MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 533/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 17 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

484. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

512. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

525. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Sa tu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 

526. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

527. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine

 

528. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1,357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

529. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            1.589. - Decizie privind sancţionarea Societăţii WISE INSURANCE BROKERS - SRL. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

            350. - Decizie pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2014 şi la Londra la 5 martie 2015 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 484.

 


*) Traducere.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia generală relaţii financiare internaţionale

 

12 decembrie 2014

 

Către:

Domnul Tony Preda,

Lead Manager

Departamentul administrare operaţiuni

 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

One Exchange Square, Londra EC2A2JN, Regatul Unit

fax: +44 20 70 7338 7017

 

Re: Construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa - Loan Agreement no. 33391

 

Stimate Domn,

 

Pe parcursul implementării Proiectului finanţat din împrumutul mai sus menţionat, s-au înregistrat importante realizări.

Cu toate acestea, unele activităţi sunt încă nefinalizate şi aproximativ 2,2 milioane EUR nedisponibilizate.

Pe cale de consecinţă, vă rugăm să aveţi amabilitatea să agreaţi următoarele modificări la Acordul de împrumut:

- extinderea datei-limită de tragere de la 31 decembrie 2014 la 30 septembrie 2015;

- realocarea pe categorii a sumelor împrumutului finanţat de BERD;

- modificarea procentului finanţat din sumele împrumutului;

- extinderea datei de finalizare estimate a Proiectului până la 30 septembrie 2017. Ataşăm propunerile noastre de modificare referitoare la Anexa 21 a Acordului de împrumut.

În aşteptarea unui răspuns rapid din partea dumneavoastră, vă mulţumim pentru sprijin şi înţelegere.

 

Cu stimă,

Attila Gyorgy,

secretar de stat

 

1 Nota traducătorului: în original se menţionează greşit Anexa 1, prin scrisoarea BERD din 5 martie 2015 se corectează implicit şi tacit eroarea materială, menţiunea corectă fiind Anexa 2.

 

Anexa nr. 2. Realocarea sumelor aferente contractelor finanţate în cadrul Acordului de împrumut BERD nr. 33.391

 

Categorie

Denumire contract

Alocare prezentă în conformitate cu Amendamentul nr. 6 aprobai prin Hotărârea Guvernului nr. 515 din 26 iunie 2014

Procentul din cheltuielile de finanţat

Alocare solicitată conform Amendamentului nr. 7

Procentul din cheltuielile de finanţat

Modificări solicitate

BERD

Guvernul României

BERD

Guvernul României

BERD

Guvernul

României

EURO

RON

EURO

EURO

RON

EURO

EURO

RON

EURO

(1) Lucrări pentru

Partea A-1

Contract de proiectare şi execuţie a lucrărilor de construcţie By Pass Constanţa

65.015.798,01

15.080 807,79

56.595,389,23

Până la 57,20% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

65.016.798,01

16.080.807,79

56.595.380,23

Până la 57,20% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-

-

-

(2) Lucrări pentru

Partea A-2

Proiectul de reabilitare a 10 poduri strategice în zona Dobrogea

4.700.030,69

45.967.113,21

8.870.129,80

Până la 66,19% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

6.304.566,51

45.967.113,21

8.870.126,80

Până la 68.14% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

+1.604.537,82

-

-

(3) Lucrări pentru

Partea A-3

Proiectul de reabilitare/reconstrucţie a drumurilor afecte de inundaţiile din anul 2005

45.804,82

142.000.000,00

1.500.000,00

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

33.519,21

142.000.000,00

1.500.000,00

Până la 100% din valoarea

Contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-12.285,61

-

-

(4) Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

Servicii de consultanţa pentru proiectarea şi supervizarea construcţiei By Pass Constanţa

9.256.426,55

-

164.426,04

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

8.038.135,33

-

164.426,04

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-1.218.291,22

-

-

 

 

Servicii de consultanţa pentru reabilitarea a 10 poduri strategice În zona Dobrogea

3.651.195,00

-

-

 

 

3.315.806,48

-

-

 

 

-335.388,52

-

-

 

 

Servicii de consultanţă pentru calamităţi

4.018.089,76

-

-

 

 

3.979.517,29

-

-

 

 

-38.572,47

-

-

(5) Servicii de consultanţa pentru Partea B-2

Servicii de consultanţă pentru consilierea şi elaborarea documentaţiei de exproprierea terenurilor aferente proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa

753.757,20

-

46.158,00

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

753.757,20

-

46.158,00

Până la 100% din valoarea

Contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-

-

-

(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

Contract pentru asistente tehnică, financiară şi juridica pentru dezvoltarea şi implementarea unui contract-pilot de operare şi întreţinere pe baza criteriilor de performanţă

1.347.897,97

-

63.896,93

Până la 100% din valoarea contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

1.347.897,97

-

63 896,93

Până la 100% din valoarea

Contractului

(exclusiv achiziţia de terenuri, impozite şi taxe)

-

-

-

(7) Comisionul iniţial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL:

-

88.790.000 €

204.047.921 lei

67.240.000 €

-

88.790.000 €

204.047,921 lei

67.240.000 €

-

0

0

0

 

ROMÂNIA

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Strada Apolodor nr. 17

Bucuresti-5

România

 

în atenţia: Domnului Attila Gyory,

secretar de stat

 

CC: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Bucureşti, sectorul 1

 

În atenţia: Directorului general

 

5 martie 2015

 

România - Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391

Extinderea datei-limită de tragere

 

Referitor la Acordul de împrumut datat 7 decembrie 2006 (.Acordul de împrumut*) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (“Banca) şi Acordul de proiect datat 7 decembrie 2006 (“Acordul de proiect*) dintre Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale şi Bancă

Termenii din prezenta scrisoare sunt cei definiţi în Acordul de împrumut şi în Acordul de proiect.

În conformitate cu Secţiunea 2.02(f) din Acordul de împrumut, data-limită de tragere extinsă este 31 decembrie 2014.

În conformitate cu scrisoarea împrumutatului datată 12 decembrie 2014, Banca:

(I) Potrivit Secţiunii 3.01 (a) din Termeni şi condiţii standard, datate februarie 1999, şi luând în considerare condiţiile efective începând cu data acestei scrisori, extinde data-limită de tragere la 30 septembrie 2015.

(II) Realocă, în concordanţă cu Anexa 2 din Acordul de împrumut şi cu Secţiunea 3.03(a) din Termeni şi condiţii standard, datate februarie 1999, după cum sunt integrate în Acordul de împrumut, sumele aferente categoriilor împrumutului specificate în Anexa 2 din Acordul de împrumut în conformitate cu tabelul inclus.

Această scrisoare nu afectează sau modifică de vreo manieră obligaţiile de rambursare ale împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut sau orice altă obligaţie a împrumutatului în cadrul Acordului de împrumut.

Scrisoarea înlocuieşte în întregime scrisoarea Băncii cu acelaşi subiect, datată 15 decembrie 2014.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta niciun drept, putere sau remediu al Băncii cu privire la orice condiţie, în cadrul Acordului de împrumut, nici nu va fi interpretat ca o renunţare sau o supunere a acesteia.

 

Cu stimă,

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,

Tony Preda,

director Departament administrare operare

 

Realocări - document ataşat Anexei 2

 

Categoria

Sume în EURO realocate

Sume în LEI realocate

Lucrări pentru Partea A-2

+ 1,604,537.82

0

Lucrări pentru Partea A-3

-12,285.61

0

Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

-1,592,252.21

0

 

            Pentru a evita orice dubiu, în conformitate cu realocarea de mai sus, documentul ataşat Anexei 2 se va prezenta după cum urmează:

 

Document la Anexa 2

 

Categoria

Sumă alocată din împrumut în moneda împrumutului

(EURO)

Sumă alocată din împrumut în moneda împrumutului

(LEI)

Procent din cheltuieli care urmează sa fie finanţat

(1) Lucrări pentru Partea A-1

65.016.798,01

16.080.807,79

Până la 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(2) Lucrări pentru Partea A-2

6,304,568.51

45.967.113,21

Până la 68,14% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(3) Lucrări pentru Partea A-3

33,519.21

142.000.000

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(4) Servicii de consultanţă pentru Partea B-1

15.333.459,10

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(5) Servicii de consultanţă pentru Partea B-2

753.757,20

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(6) Servicii de consultanţă pentru Partea B-3

1.347.897,97

-

Până la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(7) Comision iniţial

-

-

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 512.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS, pentru care se actualizează valoarea de inventar

 

Nr. M.F.P.

Locul unde este situat imobilul

Denumirea imobilului

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul Codul de clasificare

Valoarea contabilă actualizată

(lei)

154964

Municipiul Bucureşti

74-01

8.19.01

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Naţional SIS

CUI 27493318

38.013.503,18

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a unor bunuri imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 525.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile, aflate în proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare

 

Denumirea imobilului

Nr. MFP*

Codul de clasificaţie

Administrator CUI

Anul şi actul dobândirii

Adresa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Baza legală

Valoarea imobilului

- lei -

Bază sportivă

Stadion

 

8.26.06

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

CUI 13729380;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976

2005

Proces-verbal/

10.02.2005

Localitatea Satu Mare,

Str. Zefirului fn

Vestiare, tribună aferentă terenului de fotbal, pistă de alergare, pistă karting, ateliere de reparaţii, garaj, cămine colectare, puţ apă, grup social;

CF nr. 52231

nr. topo 4290/28, 4290/30, 7028/12, 7031/56, 7031/64, 7031/66, 7031/69, 7031/73

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

27.397.41,2033

Bază sportivă

 

8.26.03

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

CUI 13729380;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976;

Club Sportiv Şcolar

CUI 3897467

2005

Proces-verbal/

10.02.2005

Bercu Mare,

localitatea Satu Mare

Suprafaţa construită şi cea ocupată de terenuri de 3.052 mp, Cf nr. 150068,

topo 3589/15/3855/ 11,3588/15, 3588/10/b, 3589/16/b, 3589/11/b, 3589/11/d, 3589/12/a

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.556.11,8708

Complex sportiv

 

8.26.03

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

CUI 13729380;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976

2005

Proces-verbal/

10.02.2005

Localitatea Satu Mare,

str. Mihai Eminescu nr. 1

Teren handbal Se = 900 mp, vestiare

Sc = 65 mp, tribune, teren tenis

Sc = 882 mp,

sala de box

Sc = 427 mp,

CF nr. 51842,

topo 500/3/c, 501/1, 500/3/d, 501/2, 500/3/e,

502/1,505/1, 500/3/b

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4.275.74,1643

Atelierul şcoală

 

8.26.03

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

CUI 13729380;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare,

CUI 3896976;

Club Sportiv Şcolar

2005

Proces-verbal/

10.02.2005

Localitatea Satu Mare,

str. Mihai Eminescu nr. 1

12 ateliere şi spaţii auxiliare, Sc = 1.070 mp,

CF nr. 51842,

topo 500/3/a, 506/5/a, 507/5/b, 508/3/b

 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

13.843.75,9899

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

5.007.303,2283 lei


* Se va atribui ulterior intrării în vigoare a proiectului de hotărâre a Guvernului de înscriere în inventar şi dare în administrare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniu] privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 105083 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3.-Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 4. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 526.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

[CUI]

Valoarea totala a bunului imobil reactualizată

(în lei)

105083

8.19.01

49-363

Localitatea Şiret, judeţul Suceava

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

2.093.190,53

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

[CUI]

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea totală a bunului imobil

(în lei)

Valoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului

(în lei)

Valoarea bunului imobil care rămână în domeniul public al statului

105083

(parţial)

8.19.01

49-363

Localitatea Şiret,

Judeţul Suceava

Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

5 construcţii:

Padoc câini - Sc = 21 mp

Bordei zarzavat - Sc = 69 mp

Şopron - Sc = 53 mp

Grajd - Sc = 39 mp

Gheretă santinelă - Sc = 4 mp

1 mijloc fix de natura construcţiilor:

Drumuri - S = 1.637 mp

C.F. nr. 31460

2.093.190,53

57.989,19

2.035.201,34

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MIJMISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 527.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

 

Nr. M.FP.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Adresa imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

104.180

8.19.01

45-305

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0451 Deva

CUI 4634493

Judeţul Hunedoara

450.158,63

101.065

8.19.01

45-264

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0836 Bacău

CUI 4278590

Judeţul Bacău

2.307.764,15

106.919

8.19.01

45-304

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0836 Bacău

CUI 4278590

Judeţul Bacău

1.102.906,94

101.061

8.19.01

45-50

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0836 Bacău

CUI 4278590

Judeţul Bacău

15.573.868,23

101.111

 

8.19.01

 

45-16

 

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0701 Cluj

CUI 4305946

Judeţul Cluj

5.828.792,30

 

27.478

 

8.19.01

 

45-36

 

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0716 Baia Mare

CUI 3627340

Judeţul Maramureş

228.528,85

 

101.254

8.19.01

45-63

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0716 Baia Mare

CUI 3627340

Judeţul Maramureş

301.791,80

101.063

8.19.01

45-152

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0944 Piatra-Neamţ

CUI 13598012

Judeţul Neamţ

12.121.168,02

101.284

8.19.01

45-261

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0565 Bistriţa

CUI 9100828

Judeţul Bistriţa-Năsăud

206.831,73

35.121

8.19.01

45-67

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu

CUI 4246394

Judeţul Gorj

30.824.032,01

101.209

8.19.01

45-73

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu

CUI 4246394

Judeţul Gorj

4.336.336,53

101.515

8.19.01

45-298

Ministerul Afacerilor Interne - UM0615Tulcea

CUI 4321666

Judeţul Tulcea

122,514,19

101.513

8,19.01

45-95

Ministerul Afacerilor Interne - UM0615Tulcea

CUI 4321666

Judeţul Tulcea

214.065,88

36.762

8.19.01

45-46

Ministerul Afacerilor Interne - UM0615Tulcea

CUI 4321666

Judeţul Tulcea

2.773.529,35

101.507

8.19.01

45-29

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timişoara

CUI 4358096

Judeţul Timiş

2.240.884,86

101.509

8.19.01

45-241

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timişoara

CUI 4358096

Judeţul Timiş

23.554,68

101.501

8.19.01

45-45

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timişoara

CUI 4358096

Judeţul Timiş

16.648.211,37

37.657

8.19.01

45-44

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0520 Timişoara

CUI 4358096

Judeţul Timiş

23.955.480,69

101.490

8.19.01

45-178

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0723 Alexandria

CUI 10327078

Judeţul Teleorman

118.975,08

62.057

8.19.01

45-176

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0723 Alexandria

CUI 10327078

Judeţul Teleorman

1.929.238.19

101.491

8.19.01

45-181

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0723 Alexandria

CUI 10327078

Judeţul Teleorman

1.645.450,81

101.218

8.19.01

45-201

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc

CUI 4367825

Judeţul Harghita

6.356.005,21

37.692

8.19.01

45-127

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc

CUI 4367825

Judeţul Harghita

2.249.466,90

101.216

8.19.01

45-135

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc

CUI 4367825

Judeţul Harghita

750.672,99

 

155.179

8.19.01

45-369

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0586 Miercurea-Ciuc

CUI 4367825

Judeţul Harghita

195.922,97

158.258

8.19.01

45-01

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0829 Bucureşti

CUI 4192618

Bucureşti, sectorul 1

1.455.346,98

101.223

8.19.01

45-110

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0721 Gheorgheni

CUI 4367353

Judeţul Harghita

686.655,74

37.849

8.19.01

45-84

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0721 Gheorgheni

CUI 4367353

Judeţul Harghita

13.911.303,72

150.089

8.19.01

45-340

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0705 Târgovişte

CUI 4280000

Judeţul Dâmboviţa

4.058.054,71

101.108

8.19.01

45-154

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0435 Reşita

CUI 4396308

Judeţul Caraş-Severin

395.491,57

101.298

8.19.01

45-284

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0746 Slatina

CUI 10458367

Judeţul Olt

2.170.327.30

101.297

8.19.01

45-191

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0746 Slatina

CUI 10458367

Judeţul Olt

1.364.748,71

62.071

8.19.01

45-179

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0746 Slatina

CUI 10458367

Judeţul Olt

911.586,78

106.885

8.19.01

45-359

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0901 Botoşani

CUI 9067845

Judeţul Botoşani

132.564,80

111.835

8.19.01

45-327

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0901 Botoşani

CUI 9067845

Judeţul Botoşani

2.506.684,50

101.098

8.19.01

45-259

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0901 Botoşani

CUI 9067845

Judeţul Botoşani

9.305.308,00

61.968

8.19.01

45-109

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0901 Botoşani

CUI 9067845

Judeţul Botoşani

10.119.921,00

34.178

8.19.01

45-32

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0657 Oradea

CUI 4208536

Judeţul Bihor

12.634.770,21

101.037

8.19.01

45-279

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0596 Bucureşti

CUI 13964180

Judeţul Ilfov

11.678.395,48

158.261

8.19.01

45-368

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0596 Bucureşti

CUI 13964180

Judeţul Ilfov

4.913.903,60

101.204

8.19.01

45-97

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0527 Galaţi

CUI 4211485

Judeţul Galaţi

3.462.852,99

104.532

8.19.01

45-290

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0527 Galaţi

CUI 4211485

Judeţul Galaţi

321.051,05

103.686

8.19.01

45-266

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

640.995,62

101.447

8.19.01

45-289

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

2.477.467,80

101.436

8.19.01

45-87

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

6.704.325,75

101.437

8.19.01

45-94

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

294.527,29

101.450

8.19.01

45-157

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

809.333,78

26.337

8.19.01

45-18

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0756 Ploieşti

CUI 7977151

Judeţul Prahova

16,804.113,82

101.127

8,19.01

45-146

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0242 Brăila

CUI 15490598

Judeţul Brăila

1.555.261,92

 

101.128

8.19.01

45-253

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0242 Brăila

CUI 15490598

Judeţul Brăila

2.000.437,16

101.133

8.19.01

45-278

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0242 Brăila

CUI 15490598

Judeţul Brăila

2.989.971,18

37.115

8.19.01

45-19

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova

CUI 4332061

Judeţul Dolj

21.419.951,32

101.179

8.19.01

45-66

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova

CUI 4332061

Judeţul Dolj

4.413.837.49

101.183

8.19.01

45-251

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova

CUI 4332061

Judeţul Dolj

218.963,02

114.606

8.19.01

45-371

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova

CUI 4332061

Judeţul Dolj

89.091,32

101.182

8.19.01

45-160

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova

CUI 4332061

Judeţul Dolj

104.707,29

158.259

8.19.01

45-01

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0465 Bucureşti

CUI 14539766

Bucureşti, sectorul 1

7.848.032,90

121.144

8.19.01

45-367

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0838 Buzău

CUI 7962150

Judeţul Buzău

7.239.240,00

101.443

8.19.01

45-235

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0838 Buzău

CUI 7962150

Judeţul Buzău

3.871.085,14

101.439

8.19.01

45-196

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0838 Buzău

CUI 7962150

Judeţul Buzău

8.406.363,69

144.923

8.19.01

45-315

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0329 Giurgiu

CUI 11880288

Judeţul Giurgiu

9.419.958,86

101.469

8.19.01

45-265

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0326 Zalău

CUI 7333398

Judeţul Sălaj

2.943.989,00

101.470

8.19.01

45-295

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0326 Zalău

CUI 7333398

Judeţul Sălaj

1.026.484,30

101.135

8.19.01

45-299

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0406 Constanţa

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

1.219.705,36

20.369

8.19.01

45-72

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0406 Constanţa

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

24.049.537,47

101.122

8.19.01

45-30

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0406 Constanta

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

3.236.181,27

36.442

8.19.01

45-13

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0406 Constanta

CUI 4300582

Judeţul Constanţa

171.857.287,93

26.263

8.19.01

45-123

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0460 Râmnicu Vâlcea

CUI 2649510

Judeţul Vâlcea

2.352.367,93

37.262

8.19.01

45-68

Ministerul Afacerilor Interne - UM 0575 Bucureşti

CUI 4340676

Judeţul Ilfov

43.622.349,31

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 90 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Moldovei”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 100 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 101, potrivit anexei care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 98 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zamostea”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 45, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum”, iar coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “de acces la exploataţiile agricole, cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Nicani, comuna Zamostea, judeţul Suceava, în lungime de 3.850 ml, lăţime de 6 m şi suprafaţă totală de 32.151 mp, de la Moara Lupaşcu până la locuinţa lui Hriţac Gheorghe”.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 528.

 

ANEXĂ

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Moldovei

 

SECŢIUNEA I

Bunuri Imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dări în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii iei)

Situaţia juridică actuală/denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

101.

 

Teren

aferent căminului cultural, situat în satul Valea Moldovei, comuna Valea Moldovei, judeţul Suceava, în suprafaţă de 88 mp, cu următoarele vecinătăţi:

N - teren domeniul public al comunei; S - cămin cultural; E - teren domeniul privat al comunei; V - teren domeniul privat al comunei.

1991

88

Domeniul public al comunei Valea Moldovei, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 16/2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păltiniş” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă poziţiile nr. 35, 42-46, 50, 51, 53-56, 59 şi 60.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 529.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) coroborate cu ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în şedinţa din data de 2 iulie 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare întocmit de Direcţia reglementare autorizare cu nr. SA/DRA 3.602 din 15 iunie 2015, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în localitatea Reghin, judeţul Mureş, Str. Unirii nr. 6, sc. III, ap. 27, J26/1057/08.12.2009, CUI 22797855/23.11.2007, RBK481,

şi a constatat următoarele:

Societatea WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L nu a transmis documentaţia completă pentru aprobarea unei noi persoane semnificative/unui nou conducător executiv în termen de 90 de zile de la data vacantării poziţiei.

Prin Adresa nr. 3.267 din 27 mai 2015 societatea a fost notificată cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale.

Societatea WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L. nu are conducător executiv aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, pentru fapta nelegală reţinută în sarcina Societăţii WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L., cu sediul social în localitatea Reghin, judeţul Mureş, Str. Unirii nr. 6, sc. III, ap. 27, J26/1057/08.12.2009, CUI 22797855/23.11.2007, RBK-481, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea WISE INSURANCE BROKERS - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 iulie 2015.

Nr. 1.589.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,

în scopul clarificării procedurii de aplicare a regimului must carry în cazul retransmisiei serviciilor de programe, la nivel regional şi local, prevăzută la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (3), art. 17, 74, 75 alin. (1) şi (2) şi art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, se completează după cum urmează:

- După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131.- (1) în scopul includerii în oferta regională/locală, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, radiodifuzorii interesaţi vor solicita, în scris, distribuitorilor de servicii de programe retransmisia în regim must-carry a serviciului de televiziune, cu precizarea următoarelor date:

a) denumirea serviciului de televiziune pentru care se solicită retransmisia în regim must-carry;

b) zona de difuzare a serviciului de televiziune;

c) modalitatea tehnică prin care asigură captarea şi transmisia simultană a semnalului analogic/digital, necodat/ necriptat, în vederea retransmisiei în regim must carry, gratuit şi necondiţionat.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă distribuitorilor de servicii până cel mai târziu la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs.

Solicitările transmise după data de 1 februarie nu se iau în considerare.

(3) în cel mult 60 de zile de la termenul prevăzut la alin. (2), distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta regională/locală serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry.

(4) în termenul prevăzut la art. 5, distribuitorii de servicii trebuie să solicite CNA modificarea avizului de retransmisie. În situaţia în care în oferta regională/locală nu sunt retransmise cel puţin două programe regionale/locale, dosarul de modificare a avizului de retransmisie va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere, prin care să precizeze că a inclus în oferta sa regională/locală toate solicitările de retransmisie primite în termenul prevăzut la alin. (2).”

Art. II. - Pentru anul 2015, termenul-limită de depunere a solicitărilor, prevăzut la art. 131 alin. (2) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, astfel cum a fost completat prin prezenta decizie, este de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

 

Bucureşti, 2 iulie 2015.

Nr. 350.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.