MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 840/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţii, 18 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

671. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

673. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

674. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază şi trecerea acestuia în rezerva cu noul grad

 

675. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

676. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

677. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

678. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

679. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 489 din 25 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.010. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.514. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

1.664. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Capezzone Carmine - persoană semnificativă/preşedintele Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

1.665. - Decizie privind sancţionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 “Asigurări de garanţii” şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

1.666. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Grecu Elena - persoană semnificativă/director general a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

1.667 - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Burduşel Isabela - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

În semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru activitatea rodnică şi prestigioasă pusă în slujba dezvoltării ştiinţei medicale, pentru afirmarea cercetării româneşti pe plan internaţional,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer domnului academician Victor Voicu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului academician Mircea Ifrim.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 671.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 101/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Fătu Toader Costică i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 673.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 101/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ailoaie Ştefan Victor-Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 674.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.136/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Manuela-Corina Balaci-Duma, judecător la Judecătoria Lugoj, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 675.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.135/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Grama, preşedintele Judecătoriei Târgu Lăpuş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 676.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin, (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.132/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Aurora-Letiţia Velţan, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 677.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.213/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Rovenţa, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a demisiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 678.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 985/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Marioara Dicu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2014.

Nr. 679.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 489

din 25 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Magyara Robert în Dosarul nr. 187/219/2014 al Judecătoriei Dej şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 177D/2014.

2. La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că nu se poate beneficia de o cauză de reducere a pedepsei pe calea contestaţiei la executare. De altfel, Curtea Constituţională a reţinut, în jurisprudenţa sa, că beneficiul instituit de art. 3201 din vechiul Cod de procedură penală nu putea fi invocat de persoanele condamnate definitiv.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 3 martie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 187/219/2014, Judecătoria Dej a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Magyara Robert cu ocazia soluţionării unei cereri de aplicare a legii penale mai favorabile.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală încalcă principiul egalităţii în drepturi, întrucât legea penală mai favorabilă nu se aplică tuturor persoanelor condamnate definitiv.

6. Judecătoria Dej apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Arată că autorul excepţiei critică modul de interpretare şi aplicare a legii, aspecte care excedează competenţei Curţii Constituţionale, fiind de resortul instanţei de judecată care se pronunţă asupra fondului cauzei şi, eventual, al instanţelor de control judiciar.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal - Legea nr. 286/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală - Legea nr. 135/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, aceste din urmă dispoziţii fiind modificate prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) din Codul penal: “Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.”;

- Art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală: 7Când judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. (1) şi (2), când cererea inculpatului ca judecata să aibă loc în aceste condiţii a fost respinsă sau când cercetarea judecătorească a avut foc în condiţiile art. 377 alin. (5) ori art. 395 alin. (2), iar instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de către inculpat, în caz de condamnare sau amânare a aplicării pedepsei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime, iar în cazul pedepsei amenzii, cu o pătrime.”

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluţionarea cauzelor având ca obiect aplicarea legii penale mai favorabile după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, deoarece cauzele de reducere a pedepsei prevăzute de textul de lege criticat pot interveni numai până la pronunţarea unei hotărâri definitive. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările ulterioare, “Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe oria unei dispoziţii dintr-o lege sau ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei. În temeiul art. 29 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

14. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal, acestea au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederile art. 16 din Constituţie, invocate şi în prezenta cauză, şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 379 din 26 iunie 2014 (paragrafele 22-26 şi 28-31), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 august 2014, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor de lege criticate, reţinând existenţa anumitor deosebiri între aplicarea principiului aplicării retroactive a legii penale mai favorabile în cazul când legea nouă intervine înainte de judecarea definitivă a cauzei şi aplicarea aceluiaşi principiu în situaţia în care legea nouă intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

15. Astfel, Curtea a observat că în cazul unei succesiuni de legi, în cursul procesului penal, anterior rămânerii definitive a hotărârii, instanţa trebuie să opereze, în concret, o stabilire a sancţiunii în raport cu limitele de pedeapsă prevăzute de fiecare dintre aceste legi şi să aplice aceste criterii în limitele legii identificate ca fiind mai favorabilă, luând în considerare şi analizând faptele şi situaţia particulară a fiecărui caz în parte (a se vedea mutatis mutandis Decizia nr. 101 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 mai 2013). Referitor la pedepsele definitive, prin aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul nu a înţeles să repună în discuţie criteriile de stabilire şi individualizare a sancţiunii, ci numai să înlăture de la executare acea parte din sancţiune care excedează maximului prevăzut de legea nouă, respectiv acea sancţiune mai grea care nu mai este prevăzută de legea nouă (a se vedea Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1 din 14 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 13 mai 2014).

16. De asemenea, Curtea a observat existenţa anumitor diferenţe şi în ceea ce priveşte aplicarea retroactivă a legii noi, ce intervine după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă. Spre deosebire de situaţiile tranzitorii propriu-zise, numărul criteriilor folosite pentru determinarea caracterului mai favorabil al legii noi, în cazul pedepselor definitiv aplicate, este mai mic, ele reducându-se la limitele de pedeapsă prevăzute în cele două legi şi la cauzele legale de modificare a acestor limite. Astfel, Curtea a reţinut că legea nouă poate să prevadă o pedeapsă mai uşoară, dar sancţiunea aplicată fie să depăşească maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, fie să nu depăşească acest maxim. Dacă în primul caz se ajunge la executarea unei sancţiuni care nu are corespondent în legea penală în vigoare, acest raţionament nu mai subzistă în cea de-a două ipoteză.

17. Curtea a apreciat că în cea de-a două ipoteză este vorba despre punerea în balanţă a dreptului unei persoane condamnate la aplicarea legii penale mai favorabile, descris mai sus, şi a altor drepturi sau valori constituţionale, precum principiul securităţii raporturilor juridice şi autoritatea de lucru judecat, care pot contracara parţial sau complet acest drept. Astfel, legiuitorul având sarcina de a echilibra intensitatea încălcării drepturilor fundamentale ale persoanei condamnate şi valorile care justifică această încălcare a eliminat aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile din Codul penal.

18. Luând în considerare cele statuate în jurisprudenţa proprie, dar şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene referitor la principiul autorităţii de lucru judecat, Curtea a constatat că legiuitorul a limitat aplicarea legii penale mai favorabile în cazul hotărârilor definitive numai la acele cazuri în care sancţiunea aplicată depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, fără ca în acest mod să fie încălcat art. 15 alin. (2) din Constituţie.

19. Referitor la încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16, Curtea a observat că autorii excepţiei deduc neconstituţionalitatea textului de lege criticat dintr-un pretins tratament discriminatoriu între persoanele care au săvârşit faptele sub imperiul legii vechi şi au fost condamnate sub imperiul acelei legi şi cele care, săvârşind faptele în aceleaşi condiţii, nu au fost condamnate, urmând a li se aplica dispoziţiile în vigoare începând cu 1 februarie 2014.

20. În ceea ce priveşte principiul egalităţii, Curtea, în mod constant, în jurisprudenţa sa a statuat că situaţiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţional. Această soluţie este în concordanţă şi cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, conform căreia orice diferenţă de tratament, făcută de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, trebuie să îşi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă.

21. Curtea a constatat, prin decizia mai sus menţionată, că persoanele în cauză nu se regăsesc în situaţii identice (unele persoane au fost condamnate definitiv, altele nu au fost condamnate definitiv), astfel că se justifică în mod obiectiv şi rezonabil tratamentul juridic neomogen la care se referă autorii excepţiei, principiul egalităţii în faţa legii presupunând instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite.

22. Analizând situaţia persoanelor condamnate definitiv şi a celor în curs de judecată, Curtea a reţinut că, în concret, fiecare dintre aceste persoane beneficiază într-un mod efectiv de legea penală mai favorabilă aplicabilă la momentul judecării cauzelor respective. Acest element, alături de caracterul definitiv al condamnărilor, determină diferenţa dintre situaţia persoanei condamnate pentru o infracţiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969 şi persoanele care se află în curs de judecată.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin decizia menţionată, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

24. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Magyara Robert în Dosarul nr. 187/219/2014 al Judecătoriei Dej.

II. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar şi constată că dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Dej şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 septembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.010.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăştie” - S.A.

Sediul/Adresa: Orăştie, str. N. Titulescu nr. 60

Cod unic de înregistrare: 15657042

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2014

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri rectificare an 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6619

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6407

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

212

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

13920

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

13895

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4163

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

191

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1222

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

736 I

C1

ch. cu salariile

13

724 l

C2

bonusuri

14

12

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

35

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

186

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

265

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8320

2

 

Cheltuieli financiare

20

25 |

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-7301

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

243

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

243

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

75

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

38

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

8

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1614

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1588

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

163

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

2103

8

 

Plăţi restante

55

262000

9

 

Creanţe restante

56

1175

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

În temeiul art. 9 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prevăzute în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în euro şi se încasează astfel:

a) pentru serviciile în legătură cu navele, în lei pentru cele care arborează pavilion român şi în euro sau în dolari SUA pentru cele care arborează pavilion străin;

b) pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, în lei de la operatorii economici şi persoanele fizice române şi în euro sau în dolari SUA de la operatorii economici şi persoanele fizice străine.

(2) Tarifele prevăzute la art. 1, care se plătesc în lei, se actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română, recalculându-se la cursul în lei al monedei euro sau dolar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii anterioare.

Art. 3. - (1) Plata prestaţiilor efectuate de către Autoritatea Navală Română trebuie făcută de către beneficiari astfel;

a) pentru formalităţi intrare/ieşire, dirijare, supraveghere, control trafic, inspecţii control şi operare mărfuri periculoase, în maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii;

b) pentru celelalte prestaţii, altele decât cele prevăzute la lit. a), în momentul solicitării sau la emiterea documentului, după caz;

(2) După această perioadă beneficiarii vor plăti dobânzi şi penalităţi aplicate la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 4. - În cazul în care salariaţii Autorităţii Navale Române, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii vor suporta, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.

Art. 5. - În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea inspectorului Autorităţii Navale Române respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi a cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.

Art. 6. - În cazul în care pe parcursul inspecţiilor sunt necesare probe sau încercări suplimentare, precum şi analize de laborator, fotografii etc, cheltuielile ocazionate de efectuarea acestora vor fi suportate de beneficiar.

Art. 7. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 octombrie 2008, cu completările ulterioare.

 

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 1.514.


*) Anexele nr. 1-3 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 840 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Capezzone Carmine - persoană semnificativă/preşedintele Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. Î 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat în conformitate cu prevederile art. 381 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,

a constatat următoarele:

întrucât în cadrul societăţii nu au fost stabilite toleranţa şi limitele pentru gestionarea riscurilor, nu au fost dispuse metodologii adecvate şi mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce priveşte riscul de credit şi riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei B.15 “Asigurări de garanţii”, precum şi cele ce decurg din activitatea de investiţii a societăţii, iar conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla într-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real şi adecvat al riscurilor, fapt pentru care se constată că atribuţiile conducerii administrative pentru asigurarea unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscului nu au fost îndeplinite.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 37 lit. c) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare

Responsabil pentru deficienţele sus-menţionate constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării este domnul Capezzone Carmine - persoană semnificativă/preşedintele Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) şi art. 39 alin. (3) lit. c) şi e) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei şi cu retragerea aprobării domnul Capezzone Carmine - persoană semnificativă/ preşedintele Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu rezidenţa în România, str. Borşa nr. 1-3, bl. 10E, ap. 12, sectorul 1, Bucureşti, Certificat de înregistrare emis de O.R.I. Bucureşti la data de 23 februarie 2012, CNP 7650828400037.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 de zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.

(4) în conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Capezzone Carmine - persoană semnificativă/preşedintele Consiliului de Administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA, poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.664.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 “Asigurări de garanţii” şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat în conformitate cu prevederile art. 381 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04,2003,

a constatat următoarele:

1. Unul dintre activele admise să acopere rezervele tehnice la data de 31 decembrie 2013 este grevat de sarcini, fie datorită neachitării preţului convenit în contractul de vânzare-cumpărare, fie datorită neefectuării procedurii de radiere a ipotecii la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. g) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi h) din aceeaşi lege.

2. Societatea nu a transmis toate informaţiile solicitate prin Notificarea nr. SA-DSS nr. 5523/20.08.2014.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. i) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. c) şi d) din aceeaşi lege.

3. În perioada trimestrului IV 2013-trimestrului II 2014 valoarea creanţelor admise să acopere rezervele tehnice brute nu a fost calculată pe bază prudenţială, societatea nedeţinând suficiente active admise să acopere rezervele tehnice conform normelor legale în vigoare.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. d) din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Din analiza raportului anual aferent anului 2013 privind măsurile luate pe linia managementului riscurilor a rezultat faptul că acesta nu conţine toate informaţiile prevăzute de normele legale.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 58 alin. (2) lit. a), b), c), d), f), g) şi h) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Societatea nu dispune de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscurilor, întrucât nu au fost stabilite toleranţa şi limitele pentru gestionarea riscurilor, nu dispune de metodologii adecvate şi de mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce priveşte riscul de credit şi riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei XV, precum şi cele ce decurg din activitatea de investiţii a societăţii, iar conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla intr-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real şi adecvat al riscurilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 20 alin. (3) lit. c2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 3272000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. b) şi d), art. 5 lit. k) şi art. 8 alin. (2) lit. a), j) şi I) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 212 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003, cu interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare pentru clasa de asigurări B 15 “Asigurări de garanţii” până la data la care societatea face dovada deţinerii unui sistem adecvat de control intern şi management al riscurilor, în corelaţie cu angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate, precum şi interzicerea efectuării de noi investiţii în valori imobiliare şi interzicerea înstrăinării bunurilor şi/sau activelor societăţii de asigurare fără aprobarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 2. - Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA, prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire măsurile necesare remedierii deficienţelor constatate, precum şi următoarele măsuri:

- în termen de maximum 10 de zile de fa primirea deciziei, societatea va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară raportarea rectificativă a activelor admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări generale, în forma prevăzută de reglementările legale în vigoare cu recalcularea gradului de acoperire a rezervelor tehnice;

- în termen de maximum 30 de zile de la primirea deciziei societatea va lua măsuri pentru restabilirea încadrării indicatorilor prudenţiali în limitele legale în vigoare ca urmare a aplicării măsurilor necesare remedierii deficienţelor constatate, cel puţin în ceea ce priveşte acoperirea rezervelor tehnice cu active admise.

Art. 3. - În vederea urmăririi modului de îndeplinire a măsurilor stabilite, Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA va transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, informări care vor cuprinde stadiul îndeplinirii măsurilor şi acţiunile întreprinse până la data fiecărei raportări, precum şi raportarea activelor admise şi explicaţii privind acoperirea rezervelor tehnice brute aferente activităţii de asigurări generale, în forma prevăzută de reglementările legale în vigoare, însoţită de situaţia în format Excel a contractelor de asigurare aferente soldului creanţelor aferente primelor brute subscrise.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.665.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Grecu Elena – persoană semnificativă/director general a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat în conformitate cu prevederile art. 381 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA, cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,

a constatat următoarele:

întrucât, în cadrul societăţii, nu au fost stabilite toleranţa şi limitele pentru gestionarea riscurilor, nu se dispune de metodologii adecvate şi de mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce priveşte riscul de credit şi riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei B.15 “Asigurări de garanţii”, precum şi cele ce decurg din activitatea de investiţii a societăţii, iar, conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla într-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real şi adecvat al riscurilor, fapt pentru care se constată că responsabilităţile conducerii executive în ceea ce priveşte menţinerea eficienţei şi eficacităţii sistemului de control intern cu privire la procesul de management al riscului nu au fost respectate.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 38 lit. e) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 3272000, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabil pentru deficienţele sus-menţionate constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării este doamna Grecu Elena - persoană semnificativă/director general a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI -S.A.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) şi art. 39 alin. (3) lit. c), e) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei şi cu retragerea aprobării doamna Grecu Elena, în calitate de director general al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str. V.V. Stanciu nr. 5, bl. 90, sc. 2, et. 3, ap. 31, sectorul 4, carte identitate seria RR, numărul 910044, emisă de SPECEP Sector 4 la data de 29 martie 2012, CNP 2600409400069.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, imediat după achitare.

(4) în conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii doamna Grecu Elena, în calitate de persoană semnificativă/director general a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.666.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Burduşel Isabela - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 8 octombrie 2014, în cadrul căreia a fost analizat referatul de constatare întocmit în urma controlului permanent efectuat în conformitate cu prevederile art. 381 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA. cu sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 48, sectorul 1, J40/1814/11.03.1996, cod unic de înregistrare 8209593, înmatriculată în Registrul asigurătorilor cu RA-014/10.04.2003,

a constatat următoarele:

întrucât în cadrul societăţii nu au fost stabilite toleranţa şi limitele pentru gestionarea riscurilor, nu au fost dispuse metodologii adecvate şi mecanisme eficiente pentru gestionarea acestora, în special în ceea ce priveşte riscul de credit şi riscul de subscriere ce decurg din contractele de asigurare aferente clasei B.15 .Asigurări de garanţii”, precum şi cele ce decurg din activitatea de investiţii a societăţii, iar, conform propriilor teste de stres, societatea s-ar afla într-un deficit de lichiditate pentru gestionarea căruia măsurile propuse de societate nu s-au dovedit suficiente pentru asigurarea unui control real şi adecvat al riscurilor, fapt pentru care se constată că atribuţiile conducerii administrative pentru asigurarea unui sistem adecvat de control intern asupra procesului de management al riscului nu au fost îndeplinite.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 37 lit. c) din Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, faptă ce constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Responsabil pentru deficienţele sus-menţionate constatate în activitatea asigurătorului în perioada supusă verificării este doamna Burduşel Isabela - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) şi art. 39 alin. (3) lit. c) şi e) şi alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei şi cu retragerea aprobării doamna Burduşel Isabela - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., cu domiciliul în municipiul Bucureşti, Str. Pescăruşului nr. 12, bl. D6, sc. B, et. 4, ap. 29, sectorul2, carte de identitate seria RT nr. 833002, emisă de SPCEP Sector 2 la data de 7 decembrie 2012, CNP 2820429410138.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul nr. RO83TREZ7005025XXX007370, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară imediat după achitare.

(4) în conformitate cu art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii doamna Burduşel Isabela - persoană semnificativă/membru al Consiliului de administraţie a/al Societăţii FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI - S.A., poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2014.

Nr. 1.667.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.