MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 117/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 117         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 13 februarie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

3. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

4. - Hotărāre privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 

5. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

6. - Hotărāre privind cererea de urmărire penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi īn prezent membru al Senatului Romāniei

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

            Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015 (Completul competent să judece recursul īn interesul legii)

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XI “Componenţa Comisiei pentru cultură şi media”, doamna senator Popa Mihaela - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se retrage din componenţa comisiei.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 11 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 11 februarie 2015.

Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATU L

 

HOTĂRĀRE

privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

Īn temeiul prevederilor art. 35 şi 37 din Legea nr. 144/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul numeşte pe domnul Emil Drăghici şi pe domnul Ion-Claudiu Teodorescu īn calitate de membri titulari ai Consiliului Naţional de Integritate.

Art. 2. - Senatul numeşte pe doamna Georgeta Gavrilă şi pe domnul Ion Georgescu īn calitate de membri supleanţi ai Consiliului Naţional de Integritate.

 

Această hotărāre a fost adoptată īn şedinţa Senatului din 12 februarie 2015 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 4.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi art. 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVI - Componenţa Comisiei pentru regulament, domnul senator Popa Nicolae-Vlad - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se retrage din componenţa comisiei.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 12 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 5.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind cererea de urmărire penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi īn prezent membru al Senatului Romāniei

 

Avānd īn vedere solicitarea Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penala a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi īn prezent senator īn Parlamentul Romāniei, transmisă Senatului cu Adresa nr. 289/C/2015,

īn temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 12-15 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 149 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere Raportul suplimentar al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări nr. XIX/4/2015,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Senatul cere urmărirea penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi actual membru al Senatului Romāniei, pentru faptele care fac obiectul Dosarului nr. 50/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Parchetul de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Această hotărāre a fost adoptată īn şedinţa Senatului din 12 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 12 februarie 2015.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

ĪNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ĪN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 2

din 19 ianuarie 2015

 

Dosar nr. 8/2014

 

Iulia Cristina Tarcea - vicepreşedintele Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele completului

Lavinia Curelea - preşedintele Secţiei I civile

Roxana Popa - preşedintele delegat al Secţiei a II-a civile

Ionel Barbă - preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal

Corina Michaela Jījīie - preşedintele Secţiei penale

Carmen Sīrbu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Gheorghiţa Luţac - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Iuliana Rīciu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, judecător-raportor

Dana Iarina Vartires - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Iuliana Măiereanu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Angelica Denisa Stănişor - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, judecător-raportor

Luiza Maria Păun - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Emanuel Albu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, judecător-raportor

Carmen Maria Ilie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Viorica Iancu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Gabriela Elena Bogasiu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Carmen Magdalena Frumuşelu - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Liliana Vişan - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Veronica Năstasie - judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Elena Floarea - judecător la Secţia I civilă

Mihaela Tăbārcă - judecător la Secţia I civilă

Mărioara Isailă - judecător la Secţia a II-a civilă

Marian Budă - judecător la Secţia a II-a civilă

Luciana Mera - judecător la Secţia penală

Ioana Alina Ilie - judecător la Secţia penală

 

Completul competent să judece recursul īn interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 8/2014 este legal constituit conform dispoziţiilor art. 516 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură civilă) şi ale art. 271 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa este prezidată de doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, vicepreşedintele Īnaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna procuror-şef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

La şedinţa de judecată participă domnul magistratul-asistent-şef Bogdan Georgescu.

Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul īn interesul legii a luat īn examinare recursul īn interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru īn cazul plāngerii īmpotriva hotărārilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor īn aplicarea art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea ir. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

După prezentarea referatului cauzei de către magistratul-asistent, preşedintele completului acordă cuvāntul reprezentantului procurorului general.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie pune concluzii de admitere a recursului īn interesul legii şi pronunţarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, expunānd argumentele cuprinse īn punctul de vedere depus la dosar.

Preşedintele completului, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, constatānd că nu sunt īntrebări de formulat din partea membrilor completului, declară dezbaterile īnchise, iar completul de judecată rămāne īn pronunţare asupra recursului īn interesul legii.

ĪNALTA CURTE,

deliberānd asupra recursului īn interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Prin recursul īn interesul legii formulat Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj se arată că nu există un punct de vedere unitar īn practica judiciară cu referire la stabilirea taxei judiciare de timbru īn cazul plāngerii formulate īmpotriva hotărārilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor īn aplicarea art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare, īn cuprinsul prezentului decizii, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006).

2. Examenul jurisprudenţial

Prin recursul īn interesul legii se arată că, īn practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor menţionate la pct. 1, fiind ataşate hotărāri judecătoreşti definitive, īn sensul art. 515 din Codul de procedură civilă.

3. Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti

3.1. Īntr-o orientare jurisprudenţială, instanţele au interpretat dispoziţiile art. 2851 raportate la prevederile art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 īn sensul că plāngerea este supusă taxei judiciare īn sumă fixă de 2 lei, respectiv de 4 lei.

Īn acest sens, instanţele au reţinut că art. 2851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 este o normă incompletă, deoarece face trimitere la un alt text de lege cu ajutorul căruia poate fi interpretată şi aplicată, respectiv la art. 28717 din ordonanţa de urgenţă, text introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri īn domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, aprobată prin Legea nr. 346/2013, īn cuprinsul secţiunii a 9-a - “Soluţionarea litigiilor īn instanţ㔠a capitolului IX - “Soluţionarea contestaţiilor” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Plāngerea a fost calificată ca o cale de atac specifică materiei achiziţiilor publice şi, avānd ca obiect decizia adoptată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor īn soluţionarea contestaţiei formulate īmpotriva unui act administrativ, nu are legătură nemijlocită cu un contract deja īncheiat ori cu repararea prejudiciului cauzat.

Īn raport cu prevederile art. 255 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, contestaţia administrativă de competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi, ulterior, plāngerea īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliu se situează, de regulă, īn faza precontractuală şi nu īn etapa ulterioară īncheierii contractului de achiziţie publică.

Din această perspectivă, s-a considerat că dispoziţiile art. 2851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 fac trimitere la suma de 4 lei prevăzută expres la art. 28717 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, deoarece acest text vizează ipoteza căreia i se circumscrie plāngerea, ca cerere neevaluabilă īn bani.

Unele nuanţări ale acestei opinii pornesc de la aplicarea directă a dispoziţiilor art. 16 lit. a) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, dar care se referă la stabilirea taxei judiciare de timbru pentru contenciosul administrativ de drept comun, aşa cum rezultă şi din prevederile art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care fac trimitere la reglementarea de drept comun īn materia taxelor judiciare de timbru.

3.2. Īntr-o altă orientare jurisprudenţială, instanţele au apreciat că plāngerea este supusă taxei judiciare de timbru la valoare, conform art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Īn acest sens, s-a argumentat că art. 2851 face trimitere la sumele prevăzute de art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, fiind aplicabile dispoziţiile primului alineat al acestui ultim articol referitoare la anumite sume de bani.

Pe de altă parte, s-a apreciat că stabilirea taxei judiciare de timbru se face īn funcţie de valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale capitolului II - “Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică”, secţiunea a 2-a - “Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie public㔠din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, indicator utilizat de altfel şi pentru aplicarea altor instituţii aferente procedurii de achiziţii publice (spre exemplu, art. 2562 pentru calculul termenului de introducere a contestaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor).

Totodată, s-a considerat că stabilirea taxelor judiciare de timbru la valoare se impune şi din perspectiva aspectelor cuprinse īn Nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin care a fost introdus art. 2851.

Īn acelaşi sens, s-a apreciat că stabilirea taxei judiciare de timbru la valoare rezultă şi din interpretarea gramaticală a prevederilor art. 2851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care conţine o normă de trimitere la “sumele” prevăzute la art. 28717 din ordonanţa de urgenţă.

De asemenea, īn considerarea principiului potrivit căruia īn situaţii identice se impun soluţii identice, a fost invocat argumentul referitor la egalitatea de tratament īntre persoanele care aleg calea contestaţiei la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi cele care aleg calea procedurii contencioase īn faţa tribunalului.

Astfel, contestaţia īn faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este scutită de taxă judiciară de timbru, dar plāngerea este supusă taxei la valoare, după cum, dacă se renunţă la calea contestaţiei şi se utilizează procedura contencioasă īn faţa tribunalului, taxarea se face tot la valoare, īn funcţie de reperele prevăzute de art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

4. Opinia Colegiului de conducere al Curţii de Apel Cluj

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, īn calitate de titular al sesizării, nu şi-a exprimat opinia cu privire la problema de drept care formează obiectul recursului īn interesul legii.

5. Opinia procurorului general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Īnalta Curte de Casaţie şi Justiţie a formulat punct de vedere, īn cuprinsul căruia a opinat īn sensul că prima orientare jurisprudenţială este īn litera şi spiritul legii.

6. Raportul asupra recursului īn interesul legii

Prin raportul asupra recursului īn interesul legii, īntocmit de judecătorii-raportori, este propusă soluţia de admitere a recursului īn interesul legii şi pronunţarea unei decizii īn sensul că, īn interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, plāngerea formulată īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma prevăzută la art. 28717 alin. (2) din actul normativ menţionat.

7. Īnalta Curte

Īn raport cu sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, Īnalta Curte constată că sunt īndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 515 din Codul de procedură civilă, īn sensul că problema de drept ce formează obiectul judecăţii a fost soluţionată īn mod diferit prin hotărārile judecătoreşti definitive anexate sesizării.

Dispoziţiile legale ce formează obiectul recursului īn interesul legii sunt următoarele:

- art. 2851 şi art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006:

“Art. 2851. - Plāngerea formulată īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28717

“Art. 28717. - (1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, avānd ca obiect contractele care intră īn sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, īn funcţie de valoare, după cum urmează:

a) pānă la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;

b) īntre 40,001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei;

c) īntre 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei;

d) īntre 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei;

e) īntre 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei;

f) īntre 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei;

g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.

(2) Cererile neevaluabile īn bani se taxează cu 4 lei.

(3) Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămān aplicabile.”1

Din interpretarea dispoziţiilor citate, se constată că pot fi decelate următoarele elemente de raţionament juridic.

Rezultă cu evidenţă faptul că art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 reglementează două ipoteze diferite pentru determinarea taxelor judiciare de timbru datorate pentru cererile introduse, potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, şi anume:

- ipoteza cererilor evaluabile īn bani, reglementată de art. 28717 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, atunci cānd cererea fie vizează contracte (care intră īn sfera de aplicare a ordonanţei de urgenţă), fie are ca obiect repararea prejudiciului cauzat şi se taxează īn funcţie de valoare, conform criteriilor indicate la lit. a)-g) ale alineatului respectiv;

- ipoteza cererilor neevaluabile īn bani, reglementată de art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru care se datorează taxa judiciară de timbru īn cuantum fix de 4 lei.

Art. 2851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prevede expres că plāngerea formulată īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28717 din actul normativ menţionat.

Corecta interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2851 coroborate cu cele ale art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 presupune lămurirea caracterului evaluabil sau neevaluabil īn bani al plāngerii formulate, la instanţa judecătorească, īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Controlul administrativ-jurisdicţional realizat de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor vizează legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate īn procedura de achiziţie publică, pānă la atribuirea şi semnarea contractului de achiziţie publică.

Sub acest aspect, este de reţinut că, īn situaţia īn care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost sesizat cu o contestaţie, autoritatea contractantă are dreptul de a īncheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului, īn acest sens fiind prevederile art. 2563 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, conform cărora “Īn cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a īncheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, īn termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), dar nu īnainte de expirarea termenelor de aşteptare, inclusiv cānd aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 2877 alin. (1) şi la art. 28713 lit. a). Dacă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost atacată cu plāngere, dispoziţiile art. 2877 se aplică īn mod corespunzător.”

Alineatul (2) al articolului 28717 a fost modificat prin art. I pct. 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010.

Or, īn această etapă a procedurii de achiziţie publică, premergătoare īncheierii şi executării contractului de achiziţie publică, ne aflăm īn ipoteza reglementată de dispoziţiile art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 referitoare la cereri neevaluabile īn bani.

Īn această etapă, contestaţia adresată Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor vizează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică prevăzute de art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (licitaţia deschisă, licitaţia restrānsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte), care au caracter administrativ şi dau naştere unor raporturi juridice specifice īn cadrul cărora contestatorul invocă īncălcarea drepturilor şi intereselor sale legitime decurgānd din conduita autorităţii contractante. Este de remarcat faptul că, īn cadrul procedurilor de atribuire, īntre contestator şi autoritatea contractantă nu sunt stabilite raporturi contractuale, de natură a genera cereri īn baza şi īn executarea contractului, care să atragă obligaţia de plată a taxei la valoare īn sensul art. 28717 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Īn acelaşi sens, este de reţinut faptul că, īn cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de autoritatea contractantă īn sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), contractul de achiziţie publică ce urmează a fi īncheiat are doar o valoare estimată, care nu este corespunzătoare valorii finale consemnate īn contractul ce urmează a fi īncheiat după finalizarea procedurii de atribuire.

Per a contrario, un argument īn sensul celor expuse rezidă īn faptul că ipoteza reglementată de alin. (1) al art. 28717 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 - īn care taxa se calculează la valoare - are ca premisă necesară existenţa unui contract, deja īncheiat şi aflat īn derulare, iar ca premisă subsecventă eventuală, existenţa unui prejudiciu cauzat īn cursul executării contractului. Abia īn această etapă, caracterizată de existenţa unor raporturi juridice bilaterale născute şi derulate īn baza contractului de achiziţie publică, cererea introdusă la instanţa judecătorească vizează un contract de achiziţie publică sau repararea prejudiciului cauzat şi este evaluabilă īn bani, taxa urmānd a fi determinată īn funcţie de criteriile prevăzute de textul de lege menţionat.

Independent de aspectele arătate, se observă că, īn situaţia īn care, odată cu plāngerea īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, partea formulează şi capete de cerere vizānd contractele aflate īn sfera de aplicare a ordonanţei de urgenţă şi/sau repararea prejudiciului, īn aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu modificările şi completările ulterioare, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere, după cum acesta este sau nu evaluabil īn bani, respectiv: (i) o taxă fixă determinată potrivit art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru capătul de cerere avānd ca obiect plāngerea īmpotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; (ii) o taxă calculată la valoare, potrivit art. 28717 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 pentru capetele de cerere avānd ca obiect contractele aflate īn sfera de aplicare a ordonanţei şi/sau repararea prejudiciului cauzat.

Totodată, faţă de orientarea jurisprudenţială īn care s-a reţinut că, īn ipoteza prevăzută de art. 2851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, se datorează o taxă judiciară de timbru īn cuantum de 50 de lei, īn temeiul art. 16 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Īnalta Curte reţine că aceste ultime dispoziţii nu sunt aplicabile. Īn acest sens, este avut īn vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu cuprinde, īn sensul art. 67 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii de abrogare expresă a prevederilor art. 2851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, norme cu caracter special, derogatoriu de la dreptul comun īn materia taxelor judiciare de timbru, aplicabile cu prioritate īn virtutea principiului specialia generalibus derogant.

Pentru considerentele arătate, īn temeiul art. 517 cu referire la art. 514 din Codul de procedură civilă,

ĪNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Īn numele legii

DECIDE:

Admite recursul īn interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, şi īn consecinţă stabileşte că:

Īn interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, plāngerea formulată īmpotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma prevăzută la art. 28717 alin, (2).

Obligatorie, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată īn şedinţă publică, astăzi, 19 ianuarie 2015.

 

VICEPREŞEDINTELE ĪNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,

IULIA CRISTINA TARCEA

Magistrat-asistent-şef,

Bogdan Georgescu

 


1 Articolul 28717 a fost modificat prin art. I pct. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.