MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 900/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 3 decembrie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-M1NISTRULUI

 

314. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului Ministru

 

315. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

316. - Decizie pentru eliberarea domnului Theodor-Mirel Palada din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

317. - Decizie privind eliberarea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

318. - Decizie privind numirea doamnei Erika Stanciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

319. - Decizie privind numirea domnului Viorel Traian Lascu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

320. - Decizie privind numirea doamnei Corina Lupu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.225. - Ordin al ministrului transporturilor privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

 

1.494/1.120. - Ordin al ministrului sănătăţii şi ai preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de caicul al acestora

 

5.780. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Oneşti

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

58. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere cererea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.904 din 2 decembrie 2015,

în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor-Viorel Meleşcanu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015,

Nr. 314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 

Având în vedere cererea formulată de domnul Marius Iulian Carabulea, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.893 din 2 decembrie 2015, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 315.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Theodor-Mirel Palada din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Theodor-Mirel Palada se eliberează din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 316.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Anne-Rose-Marie Jugănaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Anne-Rose-Marie Jugănaru se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 317.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Erika Stanciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Erika Stanciu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 318.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Viorel Traian Lasou în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Traian Lascu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 319.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Corina Lupu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Corina Lupu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006)

 

Având În vedere prevederile Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificată de România prin Legea nr. 214/2015,

în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţârilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Obiect

 

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului ordin este:

a) garantarea respectării efective de către România a obligaţiilor ce îi revin în calitate de stat de pavilion în ceea ce priveşte punerea în aplicare a părţilor relevante din Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), ratificată prin Legea nr. 214/2015; şi

b) asigurarea că fiecare navigator are dreptul la un loc de muncă în condiţii de siguranţă în conformitate cu standardele de siguranţă, condiţii echitabile de angajare, condiţii decente de muncă şi de trai la bordul navelor şi de protecţie â sănătăţii, la îngrijiri medicale, la măsuri de bunăstare, precum şi la alte forme de protecţie socială.

(2) Prevederile prezentului ordin nu aduc atingere Directivei Consiliului 2009/13/CE din 16 februarie 2009 de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenţia din 2006 privind munca în domeniul maritim şi de modificare a Directivei 1999/63/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2009, denumită în continuare acordul, Directivei 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 131 din 28 mai 2009, precum şi niciunui standard mai înalt al condiţiilor de viaţă şi de muncă pentru navigatori, stabilit în cadrul acestora.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 2. - În înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:

a) administraţie:

(i) Ministerul Transporturilor, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MT;

(ii) Autoritatea Navală Română, autoritatea centrală de specialitate din subordinea MT, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, căreia i se deleagă competenţele pentru respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumită în continuare ANR;

b) MLC 2006 - Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi Amendamentele din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014;

c) organizaţie recunoscută - o organizaţie recunoscută în sensul MLC 2006;

d) părţi relevante din MLC 2006 - părţile din MLC 2006 al căror conţinut este corespunzător dispoziţiilor din anexa la Directiva 2009/13/CE.

 

CAPITOLUL III

Mecanisme de aplicare MLC 2006

 

Art. 3. - (1) în scopul garantării navigatorilor de la bordul tuturor navelor care arborează pavilion român a existenţei şi menţinerii conformităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă cu cerinţele din părţile relevante din MLC 2006, ANR instituie mecanisme eficace şi adecvate de asigurare a aplicării şi de monitorizare, prin crearea unui sistem de inspecţii ale condiţiilor de muncă în domeniul maritim pentru aceste nave, după cum urmează:

a) toate navele cu un tonaj brut mai mic de 500 vor fi inspectate conform programului de inspecţii pentru certificare tehnică stabilit în legislaţia naţională, care să cuprindă cel puţin o inspecţie iniţială, o inspecţie de reînnoire şi inspecţii suplimentare, dacă este cazul. Rezultatele acestor inspecţii se consemnează în rapoarte de inspecţii;

b) toate navele cu tonaj brut mai mare sau egal cu 500 care efectuează voiajuri internaţionale vor fi inspectate şi certificate conform prevederilor relevante ale titlului 5 din MLC 2006;

c) toate navele vor fi monitorizate în vederea respectării prevederilor MLC 2006 prin verificări care vor consta în cel puţin o inspecţie pe an, indiferent de locaţia navei într-un port românesc sau străin.

(2) Pentru navele cu tonaj brut mai mic de 200 care nu efectuează voiajuri internaţionale, ANR poate să adapteze mecanismele de monitorizare, inclusiv inspecţiile, la condiţiile specifice acestui tip de nave, numai după consultarea cu organizaţiile armatorilor şi ale navigatorilor interesate, în conformitate cu prevederile art. II alin. 6 din MLC 2006.

(3) Măsurile luate conform prevederii de la alin. (2) se vor aproba prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) ANR stabileşte prin proceduri interne, obiective şi standarde clare privind administrarea sistemului de inspecţie, precum şi proceduri generale adecvate pentru evaluarea măsurii în care respectivele obiective şi standarde sunt atinse.

(5) Inspecţiile menţionate la alin. (1) şi (2) se efectuează de inspectori autorizaţi din cadrul ANR sau de organizaţii recunoscute.

(6) Fiecare navă care arborează pavilion român trebuie să deţină la bord un exemplar al acordului, care va fi pus la dispoziţia tuturor navigatorilor care muncesc la bordul navei de către proprietar/operator. Accesul poate fi furnizat pe suport hârtie sau electronic, prin mijloace adecvate.

 

CAPITOLUL IV

Cerinţe inspectori ANR

 

Art. 4. - (1) ANR trebuie să menţină un număr corespunzător de inspectori autorizaţi, competenţi, calificaţi şi cu mandatul, statutul şi independenţa necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecţia navelor conform art. 3 şi să verifice punerea în aplicare a părţilor relevante din MLC 2006.

(2) ANR stabileşte prin procedură internă un sistem de calificare şi de actualizare periodică a cunoştinţelor şi competenţelor inspectorilor menţionaţi la alin. (1).

(3) în cazul unei nave care nu respectă prevederile MLC 2006, inspectorii din cadrul ANR sunt împuterniciţi să ia măsurile legale necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, inclusiv interzicerea părăsirii portului de către navă până la realizarea acţiunilor necesare.

(4) Fiecare inspector trebuie să poarte asupra sa un document personal sub forma unui cârd de identitate, emis de ANR, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prin care i se conferă autoritatea legală pentru desfăşurarea activităţilor de inspecţie la bordul navelor care arborează pavilion român.

 

CAPITOLUL V

Organizaţii recunoscute

 

Art. 5. - (1) în scopul recunoaşterii, potrivit paragrafului 1 al Regulii 5.1.2 din MLC 2006, ANR stabileşte prin procedură internă criteriile de recunoaştere a acelor instituţii, organisme sau organizaţii care au capacitatea suficientă, competenţa şi independenţa pentru a efectua inspecţii.

(2) Autorizarea organizaţiilor recunoscute de a efectua inspecţii la bordul navelor care arborează pavilion român se face prin contract de mandat special încheiat între ANR şi organizaţia recunoscută.

(3) ANR poate autoriza organizaţii recunoscute, inclusiv pe cele dintr-un alt stat membru, dacă acesta este de acord, pentru efectuarea inspecţiilor la bordul navelor care arborează pavilion român.

(4) ANR stabileşte prin procedură internă criteriile de autorizare a organizaţiilor recunoscute şi de monitorizare a acestora în perioada autorizată, luând în considerare următoarele:

a) expertiza inspectorilor organizaţiei recunoscute în aspectele relevante ale MLC 2006, competenţa, calificarea, autoritatea şi mandatul, statutul şi independenţa necesare sau oportune, care să le permită să efectueze inspecţia navelor şi să verifice punerea corectă în aplicare a părţilor relevante din MLC 2006;

b) abilitatea de a păstra şi actualiza cunoştinţele şi competenţele personalului propriu;

c) structura, mărimea, experienţa şi capabilitatea organizaţiei, potrivite tipului şi gradului de autorizare.

(5) în cadrul procedurii menţionate la alin. (4), ANR urmăreşte să asigure caracterul adecvat al activităţilor desfăşurate de către organizaţiile recunoscute autorizate, prin menţionarea în autorizarea dată a legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale relevante aplicabile, a operaţiunilor autorizate şi modalităţilor de comunicare cu ANR în situaţii impuse.

(6) Orice autorizaţie acordată pentru realizarea de inspecţii conferă organizaţiei recunoscute cel puţin dreptul de a desfăşura inspecţii în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă ale navigatorilor şi de a solicita remedierea deficienţelor identificate în acest sens.

(7) În toate cazurile, ANR rămâne total răspunzătoare pentru operaţiunile de inspecţie a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru navigatorii de pe navele care arborează pavilion român.

(8) Prezentul articol nu aduce atingere prevederilor Directivei 2009/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 131 din 28 mai 2009.

Art. 6. - ANR pune la dispoziţia Biroului Internaţional al Muncii o listă a tuturor organizaţiilor recunoscute autorizate să acţioneze în numele său şi actualizează respectiva listă. Lista menţionează activităţile pe care organizaţiile recunoscute au fost autorizate să le îndeplinească.

 

CAPITOLUL VI

Plângeri la bord

 

Art. 7. - (1) Proprietarii/Operatorii navelor care arborează pavilion român vor avea la bordul navelor lor proceduri de gestionare a plângerilor care fac obiectul unei încălcări a prevederilor MLC 2006, prin care orice litigiu aflat la originea plângerii să fie rezolvat la bordul navei. În toate cazurile, navigatorii au dreptul să adreseze plângerea direct comandantului şi, dacă reclamantul consideră necesar, direct autorităţilor relevante,

(2) Navigatorii care se găsesc la bordul navei ce face obiectul unei încălcări a prevederilor MLC 2006, după respectarea procedurilor de gestionare a plângerilor la bordul navei, stabilite de MLC 2006, pot înainta plângere la ANR, fiind garantată asigurarea confidenţialităţii.

(3) Toţi navigatorii trebuie să primească la ambarcare un document care să descrie procedurile în vigoare de gestionare a plângerilor la bordul navei. Documentul trebuie să menţioneze în special datele de contact ale ANR, precum şi numele uneia sau mai multor persoane care se găsesc la bord şi care, cu titlu confidenţial, ar fi în măsură să-i consilieze într-un mod imparţial cu privire la plângerea lor şi să-i ajute în orice alt mod să pună în practică procedura de plângere care le este disponibilă la bord.

Art. 8. - (1) Dacă ANR primeşte o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată ori dacă obţine probe conform cărora o navă care arborează pavilion român nu respectă dispoziţiile părţilor relevante din MLC 2006 sau din care rezultă că există deficienţe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, ANR ia măsurile necesare pentru a investiga plângerea şi a se asigura că se acţionează pentru remedierea oricăror deficienţe constatate.

(2) Inspectorul însărcinat cu soluţionarea plângerilor sau care ia cunoştinţă despre acestea tratează drept confidenţială sursa oricărei reclamaţii sau plângeri privind existenţa unui pericol sau a unei deficienţe legate de condiţiile de viaţă şi de muncă ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor şi a normelor şi nu sesizează armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei asupra faptului că inspecţia a fost efectuată ca urmare a unei astfel de reclamaţii sau plângeri.

 

CAPITOLUL VII

Reţinerea unei nave care arborează pavilionul român

 

Art. 9. - În situaţia în care ANR este informată că o navă care arborează pavilionul român a fost reţinută de controlul statului portului - PSC, aceasta ia măsurile corespunzătoare pentru ca nava respectivă să respecte prevederile MLC 2006.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 10. - (1) După publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea l, MT va informa Comisia Europeană despre intrarea în vigoare a acestuia.

(2) MT va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilităţi ale statului de pavilion referitoare la respectarea şi asigurarea aplicării Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.

Art. 11. - MT şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2013/54/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind anumite responsabilităţi ale statului de pavilion referitoare la respectarea şi asigurarea aplicării Convenţiei din 2006 privind munca în domeniul maritim, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 329 din 10 decembrie 2013.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 noiembrie 2015.

Nr. 1.225.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.494 din 2 decembrie 2015

Nr. 1.120 din 27 noiembrie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. AGP 408/2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.153 din 27 noiembrie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şt completările ulterioare, şi al art. 17 alin, (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Până la data de 1 martie 2016, prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul de achiziţie al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale Natrii Iodidum (1311) reprezintă preţul de decontare al acestora de la nivelul unităţii sanitare.”

2. La anexa nr. 2, secţiunea P1 Programul naţional de boli transmisibile”, litera A) Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu

infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„145

W54044001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

ROCLARIN 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ANTIBIOTICE S. A.

ROMANIA

CUTIE X 2 BUST. AL/PVCX 10 COMPR. FILM.

P-RF

20

1,413500

1,849000”

 

            3. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile”, litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 439 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 440-444, cu următorul cuprins:

 

„440

W61240002

J01FA10

AZITHROMYCINUM

AZIBIOT 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/ AL X 6 COMPR. FILM.

PRF

6

2,435000

3,291666

441

W61631003

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/ AL X 7 COMPR. FILM.

PRF

7

1,381714

1,866857

442

W61706003

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/ AL X 7 COMPR. FILM.

PRF

7

2,866285

3,874285

443

W61707001

J01MA12

LEVOFLOXACINUM

LEVALOX 5 mg/ml

SOL PERF.

5 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU DOP DIN CAUCIUC BROMOBUTILIC ŞI CAPAC DIN AL A100 ML SOL. PERF.

PR

1

33,144000

43,356000

444

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM”

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL- PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

            4. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile”, litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţia 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„25

W54044001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

ROCLARIN

500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMAN IA

CUTIE X 2 BUST. AL/PVCX

10 COMPR. FILM.

P-RF

20

1,413500

1,849000”

 

            5. La anexa nr. 2, secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 336, 359-368 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„336

W42249001

L01XX32

BORTEZOMIBUM***

VELCADE 3,5 mg

PULB. PT. SOL INJ.

3,5 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

CUTIE X1FLAC.X 10 MLX 3,5 MG PULB. PT. SOL. INJ., INTRODUS ÎNTR-UN BLISTER TRANSPARENT

P-RF/R

1

3.087,800000

3.411,490000

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

W58725009

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA RANBAXY50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

RANBAXY (U.K.) LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1FLAC.PEID CU CAPAC PPX 28 COMPR. FILM.

P6L

28

1,359199

1,777999

360

W56707002

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA KABI 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BUST. PVC/ALX 28 (2X14) COMPR. FILM.

P6L

28

1,359199

1,777999

361

W58725001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA RANBAXY 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

RANBAXY (U.K.) LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST.PVC- PVDC/ALX 28 COMPR. FILM.

P6L

28

1,359199

1,777999

362

W56520001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ATB 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 3 BUST. PVC/AL X 10 COMPR. FILM.

PR

30

1,359199

1,777999

363

W61108001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

YONISTIB 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

NEOLAPHARMA

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BUST. PVC- PVDC/ALX14 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,359199

1,777999

364

W54851001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

CALUMID

COMPR. FILM.

50 mg

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BUST. AL/PVDC- PVC X15 COMPR. FILM.

P-6L

30

1,359199

1,777999

365

W10174001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

CASODEX 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ASTRAZENECA UK LTD.

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 2 BUST. TIP CALENDAR AL/PVCX 14 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,359199

1,777999

366

W58039001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ALVOGEN 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ALVOGEN ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BUST. PVC- PVDC/ALX14 COMPR. FILM

P6L

28

1,359199

1,777999

367

W55156001

L02BB03

BICALUTAMIDUM

YONISTIB 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ROMASTRU TRADING S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BUST. PVC- PVDC/ALX14 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,359199

1,777999

368

W53339003

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA SANDOZ50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMANIA

CUTIE CU BUST. PVC- PVDC/ALX 30 COMPR. FILM.

P-6L

30

1,359199

1,777999

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

W53245005

L02BG03

ANASTROZOLUM

ENZAMJDEX 1 mg

COMPR. FILM.

1 mg

LANNACHER HEILMITTEL GES. M.B.H.

AUSTRIA

CUTIE CU BUST. PVC-PE- PVDC/ALX30 COMPR. FILM.

PR

30

1,096666

1,434333”

 

            6. La anexa nr. 2, secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 482 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 483-488, cu următorul cuprins:

 

„483

W10508001

L01XX02

ASPARAGINAZUM

ASPARAGINASE 5000 MEDAC

LIOF. PT. SOL. INJ./PERF.

5000 ui

MEDAC

GESELLSCAFT FUR

KLINISCHE

SPEZIALPRAPARATE

GERMANIA

CUTIE X1 FLAC. DIN STICLĂ X 5000 UI LIOF. PT. SOL. INJJPERF.

S

1

297,550000

363,250000

484

W61918001

L01XX32

BQRTEZOMIBUM***

BORTEZOMIB GLENMARK 3,5 mg

PULB. PT.

SOL. INJ.

3,5 mg

GLENMARK

PHARMACEUTICALS

S.R.O.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE ŢIPI CU CAPACITATE DE 10 ML

PR

1

2.573,170000

2.842,910000

485

W56123004

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD

HEALTHCARE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PE-

PVDC/ALX30 COMPR. FILM.

P-6L

30

1,132666

1,481666

486

W56123006

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD

HEALTHCARE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC-PE- PVDC/ALX 84 COMPR. FILM.

P-6L

84

1,359199

1,777999

487

W56123003

L02BB03

BICALUTAMIDUM

BICALUTAMIDA ACCORD 50 mg

COMPR. FILM.

50 mg

ACCORD

HEALTHCARE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVG-PE- PVDC/ALX 28 COMPR. FILM.

P-6L

28

1,133214

1,482142

488

W61792001

M05BA08

ACIDUM

ZOLEDRONICUM**

ACID

ZOLEDRONIC ACCORD 4 mg/5 ml

CONC. PT. SOL PERF.

4 mg/5 ml

ACCORD

HEALTHCARE LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. CU CAPACITATEA DE 5 ML DINCOPOLIMER CICLOOLEFINIC TRANSPARENT

PRF

1

87,516000

106,839000”

 

7. La anexa nr. 2, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză”, poziţia 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„17

W54044001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

ROCLARIN

500 mg

COMPR. FILM.

500 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BUST. AL/PVCX

10 COMPR. FILM.

P-RF

20

1,413500

1,849000”

 

8. La anexa nr. 2, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză”, după poziţia 31 se introduce o nouă poziţie, poziţia 32, cu următorul cuprins:

 

„32

W59802002

A09AA02

PANCREATINUM**

KREON 40000

CAPS.

GASTROREZ.

400 mg

ABBOTT

LABORATORIES GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN PEID

CU 50 CAPS. GASTROREZ.

P6L

50

1,684200

2,129600”

 

9. La anexa nr. 2, secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţiile 48 şi 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„48

W52559002

M05BB03

COMBINAŢII (ACIDUM

ALENDRONICUM+

COLECALCIFEROLUM)**

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

MERCK SHARP & DOHME

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 4 COMPR.

(1 PLIANT CU BUST. AL/ALX

4 COMPR.)

P-6L

4

6,483000

8,763000

49

W52559001

M05BB03

COMBINAŢII (ACIDUM

ALENDRONICUM+

COLECALCIFEROLUM)**

FOSAVANCE 70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

MERCK SHARP & DOHME

MAREA

BRITANIE

CUTIE X 2 COMPR.

(1 PLIANT CU BUST. AL/ALX

2 COMPR.)

P-6L

2

6,483000

8,763000”

 

10. La anexa nr. 2, secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine. Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, după poziţia 49 se introduce o nouă poziţie, poziţia 50, cu următorul cuprins:

 

„50

W62143003

M05BB03

COMBINAŢII (ACIDUM

ALENDRONICUM+

COLECALCIFEROLUM)**

DA-BONE

70 mg/5600 UI

COMPR.

70 mg/5600 UI

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. OPA- AL-

PVC/AL X4 COMPR.,

AMBALAJ TIP CALENDAR

P6L

4

5,402500

7,302500”

 

11. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţia 9 se abrogă.

12. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 279 se introduce o nouă poziţie, poziţia 280, cu următorul cuprins:

 

„280

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT

450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL-

PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

13. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.2. „Transplant de cord”, după poziţia 113 se introduce o nouă poziţie, poziţia 114, cu următorul cuprins:

 

„114

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT

450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGENIPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL- PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000

 

14. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţia 3 se abrogă.

15. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 90 se introduce o nouă poziţie, poziţia 91, cu următorul cuprins:

 

„91

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM*

ALVANOCYT

450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL-

PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

16. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţia 3 se abrogă.

17. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, după poziţia 186 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 187-189, cu următorul cuprins:

 

„187

W42954002

H01CB02

OCTREOTIDUM**

SANDOSTATIN LAR10 mg

PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ.

10 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE X1FLAC. PULBERE +

1 SERINGĂ PREUMPLUTĂX

2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON+1 AC

PR

1

1.336,810000

1.495,280000

188

W42955002

H01CB02

OCTREOTIDUM**

SANDOSTATIN LAR 20 mg

PULB.+SOLV PT. SOL INJ.

20 mg

NOVARTIS PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE X1FLAC. PULBERE +

1 SERINGĂ PREUMPLUTĂX

2 ML SOLVENT + ADAPTOR PT. FLACON+1 AC

PR

1

2.643,630000

2.919,710000

189

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL- PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

18. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, după poziţia 14 se introduce o nouă poziţie, poziţia 15, cu următorul cuprins:

 

„15

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT

450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO

S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL-

PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

19. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 142 se introduce o nouă poziţie, poziţia 143, cu următorul cuprins:

 

„143

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT

450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL-

PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

20. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, poziţia 3 se abrogă.

21. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi”, după poziţia 131 se introduce o nouă poziţie, poziţia 132, cu următorul cuprins:

 

„132

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM*

ALVANOCYT

450 mg

COMPR. FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO

S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA- AL-

PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

49,306500

54,380000”

 

22. La anexa nr. 2, secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, după poziţia 82 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile 83-93, cu următorul cuprins:

 

„83

W13989004

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 2,3% GLUCOZA,

1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATEX 2500 MLSOL.PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE”)

S

4

20,800000

26,300000

84

W13989003

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 2,3% GLUCOZA,

1,75 mmol/1 calciu

SOL DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATEX 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE”)

S

4

20,277500

25,640000

85

W53456003

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA2

SOL DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL PT DIALIZĂ PERITONEALĂ-SIST. SLEEPSAFE

S

2

20,715000

27,095000

86

W53457003

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA3

SOL. DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL PT DIALIZĂ PERITONEALĂ-SIST. SLEEP SAFE

S

2

20,715000

27,095000

87

W53458003

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA4

SOL. DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 2 PUNGI X 5000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ-SISTEM SLEEP-SAFE

S

2

20,715000

27,095000

88

W13998003

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 4,25% GLUCOZA,

1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BICOMPARTIMENTATE CONŢINÂND CÂTE 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE”)

S

4

20,610000

26,060000

69

W53458002

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA4

SOL DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI DIN PVC X 2000 MLSOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ-SISTEM STAY SAFE

S

4

16,460000

20,812500

90

W13997003

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 1,5% GLUCOZA,

1,75 mmol/l calciu

SOL DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BIOCOMPARTIMENTATE X 2000 ML SOL.PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE”)

S

4

20,087500

25,397500

91

W13997004

B05DB

COMBINAŢII

BALANCE 1,5% GLUCOZA,

1,75 mmol/l calciu

SOL. DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI BIOCOMPARTIMENTATE X 2500 ML SOL.PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ („STAY SAFE”)

S

4

20,610000

26,060000

92

W53456002

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA2

SOL. DIAL. PERII

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ-SISTEM STAYSAFE

S

4

14,837500

18,760000

93

W53457002

B05DB

COMBINAŢII

CAPD/DPCA3

SOL. DIAL. PERU.

Fără concentraţie

FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH

GERMANIA

CUTIE X 4 PUNGI X 2000 ML SOL. PT. DIALIZĂ PERITONEALĂ-SISTEM STAY SAFE

S

4

16,795000

21,235000”

 

23. La anexa nr. 2, secţiunea P11 „Programul naţional de sănătate mintală”, Subprogramul tratamentul toxicodependenţelor, după poziţia 6 se introduc două noi poziţii, poziţiile 7 şi 8, cu următorul cuprins:

 

„7

W60166003

N07BC02

METHADONUM

MISY010 mg/ml

CONC. PT. SOL. ORALĂ

10 mg/ml

INN-FARM D.O.O.

SLOVENIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPAC DIN PP 28 CU SIGILIU DIN PEA1000MLCONC.PT. SOL. ORALĂ

PS

1

320,120000

387,080000

8

W60166004

N07BC02

METHADONUM

MISY010 mg/ml

CONC. PT. SOL. ORALĂ

10 mg/ml

INN-FARM D.O.O.

SLOVENIA

CUTIE CU 1FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ CU CAPAC DIN PP 28 PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PT. COPII.A 1000 MLCONC.PT. SOL ORALĂ

PS

1

320,120000

387,080000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna decembrie 2015.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Patrieru-Andrei Achimaş-Cadariu

Leana Stoea

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind schimbarea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Carol Davila” din municipiul Oneşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 6/2015, privind monitorizarea pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 22 iunie-21 august 2015, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Oneşti, acreditata prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.756/2012, va funcţiona în sediul din municipiul Oneşti, bd. Oituz nr. 12, judeţul Bacău.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Oneşti îşi păstrează statutul de unitate de învăţământ acreditată, înscrisă în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate.

Art. 3. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Asociaţia „Societatea Doamnelor” din municipiul Oneşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Oneşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gabriel Liviu Ispas,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 noiembrie 2015.

Nr. 5.780.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România

În temeiul:

- prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 23 noiembrie 2015, hotărăşte:

Art. I. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor profesiei de auditor financiar din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 10 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Congresul profesiei de auditor financiar din România se organizează de către Camera Auditorilor Financiari din România la un interval de 2 ani, de regulă, odată cu organizarea Zilei Naţionale a Auditorului Financiar din România.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2015.

Nr. 58.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.