MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 852/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 852         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 noiembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

279. - Lege pentru instituirea Zilei Limbii maghiare

 

833. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii maghiare

 

834. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

 

835. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

 

836. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

 

837. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

 

838. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa īn funcţia de judecător

 

839. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa īn funcţia de judecător

 

840. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

841. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

842. - Decret privind eliberarea d i n funcţie a unui procuror

 

843. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 640 sprijin logistic al Brigăzii 6 operaţii speciale “Mihai Viteazul”

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

939. - Hotărāre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

280. - Decizie privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

281. - Decizie privind eliberarea domnului Vlad Ştefan Stoica, la cerere, din funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

 

282. - Decizie privind eliberarea doamnei Geanina Cristina Puşcaşu, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

283. - Decizie privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

284. - Decizie privind eliberarea domnului Ciprian-George Ardelean, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

285. - Decizie privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

286. - Decizie pentru eliberarea domnului Alin Iulian Tucmeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

287. - Decizie privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului Generai al Poliţiei Romāne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.758/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind conferirea Semnului onorific Īn Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 

3.759/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind conferirea Semnului Onorific Īn Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea Zilei Limbii maghiare

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin prezenta lege se declară ziua de 13 noiembrie Ziua Limbii maghiare.

Art. 2. - (1) Anual, cu prilejul sărbătorii Zilei Limbii maghiare, īn localităţile īn care trăiesc membri ai comunităţii maghiare se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile nonguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile.

(3) Societatea Romānă de Radiodifuziune şi Societatea Romānă de Televiziune, īn calitate de servicii publice, pot include īn programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Art. 3. - Īn instituţiile de īnvăţămānt īn care se predă limba maghiară ca limbă maternă, īn ziua de 13 noiembrie se pot organiza manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 279.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii maghiare

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea Zilei Limbii maghiare şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 833.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.100/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Paul Bălănoiu se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti şi se numeşte īn funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 834.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.099/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gina Monica Cibian se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Deva şi se numeşte īn funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Judecătoria Deva.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 835.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.176/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Doriana Rotaru, judecător cu grad profesional de tribunal, se eliberează din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Orăştie şi se numeşte īn funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Tribunalul Gorj.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 836.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător şi numirea sa īn funcţia de procuror

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.101/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Alin Gabriel Ungureanu se eliberează din funcţia de judecător la Judecătoria Ineu şi se numeşte īn funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 837.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa īn funcţia de judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.080/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Codruţa Mitrofan se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Alba Iulia şi se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sebeş, cu păstrarea gradului profesional de curte de apel.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 838.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa īn funcţia de judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.084/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihnea Constantin Nicolaescu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lāngă Tribunalul Ilfov şi se numeşte īn funcţia de judecător la Tribunalul Ilfov.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 839.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.183/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gabriel Chifan, judecător la Curtea de Apel Oradea, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 840.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.149/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Chiru, judecător la Tribunalul Călăraşi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 841.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.148/2015,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Carmen Gabriela Martin, procuror la Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Suceava, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 842.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 640 sprijin logistic al Brigăzii 6 operaţii speciale “Mihai Viteazul”

Īn temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele Romāniei decretează;

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 640 sprijin logistic al Brigăzii 6 operaţii speciale “Mihai Viteazul”.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 843.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015

 

Īn conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare, derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind īnfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, ale art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare īn domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor īnscrise īn bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decāt īn cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

(2) īn cazul īn care īn execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se īnregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, īmputernicite potrivit legii, şi amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, interimar,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice, interimar,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2015.

Nr. 939.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015

 

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program an 2015

(lei)

 

 

 

VENITURI TOTALE, din care:

0

 

 

 

I. Venituri curente

0

 

 

 

C. Venituri nefiscale

0

 

 

 

C.1. Venituri din proprietate

0

 

30.10

 

Venituri din proprietate

0

 

 

30.10.50

Alte venituri din proprietate

0

 

 

 

II. Venituri extraordinare

0

 

 

 

i. Venituri din capital

0

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

0

 

 

39.10.04

Venituri din privatizare

0

 

 

 

CHELTUIELI TOTALE , din care:

5.236.465

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

5.236.465

 

 

87.10.50

Alte acţiuni economice

5.236.465

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE

5.236.465

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care

352.985

 

10.01

 

Cheltuieli salariate īn bani

288.000

 

 

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

32.000

 

 

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

0

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariale īn bani

256.000

 

10.03

 

Contribuţii

64.985

 

 

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

45.504

 

 

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1.440

 

 

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

14.976

 

 

10.03.04

Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

617

 

 

10.03.06

Fond de concedii şi indemnizaţii

2.448

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII, din care:

4.883.480

 

20.01

 

Bunuri şi servicii, din care:

126.000

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

40.000

 

 

20.01.08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

30.000

 

 

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

50.000

 

 

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru īntreţinere şi funcţionare

6.000

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10.000

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

10.000

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

0

 

 

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

0

 

20.30

 

Alte cheltuieli

4.747.480

 

 

20.30.01

Reclamă şi publicitate

300.000

 

 

20.30.02

Protocol şi reprezentare

0

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

4.447.480

 

 

20.30.30.01

* cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţii de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

2.947.480

 

 

20.30.30.02

* cheltuieli pentru rapoarte de evaluare īn procesul de privatizare şi post privatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări īn litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli

1.500.000

 

 

20.30.30.03

* costurile implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

0

55

 

 

Titlul VIL ALTE TRANSFERURI, din care:

0

 

55.01

 

A - Transferuri interne

0

 

 

55.01.08

* Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă

0

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne, din care:

0

 

 

55.01.18.01

- sumele cu care Ministerul Transporturilor participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale īn cazurile prevăzute de lege

0

 

 

55.01.18.02

- sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentānd daune suportate de Ministerul Transporturilor ca urmare a garanţiilor acordate de acesta īn contractul de vānzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

0

 

 

55.01.20

Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor bancare şi creanţelor comerciale şi privatizare (doar pentru instituţiile implicate īn procesul de privatizare)

0

70

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

0

 

71.01

 

Active fixe

0

 

 

71.01.02

* maşini, echipamente şi mijloace de transport

0

 

 

71.01.03

* mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

0

 

 

 

EXCEDENT / DEFICIT (Venituri totale - Cheltuieli totale):

-5.236.465

 

 

 

DATE INFORMATIVE

 

 

 

 

A) Informaţii privind disponibilul de cont

 

 

 

 

1. Disponibil la īnceputul perioadei

5.236.465

 

 

 

2. Disponibil la sfārşitul perioadei

0

 

 

 

B) Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 

 

 

 

* dividende

120.000.000

 

 

 

* dobānzi

1.000

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Avānd īn vedere demisia doamnei Ioana-Maria Petrescu,

īn temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Maria Petrescu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 16 noiembrie 2015.

Nr. 280.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vlad Ştefan Stoica, la cerere, din funcţia de sef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru

 

Avānd īn vedere demisia domnului Vlad Ştefan Stoica,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Vlad Ştefan Stoica se eliberează, la cerere, din funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 281

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Geanina C rişti na Puşcaşu, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Avānd īn vedere demisia doamnei Geanina Cristina Puşcaşu, īn temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Geanina Cristina Puşcaşu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general ai Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 282.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

Avānd īn vedere demisia doamnei Ioana-Andreea Lambru, īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului sub nr. 5/6.379 din 16 noiembrie 2015,

īn temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 283.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ciprian-George Ardelean, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Avānd īn vedere demisia domnului Ciprian-George Ardelean,

īn temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian-George Ardelean se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat īn cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 284.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind īncetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 

Avānd īn vedere propunerea formulată de Ministerul Fondurilor Europene prin Adresa īnregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/6.377 din 16 noiembrie 2015,

īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii īncetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice din categoria īnalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 285.

GUVERNUL ROMĀNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Alin Iulian Tucmeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

Īn temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul Alin Iulian Tucmeanu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 286.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Romāne

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romāne, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, domnul chestor principal de poliţie Tobă Petre se eliberează din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Romāne.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CĪMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2015.

Nr. 287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific Īn Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

Īn temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele ofiţeri, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile īn care se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia,

īn conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzuţi īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare subordonate vor duce la īndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 3.758/C.


*) Anexele nr. 1-3 se comunica instituţiilor interesate.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific Īn Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

Īn temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată, ale art. 1, art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile īn care se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia,

īn conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2015 se conferă Semnul onorific Īn Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate īn domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii īn īndeplinirea atribuţiilor şi īn pregătirea profesională, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevăzuţi īn anexa nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare subordonate vor duce la īndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul justiţiei,

Liviu Stancu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2015.

Nr. 3.759/C.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică instituţiilor interesate,

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 810 din 30 octombrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. I, pct. 7 [cu referire la norma de la art. 13 alin. (7) din Norme], īn loc de: “...prevederilor art. 10 alin. (6)” se va citi: “...prevederilor art. 10 alin. (7)”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.