MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 689/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

773. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale .Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

774. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

790. - Hotărâre pentru abrogarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            30. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dotări SUA începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 773.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice ; centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională .Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în bazai Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 


Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

1

63949

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în bazinul hidrografic Someş

nr. foraje =101

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; -; -;

nr.: -; DA Someş

70.255

2

63950

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în bazinul hidrografic Someş

nr. foraje = 1

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; -; -;

nr.: -; DA Someş

132

3

63968

8.16.07

Amenajare complexă Craidorolţ-Vârşolţ

lung. dig. =44,9 km,

h = 2-2,5 m,

L. reg. = 24,2 km,

L. cons. = 1,057 km

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

comuna Vârşolţ; -; nr.: -;

DAST

11.488.597

4

64011

8.16.07

Supraînălţare dig Someş

H = 4m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Ghirolt; -; nr.: -;

9.781.647

5

64019

8.17.02

Acumulare Colibiţa

vol. total = 100,74 mil. mc, vol. de atenuare = 25,6 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Bistriţa Bârgăului; -;

nr.: -; Bistriţa-Năsăud

263.276.634

6

64020

8.17.03

Baraj Someş Mic Mănăştur

vol. = 0,02 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca; -; nr.: -;

Cluj

2.711.065

7

64021

8.17.02

Acumulare Gilău

vol. total = 3,914 mil. mc, vol. de atenuare = 1,2 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca; -; nr.: -;

DAJ

26.309.379

8

64022

8.17.02

Acumulare Sălăţig

vol. = 3,4 mii, mc, vol. de atenuare * 3,040 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

comuna Sălăţig; -; nr.: -;

Sălăţig

2.694.246

9

64023

8.17.03

Baraj Cuceu

vol. total = vol. aten. = 0,65 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; localitatea Cuceu; -;

nr.: -; DAST

6.714.998

10

64024

8.17.02

Acumulare Vârşolţ

vol. = 39,86 mil. mc, vol. de atenuare = 23,33 mil. mc

Ţara: România; judeţul. Sălaj;

comuna Vârşolţ; -; nr.: -;

Sălaj

92065.916

11

64025

8.17.02

Baraj de priză Berdu

vol. =0,14 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare; -; nr.: -; DAJ

16985.197

12

64026

8.17.02

Baraj Strâmtori

vol. = 16,563 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare; -: nr.: -; DAJ

45.716.585

13

64027

8.17.02

Acumulare Călineşti

vol. t = 20,61 mil. mc

Tara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Călineşti-Oaş; -;

nr.: -; Satu Mare

7.460.214

14

64028

8.17.03

Pol cier Moftin

vol. = 6,8 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Ghilvaci; -; nr.: -;

Satu Mare

4,648.848

15

64029

8.17.02

Acumulare Cruscior

vol. t = 1,13 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Crucişor; -; nr.: -;

Satu Mare

1.983.642

16

64030

8.17.02

Acumulare Borleşti

vol. t= 1,7 mil. mc

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Borleşti; -; nr.: -;

Satu Mare

1.644.244

17

64310

8.17.03

Baraj Runcu

Linie electrică, LEA 20 KW 2 buc.

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; -; -;

nr.: -; Runcu

711.573

18

64322

8.16.07

Dig râul Şieu la Şieu Odorhei

h = 1,74 m,l =2,9 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Şieu-Odorhei; -;

nr.: -; Bistriţa-Năsăud

95.402


1

2

3

4

5

6

7

19

64323

8.16.07

Dig râul Someş la Cetan

l = 3,8 km, h = 0,7 m

Ţara: România;

judeţul: Cluj; satul Cetan; -; nr.: -; Cluj

Ţara: România;

3.174.624

20

64325

8.16.07

Dig mal stâng râul Dobric la Răzoare

l = 6,68km,h = 1)2m

judeţul: Maramureş;

satul Răzoare; -; nr.: -;

Maramureş

Ţara: România;

677.605

21

64326

8.16.07

Dig Someş aval frontieră

l = 12,3 km, h = 4m

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare; -; nr.: -;

Satu Mare

6.526.984

22

64484

8.16.08

borne cadastrale bazin Someş DA Someş-Tisa

borne din beton

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud; -;-;

nr.: -; Bistriţa-Năsăud

417.792

23

64486

8.16.08

borne cadastrale bazin Someş DA Someş-Tisa

borne din beton

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -; Sălaj

225.022

24

64487

8.16.08

borne cadastrale bazin Someş DA Someş-Tisa

borne din beton

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; -; -;

nr.: -; Maramureş

75.192

25

64488

8.16.08

borne cadastrale bazin Someş DA Someş-Tisa

borne din beton

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; -; -;

nr.: -; Satu Mare

25.482

26

64489

8.16.08

borne cadastrale bazin Someş DA Someş-Tisa

borne din beton

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; -; -;

nr.: -; Maramureş

131.552

27

64490

8.16.08

borne cadastrale bazin Someş DA Someş-Tisa

borne din beton

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; -; -;

nr.: -; Satu Mare

14.963

28

64491

8.28.02

staţii hidrometrice DA Someş-Tisa

69 staţii hidrometrice

Ţara: România;

judeţul: -; -;

-; nr.: -;

1.747.769

29

64492

8.28.02

staţii hidrometrice DA Someş-Tisa

Bazin hidrografic Tisa 26 staţii hidrometrice

Ţara: România;

judeţul: -; -;

-; nr.: -;

2.750.875

30

64590

8.03.09

regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

lungime curs de apă regularizat = 166,186 km

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud; - ; -;

nr.: -; DAST

54.688.777

31

64591

8.03.09

regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

lungime curs de apă regularizat = 48,28 km

Ţara: România;

judeţul: Cluj; -; -;

nr.:-; DAST

134.958.657

32

64592

8.03.09

regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

lungime curs de apă regularizat = 119,045 km

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; -; -;

nr.: -; DAST

84.020.330

33

64593

8.03.09

regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

lungime curs de apă regularizat . 112,587 km

 

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; - ; -;

nr.: -; DAST

191.148.366

34

64594

8.03.09

regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa

lungime curs de apă regularizat = 209,096 km

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; -; -;

nr.:-; DAST

100.100.537

35

64855

8.28.01

Canton Sălsig

P + 1, clădire din cărămidă

cu şarpantă. St = 1.227 mp,

Sc = 101 mp, Sd = 272mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Sălsig; -; nr.: -; nr. 88

117.465

36

64856

8.28.01

Canton Cătălina

Clădire cărămidă cu şarpantă,

St = 1.149 mp, Sc = 99 mp, Sd = 326 mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

satul Cătălina; -; nr.: -; Maramureş

84.456

37

64860

8.28.01

Canton Berveni

Clădire din cărămidă,

St = 1.956 mp, Sc = 123 mp, Sd = 157 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Berveni; -; nr.: -; Satu Mare

29.713

38

64861

8.28.01

Canton Călineşti

Clădire din cărămidă,

St = 600 mp, Sc = 78 mp, Sd = 18 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Călineşti-Oaş; -; nr.: -; Satu Mare

43.883

39

64862

8.28.01

Canton Corod

Clădire din cărămidă,

St = 6.212 mp, Sc = 124 mp, Sd = 200 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Corod; -; nr.: -; Satu Mare

43.861


1

2

3

4

5

6

7

40

64866

8.28.01

Canton Hrip

Clădire din cărămidă,

St = 2.394 mp, Sc = 74 mp, Sd = 207 mp

Tara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Hrip; -; nr.: -; Satu Mare

16.876

41

64867

8.28.01

Canton Călineşti II

Clădire din cărămidă,

St = 5.181 mp, Sc = 81 mp, Sd = 565 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Căli naşti-Oaş; -;

nr.: -; Satu Mare

87.248

42

64873

8.28.01

Canton Supuru de Jos

Clădire din cărămidă, P + 1,

St = 1.995 mp. Sc = 101 mp, Sd = 318 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Supuru de Jos; -; nr.: -; Satu Mare

302.072

43

64874

 

Canton Turulung

Clădire din cărămidă,

St = 2.216 mp, Sc = 87 mp, Sd = 175 mp

judeţul: Satu Mare;

comuna Turulung; -; nr.: -; Satu Mare

31.490

44

64875

8.28.01

Canton Vetiş

Clădire din cărămidă,

St = 5.378 mp, Sc = 84 mp,

Sd = 127rnp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Vetiş; -; nr.: -; Satu Mare

17.092

45

64876

8.28.01

Canton Viile Satu Mare

Clădire din cărămidă,

St = 4.337 mp, Sc = 95 mp, Sd = 118m

Ţara; România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Viile Satu Mare; -; nr.: -; Satu Mare

46.992

46

64877

8.28.01

Canton Căpleni Interior

Clădire din cărămidă

St = 3.918 mp, Sc = 84 mp, Sd = 259 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Căpleni; -; nr.: -; Satu Mare

44.274

47

64878

8.28.01

Canton Călineşti III

Clădire din cărămidă,

St =370 mp, Sc = 48 mp, Sd = 48 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Călineşti-Oaş; -; nr.: -; DAST

43 636

48

64880

82801

Canton sistem Satu Mare

P+1 cărămidă,

St = 5.254 mp, Sc = 97 mp, Sd = 344 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare; str. Diana; nr.: 44

418.888

49

64888

8.03.12

Pod beton Cătălina

 

Tara: România;

judeţul: Maramureş;

satul Cătălina; -; nr.: -;

1.027.565

50

102461

8.16.07

Dig râu Bistriţa amonte

Bistriţa

h = 1.54 m, 1=1,41 km

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa; -; nr.: -;

187.113

51

102465

8.16.07

Dig v. Măgheruş la Şieu Măgheruş

l = 0,65 km, h = 1,09 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Şieu-Măgheruş; -; nr.: -;

72.613

52

102466

8.16.07

Dig râu Şieu la Areal ia

l = 2,35 km, h = 1,35m

Tara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

satul Arcalia;-; nr.:-;

331.419

53

102469

8.16.07

Dig râu Someş la Nimigea de Sus

l = 1,4 km, h - 1,45 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

satul Nimigea de Sus; -; nr.: -;

262.248

54

102483

8.16.07

Dig râu Someş la Beclean

Dig râu Someş-Meleş - zona industrială Beclean

l = 6,1 km. h = 2.86m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean; -; nr.: -;

2.951.458

55

102484

8.16.07

 

 

1= 1,5 km, h= 2,01 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean; -; nr.: -;

737.545

56

 102487

8.16.07

Dig râu Meleş la Beclean

l = 2,43 km, h = 1,76m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean; -; nr.: -;

1.223.935

57

102491

8.16.07

Dig râu Bistriţa aval Bistriţa

l = 1,45 km, h = 0,95 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa; -; nr.: -;

147.877


1

2

3

4

5

6

7

58

102494

8.16.07

Dig râu Someş la Feldru

l = 0,1 km, h= 1,5 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

comuna Feldru; -; nr.: -;

25.733

59

102499

8.16.07

Dig râu Someş la Vad

l = 2,2km, h=1,5m

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

comuna Vad; -; nr.: -;

1.284.346

60

102502

8.16.07

Dig mal stâng v. Ocna la Dej

l = 2 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Dej; -; nr.: -;

2.050.380

61

102505

8.16.07

Dig mal drept râu Someş Mic la Gherla

l = 5,8 km, h = 3 m

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Gherla; -; nr.: -;

3.419.648

62

102507

8.16.07

Dig mal stâng râu Fizeş la Gherla

l = 2,4 km, h = 2,5-3 m

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Gherla; -; nr.: -;

1.164.748

63

102510

8.16.07

Dig râu Someş la Dej

l = 1,7 km, h = 2,5-3,5 m

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Dej; -; nr.: -;

6.545.357

64

102514

8.16.07

Amenajare râu Someş şi afluenţi la Jibou

L dig = 6,3 km, h dig = 2-2,5 m,

l reg. = 6,4 km

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

oraşul Jibou; -; nr.: -;

11.404.000

65

102518

8.16.07

Dig râu Iza la Năneşti-Onceşti

l = 0,3km, h = 1,7 m

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

satul Năneşti; -; nr.: -;

1.291.529

66

102525

8.16.07

Dig mal drept râu Someş la Mărtineşti

l = 3,234 km, h = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Mărtineşti; -; nr.: -;

3.484.757

67

102527

8.16.07

Dig mal drept râu Someş, Berindan-Mărtineşti

l = 4,025 km, h = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Berindan; -; nr.: -;

800.835

68

102529

8.16.07

Dig mal drept râu Someş, Berindan-Culciu

l = 5,36 km, h = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Berindan; -; nr.: -;

1.108.235

69

102531

8.16.07

Dig mal drept râu Someş Aluniş-Potău

L dig = 19,1 km, h = 3,5 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Potău; -; nr.: -;

3.330.975

70

102535

8.16.07

Dig mal stâng râu Someş aval frontieră - Satu Mare

l = 0 km, h = 4 m, supraînălţare dig poz. MF102542

Ţara: România;

judeţul; Satu Mare; satul Oar;

-;nr.: -; DAS

5.834.969

71

102536

8.16.07

Dig mal stâng râu Someş la Satu Mare

l = 0 km, h = 4 m,

supraînălţare dig poz. MF-10542 parţial

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare; -; nr.: -; DA Someş

3.058.260

72

102537

8.16.07

Dig mal stâng râu Someş aval Homorod-Ambud

l = 5,735 km, h = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare; -; nr.: -;

3.803.821

73

102538

8.1607

Dig mal stâng râu Someş Apateu-Homorod-Petin

l = 4,023 km, h=4m

Ţara: România;

judeţul; Satu Mare;

satul Apateu; -; nr.: -;

774,364

74

102539

8.16.07

Dig mal stâng râu Someş Cărăşeu-Apateu

l = 9,81 km, h = 4m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Cărăşei; -; nr.: -;

3.875.067

75

102540

8.16.07

Dig mal stâng râu Someş la Cărăşeu

l = 2,49 km, h = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Cărăşeu; -; nr.: -;

618.327

76

102543 102545

8.16.07

Dig mal drept canal Homorod

 

l = 19,4 km, h = 3m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Ardud;

2.041.658

77

 

 

8.16.07

Dig mal stâng canal Cuciu Livada

 

l = 4,9 km, h = 4 m

 

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

oraşul Livada; -; nr.: -;

1.733.471

78

102549

8.16.07

Dig mal drept Crasna Ghilvaci confluenţă râu Maria

l = 16,65 km, h = 2,5 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Craidorolţ; -; nr.: -;

149.664

79

102554

8.16.07

Dig mal drept râu Tur frontieră-Turulung

Lung. = 16 km, H = 2m; supraînălţare poz. MF102553

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turulung; -; nr.: -; - DAST

1.762.767


1

2

3

4

5

6

7

80

102555

8.16.07

Dig mal drept râu Tur Turulung -Călineşti

l = 15,95km, h = 3m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Călineşti-Oaş; -;

nr.: -;

3.070.167

81

102557

8.16.07

Dig vechi mal stâng râu Tur frontieră-Turulung

l = 25,09 km, h = 3 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turulung; -; nr.: -;

3.667.472

82

102558

8.16.07

Dig mal stâng Tur între frontieră şi Turulung

h = 3m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turulung; -; nr.: -;

700.201

83

102560

8.16.07

Dig mal stâng Turulung-Călineşti

l = 11,5km,h = 3m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; satul Coca;

-; nr.: -;

1.312.156

84

102563

8.16.07

Dig mal stâng Taina Mare Turulung-Vama

l = 14,8 km, h = 2,5m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Păşunea Mare; -; nr.: -;

1.890.375

85

102564

8.16.07

Dig mal drept Taina Mare Tur-Vama

l = 17,4 km, h = 2,5 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Vama; -; nr.: -;

2.197.164

86

102565

8.16.07

Dig mal drept Turţ confl. Tur

l = 7,9 km, h = 2,3m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turulung; -; nr.: -;

479.297

87

102566

8.16.07

Dig mal stâng Turt confl. Tur

l = 11,8 km, h = 2,3 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turulung; -; nr.: -; DA Someş

1.615.996

88

102569

8.16.07

Dig mal drept Hodos

l = 3,435 km, h = 1,9 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turţ;-;nr.:-; DAST

491.589

89

102571

8.16.07

Dig mal stâng Hodos

l = 0km, h = 1,9 m, supraînălţare poz. MF 102570

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Turţ; -; nr.: -; DAST

194.914

90

102575

8.16.07

Dig mal drept Tur superior Călineşti-Negreşti

l = 4,6 km, h= 1,7 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

localitatea Tur; -; nr.: -;

558.834

91

102579

8.16.07

Dig mal stâng Tur superior Călineşti-Negreşti

l = 3,98 km, h = 1,7m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

localitatea Tur; -; nr.: -;

445.882

92

102580

8.16.07

Dig mal stâng Şugatag la Gherţa Mare

l = 1,4km,h = 2m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Gherţa Mare; -; nr.: -;

157.124

93

102583

8.16.07

Dig mal drept Şugatag la Gherţa Mare

l = 3,3 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul; Satu Mare;

satul Gherţa Mare; -; nr.: -;

379.995

94

102585

8.16.07

Dig mal drept Valea Rea confl, Lechincioara

l = 5,22 km, h = 1,4m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Boineşti; -; nr.: -;

651.210

95

102588

8.16.07

Dig mal stâng Valea Rea confl. Alba-Bigsad

l = 10,7 km, h = 1,4 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Boineşti; -; nr.: -;

1.033.317

96

102589

8.16.07

Dig mal drept Alba confl. Valea Rea

l = 5,63 km, h = 1,2m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Boineşti; -; nr.: -;

460.184

97

102591

8.16.07

Dig mal stâng Alba confl. Valea Rea

l = 5,16km,h = 1,2m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Boineşti; -; nr.: -;

527.194

98

102593

8.16.07

Dig mal Lechincioara confl. Valea Rea

l = 7,3 km, h=1,7m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Lechinţa; -; nr.: -;

1.100.138

99

102595

8.16.07

Dig mal stâng Lechincioara confl. Valea Rea

l = 10,377 km, h = 1,7 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Târşolţ; -; nr.: -;

1.070.514


1

2

3

4

5

6

7

100

102597

816.07

Dig mal drept Valea Strâmbă la Remetea

l = 0,985 km, h=1,8m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Remetea Oaşului; -;

139.058

101

102599

8.16.07

Dig mal stâng Valea Strâmbă la Remetea

l = 2,215 km, h = 1,8m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Remetea Oaşului; -;

390.985

102

102600

8.16.07

Dig remuu, canal A Gherţa Mică

l = 3,4 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Gherţa Mică; -; nr.: -;

214.078

103

102601

8.16.07

Dig remuu, canal B Gherţa Mică

l = 2,8 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Gherţa Mică; -; nr.: -;

141.152

104

102605

8.16.07

îndiguire Homorodu Nou

 

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Homorodu de Sus; -; nr.: -;

4.187.115

105

102617

81607

Dig mal drept Maria confl. Crasna

l = 4,6 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Răteşti; -; nr.: -;

449.877

106

102620

8.16.07

Dig mal stâng Maria confl. Crasna

l = 4,6 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Răteşti; -; nr.: -;

488.734

107

102622

8.16.07

Dig mal drept Cerna confl, Crasna

l = 3,024 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Hurezu Mare; -; nr.: -;

105.962

108

102623

8.16.07

Dig mal stâng Cerna confl. Crasna

1 . 3,024 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Hurezu Mare; -; nr.: -;

85.744

109

102633

8.16.07

Dig mal drept Maja

l = 2 km, h = 2m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Supuru de Jos; -; nr.: -;

108.398

110

102634

8.16.07

Dig mal stâng Maja

1 =2 km, h = 2m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Supuru de Jos; -; nr.: -;

86 630

111

102635

8.16.07

Dig mal drept Târna Mare

l = 6,4 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Bocicău; -; nr.: -;

315.407

112

102644

816,07

Dig mal stâng Târna Mare

l = 6,8 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Bocicău; -; nr.: -;

304.566

113

102645

8.16.07

Dig mal drept Batarci

l = 3,7 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Batarci; -; nr.: -;

207.001

114

102646

8.16.07

Dig mal stâng Batarci

l = 3,2 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Batarci; -; nr.: -;

170.084

115

102647

8.16.07

Dig mal drept Târna Mică

l = 1,8 km, h= 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Târna Mare; -; nr.: -;

44.264

116

102649

8.16.07

Dig mal stâng Târna Mică

l = 1,8 km, h= 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Târna Mare; -; nr.: -;

43.405

117

102651

8.16.07

Dig mal drept Dobrusa confl. Tama Mare

l = 1,3 km, h =1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Batarci; -; nr.: -;

47.392

118

102656

8.16.07

Dig mal stâng Dobrusa confl. Tama Mare

l = 1,3 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Comlăuşa; -; nr.: -;

47.796

119

102658

8.16.07

Dig mal drept Hija

l =1,1 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Târna Mare; -; nr.: -;

89.265


1

2

3

4

5

6

7

120

102664

8.16.07

Dig mal stâng Hija

l = 1,1 km, h = 1 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Tama Mare; -; nr.: -;

89.674

121

102666

8.16.07

Dig mal drept Maria confl. Cras na

l = 5,4 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Răteşti; -; nr.: -;

239.359

122

102670

8.16.07

Dig mal stâng Maria confl. Crasna

l = 5,4 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare; satul Giungi;

-; nr.: -;

241.256

123

102672

8.16.07

Dig mal stâng Poştei

l= 1,6 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

comuna Căpleni; -; nr.: -;

81.403

124

102675

8.16.07

Dig mal stâng Someş

l = 2,3 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Aciua; -; nr.: -;

668.348

125

102676

8.16.07

Dig mal stâng Runcu

l = 0,725 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Aciua; -; nr.: -;

282.811

126

102679

8.16.07

Dig mal drept Runcu

l = 0,525 km, h = 2 m

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

satul Aciua; -; nr.: -;

235.598

127

113181

8.03.10

Nod de presiune

Ferneziu

Ţara: România;

judeţul: Maramureş; - ; -;

nr.: -; DA Someş

11.190.817

128

145291

8.16.07

Diguri de apărare

Dig mal drept pârâu Fizeş

Mintiu Gherlii,

Lungime dig = 1,6 km

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

comuna Mintiu Gherlii; -; nr.: -; DA

1.092.084

129

145292

8.16.07

Diguri de apărare

Dig râu Mezeş la Beclean,

lungime = 0,585 km,

h = 1,76 m

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Beclean; -; nr.: -; DA Cluj

449.528

130

153411

8.03.09

Reprofilare valea Bandău

L_reprofilare albie = 0,30 km,

L_zid sprijin = 0,09 km;

prag de lemn

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

comuna Corneşti; -; nr.: -; DAST

2.989.068

131

153412

8.03.09

Amenajare valea Zalăului

L_recalibrare = 15 km; L_dig = 1,7 km;

L_consolidare = 1,162 km;

9 buc. praguri de fund

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

comuna Sărmăşag; -; nr.: -; DAST

1.589.156

132

153413

8.03.09

Reprofilare valea Lujerdiu

L_reprofilare = 1.065 km

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

comuna Corneşti; -; nr.: -; DAST

317,551

133

153414

8.03.09

Amenajare râu Vaser

L_amenajare = 0,165 km;

L_traverse = 0,10 km; L_consolidare = 0,165 km

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

oraşul Vişeu de Sus; -; nr.: -; DAST

836.282

134

153415

8.03.09

Amenajare râu Sasar aval pod Decebal

L_reprofilare . 0,10 km; L_zid sprijin = 0,03 km

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare; -; nr.: -; DAST

490.297

135

153416

8.03.09

Amenajare pârâu Crasna

L_recalibrare = 0,451 km;

L_consolidare = 0,425 km

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Bistra; -; nr.: -; DAST

1.319.166

136

153417

8.03.09

Amenajare râu Bârsău cu văile Răchitişa şi Posta

L_consolidare = 0,26 km;

L_zid sprijin = 0,18 km + 0,08 km;

_consolidare = 0,69 km + 0,006 km

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Satulung; -; nr.: -; DAST

2.930.129

137

153418

8.03.09

Regularizare şi amenajare Valea Poienii

L_amenajare = 0,057 km;

L_zid sprijin = 0,15 + 0,08 km,

1 zid de sprijin

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

comuna Coroieni; -; nr.: -; DAST

3.083.933

138

153419

8.03.09

Amenajare râu Cavnic

L_reprofilare = 1,484 km; L_consolidare = 1,874 km

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

satul Copalnic-Mănăştur; -; nr.: -; DAST

8.441.714

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române*- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 774.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 


Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

î

2

3

4

5

6

7

1

64185

8.17.02

Acumulare Işalniţa, baraj, dragaje, prize

suprafaţă NNr = 180 ha, volum atenuare = 0,3 mil. mc, baraca metalică, vol. total 2 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj

18.095.403

2

64186

8.17.03

Acumulare nepermanentă Prodila

suprafaţă NNr = 10 ha, volum atenuare = 1,52 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Podari; -; nr.: -; Dolj

686.719

3

64187

8.17.02

Acumulare şi baraj Cornu

S_teren extravilan = 653.800 mp, volum atenuare = 0,58, mil. mc, vol. total = 2.61 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Orodel; -; nr.: -; BH Jiu

946.071

4

64188

8.17.02

Acumulare Caraula

suprafaţă NNr = 72 ha, volum atenuare = 0,6 mil. mc

 

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Caraula; -; nr.: -; Dolj

414.017

5

64189

8.17.02

Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj

S_teren-aferent-UAT - Uricani = 169.201 mpl

S teren aferent UAT Câmpu lui Neag = 93.125 mp,

volum atenuare = 0,8 mil. mc, volum total = 5.3 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Hunedoara;

satul Valea; -; nr.: -; BH Jiu

11.439.607

6

64317

8.03.12

Priză cu barare Rovinari

Suprafaţă teren curţi_construcţii_ ape_băiţi_păşuni = 138902 mp;

vol. pentru atenuare viituri = 0,8 mil. mc

Ţara: România; judeţul: Gorj;

oraşul Rovinari; -; nr.: -; BH Jiu

9.043.389

7

64359

8.16.07

Dig Jiu Murta-Lişteava, rampe dig

l = 15.8 km, h = 2,5-3 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

satul Lişteava; -; nr.: -; Dolj

1.052.705

8

64360

8.16.07

îndiguire pârâu Oraviţa - Vânju Mare

lungime 10,6 km, h = 2 m

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi;

oraşul Vânju Mare; -; nr.: -; Mehedinţi

607.150

9

64362

8.16.07

Apărare de mal şi îndiguire râu Jiu

L_dig = 1,2km, H_dig = 3m

Ţara: România; judeţul: Gorj;

comuna Drăguţeşti; -; nr.: -; BH Jiu

3.103.716

10

64480

8.03.12

Priză de apă Buta şi canton de exploatare

teren aferent priză: suprafaţă debit captat 0,4 mc/s, aducţiune = 6,7 km în acumularea Valea de Peşti

Ţara: România; judeţul: Hunedoara;

localitatea Câmpu lui Neag; -; nr.: -; BH Jiu

5.132.424

11

64481

8.16.07

Îndiguire pârâu Bulba - Baia de Aramă

l = 2,466 km, h = 1,08 m

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi;

oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -;

1.149.275

12

64611

8.16.07

Îndiguire DA Jiu

lungime = 67,8 km, h = 1-2,5 m

Ţara: România; judeţul: Gorj;

-; -; nr.: -; DA Jiu

328.728

13

64633

8.03.09

Regularizări DA Jiu, judeţul Mehedinţi

lungime curs de apă regularizat = 53,886 km

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi;

-; -; nr.: -; Mehedinţi

16.508.026

14

64634

8.03.09

Regularizări şi apărări de mal DA Jiu, judeţul Hunedoara

lungime curs de apă regularizat = 60,95 km

Ţara: România; judeţul: Hunedoara;

-; -; nr.: -; Hunedoara

43.957.911

15

64635

8.03,09

Regularizări şi apărări de maluri Da Jiu, judeţul Gorj

lungime curs de apă regularizat = 116,445 km

Ţara: România; judeţul: Gorj;

 -; -; nr.: -; Gorj

244.511

16

65116

8.16.01

Staţia de pompare I

q = 1.000 mc/h

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj

4.809

17

65117

65119

8.16.01

Staţia de pompare II

 

q = 1.000 mc/h

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj

6.328

18

 

 

8.16.01

Staţia de pompare III cu împrejmuire

 

Q = 2.000 mc/h

 

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Işalniţa; -; nr.: -; Dolj

232.000

19

65122

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Racoviţa-Braloştiţa

lungime = 3.6 km, h = 1,5 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Braloştiţa; -; nr.: -; Dolj

48.092

20

65124

8.03.09

Regularizare pârâu Teslui la Gherceşti

regularizare albie = 5,2 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Gherceşti; -; nr.: -; Dolj

770.618

21

65128

8.03.09

Regularizare pârâu Meretel-Predeşti

lungime = 6 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Predeşti; -; nr.: -; Dolj

895.919


1

2

3

4

5

6

7

22

65129

8.03.09

Regularizare pârâu Raznic-Cernăteşti

lungime = 16,4 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Cernăteşti; -; nr.: -;

1.220.742

23

65132

8.03.09

Regularizare pârâu Raznic

Lungime regularizată = 9,8 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Greceşti; -; nr.: -; DA Jiu

2.492.895

24

65138

8.03.09

Regularizare Balasan-Băileşti

lungime = 27,5 km

Ţara: România;

judeţul: Dolj; municipiul Băileşti; -; nr.: -;

4.172.752

25

65140

8.03.09

Regularizare pârâu Cilieni-Moţăţei

lungime 5 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Moţăţei; -; nr.: -; 76

2.789.691

26

65142

8.03.09

Regularizare pârâu Cilieni-Dobridor

lungime 6,5 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

satul Dobridor; -; nr.: -;

3.018.789

27

65144

8.03.09

Apărare mal râu Jiu-Braloştiţa

lungime 0,72 km

Ţara: România; judeţul: Dolj;

satul Braloştiţa; -; nr.: -;

818.345

28

104741

8.16.07

Dig Jiu Breasta-Rasnic

l = 1,53 km, h =2 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Breasta; -; nr.: -;

437.142

29

104746

8.16.07

Dig Jiu confluenţa Amaradia-Podari

l = 13,1 km, h = 3 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Podari; -; nr.: -;

5.621.105

30

104748

8.16.07

Dig Jiu, inelar mare, Leamna de Jos

l = 2,29 km, h = 2-3 m

Ţara: România;

judeţul: Dolj: comuna Bucovăţ; -; nr.: -;

2.282.417

31

104751

8.16.07

Dig Jiu, inelar mic, Leamna de Jos

l = 0,59 km. h = 0,5-1 m

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

comuna Bucovăţ; -; nr.:-;

149.109

32

104753

8.16.07

Dig Jiu Secui-Bratovoeşti

l = 14,2 km, h = 2 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

satul Secui; -; nr.: -; Bratovoeşti

335.730

33

104759

8.16.07

Dig Jiu, Podari-Ţuglui

l = 14.57 km, h = 2 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Podari; -; nr.: -; Ţuglui

3.621.784

34

104764

8.16.07

Dig Jiu mal drept Coţofenii din Dos-Mihăiţa

l = 10,1 km, h = 2,2m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

satul Coţofenii din Dos; -; nr.: -; BH Jiu

3.783.209

35

104767

8.16.07

Dig Jiu Rojişte-Murta

L = 13,6km, h = 2-3m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

satul Rojişte; -; nr.: -; DAJ

229.818

36

104774

8.16.07

Dig Jiu mal stâng Tatomireşti-Işalniţa

l = 19,18 km, h = 2,2 m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Brădeşti; -; nr.: -;

4.348.371

37

104776

8.16.07

Dig apărare pârâu Abator, Podari

l = 1,35 km, h = 3m

Ţara: România; judeţul: Dolj;

comuna Podari; -; nr.: -;

175.686

38

104779

8.03.09

Regularizare pârâu Drincea-Cetate

l = 3,3 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Cetate; -; nr.: -; DAJ

847.304

39

104781

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Argetoaia, Scăeşti

l = 4,8 km, h = 1,5-2 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Scăeşti; -; nr.: -;

70.564

40

104783

8.16.07

Regularizare şi îndiguire Amaradia-Işalniţa

h = 2,35-6,6 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Işalniţa; -; nr.: -; DAJ

4.758.739

41

104788

8.16.07

Regularizare şi îndiguire Amaradia, Negoieşti

h = 1,2-3,2 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Melineşti; -; nr.: -; DAJ

4894.866

42

104823

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Cirnesti, Filiaşi

l = 1,2 km, h = 2m

Ţara: România; judeţul Dolj;

oraşul Filiaşi; -; nr.: -;

35.884

43

104825

8.16.07

Regularizare şi îndiguire Jiu, Bucovăţ

l = 1,2 km, h = 2,5m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Bucovăţ; -; nr.: -;

347.660

44

104827

8.16.07

Regularizare şi îndiguire Jiu, Leamna de Jos

l = 1,35 km, h=2m

Ţara: România; judeţul Dolj;

satul Leamna de Jos; -; nr.: -;

172.056

45

104829

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Meretel, Predeşti

l = 8,5 km, h = 1,5-2 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Predeşti; -; nr.: -;

1.194.795

46

104836

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Teslui, Preajba de Pădure

l = 8 km, h= 1,52 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

satul Preajba de Pădure; -; nr.: -;

579.378


1

2

3

4

5

6

7

47

104839

8.16.07

Regularizare şi îndiguire Vlaşca-Lăcriţa

l = 7,5km, h = 1,5m

Ţara: România; judeţul Dolj;

satul Lăcriţa Mare; -; nr.: -;

344.923

48

104842

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Teslui, Gherceşti

l = 6,4km, h = 1,5m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Gherceşti; -; nr.: -;

1.242.035

49

104845

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Prodila, Podari

l = 3,16 km, h = 1,5-2m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Podari; -; nr.: -;

98.343

50

104848

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Raznic la Predeşti

L_îndiguire = 5 km, H_îndiguire = 1,5 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Predeşti; -; nr.: -;

438.046

51

104853

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Brabova-Brabova

l = 12,8km, h = 1,5m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Brabova; -; nr.: -;

1.637.141

52

104857

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Terpeziţa

L_îndiguire = 16,8 km, H-îndiguire = 1,5 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Terpeziţa; -; nr.: -;

1.432.924

53

104863

8.03,09

Regularizare şi îndiguire pârâu Baboia, Caraula- Barca

l = 54km, h = 1,5-2m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Barca; -; nr.: -;

2159.204

54

104873

8.16.07

Regularizare şi îndiguire pârâu Teslui la Robăneşti

L_îndiguire = 4 km, H_îndiguire = 1,5 m

Ţara: România; judeţul Dolj;

comuna Robăneşti; -; nr.: -;

275.085

55

106147

8.28.01

49-88

 

Ţara: România; judeţul Dolj; -; -; nr.: -;

871.572

56

106154

8.28.01

49-89

 

Ţara: România; judeţul Dolj; -; -; nr.: -;

310.056

57

106155

8.28.01

49-8

 

Ţara: România; judeţul Dolj; -; -; nr.: -;

226.245

58

106269

8.16.07

îndiguire pârâu Valea Oraşului-Baia de Aramă

l = 0,918 km, h = 1 m

Ţara: România; judeţul Mehedinţi;

oraşul Baia de Aramă; -; nr.: -;

246.259

59

106270

8.16.07

îndiguire pârâu Huşniţa-Prunişor

l = 2.2km.h = 1,5m

Ţara: România; judeţul Mehedinţi;

comuna Prunişor; -; nr.: -;

623.665

60

106279

8.03.09

Regularizare Jiet confluenţa Jiu de Est-Petrila

l = 2.432 km, lucrare de apărare = 0,496 km

Ţara: România; judeţul Hunedoara;

oraşul Petrila; -; nr.: -;

900.603

61

145288

8.03.09

Lucrare de apărare

Regularizare şi consolidare râu Tăia-Jiul de Est, L regularizare = 4.200 m, lucrare de apărare mal = 1.250 m

Ţara: România; judeţul

Hunedoara;-; -; nr.: -; DA Jiu

3.029.959

62

145290

8.03.09

Lucrare de apărare

Consolidare mal Jiul de Vest zona pârâul Ţiganilor,

L consolidări = 1.100 m,

L amenajare ~ 1.250 m

Ţara: România; judeţul Hunedoara;

-; -; nr.: -; BH Jiu

7.967.870

63

153379

8.03.09

Apărare de mal Jiul de Vest în zona oraşului Lupeni

L_zid sprijin = 200 m

Ţara: România; judeţul Hunedoara;

municipiul Lupeni; -; nr.: -; DAC

759.159

64

153380

8.03.09

Regularizarea râului Jiul de Est pe sectorul Cimpa-Petrila

L_recalibrare albie =4,1 km; L_consolidări mal = 2,22 km;

refacere 2 poduri, construcţie 1 buc. pod

Ţara: România; judeţul Hunedoara;

oraşul Petrila; -; nr.: -; DAJ

5,718.420

65

155229

8.03.09

Apărare împotriva inundaţiilor din râul Jiu a incintei mănăstirii Lainici

zid de sprijin din beton, lungime = 36 ml

Ţara: România; judeţul Gorj;

-; -; nr.: -; Bazinul Jiu

3.050.467

66

155413

8.03.09

Regularizare Pârâu lazul Topilelor în zona localităţii Iezureni, judeţul Gorj

L_recalibrare albie = 2,005 km; L zid de sprijin piatră brută = 0,745 km; Nr. MF_teren = 101372

Ţara: România; judeţul Gorj;

localitatea Iezureni; -; nr.: -; BH Jiu

2.282.981

67

155414

8.03.09

Recalibrare pârâu Govodarva în zona localităţii Căzăneşti, judeţul Mehedinţi

L recalibrare albie = 1,2 km; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi;

comuna Căzăneşti; -; nr.: -; BH Jiu

334.639


1

2

3

4

5

6

7

68

155415

8.03.09

Regularizare râul Jiu de Est în zona localităţii Petrila, judeţul Hunedoara

L_consolidări de mal = 2,2 km;

L_recalibrare albie = 1,3 km;

L consolidare mal gabioane = 0,112 km;

L_zid sprijin beton = 0,065 km;

L_2 buc prag fund = 0,038 km;

4 căderi în trepte succesive;

1 buc. pod;

nr. MF_teren = 63738

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; oraşul Petrila;

-; nr.: -; BH Jiu

5.430.405

69

155416

8.03.09

Reabilitare şi amenajare pârâu Răscoala, judeţul Hunedoara

L_amenajare albie = 2,237 km; L_consolidări mal = 2,587 km; nr. MF_teren = 63738

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -;

BH Jiu

4.860.942

70

155417

8.03.09

Regularizare pârâu laz în zona localităţii Slobozia, judeţul Gorj

L_apărări de mal = 1,675 km; L amenajare albie = 5,945 km; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România;

judeţul: Gorj; localitatea Slobozia; -; nr.: -; BH Jiu

6.553.423

71

155418

8.03.09

Reabilitare şi amenajare pârâu Baniţa în zona localităţii Baniţa, judeţul Hunedoara

L_amenajare albie = 6,5 km; L_consolidări mal = 9,273 km; nr. MF_teren = 63738

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

comuna Baniţa; -; nr.: -; BH Jiu

10.756.260

72

155419

8.03.09

Regularizare râu Rasova în zona localităţii Băleşti. judeţul Gorj

L_apărări de mal = 2,050 km; L consolidări mal = 4,505 km; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

comuna Băleşti; -; nr.: -; BH Jiu

7.490.210

73

155420

8.03.09

Reabilitare şi amenajare râu Şuşiţa la Ursaţi, judeţul

Gorj

L_regularizare albie = 3 km; L_consolidare mal - 1,64 km; L_recalibrare albie = 1,734 km; 5 buc praguri de fund; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România;

judeţul: Gorj; localitatea Ursaţi; -; nr.: -; BH Jiu

5.333.817

74

155421

8.03.09

Reabilitare pârâu Galbenu

la Baia de Fier, judeţul Gorj

L consolidări mal = 3,790 km;

L_recalibrare albie = 8,460 km; 22 buc_praguri de fund;

6 buc subtraversări; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România; judeţul; Gorj;

comuna Baia de Fier; -; nr.: -; BH Jiu

5.603.354

75

155423

8.03.09

Regularizare pârâu Jilţ în zona localităţii Bolboşi, judeţul Gorj

L_amenajare albie = 2,032 km;

L consolidare mal = 0,305 km; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

comuna Bolboşi; -; nr.: -; BH Jiu

569.213

76

155424

8.03.09

Regularizare râu Gilort în zona localităţii Novaci,

judeţul Gorj

L reprofilare albie = 8 km;

L_zid de sprijin = 4,342 km; praguri = 11_buc; căderi = 2 buc; nr. MF_teren = 101372

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

oraşul Novaci; -; nr.: -; BH Jiu

13.159.571

77

155425

8.28.01

Teren intravilan-zonă vile localitatea Uricani

teren intravilan, drept proprietate statul român;

S = 3.265 mp;

val. teren =48.900 lei

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

oraşul Uricani; -;

nr.: -; Câmpu lui Neag Jiu

54.491

78

155426

8.28.01

Canton şi teren Vânju Mare

teren şi construcţie în intravilan, drept proprietate statul român, S_teren = 1.383 mp;

C1_sediu administrativ P+1; Sc = 106,27 mp;

C2_anexa WC, Sc =1,95 mp;

val. teren = 23.600 lei

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi; oraşul Vânju Mare;

Str. Liliacului nr. 16; BH Jiu

377.329

79

155427

8.28.01

OC

Teren şi construcţii baza de întreţinere şi reparaţii Drobeta-Turnu Severin SGA Mehedinţi

teren şi construcţii intravilan, drept proprietate statul român; S teren = 8.637 mp;

Sc_C1_magazie = 144,8 mp;

Sc_C2_casă poartă = 9,59 mp;

Sc_C3_atelier = 402,60 mp;

Sc_C4_magazie+casa pompelor = 45,62 mp;

Sc_C5_ magazie depozit = 12,82 mp;

Sc_C6_magazie = 16,81 mp;

Sc_C7_cabină tablou electric = 4,20 mp;

Sc_C8_depozit materiale = 200,50 mp;

Sc_C9 magazie = 151,32 mp;

Sc_C10_WC = 7,17mp;

val. teren = 815.300 lei

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

Str. Banoviţei nr. 13A; BH Jiu

1.015.290

80

155428

8.28.01

Teren aferent canton hidrotehnic Baia de Aramă

Teren aferent canton

teren intravilan, drept proprietate statul român; S_teren = 1.537 mp; val. teren = 19.700 lei

teren intravilan drept proprietate

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi;

oraşul Baia de Aramă;

Aleea Al. I. Cuza nr. 8; BH Jiu

21.952

81

155429

8.28.01

Iscroni - sistem hidrotehnic Livezeni (Petroşani)

statul român; S_teren = 4.079 mp;

val. teren = 57.900 lei

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

oraşul Aninoasa; -; nr.: -; BH Jiu

64.521

82

155430

8.28.01

Teren şi construcţii sistem hidrotehnic Rovinari

teren extravilan; S_teren = 57.198 mp;

Sc_C1_magazie = 79,01;

Sc_C2_bucătărie = 38,73 mp;

Sc_C3_sală şedinţe = 68,02 mp

Sc_C4_sediu SH = 121,42 mp;

Sc_C5_magazie = 15,21 mp;

Sc_C6_magazie = 74,75 mp;

val teren = 859100 lei

Ţara: România;

judeţul: Gorj; oraşul Rovinari; -; nr.: -; BH Jiu

1.099.363

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea alin. (2), (3) şi (5) ale ari. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatele (2), (3) şi (5) ale articolului 565 din Regulament de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 c 15 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 790.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 august - 23 septembrie 2014, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,13% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Bogdan Olteanu

 

Bucureşti, 15 septembrie 2014.

Nr. 30.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.