MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 666/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 666         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 2 septembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

635. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani

 

653. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov

 

667. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna

 

668. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău

 

669. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

 

670. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad

 

671. -- Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

 

672. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş

 

673. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa

 

674. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita

 

689. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani

 

690. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.009. - Ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

1.998. - Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic - (1) Se aprobă stema comunei Copălău, judeţul Botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRÎM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 635.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Copălău, judeţul Botoşani

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Copălău, judeţul Botoşani

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Copălău se compune dintr-un scut triunghiular verde cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află două căpăţâni de usturoi din argint, drepte, cu mustăţile în jos, dispuse faţă în faţă, cu cozile îngemănate, iar în colţuri trei frunze de stejar din aur, îndreptate spre inima scutului.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Căpăţânile de usturoi simbolizează tradiţionala plantă de cultura de pe teritoriul comunei, recunoscută ca atare prin “Festivalul Usturoiului” ce se desfăşoară anual.

Frunzele de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Ormeniş, judeţul Braşov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 653.

 

ANFXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Ormeniş, judeţul Braşov

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ormeniş, judeţul Braşov

 

Descrierea stemei

Stema comunei Ormeniş, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp de argint, se află două dealuri verzi. Pe dealul din dreapta broşează o creangă de pelin de argint, iar pe cel din stânga se află un buchet de colilii de aur.

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un zid crenelat de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Colilia aminteşte de legenda locală a fetiţei ucise de tătari, pe mormântul căreia creşte această floare.

Creanga de pelin face referire la dialectul maghiar al localităţii, Ormos.

Zidul crenelat reprezintă importantele vestigii dacice de pe Tipia Ormenişului (sanctuar şi aşezare).

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Vâlcele, judeţul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 667.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Vâlcele, judeţul Covasna

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vâlcele, judeţul Covasna

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Vâlcele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o fântână arteziană de argint.

În partea stângă, în câmp verde, se află un disc de aur, ornamentat cu trei meandre roşii ce se întrepătrund, iar centrul discului este ocupat de un cerc roşu.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află un pergament de argint derulat spre dreapta.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Fântâna simbolizează staţiunea Vâlcele, bogată în ape minerale.

Discul ornamentat reprezintă un platou pictat, aparţinând culturii Ariuşd-Cucuteni-Tripolie şi face trimitere la situl arheologic de la Ariuşd, care a dat denumirea uneia dintre cele mai importante civilizaţii eneolitice din Europa.

Pergamentul face referire la numărul mare de intelectuali de marcă prin care se distinge zona.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Vâlcelele, judeţul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 668.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Vâlcelele, judeţul Buzău

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vâlcelele, judeţul Buzău

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Vâlcelele se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.

În dreapta, în câmp argintiu, se află o lubeniţă verde.

În stânga, în câmp albastru, se află un cap de bovină de argint, văzut din semiprofil spre dreapta.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află un mănunchi format din trei spice de grâu de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Lubeniţă face referire la ocupaţia tradiţională a locuitorilor şi totodată la Sărbătoarea tradiţională a pepenilor.

Capul de bovină şi mănunchiul de spice evocă ocupaţiile principale ale locuitorilor, creşterea animalelor şi agricultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 669.

 

ANEXA Nr. 1*)

STEMA

comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Ciorogârla, judeţul Ilfov

 

Descrierea stemei

Stema comunei Ciorogârla, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară se află o crenguţă de stejar cu două frunze deasupra şi două ghinde îngemănate dedesubt, totul de aur.

În partea inferioară, din vârful scutului iese o treime dintr-o biserică de aur, din care se văd faţada cu pridvor, susţinut de patru stâlpi terminaţi cu arcade, precum şi partea de sus din ancadramentul uşii, în formă rectangulară. Acoperişul din patru pante, din care se văd trei, se termină cu trei turnuri cu acoperiş, de asemenea, în patru pante, din care se văd trei. La baza turnurilor se află un postament îngust format dintr-un dreptunghi, surmontat de un trapez. Faţadele turnurilor sunt hexagonale şi fiecare latură vizibilă are câte două ferestre negre boltite suprapuse. Turnul central acoperă în proporţie de 2/3 turnurile laterale. Fiecare turn este surmontat de câte o cruce treflată, cu câte trei braţe orizontale.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Ramura de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei, făcând referire la foştii Codri ai Vlăsiei, iar numărul ghindelor şi frunzelor indică numărul satelor componente ale comunei.

Brâul undat face referire la râul care străbate localitatea şi care îi dă numele.

Biserica simbolizează mănăstirea Samurcăşeşti, numită de localnici şi biserica cu trei altare, construită în anul 1808 de vornicul Constantin Samurcas şi de soţia sa Zinca.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Vinga, judeţul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Vinga, judeţul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti. 19 august 2015.

Nr. 670.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Vinga, judeţul Arad

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vinga, judeţul Arad

 

Descrierea stemei

Stema comunei Vinga, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În dreapta, în câmp roşu, se află litera T, având deasupra o coroană cu fleuroane, totul de aur, situată între opt fascii alternând albastru cu aur, aşezate patru deasupra câmpului roşu şi patru dedesubt.

În stânga, în câmp albastru, se află un turn cu poartă, două ferestre în partea superioară şi acoperiş ţuguiat, aşezat pe o stâncă, totul de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Fasciile de aur reprezintă cele patru pâraie care traversează localitatea, respectiv două în nordul localităţii şi două în sudul ei.

Litera T dă denumirea localităţii şi face parte din vechiul sigiliu, care între anii 1744-1850 a purtat denumirea de Theresiopolis. Coroana de deasupra literei T evocă faptul că localitatea era oraş liber regesc.

Turnul evocă faptul că această aşezare era apărată de duşmani printr-un turn de veghe fortificat.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 671.

 

ANEXA Nr. 1*1

 

STEMA

oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA şi SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa

 

Descrierea stemei

Stema oraşului Pucioasa, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului, în câmp de argint, se află un stejar verde dezrădăcinat, peste care se suprapune un brâu undat portocaliu.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificaţiile elementelor însumate

Brâul undat reprezintă zăcămintele de sulf, de unde vine şi denumirea localităţii.

Copacul simbolizează bogăţia silvică a zonei.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul  că localitatea are rangul de oraş.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Mărăcineni, judeţul Argeş, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 672.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Mărăcineni, judeţul Argeş

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Mărăcineni, judeţul Argeş

 

Descrierea stemei

Stema comunei Mărăcineni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în şef.

În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o roată crenelată de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp argintiu, se află un stejar în culori naturale, smuls.

În vârful scutului se află o acvilă de aur, redată din faţă, cu capul spre dreapta, cu aripile deschise şi cu zborul în jos.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Roata crenelată face referire la activitatea industrială care se desfăşoară pe teritoriul localităţii.

Stejarul reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar acvila face parte din fauna localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei şi prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 673.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Scânteia, judeţul Ialomiţa

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Scânteia se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului se află un plug de argint, iar în şef două pălării de floarea-soarelui de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Plugul reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.

Cele două pălării de floarea-soarelui indică numărul satelor componente care alcătuiesc comuna.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Subcetate, judeţul Harghita, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 674.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Subcetate, judeţul Harghita

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Subcetate, judeţul Harghita

 

Descrierea stemei

Stema comunei Subcetate, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată, rostuit negru.

În dreapta, în câmp albastru, se află o poartă boltită cu acoperiş triunghiular, cu cruce deasupra; batanţii porţii sunt susţinuţi de doi stâlpi, cu postament paralelipipedic, uniţi printr-o grindă transversală, totul de argint. În partea superioară a porţii se văd elementele de îmbinare, realizate în stil tradiţional cu cuie de lemn.

În stânga, în câmp roşu, se află reprezentat stilizat un cap de bovideu, de argint.

În partea de jos, în câmp de aur, se află reprezentaţi patru brazi de culoare verde, aşezaţi aleatoriu în semicerc spre vârful scutului.

La vârful scutului se află trei valuri albastre.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Poarta stilizată cu semnul crucii reprezintă poarta de intrare spre vechea biserică de lemn din localitate, construită în anul 1734 şi renovată în anul 1786, fiind singura dovadă privind vechimea şi tradiţia creştină a localităţii.

Capul de bovideu simbolizează principala ocupaţie a locuitorilor, creşterea animalelor.

Brazii simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.

Valurile reprezintă râul Mureş cu cei trei afluenţi ai săi, pâraiele Duda, Călnaci şi Muscă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Unţeni, judeţul Botoşani, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 689.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Unţeni, judeţul Botoşani

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Unţeni, judeţul Botoşani

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Unţeni se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.

În interiorul scutului, în câmp roşu, este reprezentat un cap de berbec de argint din profil, îndreptat spre stânga.

În vârful scutului se află un brâu undat de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Capul de berbec face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor (oieritul), în special satul Unţeni care este renumit pentru rasa de oi Karakul.

Brâul undat reprezintă iazul din localitate.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Crişcior şi Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.

(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1,1.2,2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 690.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Crişcior, judeţul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Crişcior, judeţul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1 stema comunei Crişcior se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.

În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică ortodoxă de argint, de tip hală; acoperişul în două ape al corpului principal, precum şi cel al altarului sunt împodobite cu câte o cruce; deasupra pronaosului se află un turn clopotniţă deforma pătrată, cu galerie de veghe şi acoperiş în patru ape, terminat cu o cruce. Biserica are câte o fereastră la pronaos, naos şi altar, precum şi două ferestre mici în turn, sub galerie în partea inferioară, în câmp albastru, se află o stâncă de argint încărcată cu o gură de mină neagră, iar în interior se află două ciocane de minerit negre în săritoare.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate

Biserica reprezintă “Biserica Adormirii Maicii Domnului”, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea, declarată monument istoric, ctitorie a familiei cneziale Bîlea.

Brâul undat simbolizează râul Crişul Alb, care străbate localitatea şi dă numele acesteia.

Stânca, ciocanele şi intrarea în mină fac trimitere la activitatea preponderentă a locuitorilor, mineritul.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă Un facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Orăştioara de Sus, Judeţul Hunedoara

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2 stema comunei Orăştioara de Sus se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un bust de bărbat cu barbă, căciulă dacică de tarabostes şi îmbrăcat în tunică, peste care este aruncată o mantie drapată în falduri şi prinsă pe cei doi umeri cu câte o fibulă, totul de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat, deasupra căruia se află, ca cimier, stindardul dacic de argint (cap de lup şi trup de şarpe cu solzi), orientat spre stânga.

Semnificaţiile elementelor însumate

Bustul de bărbat îl reprezintă pe Decebal, ultimul rege dac, aşa cum este reprezentat pe Columna lui Traian.

Stindardul dacic subliniază faptul că Sarmizegetusa Regia, capitala statului dac, s-a aflat la Grădiştea de Munte, pe teritoriul actual al localităţii.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICII ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,

ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Anca-Laura Ionescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 august 2015.

Nr. 1.009.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 21 iulie 2015 în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L,, cu sediul social în localitatea Floreşti, Str. Salcâmului nr. 17, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/133/29.01.2010, cod unic de înregistrare 26460347/01.02.2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-622/2010,

a constatat următoarele:

a) Prin Hotărârea asociaţilor societăţii nr. 1 din 30 ianuarie 2015 s-au decis “dizolvarea şi lichidarea simultană a societăţii conform art. 235 din Legea 31/1990”.

b) Prin Adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. 62.342 din 9 iulie 2015, societatea a solicitat “retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare”.

c) Societatea a înregistrat la 31 decembrie 2014 o pierdere în sumă de 487 lei.

d) Societatea a solicitat tuturor societăţilor de asigurare/reasigurare cu care a colaborat rezilierea contractelor de intermediere.

e) Intermediarul în asigurări a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

f) Societatea a consiliat clienţii (asiguraţii) pentru plata primelor de asigurare aferente contractelor încheiate direct către societăţile de asigurare/reasigurare.

g) Societatea nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

h) Nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SMARALD BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în localitatea Floreşti, Str. Salcâmului nr. 17, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J12/133/29.01.2010, cod unic de înregistrare 26460347/01.02.2010, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-622/2010.

Art. 2. - După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor,

precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 24 august 2015.

Nr. 1.998.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.