adrian Ioan din 6.02.2015

1 notar public numit în Breţcu şi asociat până la 27.03.2021 în întorsura Buzăului: lagăr Mihaela din 12.03.2015

1 notar public numit în Breţcu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Roth Jeno din 3.11.2014

1 notar public numit în Teliu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Csorik Ioan Christian din 3.11.2014

1 notar public numit în Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 2.07.2013

1 notar public numit în Sfântu Gheorghe şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Muşina Iulia din 26.11.2013

1 notar public numit în Hărman şi asociat pe 7 ani în Braşov: Bălan Mihai din 8.01.2013

1 notar public numit în Rupea şi asociat pe 5 ani în Braşov: Oancea Răzvan din 28.01.2011

1 notar public numit în Rupea şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vrabie Mircea din 23.09.2014

1 notar public numit în Vulcan şi asociat pe 5 ani în Rupea: Mija Cătălina din 28.03.2012

1 notar public numit în Poiana Mărului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gigîrtu Pumnea Sorin din 23.03.2011

1 notar public numit în Fundata şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013

1 notar public numit în Cristian şi asociat până la 31.12.2015 în Braşov: Petrescu Manuela Ada din 18.05.2015, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/19.02.2015

1 notar public numit în Ozun şi asociat pe 3 ani şi 7 luni în Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 7.05.2012

1 notar public numit în Vama Buzăului şi asociat pe 3 ani în Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 10.03.2014, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 11/24.02.2014

1 notar public numit în Holbav şi asociat, pe durată nedeterminată, în Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/20.02.2013

1 notar public numit în Feldioara şi asociat pe 3 ani în Braşov: Ion Cătălin din 08.01.2014, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 30/26.09.2013

1 notar public numit în Ticuş şi asociat pe 15 ani în Braşov; Hotăran Violeta din 01.08.2014

1 notar public numit în Budila şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Cristolovean Alexandra din 15.05.2015, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 23/28.04.2015

1 notar public numit în Zagon şi asociat pe durată nedeterminată în Târgu Secuiesc: Papp Reka din 13.05.2015, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 12/02.03.2015

1 notar public numit în Râşnov şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Bârlădeanu Adriana din 29.04,2015

1 notar public numit în Ozun şi asociat, pe durată nedeterminată, în Sfântu Gheorghe: Profiroiu Toth Anca din 25.03.2013, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013

 

ANEXA Nr. 4

 

IV. Camera Notarilor Publici Bucureşti

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia

judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2015

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de

definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul tocurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

525(1)

513(2)

3

3

 

 

1. Mateescu Adelaide Nicolet

2. Teodorescu Margareta

3. Popa Alina Felicia

4. Jidovu Nicu

5. Buta Gheorghe

6. Trestianu Viorica

7. Miţă Marina Elisabeta

8. Bărbulescu Voica Ioana

9. Popa Octavian

 

Total

 

 

528(1)

513(2)

3

3

-

-

9

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

7(1)

6(2)

-

-

-

-

1. Niţă Ionela Alina

 

 

 

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dorobanţu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dragalina

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Bălan Diana Iulia

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ştefan cel Mare

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ulmu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vlad Ţepeş

1(1)

-

-

-

-

-

1. Marcu Manuela

 

 

 

Vâlcelele

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Belciugatele

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dor Mărunt

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dragoş Vodă

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Frăsinet

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Fundulea

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ileana

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Haranguş Bianca Teodora Ştefania

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Trăilă Victoria

 

 

 

Săruleşti

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Olteniţa

Olteniţa

6

6(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Budeşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Căscioarele

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Frumuşani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Nana

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ulmeni

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Chiraş Bianca Octavia

 

 

 

Radovanu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

23(1)

17(2)

-

-

-

-

6

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

4

4

-

-

-

-

-

 

 

 

Găiseni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Mihăileşti

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Roata de Jos

1

-(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Ulmi

1(1)

-(2)

-

-

-

-

1. Florovici Maria Magdalena

 

 

 

Vânătorii Mici

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Giurgiu

Giurgiu

8

8(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Băneasa

-

-(2)

 

 

-

-

-

 

 

 

Călugăreni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Colibaşi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Comana

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Găujani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ghimpaţi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Goştinu

1(1)

-

-

-

-

-

1. Kernveisz Mădălina

 

 

 

Greaca

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Hotarele

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Iepureşti

2(1)

-

1

-

-

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis

 

 

 

Toporu

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Vedea

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

2(1)

16(2)

2

-

-

-

3

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Borduşani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Făcăeni

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Giurgeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ţăndărei

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Săveni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Slobozia

Slobozia

4

4(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Amara

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Ciochina

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Căzăneşti

4(1)

2(2)

1

-

-

-

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

 

 

 

Colelia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Traian

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

 

-

 

-

 

 

 

Adâncată

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Axintele

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

Coşereni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Grindu

1

-(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Moviliţa

1

1

 

-

-

-

 

 

Total judeţ

 

 

22(1)

17(2)

4

-

-

-

1

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3(1)

2(2)

-

-

-

-

1. Mălureanu Doru

 

 

 

Baloteşti

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Buftea

5

5(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Chiajna

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Chitila

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Corbeanca

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Gruiu

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Mogoşoaia

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Nuci

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Otopeni

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Periş

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Petrăchioaia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Snagov

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Ştefăneştiî de Jos

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Tunari

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Voluntari

8

8(2)

-

-

-

-

-

 

 

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Berceni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Bragadiru

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Brăneşti

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Cernica

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Ciorogârla

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Clinceni

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Cornetu

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Dărăşti-Ilfov

-

-(2)

-

 

-

-

-

 

 

 

Domneşti

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Glina

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Jilava

2

2(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Măgurele

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Pantelimon

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Popeşti-Leordeni

4

3(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Vidra

1

1

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

55(1)

53(2)

1

-

-

-

1

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti-Vlaşca

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Nanov

2

1(2)

1

-

-

-

-

 

 

 

Orbească

-

“.(2)

 

 

 

 

 

 

 

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

_(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Bălăci

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Roşiori de Vede

3

3(2)

-

-

-

-

-

 

 

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Salcia

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Turnu Măgurele

3

3

-

-

-

-

-

 

 

Videle

Videle

3(1)

2(2)

-

-

-

-

1. Istvan Roxana

 

 

 

Botoroaga

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Poeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Sârbeni

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Zimnicea

Zimnicea

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Pietroşani

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Smârdioasa

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

20(2)

1

-

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

671(1)

636(2)

11

3

-

-

21

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dan Georgeta din 23.04.2012

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Otopeni: Moise Alin Adrian din 6.02.2015

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Olteniţa: Bucur Veronica din 14.04.2015

2 notari publici numiţi în Călăraşi “si asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Marian din 9.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 27.03.2013

1 notar public numit în Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Adrian Alin din 9.04.2013

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 2 ani, până la 16,01.2017, în Bucureşti: Stan Mirela din 16.01.2015

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cocea Stila din 4.11.2014

1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013

2 notari publici numiţi în Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti; Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013

1 notar public numit în Budeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mojatu Simona din 8.01.2014

1 notar public numit în Frumuşani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 27.09.2010

1 notar public numit în Nana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 8.01.2014

1 notar public numit în Nana şi asociat pe durată nedeterminată în Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 14.04.2015

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2014

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Manole Paul Alexandru din 4.10.2012

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 6.04.2012

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trică Constanţa din 8.12.2014

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 2.08.2013

1 notar public numit în Jilava şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Florea Brânduşa Zoica din 22.01.2013

1 notar public numit în Popeşti-Leondeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 7.10.2014

1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Buna Raluca din 14.04.2015

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012

2 notari publici numiţi în Dobroteşti şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013 şi Ştefănescu Alina Rozalia din 26.11.2013

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Periş: Drăghici Elena Maryien din 5.03.2015

1 notar public numit în Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Feig Salişen din 25.03.2014

1 notar public numit în Gurtoăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 14.01.2015

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat, până la 1.12.2016, la Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 2.12.2014

1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Oprea Cătălin Iulian din 10.01.2014

1 notar public numit la Lehliu-Gară şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Ivănică Magdalena din 24.03.2014

1 notar public numit în Ileana şi asociat până la 1.09.2019 la Bucureşti: Ionescu Olivia din 12.03.2014

2 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Stanciu Alina Mihaela din 3.03.2011, Boşca Oana Teodora din 20.12.2011

3 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013, Marincaş Ana din 8.01.2014 şi Cosma Aurei din 4.11.2014

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat, până la 8.06.2023, la Bucureşti: Morcov Alexandru din 28.10.2013

2 notari publici numiţi în Videle şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Bivolaru Florin din 5.01.2012, Rasovan Ivana din 21.04.2011

1 notar public numit în Zimnicea şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Mălăianu Ana Teodora din 4.11.2014

1 notar public numit în Fitioneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Totis Eduard Anton din 8.01.2014

1 notar public numit în Buftea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Stăneseu Alexandra Gabriela din 25.06.2014

1 notar public numit în Giurgiu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivănescu Adina din 8.01.2014

1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 5.12.2014

1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Bârlădeanu Alexandru din 30.03.2015

1 notar public numit în Comana şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 13.05.2015

1 notar public numit în Vânătorii Mici şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Radu Ioana din 20.09.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani la Bucureşti: Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 24.03.2014

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani la Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat până la 14.05.2016 în Bucureşti: Naidin Ana Maria din 30.04.2014

1 notar public numit în Căzăneşti şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 8.01.2014

1 notar public numit în Dorobanţu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Neagu Dana Andreea din 21.03,2012

2 notari publici numiţi în Dorobanţu şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 4.02.2013 şi Tănase Ionela Corina din 14.01.2015

1 notar public numit în Urziceni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 19.02.2015

1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lăncrănjan Mihail Marius din 23.06.2011

1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Albu Răzvan Marian începând din 22.11.2013

1 notar public numit în Soveja, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Căzăneşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012

1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23,04.2012

1 notar public numit în Topliţa, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011

1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat, până la 20.04,2021, în Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013

1 notar public numit în Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 20.09.2011

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06,2013

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 8.01.2014

1 notar public numit în Găujani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ionescu Ovidia Janina din 14.07.2014

1 notar public numit în Frăsinet şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trăistaru Andreea din 23.12.2013

1 notar public numit în Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013

1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013

1 notar public numit în Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 19.02.2015

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.08.2014

1 notar public numit în Slatina. Camera Notarilor Publici Craiova, şt asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 12.03.2014

1 notar public numit în Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova. şi asociat până la 1.04,2018 în Bucureşti: Trofin Iulia din 9.07,2013

1 notar public numit în Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014

1 notar public numit în Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013

1 notar public numit în Domneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiuzbaian Maria Luiza din 22.11.2013

1 notar public numit în Afumaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Busuioc Iulia din 30.03.2015

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 17,03,2014

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina Mihaela din 30.04.2014

1 notar public numit în Vedea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Răuţă Alina Ruxanda din 16.04.2015

1 notar public numit în Vedea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 4.03.2014

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat, până la 26.01.2024, în Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 8.01.2014

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 31.12.2017 în Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 19.05.2014

1 notar public numit în Glina şi asociat până la 1.02.2016 în Bucureşti: Simionescu Iuliana din 8.12.2014

1 notar public numit în Glina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012

1 notar public numit în Glina şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Prăjanu Ioan Claudiu din 8.04.2015

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Duminică Aniela din 12,12.2012

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 26.04.2011

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dragomir Bogdan Andrei din 14.04.2015

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 4.03.2014

1 notar public numii în Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată în Brâneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 16.12.2014

1 notar public numit în Gruiu şi asociat, până la 31.12.2019, în Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 30.01.2014, conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 7/15,01.2014

1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lazăr Daniela din 4.02.2013

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe durată nedeterminată în Alexandria: Todireanu Mircea din 21.02.2014. conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 36/12.02.2014

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe durată nedeterminată în Zimnicea: Chiriţă Alin Claudiu din 4.11.2014

1 notar public numit în Orbească şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 24.03.2014

1 notar public numit la Ciochina şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Buje Alexandru din 9.04.2015

1 notar public numit în Feteşti şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 2.12.2014

1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 25 ani în Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013

1 notar public numit în Daneş, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Călborean Alina din 20.05.2014

1 notar public numit în Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată la Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013

1 notar public numit la Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014

1 notar public numit în Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Paveliu Ileana din 13.03.2015

1 notar public numit în Ulmi şi asociat, până la 31.12.2015, la Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 23.12.2014

1 notar public numit în Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 1 an la Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 23.04.2015

1 notar public numit în Petrăchiaoia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 13.03.2015

1 notar public numit în Petrăchiaoia şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Cichirdan Alexandra din 8.06.2015

1 notar public numit la Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe 1 an la Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 8.06.2015

2 notari publici numiţi în Roata de Jos şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013 şi Bunda Andrei din 13.03.2015

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat, până la 1.04.2018, în Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 9.07.2013

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe durată nedeterminată în Chitila: Zamfir Mihail din 25.03.2014

2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Grigore Cristian din 5.03.2012 şi Cărbunaru Andreea Daniela din 2.12.2014

3 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Boroi Mana din 8.01.2013, Popovici Alexandra din 11.06.2015 şi Melente Adrian din 30.03.2015

1 notar public numit în Salcia şi asociat pe 25 ani în Urziceni: Dan George din 7.03.2014

2 notari publici numiţi în Letca Nouă şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dănilă Alexandra Irina din 2.05.2011, Nica Sanda din 2.04.2012

1 notar public numit în Letca Nouă şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 2.08.2013

1 notar public numit în Mihail Kogălniceanu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Năstase Ana Mana din 19.02.2015

2 notari publici numiţi în Nuci şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 8.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Caragea Nicolae din 23.12.2013

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 24.03.2014

1 notar public numit în Amara şi asociat, până la 31.12.2018, în Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 20.03.2014

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Antoniu Irina din 16.04.2015

1 notar public numit în 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dobrican Oana Mana din 6.01.2011

1 notar public numit în Islaz şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 27.09.2010

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Buftea: Coadă Florin Adrian din 25.03.2014

1 notar public numit în Călăraşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 17.10.2013

1 notar public numit în Colelia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Potna Bianca Florica din 14.11.2012

1 notar public numit în Berceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şulea Alexandru din 26.04.2011

1 notar public numit în Berceni şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Grigore Marius din 16.04.2015

1 notar public numit în Pietroşani şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Crângureanu Steriana Ştefania din 26.04.2011

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nica Oana Raluca din 5.03.2013

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat, până la 31.12.2015, în Bucureşti: Bonţ Marinela din 2.07.2013

1 notar public numit în Săveni şi asociat pe durată nedeterminată în Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 9.10.2013

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia. şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cetinlurk Adela din 8.01.2013

1 notar public numit în Poeni şi asociat pe durata nedeterminată în Bucureşti: Mihai Cristina din 15.06.2015

1 notar public numit în Valea lui Mihai. Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Peneş Ioana Cristina din 25.07.2012

1 notar public numit în Nicolae Bălcescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mermeze Speranţa Catrinel din 27.03.2013

1 notar public numit în Covasna, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit în Chiajna şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Cojocaru Diana din 12.05.2011

1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niculescu Andreea Maria din 25.03.2014

1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat până la 10.02.2016 în Bucureşti: Voicu Bianca Maria din 4.03.2014

1 notar public numit în Ciulniţa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Văduva Necşaiu Caria Elena din 23.04.2012

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Novac Mubera Valentine Elena din 20.09.2013

1 notar public numit în Radovanu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Solacolu Raluca Ioana din 11.06.2015

1 notar public numit în Dărăşti-Ilfov şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cazan Maria Petronela din 16.12.2014

1 notar public numit în Traian şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dragomir Tudor Radu din 14.04.2015

1 notar public numit în Târgovişte. Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 29.07.2014

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012

1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Ion Andreea Elena din 12.03.2014

1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat pe durată nedeterminată în Roşiori de Vede: Barbu Mircea Răzvan din 4.11.2014

1 notar public numit în Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013

1 notar public numit în Belciugatele şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 8.04.2015

1 notar public numit în Sârbeni şi asociat, până la 1.12.2016, în Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 2.12.2014

1 notar public numit în Bragadiru şi asociat, până la 1.12.2016, în Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 2.12.2014

1 notar public numit în Greaca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 18.04.2014

1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 29.04.2015

1 notar public numit în Drăgăneşti Olt. Camera Notarilor Publici Craiova. şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gachi Mălină Nicola din 29.04.2015

1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Gheorghe Alisa Anda din 13.05,2015

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 26.03.2015

1 notar public numit în Păuneşti. Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Lina Daniela din 12.03.2014

1 notar public numit în Câmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Curpene Roxana din 10.05.2013

1 notar public numit în Coşereni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012

1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013

1 notar public numit în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013

1 notar public numit în Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Andrei din 23.12.2013

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat, până la 1.04.2018, în Bucureşti: Blăgan Andra din 9.07.2013

1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013 1 notar public numit în Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013

1 notar public numit în Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bărbulescu Andreea din 29,05.2013

1 notar public numit în Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013

1 notar public numit în Craiova, Camera Notari io r Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 25.03.2014

1 notar public numit în Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013

1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013

1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 2.08.2013

1 notar public numit în Vâlcelele şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Şurlea Alexandru Valeriu din 10.05.2013

1 notar public numit în Matca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Luca Viorel din 4.07.2014

1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Constanţa: Pavlicu Cornelia din 8.01.2014

1 notar public numit în Ştefan cel Mare şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gheorghe Ioana Andreea din 28.02.2014

1 notar public numit în Bălţeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gheorghe Cătălina Mihaela din 27.05.2014

1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Brumă Sorana Cristina din 5.06.2014

1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Stănişor Dumitru Emilian din 27.05.2014

1 notar public numit în Adâncată şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Corid Maria Cristina Theodora din 24.04.2013

1 notar public numit în Căscioarele şi asociat pe durată nedeterminată în Mihăileşti: Lixandru Iulian Tiberiu Eugen din 9.04.2015

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Popa Andra Astrid din 23.04.2015

1 notar public numit în Râşnov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bâriădeanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit în Grindu şi asociat pe 5 ani în Mangalia, Camera Notarilor Publici Constanţa: Matei Iulia Raluca din 8.04.2015

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat până la 21.01.2019 în Bucureşti: Chiriţă Daniela Florentina din 8.01.2014

 

ANEXA Nr. 5

 

V. Camera Notarilor Publici Cluj

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia

judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2015

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de

definitivat

Numărul locurilor vacante destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul tocurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Cluj

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

89

89(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Apahida

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Baciu

1

1(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Gilău

1

1

-

-

-

-

-

 

 

Dej

Dej

6

6(2)

-

-

-

-

-

 

 

Gherla

Gherla

4

3

1

-

-

-

-

 

 

Huedin

Huedin

4

3

1

-

-

-

-

 

 

Turda

Câmpia Turzii

2

2

-

-

-

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

1

1

-

-

-

-

-

 

 

 

Turda

7

7

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

116

114(2)

2

-

-

-

-

2.

Bistriţa-Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

15

15(2)

 

-

-

-

-

 

 

Năsăud

Năsăud

4

4(2)

-

-

-

-

-

 

 

 

Sângeorz-Băi

-

-(2)

-

-

-

-

-

 

 

Beclean

Beclean

5

5

-

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

24

24(2)