MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 508/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            474. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            100. - Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile, precum şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şt darea în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise din patrimoniul Societăţii Comerciale EUROAVIPO GRUP - SA în domeniul public ai statului.

Art. 2. - (1) Se aprobă trecerea imobilelor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării acestora de către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin organele de valorificare, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.

(2) Sumele rezultate din valorificare se fac venit la bugetul de stat, potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 474.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI

CUI 3127190

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea valorificării

 

Nr. crt.

Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului

Codul de clasificaţie

aprobat conform Ordinului  ministrului finanţelor publice nr. 1718/2011*

Anul şi actul dobândirii bunului

Adresa

Vecinătăţi

Descriere tehnică conform

Ordinului ministrului finanţelor

publice nr. 1718/2011*

Baza legală

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Imobil, nr. cad. 255/CF 304545

8.27.01

2010 – Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.682/11.12.2012 şi nr. 7.633/28.01.2013

Municipiul Arad, judeţul Arad, cod poştal 727370

la N-nr. cad. 330317, nr. cad. 330305; la S-; la E - nr. cad. 330349; la V - nr. cad. 330314. nr. cad. 330149

teren intravilan în suprafaţă măsurată de 137.704 mp, categoria de folosinţă cu re­construcţii, cu 27 de grajduri, un padoc,

2 depozite rumeguş, 52 buncăre, 2 cazane, hidrofor, un rezervor apă, o staţie pompe, un post trafo, o centrală termică, o spălătorie, un bazin,

3 şoproane, 2 cântare, o rampa, o platformă basculă, o magazie, un punct de distribuţie, un punct de sacrificare, o staţie compresie. Construcţiile industriale şi edilitare sunt în stare avansată de autodemolare, pentru care este notată în CF Autorizaţia de desfiinţare nr. 1.698/2007.

Stingere creanţe fiscale, conform plan de reorganizare, confirmat prin Sentinţa nr. 75720.01.2010 şi

Sentinţa comercială nr.812V30.06.2012, pronunţate de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1.188/114/2009

29.218.949

2

Imobil, nr. cad. 330343/CF 330343

8.27.01

2010-Hotărârea judecătorească

nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.682/11.12.2012 şi nr. 7.633/28.01.2013

Municipiul Arad, judeţul Arad, cod poştal 727370

la N - nr. cad. 330330, nr. cad. 330309; la S - nr. cad. 330150; la E - nr. cad. 330324; la V -

teren intravilan în suprafaţă măsurată de 32.130 mp, categoria de folosinţa curţi-construcţii. Pe terenul menţionat există fundaţii, ziduri de construcţii industriale şi edilitare în stare avansată de autodemolare, pentru care este notată în CF Autorizaţia de desfiinţare nr. 1.698/2007.

IDEM

6.919.406

3

Teren extravilan, nr. cad. A1100/2/2/CF 400176

8.05.01

2010 - Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.683/11.12.2012

Localitatea Moraviţa, judeţul Timiş

La N -DE102; la E - A1100/1/1; la S -DE 1097; la V- A110/2/2

teren extravilan, în suprafaţă, din acte de 50.000 mp, categoria de folosinţă arabil

IDEM

36.013.920

4

Teren extravilan, nr. cad. A1100/2/1 /CF 400173

8.05.01

Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.683/11.12.2012

Localitatea Moraviţa, judeţul Timiş

La N -DE1102; la E - A1100/2/2; la S - DE 1097; la V -CC842

teren extravilan, în suprafaţă din acte de 50.000 mp, categoria de folosinţă arabil

IDEM

36.013.920,00

5

Imobil nr. cad 716/CF 31165

8.27.01

Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1.188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.684/11.12.2012

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

teren intravilan în suprafaţă măsurată de 152.547 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, cu împrejmuire din beton (valoare amenajare 248 132,68 lei)

IDEM

2.675.899,68

6

Cabină poartă, nr. cad. 716-C1/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 36 mp

IDEM

62.936

7

Clădire hidrofor, nr. cad. 716-C2/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 66 mp

IDEM

27.819

8

Centrală termică, nr. cad. 716-C3/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 291 mp

IDEM

222.589

9

Clădire basculă, nr. cad. 716-C4/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 61 mp

IDEM

11.990

 

10

Cantină, nr. cad. 716-C5/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 274 mp

IDEM

508.699

11

Laborator, nr.cad.716-C6/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 311 mp

IDEM

325.080

12

Abator, nr. cad. 716-C7/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 510 mp

IDEM

305.560

13

Padoc, nr. cad. 716-C8/CF 31165

8.27,01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 99 mp

IDEM

13.531

14

Basculă, nr. cad. 716-C9/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 21 mp

IDEM

11.500

15

Padoc, nr. cad. 716-C10/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 57 mp

IDEM

7.791

16

Filtru, nr. cad. 716-C11/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 264 mp

IDEM

194.737

17

Hală,nr.cad.716-C12/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.155 mp

IDEM

723.123

18

Hală,nr.cad.716-C13/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.161 mp

IDEM

723.123

19

Hală,nr.cad.716-C14/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.146 mp

IDEM

723.123

20

Hală,nr.cad.716-C15/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.189 mp

IDEM

723.123

21

Hală,nr.cad.716-C16/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.188 mp

IDEM

723.123

22

Hală,nr.cad.716-C17/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.191 mp

IDEM

723.123

23

Hală,nr.cad.7l6-C18/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.185 mp

IDEM

723.122

24

Hală,nr.cad.716-C19/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.182 mp

IDEM

723.122

25

Hală,nr.cad.716-C20/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.176 mp

IDEM

723.122

26

Hală,nr.cad.716-C21/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.187 mp

IDEM

723.122

27

Hală,nr.cad.716-C22/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.183 mp

IDEM

723.122

28

Hală,nr.cad.716-C23/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.187 mp

IDEM

723.122

29

Hală,nr.cad.716-C24/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.173 mp

IDEM

723.122

 

30

Hală,nr.cad.716-C25/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.192 mp

IDEM

723.122

31

Hală,nr.cad.716-C26/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.177 mp

IDEM

723.122

32

Pat uscare, nr. cad. 716-C27/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 1.239 mp

IDEM

134.189

33

Pat uscare, nr. cad. 716-C28/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 1.257 mp

IDEM

134.189

34

Pat uscare, nr. cad. 716-C29/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 1.287 mp

IDEM

134.189

35

Bazin acumulare, nr. cad. 716-C30/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 116 mp

IDEM

38.834

36

Bazin separator, nr. cad. 716-C31/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 194 mp

IDEM

43.150

37

Staţie pompare ape uzate, nr. cad. 716-C32/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 51 mp

IDEM

22.107

38

Pat uscare, nr. cad. 716-C33/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 1.199 mp

IDEM

134.189

39

Pat uscare, nr. cad. 716-C34/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 1.284 mp

IDEM

134.189

40

Pat uscare, nr. cad. 716-C35/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 1.284 mp

IDEM

134.189

41

Hală,nr.cad.716-C36/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.172 mp

IDEM

723.122

42

Hală,nr.cad.716-C37/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.195 mp

IDEM

723.122

43

Hală,nr.cad.716-C38/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.195 mp

IDEM

723.122

44

Hală,nr.cad.716-C39/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.201 mp

IDEM

723.122

45

Hală,nr.cad.716-C4u/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.148 mp

IDEM

723.122

46

Atelier, nr. cad. 716-C41/ CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 56 mp

IDEM

66.443

47

Depozit medicamente, nr. cad. 716-C42/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 99 mp

IDEM

34.972

48

Atelier, nr. cad. 716-C43/ CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 50 mp

IDEM

16.481

49

Magazie, nr. cad. 716-C44/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 64 mp

IDEM

19.752


50

Atelier, nr. cad. 716-C45/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 125 mp

IDEM

54.936

51

Centrală termică, nr. cad. 716-C46/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 174 mp

IDEM

192.919

52

Centrală termică, nr. cad. 716-C47/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 134 mp

IDEM

222.589

53

Post trafo, nr. cad. 716-C48/CF 31165

 

 

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 115 mp

IDEM

137.607

54

Şopron bazine, nr. cad. 716-C49/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 322 mp

IDEM

44.949

55

Şopron, nr. cad. 716-C50/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 68 mp

IDEM

5.230

56

Bazin hidrofor, nr. cad. 716-C51/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 313 mp

IDEM

64.130

57

Hală, nr. cad. 716-C52/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.186 mp

IDEM

723.122

58

Hală,nr.cad.716-C53/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.179 mp

IDEM

723.122

59

Hală,nr.cad.716-C54/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.210 mp

IDEM

723.122

60

Hală,nr.cad.716-C55/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.186 mp

IDEM

723.122

61

Hală,nr.cad.716-C56/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.182 mp

IDEM

723.122

62

Hală,nr.cad.716-C57/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.195 mp

IDEM

723.122

63

Hală,nr.cad.716-C58/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.171 mp

IDEM

723.122

64

Hală,nr.cad.716-C59/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.178 mp

IDEM

723.122

65

Hală,nr.cad.716-C60/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.173 mp

IDEM

723.122

66

Hală,nr.cad.716-C61/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.168 mp

IDEM

723.122

67

Hală,nr.cad.716-C62/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.150 mp

IDEM

59.106

68

Hală, nr.cad.716-C63/CF 31165

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Complex Bora

 

clădire în suprafaţă construită de 2.155 mp

IDEM

59.106

69

Teren extravilan, nr. cad. 1336/CF 31174

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă măsurată de 114 mp, categoria de folosinţa curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul C2,nr. cad. 1342-C1/CF 31174

IDEM

1.814

 

70

Teren extravilan,

nr. cad. 1336/CF 31156

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă din acte 176, suprafaţă măsurată de - mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat putui nr. 8cunr. cad. 1336-C1/CF 31156

IDEM

2.801

71

Teren extravilan, nr. cad. 1340/CF 31160

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă măsurată de 120 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat putui nr. 4 cu nr. cad.1340-C1/CF 31160

IDEM

1.910

72

Teren extravilan, nr. cad. 1343/CF 31157

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă din acte 120, suprafaţă măsurată de - mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se afla amplasat puţul nr. 1 cu nr. cad. 1343-C1/CF 31157

IDEM

1.910

73

Teren extravilan, nr. cad. 1337/CF 31159

8.27,01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă măsurată de 103 mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 7 cu nr. cad. 1337-C1/CF 31159

IDEM

1.639

74

Teren extravilan, nr. cad. 1341/CF 31166

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1, parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă măsurată de 130 mp, categoria de folosinţa curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 3nr. cad. 1341-C1/CF 31166

IDEM

2.069

75

Teren extravilan, nr. cad. 1332/CF 31272

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1

 

teren extravilan în suprafaţă de 5.795 mp, categoria de folosinţă drum cu nr. cad. 1332

IDEM

92.227

76

Teren, nr. cad. 1139/CF 31163

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1. parcela 18

 

teren extravilan în suprafaţă măsurată de 120 mp, categoria de folosinţa curţi-construcţii, pe care se află amplasat putui nr. 5 cu nr. cad. 1139-C1/CF 31163

IDEM

1.910

77

Teren extravilan, nr. cad. 708/31122

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa

 

teren extravilan în suprafaţă din acte 51.531 mp, suprafaţă măsurată de.... mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii pe care se află amplasată construcţia C1-Batal construcţie din pământ nr. cad. 708-C1/CF 31122

IDEM

820.110

78

Teren intravilan, nr. cad. 1338/CF 31162

8.27.01

IDEM

Municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, tarlaua 802/1

 

teren intravilan în suprafaţă din acte 122 mp, suprafaţă măsurată de.... mp, categoria de folosinţă curţi-construcţii, pe care se află amplasat puţul nr. 6 cu nr. cad. 1338-C1/CF 31162

IDEM

1.942

79

Teren extravilan, nr. cad. 799/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

teren extravilan în suprafaţă măsurată 73.952 mp, categoria de folosinţa curţi-construcţii pe care se află amplasate construcţii de la nr. cad. 799-C1 la 799-C22

IDEM

11.353.876

80

Siloz, nr. cad. 799-C1/CF 20132

8.27.01

2010-Hotărârea judecătorească nr. 75/20.01.2010, Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2010, pronunţate în Dosarul nr. 1188/114/2009 de Tribunalul Buzău, act administrativ emis de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău nr. 53.684/11.12.2012

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 553 mp

Stingere creanţe fiscale conform plan de reorganizare, confirmat prin Sentinţa nr. 75/20.01.2010 şi Sentinţa comercială nr. 812/30.06.2012, pronunţate de Tribunalul Buzău în Dosarul nr. 1.188/114/2009

16.424

81

Siloz, nr. cad. 799-C2/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 551 mp

IDEM

16.365

82

Siloz nr. cad. 799-C3/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 542 mp

IDEM

16.097

83

Siloz nr. cad. 799-C4/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 547 mp

IDEM

16.245

84

Cabină poartă, nr. cad. 799-C6/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 20 mp

IDEM

594

85

Corp administrativ, nr. cad. 799-C7/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 544 mp

IDEM

16.157

86

Pavilion sanitar, nr. cad. 799-C8/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 155 mp

IDEM

4.604

87

Centrală termică, nr. cad, 799-C9/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 821 mp

IDEM

24.384

88

Post transformare, nr. cad. 799-C10/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 105 mp

IDEM

3.119

89

Grajd, nr. cad. 799-C11/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 1.693 mp

IDEM

50.282

 

90

Grajd, nr. cad. 799-C12/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.245 mp

IDEM

66.677

91

Grajd nr. cad. 799-C13/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.259 mp

IDEM

67.092

92

Grajd, nr. cad. 799-C14/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.252 mp

IDEM

66.884

93

Grajd, nr. cad. 799-C15/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.247 mp

IDEM

66.736

94

Grajd, nr. cad. 799-C16/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.733 mp

IDEM

81.170

95

Grajd, nr. cad. 799-C17/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.714 mp

IDEM

80.606

96

Grajd, nr. cad. 799-C18/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.682 mp

IDEM

79.665

97

Grajd, nr. cad. 799-C19/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.312 mp

IDEM

68.666

98

Grajd, nr. cad. 799-C20/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.245 mp

IDEM

66.677

99

Grajd, nr. cad. 799-C21/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.250 mp

IDEM

66.825

100

Grajd, nr. cad. 799-C22/CF 20132

8.27.01

IDEM

localitatea Ciochina, judeţul Ialomiţa

 

clădire în suprafaţă măsurată de 2.123 mp

IDEM

63.016

TOTAL GENERAL

149.335.940

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 28 iunie 2014 se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;”.

2. La articolul 3 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) perioada de probe - perioada de timp necesară efectuării probelor pentru punerea în funcţiune a unei capacităţi de producere a energiei electrice, definită ca intervalul de timp cuprins între momentul punerii sub tensiune pentru perioada de probe şi data obţinerii licenţei, dar nu mai mult de 24 de luni de luni de la data primei puneri sub tensiune;”.

3. La articolul 3 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) echipament nou - echipament care intră în componenţa unei centrale electrice şi nu a mai fost utilizat anterior pentru producerea energiei electrice sau în alte scopuri.”

4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a) care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu puteri instalate mai mari de 250 MW transmit ANRE cererea menţionată la alin. (1) numai după obţinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.”

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În vederea obţinerii deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, operatorii economici care deţin centrale electrice de producere a E-SRE cu puteri instalate mai mari de 250 MW transmit ANRE documentaţia necesară notificării individuale a măsurii de sprijin de către Comisia Europeană, care conţine documente contabile auditate, întocmite conform legii, din care să rezulte costurile de investiţie ale centralelor de producere a E-SRE supuse notificării individuale, precum şi informaţiile necesare în vederea completării formularelor din:

a) anexa I la Regulamentul (CE) nr. 271/2008 al Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE; şi

b) anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.147/2008 al Comisiei din 31 octombrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, privind partea 111.10 din anexa 1 la regulament.”

6. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune a centralei electrice de producere a E-SRE supuse acreditării şi a racordului la reţeaua electrică, dacă acestea nu au fost transmise anterior la ANRE în procesul de acordare a licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice;”.

7. La articolul 6 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia din care să rezulte că grupul electric/centrala electrică sau componente ale acestuia/acesteia a/au, respectiv nu a/au beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;”.

8. La articolul 6 alineatul (2), literele g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,g) documentelor prevăzute în anexa nr. 2 lit. B pct. 1-4 la Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament, în cazul grupurilor/centralelor de cogenerare;

.............................................................................................................................................................

i) deciziei de autorizare a Comisiei Europene, în cazul operatorilor economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW/centrală;”.

9. La articolul 6 alineatul (2), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), având următorul cuprins:

,k) convenţiei încheiate cu operatorul de reţea în vederea verificării periodice a indicaţiilor grupurilor de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile aparţinând solicitantului acreditării în baza cărora se realizează emiterea de certificate verzi, altele decât grupurile de măsurare de decontare aflate în proprietatea operatorului de reţea;

l) documentelor care atestă modul în care au fost dobândite echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrică de producere a E-SRE, respectiv grupul/centrala electrică de producere a E-SRE, după caz.”

10. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care solicitantul nu transmite AN RE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează automat, AN RE notificând în acest sens solicitantul.”

11. La articolul 10, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) în cazul centralelor care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, să fie asigurată măsurarea cantităţii de SRE utilizate, conform prevederilor art. 14;”.

12. La articolul 13, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul centralelor electrice menţionate alin. (2), în situaţia în care determinarea E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV nu poate fi rezultatul unor măsurători directe, este obligatorie prezentarea într-un document distinct a modului de stabilire a E-SRE care beneficiază de CV, pornind de la valori măsurate de sistemul de măsurare a energiei electrice existent în centrala electrică, cu respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.”

13. La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Operatorii de reţea sunt obligaţi ca la cererea oricărui operator economic care realizează o centrală de producere a E-SRE să asigure, pe cheltuiala operatorului economic respectiv, sistemele de măsurare a energiei electrice din instalaţiile electrice aparţinând acestuia, necesare respectării cerinţelor prevăzute la alin, (1) şi/sau (2), după caz.”

14. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61). cu următorul cuprins:

„(61) În funcţie de caracteristicile locului de producere/consum, sistemele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile operatorului economic care realizează o centrală de producere a E-SRE trebuie să respecte aceleaşi cerinţe tehnice şi de securitate ca şi cele aferente punctelor de măsurare similare, stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice.”

15. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici care deţin centrale electrice care utilizează ca SRE biomasa prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 1, sub toate formele de agregare, sunt obligaţi să asigure măsurarea cantităţii pentru fiecare SRE utilizată.”

16. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul producătorilor de E-SRE care deţin grupuri/centrale electrice de producere a E-SRE care au beneficiat de CV anterior aplicării sistemului de promovare prin CV prevăzut de Lege sau care au beneficiat de CV în baza unei/unor decizii de acreditare/acreditare preliminară/acreditare temporară emise de ANRE, duratele de aplicare prevăzute la alin. (1) se diminuează corespunzător cu perioada pentru care aceştia au beneficiat de CV.”

17. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Acreditarea preliminară se acordă pe perioada de probe la care se adaugă o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. În cazul operatorilor economici care, în condiţiile legii, exploatează comercial grupurile/centralele de producere a E-SRE pe care le deţin fără licenţă emisă de ANRE, acreditarea preliminară se acordă pe o perioadă cuprinsă între data la care grupurile/centralele electrice încep să producă şi să livreze energie electrică în SEN şi maximum 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune, fără a depăşi termenul de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare, în cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrică instalată mai mare de 1 MW.”

18. La articolul 18, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

„Art. 18. - (1) în vederea obţinerii acreditării prevăzute la art. 5 alin. (5), operatorul economic acreditat preliminar transmite la ANRE cererea de acreditare prevăzută la art. 6 alin, (1), însoţită de următoarele documente:

a) în cazul în care datele care au stat la baza acreditării preliminare nu s-au modificat, o declaraţie pe propria răspundere în acest sens şi procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f), dacă acestea nu au fost transmise anterior la ANRE În procesul de acordare a licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice;

b) în cazul în care datele transmise pentru acreditarea preliminară pentru perioada de probe se modifică, documentele prevăzute la art. 6 la care au intervenit modificări, precum şi procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f), dacă acestea nu au fost transmise anterior la ANRE în procesul de acordare a licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice.”

19. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care centralele/grupurile electrice nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor de referinţă.”

20. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va următorul cuprins:

(2) în cazul în care centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale, numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul acestea nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor precizate în raportul de monitorizare.”

21. La articolul 22, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să solicite emiterea de CV la OTS, în condiţiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015;”.

22. La articolul 23 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) să permită accesul în instalaţiile proprii personalului OR în vederea verificării sistemelor de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile aparţinând operatorului economic acreditat respectiv, în baza cărora se acordă sistemul de promovare prin certificate verzi;

g) să remedieze pe cheltuială proprie orice defecţiune survenită la un grup de măsurare a energiei electrice amplasat în instalaţiile proprii, în baza căruia se emit certificate verzi, altul decât grupul de măsurare pentru decontare aflat în proprietatea operatorului de reţea.”

23. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) AN RE poate modifica decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV dacă se constată o eroare identificată de AN RE în conţinutul acesteia sau modificări ale circumstanţelor ce au stat la baza acreditării, modificări care conduc la neîndeplinirea cel puţin a uneia dintre condiţiile de acreditare prevăzute de prezentul regulament sau la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:

a) modificării schemei sau echipamentelor principale din componenţa centralei electrice;

b) acordării unui ajutor investiţional de natura ajutorului de stat efectiv primit diferit de cel prevăzut în contractul de finanţare nerambursabilă;

c) retehnologizării unei centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW sau a unor grupuri din centrale hidroelectrice cu puteri de cel 10 MW;

d) modificării cadrului legal aplicabil;

e) emiterii deciziei individuale a Comisiei Europene pentru situaţia prevăzută la art. 30;

f) modificării datelor de identificare a operatorului economic acreditat;

g) altor cauze temeinic justificate de solicitant.”

24. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - În cazul persoanelor fizice, cererea de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi de o copie a actului de identitate.”

25. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Emiterea de CV pentru grupurile electrice/centralele electrice acreditate în baza prezentului regulament se face în baza deciziei de acreditare emise de ANRE, pe perioada de valabilitate a acesteia, conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.”

26. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. II alin. (3) şi, respectiv, alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene în termen de 24 de luni de la data acreditării, din motive neimputabile lor, pot solicita ANRE o nouă decizie de acreditare temporară pentru a beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) din Lege, de la data emiterii noii decizii de acreditare temporară, până la data emiterii deciziei de autorizare din partea Comisiei Europene.

(2) în vederea emiterii unei noi decizii de acreditare temporară, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) transmit la ANRE o cerere de acreditare temporară, însoţită, dacă este cazul, de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) la care au survenit modificări faţă de cele transmise în vederea emiterii primei decizii de acreditare temporară, precum şi de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că restul documentelor transmise în vederea emiterii primei decizii de acreditare temporară îşi păstrează valabilitatea.

(3) Operatorii economici care deţin capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW şi care se încadrează în prevederile art. II alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii individuale de autorizare din partea Comisiei Europene, pot solicita ANRE acreditarea fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de autorizare din partea Comisiei Europene.

(4) în vederea emiterii deciziei de acreditare, operatorii economici prevăzuţi la alin. (3) care au beneficiat de acreditare temporară trebuie să transmită la ANRE o cerere de acreditare însoţită, dacă este cazul, de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) la care au survenit modificări faţă de cele transmise în vederea emiterii primei decizii de acreditare temporară precum şi de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că restul documentelor transmise în vederea emiterii primei decizii de acreditare temporară îşi păstrează valabilitatea.

(5) La emiterea deciziilor de acreditare a centralelor electrice de E-SRE aparţinând operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) şi (3), ANRE are în vedere includerea, dacă este cazul, a prevederilor privind modul de realizare, în maximum 24 de luni de la data acreditării a regularizărilor între numărul de certificate verzi emise de OTS şi numărul de certificate cuvenite în perioada în care centralele respective au beneficiat de certificate verzi în baza unei decizii emise de ANRE pentru energia electrică stabilită conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi.”

27. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE, şi operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuşi notificării individuale către Comisia Europeană, achită ANRE o contribuţie bănească pentru activitatea de analiză a documentaţiei primite în acest scop, al cărei nivel se aprobă anual de ANRE prin ordin, în condiţiile legii.”

28. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

29. În anexa nr. 11, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7. Valorile de referinţă ale indicatorilor specifici şi factorii de corecţie pentru fiecare sursă regenerabilă de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE care se aplică grupurilor/centralelor electrice acreditate începând cu 1 ianuarie 2014 sunt cei prevăzuţi în tabelul 3.”

Art. II. - Operatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a E-SRE eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 100.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 9 la regulament)

 

DECLARAŢIE

privind beneficierea de alte ajutoare de natura ajutorului de stat

 

Domnule Preşedinte,

 

Subsemnatul, ............................................................ [prenumele şi numele], în calitate de reprezentant ............................................................... [director general/administrator unic/împuternicit] al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ............................................................................ [denumirea societăţii comerciale] cu sediul social în ............................................................................................................................................................................... [numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul], nr. telefon ......................... [nr. telefon], nr. fax  ......................... [nr. fax] şi contul ............................................................................................................. [specificaţia/numărul de cont/ROL] deschis la banca ............................................... [denumirea băncii comerciale], sucursala .............................................................................................................. [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale],

titular al licenţei de producere nr. ................................... [ nr. licenţei de producere] din data de ............................................. [data emiterii licenţei de producere] [dacă este titular de licenţă],

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că, până la data prezentei declaraţii, grupul electric/centrala electrică sau componente ale acestuia/acesteia are/au, respectiv nu are/nu au beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat.*

 

............................................................

[Numele, prenumele şi semnătura]

Data.....................................


* Dacă a beneficiat, se vor specifica tipul de ajutor de stat şi valoarea acestuia.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.