MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 80/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 80         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 30 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            57. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1,857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

            98. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            1. - Ordin privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 5 din 8 decembrie 2014 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative se supune aceloraşi etape ca cele prevăzute în Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013, cu modificările aduse prin prezentul ordin.

Art. II. - Alineatul (4) al articolului 2 din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26 noiembrie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Ministerul Finanţelor Publice publică pe site şi comunică în scris fiecărei persoane în parte la adresa de domiciliu/sediul social numărul recipisei de consemnare specială pentru fiecare titlu de plata.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2015.

Nr. 57.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului Prima casă”, Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi al comisionului de administrare în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) şi art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă”, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin, (2) şi (3) şi art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 42 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2011, cu completările ulterioare;

- art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013;

- art. 2 lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 lit. b) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul Programului Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. - Pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanţiei statului.

Art. 3. - Pentru analiza documentaţiei care însoţeşte solicitarea de obţinere a acordului de principiu privind emiterea garanţiei în cadrul Programului de sprijin conform art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010, cu modificările şi completările ulterioare, FNGCIMM percepe un comision unic de analiză în sumă de 500 lei.

Art. 4. - Pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul programului de sprijin prevăzut la art. 3, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 5. - Pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 6. - Pentru semestrul I al anului 2015 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate.

Art. 7. - IMM-urile care solicită aprobarea garantării creditului de către FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, vor face dovada achitării unei prime de garantare.

Art. 8. - Pentru anul 2015 se aprobă prima de garantare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate de FNGCIMM în numele şi în contul statului.

Art. 9. - Prima de garantare prevăzută la art. 8 datorată de beneficiarul programului este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei aprobate şi din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM la nivelul de 0,49% din valoarea garanţiei aprobate.

Art. 10. - (1) Comisionul de risc prevăzut la art. 9 se calculează astfel:

Comision de risc = Procent comision x Valoarea garanţiei aprobate x Nr. de luni*) de garantare / 12


*) Inclusiv luna în care intra în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(2) Plata comisionului de risc se face integral, la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare, respectiv la aprobarea solicitării de majorare a garanţiei pentru perioada pentru care s-a solicitat majorarea acesteia, precum şi la prelungirea valabilităţii garanţiei pentru perioada de prelungire.

Art. 11. - (1) Comisionul de administrare prevăzut la art. 9 pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt (până la 12 luni inclusiv) se calculează astfel:

 

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare / 12

*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(2) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt se face integral la acordarea garanţiei proporţional cu perioada de garantare.

(3) Comisionul de administrare pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen mediu se calculează astfel:

a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv (primul an de garantare):

 

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare până la sfârşitul anului / 12


*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia.

 

b) pentru următorii ani întregi de garantare:

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei acordate

c) pentru ultima fracţiune de an de garantare:

 

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare până la scadenta garanţiei / 12


*) Exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(4) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile aferente finanţărilor pe termen mediu se efectuează eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, la acordarea garanţiei;

b) pentru anii următori de garantare, până la data de 1 martie a anului de plată sau data scadenţei finale, dacă în ultimul an de garantare scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 12. - Beneficiarii care solicită aprobarea garantării creditului de către FNGCIMM, în numele şi în contul statului, în

cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, vor face dovada achitării unui comision de administrare.

Art. 13. - Pentru anul 2015 se aprobă comisionul de administrare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, la nivelul de 0,49% pe an, calculat Sa soldul finanţării garantate.

Art. 14. - Comisionul de administrare prevăzut la art. 13 datorat FNGCIMM se plăteşte de către finanţator şi se recuperează de către acesta de la beneficiar.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2015.

Nr. 98.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind instituirea Registrului naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi aprobarea Procedurii de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi 99 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie şi Decizia Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei nr. 1/2012 cu privire la formatul de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1, - începând cu data de 18 martie 2015 se instituie Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care centralizează, validează şi actualizează permanent informaţiile din acest registru.

Art. 2. - (1) Se aprobă Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în cadrul prezentului ordin, sintagma piaţă angro de energie” cuprinde piaţa angro de energie electrică şi piaţa angro de gaze naturale.

Art. 3. - Participanţii la piaţa angro de energie din România au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE, conform procedurii prevăzute în anexă, sau să prezinte ANRE confirmarea în scris a înregistrării în registre similare, anterior efectuării unei tranzacţii pe piaţa angro de energie din România care trebuie raportată Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, începând cu termenele prevăzute la art. 12 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.

Art. 4. - Pentru participanţii la piaţa angro de energie înregistraţi în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE, înregistrarea în Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie, instituit la ACER, se face prin intermediul ANRE.

Art. 5. - (1) Participanţii la piaţa angro de energie înregistraţi în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE au obligaţia de a informa ANRE asupra oricăror modificări survenite în datele de înregistrare.

(2) Participanţii la piaţa angro de energie au obligaţia de a confirma în scris, pe suport hârtie, anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, validitatea datelor de înregistrare transmise anterior la ANRE.

Art. 6. - Înregistrarea participanţilor la piaţă nu aduce atingere obligaţiilor de a respecta normele aplicabile referitoare la tranzacţii, inclusiv pentru echilibrare.

Art. 7. - Dispoziţiile prezentului ordin se modifică de ANRE la data intrării în vigoare a unor acte de implementare, regulamente, acte delegate sau alte acte legislative europene, cu caracter obligatoriu pentru statele membre ale Uniunii Europene, în termenul prevăzut de actele menţionate.

Art. 8. - Compartimentele de specialitate din cadrul ANRE, titularii licenţelor pentru organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de energie şi participanţii la piaţa angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi asigură confidenţialitatea, integritatea şi protecţia informaţiilor.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2015.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu do aplicare

 

Art. 1. - Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, denumită în continuare procedură, stabileşte modul de înregistrare, termenele şi formatul datelor care trebuie transmise la AN RE în vederea înregistrării şi modalitatea de circulaţie a informaţiilor între participantul la piaţa angro de energie şi ANRE.

Art. 2. - Procedura este aplicabilă participanţilor Sa piaţa angro de energie care efectuează tranzacţii ce trebuie raportate ACER, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie [Regulamentul (UE) 1.227/2011], stabiliţi sau rezidenţi în România, respectiv participanţilor la piaţa angro de energie care nu sunt stabiliţi sau rezidenţi în Uniunea Europeană, dar realizează tranzacţii în România.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Abrevieri şi definiţii

 

Art. 3. - Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;

CEREMP - Centralised European Register for Energy Market Participants/Registrul european centralizat al participanţilor la piaţa de energie;

UE- Uniunea Europeană;

GMT- ora meridianului Greenwich;

TVA - taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. - Termenii utilizaţi în procedură sunt definiţi în traducerea în limba română a Regulamentului (UE) 1.227/2011.

 

CAPITOLUL II

Realizarea procesului de înregistrare

 

SECŢIUNEA 1

Înregistrarea participanţilor la piaţă

 

Art. 5. - (1) Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, în format electronic, conţine informaţii cu privire la participantul la piaţa angro de energie, la persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare, informaţii privind beneficiarul final, informaţii privind structura corporativă, precum şi informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie.

(2) Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie asociază un cod de identificare unic fiecărui participant la piaţa angro de energie.

Art. 6. - Procesul de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie constă în derularea următoarelor activităţi:

a) transmiterea de către solicitant a cererii de înregistrare împreună cu formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare şi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea datelor, toate documentele fiind redactate în limba română;

b) analizarea de către ANRE a cererii de înregistrare, a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare şi a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. a):

c) validarea de către ANRE a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare;

d) notificarea electronică a participantului ta piaţa angro asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie.

Art. 7. - Cererea de înregistrare şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 6 lit. a) sunt transmise la adresa REMIT@anre.ro, însoţite de formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, în format Excel, transmis la adresa REMIT@anre.ro sau încărcat pe portalul de date al ANRE, printr-o conexiune securizată. Documentele se transmit la ANRE şi pe suport hârtie.

Art. 8. - Cererea de înregistrare se completează conform anexei nr. 1 .A pentru persoanele juridice şi respectiv anexei nr. 1 .B pentru persoanele fizice.

Art. 9. - Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 lit. a) se completează conform anexei nr. 2.A pentru persoanele juridice şi respectiv anexei nr. 2.B pentru persoanele fizice.

Art. 10. - Contul şi parola de acces la portalul de date al ANRE pentru solicitantul care la data transmiterii cererii de înregistrare nu deţine aceste informaţii sunt asigurate de ANRE, pe baza unei solicitări în cadrul cererii de înregistrare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii.

Art. 11. - (1) în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la art. 7, ANRE analizează documentaţia transmisă şi, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.

(3) în cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică pe acesta că documentaţia este incompletă şi cererea de înregistrare este clasată.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul asupra înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea înregistrării solicitantului în CEREMP.

(5) în baza mecanismului privind schimbul de informaţii între ACER şi autorităţile naţionale de reglementare, codul ACER este comunicat de ANRE fiecărui participant la piaţa angro de energie, electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţionare.

Art. 12. - Informaţiile privind participantul la piaţa angro de energie care trebuie completate în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 13. - Informaţiile privind persoana fizică cu rol în management, ca responsabil cu decizia de tranzacţionare, responsabil cu decizia operaţională sau pentru persoana desemnată cu comunicarea, care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. - Informaţiile privind beneficiarul final care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 16. - (1) Informaţiile privind structura corporativă care trebuie completate pentru fiecare participant la piaţa angro de energie şi pentru fiecare întreprindere afiliată şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Pentru cererile de înregistrare transmise anterior datei de publicare a primei liste cu participanţii la piaţa angro de energie, publicată de ACER, informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transmise de participant şi înregistrate conform prevederilor prezentei proceduri într-o perioadă de 3 luni de la publicarea listei.

Art. 16. - (1) Informaţiile privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie care trebuie completate de fiecare participant la piaţa angro de energie în formularul de înregistrare şi formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii doar pentru participanţii la piaţa angro de energie care deleagă unei terţe părţi obligaţiile de raportare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Actualizarea/Modificarea datelor de înregistrare şi suspendarea înregistrării participanţilor la piaţă

 

Art. 17. - (1) în vederea actualizării şi/sau modificării informaţiilor înregistrate în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, solicitantul transmite ANRE documentaţia conform prevederilor art. 7 -10, cu excepţia cererii de înregistrare, însoţită de o scrisoare de înaintare care să prezinte modificările survenite.

(2) Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare şi/sau modificare a informaţiilor conform alin. (1) este de maximum 5 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei respective.

Art. 18. - (1) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la art. 17, ANRE analizează documentaţia transmisă de solicitant şi, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.

(3) în situaţia în care solicitantul nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE îl notifică, prin mijloace electronice, că documentaţia este incompletă şi demarează procedurile în vederea sancţionării contravenţionale şi a analizării condiţiilor privind suspendarea/retragerea licenţei acordate de ANRE, dacă participantul deţine o astfel de licenţă.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul cu privire la înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP.

Art. 19. - (1) în situaţia în care ANRE constată că datele de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, notifică participantul la piaţă în vederea corectării situaţiei, prin mijloace electronice, în termen de 4 zile lucrătoare de la constatare şi demarează procedurile în vederea sancţionării contravenţionale şi a analizării condiţiilor privind suspendarea/retragerea licenţei acordate de ANRE, dacă participantul deţine o astfel de licenţă.

(2) Participantul la piaţa angro de energie, notificat conform alin. (1), are obligaţia transmiterii/retransmiterii documentaţiei conform art. 7 cu excepţia cererii de înregistrare, însoţită de o scrisoare explicativă, în termen de 4 zile lucrătoare de la notificare.

(3) în situaţia în care participantul la piaţă nu transmite ANRE informaţiile cerute în condiţiile alin. (2), ANRE radiază participantul din Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie, notifică participantul, prin mijloace electronice, că a fost radiat şi transmite informaţiile necesare către ACER.

(4) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentaţia este completă, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (2), ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic participantul la piaţă asupra modificării datelor în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie şi transmite informaţiile necesare către ACER în vederea modificării datelor în CEREMP.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - (1) Transmiterea de către participanţii la piaţă a documentelor originale, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, privind înregistrarea acestora de către ANRE în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie se realizează prin delegat sau servicii de curierat, la aceeaşi dată cu transmiterea în format electronic.

(2) Netransmiterea documentelor conform termenului prevăzut la alin. (1) conduce la amânarea termenelor de analiză a documentaţiei începând cu data de înregistrare a documentelor originale la ANRE.

Art. 21. - ANRE poate realiza verificări suplimentare, în limita competenţelor deţinute, asupra datelor raportate de un participant la piaţa angro de energie.

Art. 22. - Anexele nr. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1.A

la procedură

 

.........................................................................................

(Antetul participantului la piaţa angro de energie)

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*1)

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul. ............................................ (prenumele şi numele), în calitate de reprezentant .............................................................................  (director general/administrator unic/împuternicit) al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ............................................................................ (denumirea societăţii comerciale) cu sediul social în ........................................................................................... (numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr. judeţul)  nr. telefon ............................ nr. fax ......................, şi contul .................................................................... (specificaţia/numărul de cont/ROL) deschis la Banca .......................................................................................... (denumirea băncii comerciale), Sucursala ....................................................................................................................................... (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale)  titular al licenţei nr. ...................... din data de..................................................................................................................... (data emiterii licenţei) (dacă este titular de licenţă), solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ..............................................................., cu adresa de e-mail: ....................................................

Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

Director general/Administrator unic/Împuternicit,

.........................................................................................

(semnătura)

 

Data

...................................


*1) Se completează de către solicitantul persoană juridică.

 

ANEXA Nr. 1.B

la procedură

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*2)

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul ........................................ (prenumele şi numele)  domiciliat în .................................... (adresa completă) din localitatea ...................... judeţul ............ (adresa completă) posesor al BI/CI seria ...... nr. .......................... eliberat(ă) de ...................................... la data de ....................  CNP ......................,

solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în procesul de înregistrare este domnul/doamna ................................. cu adresa de e-mail ......................

Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

.........................................................................................

(semnătura)

 

Data

...................................


*2) Se completează de către solicitantul persoană fizică.

 

ANEXA Nr. 2.A

la procedură

 

DECLARAŢIE

privind corectitudinea informaţiilor furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul ........................................................ (prenumele şi numele)  în calitate de reprezentant.................................................................... (director general/administrator unic/împuternicit) al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea ............................................................................. (denumirea societăţii comerciale) cu sediul social în..................................................................................................... (numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul) nr. telefon ...................... nr. fax ...................... şi contul ................................................. (specificaţia/numărul de cont/ROL) deschis la Banca .......................................... (denumirea băncii comerciale) Sucursala................................................... (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale), titular al licenţei nr. .................. din data de ................................................................... (data emiterii licenţei) (dacă este titular de licenţă), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt corecte şi complete.

 

.........................................................................................

(semnătura)

 

Data

...................................

 

ANEXA Nr.2.B

Ia procedură

 

DECLARAŢIE

privind corectitudinea informaţiilor furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Domnule preşedinte,

Subsemnatul ........................................................ (prenumele şi numele)  domiciliat în ........................................................................................... (adresa completă) din localitatea ...................................... judeţul ............................, posesor al BI/CI seria ...... nr. ..................... eliberat(ă) de ............... la data de .................... CNP ..................................... cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele furnizate Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie sunt corecte şi complete.

 

.........................................................................................

(semnătura)

 

Data

...................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie

 

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

101.

Participant la piaţă

Numele complet al participantului la piaţă (ori numele companiei, dacă este persoană juridică, ori numele complet, dacă este persoană fizică)

Text, alfanumeric, lungimea maximă 100 de caractere

Obligatoriu

102.

Tip persoană

Tipul persoanei conform art. 2 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011:

- persoană fizică

- persoană juridică

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu

103.

Formă juridică

Forma juridică a participantului la piaţă (numai pentru persoanele juridice)

Text, alfanumeric, lungimea maximă 50 de caractere

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană juridică

104.

Dată naştere

Data naşterii (numai pentru persoanele fizice)

AAAA-LL-ZZ

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică

105.

Loc naştere (localitate)

Locul naşterii - localitate (numai pentru persoanele fizice)

Text, alfanumeric, lungime maximă 50 de caractere

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică

106.

Loc naştere (stat)

Locul naşterii – stat (numai pentru persoanele fizice)

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu dacă tipul persoanei = persoană fizică

107.

Stal

Statul membru sau ţara unde este rezident participantul la piaţă

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu

108.

Adresa

Adresa completă de reşedinţă a participantului la piaţă (sediul pentru persoanele juridice)

Text, alfanumeric, lungime maximă 100 de caractere

Obligatoriu

109.

Localitate

Localitatea de reşedinţă a participantului la piaţă

Text, alfanumeric, lungime maximă 50 de caractere

Obligatoriu

110.

Cod poştal

Codul poştal al participantului la piaţă

Text, alfanumeric, lungime maximă 15 caractere

Obligatoriu

111.

Autoritate de reglementare

Autoritatea de reglementare care realizează înregistrarea

Selecţie din lista autorităţilor naţionale de reglementare (o singură valoare)

Obligatoriu

112.

Număr TVA

Codul TVA al participantului la piaţă

Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul de ţară)

Obligatoriu

113.

EIC

Codul de identificare energetică a participantului la piaţă

Text. 16 caractere alfanumerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

114.

BIC

Codul de identificare bancară a participantului la piaţă

Text, 11 caractere alfanumerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

115.

LEI

Identificator persoană juridică corespunzător participantului la piaţă

Text. 20 caractere alfanumerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

116.

GS1

Coordonate de localizare (GLN - global location number) ale participantului la piaţă

(în cadrul schemei de codare GS1)

Text, 13 caractere numerice

Numai dacă este disponibil, maximum o valoare

117.

Cod naţional de interoperabilitate

Cod de definit de autorităţile naţionale de reglementare pentru interoperabilitatea specifică ţării

Text, caractere alfanumerice

Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare

118.

Registrul comerţului

Numărul de înregistrare în registrul comerţului naţional sau local şi indicarea registrului

Text, caractere alfanumerice

Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare

119.

Pagină internet

URL-ul (Uniform Resource Locator) din pagina de start a site-ului participantului la piaţă

Text, caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă participantul la piaţă are pagina de internet

120.

Publicare informaţii privilegiate

Locul publicării informaţiilor privilegiate dacă diferă de site-ul internet al participantului la piaţă

Text, caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă locul de publicare diferă de website

121.

Cod ACER

Reper unic de identificare în scopul înregistrării

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu

122.

Stadiul procesului de înregistrare

Situaţia curentă:

- transmitere spre aprobare

- validare

- dezactivare

Selecţie din lista de valori admise

Obligatoriu

123.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

Informaţii privind persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare

 

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

201.

Trimitere la participantul la piaţă, pentru acea persoană

Codul ACER al participantului la piaţă căruia îl este afiliată persoana

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu

202.

Funcţie

Valori posibile sunt:

- responsabil cu deciziile de tranzacţionare

- responsabil cu deciziile operaţionale

- persoană de contact pentru comunicare

Selecţie dintr-o listă de roluri (o singură valoare)

Obligatoriu

203.

Detalii legate de funcţie

Locul persoanei în organigrama participantului la piaţă

Text, alfanumeric

Obligatoriu

204.

Nume

Numele persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

205.

Prenume

Prenumele persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

206.

Adresă persoană

Adresa completă a locului de muncă a persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

207.

Localitate persoană

Localitatea în care persoana are locul curent de muncă

Text, alfanumeric

Obligatoriu

208.

Cod poştal persoană

Codul poştal al locului curent de muncă al persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

209.

E-mail persoană

Adresa completă de e-mail a persoanei

Text, alfanumeric

Obligatoriu

210.

Telefon persoană

Numărul de telefon al persoanei (inclusiv codurile internaţionale şi naţionale)

Text, alfanumeric

Obligatoriu

211.

Fax persoană

Numărul de fax (inclusiv codurile internaţionale şi naţionale)

Text, alfanumeric

Obligatoriu

212.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

Informaţii privind beneficiarul final

 

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

301.

Trimitere la participantul la piaţă, pentru beneficiarul final

Codul ACER al participantului la piaţă căruia îi este afiliată persoana

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligatoriu

302.

Tip beneficiar final

Tipul beneficiarului final:

- persoană fizică

- persoană juridică

Selecţie dintr-o listă de opţiuni codificate (o singură valoare)

Obligatoriu

303.

Nume beneficiar final

Numele complet ai beneficiarului final:

- numele de familie/prenumele şi numele/ prenumele pentru persoanele fizice

- numele companiei şi forma legală pentru

persoanele juridice

Text, alfanumeric

Obligatoriu

304.

Adresă beneficiar final

Adresa completă de reşedinţă a beneficiarului final

Text, alfanumeric (pot fi folosite două rânduri)

Obligatoriu

305.

Localitate beneficiar final

Localitate de reşedinţă a beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu

308.

Cod poştal beneficiar final

Codul poştal al beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu

307.

Stat beneficiar final

Statul de reşedinţă al beneficiarului final

Selecţie dintr-o listă de valori admise

Obligatoriu

308.

Dată naştere beneficiar final

Data naşterii beneficiarului final (numai pentru persoane fizice)

Data AAAA-LL-ZZ

Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică

309.

Locul naşterii (localitate) beneficiar final

Locul naşterii (localitate) beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică

310.

Locul naşterii (stat) beneficiar final

Locul naşterii (stat) al beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică

311.

E-mail beneficiar final

Adresa completă de e-mail a beneficiarului final

Text, alfanumeric

Obligatoriu

312.

Telefon beneficiar final

Numărul de telefon (inclusiv codurile internaţionale şi naţionale)

Text, alfanumeric

Obligatoriu

313.

Tip date personale beneficiar final

Tipul datelor personale colectate pentru beneficiarul final

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică

314.

Date personale beneficiar final

Valoarea codului fiscal sau a codului numeric personal ori numărul cârdului de identitate sau al paşaportului

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică

315.

Funcţie beneficiar final

Rolul beneficiarului final în cazul persoanelor fizice

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică

316.

TVA beneficiar final

Număr TVA al beneficiarului final în cazul persoanelor juridice

Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul ţării)

Obligatoriu dacă 302. = persoană juridică

317.

Vehicul corporativ

Tipul beneficiarului final în cazul persoanelor juridice

Text, alfanumeric

Obligatoriu dacă 302. = persoană juridică

318.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

Informaţii privind structura corporativă

 

Nr. crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

401.

Trimitere la participantul la piaţă, pentru structura corporativă

Codul ACER al participantului la piaţă la care întreprinderea înrudită este afiliată

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu

402.

Întreprindere înrudită

Numele întreprinderii înrudite

Text, alfanumeric

Obligatoriu

403.

TVA întreprindere înrudită

Număr TVA al întreprinderii înrudite

Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul ţării)

Obligatoriu

404.

Codul unic al întreprinderii înrudite

Codul ACER al întreprinderii înrudite

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu

405.

Tip relaţie

Tipul relaţiei dintre participantul la piaţă şi întreprinderea înrudită:

- întreprindere-mamă

- filială (întreprindere controlată)

- altă întreprindere afiliată cu ..conducere unică”

Selecţie dintr-o listă de opţiuni codificate (o singură valoare)

Obligatoriu

408.

Observaţii

Informaţii suplimentare furnizate de participantul la piaţă

Text. alfanumeric

O pi ion ai

407.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

Informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie

 

Nr. crt.

Nume câmp

Desenare conţinut

Format

Observaţii

501.

Trimitere la participantul la piaţă pentru partea delegată

Codul ACER al participantului la piaţă la care este afiliată întreprinderea înrudită

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă această secţiune este completată

502.

Cod unic parte delegată

Codul ACER al terţei părţi delegate să raporteze în numele participantului la piaţă

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu dacă această secţiune este completată

503.

Data valabilităţii informaţiilor

Data de valabilitate a informaţiilor colectate în această secţiune

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 5

din 8 decembrie 2014

 

Dosar nr. 6/2014

 

Livia Doina Staneiu - preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Completului

Corina Michaela Jîjîie - preşedintele Secţiei penale

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Lavinia Valeria Lefterache - judecător la Secţia penală

Francisca Maria Vasile - judecător la Secţia penală

Ioana Alina Ilie - judecător la Secţia penală

Aurel Gheorghe Ilie - judecător la Secţia penală

Mariana Ghena - judecător la Secţia penală

Anca Mădălina Alexandrescu - judecător la Secţia penală

Simona Daniela Encean - judecător la Secţia penală

Ana Maria Dascălu - judecător la Secţia penală

Valentin Horia Şelaru - judecător la Secţia penală, judecător-raportor

Luciana Mera - judecător la Secţia penală

Sandel Lucian Macavei - judecător la Secţia penală

Angela Dragne - judecător la Secţia penală

Florentina Dragomir - judecător la Secţia penală

Ştefan Pistol - judecător la Secţia penală

Simona Lala Cristescu - judecător la Secţia I civilă

Lavinia Dascălu - judecător la Secţia I civilă

Tatiana Gabriela Năstase - judecător la Secţia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător la Secţia a II-a civilă

Carmen Sîrbu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Zoiţa Milăşan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

 

Completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul dosarelor nr. 6/2014 şi 11/2014 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 473 alin. (1) din Codul de procedură penală şi conform art. 272 alin. (2) lit. b din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu.

La şedinţa de judecată participă doamna Marinela Mincă, procuror şef al Biroului de reprezentare, Serviciul judiciar penal, Secţia juridică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

La şedinţa de judecată participă domnul Florin Nicuşor Mihalache, magistrat-asistent în cadrul Secţiei penale, conform art. 273 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursurile în interesul legii declarate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală.

Doamna judecător Livia Doina Stanciu, preşedinte al haltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, constatând că atât recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2014, cât şi recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2014 vizează interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală, în temeiul art. 43 alin. (3) din Codul de procedură penală pune în discuţie reunirea cauzei ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2014 la cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2014.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna procuror-şef Marinela Mincă, având în vedere identitatea de obiect a celor două dosare, a formulat concluzii de reunire a cauzei ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2014 la cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2014.

Completul pentru judecarea recursului în interesul legii, constatând că primul dosar cu care instanţa a fost învestită la data de 16 septembrie 2014 este Dosarul nr. 6/2014 şi între acest dosar şi Dosarul nr. 11/2014 există identitate de obiect, iar judecătorul-raportor a depus un raport comun pentru cele două dosare, a reunit cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 11/2014 la cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 6/2014.

Preşedintele completului, doamna judecător Livia Doina Stanciu, constatând că în cauză nu mai sunt cereri de formulat sau excepţii de invocat, a acordat cuvântul doamnei procuror-şef Marinela Mincă solicitând acesteia ca, în concluziile pe care le va susţine, să facă referire şi cu privire la necesitatea pronunţării şi asupra practicii neunitare ce rezultă din conţinutul celei de-a două opinii privind încheierile pronunţate în baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală, având în vedere că acestea sunt definitive şi nu sunt supuse contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna procuror-şef Marinela Mincă, a învederat instanţei că încheierile pronunţate în baza art. 346 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt definitive, astfel încât nu sunt supuse căii de atac a contestaţiei, iar în situaţia în care s-a formulat totuşi contestaţie judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu verifică măsurile preventive în exercitarea funcţiei de judecată, în condiţiile art. 208 din Codul de procedură penală.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, doamna procuror-şef Marinela Mincă, a solicitat admiterea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pronunţarea unei decizii prin care să se stabilească că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 şi art. 347 din Codul de procedură penală judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală.

Preşedintele completului, doamna judecător Livia Doina Stanciu, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar Completul de judecată a reţinut dosarul în pronunţare asupra recursurilor în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Prin recursurile în interesul legii formulate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a arătat că în practica judiciară naţională nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală.

2. Examenul jurisprudenţial

Prin recursurile în interesul legii formulate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se arată că, în urma verificării jurisprudenţei la nivel naţional cu privire la competenţa de a se pronunţa asupra menţinerii arestării preventive în calea de atac a contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală a fost relevată o practică neunitară.

3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti

3.1. Într-o primă orientare a practicii, competent să se pronunţe asupra măsurilor preventive este judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară celei sesizate, respectiv acela învestit şi cu competenţa soluţionării contestaţiei Întemeiate pe dispoziţiile art. 347 din Codul de procedură penală.

Astfel, potrivit acestei orientări, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate şi având spre soluţionare contestaţia a verificat şi legalitatea, şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpat, invocându-se ca temei legal dispoziţiile art. 348 raportat la art. 207 din Codul de procedură penală.

3.2. Într-o a două orientare a practicii, alte instanţe au apreciat că, dimpotrivă, competent să se pronunţe asupra măsurilor preventive a fost considerat judecătorul de cameră preliminară de la instanţa competentă să judece cauza în fond.

În cadrul acestei orientări jurisprudenţiale s-au conturat două puncte de vedere diferite privind verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive de către judecătorul de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, astfel:

3.2.1. Pronunţarea asupra măsurilor preventive s-a realizat de judecătorul de la instanţa competentă să judece cauza în fond, în calitate de judecător de cameră preliminară şi conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară.

3.2.2. Judecătorul de la instanţa competentă să judece cauza în fond s-a pronunţat asupra măsurilor preventive, însă în exercitarea funcţiei de judecată şi conform reglementărilor care normează măsurile preventive în cursul judecăţii.

4. Opinia Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin recursul în interesul legii promovat, a considerat că pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive aparţine judecătorului de cameră preliminară de la instanţa competentă să judece cauza în fond, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară.

5. Opinia procurorului general

Procurorul general a apreciat că, în temeiul art. 348 din Codul de procedură penală şi al argumentelor deduse din interpretarea art. 347 alin. (1) şi (3) din acelaşi cod, singura soluţie legală şi funcţională este aceea potrivit căreia în procedura de cameră preliminară, de ta sesizarea instanţei cu rechizitoriu şi până la rămânerea definitivă a soluţiilor pronunţate de judecătorul de cameră preliminară conform art. 346 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală, inclusiv prin soluţionarea contestaţiei prevăzute de art. 347 din acelaşi cod, competenţa pronunţării asupra măsurilor preventive aparţine judecătorului de cameră preliminară de la instanţa sesizată cu rechizitoriu.

6. Raportul asupra recursurilor în interesul legii

Judecătorul-raportor, prin raportul întocmit în cauză privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală, a apreciat că este admisibil, concluzionând că judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală.

În esenţă, judecătorul-raportor a arătat că o interpretare contrară a dispoziţiilor legale menţionate, în sensul că judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară sau, după caz, completul format din 2 judecători de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sesizat cu judecarea contestaţiei prevăzute în art. 347, ar avea competenţa de a se pronunţa cu privire la măsurile preventive, ar conduce fie la excluderea căii de atac a contestaţiei împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară, soluţie care contravine flagrant dispoziţiilor art. 205 din Codul de procedură penală, fie la soluţia atribuirii competenţei de a judeca această contestaţie judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară în raport cu instanţa care exercită controlul judiciar pe calea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală, deşi nu există nicio prevedere legală care să reglementeze această competenţă.

7. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, examinând recursurile în interesul legii, raportul întocmit de judecătorul-raportor şi dispoziţiile legale ce se solicită a fi interpretate în mod unitar, reţine următoarele:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost legal sesizată, fiind îndeplinite cerinţele impuse de dispoziţiile art. 471 din Codul de procedură penală, referitoare la titularul sesizării şi la depunerea hotărârilor definitive ce atestă existenţa unei” jurisprudenţe neunitare relativ la problema de drept ce se cere a fi interpretată.

Practica neunitară ce formează obiectul recursului în interesul legii a fost generată de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 348 din Codul de procedură penală privind competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive pe durata soluţionării contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală, în practica instanţelor de judecată fiind conturate două orientări:

1. Într-o primă orientare, competent să se pronunţe asupra măsurilor preventive este judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară celei sesizate, respectiv acela învestit şi cu competenţa soluţionării contestaţiei întemeiate pe dispoziţiile art. 347 din Codul de procedură penală.

Astfel, potrivit acestei orientări, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate şi având spre soluţionare contestaţia a verificat şi legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpat, invocându-se ca temei legal dispoziţiile art. 348 raportat la art. 207 din Codul de procedură penală.

2. Într-o a două orientare, instanţele au apreciat că, dimpotrivă, competent să se pronunţe asupra măsurilor preventive a fost considerat judecătorul de cameră preliminară de la instanţa competentă să judece cauza în fond.

În cadrul acestei orientări jurisprudenţiale s-au conturat două puncte de vedere diferite privind verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive de către judecătorul de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, astfel:

2.1. Pronunţarea asupra măsurilor preventive s-a realizat de judecătorul de la instanţa competentă să judece cauza în fond, în calitate de judecător de cameră preliminară şi conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară.

2.2. Judecătorul de la instanţa competentă să judece cauza în fond s-a pronunţat asupra măsurilor preventive, însă în exercitarea funcţiei de judecată şi conform reglementărilor care normează măsurile preventive în cursul judecăţii.

Art. 348 din Codul de procedură penală reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară:

(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.

Art. 347 din Codul de procedură penală dispune asupra contestaţiei:

(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)-(5).

(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.

(3) Dispoziţiile art. 343-346 se aplică în mod corespunzător. Pornind de la principiul potrivit căruia normele de procedură sunt de strictă şi imediată aplicare şi întrucât prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale nu există derogări în materia camerei preliminare, din interpretarea prevederilor art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală rezultă că, în calea de atac a contestaţiei, sunt aplicabile dispoziţiile art. 343 din Codul de procedură penală referitoare la durata procedurii în camera preliminară”, ale art. 344 din Codul de procedură penală privind măsurile premergătoare”, ale art. 345 din Codul de procedură penală referitoare la procedura în camera preliminară” şi ale art. 346 din Codul de procedură penală privind soluţiile” ce pot fi adoptate în această procedură.

Când a reglementat dispoziţiile art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală legiuitorul nu a făcut trimitere la prevederile art. 348 din Codul de procedură penală, referitoare la măsurile preventive în procedura de cameră preliminară.

De altfel, dispoziţiile art. 347 alin. (2) din Codul de procedură penală stabilesc obiectul asupra căruia se realizează controlul în calea de atac a contestaţiei şi aceasta priveşte modul de soluţionare a cererilor şi excepţiilor, precum şi cea referitoare la soluţia adoptată potrivit art. 346 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală. Prin această dispoziţie legală se statuează asupra limitelor de învestire a instanţei de control judiciar, respectiv a judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară sau, după caz, a completului format din 2 judecători de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Aşadar, soluţiile pe care judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu le dispune cu privire la măsurile preventive sunt supuse contestaţiei, dar această cale de atac este distinctă de procedura instituită de art. 347 din Codul de procedură penală.

Cum judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară sau, după caz, completul format din 2 judecători de cameră preliminară de fa Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sesizat cu judecarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală, nu are competenţa de a se pronunţa cu privire la măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, devine evident că de la momentul sesizării instanţei prin rechizitoriu şi până la momentul soluţionării contestaţiei competenţa de a se pronunţa cu privire la masurile preventive aparţine judecătorului de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu.

În aceste condiţii, în cauzele în care faţă de un inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive potrivit dispoziţiilor art. 207 din Codul de procedură penală, după cum este prevăzut expres în dispoziţiile art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală.

Calea de atac împotriva încheierilor pronunţate în faza procesuală a camerei preliminare este contestaţia aşa cum rezultă din prevederile art. 205 din Codul de procedură penală referitoare la calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare”.

Pe de altă parte, din interpretarea dispoziţiilor art. 4251 din Codul de procedură penală referitoare la contestaţie, calea de atac a contestaţiei se poate exercita numai atunci când legea o prevede expres, prevederi care sunt aplicabile ori de câte ori dispoziţiile legale privitoare la contestaţia împotriva anumitor categorii de hotărâri nu derogă de [a aceste dispoziţii legale.

Conform art. 4251 alin. (4) din Codul de procedură penală, la soluţionarea contestaţiei, dispoziţiile art. 416 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător, deci rezultă că şi în materia contestaţiei reglementate de art. 347 din Codul de procedură penală se instituie efectul suspensiv al acesteia, contestaţia declarată în termen fiind suspensivă de executare.

Suspendarea începerii judecăţii prin exercitarea căii de atac a contestaţiei are drept consecinţă prelungirea fazei procesuale a camerei preliminare până la momentul soluţionării contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală şi al rămânerii definitive a încheierii atacate pe calea contestaţiei, excluzând astfel aplicarea prevederilor art. 208 din Codul de procedură penală referitoare la verificarea măsurilor preventive în cursul judecăţii.

Prin urmare, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu se va pronunţa cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207 din Codul de procedură penală, iar soluţia acestuia va putea fi contestată în termen de 48 de ore, în procedura reglementată de art. 205 din Codul de procedură penală.

O interpretare contrară a dispoziţiilor legale menţionate, în sensul că judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară sau, după caz, completul format din 2 judecători de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sesizat cu judecarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală, ar avea competenţa de a se pronunţa cu privire la măsurile preventive, ar conduce fie la excluderea căii de atac a contestaţiei împotriva încheierii prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară, soluţie care contravine flagrant dispoziţiilor art. 205 din Codul de procedură penală, fie la soluţia atribuirii competenţei de a judeca această contestaţie judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară în raport cu instanţa care exercită controlul judiciar pe calea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală, deşi nu există nicio prevedere legală care să reglementeze această competenţă.

În considerarea celor expuse, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 şi art. 347 din Codul de procedură penală, Completul pentru judecarea recursului în interesul legii va stabili că judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală.

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursurile în interesul legii declarate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 şi art. 347 din Codul de procedură penală stabileşte că:

Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de procedură penală.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi, 8 decembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

judecător dr. LIVIA DOINA STANCIU

Magistrat-asistent,

Florin Nicuşor Mihalache

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.