MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 577/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 577         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 iulie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

687. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanţă “Est” al Bazei 3 Logistică “Zargidava”

 

688. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 416 din 28 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin/ (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

604. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

884. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2015

 

2.399. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3 1. “Promovarea culturii antreprenoriale”

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

3. - Decizie privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului 83 Mentenanţă “Est” al Bazei 3 Logistică “Zargidava”

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului 83 Mentenanţă “Est” al Bazei 3 Logistică “Zargidava”.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 30 iulie 2015.

Nr. 687.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Popescu Marin Constantin trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 31 iulie 2015.

Nr. 688.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 416

din 28 mai 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona Maya-Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepţie ridicată de Tiberie Mateiaşi în Dosarul nr. 6.377/63/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 259D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 145 din 12 martie 2015.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 28 ianuarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.377/63/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a “art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1)şi art. 6 din Legea nr. 63/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (4) ale art. II din Legea nr. 283/2011, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013.” Excepţia ridicată de Tiberie Mateiaşi a fost invocată într-o cauză având ca obiect drepturi băneşti.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin art. 1 alin. (5) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 şi nr. 877 din 28 iunie 2011. Astfel, arată că, prin Legea nr. 63/2011, salariile de încadrare ale cadrelor didactice au fost micşorate prin scoaterea sporurilor de bază, însă cuantumul brut al acestora a rămas la acelaşi nivel cu cel avut potrivit Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Or. potrivit deciziilor Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010 şi nr. 877 din 28 iunie 2011, precum şi Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11/2012, salariile cadrelor didactice trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, deci la nivelul prevăzut de Legea nr. 221/2008, coroborată cu Legea nr. 330/2009.

6. Totodată, susţine că prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 sunt contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Astfel, arată că prin art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 sunt majorate salariile personalului didactic preuniversitar cu vechime de până la 6 ani, cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2014, faţă de salariile din luna decembrie 2013, în timp ce, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, salariile cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu vechime de peste 6 ani, începând cu 1 ianuarie 2014, se păstrează la nivelul salariului din luna decembrie 2013. Aşadar, în opinia autorului excepţiei, se creează o discriminare a cadrelor didactice după criteriul vechimii în învăţământ, dar şi un privilegiu după acelaşi criteriu.

7. Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, instanţa de judecată arată, în esenţă, că prin prevederile legale criticate “nu se nesocoteşte caracterul obligatoriu al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010, şi nici dispoziţiile art. 1 alin. (5) şi art. 147 din Constituţie, întrucât eventuala diminuare a salariului începând cu data de 13 mai 2011 raportat la luna iunie 2010, cu toate consecinţele ce au decurs de aici în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 şi a legilor anuale de salarizare în anii 2012, 2013 şi 2014, nu reprezintă o încălcare a obligaţiei de rezultat” la care se referă decizia instanţei de contencios constituţional, ci “reprezintă voinţa legiuitorului de reglementare a salarizării într-un anumit domeniu de activitate, respectiv a unei familii ocupaţionale în sensul legii”.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut prin dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile “art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011, art. 1 alin. (3) şi (4) ale art. II din Legea nr. 283/2011, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, precum şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013”.

12. Din examinarea înscrisurilor depuse la dosar în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate şi având în vedere normele de tehnica legislativă prevăzute prin Legea nr. 24/2000, Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu următorul conţinut:

- Art. 1 alin. (1) şi (2): (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salariată stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.”;

- Art. 2 alin. (1): “Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.”;

- Art. 6: “Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salariată, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.”

Potrivit încheierii de sesizare şi a notelor scrise ale autorului excepţiei, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Având în vedere prevederile de lege criticate raportate la art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, Curtea constată că, în realitate, obiect al excepţiei îl constituie prevederile art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Aceste prevederi de lege au următorul cuprins:

“Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după cum urmează:

Art. 1. [...]

(3) în anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011. În măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(4) începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.”

De asemenea, sunt criticate şi prevederile art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 25 octombrie 2012, potrivit cărora “(1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie şi prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 8 aprilie 2014, care stabileşte că “În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.

În fine. sunt criticate şi prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, care au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (3) şi (4): (3) în anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(4) în anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.”;

- Art. 2 alin. (1) lit. a): “(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014. cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăşi salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal plătit din fonduri publice: a) personalul didactic din învăţământul preuniversitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţământ de până la 6 ani; [...].”

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie ca şi cele invocate în prezenta cauză. În acest sens sunt, spre exemplu, Decizia nr. 553 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2015, Decizia nr. 623 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2015, Decizia nr. 99 din 3 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 29 aprilie 2015, şi Decizia nr. 145 din 12 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 30 aprilie 2015, prin care Curtea a respins, ca neîntemeiate, excepţiile de neconstituţionalitate şi a constatat că aceste prevederi nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate.

15. În esenţă, prin deciziile menţionate, referitor la constituţionalitatea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011, Curtea a reţinut că acest act normativ stabileşte drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare, aşadar pentru viitor, fără a afecta în niciun mod drepturile salariale dobândite pentru perioada anterioară intrării sale în vigoare. Astfel, în ceea ce priveşte salariul care urmează a fi plătit în viitor, Curtea a constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În această privinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statul este cel în măsură să stabilească valoarea sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Astfel, statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare.

16. Totodată, examinând legea criticată prin prisma exigenţelor referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate, câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate. Curtea a reţinut că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

17. Referitor la critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, prin aceeaşi jurisprudenţă, mai sus amintită, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată.

18. Astfel, în ceea ce priveşte principiul egalităţii, în mod constant, în jurisprudenţă sa, Curtea a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţă constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament făcută de stat între persoane aflate în situaţii analoage trebuie să îşi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă. În acest sens, Curtea a reţinut că ambele categorii de personal între care se realizează comparaţia de către autorul excepţiei sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar, care însă se află în situaţii juridice diferite, anume personal didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime în învăţământ până în 6 ani şi personal didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime de peste 6 ani, astfel că în cauză nu poate fi primită critica privind încălcarea principiului egalităţii în faţa legii, prevăzut de art. 16 din Constituţie.

19. Cât priveşte critica potrivit căreia actele normative din domeniul salarizării contravin considerentelor Deciziei nr. 872 din 25 iunie 2010, prin Decizia nr. 1.655 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, Curtea a amintit că, prin deciziile nr. 872 şi nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, instanţa de contencios constituţional a impus o obligaţie de rezultat legiuitorului, aceea ca după 1 ianuarie 2011 să revină la “cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare”. Curtea a apreciat, însă, că aceasta “este în acelaşi timp o obligaţie sub condiţie care va duce la revenirea etapizată a cuantumului drepturilor salariate la nivelul anterior Legii nr. 118/2010”. De asemenea, a reţinut că “stabilirea modalităţii concrete de realizare a acestui proces este o prerogativă a legiuitorului, care va decide, în funcţie de situaţia economico-financiară a ţării, momentul îndeplinirii cât mai rapid a obligaţiei sale de rezultat, [...] în sensul revenirii cel puţin la cuantumul salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea Legii nr. 118/2010”.

20. Cât priveşte invocarea Deciziei nr. 11 din 8 octombrie 2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 31 octombrie 2012, Curtea a observat că aceasta a vizat o situaţie existentă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011, iar aspectele rezultate din această decizie nu mai subzistă în actuala reglementare, care a stabilit un sistem de salarizare unitar pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. De altfel, legiuitorul nu este obligat la adoptarea unei soluţii legislative care să preia cele stabilite în decizia pronunţată în urma soluţionării unui recurs în interesul legii, ci poate adopta o reglementare nouă şi neechivocă. Decizia pronunţată în urma promovării unui recurs în interesul legii reprezintă rezultatul unei activităţi de interpretare a legii, şi nu de legiferare, şi îşi găseşte aplicabilitatea atât timp cât temeiul de drept, mai precis norma interpretată este în vigoare. De altfel, aceste considerente de principiu se regăsesc şi în reglementarea art. 518 din noul Cod de procedură civilă, potrivit căreia “Decizia în interesul legii îşi încetează aplicabilitatea la data modificării, abrogării sau constatării neconstituţionalităţii dispoziţiei legale care a făcut obiectul interpretării”.

21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Tiberie Mateiaşi în Dosarul nr. 6.377/63/2014 al Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale art. Mart. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 mai 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. 1. - (1) Se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, suma de 31.413 mii lei pentru plata investiţiilor şi modernizărilor, finalizate, aflate în proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, prevăzute în anexa nr. 3a la Hotărârea Guvernului nr. S369/2015 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Serviciului Român de Informaţii, care trec, în condiţiile legii, în domeniul public al statului, la valoarea de inventar, inclusiv TVA şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) majorează valoarea imobilului prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. S369/2015.

Art. 2. - (1) Se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, suma de 306 mii lei, reprezentând contravaloarea bunurilor de natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar, aflate în proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi achiziţionate din fondurile proprii ale Regiei, prevăzute în anexa nr. 3b la Hotărârea Guvernului nr. S369/2015, care trec, în condiţiile legii, în domeniul privat al statului, la valoarea rămasă de amortizat, inclusiv TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

(2) Contravaloarea obiectelor de inventar prevăzute la alin. (1) se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în anul 2015.

Art. 3. - (1) Fondurile alocate de la bugetul de stat prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) se achită, în patru rate anuale egale, începând cu anul 2016.

(2) Investiţiile şi modernizările prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi dotările prevăzute la art. 2 se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător modificările datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 - (1) Se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, suma de 749 mii lei pentru investiţiile şi modernizările, finalizate, aflate în proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi achiziţionate din fondurile proprii ale Regiei, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S490/2015 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care trec, în condiţiile legii, în domeniul public al statului, la valoarea rămasă de amortizat, inclusiv TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) majorează valoarea imobilului din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. S490/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, suma de 36 mii lei, reprezentând contravaloarea bunurilor de natura activelor fixe, aflate în proprietatea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. S490/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care trec, în condiţiile legii, în domeniul privat al statului, la valoarea rămasă de amortizat, inclusiv TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii.

Art. 6. - (1) Fondurile alocate de la bugetul de stat prevăzute art. 4 alin. (1) şi art. 5 se achită, în patru rate anuale egale, începând cu anul 2016.

(2) Investiţiile şi modernizările prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi dotările prevăzute la art. 5 se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi Serviciul Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(3) Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera în mod corespunzător modificările datelor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iulie 2015.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea

şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) În cadrul M.A.E. funcţionează ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, care coordonează activităţile din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(2) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al M.A.E. În domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(3) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare angajează M.A.E. În raporturile cu terţii în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(4) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează împreună cu ministrul afacerilor externe, actele normative adoptate potrivit legii, în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(5) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, inclusiv pentru aprobarea statului de funcţii, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(6) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îndeplineşte atribuţiile stabilite de lege în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni.

(7) Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni folosind aparatul propriu al M.A.E., precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea M.A.E., specifice domeniului relaţiilor cu românii de pretutindeni.”

2. La articolul 12, alineatele (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Ministrul afacerilor externe poate numi reprezentanţi cu însărcinări speciale, cu rang de director general sau director, precum şi alţi reprezentanţi speciali, cu încadrarea în numărul total de posturi.

(5) Numărul maxim de posturi din cadrul M.A.E. este de 2.323, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe, din care 901 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe.

(6) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.422.”

3. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Reprezentarea României la Uniunea Europeană se asigură de către Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles.

(2) Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este condusă de Reprezentantul Permanent, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, sau, pe timpul absenţei acestuia, de locţiitorul său de drept.

(3) Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană este alcătuită din secţiuni politice şi de specialitate, În funcţie de politicile Uniunii Europene şi organizarea în cadrul Consiliului Uniunii Europene, precum şi din secţiuni logistice. Structura Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor externe.”

4. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

“Art. 181. - (1) Pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3), ministerele şi celelalte instituţii publice desemnează, în limita posturilor alocate, potrivit lit. A din anexa nr. 3, specialişti care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în vederea participării la activităţile Uniunii Europene.

(2) Propunerile ministerelor şi ale altor instituţii publice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate sunt validate de către M.A.E., conform procedurilor specifice pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate.

(3) Pe durata misiunii lor, specialiştii desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea potrivit alin. (1) şi (2) sunt detaşaţi la M.A.E., în condiţiile legii, şi se subordonează şefului Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

(4) Specialiştilor desemnaţi de ministere şi de alte instituţii centrale pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană li se acordă, pe perioada misiunii în exterior, grade diplomatice, în condiţiile legii.

(5) M.A.E., potrivit celor prevăzute la lit. B din anexa nr. 3, va desemna personal diplomatic şi personal de specialitate şi administrativ pentru încadrarea pe posturile structurilor prevăzute la art. 18 alin. (3).

(6) Instituţiile din care sunt detaşaţi specialiştii pot stabili în sarcina acestora atribuţii specifice activităţii instituţiilor în cauză, în vederea participării la activităţile Uniunii Europene, cu informarea prealabilă a Reprezentantului Permanent şi a M.A.E.”

5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - În subordinea M.A.E. şi în coordonarea ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare funcţionează Institutul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru românii de pretutindeni, instituţie publică cu personalitate juridică.”

6. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

7. Articolul 29 se abrogă.

8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

9. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Pentru funcţionarea structurilor Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană numărul de posturi pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu 20 de posturi de personal diplomatic, de specialitate şi administrativ, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 12 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 604.

 

ANEXA Nr. 1D

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Afacerilor Externe

 

Numărul maxim de posturi din Centrala MAE este de 901, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului afacerilor externe.

Numărul maxim de posturi prevăzut  pentru Serviciul exterior este de 1.422.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

MINISTRU DELEGAT

PENTRU RELAŢIILE CU ROMÂNII DE PESTE HOTARE

 

 

 

 

 

 

Cabinetul Ministrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat pentru afaceri europene

 

Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE*)

 

Secretar de stat pentru afaceri strategice

 

Secretar de stat pentru afaceri globale

 

Secretar de stat pentru afaceri analiză politică şi relaţia cu Parlamentul

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

Secretar general adjunct

 

 

 

Secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul Uniunea Europeana**)

 

Departamentul afaceri regionale**)

 

Departamentul afaceri strategice**)

 

Departamentul globalizare**)

 

Directorul politic**)

 

Departamentul comunicare, diplomaţie publică şi culturală

 

Agent guvernamental pentru CEDO***)

 

Departamentul afaceri juridice**)

 

Departamentul consular**)

 

Departamentul resurse umane**)

 

Departamentul financiar şi administrativ**)

 

Departamentul pentru controlul exporturilor**)

 

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni

 

Notă:

*)                     cu rang de subsecretar de stat

**)                   se organizează la nivel de direcţie generală

***)                 cu rang de director general

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 8/2013)

 

Structura posturilor din cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 

A.

- Ministerul Afacerilor Interne - 4 posturi

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 8 posturi, din care:

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - 2 posturi

- Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi

- Ministerul Culturii - 1 post

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 6 posturi

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului - 3 posturi*

- Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - 3 posturi

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - 2 posturi (1 post educaţie şi 1 post cercetare)

- Ministerul Finanţelor Publice - 5 posturi

- Ministerul Fondurilor Europene - 1 post

- Ministerul Justiţiei - 4 posturi**

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - 3 posturi

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - 4 posturi

- Ministerul pentru Societatea Informaţională - 1 post

- Ministerul Sănătăţii - 1 post

- Ministerul Transporturilor - 3 posturi

- Consiliul Concurenţei - 2 posturi

- Banca Naţională a României - 1 post

                                                            Total: 54 de posturi

 

B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:

- personal diplomatic - 31 posturi diplomatice

- personal administrativ - 27 de posturi de specialitate şi administrative

                                                            Total: 58 de posturi

                                                            Total general: 112 posturi


* La aceştia se adaugă 4 reprezentanţi ai Departamentului de comerţ exterior din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, conform art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. Comerţului şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioara.

*- Din care un post de înalt Reprezentant.

 

ANEXA Nr. 3

 

Posturile din cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană suplimentar prevăzute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern

 

Notă:

Posturile din prezenta anexă sunt incluse în Structura posturilor din cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre

 

A.

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - 2 posturi

- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - 1 post

- Ministerul Fondurilor Europene - 1 post

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 1 post

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - 3 posturi, din care 2 posturi pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

                                                            Total: 8 posturi

 

B. Ministerul Afacerilor Externe, din care:

- personal diplomatic - 10 posturi diplomatice

- personal administrativ - 2 posturi de specialitate şi administrative

                                                            Total: 12 posturi

                                                            Total suplimentare: 20 de posturi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2015

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.300 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 255 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iulie 2015.

Nr. 884.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2015

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unor emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1516CTN0E3

13.08.2015

17.08.2015

15.02.2016

182

300.000.000

RO1516CTN0F0

20.08.2015

24.08.2015

22.08.2016

364

300.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – (d x r / 360)

Y = r/P,

 

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2015

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna august 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

- nr. ani -

Maturitate reziduală

- nr. ani -

Rata cupon

-% -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1323DBN018

03.08,2015

04.08.2015

05.08.2015

26.04.2023

10

7,73

5,85

161,43

200.000.000

30.000.000

RO1418DBN040

06.08,2015

07.08.2015

10.08.2015

17.01.2018

3

2,44

3,25

91,27

300.000.000

45.000.000

RO1121DBN032

10.08,2015

11.08.2015

12.08.2015

11.06.2021

10

5,84

5,95

100,79

300.000 000

45.000.000

RO1419DBN014

17.08.2015

18.08.2015

1908.2015

24.06.2019

5

3,85

4,75

36,34

300.000.000

45.000.000

RO1320DBN022

24.08.2015

25.08.2015

26.08.2015

29.04.2020

7

4,68

5,75

186,95

300.000.000

45.000.000

RO1318D8N034

27.08.2015

28.08.2015

31.08.2015

28.11.2018

5

3,25

5,60

423,45

300.000.000

45.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 


ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1323DBN018

1.750/21.12.2012

Ianuarie 2013

RO1418DBN040

1.344/02.10.2014

Octombrie 2014

RO1121DBN032

1.924/26.04.2011

Mai 2011

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

RO1320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1318DBN034

410/29.03.2013

Aprilie 2013

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1), în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi în cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a “Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari1 a cap. III “Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON, în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”

În baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 privind stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

- adoptării unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene;

- Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.063/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 “Dezvoltarea carierei didactice” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3, a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1, a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1, şi a schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori” finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1;

- Instrucţiunii nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanţate în cadrul DMI 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Contribuţia proprie în proiectele finanţate în cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” se asigură după cum urmează:

A. pentru partea de finanţare care nu intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis, contribuţia proprie este asigurată de către beneficiar şi/sau partener/parteneri în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, ale Acordului de parteneriat şi ale Instrucţiunilor AM POSDRU;

B. pentru partea de finanţare care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis, contribuţia proprie este asigurată de către întreprinderea creată (beneficiarul schemei de ajutor de minimis), în procentul de cofinanţare asumat la nivelul proiectului, conform prevederilor Instrucţiunii AM POSDRU nr. 108/11.05.2015;

C. mecanismul asigurării contribuţiei proprii este următorul:

a) cereri de rambursare - beneficiarul va depune cereri de rambursare care vor include cheltuieli angajate şi plătite de beneficiar/partener către întreprindere (respectiv tranşe de subvenţie aferente întreprinderii, conform planului de afaceri selectat), la valoarea integrală. Totodată, fiecare întreprindere va trebui să facă dovada, la momentul transmiterii cererii de rambursare, a depunerii/virării/transferului către beneficiar/ partener a sumei aferente contribuţiei proprii corespunzătoare valorii subvenţiei cuprinse în cererea de rambursare. Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) va rambursa valoarea asistenţei financiare nerambursabile aferente cheltuielilor eligibile validate cuprinse în cererile de rambursare;

b) cereri de plată - beneficiarul va depune cereri de plată aferente cheltuielilor angajate de beneficiar/partener (respectiv în una sau mai multe tranşe de subvenţie aferente întreprinderii, conform planului de afaceri selectat). Totodată, întreprinderea va trebui să facă dovada, la momentul transmiterii cererii de plată, a depunerii/virării/transferului, într-un cont distinct deschis la o unitate bancară, cont notificat în prealabil beneficiarului, a sumei aferente contribuţiei proprii corespunzătoare valorii cererii de plată. OIR POSDRU va rambursa valoarea asistenţei financiare nerambursabile aferente tranşelor de subvenţie eligibile validate cuprinse în cererile de plată. După primirea sumelor, în termen de două zile lucrătoare, beneficiarul/partenerul va transfera sumele cuvenite întreprinderilor, în contul notificat;

c) la nivel beneficiar - întreprindere nou-înfiinţată, mecanismul decontării ajutorului de minimis este următorul:

1. dacă cheltuielile nu au fost angajate şi plătite de către întreprindere înainte de încasarea subvenţiei în contul notificat, după validarea/verificarea de către beneficiar/partener a documentelor care angajează cheltuielile întreprinderii, întreprinderea va face dovada, către beneficiar, a plăţii integrale a cheltuielilor, adică inclusiv contribuţia proprie, doar din contul notificat;

2. dacă cheltuielile au fost angajate şi plătite integral de către întreprindere din contul său curent înainte de încasarea subvenţiei, sumele aferente vor fi transferate (restituite/rambursate) din contul notificat beneficiarului în contul curent al întreprinderii, imediat după validarea/verificarea cheltuielilor de către beneficiar/partenera cheltuielilor.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent Cererii de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up”, în situaţia în care selecţia beneficiarilor de subvenţii (planurilor de afaceri) nu a putut fi finalizată în termen de 4 luni de la semnarea contractului de finanţare, ceea ce poate conduce la nerealizarea ţintelor asumate ale indicatorilor, procesul de selecţie a planurilor de afaceri poate fi reluat.

(2) Activitatea de selecţie a planurilor de afaceri se poate realiza până în luna a 7-a de implementare, concomitent cu semnarea acordurilor de finanţare şi/sau cu operaţional izarea întreprinderilor pentru care procesul de selecţie s-a finalizat.

(3) în acest sens, beneficiarul finanţării nerambursabile va depune la OIR POSDRU responsabil un act adiţional pentru reintroducerea activităţii de selecţie a planurilor de afaceri.

Art. 3. - Operaţionalizarea întreprinderilor se va realiza până cel târziu în luna a 8-a de implementare a proiectului.

Art. 4. - OIR POSDRU vor procesa cu celeritate actele adiţionale depuse în scopul reintroducerii activităţii de selecţie a planurilor de afaceri.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 24 iulie 2015.

Nr. 2.399.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007

În temeiul art. 521 şi art. 522 lit. a) şi art. 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, litera h) se abrogă.

2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Toate deciziile Adunării generale naţionale se adoptă cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul reprezentanţilor aleşi. În caz de absenţă a delegatului titular ales, acesta este înlocuit cu membrul supleant ales, având drept de vot. Dacă fa prima şedinţă cvorumul nu este întrunit, se va convoca o a două şedinţă, când deciziile se pot lua indiferent de numărul de participanţi.”

3. La articolul 26, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Deciziile Adunării generale naţionale vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi realizat şi va fi distribuit tuturor participanţilor, în termen de o lună de la data desfăşurării lucrărilor.

(3) Convocarea membrilor Adunării generale naţionale se va face în scris, cu scrisoare recomandată, prin fax trimis la colegiile teritoriale ori prin poştă electronică, cu 14 zile înaintea datei organizării şedinţei.”

4. La articolul 26, alineatul (4) se abrogă.

5. La articolul 64, după litera (d) se introduce o nouă literă, litera e), care va avea următorul cuprins:

“e) avizarea anuală a certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, însoţită de dovada cumulării numărului minim de credite de educaţie medicală continuă stabilit prin decizie a Consiliului naţional, dovada domiciliului medicului dentist solicitant, a unităţii în cadrul căreia îşi exercită profesia şi a achitării la zi a cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor Dentişti din România.”

6. Articolul 118 se abrogă.

7. La articolul 123, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 126, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 21 martie 2015.

Nr. 3.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.