MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 505/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 505         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 8 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

515. - Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria)

 

516. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            252. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria)

 

Având în vedere:

- prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din Convenţia dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la data de 27 aprilie 2004, ratificată prin Legea nr. 191/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 4 iulie 2005, potrivit căreia guvernele statelor contractante reglementează prin acorduri separate înfiinţarea unor puncte de trecere a frontierei;

- prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Arad-Nădlac (RO) şi Csanádpalota-Mak6-Szeged (H), semnat la Budapesta la 5 iulie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 20 august 2012;

- prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 718/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 2 august 2007,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria) pentru traficul internaţional de persoane, precum şi pentru traficul internaţional de mărfuri.

(2) Programul de lucru al punctului de trecere a frontierei este permanent, de la ora 00,00 la ora 24,00.

(3) Prin punctul de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria) sunt interzise transportul de mărfuri care trebuie supus controlului fitosanitar şi veterinar, transportul de mărfuri periculoase, precum şi tranzitul vehiculelor lente.

(4) Punctul de trecere a frontierei prevăzut la alin. (1) va fi dat în folosinţă după realizarea infrastructurilor şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului de frontieră.

Art. 2. - (1) Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

(2) Cheltuielile de personal se suportă de fiecare ordonator de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Spaţiile pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria) se asigură cu titlu gratuit, prin contract de comodat, de către Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, în calitate de administrator al punctului de trecere a frontierei, conform legii.

(2) Utilităţile aferente spaţiilor instituţiilor care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei se suportă de către fiecare instituţie în parte în baza contractelor de comodat sau a protocoalelor încheiate de către acestea cu administratorul punctului de trecere a frontierei, după caz.

Art. 4. - Personalul, spaţiile şi dotările pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere a frontierei, la momentul înfiinţării, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MIN1STRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 515.

 

ANEXA Nr. 1

 

PERSONALUL, SPAŢIILE ŞI DOTĂRILE

necesare Poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei Nădlac II, Judeţul Arad

 

I. Facilităţi exterioare

-10 artere de control pentru fiecare sens

- Arteră pentru controlul amănunţit al vehiculelor şi TIR-urilor

- Zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării

- Zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor prevăzute cu copertine (iluminate pe timpul nopţii) şi băncuţe pentru depozitarea bagajelor/mărfurilor; prevăzută cu canal de vizitare pentru verificarea părţii inferioare a mijloacelor de transport şi cu rampă pentru descărcarea mărfurilor

- Delimitarea perimetrului punctului de trecere a frontierei (P.T.F.) cu gard perimetral suficient de înalt şi cu sistem antiescaladare

- Gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire

- Separarea pe fiecare sens în parte a traficului de marfă de traficul de persoane

- Indicatoare şi marcaje de dirijare a traficului de persoane şi marfă

- Individualizarea punctului de trecere a frontierei cu drapelul României, drapelul UE şi al statului vecin

- Individualizarea punctului de trecere a frontierei, pe ambele sensuri de deplasare, cu denumirea acestuia

- Panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 m în faţă

- Panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, cu modificările şi completările ulterioare

- Punctele de control situate pe fiecare bandă de circulaţie, la mijlocul tonetei comune de control, trebuie să fie acoperite cu copertine (iluminate pe timpul nopţii) pentru a asigura protecţia propriului personal şi a tuturor participanţilor la trafic, inclusiv a bagajelor/a mărfurilor, împotriva intemperiilor.

- Instalarea unor pasarele pentru controlul automarfarelor (câte o pasarelă pentru 2 benzi alăturate de control al automarfarelor, pe fiecare sens)

- Sistem de supraveghere perimetral pe timp de zi şi de noapte

- Sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere

II. Spaţii şi dotări

1. 20 de cabine de control duble (10 pe sensul de intrare, 10 pe sensul de ieşire), utilate cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- Calculatoare cu UPS - 20 bucăţi

- procesor: Intel 15

- memorie: 4GB

- placă video dedicată, 1GB

- monitor 19” 1280x1024

- HDD: 300GB 7200 RPM

- USB 2.0: 5 porturi, din care unul poziţionat în faţă

- placă reţea 10/100/100 Mbps separată faţă de cea de pe placa de bază

- porturi: RJ45, VGA/DVI, USB 2.0/3.0

- Windows 7 64 biţi instalat

- tastatură

- mouse cu scroll

- UPS 500VA

- carcasă unitate centrală: Small form factor (pentru a avea loc în toneta de control)

- 2 switch-uri cu 24 porturi

- 7 scanere pentru minori

Toate specificaţiile sunt minimale, calculatorul poate fi model „All in One”.

- 40 bucăţi scaune

. 40 bucăţi mese tip birou

. 40 bucăţi dulăpioare pentru depozitarea materialelor necesare desfăşurării activităţii în linia I de control

- 40 bucăţi cuiere fixe de perete

- 40 bucăţi coşuri pentru gunoi

- geamuri care să nu permită vizibilitatea în interiorul cabinei

- sistem de climatizare la fiecare cabină de control (20 bucăţi).

2. Container destinat biroului criminalistic şi intervievării persoanelor (linia a II-a de control), care să ofere vizibilitate directă asupra fluxului de pasageri (linia de control, pe sensul de intrare), utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 8 bucăţi scaune

- 1 multifuncţională laser A3 monocrom (imprimare/copiere/ scanare/fax)

- 1 imprimantă A4 laser color

- 2 calculatoare cu UPS. Suplimentar faţă de cele din filtre, acestea vor avea următoarele specificaţii:

- HDD 500GB

- Microsoft Office

- memorie 6GB

- DVD RW

- calculatorul va avea 2 monitoare

- 6 bucăţi mese tip birou pentru terminalele utilizate la consultarea sistemelor naţionale şi a sistemului SIS (unităţi PC) şi pentru scanere

- 4 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi

- 2 bucăţi cuiere fixe de perete

- 2 bucăţi coşuri pentru gunoi

- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior

- sistem de climatizare

- gratii la toate geamurile şi uşile

3. Container destinat şef P.T.F., în total, utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 1 calculator cu UPS

- 1 imprimantă A4 laser color

. 5 bucăţi scaune

- 2 bucăţi mese tip birou pentru unitate PC şi imprimantă

- 1 bucată dulap metalic prevăzut cu rafturi

- 2 bucăţi dulapuri prevăzute cu rafturi

- 2 bucăţi cuiere fixe de perete

- 1 bucată coş pentru gunoi

. geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior

- sistem de climatizare

- gratii la toate geamurile şi uşile

4. Container destinat „Dispecerat, armament, ştampile şi vize” şi monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei, utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 1 calculator cu UPS. Suplimentar faţă de cele din filtre, acesta va avea următoarele specificaţii:

- HDD 500GB

- Microsoft Office

- memorie 6GB

- DVD RW

- calculatorul va avea 2 monitoare

- 6 bucăţi scaune

- 1 multifuncţională laser A3 monocrom (imprimare/copiere/ scanare/fax)

- 6 bucăţi mese tip birou pentru unităţi PC, scanere, imprimante, telefoane, fax etc.

- 3 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi

- 4 bucăţi rafturi pentru bibliorafturi

- 2 bucăţi cuiere fixe de perete

- 1 bucată coş pentru gunoi

- geamuri care să nu permită vizibilitatea în interior

- sistem de climatizare

- 2 bucăţi dulapuri metalice, tip rastel, pentru armament

- 2 bucăţi dulapuri de perete pentru păstrarea cheilor de la toate containerele/cabinele pentru control existente în perimetrul P.T.F. şi pentru păstrarea cheilor de rezervă pentru situaţii de urgenţă

- seif metalic pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor

- sistem de alarmă

- gratii la toate geamurile şi uşile

5. Container destinat „Persoanelor reţinute”, utilat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 2 bare metalice încastrate în perete pentru încătuşarea/imobilizarea persoanelor

- 2 băncuţe încastrate în perete/podea

- protecţie la toate sursele de energie electrică pentru a se preveni posibilitatea electrocutării persoanelor reţinute

- protecţie pe interiorul containerului la toate uşile şi geamurile pentru a se preveni posibilitatea automutilării/evadării persoanelor reţinute

- geamuri care să nu permită vizibilitatea în interior

- sistem de climatizare.

- gratii pe exterior la toate geamurile şi uşile

- sistem de alarmă

- grup sanitar (wc tip latrină şi chiuvetă)

6. Container destinat „Solicitanţilor de azil (femei, copii)”, dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 4 bucăţi scaune

- 1 bucată masă

- 2 bucăţi paturi utilate complet

- 1 bucată dulap prevăzut cu rafturi

- 2 bucăţi cuiere fixe de perete

- 1 bucată coş pentru gunoi

- folie şi/sau jaluzele orizontale pentru toate geamurile

- sistem de climatizare

- grup sanitar propriu (duş, wc şi chiuvetă)

7. Container destinat „Solicitanţilor de azil (bărbaţi)”, dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 4 bucăţi scaune

- 1 bucată masă

- 2 bucăţi paturi utilate complet

- 1 bucată dulap prevăzut cu rafturi

. 2 bucăţi cuiere fixe de perete

- 1 bucată coş pentru gunoi

- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior

- sistem de climatizare

- grup sanitar propriu (duş, wc şi chiuvetă)

8. Container destinat „Ture de serviciu + interviu persoane şi refuz intrare”, dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 24 bucăţi scaune

. 4 bucăţi mese necesare desfăşurării şedinţelor

- 4 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi

- 10 bucăţi cuiere fixe de perete

- 2 bucăţi coş pentru gunoi

- sistem de climatizare

- gratii la toate geamurile şi uşile

- 2 calculatoare cu UPS

- 20 bucăţi scaune

- 18 bucăţi mese tip birou

- 4 bucăţi dulapuri metalice prevăzute cu rafturi

- 2 bucăţi cuiere fixe de perete

- 1 bucată coş pentru gunoi

9. Container destinat echipamentelor, dotat cu următoarele piese de mobilier/sisteme:

- 1 bucată scaun

- 1 bucată masă tip birou

- 1 bucată dulap metalic prevăzut cu rafturi

- 1 bucată cuier fix de perete

- 1 bucată coş pentru gunoi

- geamuri care să nu permită vizibilitatea din exterior

- sistem de climatizare

- sistem de alarmă

- gratii

- 1 switch. 24 porturi

- 1 calculator cu UPS

- reţea de comunicaţii voce-date

- sursă alternativă de energie electrică (grup electrogen)

- 50 ştampile de trafic (25 intrare/25 ieşire) şi alte tipuri de ştampile necesare desfăşurării activităţii la nivelul punctului de trecere a frontierei

- 25 minitruse instrumente de examinare a documentelor

- 10 seturi oglinzi inspecţie autovehicule

- 20 senzori de radioactivitate

- 2 sonde detecţie CO2

- 10 aparate DOCUBOX

- 1 echipament de examinare a documentelor cu lumină IR şi UV

- 2 lămpi duble 40x

- 2minikit

- 1 videocomparator spectral

- 1 stereomicroscoape

- 2 endoscoape

- 1 cameră video

- 1 cameră foto

- 2 Microsearch

- 7 scanere minori

Cabinele de control şi containerele prevăzute mai sus vor fi prevăzute cu surse de căldură pentru perioadele de timp cu temperaturi scăzute.

III. Personalul va fi asigurat prin redistribuire.

 

ANEXA Nr. 2

 

PERSONALUL, SPAŢIILE şi DOTĂRILE

necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Nădlac II, judeţul Arad

 

A. Infrastructura exterioară

a) 5 containere, racordate la reţeaua electrică

b) Sistem de precântărire - 1 bucată

c) Instalaţii fixe de cântărire dinamică - 4 bucăţi

d) Panouri electronice cu mesaje variabile - 2 bucăţi

e) Camere video tip ANPR - 8 bucăţi

B. Mobilier şi sisteme de încălzire:

a) Birouri - 12 bucăţi

b) Scaune ergonomice de birou - 15 bucăţi

c) Dulapuri cu rafturi de mărime mare - 6 bucăţi

d) Dulapuri cu rafturi de mărime mică - 5 bucăţi

e) Jaluzele orizontale de aluminiu - 24 bucăţi

f) Convector cu montare pe perete - 2000 waţi - 5 bucăţi

g) Convector cu montare pe perete - 1000 waţi - 4 bucăţi h) Prize triple montate pe perete - 34 bucăţi

i) Rafturi arhivă 50 kg/raft - 5 bucăţi

C. Tehnica de calcul şi racordare internet:

a) Calculator desktop PC compus din unitate centrală, monitor, tastatură, mouse şi UPS - 7 bucăţi

b) Imprimante laser - 7 bucăţi

c) Multifuncţional laser (copiator, scaner şi fax) - 4 bucăţi

d) Aparat fax - 1 bucată

e) Swich. - 4 bucăţi

f) Prize de reţea aplicate pe perete - 30 bucăţi

g) Racordare şi acces internet

D. Aparatură specifică activităţii desfăşurate:

a) Seif metalic

b) Sistem de alarmă casierie cu acumulator, senzori şi sirenă exterioară - 1 bucată

c) Sistem de supraveghere video cu 4 camere IN/OUT, cu hard disk şi server web integrat - 4 bucăţi

d) Cutie metalică cu cheie pentru numerar - 9 bucăţi

e) Lampă multifuncţională UV, pentru verificare valută - 5 bucăţi

f) Detector automat de falsuri - 5 bucăţi

E. Necesar de personal - 42 persoane

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015, pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, cu suma de 280 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul XIII, cod 71, „Active nefinanciare”, pentru achiziţionarea de echipamente necesare dotării punctului de trecere a frontierei rutier Nădlac II (România) - Csanádpalota (Ungaria).

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 516.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE şi ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

luând în considerare aprobarea solicitărilor de finanţare de către Comisia interministerială de coordonare a Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi conform Procesului-verbal nr. 20, încheiat la data de 15 iunie 2015,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. - Utilizarea sumelor se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 26 iunie 2015.

Nr. 252.

 

ANEXĂ

 

Sume alocate pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivului de investiţii

Cofinanţare buget de stat

- lei -

1

Argeş

1. Piteşti

1. Reabilitarea SACET din municipiul Piteşti prin transformarea punctelor termice în centrale termice

2. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor termice de distribuţie a agentului termic şi a unor reţele termice de transport din municipiul Piteşti

4.963.000

2

Bacău

2. Bacău

Dezvoltarea pieţei de energie termică - racordarea la SACET a instituţiilor publice din municipiul Bacău - 39 de obiective

1.706.000

3

 

Botoşani

 

3. Botoşani

 

1. Racord agent termic primar consumatori „Parc regional de agrement turistic şi sportiv Comisa”

2. Achiziţionare şi montare cazan abur saturat - 1 buc, debit nominal Dn = 6 t/h, presiune nominală Pn = 8 bar

971.278

 

4

Braşov

4. Braşov

1. Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov tronson II - CET Florilor

2. Reconfigurare reţea de transport apă caldă cartiere Gării - Centrul Civic

5.996.557

5

Constanţa

5. Cernavodă

1. Circuite secundare şi puncte termice aferente extinderii reţelei de termoficare PT 7, PT 46 etapa II, racordarea la magistrala de termoficare urbană în vederea punerii în funcţiune

2. Racordarea la magistrala de termoficare urbană a PT 35 şi PT 45, inclusiv mărirea capacităţii de transport pe tronsonul 119-217 din oraşul Cernavodă

7.595.525

6

Covasna

6. Întorsura Buzăului

Reabilitare sistem centralizat de încălzire cu combustibil biomasă

1.671.355

7

Giurgiu

7. Giurgiu

1. Modernizare sistem de transport între F42 şi C13

2. Reţele de distribuţie PT 12

3. Reţele de distribuţie PT 15

4. Reţele de distribuţie PT 52

5. Reţele de distribuţie PT 54

6. Reţele de transport între cămin C1 - C7

7. Reţele de transport între cămin C5 - PT82

8. Reţele de transport agent termic DN 500, între cămin C1 şi F56

9. Reţele de transport între cămin C20 - F220

5.743.399

8

Harghita

8. Miercurea-Ciuc

Reabilitarea întregului sistem de alimentare cu energie termică în municipiul Miercurea-Ciuc

6.370.000

 

 

9. Gheorgheni

Modernizare şi extindere SACET în municipiul Gheorgheni

385.000

 

 

10. Odorheiu Secuiesc

îmbunătăţirea sistemului de încălzire centralizat din municipiul Odorheiu Secuiesc, etapa I - Amenajare centrale termice de cartier pe biomasă şi realocare cazane existente pe combustibil gazos

5.500.000

9

Hunedoara

11. Brad

1. Modernizarea punctelor termice PT 1, PT 5, PT 9 şi a reţelelor termice aferente din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, obiectivul numărul I - modernizarea PT 1 şi a reţelelor termice aferente

2. Modernizare PT 2 şi a reţelelor termice aferente din municipiul Brad, judeţul Hunedoara

1.176.886

10

Tulcea

12. Tulcea

1. Reabilitarea reţelelor termice secundare etapa a VI-a - municipiul Tulcea

2. Reabilitare reţea termoficare agent primar între SIP şi cartier Vest, municipiul Tulcea

3. Modernizare şi monitorizare de la distanţă, funcţionarea modulelor, punctelor termice, centralelor termice, CAF-ului, SIP

9.216.000

11

 

Vâlcea

 

13. Râmnicu Vâlcea

Reabilitare reţele termice:

1. PT1 ramura 3, bloc A1, A2, B0, B1, C1, C2, C3, C4, C16

2. PT 2 ramura 5, bloc A8/2, C18, C19, C20, C24, C26, C27

3. PT 13 ramura 2, bloc C, D, E, F, SI, S2, S3, A+B, O, P, R, V1, V2, V3, V6, 1 Piaţă

1.297.791

 

TOTAL

 

 

52.592.791

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.