MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 41/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

                14. - Hotărāre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

                4. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute īn Romānia

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

                52/2014. - Hotărāre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărārea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 8 alin. (1), (3), (5) şi (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit īncasate īn anul 2013 la nivelul judeţului şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, īn vederea asigurării limitelor de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale, potrivit legii, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase după asigurarea limitelor de venituri, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare īn structura bugetului de stat pe anul 2015.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Niecolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vālcov

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 14.

 

ANEXA Nr. 1

 

- mii lei –

Nr. crt.

Judeţ

Categoria unităţii administrativ-teritoriale

Unitate administrativ-teritorială

Alocarea a 27% din suma aferenta cotei de 18,5%

Alocări pentru asigurarea limitelor de venituri

 

 

 

 

din impozitul pe venit pentru bugetul judeţului

 

Alocare de sume din cota de   18,5% din impozitul pe venit

Alocare de suma din TVA

0

1

2

3

4

5

6

 

 

TOTAL ŢARĂ

 

700.265

1.419.620

2.282.066

1

Alba

Judeţ

Alba

13.645

10.426

21.949

2

Alba

Municipiu

Aiud

 

1.987

4.183

3

Alba

Municipiu

Blaj

 

1,781

3.749

4

Alba

Oraş

Abrud

 

1.021

2.150

5

Alba

Oraş

Baia de Arieş

 

1.587

3.342

6

Alba

Oraş

Cāmpeni

 

368

774

7

Alba

Oraş

Teiuş

 

702

1.477

8

Alba

Oraş

Zlatna

 

1.136

2.391

9

Alba

Comuna

Albac

 

281

591

10

Alba

Comuna

Almaşu Mare

 

368

774

11

Alba

Comuna

Arieşeni

 

333

702

12

Alba

Comuna

Avram Iancu

 

389

820

13

Alba

Comuna

Berghin

 

303

639

14

Alba

Comuna

Bistra

 

25

54

15

Alba

Comuna

Blandiana

 

429

902

16

Alba

Comuna

Bucerdea Grānoasă

 

360

759

17

Alba

Comuna

Bucium

 

390

821

18

Alba

Comuna

Cālnic

 

353

742

19

Alba

Comuna

Cenade

 

371

782

20

Alba

Comuna

Cergău

 

392

826

21

Alba

Comuna

Ceru-Băcăinţi

 

463

975

22

Alba

Comuna

Cetatea de Baltă

 

255

536

23

Alba

Comuna

Ciuruleasa

 

413

869

24

Alba

Comuna

Crăciunelu de Jos

 

257

541

25

Alba

Comuna

Cricău

 

265

558

26

Alba

Comuna

Cut

 

402

845

27

Alba

Comuna

Daia Romānă

 

296

624

28

Alba

Comuna

Dostat

 

319

671

29

Alba

Comuna

Fărău

 

351

739

30

Alba

Comuna

Garda de Sus

 

263

555

31

Alba

Comuna

Gārbova

 

179

376

32

Alba

Comuna

Hopārta

 

293

618

33

Alba

Comuna

Horea

 

391

824

34

Alba

Comuna

Ighiu

 

25

54

35

Alba

Comuna

Īntregalde

 

444

936

36

Alba

Comuna

Livezile

 

6

11

37

Alba

Comuna

Lupşa

 

64

136

38

Alba

Comuna

Lopadea Nouă

 

86

182

39

Alba

Comuna

Lunca Mureşului

 

326

687

40

Alba

Comuna

Meteş

 

297

626

41

Alba

Comuna

Mihalţ

 

285

599

42

Alba

Comuna

Mirăslău

 

272

573

43

Alba

Comuna

Mogoş

 

442

932

44

Alba

Comuna

Noşlac

 

289

607

45

Alba

Comuna

Ocoliş

 

423

891

46

Alba

Comuna

Ohaba

 

404

851

47

Alba

Comuna

Pianu

 

195

410

48

Alba

Comuna

Poiana Vadului

 

408

860

49

Alba

Comuna

Ponor

 

344

724

50

Alba

Comuna

Poşaga

 

370

779

51

Alba

Comuna

Rădeşti

 

355

746

52

Alba

Comuna

Rāmeţ

 

433

913

53

Alba

Comuna

Rimetea

 

358

754

54

Alba

Comuna

Roşia de Secaş

 

341

719

55

Alba

Comuna

Sălciua

 

238

502

56

Alba

Comuna

Săliştea

 

369

778

57

Alba

Comuna

Sāncel

 

292

616

58

Alba

Comuna

Scărişoara

 

256

540

59

Alba

Comuna

Stremţ

 

313

656

60

Alba

Comuna

Sohodol

 

384

804

61

Alba

Comuna

Şibot

 

270

567

62

Alba

Comuna

Şona

 

249

522

63

Alba

Comuna

Şpring

 

287

602

64

Alba

Comuna

Şugag

 

68

142

65

Alba

Comuna

Unirea

 

68

143

66

Alba

Comuna

Vadu Moţilor

 

296

623

67

Alba

Comuna

Valea Lungă

 

88

184

68

Alba

Comuna

Vidra

 

398

837

 

Alba Total

 

 

13.645

36.892

77.664

 

0

1

2

3

4

5

6

69

Arad

Judeţ

Arad

20.721

0

0

70

Arad

Oraş

Pāncota

 

1.565

0

71

Arad

Comuna

Almaş

 

432

0

72

Arad

Comuna

Apateu

 

735

0

73

Arad

Comuna

Archiş

 

1.224

0

74

Arad

Comuna

Bata

 

1.091

0

75

Arad

Comuna

Bārsa

 

1.068

0

76

Arad

Comuna

Barzava

 

383

0

77

Arad

Comuna

Beliu

 

556

0

78

Arad

Comuna

Birchiş

 

861

0

79

Arad

Comuna

Bocsig

 

519

0

80

Arad

Comuna

Brazii

 

1.292

0

81

Arad

Comuna

Buteni

 

467

0

82

Arad

Comuna

Cărānd

 

1.287

0

83

Arad

Comuna

Chisindia

 

1.049

0

84

Arad

Comuna

Conop

 

727

0

85

Arad

Comuna

Covăsānţ

 

994

0

86

Arad

Comuna

Craiva

 

991

0

87

Arad

Comuna

Dezna

 

815

0

88

Arad

Comuna

Dieci

 

1.204

0

89

Arad

Comuna

Dorobanţi

 

930

0

90

Arad

Comuna

Feīnac

 

107

0

91

Arad

Comuna

Frumuşeni

 

233

0

92

Arad

Comuna

Ghioroc

 

140

0

93

Arad

Comuna

Grăniceri

 

362

0

94

Arad

Comuna

Hălmagiu

 

895

0

95

Arad

Comuna

Hălmăgel

 

1.272

0

96

Arad

Comuna

Hăşmaş

 

1.301

0

97

Arad

Comuna

Igneşti

 

1.171

0

98

Arad

Comuna

Iratoşu

 

570

0

99

Arad

Comuna

Macea

 

84

0

100

Arad

Comuna

Mişca

 

798

0

101

Arad

Comuna

Moneasa

 

826

0

102

Arad

Comuna

Olari

 

396

0

103

Arad

Comuna

Peregu Mare

 

1.094

0

104

Arad

Comuna

Petriş

 

946

0

105

Arad

Comuna

Pilu

 

704

0

106

Arad

Comuna

Pleşcuţa

 

1.093

0

107

Arad

Comuna

Săvārşin

 

117

0

108

Arad

Comuna

Secusigiu

 

340

0

109

Arad

Comuna

Seleuş

 

369

0

110

Arad

Comuna

Sintea Mare

 

420

0

111

Arad

Comuna

Şeitin

 

732

0

112

Arad

Comuna

Şepreuş

 

834

0

113

Arad

Comuna

Şilindia

 

966

0

114

Arad

Comuna

Şimand

 

89

0

115

Arad

Comuna

Şiştarovăţ

 

1.293

0

116

Arad

Comuna

Tauţ

 

835

0

117

Arad

Comuna

Tāmova

 

613

0

118

Arad

Comuna

Ususāu

 

582

0

119

Arad

Comuna

Vărădia de Mureş

 

874

0

120

Arad

Comuna

Vīrfurile

 

843

0

121

Arad

Comuna

Zăbrani

 

232

0

122

Arad

Comuna

Zădăreni

 

687

0

123

Arad

Comuna

Zărand

 

1.040

0

124

Arad

Comuna

Zerind

 

452

0

 

Arad Total

 

 

20.721

41.500

0

 

0

1

2

3

4

5

6

125

Argeş

Judeţ

Argeş

29.305

0

0

126

Argeş

Oraş

Costeşti

 

664

0

127

Argeş

Comuna

Albeştii de Argeş

 

520

0

128

Argeş

Comuna

Albeştii de Muscel

 

1.092

0

129

Argeş

Comuna

Aninoasa

 

873

0

130

Argeş

Comuna

Babana

 

727

0

131

Argeş

Comuna

Băiculeşti

 

244

0

132

Argeş

Comuna

Bălileşti

 

713

0

133

Argeş

Comuna

Beleţi-Negreşti

 

1.162

0

134

Argeş

Comuna

Berevoeşti

 

158

0

135

Argeş

Comuna

Bogaţi

 

284

0

136

Argeş

Comuna

Boleni

 

1.011

0

137

Argeş

Comuna

Boţeşti

 

1.256

0

138

Argeş

Comuna

Brăduleţ

 

738

0

139

Argeş

Comuna

Budeasa

 

418

0

140

Argeş

Comuna

Bughea de Jos

 

1.073

0

141

Argeş

Comuna

Bughea de Sus

 

1.220

0

142

Argeş

Comuna

Căldăraru

 

740

0

143

Argeş

Comuna

Cepari

 

1.141

0

144

Argeş

Comuna

Cetăţeni

 

786

0

145

Argeş

Comuna

Cicăneşti

 

1.142

0

146

Argeş

Comuna

Ciofrāngeni

 

1.050

0

147

Argeş

Comuna

Ciomăgeşti

 

1.304

0

148

Argeş

Comuna

Cocu

 

1.016

0

149

Argeş

Comuna

Corbeni

 

661

0

150

Argeş

Comuna

Coşeşti

 

600

0

151

Argeş

Comuna

Cotmeana

 

1.079

0

152

Argeş

Comuna

Cuca

 

882

0

153

Argeş

Comuna

Davideşti

 

928

0

154

Argeş

Comuna

Dāmbovicioara

 

804

0

155

Argeş

Comuna

Dobreşti

 

1.208

0

156

Argeş

Comuna

Domneşti

 

652

0

157

Argeş

Comuna

Dragoslavele

 

960

0

158

Argeş

Comuna

Drāganu

 

808

0

159

Argeş

Comuna

Godeni

 

1.091

0

160

Argeş

Comuna

Hārseşti

 

1.179

0

161

Argeş

Comuna

Hārbeşti

 

1.178

0

162

Argeş

Comuna

Izvoru

 

995

0

163

Argeş

Comuna

Lunca Corbului

 

407

0

164

Argeş

Comuna

Mălureni

 

883

0

165

Argeş

Comuna

Mihăeşti

 

587

0

166

Argeş

Comuna

Mioarele

 

1.086

0

167

Argeş

Comuna

Miroşi

 

798

0

168

Argeş

Comuna

Morăresti

 

888

0

169

Argeş

Comuna

Mozăceni

 

863

0

170

Argeş

Comuna

Muşăteşti

 

643

0

171

Argeş

Comuna

Negraşi

 

1.112

0

172

Argeş

Comuna

Nucşoara

 

680

0

173

Argeş

Comuna

Pietroşani

 

263

0

174

Argeş

Comuna

Poienarii de Argeş

 

1.291

0

175

Argeş

Comuna

Poienarii de Muscel

 

987

0

176

Argeş

Comuna

Popeşti

 

1.130

0

177

Argeş

Comuna

Priboieni

 

1.010

0

178

Argeş

Comuna

Răteşīi

 

272

0

179

Argeş

Comuna

Rāca

 

1.265

0

180

Argeş

Comuna

Recea

 

940

0

181

Argeş

Comuna

Rociu

 

665

0

182

Argeş

Comuna

Sălătrucu

 

1.092

0

183

Argeş

Comuna

Săpata

 

301

0

184

Argeş

Comuna

Schitu Goleşti

 

272

0

185

Argeş

Comuna

Slobozia

 

125

0

186

Argeş

Comuna

Stālpeni

 

713

0

187

Argeş

Comuna

Stoeneşti

 

903

0

188

Argeş

Comuna

Stolnici

 

644

0

189

Argeş

Comuna

Suseni

 

524

0

190

Argeş

Comuna

Ştefan cel Mare

 

469

0

191

Argeş

Comuna

Şuiei

 

1.006

0

192

Argeş

Comuna

Teiu

 

1.126

0

193

Argeş

Comuna

Tigveni

 

724

0

194

Argeş

Comuna

Uda

 

1.231

0

195

Argeş

Comuna

Ungheni

 

887

0

196

Argeş

Comuna

Valea Danului

 

480

0

197

Argeş

Comuna

Vlădeşti

 

1.001

0

198

Argeş

Comuna

Vultureşti

 

1.013

0

 

Argeş Total

 

 

29.305

60.638

0

 

0

1

2

3

4

5

6

199

Bacău

Judeţ

Bacău

19.778

8.485

5.121

200

Bacău

Municipiu

Moineşti

 

1.194

721

201

Bacău

Oraş

Dărmăneşti

 

1.444

872

202

Bacău

Oraş

Slănic-Moldova

 

2.082

1.257

203

Bacău

Comuna

Agăş

 

289

175

204

Bacău

Comuna

Ardeoani

 

513

309

205

Bacău

Comuna

Asău

 

195

118

206

Bacău

Comuna

Balcani

 

388

234

207

Bacău

Comuna

Bereşti-Bistriţa

 

539

325

208

Bacău

Comuna

Bereşti-Tazlău

 

187

113

209

Bacău

Comuna

Berzunţi

 

650

393

210

Bacău

Comuna

Bārsăneşti

 

651

393

211

Bacău

Comuna

Blāgeşti

 

4ti6

282

212

Bacău

Comuna

Bogdăneştī

 

460

278

213

Bacău

Comuna

Brusturoasa

 

628

379

214

Bacău

Comuna

Buciumi

 

734

443

215

Bacău

Comuna

Buhoci

 

578

349

216

Bacău

Comuna

Caşin

 

536

324

217

Bacău

Comuna

Căiuţi

 

246

148

218

Bacău

Comuna

Cleja

 

487

294

219

Bacău

Comuna

Coloneşti

 

772

466

220

Bacău

Comuna

Corbasca

 

586

353

221

Bacău

Comuna

Coţofăneşti

 

640

387

222

Bacău

Comuna

Dāmieneşti

 

694

419

223

Bacău

Comuna

Dealu Morii

 

701

423

224

Bacău

Comuna

Faraoani

 

370

223

225

Bacău

Comuna

Filipeni

 

729

440

226

Bacău

Comuna

Găiceana

 

688

416

227

Bacău

Comuna

Gioseni

 

680

411

228

Bacău

Comuna

Gārleni

 

338

204

229

Bacău

Comuna

Glăvăneşti

 

611

369

230

Bacău

Comuna

Gura Văii

 

647

390

231

Bacău

Comuna

Helegiu

 

529

320

232

Bacău

Comuna

Horgeşti

 

657

396

233

Bacău

Comuna

Huruieşti

 

635

384

234

Bacău

Comuna

Iţeşti

 

630

380

235

Bacău

Comuna

Izvoru Berheciului

 

761

460

236

Bacău

Comuna

Lipova

 

743

448

237

Bacău

Comuna

Livezi

 

472

285

238

Bacău

Comuna

Luizi-Călugăra

 

530

320

239

Bacău

Comuna

Măgireşti

 

380

229

240

Bacău

Comuna

Măgura

 

89

53

241

Bacău

Comuna

Mănăstirea Caşin

 

506

305

242

Bacău

Comuna

Motoşeni

 

526

317

243

Bacău

Comuna

Negri

 

671

405

244

Bacău

Comuna

Odobeşti

 

732

442

245

Bacău

Comuna

Onceşti

 

777

469

246

Bacău

Comuna

Orbeni

 

554

334

247

Bacău

Comuna

Palanca

 

569

343

248

Bacău

Comuna

Parava

 

637

384

249

Bacău

Comuna

Parincea

 

594

358

250

Bacău

Comuna

Pānceşti

 

575

347

251

Bacău

Comuna

Pārgăreşti

 

596

359

252

Bacău

Comuna

Pārjol

 

387

234

253

Bacău

Comuna

Plopana

 

539

325

254

Bacău

Comuna

Poduri

 

311

187

255

Bacău

Comuna

Prăjeşti

 

690

417

256

Bacău

Comuna

Racova

 

504

304

257

Bacău

Comuna

Răcăciuni

 

36

21

258

Bacău

Comuna

Răchitoasa

 

529

320

259

Bacău

Comuna

Roşiori

 

733

443

260

Bacău

Comuna

Sănduleni

 

639

385

261

Bacău

Comuna

Sărata

 

473

285

262

Bacău

Comuna

Săuceşti

 

29

17

263

Bacău

Comuna

Scorţeni

 

672

405

264

Bacău

Comuna

Secuieni

 

677

409

265

Bacău

Comuna

Solonţ

 

457

276

266

Bacău

Comuna

Stănişeşti

 

644

388

267

Bacău

Comuna

Strugari

 

675

407

268

Bacău

Comuna

Ştefan cel Mare

 

355

215

269

Bacău

Comuna

Tamaşi

 

624

376

270

Bacău

Comuna

Tătărāşti

 

667

402

271

Bacău

Comuna

Tārgu Trotuş

 

251

151

272

Bacău

Comuna

Traian

 

608

367

273

Bacău

Comuna

Ungureni

 

682

412

274

Bacău

Comuna

Urecheşti

 

579

350

275

Bacău

Comuna

Valea Seacă

 

604

365

276

Bacău

Comuna

Vultureni

 

736

444

 

Bacău Total

 

 

19.778

53.472

32.272

 

0

1

2

3

4

5

6

277

Bihor

Judeţ

Bihor

22.196

2.947

1.740

278

Bihor

Municipiu

Beiuş

 

6.660

3.932

279

Bihor

Municipiu

Marghita

 

5.618

3.317

280

Bihor

Municipiu

Salonta

 

406

239

281

Bihor

Oraş

Nucet

 

2.675

1.580

282

Bihor

Oraş

Săcueni

 

1.600

944

283

Bihor

Oraş

Stei

 

1.037

612

284

Bihor

Oraş

Vaşcāu

 

3.352

1.979

285

Bihor

Comuna

Abram

 

367

217

286

Bihor

Comuna

Abrămuţ

 

105

62

287

Bihor

Comuna

Auşeu

 

558

329

288

Bihor

Comuna

Avram Iancu

 

370

219

289

Bihor

Comuna

Bale

 

531

313

290

Bihor

Comuna

Boianu Mare

 

734

433

291

Bihor

Comuna

Borod

 

358

211

292

Bihor

Comuna

Brusturi

 

624

369

293

Bihor

Comuna

Buduslău

 

741

438

294

Bihor

Comuna

Bulz

 

103

61

295

Bihor

Comuna

Buntsşti

 

529

312

296

Bihor

Comuna

Cabeşti

 

645

381

297

Bihor

Comuna

Cāpālna

 

634

374

298

Bihor

Comuna

Cărpinet

 

653

385

299

Bihor

Comuna

Cefa

 

205

121

300

Bihor

Comuna

Ceica

 

519

306

301

Bihor

Comuna

Cetariu

 

599

354

302

Bihor

Comuna

Cherechiu

 

561

331

303

Bihor

Comuna

Chişlaz

 

409

241

304

Bihor

Comuna

Cāmpani

 

606

357

305

Bihor

Comuna

Cociuba Mare

 

388

229

306

Bihor

Comuna

Copăcel

 

558

330

307

Bihor

Comuna

Criştioru de Jos

 

851

502

308

Bihor

Comuna

Curăţele

 

460

272

309

Bihor

Comuna

Curtuişeni

 

397

235

310

Bihor

Comuna

Derna

 

692

408

311

Bihor

Comuna

Dobreşti

 

152

89

312

Bihor

Comuna

Drăgeşti

 

680

401

313

Bihor

Comuna

Finiş

 

628

371

314

Bihor

Comuna

Gepiu

 

461

273

315

Bihor

Comuna

Girişu de Criş

 

224

133

316

Bihor

Comuna

Hidişelu de Sus

 

434

256

317

Bihor

Comuna

Holod

 

498

294

318

Bihor

Comuna

Husasău de Tinca

 

470

278

319

Bihor

Comuna

Ineu

 

552

326

320

Bihor

Comuna

Lazuri de Beiuş

 

796

470

321

Bihor

Comuna

Lăzăreni

 

655

387

322

Bihor

Comuna

Lugaşu de Jos

 

446

264

323

Bihor

Comuna

Lunca

 

516

304

324

Bihor

Comuna

Măgeşti

 

682

402

325

Bihor

Comuna

Olcea

 

283

167

326

Bihor

Comuna

Paleu

 

208

122

327

Bihor

Comuna

Pietroasa

 

622

367

328

Bihor

Comuna

Pocola

 

681

402

329

Bihor

Comuna

Pomezeu

 

250

148

330

Bihor

Comuna

Răbăgani

 

513

303

331

Bihor

Comuna

Remetea

 

575

339

332

Bihor

Comuna

Rieni

 

85

50

333

Bihor

Comuna

Roşia

 

654

386

334

Bihor

Comuna

Roşiori

 

473

280

335

Bihor

Comuna

Sacadat

 

97

58

336

Bihor

Comuna

Sălacea

 

426

252

337

Bihor

Comuna

Sălard

 

62

37

338

Bihor

Comuna

Sāniob

 

611

361

339

Bihor

Comuna

Sāmbăta

 

757

447

340

Bihor

Comuna

Sānnicolau Romān

 

492

290

341

Bihor

Comuna

Sārbi

 

670

395

342

Bihor

Comuna

Spinuş

 

783

463

343

Bihor

Comuna

Simian

 

460

272

344

Bihor

Comuna

Şinteu

 

603

356

345

Bihor

Comuna

Şoimi

 

406

239

346

Bihor

Comuna

Şuncuiuş

 

390

231

347

Bihor

Comuna

Tarcea

 

462

273

348

Bihor

Comuna

Tămăşeu

 

553

327

349

Bihor

Comuna

Tărcaia

 

820

484

350

Bihor

Comuna

Toboliu

 

494

291

351

Bihor

Comuna

Tulea

 

609

360

352

Bihor

Comuna

Uileacu de Beiuş

 

727

430

353

Bihor

Comuna

Vadu Crişului

 

82

48

354

Bihor

Comuna

Viişoara

 

775

457

355

Bihor

Comuna

Vārciorog

 

704

415

 

Bihor Total

 

 

22.196

60.013

35.431

 

0

1

2

3

4

5

6

356

Bistriţa-Năsăud

Judeţ

Bistriţa-Năsăud

8,165

13.003

36.529

357

Bistriţa-Năsăud

Oraş

Sāngeorz-Băi

 

521

1.465

358

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Braniştea

 

245

687

359

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Budacu de Jos

 

186

523

360

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Budeşti

 

295

829

361

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Căianu Mic

 

201

565

362

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Cetate

 

116

326

363

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Ciceu-Giurgeşti

 

323

906

364

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Ciceu-Mihăieşti

 

277

778

365

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Chiochiş

 

262

737

366

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Chiuza

 

276

775

367

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Coşbuc

 

292

820

368

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Dumitra

 

157

442

369

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Dumitriţa

 

166

466

370

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Galaţii Bistriţei

 

213

598

371

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Ilva Mare

 

17

47

372

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Ilva Mică

 

1

3

373

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Leşu

 

210

589

374

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Matei

 

185

519

375

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Măgura llvei

 

172

485

376

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Mărişelu

 

55

153

377

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Miceştii de Cāmpie

 

321

903

378

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Milaş

 

267

751

379

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Negrileşti

 

307

861

380

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Nimigea

 

129

362

381

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Nuşeni

 

202

569

382

Bistriţa-Năsăud

Comuna

Parva