MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 655/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 655         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 5 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

729. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

731. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - Club Sportiv “Viitorul” Cluj-Napoca

 

756. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.95. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

M.96. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

984. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică şi Balneofizioterapie, organizat în perioada 6-21 octombrie 2014

 

1.168. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

 

1.177. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

Rectificări la:

 - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului În domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate În administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, situate în oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 6, judeţul Timiş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.

(3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Timişoara îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.

Art. 2. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 729.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

0

1

2

3

1

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107397

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Dormitor, P - 361 mp

Valoare - 62.185 lei

2

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107398

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Dormitor, P - 303 mp

Valoare - 54.869 lei

3

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107407

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie, P - 494 mp

Valoare - 23.242 lei

4

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107420

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Dormitor, P+1 -548 mp

Valoare -156.684 lei

5

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107422

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Baie+spălătorie, P - 443 mp

Valoare - 62.093 lei

6

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107423

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Infirmerie, P - 470 mp

Valoare -70.131 lei

7

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107424

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Corp gardă, P -178 mp

Valoare -42.167 lei

8

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107457

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Popotă cadre, P - 344 mp

Valoare - 39.594 lei

9

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107459

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie, P - 234 mp

Valoare - 38.263 lei

10

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107461

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză, P - 493 mp

Valoare - 100.067 lei

11

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107462

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză, P - 302 mp

Valoare - 70.599 lei

12

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107463

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Sală specialitate, P - 300 mp

Valoare - 54.796 lei

13

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107464

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Sală specialitate, P - 301 mp

Valoare - 58.117 lei

14

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107465

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Sală specialitate, P - 302 mp

Valoare - 58.117 lei

15

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107466

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Centrală termică, P - 463 mp

Valoare - 58.441 lei

16

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107467

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie, P - 98 mp

Valoare -18.973 lei

17

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107468

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Sală clasă, P - 312 mp

Valoare - 56.556 lei

18

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107469

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Sală clasă, P - 312 mp

Valoare - 56.556 lei

19

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107470

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Dormitor, P - 301 mp

Valoare - 47.330 lei

 

20

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107471

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Dormitor, P - 361 mp

Valoare - 47.330 lei

21

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107472

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie, P - 97 mp

Valoare - 15.969 lei

22

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107474

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Atelier RML, P - 301 mp

Valoare - 74.283 lei

23

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107475

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Depozit echipament, P - 487 mp

Valoare - 41.847 lei

24

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107478

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză auto, P - 765 mp

Valoare - 183.353 lei

25

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107479

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză auto, P - 768 mp

Valoare - 183.353 lei

26

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107480

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză auto, P - 489 mp

Valoare -100.067 lei

27

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107481

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză auto, P - 489 mp

Valoare - 100.067 lei

28

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107482

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Remiză auto, P - 489 mp

Valoare - 100.067 lei

29

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107525

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Bazin antrenament, P - 201 mp

Valoare - 52.697 lei

30

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154391

Cod de clasificaţie - 8.25,02

Foişor, Suprafaţă - 17 mp

Valoare - 868 lei

31

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154392

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Panou central PSI, Suprafaţă - 27,20 mp

Valoare -1.483 lei

32

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154394

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Staţie pompe spălare, Suprafaţă - 50,76 mp

Valoare -10.385 lei

33

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6

 

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154398

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Staţie carburanţi, Suprafaţă - 29,90 mp

Valoare - 1.656 lei

34

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6

 

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154399

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Bordei, Suprafaţă - 189 mp

Valoare -25.176 lei

35

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş, Str. Florilor nr. 6

 

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154400

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Bordei, Suprafaţă - 71 mp

Valoare - 7.886 lei

36

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154401

Cod de clasificaţie - 8.25.02

WC exterior,

Suprafaţă - 74 mp

Valoare - 2.951 lei

37

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154402

Cod de clasificaţie - 8.25.02

WC exterior, Suprafaţă - 73 mp

Valoare - 2.921 lei

38

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154403

Cod de clasificaţie - 8.25.02

WC exterior, Suprafaţă -135,78 mp

Valoare - 5.602 lei

39

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154405

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Depozit carburanţi, Suprafaţă - 50,75 mp

Valoare -2.811 lei

 

40

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154407

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cocină, Suprafaţă -241,29 mp

Valoare - 12.893 lei

41

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154408

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cameră gazare, Suprafaţă - 20,08 mp

Valoare -2.117 lei

42

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154409

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cameră troliu, Suprafaţă - 3,23 mp

Valoare - 677 lei

43

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154410

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cameră troliu,

Suprafaţă - 3,23 mp

Valoare - 677 lei

44

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154411

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cameră troliu,

Suprafaţă - 3,23 mp

Valoare - 677 lei

45

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

 

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154412

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Foişor, Suprafaţă - 8,18 mp

Valoare - 1.229 lei

46

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

 

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

 

Nr. MF 154413

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Punct control termic, Suprafaţă-11,45 mp

Valoare - 1.275 lei

47

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154414

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Rampă reparaţii, Suprafaţă - 55,80 mp

Valoare - 1.378 lei

48

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154415

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Solar, Suprafaţă - 89 mp

Valoare - 866 lei

49

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154416

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Şopron centrală termică, Suprafaţă - 572 mp

Valoare-18.174 lei

50

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154417

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Foişor tancodrom, Suprafaţă -12 mp

Valoare - 902 lei

51

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154421

Cod de clasificaţie - 8.25.02

WC exterior, Suprafaţă - 7 mp

Valoare - 289 lei

52

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154422

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă - 9 mp

Valoare - 416 lei

53

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154423

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă - 9 mp

Valoare - 416 lei

54

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154424

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă - 9 mp

Valoare -416 lei

55

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154425

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă-11 mp

Valoare - 416 lei

56

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154426

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă - 6 mp

Valoare - 208 lei

57

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154427

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă - 3 mp

Valoare - 125 lei

58

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154428

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă - 3 mp

Valoare - 83 lei

59

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154429

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Cămin, Suprafaţă -3 mp

Valoare - 83 lei

 

60

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154430

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Foişor, P+1 - 12 mp

Valoare - 1.353 lei

61

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154431

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Foişor, P+1 - 99 mp

Valoare - 2.761 lei

62

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154432

Cod de clasificaţie - 8.25.02

WC exterior, P - 4 mp

Valoare - 328 lei

63

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154433

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Punct comandă, P+1 - 24 mp

Valoare - 8.784 lei

64

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107530

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Corp gardă, P - 87 mp

Valoare - 10.483 lei

65

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107531

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P - 131 mp

Valoare - 10.949 lei

66

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107532

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P - 131 mp

Valoare - 10.949 lei

67

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107533

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P - 131 mp

Valoare-10.949 lei

68

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107534

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P- 131 mp

Valoare -10.949 lei

69

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107535

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P -131 mp

Valoare -10.949 lei

70

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107536

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P - 130 mp

Valoare -10.866 lei

71

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107537

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P -130 mp

Valoare-10.866 lei

72

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107538

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P - 60 mp

Valoare -5.015 lei

73

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107539

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţii, P - 59 mp

Valoare - 4.931 lei

74

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107540

Cod de clasificaţie - 8.25,02

Magazie muniţii, P - 59 mp

Valoare - 4.931 lei

75

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107541

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Bordei exploziv, P - 39 mp

Valoare - 3.260 lei

76

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107542

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţie, P - 58 mp

Valoare - 4.848 lei

77

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 107543

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie muniţie, P - 56 mp

Valoare -4.681 lei

78

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 154418

Cod de clasificaţie -- 8.25.02

Bazin incendiu, Suprafaţă - 12 mp

Valoare - 4.525 lei

79

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 158900

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie I, P - 19 mp

Valoare - 3.004 lei

80

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 158901

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie K, P - 8 mp

Valoare - 539 lei

81

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 158902

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Magazie G2, P - 12 mp

Valoare - 1.897 lei

82

Oraşul Buziaş,

judeţul Timiş,

Str. Florilor nr. 6

Penitenciarul Timişoara

CUI 4269126

Nr. MF 158903

Cod de clasificaţie - 8.25.02

Depozit carburanţi, P-155 mp

Valoare - 8.586 iei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - Club Sportiv “Viitorul” Cluj-Napoca

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - Club Sportiv “Viitorul” Cluj-Napoca, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Argeş nr. 22-24, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei prevăzute la art. 1, Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 731.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - Club Sportiv “Viitorul” Cluj-Napoca

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Educaţiei Naţionale - CUI 13729380

Ordonator secundar de credite: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj - CUI 4485669

Ordonator terţiar de credite: Clubul Sportiv Şcolar “Viitorul” Cluj-Napoca - CUI 4722501

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Locul unde este situat 1 imobilul

Valoarea de inventar - lei -

Tipul bunului

121560 parţial

8.26.06

Clubul Şcolar Sportiv “Viitorul” – baza sportivă

2 vestiare

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Argeş nr. 22-24

113.894*)

Imobil


*) În urma acestei operaţiuni, valoarea bunurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se diminuează cu 113.894 lei. Cele 3 terenuri de handbal care rămân în inventarul centralizat la numărul MF 121560 vor fi reevaluate ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin directori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALĂ “AEROPORTURI BUCUREŞTI” - S.A.

Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E

Cod unic de înregistrare 26490194

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

676.837,87

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

645.628,78

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

30,209,09

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

643.960,34

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

603.963,43

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

259.884,70

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

27.201,87

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

132.388.29

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

94.924,84

C1

ch. cu salariile

13

76.787,41

C2

bonusuri

14

13.137,43

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

12 046.80

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.306,63

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

24.109,97

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

184.488.57

2

 

Cheltuieli financiare

20

39,996,91

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

32.877,53

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

5.812,84

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

27,064,69

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

27.064,69

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

2.706,47

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

14.885,58

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

11.908,46

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

2.977,12

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

12.179,11

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

386.041,24

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

386.041.24

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.300

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.276

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6.199,36

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.014.85

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

506,76

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

951,42

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

8.000,00


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. M.95.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr.2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 ani de activitate în domeniul apărării maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. M.96.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Rad i olog ie-i mag işti că medicală, Nutriţie şi dietetică şi Balneofizioterapie, organizat în perioada 6-21 octombrie 2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios nr. N.B. 6.776/2014, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii” medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală,Nutriţie şi dietetică şi Balneofizioterapie, organizat în perioada 6-21 octombrie 2014, se stabileşte la valoarea de 155 lei/participant

(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN: RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, cod poştal 021253.

Art. 2. - (1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică şi Balneofizioterapie, în condiţiile legii.

(2) Personalul care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contract civil de prestări servicii.

Art. 3. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 984.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

 

Având în vedere:

- dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 octombrie 2014, rata dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului se stabileşte la 3,00% pe an.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 415/2014 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, se abrogă.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 3 septembrie 2014.

Nr. 1.168.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;

- art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 541.888/1.099 din 29 august 2014 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi BRD. Société Générale Generale - S.A.,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. şi nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/1/2014 emise pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 690.668,30 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 1.177.

 

ANEXĂ

 

Prospect de emisiune a titlurilor de stat Seria BRD/1/2014

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. şi nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Ministerul Finanţelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Société Générale Generale - S.A., care se identifică prin seria BRD/1/2014.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 30 septembrie 2014.

3. Data emisiunii este 8 septembrie 2014.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 690.668,30 lei.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 77 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de către B.R.D. Groupe Société Générale - S.A. pe numele fiecăruia dintre deponenţi.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 30 septembrie 2014, prin creditarea contului B.R.D. Société Générale Generale - SA cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Société Générale Generale - S.A. Centrala, CUI/CIF R0361579, cont IBAN R029BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie vor rămâne în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 13 august 2014, la pct. 2, la formularul de raportare contabilă semestrială cod 30 “Date informative”, în cadrul subformularului “X. Capital social vărsat”, se fac următoarele rectificări:

- la denumirea coloanelor, în loc de: “%2 Col. 2” şi “%2 Col. 4” se va citi: “%4 Col. 2” şi “%4 Col. 4”;

- denumirea indicatorului de la cod poziţie 1010 se va citi: “- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care:”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.