MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 426/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 426         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 iunie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

531. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

532. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

533. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

534. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

535. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

536. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

537. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

538. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

539. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

540. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

400. - Hotărāre privind aprobarea īnfiinţării pe lāngă Institutul Cultural Romān a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

422. - Hotărāre privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Romānă - S.A.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Gabriel Davidoiu se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Regatul Norvegiei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret,

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 531.

                            

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iulian Buga se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Regatul Suediei.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 532.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Luminiţa Teodora Odobescu se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Reprezentanţei Permanente a Romāniei pe lāngă Uniunea Europeană.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 533.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Cosmin Vieriţa se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, şef al Misiunii Permanente a Romāniei pe lāngă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi Organizaţiile Internaţionale cu sediul īn Elveţia.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 534.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Jinga se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, reprezentant permanent al Romāniei pe lāngă Organizaţia Naţiunilor Unite de la New York.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 535.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Adrian Mihai Cioroianu se acreditează īn calitatea de ambasador, delegat permanent al Romāniei pe lāngă UNESCO.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 536.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cristian Tudor se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Statul Qatar.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 537.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Carmen-Liliana Podgorean se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Argentina.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 538.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Emilian Horaţiu Hurezeanu se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Federală Germania.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 539.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdan Mazuru se acreditează īn calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Romāniei īn Republica Austria.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 iunie 2015.

Nr. 540.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea īnfiinţării pe lāngă Institutul Cultural Romān a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă īnfiinţarea pe lāngă Institutul Cultural Romān a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, respectiv activitatea pentru valorificarea resurselor proprii Institutului Cultural Romān.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se īncadrează la acelaşi capitol bugetar la care este īncadrat şi ordonatorul de credite pe lāngă care s-a īnfiinţat.

Art. 2. - (1) Veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din īncasările obţinute din activităţile care constau īn vānzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi din proiecte realizate īn parteneriat public-privat.

(2) Veniturile realizate din activitatea prevăzută la art. 1 se vor utiliza pentru finanţarea cheltuielilor cu acţiunile cu caracter ştiinţific şi social-cultural, conform prevederilor art. 21 alin. (21) din Legea nr. 356/2003 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Romān, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cheltuielile curente şi de capital care se efectuează pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1 se finanţează integrai din veniturile proprii prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 se aprobă odată cu bugetul Institutului Cultural Romān, conform prevederilor legale īn vigoare.

(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se reportează īn anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale īn vigoare.

(3) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli ai activităţii prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale īn vigoare.

(4) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la art. 1 se efectuează īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

Art. 4. - (1) Institutul Cultural Romān utilizează personal propriu de specialitate pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1.

(2) Īn relaţiile contractuale, activitatea prevăzută la art. 1 este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei pe lāngă care s-a īnfiinţat.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Institutului Cultural Romān,

Radu Boroianu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 400.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Romānă - S.A.

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea īn perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate īn baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă alocarea sumei de 23.205 mii lei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Compania Naţională Poşta Romānă - S.A., īn baza planului de disponibilizare aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 iunie 2015.

Nr. 422.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.