MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 128/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 128         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 februarie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

275. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila

 

276. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi

 

277. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu

 

278. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ

 

279. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt

 

280. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui

 

281. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea

 

282. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava

 

283. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Unităţii Speciale 76 Jandarmi Protecţie instituţională “Instituţii Financiar-Bancare” Bucureşti

 

284. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia

 

285. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 733 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            102. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli peanut2015al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

70. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 462/2012 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

71. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

72. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sârb Gheorghe, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

 

73. - Decizie privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 

74. - Decizie privind numirea doamnei Mihaela Ungureanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            167. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 275.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 276.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă măritor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 277.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 278.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 279.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vaslui.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 280.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 281.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 282.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Unităţii Speciale 76 Jandarmi Protecţie Instituţională “Instituţii Financiar-Bancare” Bucureşti

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Unităţii Speciale 76 Jandarmi Protecţie Instituţională “Instituţii Financiar-Bancare” Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 283.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montan Sinaia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 284.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri

 

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 285.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 733

din 16 decembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin, (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Liviu Mortogan în Dosarul nr. 833/245/2014* al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 327D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Face trimitere, în acest sens, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume la deciziile pronunţate în cauzele Aldrian împotriva Austriei şi A.B. împotriva Elveţiei, prin care instanţa de la Strasbourg a statuat că dispoziţiile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora dreptul la apărare este o componentă a dreptului la un proces echitabil, nu sunt aplicabile procedurilor privind executarea pedepselor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 10 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 833/245/2014*, Judecătoria Iaşi - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Excepţia a fost ridicată de Liviu Mortogan cu ocazia soluţionării contestaţiei împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate prin care a fost respinsă plângerea formulată cu privire la modul de stabilire a regimului de executare a unei pedepse privative de libertate prin decizie a comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 încalcă dreptul la apărare, întrucât nu se poate realiza o apărare eficientă prin depunerea de memorii, în scris, în lipsa administrării unor probe materiale directe care să ducă la aflarea adevărului şi să asigure o apărare efectivă.

6. Judecătoria Iaşi - Secţia penală apreciază că dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 nu contravin prevederilor constituţionale invocate.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 sunt constituţionale. Face trimitere, în acest sens, la Decizia nr. 486/2013 a Curţii Constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate TI constituie dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, care au următorul cuprins: “Persoana condamnată şi administraţia penitenciarului pot depune memorii şi concluzii scrise.”

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 - care prevăd posibilitatea depunerii de către persoana condamnată şi administraţia penitenciarului de memorii si concluzii scrise în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiei împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate prin care acesta s-a pronunţat asupra plângerii formulate de persoana condamnată cu privire la modul de stabilire a regimului de executare a pedepsei privative de libertate - nu aduc nicio atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţie.

14. Cadrul general prevăzut de dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 254/2013 reglementează o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală, astfel încât excedează regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal, având în vedere că situaţia juridică a persoanei condamnate nu este identică cu cea a inculpatului. Într-un sens similar s-a pronunţat Curtea în jurisprudenţa sa referitoare la Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, abrogată prin Legea nr. 254/2013 - de exemplu, prin Decizia nr. 486 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2014. În considerarea diferenţei mai sus arătate, legiuitorul poate reglementa în materia executării pedepselor o procedură specială de soluţionare a căilor de atac referitoare la modul de stabilire a regimului de executare a pedepselor privative de libertate, procedură care să nu mai implice în mod necesar prezenţa persoanei condamnate - aceasta având posibilitatea de a-şi formula apărările prin intermediul memoriilor şi concluziilor scrise - fără ca în acest mod să fie încălcat art. 24 alin. (1) din Constituţie.

15. Căile de atac instituite de dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 254/2013 vizează plângerea depusă de persoana condamnată la judecătorul de supraveghere a privării de libertate împotriva deciziei comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi contestaţia formulată de persoana condamnată sau de administraţia penitenciarului la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul împotriva încheierii prin care judecătorul de supraveghere a privării de libertate a soluţionat respectiva plângere. Persoana condamnată poate fi ascultată, în temeiul art. 39 alin. (5) din Legea nr. 254/2013, la locul de deţinere, de judecătorul de supraveghere a privării de libertate, respectiv poate fi adusă la judecarea contestaţiei, dar doar la solicitarea instanţei, în condiţiile art. 39 alin. (16) din aceeaşi lege, caz în care este audiată. Or, textul de lege criticat asigură persoanei condamnate, în calea de atac a contestaţiei, posibilitatea de a-şi formula apărările prin intermediul memoriilor şi al concluziilor scrise, indiferent dacă este adusă sau nu la judecată. Prin urmare, dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 nu aduc nicio atingere dreptului fundamental consacrat de prevederile art. 24 alin. (1) din Constituţie, ci, dimpotrivă, sunt menite să asigure dreptul la apărare al persoanei condamnate. 16. De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că garanţiile consacrate în materie penală de prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora dreptul la apărare este o componentă a dreptului la un proces echitabil, nu sunt aplicabile procedurilor privind executarea pedepselor. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia din 7 mai 1990 - Aldrian împotriva Austriei, Cererea nr. 16.266/90, Decizia din 22 februarie 1995 - A.B. Împotriva Elveţiei, Cererea nr. 20.872/92, Decizia din 13 mai 2003 - Montcomet de Caumont împotriva Franţei, Cererea nr. 59.290/00, Decizia din 23 septembrie 2004 - Pilla împotriva Italiei, Cererea nr. 64.088/00, Decizia din 27 iunie 2006 - Szabo împotriva Suediei, Cererea nr. 28.578/03, şi Decizia din 23 octombrie 2012- Ciok împotriva Poloniei, Cererea nr. 498/10, paragraful 38.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liviu Mortogan în Dosarul nr. 833/245/2014* al Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 39 alin. (15) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Iaşi - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 decembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 18 februarie 2015.

Nr. 102.

 

ANEXĂ*)

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Regia Autonomă “MONITORUL OFICIAL”

Adresa: Strada Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 427282

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

73.745

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

71.659

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

-

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

-

2

 

Venituri financiare

5

2.086

3

 

Venituri extraordinare

6

-

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

43.391

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

43.311

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

15.130

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

546

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21.519

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

17.189

C1

ch. cu salariile

13

15.451

C2

bonusuri

14

1,738

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

-

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

-

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

470

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

3.860

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.116

2

 

Cheltuieli financiare

20

80

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

-

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

30.354

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.029

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

25.325

 

1

 

Rezerve legale

25

-

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

-

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

-

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

-

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

-

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

25.325

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

815

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

13.070

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

13.070

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

-

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

-

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

12.255

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

-

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

-

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

-

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

-

 

 

e)

alte cheltuieli

42

-

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

138.207

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

-

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

-

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

23.450

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

360

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

345

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3919

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.732

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

208

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

-

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

588

8

 

Plăţi restante

55

.

9

 

Creanţe restante

56

2.400

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 462/2012 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 

Având în vedere propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, formulată prin Adresa nr. 8.622/2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 79 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 şi art. 15 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 3 al anexei la Decizia prim-ministrului nr. 462/2012 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia şi instituţia

Calitatea

“3.

Carmen-Dorina Drăgan

Secretar general, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Membru titular”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor prin Adresa nr. 80/G.B. din 9 februarie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor

religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alin Lucian Antochi, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, se numeşte în calitatea de membru al Comisiei speciale de retrocedare în locul domnului Ovidiu Puţura.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Sârb Gheorghe, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere Adresa Ministerului Sănătăţii nr. 7.976 din 6 februarie 2015, precum şi Decizia nr. 117 din 13 martie 2014 a Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi familie, pronunţată în Dosarul nr. 5.275/109/2011, rămasă definitivă,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 98 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Sârb Gheorghe, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii, de la data rămânerii definitive a Deciziei nr. 117 din 13 martie 2014 a Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi familie, pronunţată în Dosarul nr. 5.275/109/2011.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gabriel Lungu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Lungu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Mihaela Ungureanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/859 din 16 februarie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Ungureanu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 19 februarie 2015.

Nr. 74.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. 1.540.189 din 26 ianuarie 2015, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 13 februarie 2015.

Nr. 167

 

ANEXĂ

 

LISTA

preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2015, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment*)

Unitatea de măsură (UM)

Preţul de referinţă (lei/UM)

0

1

2

3

4

1.

 Răşinoase

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

331,36

2.

Buşteni pentru cherestea

mc

287,45

3.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

131,54

4.

Lemn pentru mină

mc

137,73

5.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

100,77

6.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

126,73

7.

Lemn de foc

mc

70,82

8.

Cherestea

mc

415,11

9.

Fag

 

Buşteni pentru furnir estetic

mc

538,62

10.

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

422,51

11.

Buşteni pentru cherestea

mc

265,42

12.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

139,02

13.

Lemn rotund

mc

120,00

14.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

164,03

15.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

123,17

16.

Lemn de foc

mc

105,86

17.

Cherestea

mc

375,95

18.

Stejar, gorun

Buşteni pentru furnir estetic

mc

1.682,97

19.

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

979,03

20.

Buşteni pentru cherestea

mc

464,85

21.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

107,28

22.

Lemn pentru mină

mc

122,00

23.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

137,50

24.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

119,20

25.

Lemn de foc

mc

86,22

26.

Cherestea

mc

841,42

27.

Cer, gârniţă

Buşteni pentru cherestea

mc

287,68

28.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

118,07

29.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

155,43

30.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

71,70

31.

Lemn de foc

mc

77,51

32.

Salcâm

Buşteni pentru cherestea

mc

282,15

33.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

284,30

34 .

Lemn pentru mină

mc

189,01

35.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

150,66

36.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

167,95

37.

Lemn de foc

mc

113,92

38.

Cireş

Buşteni pentru furnir estetic

mc

2.177,31

39.

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

1.299,68

40.

Buşteni pentru cherestea

mc

451,15

41.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

100,00

42.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

120,82

43.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

108,76

44.

Lemn de foc

mc

103,78

45.

Paltin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

1.728.53

46.

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

173,79

47.

Buşteni pentru cherestea

mc

220,87

48.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

114,41

49.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

165,62

50.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

134,18

51.

Lemn de foc

mc

99,87

52.

Frasin

Buşteni pentru furnir estetic

mc

996,18

53.

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

894,81

54.

Buşteni pentru cherestea

mc

387,13

55.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

106,09

56.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

135,14

57.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

185,43

58.

Lemn de foc

mc

108,36

59.

Cherestea

mc

792,34

60.

Nuc negru

Buşteni pentru furnir estetic

mc

3.572,90

61.

Tei

Buşteni pentru furnir estetic

mc

439,71

62.

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

426,62

63.

Buşteni pentru cherestea

mc

236,82

64.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

97,00

65.

Lemn pentru mină

mc

104,97

66.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

74,53

67.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

81,90

68.

Lemn de foc

mc

72,84

69.

Cherestea

mc

491,37

70.

 Plop

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

170,01

71.

Buşteni pentru cherestea

mc

148,82

72.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

109,79

73.

Lemn pentru mină

mc

104,44

74.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

92,28

75.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

99,85

76.

Lemn de foc

mc

60,64

77.

Cherestea

mc

357,43

78.

 Diverse tari**)

Buşteni pentru furnir tehnic

mc

200,00

79.

Buşteni pentru cherestea

mc

168,48

80.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

140,95

81.

Lemn pentru PAL, PFL

mc

127,19

82.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

107,10

83.

Lemn de foc

mc

95,86

84.

Cherestea

mc

494,90

85.

 Diverse moi***)

 Buşteni pentru cherestea

mc

126,45

86.

Lemn rotund pentru celuloză

mc

106,85

87.

Lemn pentru PAL; PFL

mc

100,12

88.

Lemn de lucru pentru construcţii

mc

73,90

89.

Lemn de foc

mc

70,32

90.

Cherestea

mc

109,00


*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

**) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

***) Cuprinde toate speciile neevidenţiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor şi asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total şi pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.