MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 958/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 958         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

992. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2015

 

999. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

375. - Decizie privind numirea domnului Mihai Ghyka în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 

376. - Decizie pentru numirea domnului Emanoil Radu Dascălu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

377. - Decizie privind numirea domnului Victor Dan Eugen Strambu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 

378. - Decizie privind numirea doamnei Sorana Baciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

379. - Decizie privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

380. – Decizie privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

381. - Decizie privind eliberarea doamnei Ionela Viorela Dobrică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

382. - Decizie privind eliberarea domnului Florin Silviu Hurduzeu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

383. - Decizie privind eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

384. - Decizie privind numirea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

385. - Decizie privind numirea doamnei Carmen Elian în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză

în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pe anul 2015, în sumă totală de 130 mii lei, pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”.

Art. 2. - Plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

 

PR1M-MIN1STRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015,

Nr. 992.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu clima greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenţă, precum şi cheltuielile privind asigurarea medicală, în cazul în care asistenţa medicală pentru aceste persoane nu este prevăzută de regulamentele europene sau de un acord bilateral în vigoare încheiat de România;”.

2. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Personalul Ministerului Afacerilor Interne care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă, cazare şi hrană care se stabilesc în raport cu nivelul acestora utilizat la data de 31 decembrie 2009, potrivit legislaţiei aplicabile forţelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, în lipsa acordării acestor drepturi de către aliaţii, partenerii sau organizaţiile internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunile şi operaţiile.

(2) în raport cu gradul de risc al misiunilor şi operaţiilor la care participă personalul Ministerului Afacerilor Interne, ministrul afacerilor interne poate aproba majorarea cu până la 100% a valorii diurnei stabilite potrivit alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 999.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihai Ghyka în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Ghyka se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 375.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Emanoil Radu Dascălu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Emanoil Radu Dascălu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 376.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Victor Dan Eugen Strambu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Victor Dan Eugen Strambu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015,

Nr. 377.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Sorana Baciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Sorana Baciu se numeşte În funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 378.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Corina Popescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 347/2015 privind numirea doamnei Georgeta Corina Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 decembrie 2015, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 379.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aristotel Marius Jude se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 346/2015 privind numirea domnului Aristotel Marius Jude în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 decembrie 2015, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 380.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Ionela Viorela Dobrică din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ionela Viorela Dobrică se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 381.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Florin Silviu Hurduzeu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Silviu Hurduzeu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 382.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Bebe-Viorel Ionică din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul 3ebe-Viorel Ionică se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 383.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Horaţiu Silviu Anghelescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Horaţiu Silviu Anghelescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 384.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Carmen Elian în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Carmen Elian se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 385.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.