MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 55/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 55         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

42. - Decizie privind eliberarea domnului Vasile Şalaru din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

43. - Decizie privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

44. - Decizie pentru eliberarea domnului Aurelian Constantinescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

45. - Decizie pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gală în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

1. - Hotărâre pentru aprobarea modificării Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2004

 

3. - Hotărâre pentru aprobarea Normei “Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vasile Şalaru din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Şalaru se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Vasile Şalaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Şalaru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 43.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Aurelian Constantinescu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct an ti frâu dă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurelian Constantinescu se eliberează din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Valeriu Alexandru Gală în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valeriu Alexandru Gală se numeşte în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 45.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2004

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a modificării Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”,

ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - SA, republicată;

- Nota de aprobare nr. 116 din 12 decembrie 2014 şi Avizul de transmitere nr. 117 din 12 decembrie 2014 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din data de 14 ianuarie 2015, hotărăşte:

Art. I. - Se aprobă modificarea Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 7572014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 4 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA NORMEI

“Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014

 

Norma “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 4 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Rata de subvenţie este de 3 p.p. (puncte procentuale).”

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei “Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-SA în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei “Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)”,

ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 120 din 15 decembrie 2014 şi Avizul de transmitere nr. 122 din 17 decembrie 2014 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK -SA,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din data de 14 ianuarie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma “Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV70)”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 38/2013 pentru aprobarea Normei “Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

NORMA

“Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-IV/0)”

 

            Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA. În numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă instituie o schemă de garantare destinată să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

Art. 2. - În baza prezentei scheme, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. garantează, în numele şi în contul statului, creditele ce urmează a fi acordate pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, “Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 4. - Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) solicitantul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate1;

b) gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;

c) garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;

d) valoarea garanţiei se reduce pro-rata, pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul garanţiei;

e) condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de ordonator asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;

f) comisioanele plătite de ordonator acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;

g) în cadrul schemei sunt stabilite termenii şi condiţiile de acordare a garanţiilor.

 

1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) ordonator - persoana juridică solicitantă, căreia i-a fost aprobată emiterea unei garanţii EximBank;

b) beneficiarul garanţiei - instituţia financiară menţionată în convenţia de împărţire a riscului care acordă ordonatorului creditul;

c) contract - contractul încheiat între beneficiarul garanţiei şi ordonator, în baza căruia beneficiarul garanţiei acordă ordonatorului un credit;

d) convenţia de garantare - contractul încheiat între garant şi ordonator, în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de garantare specifice etc;

e) convenţia de împărţire a riscului - contractul încheiat între garant şi beneficiarul garanţiei, în care sunt menţionate drepturile şi obligaţiile părţilor, prevederi referitoare la suportarea proporţională a pierderilor survenite ca urmare a producerii riscului”de credit etc;

f) credit - finanţarea acordată (principal) sau scrisoarea de garanţie bancară emisă;

g) garant - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA, denumită în continuare EximBank;

h) garanţia EximBank - angajamentul de a plăti, asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie;

i) grad de acoperire cu garanţii - gradul de acoperire a creditului cu garanţii colaterale de minimum 100%, reprezentat de minimum 20% garanţii constituite de ordonator şi, în completare, maximum 80% garanţia EximBank;

j) procent garantat - partea din credit (principal) care este acoperită de garanţie, exprimat în valoare procentuală; procentul garantat poate fi de maximum 80%;

k) riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de Către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiarul garanţiei şi este reprezentat de trecerea integrală a creditului la restanţă;

l) cerere de executare - cererea de executare, transmisă de beneficiarul garanţiei în formatul solicitat de garant împreună cu documentele care o însoţesc, conform prevederilor scrisorii de garanţie;

m) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului; dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;

n) valoarea de executare a garanţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului garanţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;

o) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiarul garanţiei, fie de EximBank, prin executarea silită a garanţiilor creditului, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.

 

CAPITOLUL III

Descrierea garanţiei

 

Art. 6. - (1) Scrisoarea de garanţie emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă şi necondiţionată;

b) este directă şi expresă.

(2) Garanţia se acordă pentru:

a) operaţiune individuală;

b) plafon de facilităţi.

Art. 7. - Sunt excluse de la garantare:

a) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic2 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

b) exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, garanţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;

c) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

d) activităţi de natura jocurilor de noroc;

e) tranzacţii şi dezvoltări imobiliare (construirea/ achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

f) activităţile dăunătoare mediului înconjurător.

Art. 8. - (1) Garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator.

(2) Prin convenţiile de garantare şi convenţiile de împărţire a riscului, ordonatorul şi beneficiarul garanţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul garantat.

(3) Beneficiarul garanţiei are obligaţia menţinerii garanţiilor la credit aprobate pe toată perioada de garantare.

Art. 9. - Perioada de garantare se stabileşte în corelaţie cu condiţiile de acordare a creditului, dar nu poate depăşi durata creditului.

Art. 10. - Garanţia se acordă în moneda creditului/plafonului.

Art. 11. - Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul garanţiei.

Art. 12. - Garanţia EximBank îşi încetează valabilitatea în cazul neplăţii comisioanelor datorate EximBank de către ordonator sau beneficiarul garanţiei, la valoarea şi termenele prevăzute în convenţii.


2 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 13. - Pentru acordarea garanţiei, ordonatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, la data înregistrării cererii de garantare însoţite de documentaţia completă în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului:

a) nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

b) se încadrează în categoriile de performanţă financiară A, B, C sau D, determinate conform reglementărilor interne ale EximBank;

c) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi3;

d) prezintă beneficiarului garanţiei garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului;

e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi cu EximBank.

 

3 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de garantare

 

Art. 14. - Ordonatorul depune la EximBank cererea de garantare, completată împreună cu beneficiarul garanţiei, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 15. - (1) EximBank analizează solicitarea de garantare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) situaţia economico-financiară a ordonatorului;

b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garanţie bancară, după caz;

c) descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garanţiei solicitate, după caz;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.

Art. 16. - În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări de garantare şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a garanţiei, referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioada de garantare, comisioane, alte condiţii specifice de garantare.

Art. 17. - În cazul garanţiilor acordate pe termen mai mare de 1 an, nivelul comisioanelor se va revizui anual, la data aniversară, în funcţie de categoria de performanţă financiară a ordonatorului, determinată la momentul revizuirii.

Art. 18. - La cererea solicitantului, pe baza analizei situaţiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intenţie.

Art. 19. - Acordarea garanţiei se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 20. - EximBank monitorizează garanţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de garantare.

Art. 21. - Beneficiarul garanţiei are obligaţia de a obţine acordul prealabil al EximBank cu privire la orice modificare a contractului de credit, a contractelor accesorii şi a mixului de garanţii.

 

CAPITOLUL VI

Executarea garanţiei şi împărţirea riscului

 

Art. 22. - (1) Beneficiarul garanţiei este îndreptăţit la executarea garanţiei numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.

(2) Cel târziu în ziua imediat următoare producerii riscului de credit, beneficiarul garanţiei va notifica EximBank cu privire la trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă.

Art. 23. - (1) Cererea de executare poate fi transmisă EximBank oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.

(2) Orice modificare/completare a cererii de executare transmisă EximBank se va putea realiza de către beneficiarul garanţiei în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 24. - (1) EximBank va efectua plata în favoarea beneficiarului garanţiei numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul garanţiei a transmis EximBank notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (2);

b) cererea de executare este conformă;

c) beneficiarul garanţiei a menţinut garanţiile la credit aprobate;

d) orice modificare a contractului de credit, contractelor accesorii şi a mixului de garanţii s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank;

e) beneficiarul garanţiei a formulat în termen legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei ordonatorului.

(2) O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul garanţiei a transmis la EximBank, conform prevederilor scrisorii de garanţie, cererea de executare completă la termenele şi în condiţiile prevăzute în scrisoare;

b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul garanţiei.

Art. 25. - (1) Beneficiarul garanţiei este obligat să informeze EximBank referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor creditului, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a garanţiei EximBank.

(2) Beneficiarul garanţiei va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a garanţiei EximBank pentru a acoperi soldul creditului (principatul).

Art. 26. - (1) Beneficiarul garanţiei şi EximBank suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.

(2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de beneficiarul garanţiei, fie de EximBank, din executarea garanţiilor creditului, va fi împărţită între aceştia, proporţional cu participarea fiecăruia la risc.

Art. 27. - (1) După plata valorii de executare a garanţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei altei persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 29. - Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.