MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 687/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 687         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

35. - Hotărāre pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare

 

36. - Hotărāre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

37. - Hotărāre privind revocarea domnului Anton Ioan din funcţia de consilier de conturi şi vicepreşedinte ai Autorităţii de Audit

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

12. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

65. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

DECRETE

 

719. - Decret privind conferirea titlului de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            733. - Hotărāre privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi īn anul şcolar 2015-2016 īn ciclul superior al īnvăţămāntului liceal de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

726/1.178/96. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul īmputernicit al autorităţilor publice responsabile prevăzut īn art. 4 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea īn aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012  

 

1.064. - Ordin al ministrului energiei, Īntreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute īn cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale īn rāndul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, Īntreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 741/2015    

 

1.065. - Ordin al ministrului energiei, Īntreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute īn cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, Īntreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 794/2015    

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea anexei la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare

Īn temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 23, domnul deputat Borbély Lįszló, Grupul parlamentar al U.D.M.R., este desemnat īn calitatea de membru şi vicepreşedinte al Comitetului director al Grupului Romān al Uniunii Interparlamentare īn locul domnului deputat Kelemen Hunor, Grupul parlamentar ai U D M R.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 35.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

Īn temeiul art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă pānă la data de 31 decembrie 2015.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind revocarea domnului Anton Ioan din funcţia de consilier de conturi şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit

Īn temeiul prevederilor art. 46 alin. (5) şi art. 50 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale art. 140 alin. (6) din Constituţia Romāniei, republicată, şi avānd īn vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 514/2014,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Anton Ioan se revocă din funcţia de consilier de conturi şi, implicit, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii de Audit.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 37.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

Īn temeiul art. 34 şi 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Īn perioada 14-15 septembrie 2015, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 12.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

Īn temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărārea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Cătălin Tiuch, aparţinānd Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic la Comisia pentru buget, finanţe şt bănci, īn calitate de membru.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 9 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 9 septembrie 2015.

Nr. 65.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind conferirea titlului de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 3 alin, (1) lit. b) pct. 3, art. 5 alin. (5) şi ale art. 92 alin. (5) din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Romāne din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă titlul de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant” persoanelor prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 8 septembrie 2015.

Nr. 719.

 

ANEXĂ

 

LISTĂ

cuprinzānd persoanele cărora li se conferă titlul de “Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Tatăl

Mama

Data naşterii

Locul naşterii

Nr. cerere

Serie certificat

Nr. certificat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Adam

Nicolae

Dumitru

Constanţa

7 aprilie 1972

Municipiul Motru, judeţul Gorj

LRD/328/05.03.2015

LRD- A

00001

2

Aferăriţei

Constantin

Ion

Ana

8 martie 1948

Municipiul Dorohoi, judeţul Botoşani

LRD/301/05.03.2015

LRD- A

00002

3

Alecu

Niculae

Ion

Paraschiva

7 aprilie 1957

Bucureşti, sectorul 2

LRD/870/17.03.2015

LRD- A

00003

4

Alexandrescu

Carmen-Dorotea

Petre

Carmen

3 martie 1950

Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara

LRD/560/11.03.2015

LRD- A

00004

5

Alexandrescu

Lucian

Lucreţiu-Mihai

Maria

7 iunie 1953

Bucureşti, sectorul 1

LRD/559/11.03.2015

LRD- A

00005

6

Alexe

Dan Marin

Petre

Floarea

8 iulie 1969

Bucureşti, sectorul 7

LRD/312/05.03.2015

LRD- A

00006

7

Ambru

Florin-Augustin

Vasile

Carolina

17 august 1970

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/321/05.03.2015

LRD- A

00007

8

Andrei (Băeţică)

Elena

Gheorghe

Maria

29 mai 1956

Comuna Siliştea Snagovului, judeţul Ilfov

LRD/12/26.02.2015

LRD- A

00008

9

Andrieş

Ioan

Neculai

Enula

7 aprilie 1953

Satul Galbeni, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea

LRD/60/27.02.2015

LRD- A

00009

10

Andrieş

Romică

Constantin

Ana

8 octombrie 1956

Municipiul Roman, judeţul Neamţ

LRD/783/16.03.2015

LRD- A

00010

11

Anghel

Bogdan-Eugen

Niculae

Alexandrina

28 august 1966

Bucureşti, sectorul 6

LRD/866/17.03.2015

LRD- A

00011

12

Anghel

Mihai-Titus

Anastase

Mariţa

8 martie 1963

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/348/05.03.2015

LRD- A

00012

13

Aniţa

Vasilică

Aurel

Elena

19 decembrie 1964

Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava

LRD/275/04.03.2015

LRD- A

00013

14

Aniţoiu

Dorn Marius

Dumitru

Elena

25 iulie 1960

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/10/26.02.2015

LRD- A

00014

15

Antoci

Mihai

Serafim

Victoria

12 octombrie 1946

Comuna Cosoveni, judeţul Dolj

LRD/123/02.03.2015

LRD- A

00015

16

Apetrei

Liviu

Petru

Livia

8 martie 1961

Comuna Baia, judeţul Suceava

LRD/326/05.03.2015

LRD- A

00016

17

Aranuşi

Ciprian-Albert

Albert

Aglaia

11 august 1966

Municipiul Braşov, judeţul Braşov

LRD/425/06.03.2015

LRD- A

00017

18

Ardeleanu

Avram

Avram

Ana

20 septembrie 1965

Comuna Mărisel, judeţul Cluj

LRD/539/11.03.2015

LRD- A

00018

19

Arşinel

Alexandru-Ioan

Traian

Emilia

4 iunie 1939

Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava

LRD/828/16.03.2015

LRD- A

00019

20

Avram

Cornel

Laurenţiu

Valeria

18 ianuarie 1966

Municipiul Vulcan, judeţul Hunedoara

LRD/329/05.03.2015

LRD- A

00020

21

Băbănaş

Valerian

Valer

Ana

6 iulie 1963

Comuna Ileanda, judeţul Sălaj

LRD/826/16.03.2015

LRD-B

00001

22

Băcilă

Nicolae

Pavel

Paulina

14 octombrie 1943

Comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin

LRD/307/05.03.2015

LRD-B

00002

23

Bahrim

Gigel-Genovică

Ion

Lucia

20 decembrie 1957

Comuna Murgeni, judeţul Vaslui

LRD/208/04.03.2015

LRD-B

00003

24

Băietu

Puiu

Costache

Magdalena

12 iunie 1956

Municipiul Huşi, judeţul Vaslui

LRD/308/05.03.2015

LRD-B

00004

25

Balaşa

Gheorghe

Zamfir

Maria

13 aprilie 1950

Comuna Vālcele, judeţul Olt

LRD/137/02.03.2015

LRD-B

00005

26

Bălaşa

Luminiţa-Cristina

Gheorghe

Tudora

17 decembrie 1976

Bucureşti, sectorul 4

LRD/366/05.03.2015

LRD-B

00006

27

Bălăşcan

Marian

Dumitru

Florica

27 martie 1959

Constanţa

LRD/451/09.03.2015

LRD-B

00007

28

Ba leu

Viorel

Toader

Marioara

29 iunie 1958

Comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea

LRD/150/02.03.2015

LRD-B

00008

29

Banu

Constantin-Cornel

Constantin

Ioana

7 august 1963

Comuna Dragalina, judeţul Călăraşi

LRD/201/03.03.2015

LRD-B

00009

30

Bănuţ

Ioan

Teodor

Ana

22 noiembrie 1954

Comuna Buciumi, judeţul Sălaj

LRD/627/12.03.2015

LRD-B

00010

31

Barabaş

Alexandru

natural

Maria

14 iunie 1946

Comuna Răchiţi, judeţul Botoşani

L RDM1/27.02.2015

LRD-B

00011

32

Baranyi

Nicolae Cătălin

Ioan

Viorica

4 septembrie 1959

Comuna Giroc, judeţul Timiş

LRD/347/05.03.2015

LRD-B

00012

33

Barbu

Gheorghe

Dumitru

Maria

26 august 1959

Bucureşti, sectorul 3

LRD/623/12.03.2015

LRD-B

00013

34

Barbu

Sorin-Călin

Victor

Lucia-Maria

10 martie 1968

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/659/12.03.2015

LRD-B

00014

35

Bărbuţ

Vasile

Aureliu

Ecatarina

20 decembrie 1947

Comuna Lovrin, judeţul Timiş

LRD/713/13.03.2015

LRD-B

00015

36

Bejan (Daraban)

Adriana

Gheorghe

Olga

27 noiembrie 1956

Comuna Măgireşti, judeţul Bacău

LRD/324/05.03.2015

LRD-B

00016

37

Bejenariu

Mari a

natural

Ana

4 septembrie 1958

Iaşi, judeţul Iaşi

LRD/58/27.02.2015

LRD-B

00017

38

Berbecaru

Mihai

Petre

Elena

3 ianuarie 1958

Bucureşti, sectorul 2

LRD/31/26.02.2015

LRD-B

00018

39

Bercia

Valer

Iosif

Maria

1 martie 1961

Oraşul Baia de Arieş, judeţul Alba

LRD/605/12.03.2015

LRD-B

00019

40

Bercuci

Doru-Mircea

Vasile

Valeria

16 februarie 1949

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/655/12.03.2015

LRD-B

00020

41

Berea

Neculai

Petru

Elena

25 februarie 1944

Satul Dochia, judeţul Neamţ

LRD/424/06.03.2015

LRD-B

00021

42

Berianu

Mihail-Ilie

Ilie

Ioana

3 iunie 1943

Bucureşti, sectorul 4

LRD/484/10.03.2015

LRD-B

00022

43

Birău

Gheorghe

Gheorghe

Ana

25 martie 1949

Comuna Cujmir, judeţul Mehedinţi

LRD/814/16.03.2015

LRD-B

00023

44

Birieş

Dionisie-Nicolae

Dionisie

Calina

5 octombrie 1960

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/667/12.03.2015

LRD-B

00024

45

Birou

Ion

Ion

Iuliana

16 ianuarie 1965

Oraşul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

LRD/726/13.03.2015

LRD-B

00025

46

Boabă

Mircea-Viorel

Alexandru

Viorica

5 august 1954

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

LRD/70/27.02.2015

LRD-B

00026

47

Bocicor

Constantin

Constantin

Dorci

22 mai 1969

Bucureşti, sectorul 7

LRD/73/27.02.2015

LRD-B

00027

48

Bogdan

Tudoriţa

Irimia

Rada

16 noiembrie 1952

Comuna Tichileşti, judeţul Brăila

LRD/481/10.03.2015

LRD-B

00028

49

Bogluţ

Dorel

Ioan

Elena

9 mai 1962

Satul Susag, comuna Craiva, judeţul Arad

LRD/390/05.03.2015

LRD-B

00029

 

50

Boiciuc

Aurel

natural

Maria

10 iunie 1956

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş

LRD/360/05.03.2015

LRD-B

00030

51

Boja

Tiberiu-Neluş

Ioan

Drăghina

4 martie 1964

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş

LRD/692/13.03.2015

LRD-B

00031

52

Bontaş

Emilia

Ioan

Elena

25 august 1950

Comuna Porceşti, judeţul Neamţ

LRD/482/10.03.2015

LRD-B

00032

53

Boran

Lazăr

Lazăr

Rozalia

27 octombrie 1950

Satul Bucova, judeţul Caraş-Severin

LRD/639/12.03.2015

LRD-B

00033

54

Borondel

Marin

Iamandică

Gavrila

18 februarie 1940

Comuna Vizureşti, judeţul Dāmboviţa

LRD/729/13.03.2015

LRD-B

00034

55

Boroş

Gheorghe

Gheorghe

Elisabeta

18 septembrie 1952

Municipiul Reghin, judeţul Mureş

LRD/636/12.03.2015

LRD-B

00035

56

Boroşoiu

Mugurel

Petre

Maria

6 martie 1962

Comuna Cetăţeni, judeţul Argeş

LRD/693/13.03.2015

LRD-B

00036

57

Borza

Adrian-Gabriel

Horea

Elena

14 iunie 1968

Bucureşti, sectorul 6

LRD/68/27.02.2015

LRD-B

00037

58

Borza

Stelian-Grigore

Ioan

Floare

28 februarie 1948

Municipiul Beiuş, judeţul Bihor

LRD/610/12.03.2015

LRD-B

00038

59

Bosoncea

Dumitru-George

Costea

Ileana

18 iulie 1956

Bucureşti, sectorul 5

LRD/109/02.03.2015

LRD-B

00039

60

Bosoncea (Pīrīială)

Valentina

Vasile

Maria

9 februarie 1955

Satul Doroşcani, comuna Popeşti, judeţul Iaşi

LRD/108/02.03.2015

LRD-B

00040

61

Bragadireanu

Adrian

Gheorghe

Aurelia

16 februarie 1952

Bucureşti, sectorul 7

LRD/409/06.03.2015

LRD-B

00041

62

Braşovean

Ioan

Victor

Maria

22 noiembrie 1932

Satul Rāpa de Jos, comuna Vătava, judeţul Mureş

LRD/531/11.03.2015

LRD-B

00042

63

Bruciu

Nicolae-Mihai

Petru-Ştefan

Marina

5 decembrie 1967

Bucureşti, sectorul 5

LRD/30/26.02.2015

LRD-B

00043

64

Buganu

Constantin

Constantin

Maria

11 martie 1950

Comuna Avrămeşti, judeţul Vaslui

LRD/750/16.03.2015

LRD-B

00044

65

Buhăianu

Dinu

Victor

Elena

26 iulie 1955

Comuna Brăeşti, judeţul Botoşani

LRD/244/04.03.2015

LRD-B

00045

66

Buică

Dănuţ

Iordache

Alexandrina

13 septembrie 1966

Comuna Coteşti, judeţul Vrancea

LRD/202/03.03.2015

LRD-B

00046

67

Buică

Dumitru

Spirea

Floarea

28 mai 1937

Comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman

LRD/543/11.03.2015

LRD-B

00047

68

Bulz

Viorel

Nicodim

Simziana

23 octombrie 1940

Oraşul Steierdorfanina, judeţul Caraş-Severin

LRD/696/13.03.2015

LRD-B

00048

69

Burcea

Veronica

Constantin

Maria

28 august 1950

Municipiul Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

LRD/146/02.03.2015

LRD-B

00049

70

Burlacu

Adrian

Eugen

Marioara

7 aprilie 1967

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/387/05.03.2015

LRD-B

00050

71

Burlacu

Tudorin

Eugen

Marioara

4 august 1960

Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

LRD/357/05.03.2015

LRD-B

00051

72

Burlacu

Viorel

Neculai

Maria

21 octombrie 1965

Comuna Oniceni, judeţul Neamţ

LRD/676/12.03.2015

LRD-B

00052

73

Burnea

Titi

Ştefan

Maria

3 mai 1961

Comuna Goicea, judeţul Dolj

LRD/271/04.03.2015

LRD-B

00053

74

Călăraşiu

Niculae

Marin

Leana

6 august 1962

Bucureşti, sectorul 2

LRD/738/16.03.2015

LRD-C

00001

75

Călin

Eugeniu

Vasile

Elisabeta

1 martie 1950

Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

LRD/258/04.03.2015

LRD-C

00002

76

Calusa

Laurenţiu-Alexandru

Dumitru Nicolae Gabriel

Georgeta

7 decembrie 1969

Bucureşti, sectorul 4

LRD/735/16.03.2015

LRD-C

00003

77

Carp

Dan

Mihai

Elena

3 august 1954

Iaşi, judeţul Iaşi

LRD/796/16.03.2015

LRD-C

00004

78

Ceacu

Petroniu

Vasile

Victorina

27 iulie 1951

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

LRD/170/03.03.2015

LRD-C

00005

79

Chelaru (Miron)

Lăcrămioara-Carmen

Grigore

Maria

31 octombrie 1969

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/93/02.03.2015

LRD-C

00006

80

Cherpec

fon

Anghel

Maria

16 februarie 1965

Comuna Buzescu, judeţul Teleorman

LRD/64/27.02.2015

LRD-C

00007

81

Chiorean

Nicolae

Vasile

Maria

12 septembrie 1954

Satul Jucu de Sus, Judeţul Cluj

LRD/525/11.03.2015

LRD-C

00008

82

Chiriac

Florin

Gheorghe

Aneta

15 noiembrie 1967

Cocioc (Periş)

LRD/04/26.02.2015

LRD-C

00009

83

Chiriţoiu (Reichardt)

Scarlat

Nicolae

Floarea

22 aprilie 1952

Comuna Recea, judeţul Argeş

LRD/249/04.03.2015

LRD-C

00010

84

Chiş

Ioan

Dumitru

Floare

11 mai 1957

Satul Cosniciu de Jos, comuna Ip, judeţul Sălaj

LRD/331/05.03.2015

LRD-C

00011

85

Cīmpeanu

Valerică

Gheorghe

Maria

6 februarie 1936

Municipiul Craiova, judeţul Dolj

LRD/761/16.03.2015

LRD-C

00012

86

Ciobanu

George-Lucian

Mihai

Frusina

4 august 1967

Bucureşti, sectorul 1

LRD/488/10.03.2015

LRD-C

00013

87

Ciobanu

Maria

Dumitru

Ana

9 aprilie 1943

Comuna Roşiile, judeţul Vālcea

LRD/195/03.03.2015

LRD-C

00014

88

Ciobanu

Mihai

Mihai

Valeria

11 noiembrie 1941

Bucureşti, sectorul 4

LRD/489/10.03.2015

LRD-C

00015

89

Ciochină

Ion

natural

Maria

22 noiembrie 1952

Bucureşti, sectorul 1

LRD/291/05.03.2015

LRD-C

00016

90

Ciorbea

Dorel

Gheorghe

Floarea

16 iunie 1967

Comuna Bicaz-Chei, judeţul Neamţ

LRD/836/17.03.2015

LRD-C

00017

91

Ciortea

Dan

Gheorghe

Vasilica

20 martie 1962

Bucureşti, sectorul 5

LRD/419/06.03.2015

LRD-C

00018

92

Ciupa

Vasile

Aurel

Maria

6 mai 1952

Municipiul Beiuş, judeţul Bihor

LRD/690/13.03.2015

LRD-C

00019

93

Ciura

Marius Cornel

Cornel

Margareta-Doina

2 decembrie 1962

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/92/02.03.2015

LRD-C

00020

94

Ciursă

Ioan-Dumitru

Ioan

Ana

22 aprilie 1954

Localitatea Salatiu, judeţul Cluj

LRD/529/11.03.2015

LRD-C

00021

95

Clejan

Augustin

Gavril

Aurica

24 aprilie 1964

Satul Panticeu, comuna Panticeu, judeţul Cluj

LRD/90/02.03.2015

LRD-C

00022

96

Clejan (Mihuţ)

Lenuţa Margareta

Traian

Elisabeta

26 martie 1970

Comuna Beliş, judeţul Cluj

LRD/91/02.03.2015

LRD-C

00023

97

Cliciovan

Gheorghe Zeno Aurel Ionel

George

Ana-Florica

7 iulie 1947

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş

LRD/575/12.03.2015

LRD-C

00024

98

Cocan

Eugen-Virgil

Cazma

Stela

1 mai 1949

Localitatea Vinţu de Jos, judeţul Alba

LRD/530/11.03.2015

LRD-C

00025

99

Cocei

Horia-Delaţebea

Nicu

Marioara

12 iulie 1953

Oraşul Simeria, judeţul Hunedoara

LRD/486/10.03.2015

LRD-C

00026

 

100

Cocolaş

Mircea

Serghie

Maria

1 octombrie 1944

Comuna Sadova, judeţul Suceava

LRD/197/03.03.2015

LRD-C

00027

101

Codreanu

Mihai

Mihai

Alexandrina

26 ianuarie 1968

Braşov, judeţul Braşov

LRD/769/16.03.2015

LRD-C

00028

102

Cojocaru

Armando Gianini

natural

Aurelia

7 iulie 1970

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/395/05.03.2015

LRD-C

00029

103

Cojocnean

Ştefan-Iulian

Ştefan

Samfira

25 septembrie 1971

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/631/12.03.2015

LRD-C

00030

104

Coleneac

Ioan

Gheorghe

Margit

18 noiembrie 1967

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş

LRD/278/04.03.2015

LRD-C

00031

105

Constantin

Ion

Ion

Ana

26 mai 1961

Comuna Lăpuşnicu Mare, judeţul Caraş-Severin

LRD/255/04.03.2015

LRD-C

00032

106

Constantin

Irinel

Gheorghe

Elena

1 ianuarie 1959

Comuna Bucşani, judeţul Giurgiu

LRD/418/06.03.2015

LRD-C

00033

107

Constantin

Paul

Zamfir

Elisabeta

14 ianuarie 1942

Bucureşti, sectorul 6

LRD/799/16.03.2015

LRD-C

00034

108

Constantinoiu

Cristian

Constantin

Irina

20 ianuarie 1965

Bucureşti, sectorul 1

LRD/164/03.03.2015

LRD-C

00035

109

Cornea

Alexandru

Constantin

Susana

21 aprilie 1959

Satul Ceaba, comuna Sānmărtin, judeţul Cluj

LRD/95/02.03.2015

LRD-C

00036

110

Costea (Tomoşoiu)

Cătălina

Nicolae

Katalin

26 octombrie 1962

Bucureşti, sectorul 7

LRD/402/06.03.2015

LRD-C

00037

111

Coticopol

Nicolaie

Nicolae

Laurenţia

19 iunie 1962

Municipiul Rāmnicu Sărat, judeţul Buzău

LRD/114/02.03.2015

LRD-C

00038

112

Crăciun

Alexandru

Ilie

Petra

6 ianuarie 1965

Hunedoara, judeţul Hunedoara

LRD/32/26.02.2015

LRD-C

00039

113

Crăciun

Petru

Ioan

Ana

30 iunie 1953

Satul Dostat, comuna Dostat, judeţul Alba

LRD/142/02.03.2015

LRD-C

00040

114

Crăescu

Petru

Ştefan

Anastasia

2 iulie 1949

Bucureşti, sectorul 8

LRD/152/02.03.2015

LRD-C

00041

115

Creţu

Adrian-Ion

Ioan

Maria

16 iunie 1971

Oraşul Făget, judeţul Timiş

LRD/370/05.03.2015

LRD-C

00042

116

Creţu

Constantin

Radu

Gherghina

30 mai 1952

Bucureşti, sectorul 4

LRD/327/05.03.2015

LRD-C

00043

117

Crişan

Sorin-Dumitru

Alexandru

Lucreţia

22 iulie 1941

Bucureşti, sectorul 8

LRD/412/06.03.2015

LRD-C

00044

118

Cristea

Romulus-Vasile

Vasile

Angela

11 noiembrie 1967

Bucureşti, sectorul 1

LRD/428/09.03.2015

LRD-C

00045

119

Croitorii

Ion

Gheorghe

Maria

28 iunie 1932

Comuna Borăscu, judeţul Gorj

LRD/313/05.03.2015

LRD-C

00046

120

Damaschin

Stelian

Costică

Constantina

28 mai 1958

Comuna Gārbovi, judeţul Ialomiţa

LRD/84/02.03.2015

LRD-D

00001

121

Darida

Ştefan-Andrei

Gheorghe

Vilhemina

6 martie 1953

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/661/12.03.2015

LRD-D

00002

122

Dascălu

Alexandru

Ioan

Maria

21 noiembrie 1953

Comuna Trifeşti, judeţul Iaşi

LRD/583/12.03.2015

LRD-D

00003

123

Datcu

Stelian

Marin

Dumitra

24 august 1959

Comuna Siliştea Snagovului, judeţul Ilfov

LRD/14/26.02.2015

LRD-D

00004

124

Diaconescu

Florin-Gabriel

Iulian

Elena

29 octombrie 1946

Municipiul Tārgovişte, judeţul Dāmboviţa

LRD/245/04.03.2015

LRD-D

00005

125

Dide

Niculae

Ion

Firanda

13 aprilie 1950

Bucureşti, sectorul 3

LRD/02/26.02.2015

LRD-D

00006

126

Dīmboiu

Tiberiu-Ilie

Neculae-Ştefan

Maria

1 septembrie 1961

Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov

LRD/191/03.03.2015

LRD-D

00007

127

Dinescu

Jean

Nicolaie

Victoria

22 decembrie 1948

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

LRD/168/03.03.2015

LRD-D

00008

128

Dinu

Costică

Constantin

Paraschiva

29 octombrie 1955

Braşov, judeţul Braşov

LRD/833/17.03.2015

LRD-D

00009

129

Dinu

Vasile

Nicolae

Ioana

1 mai 1957

Comuna Rasa, judeţul Călăraşi

LRD/743/16.03.2015

LRD-D

00010

130

Dobre

Tudor

Gheorghe

Sultana

29 aprilie 1952

Comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu

LRD/718/13.03.2015

LRD-D

00011

131

Dobrescu

Dănuţ Vasile

Alexandru

Anica

30 ianuarie 1959

Municipiul Roman, judeţul Neamţ

LRD/596/12.03.2015

LRD-D

00012

132

Doiciu

Gheorghe

Ion

Maria

15 martie 1958

Bucureşti, sectorul 8

LRD/29/26.02.2015

LRD-D

00013

133

Doica

Ion

Ioan

Maria

1 ianuarie 1969

Comuna Botiza, judeţul Maramureş

LRD/320/05.03.2015

LRD-D

00014

134

Dorobanţu

Laurenţiu

Neagu

Elena

2 februarie 1967

Bucureşti, sectorul 2

LRD/868/17.03.2015

LRD-D

00015

135

Drăgan

Cristian

Constantin

Aurora-Elena

29 aprilie 1955

Bucureşti, sectorul 2

LRD/421/06.03.2015

LRD-D

00016

136

Drăgan

Viorel

Ion

Polina

13 august 1963

Municipiul Braşov, judeţul Braşov

LRD/343/05.03.2015

LRD-D

00017

137

Drăghici

Teodor-Sergiu

Vladimir

Lucsa

20 iunie 1955

Bucureşti, sectorul 8

LRD/124/02.03.2015

LRD-D

00018

138

Drăghici (Tuchicus)

Mara

Valeriu

Ana-Gabriela

22 martie 1956

Bucureşti, sectorul 7

LRD/554/11.03.2015

LRD-D

00019

139

Draghiţa

Zaharie

Zaharie

Floare

1 aprilie 1958

Satul Tău, comuna Roşia de Secas, judeţul Alba

LRD/704/13.03.2015

LRD-D

00020

140

Drăgoescu

Gheorghe

Vasile

Gherghina

14 martie 1956

Bucureşti, sectorul 8

LRD/448/09.03.2015

LRD-D

00021

141

Dragomir

Niculae

Niţă

Ecaterina

24 iunie 1957

Bucureşti, sectorul 1

LRD/870/17.03.2015

LRD-D

00022

142

Drac

Adrian-Constatin

Ioan

Olga

10 martie 1956

Bucureşti, sectorul 5

LRD/71/27.02.2015

LRD-D

00023

143

Dudău

Daniel

Iordan

Constanţa-Vasilica

19 august 1971

Bucureşti, sectorul 5

LRD/548/11.03.2015

LRD-D

00024

144

Duma

Constantin

Roman

Irina

31 octombrie 1955

Comuna Viişoara, judeţul Bihor

LRD/325/05.03.2015

LRD-D

00025

145

Duma

Silvestru

Roman

Irina

21 august 1963

Municipiul Marghita, judeţul Bihor

LRD/332/05.03.2015

LRD-D

00026

146

Dumbravă

Ion

Enacu

Marghioala

1 decembrie 1953

Comuna Găneşti, judeţul Galaţi

LRD/149/02.03.2015

LRD-D

00027

147

Dumitrescu

Emil

Dumitru

Dumitra

17 ianuarie 1935

Comuna Moldoveni, judeţul Ialomiţa

LRD/416/06.03.2015

LRD-D

00028

148

Dumitrescu

Paul-Adrian

Dumitru

Ecaterina

7 decembrie 1952

Bucureşti, sectorul 4

LRD/284/05.03.2015

LRD-D

00029

149

Dumitru

Ilie

Eremia

Domnica

1 decembrie 1943

Satul Nepos, judeţul Bistriţa-Năsăud

LRD/755/16.03.2015

LRD-D

00030

 

150

Dumitru

Manole

Ilie

Dumitra

9 iunie 1959

Bucureşti, sectorul 6

LRD/744/16.03.2015

LRD-D

00031

151

Duşa

Petru

Vasile

Aurelia

27 iunie 1954

Municipiul Topliţa, judeţul Harghita

LRD/582/12.03.2015

LRD-D

00032

152

Duţă

Sorin-Vladimir

Niculae

Teodora

6 octombrie 1951

Bucureşti, sectorul 4

LRD/480/10.03.2015

LRD-D

00033

153

Emanoil

Vasile

Mircea-Ioan

Elisabeta

20 ianuarie 1945

Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu

LRD/786/16.03.2015

LRD-E

00001

154

Ene

Silviu-Cristian

Aurelian

Eugenia

14 noiembrie 1952

Bucureşti, sectorul 2

LRD/494/10.03.2015

LRD-E

00002

155

Factor

Alexandru-Adrian

Iosif

Nadejda

27 septembrie 1944

Comuna Vlădeşti, judeţul Vālcea

LRD/260/04.03.2015

LRD-F

00001

156

Faighenov

Mari oara

Nicolae

Georgeta

20 decembrie 1949

Brăila

LRD/495/10.03.2015

LRD-F

00002

157

Farcaş

Vasile

Octavian

Maria

5 septembrie 1949

Satul Ibăneşti, comuna Ibăneşti, judeţul Mureş

LRD/864/17.03.2015

LRD-F

00003

158

Farkas

Istvan

Iozsef

Rosalia

22 mai 1959

Comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş

LRD/283/05.03.2015

LRD-F

00004

159

Fieraru

Nelu

Dumitru

Constantina

20 august 1950

Bucureşti, sectorul 8

LRD/133/02.03.2015

LRD-F

00005

160

Filip

Viorel

Ioan

Lucreţia

8 iunie 1949

Satul Gothatea, comuna Gurasada, judeţul Hunedoara

LRD/361/05.03.2015

LRD-F

00006

161

Fleacă

Dănuţ-Ioan

Ioan

Ana

4 decembrie 1962

Oraşul Tălmaciu, judeţul Sibiu

LRD/203/03.03.2015

LRD-F

00007

162

Florea

Cristinel

Vasile

Maria

20 noiembrie 1967

Iaşi, judeţul Iaşi

LRD/55/27.02.2015

LRD-F

00008

163

Florescu

Viorel-Ion

Petru

Cornelia

1 ianuarie 1946

Satul Povirgina, oraşul Făget, judeţul Timiş

LRD/643/12.03.2015

LRD-F

00009

164

Fronea

Radu

Simion

Stana

29 iulie 1956

Comuna Dorobanţii, judeţul Călăraşi

LRD/878/17.03.2015

LRD-F

00010

165

Gafton

Ioan-Vasile

natural

Călina

1 ianuarie 1960

Comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea

LRD/746/16.03.2015

LRD-G

00001

166

Gălăţeanu-Zamfir

Eugen

Florea

Maria

30 septembrie 1943

Localitatea Leova, U.R.S.S.

LRD/85/02.03.2015

LRD-G

00002

167

Galoş

Cătălin-Nicolae

Nicuşor

Venera

29 martie 1966

Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

LRD/250/04.03.2015

LRD-G

00003

168

Găman

Marian

Alexandru

Maria

8 septembrie 1960

Bucureşti, sectorul 4

LRD/121/02.03.2015

LRD-G

00004

169

Ganea

Mihai-Viorel

Mihai

Maria

30 iulie 1953

Municipiul Sighişoara, judeţul Mureş

LRD/859/17.03.2015

LRD-G

00005

170

Georgescu

Dan

Mircea

Valeria

23 martie 1963

Bucureşti, sectorul 8

LRD/118/02.03.2015

LRD-G

00006

171

Georgevici

Serban Marius

Corneliu

Lucia

9 septembrie 1967

Bucureşti, sectorul 6

LRD/498/10.03.2015

LRD-G

00007

172

Gera

Tiberiu-Iosif

Iosif

Ghizela

6 aprilie 1964

Comuna Moraviţa, judeţul Timiş

LRD/251/04.03.2015

LRD-G

00008

173

Gheorghe

Gheorghe

Alexandru

Cleopatra

19 iunie 1951

Bucureşti, sectorul 8

LRD/497/10.03.2015

LRD-G

00009

174

Gherga

Aureliu-Eugen-

Florentin

Vasilie-Grigorie-

Ioan

Maria

9 iulie 1962

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/389/05.03.2015

LRD-G

00010

175

Gherga

Emil-Eugen

Liviu

Estera

3 octombrie 1960

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş

LRD/644/12.03.2015

LRD-G

00011

176

Gheţu

Gheorghe

Constantin

Lina

23 noiembrie 1937

Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa

LRD/737/16.03.2015

LRD-G

00012

177

Ghimiş

Marin

Nicolae

Maria

26 martie 1946

Comuna Perieţi, judeţul Olt

LRD/190/03.03.2015

LRD-G

00013

178

Gīnţu

Luca

Ion

Maria

15 septembrie 1960

Comuna Gārceni, judeţul Vaslui

LRD/834/17.03.2015

LRD-G

00014

179

Gireadă

Victor

Gheorghe

Emilia

19 decembrie 1934

Comuna Todireni, judeţul Botoşani

LRD/771/16.03.2015

LRD-G

00015

180

Goţa

Gheorghe-Adrian

Izidor

Elena

11 octombrie 1960

Bucureşti, sectorul 5

LRD/403/06.03.2015

LRD-G

00016

181

Grigoraş

Emil

Alexandru

Maria

7 iunie 1953

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/262/04.03.2015

LRD-G

00017

182

Grigoraş

Ioan

Alexandru

Maria

18 iunie 1950

Comuna Ghiroda, judeţul Timiş

LRD/280/04.03.2015

LRD-G

00018

183

Groner (Lăpuşneanu)

Laura

Teodor

Maria-

Magdalena

9 februarie 1957

Bucureşti, sectorul 1

LRD/267/04.03.2015

LRD-G

00019

184

Grosu

Gheorghe

Petrache

Elena

26 noiembrie 1966

Bucureşti, sectorul 2

LRD/873/17.03.2015

LRD-G

00020

185

Gurzău

Emil-Ioan

Ioan

Maria

25 iunie 1963

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/857/17.03.2015

LRD-G

00021

186

Guttman

Ana-Maria

Ştefan

Ileana

17 iulie 1953

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/96/02.03.2015

LRD-G

00022

187

Gyulai

Marcel-Mircea

Petru

Maria

11 august 1963

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/675/12.03.2015

LRD-G

00023

188

Hagea

Marcel Camenin

Marin

Olga

12 iulie 1950

Municipiul Tārgu Mureş, judeţul Mureş

LRD/461/10.03.2015

LRD-H

00001

189

Haidău

Mihai

Constantin

Floarea

17 martie 1953

Municipiul Bacău, judeţul Bacău

LRD/309/05.03.2015

LRD-H

00002

190

Hanus

Sandu Ambroziu

Vasile

Paulina

22 iunie 1961

Comuna Tarna Mare, judeţul Satu Mare

LRD/665/12.03.2015

LRD-H

00003

191

Haraga

Dorel

Mihai

Maria

28 septembrie 1956

Bucureşti, sectorul 1

LRD/171/03.03.2015

LRD-H

00004

192

Heisu

Constantin

Pavel

Rodica

21 noiembrie 1952

Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

LRD/227/04.03.2015

LRD-H

00005

193

Henţ

Cătălina-Maria

Mihai

Maria

14 august 1958

Comuna Şepreuş, judeţul Arad

LRD/50/27.02.2015

LRD-H

00006

194

Horomnea

Dragomir

Ilie

Hareta

13 martie 1940

Comuna Vlădeni, judeţul Botoşani

LRD/791/16.03.2015

LRD-H

00007

195

Hossu

Teodor

Teodor-Vasile

Anuţa

11 mai 1957

Municipiul Turda, judeţul Cluj

LRD/236/04.03.2015

LRD-H

00008

196

Hrynczuk

Mihai

Ioan

Ana

3 februarie 1960

Bucureşti, sectorul 7

LRD/165/03.03.2015

LRD-H

00009

197

Hrynczuk

Niculae

Ioan

Ana

25 iunie 1968

Bucureşti, sectorul 8

LRD/21/26.02.2015

LRD-H

00010

198

Hutter

Gabriel-George

-Doru

Theodor

Eleonora

16 iunie 1951

Bucureşti, sectorul 2

LRD/616/12.03.2015

LRD-H

00011

199

Iacob

Petre

Ivan

Călina

7 aprilie 1957

Oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov

LRD/715/13.03.2015

LRD-I

00001

 

200

Ianăş

Ioan

Dumitru

Elena

25 octombrie 1947

Satul Alioş, comuna Maşloc, judeţul Timiş

LRD/784/16.03.2015

LRD-I

00002

201

Iancovici-Wolf (Bancui)

Mireana

Mita

Elena

30 martie 1961

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/378/05.03.2015

LRD-I

00003

202

Icobescu

Daniel

Vasile

Ana

8 august 1963

Comuna Giulvăz, judeţul Timiş

LRD/356/05.03.2015

LRD-I

00004

203

Ielciu

Dan-Radu

Augustin

Ana

30 ianuarie 1962

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/98/02.03.2015

LRD-I

00005

204

Ignat

Victor

Gheorghe

Elena

26 decembrie 1971

Comuna Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani

LRD/452/09.03.2015

LRD-I

00006

205

Ilcu

Coste I

Vasile

Maria

26 mai 1966

Bucureşti, sectorul 5

LRD/311/05.03.2015

LRD-I

00007

206

Iliconi

Marinică Constantin

Gheorghe

Maria

11 iulie 1956

Comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova

LRD/673/12.03.2015

LRD-I

00008

207

Ilieş

Petru-Nicolae

Ioan

Melania

12 septembrie 1951

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/691/13.03.2015

LRD-I

00009

208

Ioan

Florian

Petre

Maria

13 mai 1952

Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

LRD/375/05.03.2015

LRD-I

00010

209

Ion

Constantin

Virgiliu

Maria

12 august 1963

Bucureşti, sectorul 3

LRD/57/27.02.2015

LRD-I

00011

210

Ionescu

Alexandru

Constantin

Maia

31 iulie 1954

Oraşul Moscova, Federaţia Rusă

LRD/72/27.02.2015

LRD-I

00012

211

Ionescu

Florin-Mihai

Bogdan

Teodora

4 noiembrie 1971

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/795/16.03.2015

LRD-I

00013

212

Ionescu

Mihaela

Dumitru

Dumitra

5 noiembrie 1968

Bucureşti, sectorul 8

LRD/809/16.03.2015

LRD-I

00014

213

Ioniţă

Ilie

Ion

Andreana

12 noiembrie 1963

Comuna Droba, judeţul Dāmboviţa

LRD/239/04.03.2015

LRD-I

00015

214

Iordache

Dorin

Vasile

Maria

11 noiembrie 1960

Comuna Făcăieni, judeţul Ialomiţa

LRD/156/03.03.2015

LRD-I

00016

215

Iordăchescu

Sorin-Radu

Neculai

Ana

27 august 1962

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/333/05.03.2015

LRD-I

00017

216

Iosif

Ionel-Dănuţ

Niculae

Iuliana

26 octombrie 1968

Oraşul Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin

LRD/394/05.03.2015

LRD-I

00018

217

Iova

Aurel

Ion

Anastasia

27 ianuarie 1950

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/607/12.03.2015

LRD-I

00019

218

Iovan

Aurelian-Silviu

Marin

Constantina

1 octombrie 1964

Bucureşti, sectorul 3

LRD/415/06.03.2015

LRD-I

00020

219

Iovănel

Lucian

Ioan

Livia

2 noiembrie 1969

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/388/05.03.2015

LRD-I

00021

220

Irimuş

Petre

Gheorghe

Victoria

2 octombrie 1964

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/353/05.03.2015

LRD-I

00022

221

Istrate

Alexandru

Constantin

Vasilica

14 aprilie 1949

Comuna Fierbinţi, judeţul Ialomiţa

LRD/867/17.03.2015

LRD-I

00023

222

Istrate

Viorel-Niculae

Ion

Maria

21 septembrie 1953

Bucureşti, sectorul 7

LRD/286/05.03.2015

LRD-I

00024

223

Istvan

Ion

Ion

Lucia

6 mai 1959

Comăneşti, Bacău

LRD/19/26.02.2015

LRD-I

00025

224

Iuhasz

Iosif

Carol

Berta

27 martie 1962

Oraşul Recaş, judeţul Timiş

LRD/252/04.03.2015

LRD-I

00026

225

Ivan

Gheorghe

Marin

Ioana

20 iulie 1964

Bucureşti, sectorul 5

LRD/56/27.02.2015

LRD-I

00027

226

Ivan

Iulian

Vasile

Elisabeta

23 decembrie 1965

Comuna Ţifeşti, judeţul Vrancea

LRD/269/04.03.2015

LRD-I

00028

227

Jeminschi

Ilie-Jean

Dumitru

Lucreţia

25 noiembrie 1963

Bucureşti, sectorul 2

LRD/466/10.03.2015

LRD-J

00001

228

Jeminschi (Sturzu)

Lăcrămioara

Aurel

Elisabeta

23 martie 1970

Municipiul Fălticeni, judeţul Suceava

LRD/465/10.03.2015

LRD-J

00002

229

Jījie

Gheorghe

Alexandru

Maria

17 iulie 1953

Comuna Vorniceni, judeţul Botoşani

LRD/273/04.03.2015

LRD-J

00003

230

Joldeş

Ioan

Vasile

Valeria

13 ianuarie 1950

Localitatea Avram Iancu, judeţul Alba

LRD/544/11.03.2015

LRD-J

00004

231

Josu

Constantin

Ioan-Dimitrie

Zorea

27 aprilie 1945

Comuna Topolovăţu Mare. judeţul Timiş

LRD/634/12.03.2015

LRD-J

00005

232

Jurj

Traian

Traian

Maria

30 mai 1968

Comuna Berzasca, judeţul Caraş-Severin

LRD/253/04.03.2015

LRD-J

00006

233

Jurj

Octavian

Iosif

Aurelia

20 septembrie 1958

Comuna Scărişoara, judeţul Alba

LRD/666/12.03.2015

LRD-J

00007

234

Kerges

Ioan

Pau

Margareta

10 noiembrie 1948

Satul Rudna, comuna Giulvăz, judeţul Timiş

LRD/392/05.03.2015

LRD-K

00001

235

Kocsis

Francisc

Francisc

Erszebet

16 septembrie 1965

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/283/04.03.2015

LRD-K

00002

236

Kocsis

Ioan

Anton

Silvia

15 iulie 1955

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/646/12.03.2015

LRD-K

00003

237

Kurbissa

Jamal

Mouhamed

Souad

23 noiembrie 1957

Oraşul Kutaife, Siria

LRD/47/27.02.2015

LRD-K

00004

238

Kusai

Claudiu-Alexandru

Coloman

Zamfira

27 august 1968

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/850/17.03.2015

LRD-K

00005

239

Lazar

Andrei

Vasile

Maria

24 ianuarie 1944

Satul Purcăreţ, comuna Letca, judeţul Sălaj

LRD/618/12.03.2015

LRD-L

00001

240

Lazăr (Fodoran)

Ţinea

Victor

Maria

13 iulie 1953

Comuna Valea Rea, judeţul Sălaj

LRD/619/12.03.2015

LRD-L

00002

241

Lăzărescu

Ioan-Nicolae

Ioan

Valeria

18 decembrie 1941

Comuna Martineşti, judeţul Hunedoara

LRD/612/12.03.2015

LRD-L

00003

242

Lefter

Ion-Cristian

Toader

Tudora

8 aprilie 1956

Bucureşti, sectorul 1

LRD/132/02.03.2015

LRD-L

00004

243

Leşu

Ionel

David

Draga

3 decembrie 1956

Comuna Zăvoaia, judeţul Brăila

LRD/212/04.03.2015

LRD-L

00005

244

Leţu

Mihai

Constantin

Reveica

29 martie 1959

Braşov, judeţul Braşov

LRD/835/17.03.2015

LRD-L

00006

245

Lighezan

Pavel

Iacob

Elisabeta

20 aprilie 1936

Comuna Vermeş, judeţul Caraş-Severin

LRD/435/09.03.2015

LRD-L

00007

246

Lorinţi (Popescu)

Simona-Diana

Gheorghe

Ioana

24 iunie 1967

Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

LRD/733/13.03.2015

LRD-L

00008

247

Luca

Emil

Vasile

Maria

5 aprilie 1954

Bucureşti, sectorul 1

LRD/39/27.02.2015

LRD-L

00009

248

Luca

Aurel Octavian

-

Joita

22 decembrie 1939

Bucureşti, sectorul 1

LRD/499/10.03.2015

LRD-L

00010

249

Lungu

Florin-Gabriel

Ştefan

Ioana

30 ianuarie 1970

Bucureşti, sectorul 5

LRD/558/11.03.2015

LRD-L

00011

 

250

Lungu

Vladimir Viorel

Mihai-Gavril

Ana

3 octombrie 1962

Bucureşti, sectorul 3

LRD/500/10.03.2015

LRD-L

00012

251

Lupu

Dumitru-Sorin

Ion

Elena

18 februarie 1947

Comuna Vladimir, judeţul Gorj

LRD/277/04.03.2015

LRD-L

00013

252

Lupu

Ion

Nicolae

Maria

23 mai 1950

Comuna Săuleşti, judeţul Gorj

LRD/876/17.03.2015

LRD-L

00014

253

Magearu

George

Stancu

Gherghina

13 august 1955

Comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi

LRD/762/16.03.2015

LRD-M

00001

254

Magyar

Alexandru-Iosif

Andrei-Ion

Margit

28 iulie 1964

Municipiul Lugoj, judeţul Timiş

LRD/574/12.03.2015

LRD-M

00002

255

Mancovschi

Alexandru-Mihai

Natural

Eufrozina

10 august 1945

Bucureşti, sectorul 4

LRD/848/17.03.2015

LRD-M

00003

256

Mandache

Mihai

Marin

Maria

10 iunie 1948

Bucureşti, sectorul 8

LRD/193/03.03.2015

LRD-M

00004

257

Manea

Ion

Gheorghe

Dumitra

2 septembrie 1950

Comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova

LRD/24/26.02.2015

LRD-M

00005

258

Manea

Iova-Petru

Trandafir

Ana

11 iunie 1954

Municipiul Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

LRD/825/16.03.2015

LRD-M

00006

259

Manea (Catană)

Victoria

Victor

Elisabeta

15 iunie 1953

Oraşul Comăneşti, judeţul Bacău

LRD/808/16.03.2015

LRD-M

00007

260

Marcu

Ion

Alexandru

Eleonora

1 ianuarie 1949

Comuna Poseşti, judeţul Prahova

LRD/382/05.03.2015

LRD-M

00008

261

Mareş

Angelo-Ioan

Ion

Alexandrina

20 iunie 1956

Bucureşti, sectorul 1

LRD/148/02.03.2015

LRD-M

00009

262

Mareş

Mircea

Ilie

Maria

22 iulie 1964

Comuna Leordeni, judeţul Argeş

LRD/51/27.02.2015

LRD-M

00010

263

Marian

Dumitru

Alexandru

Natalia

13 iulie 1947

Oraşul Liteni, judeţul Suceava

LRD/438/09.03.2015

LRD-M

00011

264

Mărieş

Sabin

Ilie

Sidonia

21 noiembrie 1951

Satul Berchez, judeţul Maramureş

LRD/688/13.03.2015

LRD-M

00012

265

Marin

Gheorghe

Ion

Angela

4 iunie 1951

Bucureşti, sectorul 7

LRD/248/04.03.2015

LRD-M

00013

266

Marinescu

Adrian

Aurei

Maria

10 iulie 1969

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/351/05.03.2015

LRD-M

00014

267

Marinescu

Dan

Badea

Lucia

3 octombrie 1957

Bucureşti, sectorul 1

LRD/285/05.03.2015

LRD-M

00015

268

Martiniuc

Ioan

Ilie

Floarea

12 decembrie 1953

Bucureşti, sectorul 7

LRD/879/17.03.2015

LRD-M

00016

269

Mateaş

Vasile

Gheorghe

Ileana

30 decembrie 1966

Comuna Bratca, judeţul Bihor

LRD/305/05.03.2015

LRD-M

00017

270

Mateescu

Pompiliu

Gheorghe

Maria

2 octombrie 1963

Comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi

LRD/304/05.03.2015

LRD-M

00018

271

Matei

Cristian-Nicolae

Nicolae

Ana

2 aprilie 1961

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/89/02.03.2015

LRD-M

00019

272

Maxim

Constantin

Aurei

Maria

26 septembrie 1958

Comuna Havārna, judeţul Botoşani

LRD/322/05.03.2015

LRD-M

00020

273

Megheşi

Gabriel

natural

Teodora

2 mai 1954

Bucureşti, sectorul 3

LRD/167/03.03.2015

LRD-M

00021

274

Meleaca

Filipina

Florea

Aurelia

1 februarie 1966

Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu

LRD/522/10.03.2015

LRD-M

00022

275

Meleacă

Niculae

Petre

Floarea

1 mai 1959

Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu

LRD/875/17.03.2015

LRD-M

00023

276

Meşter

Sorin-Vintilă

Dimitrie

Mana

8 iunie 1955

Bucureşti, sectorul 1

LRD/147/02.03.2015

LRD-M

00024

277

Mic

Sergiu-Crinuţ

Valentin

Eugenia

18 decembrie 1965

Comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj

LRD/102/02.03.2015

LRD-M

00025

278

Miclăuş

Ştefan

Ioan

Virginia

7 iulie 1947

Municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

LRD/540/11.03.2015

LRD-M

00026

279

Micşa

Victor-Vladimir

Victor

Iuliana

31 ianuarie 1965

Comuna Cenei, judeţul Timiş

LRD/606/12.03.2015

LRD-M

00027

280

Mihai

Alexandru

Constantin

Ioana

7 iulie 1952

Bucureşti, sectorul 8

LRD/210/04.03.2015

LRD-M

00028

281

Mihai

Marcel

Stelian

Maria

3 aprilie 1950

Bucureşti, sectorul 8

LRD/597/12.03.2015

LRD-M

00029

282

Mihu

Ion

Vasile

Georgeta

26 octombrie 1945

Bucureşti, sectorul 4

LRD/587/12.03.2015

LRD-M

00030

283

Mişcu

Constantin

Constantin

Maria

1 octombrie 1956

Comuna Bālvăneşti, judeţul Mehedinţi

LRD/436/09.03.2015

LRD-M

00031

284

Mitru

Savu

natural

Ecaterina

16 aprilie 1947

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/804/16.03.2015

LRD-M

00032

285

Mlejniţa

Ştefan

Ştefan

Ioana

31 mai 1954

Oraşul Vişeul de Sus, judeţul Maramureş

LRD/846/17.03.2015

LRD-M

00033

286

Mocan

Gheorghe

Dumitru

Floarea

13 mai 1954

Comuna Cehal, judeţul Satu Mare

LRD/233/04.03.2015

LRD-M

00034

287

Moisescu

Dan

Nicolae

Niculina

26 ianuarie 1961

Municipiul Moreni, judeţul Dāmboviţa

LRD/629/12.03.2015

LRD-M

00035

288

Moldovan

Liviu

Ştefan

Angela

24 iulie 1956

Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

LRD/617/12.03.2015

LRD-M

00036

289

Moldovan

Mihai

natural

Ana

23 februarie 1952

Satul Abuş, comuna Mica, judeţul Mureş

LRD/399/06.03.2015

LRD-M

00037

290

Mondoc

Ioan

Ioan

Maria

20 iulie 1967

Municipiul Timişoara, judeţul Timiş

LRD/384/05.03.2015

LRD-M

00038

291

Morar

Petrişor

Ioan

Maria

28 ianuarie 1957

Comuna Cermei, judeţul Arad

LRD/699/13.03.2015

LRD-M

00039

292

Morărescu

Robert-Gheorghe

Gheorghe

Elisabeta

9 iunie 1968

Bucureşti, sectorul 4

LRD/281/05.03.2015

LRD-M

00040

293

Morariu

Titus-Mircea

Alexandru

Paraschiva

6 ianuarie 1941

Satul Cergău Mic, comuna Cergău, judeţul Alba

LRD/851/17.03.2015

LRD-M

00041

294

Moroşanu-Tivilic

Marian

Dumitru

Maria

19 septembrie 1968

Bucureşti, sectorul 4

LRD/17/26.02.2015

LRD-M

00042

295

Motăţeanu

Eugen

Radu-Alin

Floare

28 februarie 1939

Satul Seliştea, comuna Cărānd, judeţul Arad

LRD/613/12.03.2015

LRD-M

00043

296

Mutica

Radu-Ioan

Ioan

Maria

18 ianuarie 1946

Satul Busag, judeţul Maramureş

LRD/411 /06.03.2015

LRD-M

00044

297

Muntean

Ghiţă

Samuel

Maria

23 noiembrie 1952

Satul Zlagna, comuna Turnu Ruieni, judeţul Caraş-Severin

LRD/702/13.03.2015

LRD-M

00045

298

Munteanu

Călin

Eusebiu

Domniţa

20 martie 1966

Bucureşti

LRD/476/10.03.2015

LRD-M

00046

299

Munteanu

Gheorghe

Gheorghe

Ana

27 mai 1956

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

LRD/339/05.03.2015

LRD-M

00047

 

300

Munteanu (Oprican)

Mihaela

Iulie

Ioana

25 iulie 1959

Comuna Jiana, judeţul Mehedinţi

LRD/340/05.03.2015

LRD-M

00048