MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 399/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 399         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 8 iunie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            386. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

            451. - Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Suceava”, la secţiunea I - „Bunuri imobile”, se abrogă poziţia nr. 425.

2. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Arbore”, la secţiunea II - „Bunuri mobile”, după poziţia nr. 5 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 6, potrivit anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălcăuţi”, la secţiunea II - „Bunuri mobile”, după poziţia nr. 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 7, potrivit anexei nr. 2.

4. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca”, la secţiunea I - „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, potrivit anexei nr. 3.

5. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti”, secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 47, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.3.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum comunal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.038 ml, în suprafaţă de 9.063 mp, de la Alexei Vasile la Holoca Leonte”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2013”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 880.987”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009”;

- la poziţia nr. 67, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.3.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins; Drum comunal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 841 ml, în suprafaţă de 6.620 mp, de la Poarta Ţarinii până la Bodnariuc Florin”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2013”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 595.674”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009”;

- la poziţia nr. 75, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.3.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum comunal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 1.124 ml, în suprafaţă de 10.633 mp, de la Poarta Ţarinii până la Moloce Gheorghe”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2013”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 711.587”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009”;

- la poziţia nr. 77, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.3”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum comunal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în lungime de 706 ml, în suprafaţă de 6.119 mp, de la Drum comunal DC 39 până la Lazurca Vasile A Ichim”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2013”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 942,590”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2009”;

- la poziţia nr. 156, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: situată în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, regim de înălţime Sp+P+Ep, în suprafaţă de 688 mp, cu fundaţii izolate din beton simplu, structură autoportantă pe stâlpi, grinzi de fundare din beton, pereţi din cărămidă cu goluri verticale, şarpantă din lemn, tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, învelitoare din tablă zincată”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 548.835”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins; Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2006”;

- la poziţia nr. 158, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 672 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Casa Parohială Calafindeşti, Sud - Drum comunal DC 39, Est - Fedeac Domnica, Vest - Casa Parohială Calafindeşti”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 18,881”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins; Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2006”;

- la poziţia nr. 181, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, regim de înălţime Sp+P+E+M, în suprafaţă construită de 467 mp, suprafaţă desfăşurată de 790 mp cu fundaţii izolate din beton simplu, planşee, scări şi pardoseli din beton armat monolit, pereţi portanţi din blocuri celulare autoclavisate, tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, învelitoare din tablă ondulată tip LINDAB”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 1.337,548”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea consiliului local nr. 37/2012, Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2014”;

b) după poziţia nr. 195 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile nr. 196-200, potrivit anexei nr. 4.

6. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea”, secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 37, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Cojoci, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 250 m şi o suprafaţă totală de 2009,7 mp, de la Vleju Ion până la Grămadă Veronica”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 6,69”;

- la poziţia nr. 49, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Crucea, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 100 m şi o suprafaţă totală de 355,17 mp, de la Panaite Constantin până la Bumbu Grigore”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: -1.77”;

b) după poziţia nr. 81 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 82 şi 83, potrivit anexei nr. 5.

7. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorna Candrenilor”, la secţiunea I - „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 114 se Introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 115-118, potrivit anexei nr. 6.

8. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Horodniceni”, secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 24, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum DC 93 F”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Horodniceni, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 1.811 m, în suprafaţă de 10.978 mp, de la intersecţia cu DJ 209 A, Moară Horodniceni, până la limita satului Brâdăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 1.103”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011”;

- la poziţia nr. 95, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum DC 93 A”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 1.000 m, în suprafaţă de 7.188 mp, de la intersecţia cu DJ 209 A, Şcoală Mihăieşti, până la Cimitir”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 609”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011”;

- la poziţia nr. 98, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum DC 93 A”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 400 m, în suprafaţă de 2.760 mp, de la intersecţia cu DJ 209 A, Parohia Mihăieşti, până la intersecţia Imaş”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 243”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011”;

- la poziţia nr. 102, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum DC 93 A”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Mihăieşti, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 1.850 m, în suprafaţă de 15.018 mp, de la intersecţia Imaş până în cătun Prodana”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 1.126”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011”;

- la poziţia nr. 126, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum DC 93 C”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Brădăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 400 m, în suprafaţă de 4.746 mp, de la drum comuna Sapard până la Maxim Dumitru”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 304”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011”;

- la poziţia nr. 128, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum DC 93 C, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Brădăţel, comuna Horodniceni, judeţul Suceava, în lungime de 850 m, în suprafaţă de 9.882 mp, de la Maxim Dumitru până la Şcoala Primară nr. 2 Brădăţel”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 456”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 17.06.2011”.

9. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pârteştii de Jos”, secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 17, 27, 30, 33 şi 62;

b) la poziţia nr. 28, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Deleni, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, în lungime de 1.000 m şi în suprafaţă de 5.000 mp, de la Lungu Vasile a lui Grigore până la Strugaru Mie (Buha)”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 61,82”;

c) după poziţia nr. 150 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 151-154, potrivit anexei nr. 7.

10. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei”, secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 20, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum Prăleni”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Prăleni, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în lungime de 1.632 m şi în suprafaţă de 9.841 mp, de la terminarea asfaltului până la Fondul forestier,” coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 0,12”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: nr. cadastral 30994 al OCPI Suceava”;

b) după poziţia nr. 58 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 59, potrivit anexei nr. 8.

11. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Putna”, la secţiunea I - „Bunuri imobile”, poziţia nr. 179, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: situat în satul Putna, comuna Putna, judeţul Suceava, clădire P+-1 construită din cărămidă, suprafaţa totală de 640 mp”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 2.153,745”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2013”.

12. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa”, după secţiunea I - „Bunuri imobile” se introduce o nouă secţiune, secţiunea II - „Bunuri mobile”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9.

13. La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şam Dornei”, secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la poziţia nr. 30, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum comunal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Domei, judeţul Suceava, cu o lungime de 3.000 m şi în suprafaţă de 27.911 mp, de la DJ 174 F până la Lostun Gavril - modernizat prin Programul PNDR - Măsura 322 D”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 6.367,89”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local Şaru Dornei nr. 30 din 18.07.2011”;

- la poziţia nr. 31, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.”, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: Drum comunal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Domei, judeţul Suceava, cu o lungime de 3.000 m, şi în suprafaţă de 21.804 mp, de la DJ 174 F până la Juncu Constantin - modernizat prin Programul PNDR - Măsura 322 D”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: 2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 4.465,89”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local Şaru Dornei nr. 30 din 18.07.2011”;

b) după poziţia nr. 85 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 86, potrivit anexei nr. 10.

14. La anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Burla”, după secţiunea I -

„Bunuri imobile” se introduce o nouă secţiune, secţiunea II - „Bunuri mobile”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 11.

15. La anexa nr. 108 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşna”, la secţiunea I - „Bunuri imobile”, poziţia nr. 15, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Coşna, comuna Coşna, judeţul Suceava, în lungime de 348 m şi cu o suprafaţă de 2.400 mp, de la Drumul comunal Poiana Vinului până la Todaşcă Ioan,” coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 56”, Iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: Hotărârea Consiliului Local nr. 52/11.06.2014, nr. cadastral 30747 şi nr. cadastral 30573 al OCPI Suceava”.

Art. II. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 386.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Arbore

 

SECŢIUNEA II

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz. al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

6.

2.3.6.8

Buldoexcavator JCB

Tip -3CXS14M4NM

Serie saşiu - 2268947

Serie motor -SH320/40638U1919114

2014

411,93

Domeniul public al comunei Arbore, potrivi

Hotărârii Consiliului local nr. 77/2014

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălcăuţi

 

SECŢIUNEA II

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

7.

2.3.6.8

Buldoexcavator Volvo BL61B

Motor cu capacitate 4,8 I Serie motor - SERNO 11682356 Serie şasiu - VCEBL61BP01204388, putere motor 86 cp, turbodiesel, transmisie cu convertizor de cuplu, 4 viteze de mers înainte/înapoi, circuit hidraulic pentru picon cu cuple rapide pe furtunuri, cupă încărcător multifuncţională, capacitate 1,0 mc, cu dinţi, cupă de excavară cu lăţime de 625 mm, braţ secundar fix, trusă de scule pentru întreţinere zilnică

2014

279

Domeniul public al comunei Bălcăuţi, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 3/2015

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar - mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

81.

 

Teren de sport

Situat în comuna Bilca, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.400 mp, cu următoarele vecinătăţi:

N - Cuciurean Vasile

S - Grădiniţă cu program normal

E - teren domeniul privat al comunei Bilca

V - teren domeniul privat al comunei Bilca

2014

288,436

Domeniul public al comunei Bilca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 37/2014

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,după caz, al dării În folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

196.

1.6.2.

Ateneu popular

Situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, demarat prin Programul P.N.D.R., măsura 322, regim de înălţime P+1E, în suprafaţă de 664 mp, cu fundaţii izolate din beton simplu, zidărie din cărămidă portantă cu stâlpi, planşeu peste parter (parţial) din beton armat monolit marca C20//25, parţial din fâşii prefabricate tip cheson (peste sala de spectacole), tâmplărie PVC, învelitoare tablă ondulată tip LINDAB, finisaje - tencuială decorativă

2013

1.212,971

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

197.

 

Teren

Aferent Ateneu Popular, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 466 mp cu următoarele vecinătăţi: Nord - Primăria comunei Calafindeşti, Sud - Monument al eroilor, Est - Primăria comunei Calafindeşti, Vest - Drum judeţean DJ 209 D

2013

99,223

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

198

1.6.2.

Cadru de desfăşurare a manifestărilor cultural artistice compus din scenă acoperită şi platformă

Situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 114 mp, cu fundaţii continue şi elevaţie, din beton armat, structură din stâlpi şi ferme metalice, închideri la acoperiş şi peretele din spate din plăci de policarbonat celular, platforma din faţa scenei din beton simplu şi borduri perimetral

2008

96,814

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

199

 

Teren

Aferent sediu primărie, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.701 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - sediu Poliţie Calafindeşti, Sud - Ateneu Popular, Est - Izlaz comunal, Vest - Drum judeţean DJ 209 D

2003

567,210

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

200

 

Teren

Aferent Punct de colectare deşeuri Piaţă Calafindeşti, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 26 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - drum sătesc DS 841, Sud - Piaţă, Est - Teren aferent rezervor apă. Vest - Piaţă

2008

5,460

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 55/2014

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crucea

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

82.

1.3.7,3.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Cojoci, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 350 m, cu suprafaţă totală de 1.590,30 mp, de la DN 17 B până la Vleju Ion

2014

246,34

Domeniul public al comunei Crucea, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 5/2015

83.

1.3.7.3.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Crucea, comuna Crucea, judeţul Suceava, în lungime de 300 m, cu suprafaţă totală de 1.244,83 mp, de la Baia - Compania Naţională a Uraniului Bucureşti - Sucursala Suceava până la Panaite Constantin

2014

255,33

Domeniul public al comunei Crucea, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 5/2015

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorna Candrenilor

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

115

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, locul numit Secu, cu o lungime de 769 m şi suprafaţă de 6.152 mp, de la km 0+000 până la km 0+769, poziţii kilometrice de pe drumul comunal Secu

2014

781

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

116

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, cu o lungime de 2.251 m şi suprafaţă de 15.873 mp, pleacă de la DJ 174 D partea stângă, tronson de la km 0+000 până la km 2+251

2014

2527

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

117

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Poiana Negrii, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, cu o lungime de 2.307 m şi suprafaţă de 20.186 mp, pleacă de la DJ 174 D partea stângă, tronson de la km 0+000 până la km 2+307

2014

2343

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

118

1.3.7.3.

Drum

De acces la proprietăţi forestiere, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, cu o lungime de 273 m şi suprafaţă de 2.816 mp, de la km 0+000 până la km 0+273, poziţii kilometrice de pe drumul comunal

2014

277

Domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 99/2014

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Părteştii de Jos

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

151.

1.3.7.2.

Drum comunal DC 24 A

Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în intravilanul şi extravilanul satelor Vârfu Dealului, Deleni şi Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, tronson I, cu o lungime de 5.270 m şi suprafaţă de 46.681 mp, de la km 0+000 intersecţie cu DN 2 E Vârfu Dealului până la km 5+270 - Lăzăreanu Mircea a lui Jelită

2014

5.249,80

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

152

. 1.3.7.1.

Drum comunal DC 24 A

Cu îmbrăcăminte din balast, situat în intravilanul şi extravilanul satului Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, tronson II, cu o lungime de 372 m şi suprafaţă de 2.976 mp, de la km 5+270 - Lăzăreanu Mircea a lui Jelită până la km 5+642 - Lungu Grigore

1956

4,83

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

153

. 1.3.7.2.

Drum comunal DC 24 A

Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în intravilanul satului Pârteştii de Jos, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, tronson III, cu o lungime de 1.057 m şi suprafaţă de 9.682 mp, de la km 5+642 - Lungu Grigore până la km 6+699 intersecţie cu DJ 178 A - sediu primărie

2011

992,78

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

154

. 1.3.7.2.

Drum comunal DC24B

Cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, situat în intravilanul satului Deleni, comuna Pârteştii de Jos, judeţul Suceava, cu o lungime de 1.350 m şi suprafaţă de 9.678 mp, de la km 0+000 - intersecţie cu DC 24 A - Şcoala generală Deleni până la km 1+350 intersecţie cu DC 23

2014

1.344,83

Domeniul public al comunei Pârteştii de Jos, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 36/2014

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Poiana Stampei

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

59.

1.3.7.3

Drum comunal Prăleni”

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava; în lungime de 89 m şi o suprafaţă de 760 mp, de la km 0+361 până la km 0+450, în continuarea drumului cu îmbrăcăminte din beton de ciment, până la drumul cu îmbrăcăminte din balast Prăleni”

2014

715,93

Domeniul public al comunei Poiana Stampei, potrivit Hotărârii Consiliului

local nr. 56/2014

 

ANEXA Nr. 9

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa

 

SECŢIUNEA a II-a

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.6.8

Buldoexcavator JCB

Tip -3CXS14M4NM

Serie şasiu - 4WP0221672169

Serie motor -SH320/40638U2042914

2014

387

Domeniul public al comunei Suceviţa, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 54/2014

 

ANEXA Nr. 10

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şaru Dornei

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

86.

1.3.7.1.

Drum comunal

Cu îmbrăcăminte din balast, situat în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava, cu o lungime de 1.245 m şi o suprafaţă de 9.048 mp, de la Juncu Constantin până la Drum comunal Pod Runc

2014

352

Domeniul public al comunei Şaru Dornei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2014

ANEXA Nr. 11

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Burla

 

SECŢIUNEA a II-a

Bunuri mobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.3.6.8

Buldoexcavator Volvo BL 71 B

Tip - BACKHOE LOADER

Serie şasiu - VCEBL71BK01418319

Serie motor - 11678736

2014

367,04

Domeniul public al comunei Burla, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 3/2015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 26, art. 11 alin. (1) şi (7) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (3) şi (4), art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14. - (1) Dacă, în urma calculării de către furnizorul de serviciu universal a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM va decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat, în limita sumei solicitate de către furnizorul de serviciu universal.”

2. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2). cu următorul cuprins:

(21) Costul net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii;

a) nivelul rentabilităţii capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM;

b) valoarea costului net stabilit de ANCOM depăşeşte pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.”

3. La articolul 14, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite anual, până la data de 14 august a exerciţiului financiar ulterior celui pentru care se solicită compensarea, împreună cu situaţia privind costurile, veniturile şt capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de ANCOM.”

4. La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), precum şi cu privire la modalitatea de compensare a costului net, inclusiv în ceea ce priveşte cuantumul contribuţiilor şi/sau cuantumul taxei necesare pentru compensarea costului net, determinate conform prevederilor prezentei decizii, în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri în condiţiile prezentului articol.”

5. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

(9) Suma maximă ce poate fi compensată va fi stabilită ca minimum dintre valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilităţii capitalului angajat (CMPC) înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi valoarea costului net ce depăşeşte 3% din veniturile aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar nu mai mult decât suma solicitată de furnizorul de serviciu universal prin cererea de compensare.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 451.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 64/2008*)

privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 64/2008 a fost republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

(2) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1. Condiţiile de funcţionare în siguranţă a acestor instalaţii şi echipamente se reglementează prin legi specifice.

Art. 2. - În scopul funcţionării în condiţii de siguranţă, instalaţiile sub presiune şi instalaţiile de ridicat clasice, aparatele consumatoare de combustibil şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi instalaţiile sub presiune, instalaţiile de ridicat, unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componentele acestora, prevăzute în anexa nr. 3, se supun regimului de autorizare şi de verificare tehnică, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3. - (1) Introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la art. 2 sunt admise numai în condiţiile stabilite de prezenta lege.

(2) în situaţia în care instalaţiile şi echipamentele prevăzute la art. 2 sunt reglementate prin directive europene, acestea se supun regimului de autorizare şi verificare tehnică dacă prin această cerinţă nu se aduce atingere directivelor europene aplicabile, transpuse prin reglementări tehnice.

Art. 4. - (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, denumite în continuare instalaţii/echipamente.

(2) ISCIR exercită următoarele funcţii:

a) de autoritate în domeniul instalaţiilor/echipamentelor, care asigură controlul respectării prevederilor referitoare la condiţiile de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor, precum şi urmărirea şi controlul regimului de autorizare şi verificarea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru domeniul său de activitate.

(3) ISCIR funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi este finanţată integral din venituri proprii, potrivit legii.

(4) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, iar modul de organizare şi funcţionare a ISCIR se stabileşte prin hotărâre a Guvernului**).


**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 5. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normală a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sănătatea oamenilor ori mediul;

b) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura una dintre activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1);

c) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), ca urmare a verificării condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza căruia pot începe lucrările de montare/instalare;

d) autorizare a funcţionării - acordul emis de ISCIR pentru deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a Guvernului conform prevederilor art. 4 alin. (4), în scopul atestării faptului că o instalaţie/un echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus în funcţiune în condiţii de siguranţă;

e) construire - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, realizată conform documentaţiei tehnice aferente acesteia;

f) deţinător - persoana fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o instalaţie/un echipament în exploatare;

g) documentaţie tehnică - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de către persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi altele asemenea;

h) expertiză tehnică - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;

i) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizării şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare;

j) introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibilă/disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, o instalaţie/un echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

k) întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigură menţinerea instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă;

l) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionării acesteia/acestuia;

m) omologare - totalitatea activităţilor desfăşurate de către o comisie, în legătură cu un anumit tip de instalaţie/echipament, identificat corespunzător, în scopul determinării parametrilor reali de performanţă şi siguranţă în funcţionare, în vederea atestării îndeplinirii condiţiilor/cerinţelor aplicabile;

n) prescripţie tehnică - norma tehnică elaborată de către ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute la art. 8 alin. (1), ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;

o) producător - persoana fizică sau juridică, responsabilă pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în numele său, precum şi orice persoană fizică sau juridică, care construieşte, montează, instalează, ambalează sau etichetează o instalaţie/un echipament în vederea introducerii pe piaţă şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;

p) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament;

q) regim de autorizare şi verificare tehnică - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinărilor, încercărilor şi/sau evaluărilor la care este supusă/supus, cu caracter obligatoriu, o instalaţie/un echipament, pe parcursul realizării şi utilizării, precum şi deciziile luate în legătură cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, conform prescripţiilor tehnice;

r) reparare - ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/un echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;

s) revizie - activitatea, de regulă planificată, ce constă în ansamblul operaţiunilor ce se execută asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglării sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;

t) utilizator - persoana fizică sau juridică ce are în folosinţă o instalaţie/un echipament;

u) verificare tehnică - ansamblul examinărilor şi încercărilor efectuate în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor ori realizate în timpul activităţilor de montare, instalare, reparare sau revizie a instalaţiilor/echipamentelor, în conformitate cu cerinţele din documentaţiile tehnice şi/sau prevederile prescripţiilor tehnice;

v) verificare tehnică în utilizare - totalitatea examinărilor şi încercărilor efectuate la o instalaţie/un echipament periodic şi ori de câte ori se modifică configuraţia acesteia/acestuia în baza căreia s-a acordat autorizarea funcţionării, în scopul asigurării condiţiilor de funcţionare în siguranţă.


*) A se vedea:

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.699/2008 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N MMR 1-2008 Cerinţe generale pentru macarale, mecanisme de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare din instalaţiile nucleare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 şi 37 bis din 20 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele care reţin presiunea din instalaţiile nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 şi 339 bis din 21 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei nr. 2.154/2009 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 4-2009 Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii/echipamente” şi PT CR 8-2009 .Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 şi 11 bis din 8 ianuarie 2010;

- Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripţiilor tehnice PT C 1-2010 Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente”, PT C 4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C 6-2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7-2010 Dispozitive de siguranţă”, PT C 8-2010 Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate”, PT C 9-2010 .Cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune”, PT C 10-2010 Conducte de abur şi conducte de apă fierbinte sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 şi 385 bis din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.007/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT A1-2010 Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale s 400 kW”, PT C2-2010 .Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi” şi PT C11-2010 „Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 şi 513 bis din 23 iulie 2010;

- Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT R1-2010 Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special), PT R2-2010 Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară”, PT R3-2010 .Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea”, PT R8-2010 .Scări şi trotuare rulante”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 9 septembrie 2010;

- Ordinul ministrului economiei nr. 1.001/2013 pentru aprobarea prescripţiilor tehnice PT CR 6-2013 Autorizarea operatorilor control nedistructiv şi a persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive, precum şi evaluarea persoanelor juridice care efectuează examinări distructive”, PT CR 7-2013 Aprobarea procedurilor de sudare pentru oţel, aluminiu, aliaje de aluminiu şi polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)” şi PT CR 9-2013 Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare la instalaţii sub presiune şi la instalaţii de ridicat şi a operatorilor sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PE-HD)”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 şi 759 bis din 6 decembrie 2013.

 

Art. 6. - Fără a se aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (2), se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc următoarele condiţii, după caz:

a) sunt respectate condiţiile şi cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţă;

b) sunt omologate;

c) sunt puse la dispoziţia utilizatorilor, de către producători, instrucţiuni tehnice pentru utilizarea instalaţiilor/echipamentelor în condiţii normale, pentru întreţinerea, realizarea reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor/echipamentelor, precum şi, după caz, pentru pregătirea personalului de deservire;

d) au autorizarea funcţionării emisă conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

e) există, pentru utilizare, la fiecare loc de muncă, instrucţiuni tehnice pentru utilizare în condiţii normale, precum şi documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

f) există, pentru utilizare, personal de deservire autorizat.

Art. 7. - (1) Se admite menţinerea în utilizare numai a acelor instalaţii/echipamente care respectă condiţiile prevăzute la art. 6 lit. a), d), e) şi f), care sunt supuse verificărilor tehnice în utilizare şi care sunt reparate, întreţinute şi supuse la revizii potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice şi prezentei legi.

(2) Rezultatele verificărilor tehnice realizate pe parcursul activităţilor prevăzute la alin. (1) trebuie să ateste existenţa condiţiilor de funcţionare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor la data efectuării verificărilor.

Art. 8. - (1) Activităţile de construire, montare, instalare, punere în funcţiune şi control nedistructiv, cele ce privesc supravegherea tehnică şi, după caz, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare, precum şi reviziile, reparaţiile, lucrările de întreţinere, operaţiunile de sudare şi deservire a instalaţiilor/echipamentelor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în condiţiile stabilite de prescripţiile tehnice şi prezenta lege.

(2) Producătorii care prestează activităţi de construire, montare, instalare, punere în funcţiune, revizie, reparaţii şi lucrări de întreţinere pentru instalaţiile/echipamentele realizate de către ei fac excepţie de la cerinţa de autorizare prevăzută la alin. (1).

(3) Activităţile persoanelor autorizate, prevăzute la alin. (1), se realizează în limita competenţelor şi responsabilităţilor stabilite prin documentul de autorizare.

Art. 9. - (1) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 3 se efectuează de către ISCIR.

(2) Verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către persoane fizice şi juridice autorizate în acest scop.

(3) Responsabilităţile privind realizarea verificărilor tehnice în vederea autorizării funcţionării şi a verificărilor tehnice în utilizare, precum şi corectitudinea rezultatelor aferente obţinute revin ISCIR sau persoanelor autorizate prevăzute la alin. (2), după caz.

 

CAPITOLUL II

Obligaţiile şi responsabilităţile producătorilor

 

Art. 10. - Producătorii, cu excepţia celor care realizează instalaţii/echipamente conform reglementărilor tehnice ce transpun directive europene care au prevederi specifice, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a acestora, au următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

a) să se asigure că instalaţia/echipamentul se realizează cu respectarea cerinţelor de funcţionare în condiţii de siguranţă, prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile;

b) să întocmească documentaţia tehnică prevăzută de prescripţiile tehnice şi să stabilească prin aceasta inclusiv examinările şi încercările ce trebuie efectuate pe parcursul construirii, montării şi instalării, în scopul verificării parametrilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiei/echipamentului;

c) să elaboreze instrucţiuni tehnice pentru montarea, instalarea, utilizarea în condiţii normale, întreţinerea, realizarea reviziilor şi repararea instalaţiei/echipamentului, documente cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor, precum şi instrucţiuni pentru pregătirea personalului de deservire a acesteia/acestuia, atunci când prescripţiile tehnice prevăd această cerinţă;

d) să realizeze sau, după caz, să asigure realizarea construirii şi/sau a montării instalaţiei/echipamentului cu respectarea prevederilor art. 8 şi ale prescripţiilor tehnice;

e) Să solicite şi să obţină omologarea instalaţiei/echipamentului;

f) să asigure şi să folosească la construirea şi la montarea instalaţiilor/echipamentelor, atunci când prescripţiile tehnice impun, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de către ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

g) să pună la dispoziţia utilizatorilor documentele şi instrucţiunile din documentaţia tehnică stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice aplicabile, precum şi instrucţiunile tehnice prevăzute la lit. c).

Art. 11. - Producătorii care realizează instalaţii/echipamente din categoria celor prevăzute la art. 3 alin. (2) au obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în reglementările tehnice ce transpun directivele europene care stabilesc condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune pentru instalaţiile/echipamentele respective.

 

CAPITOLUL III

Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice sau juridice autorizate

 

Art. 12. - Persoanele fizice sau juridice autorizate conform prevederilor prezentei legi au următoarele obligaţii şi responsabilităţi, după caz:

a) să presteze activităţile pentru care au fost autorizate, în limita competenţelor şi în condiţiile pentru care sunt autorizate;

b) să folosească în lucrările aferente activităţilor pentru care au fost autorizate, potrivit prevederilor prescripţiilor tehnice, tehnologii de sudare stabilite prin proceduri de sudare aprobate de ISCIR, sudori autorizaţi ISCIR, precum şi personal autorizat ISCIR, care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive;

c) să întocmească documentaţia prevăzută de prescripţiile tehnice şi să o pună la dispoziţia deţinătorului/utilizatorului odată cu predarea/recepţia instalaţiei/echipamentului;

d) să informeze producătorul sau deţinătorul/utilizatorul despre neconformităţile constatate;

e) să asigure realizarea activităţilor pentru care au fost autorizate, conform prescripţiilor şi documentaţiei tehnice;

f) să monteze şi/sau să instaleze instalaţii/echipamente numai dacă este emis şi se respectă avizul obligatoriu de instalare;

g) să informeze de îndată ISCIR despre situaţiile în care instalaţiile nu mai respectă condiţiile de autorizare, precum şi despre existenţa unui pericol iminent la acestea.

Art. 13. - (1) Prevederile art. 12 lit. b)-g) se aplică şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2).

(2) Prevederile art. 12 lit. b) nu se aplică procedurilor de sudare, sudorilor şi personalului care execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive care au aprobări valabile, emise în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalaţiilor/echipamentelor, în situaţia în care cerinţele ce au stat la baza emiterii acestor aprobări sunt echivalente cu cele stabilite în prescripţiile tehnice.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile şi responsabilităţile deţinătorilor/utilizatorilor de instalaţii/echipamente

 

Art. 14. - Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează o instalaţie/echipament are următoarele obligaţii şi responsabilităţi conform prescripţiilor tehnice:

a) să solicite şi să obţină avizul obligatoriu de instalare, după caz;

b) să solicite şi să obţină autorizarea funcţionării;

c) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor, întreţinerii de către persoane autorizate, conform documentaţiilor şi prescripţiilor tehnice;

d) să asigure existenţa, la fiecare loc de muncă, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;

e) să folosească pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de deservire autorizat;

f) să asigure supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor.

Art. 15. - (1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi 9 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

(2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure un operator autorizat, responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

 

CAPITOLUL V

Accidente, forţă majoră sau pericol iminent

 

Art. 16. - Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţiile/echipamentele prevăzute la art. 15 alin. (1) are obligaţia, în cazul producerii oricărui accident la acestea, de a opri din funcţionare instalaţiile/echipamentele şi de a anunţa de îndată ISCIR despre producerea evenimentului.

Art. 17. - (1) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, accesul reprezentanţilor ISCIR se poate efectua indiferent de zi/oră şi necondiţionat de participarea unui delegat din partea deţinătorului/utilizatorului.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1) reprezentanţii ISCIR pot dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiei/echipamentului prin aplicarea de sigilii, după caz.

Art. 18. - În cazurile prevăzute la art. 17 alin. (1) în care reprezentanţii ISCIR sunt împiedicaţi să pătrundă în locurile unde sunt amplasate/deţinute instalaţiile/echipamentele, aceştia pot solicita sprijinul ofiţerilor şi agenţilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care acţionează în conformitate cu prevederile legale incidente.

Art. 19. - (1) în aplicarea prevederilor prezentei legi, ISCIR, prin reprezentanţii săi, are dreptul:

a) să solicite informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, întreţin, asigură realizarea reviziilor, deţin, utilizează şi/sau comercializează instalaţii/echipamente;

b) de acces, cu scopul efectuării controalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), la sediul şi/sau în locul în care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice sau juridice ce construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, repară, asigură realizarea reviziilor, întreţin, comercializează, deţin şi/sau utilizează instalaţii/echipamente, precum şi în locurile în care sunt utilizate instalaţii/echipamente, indiferent de forma de deţinere a acestora.

(2) Persoanele ce deţin/utilizează instalaţii/echipamente, precum şi cele care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 8 alin. (1) au obligaţia să permită accesul şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor ISCIR informaţiile şi documentele referitoare la instalaţii/echipamente, pe care aceştia le solicită.

Art. 20. - În situaţia în care pentru anchetarea cauzelor producerii unui accident trebuie să participe şi reprezentanţi ai altor autorităţi, aceştia au obligaţia să nu modifice starea de fapt a instalaţiei/echipamentului avariate/avariat şi să conserve locul până la sosirea reprezentanţilor ISCIR, când este cazul.

 

CAPITOLUL VI

Infracţiuni şi contravenţii

 

Art. 21. - Menţinerea sau repunerea în funcţionare a instalaţiilor ori echipamentelor, după ce a fost oprită sau interzisă funcţionarea acestora, prin proces-verbal încheiat de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani oh cu amendă.

Art. 22. - (1) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la instalarea, construcţia sau montajul instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Efectuarea fără autorizaţie a activităţilor privitoare la punerea în funcţiune, exploatarea sau modificarea instalaţiilor ori echipamentelor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 23. - (1) Scoaterea neautorizată din funcţiune, în totalitate sau în parte, a dispozitivelor de siguranţă şi control instalate în condiţiile legii la instalaţii/echipamente, fără a avea motive ce decurg din cerinţele de securitate nucleară sau de radioprotecţie, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită din culpă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Efectuarea verificărilor tehnice la instalaţiile/echipamentele prevăzute la anexa nr. 3 pct. 1-9, în vederea autorizării de funcţionare, de către persoane care nu sunt angajate în cadrul ISCIR, se pedepseşte cu amendă.

Art. 24. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează;

a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) şi e), art. 10 lit. a), b) şi e), art. 12 lit. c), d), e) şi g), art. 14 lit. c) şi e), art. 16 şi ale art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b) şi f), art. 10 lit. c), d), f) şi g), art. 12 lit. a), b) şi f) şi ale art. 14 lit. a), b), d) şi f), cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a) şi d) şi ale art. 11, cu amendă de la 25.000 lei la 35,000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

(2) Constituie sancţiune contravenţională complementară suspendarea pe o perioadă de până la 6 luni sau retragerea, după caz, a avizului, autorizaţiei eliberate de ISCIR.

(3) Inspectorul de specialitate ISCIR poate fixa prin proces-verbal şi un termen-limită pentru remedierea aspectelor sesizate în urma controlului.

Art. 25. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei jumătate din minimul amenzii aplicabile; inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR fac menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

(3) împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei.

(4) Contestaţia se adresează inspectorului-şef al inspecţiei teritoriale de care aparţine inspectorul constatator.

Art. 26. - Dispoziţiile art. 24 şi 25 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 27. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

(2) Anexele se modifică şi/sau se completează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 28. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării*) în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicat în Buletinul Oficial nr. 168 din 27 octombrie 1973, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.


*) Legea nr. 64/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008.

 

ANEXA Nr. 1

 

Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi

 

1. Recipientele pentru aer aferente instalaţiilor şi echipamentelor de frânare, basculare şi semnalizare, montate pe autovehicule

2. Instalaţiile şi echipamentele sub presiune, instalaţiile şi echipamentele de ridicat montate pe nave

3. Conductele de gaze naturale de alimentare din amonte, conductele aparţinând Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, precum şi cele aparţinând sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

 

ANEXA Nr. 2

 

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

 

1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat”

5. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos

7. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute la pct. 1 şi 3-6

8. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1-7

9. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii

 

ANEXA Nr. 3

 

Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

 

1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari şi recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Pompe

4. Conducte pentru lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede

5. Suporturi ale elementelor sub presiune

6. Armături

7. Sisteme tehnologice

8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

9. Accesorii de securitate pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute la pct. 1, 2, 4 şi 8

NOTA:

Materialele folosite la construirea, montarea, utilizarea, repararea şi verificarea instalaţiilor şi aparatelor se supun regimului de verificare tehnică şi sunt:

a) produse din metale feroase, neferoase şi materiale nemetalice - table, ţevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare;

b) materiale pentru sudură - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 93/2011, cu modificările ulterioare, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 64/2008 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

Art. II. - (1)Până la autorizarea persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la această lege se efectuează de către Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., denumită în continuare CA/C/R societate comercială pe acţiuni, de interes strategic naţional, cu acţionar unic statul român, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri*), înfiinţată ca urmare a reorganizării prin divizare a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR.

(11) CNCIR nu îşi poate schimba structura acţionariatului până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).

(12) Tarifele percepute pentru activităţile cu caracter specific prestate de CNCIR se propun de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri*), se avizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


*) A se vedea art. 18 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care prevede că în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea Ministerul Economiei” să fie înlocuită cu denumirea .Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului” în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile economie şi comerţ.

Anterior, art. 32 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, a prevăzut că în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri” să fie înlocuită cu denumirea Ministerul Economiei”.

 

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba prin hotărâre*) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea CNCIR, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Până la data înfiinţării CNCIR verificările tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificările tehnice în utilizare prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către ISCIR.

(4) Prescripţia tehnică pentru stabilirea condiţiilor şi cerinţelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi verificării tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri**), în termen***) de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii****) de aprobare a prezentei ordonanţe.

(5) în termen de 60 de zile de la data publicării ordinului prevăzut la alin. (4), CNCIR trebuie să îndeplinească condiţiile şi cerinţele tehnice prevăzute în prescripţia tehnică şi să obţină autorizarea conform prevederilor prezentei ordonanţe.”


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.139/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Companiei Naţionale pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 22 noiembrie 2010.

**) A se vedea nota de la alin. (1).

***) Termenul prevăzut a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2016 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 2/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2015.

****) Legea nr. 93/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 9 iunie 2011.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.