MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 813/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 813         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

666. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

667. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            872. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. A şi B, ale art. 8 lit. Aşi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul Zilei Statului Major General, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi înaltul profesionalism dovedite în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, domnului Lazăr Marin Valentin-Titi.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:

- domnului colonei Badea Constantin Gheorghe;

- domnului colonel Călin Sidor Florentin-Laur.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului contraamiral de flotilă Frăţilă Ion Tiberiu.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei dr. Ilieş Sandu Ileana-Luminiţa.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel Ciorăşteanu Petrache Stanei;

- domnului colonel Stoicheciu Constantin Ştefan.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă Tărpescu Ion Ovidiu-Ionel;

- domnului colonel Paraschiv Savu Nicu.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel Lăpădat Constantin-Tel Dan-Angelo;

- domnului colonel Vavură Nicolae Veronel-Cristian;

- domnului colonel Vişănescu Anton Marian-Romeo;

- domnului locotenent-colonel Alexandrescu Anton Mihai-Bogdan;

- domnului maior Chelărescu Oprea Constantin-Daniel.

Art. 8. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier-adjutant principal Abrudan Iosif Sorin-Daniel.

Art. 9. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Itu Vasile Aurora;

- doamnei Vîlcu Muşică Liliana.

Art. 10. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier-adjutant Toma Florea Ionel.

Art. 11. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-adjutant principal Dumitraşc Petrea Vasile;

- doamnei pluton ie r-adjutant principal Voinea Gheorghe Veronica.

Art. 12. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Brumă Ioan Luminiţa;

- doamnei Linca Ilie Filofteia;

- domnului Taudor Petre Florea;

- domnului Vulpe Mihail Marian.

Art. 13. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Buhoci Sandu Gicu;

- domnului maistru militar principal Lică Ion Ioan;

- domnului plutonier-adjutant Grigore Constantin Dumitru.

Art. 14. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Dufuor Ştefan Victoria-Larisa;

- doamnei Gal Gheorghe Maria-Ioana;

- domnului Jurca Iuliana Iulian-Gheorghe;

- domnului Pleşa Mihai Florian;

- domnului Popa Ioan Teodor.

Art. 15. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier-adjutant principal Mocanu Radu Eugen.

Art. 16. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru militari, doamnei plutonier-adjutant principal Arnăutu Lucian Luminiţa.

Art. 17. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Petru Ioan Florina-Carmen;

- doamnei Slevoacă Gheorghe Cristina.

Art. 18. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier-adjutant principal Lepădatu Costică Sandu.

Art. 19. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-adjutant principal Chiriac Mitică Dumitru-Gabriel;

- domnului maistru militar clasa I Lac Crăciun Crăciun;

- domnului plutonier-adjutant Vlăducă Neculae Neculae.

Art. 20. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu însemn pentru civili, doamnei Mitran Cezar Simona.

Art. 21. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Bălan Florea Gheorghe;

- domnului plutonier-adjutant principal Grigore Nicolae Florian;

- domnului plutonier-adjutant principal Micu Jean Marian;

- domnului plutonier-adjutant principal Stoica Gheorghe Florin;

- domnului plutonier-adjutant Rusu Ion Costel;

- domnului plutonier-major Turcoman Vasile Iulian-Dan;

- domnului plutonier-major Vasluianu Gheorghe Ionel.

Art. 22. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Achim Aurel Rodica;

- domnului Ileana Ionel Ioan-Pamfil.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

V1CTOR-V10REL PONTA

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014.

Nr. 666.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism şi contribuţia deosebită avută la salvarea echipajului unei nave sub pavilion moldovenesc eşuate pe timpul unei furtuni în apele româneşti ale Mării Negre,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului comandor Duţă Ilie Tudorel;

- domnului comandor Vlad Florea Puiu-Florian;

- domnului căpitan-comandor Popoacă Stoian Daniel;

- domnului căpitan-comandor Vrabie Miron Vasile.

Art. 2. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar clasa I Huchitu Ioan Ioan-Cătălin;

- domnului maistru militar clasa a II-a Stan Ion Daniel-Ion;

- domnului maistru militar clasa a III-a Boiangiu Nicolae Cristian-Petruţ;

- domnului plutonier-major Scupra Neculaie Tănase.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014.

Nr. 667.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 51.174/SON din 13 octombrie 2014 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,

în baza prevederilor art. 16 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, şi ale avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - B.O. CONSIDIG din data de 10 octombrie 2014,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, deţinătorii de diguri şi Administraţia Naţională “Apele Române” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 872.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070

 

Art. 1. -- În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, deţinătorii, cu orice titlu, ai digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, denumiţi în continuare deţinători, au obligaţia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanţă, gradul de risc asociat digurilor, precum şi alte date tehnice necesare exploatării în siguranţă a acestora.

Art. 2. - Caracteristicile generale şi propunerile de încadrare în categorii de importanţă şi stabilire a gradului de risc asociat digurilor, determinate prin grija deţinătorilor, se avizează în cadrul comisiilor de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizate de deţinători, conform prevederilor art. 13 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 259/2010, republicată.

Art. 3. - Definitivarea şi aprobarea caracteristicilor generale, ale categoriei de importanţă, ale gradului de risc asociat digurilor, precum şi ale celorlalte date tehnice necesare exploatării în siguranţă a acestora se realizează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, cu avizul tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - B.O. CONSIDIG.

Art. 4. - Deţinătorii de diguri sunt direct responsabili de corectitudinea prezentării caracteristicilor generale pe baza cărora se realizează încadrarea în categorii de importanţă şi stabilirea indicilor de risc asociat acestora.

Art. 5. - (1) Datele şi caracteristicile precizate la art. 1 vor fi cuprinse în Fişa de evidenţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, denumită în continuare fişa de evidenţă, care se va întocmi de deţinătorii de diguri, conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă, a gradului de risc asociat digurilor, precum şi a celorlalte date tehnice necesare exploatării în siguranţă a acestora se efectuează în scris, de deţinătorii de diguri, prin transmiterea la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi Administraţia Naţională “Apele Române” a fişelor de evidenţă, cu semnătura şi parafa conducătorilor unităţilor deţinătoare de diguri, însoţite de documentele prin care comisiile de urmărire a comportării digurilor au avizat aspectele menţionate la art. 2.

(3) Fişele de evidenţă se actualizează la intervale de timp de 5 ani sau în cazul producerii unor evenimente care au determinat modificarea caracteristicilor principale şi/sau parametrilor de bază ai digurilor şi a altor aspecte privind activitatea de exploatare sau urmărire a comportării acestora, precum şi la solicitarea B.O. CONSIDIG.

Art. 6. - (1) Inventarierea digurilor se realizează conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 de către compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor teritoriale ale Administraţiei Naţionale “Apele Române”, pe baza declaraţiilor şi fişelor de evidenţă întocmite şi transmise de deţinătorii de diguri.

(2) Listele definitive ale digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă, a gradului de risc asociat digurilor, precum şi listele digurilor cu risc sporit şi a celor cu categoria de importanţă majorată se centralizează în Registrul naţional al digurilor din România (REDIG).

(3) Direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi Administraţia Naţională “Apele Române”, cu avizul tehnic al B.O. CONSIDIG, vor stabili listele digurilor cu risc sporit şi a celor cu categoria de importanţă majorată, având la bază fişele de evidenţă şi listele definitive ale digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă, a gradului de risc asociat digurilor.

(4) REDIG se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în baza avizului tehnic consultativ al B.O. CONSIDIG, şi se publică pe site-urile autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

(5) REDIG se actualizează la fiecare 5 ani sau după producerea unor viituri importante sau evenimente care au determinat modificarea caracteristicilor principale şi/sau parametrilor de bază ai digurilor, precum şi a altor aspecte privind activitatea de exploatare sau urmărire a comportării acestora, precum şi la solicitarea B.O. CONSIDIG.

Art. 7. - Inventarierea digurilor aflate în exploatare, întocmirea fişelor de evidenţă a acestora şi a REDIG se realizează în termen de 2 ani de la data publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr.1

la procedură

 

FIŞA DE EVIDENŢĂ A DIGURILOR

I. Date generale administrative şi tehnice

A. Date administrative

 

1.

Denumire dig

 

Cod dig**

 

2.

Denumire incintă sau obiectiv apărat

 

3.

Cursul de apă

 

Cod cadastral

 

4.

Bazin hidrografic

 

5.

Poziţia digului (mal stâng/drept)

 

6.

km dig raportat curs de apă (total lungime dig)

 

km amonte

 

km aval

 

 

Coordonate Stereo 70 capăt amonte

Coordonate Stereo 70 capăt aval

 

X:

 

X:

 

 

Y:

 

Y:

 

 

Tronson (sector)*

(lungime tronson dig)

 

km amonte

 

km aval

 

 

Coordonate Stereo 70 capăt amonte

Coordonate Stereo 70 capăt aval

 

X:

 

X:

 

 

Y:

 

Y:

 

7

Judeţ

 

Localităţi

 

8.

Deţinător1

 

9.

Nr. inventar Ministerul Finanţelor Publice

 

10.

Denumire bunuri imobile Ministerul Finanţelor Publice

 

11.

Digul este amplasat într-o zonă protejată.

Da

 

Nu

 

 

Denumirea zonei protejate, dacă este cazul

 

 

 


1 Deţinător cu orice titlu, responsabil legal cu siguranţa digului

* Pentru evaluarea riscului se va lua în considerare întreaga linie de apărare

** Cod de identificare atribuit de CONSIDIG

 

NOTE:

- În vederea asigurării unei evaluări corespunzătoare a stării de siguranţă în exploatare, precum şi pentru efectuarea unei urmăriri eficiente a comportării în timp a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, acestea se împart în tronsoane cu lungimea maximă de 20 km.

- împărţirea în tronsoane a digurilor se realizează în funcţie de caracteristicile constructive ale acestora, de natura terenului de fundare, de importanţa obiectivelor potenţial inundabile din incintele apărate, precum şi pe baza altor criterii relevante.

- La propunerea expertului se pot stabili şi alte criterii de împărţire pe sectoare a digurilor.

 

B. Date tehnice generale

B1. Realizarea Iniţială

 

1.

Proiectant general2

 

2.

Antreprenor general2

 

Anul începerii

 

Anul terminării

 

3.

Recepţia lucrărilor

Punere în funcţiune

Anul:

 

 

 

Recepţie la terminarea lucrărilor

Anul:

 

 

 

Recepţie finală

Anul:

 

4.

Conservare3

Investiţie nefinalizată (cu lucrări de conservare)

Da4

 

5.

Postutilizare3

Cu proiect aprobat şi realizare lucrări conform prevederilor legale

Da4

 

6.

Dezafectare3

Cu proiect aprobat şi realizare lucrări conform prevederilor legale

Da4

 

7.

Abandonare3

Prin părăsire, deţinător necunoscut, alte situaţii

Da4

 


2 În cazul în care nu se cunoaşte proiectantul sau antreprenorul, se va menţiona “nu este cunoscut”.

3 Dacă este cazul.

4 În caz afirmativ, se notează căsuţa următoare cu x; în caz negativ, se lasă necompletat.

 

            B2 Importanţa construcţiei

 

1.

Categoria de importantă conform NP 131-2011

 

Validată în comisia CONSIDIG

DA

 

NU

 

2.

Clasa de importanţă conform STAS 4273-83

 

La proiectare

 

Modificată

 

 

Justificare modificare clasa de importanţă

 

 

            B3 Avize şi autorizaţii de exploatare şi funcţionare şi analize de evaluare a siguranţei

 

1.

Expertiză preliminară

NU

 

DA

 

 

2.

Expertiză finală

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

3.

Acord de funcţionare în siguranţă

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

4.

Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

5.

Aviz de gospodărire a apelor

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

6.

Autorizaţie de gospodărire a apelor

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

7.

Acord de mediu

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

8.

Autorizaţie de mediu

NU

 

DA

 

nr./data

 

Expiră în anul

 

9.

Cartea construcţiei

NU

 

DA

 

 

 

 

 

 

II. Date privind caracteristicile digului şi amplasamentului

A. Tipul şi dimensiunile digului

1. Tipul

 

Simbol

Denumire

 

DL

Dig longitudinal

 

DT

Dig transversal de închidere

 

DR

Dig de remuu

 

DC

Dig de compartimentare

 

DCP/DCI

Dig de contur (potcoavă, inelar)

 

 

2. Elemente constructive dig

2.1. Dimensiuni dig

 

Nr. crt.

Dimensiuni dig

1.

Lungime dig (km)

 

2.

Lăţime coronament (m)

 

3.

înălţime medie (m)

 

4.

Pantă tal uz interior (1: m1)

 

5.

Pantă taluz exterior (1: m2)

 

 

            2.2. Digul este prevăzut cu banchetă

 

NU

 

 

DA

 

 

 

Dimensiuni banchetă

1.

Lungime banchetă (km)

 

2.

Lăţime coronament (m)

 

3.

înălţime medie (m)

 

4.

Pantă taluz (1: m)

 

 

            2.3. Digul este prevăzut cu rampe de traversa re/acces

 

NU

 

 

 

DA

 

 

 

Nr. total rampe de traversare/acces

 

Caracteristici rampa acces nr. 1

1.

Localizare (km dig)

 

2.

Coordonate Stereo 70

 

X:

 

 

Y:

 

3.

Acces din localitatea

 

4.

Tip cale de acces

 

5.

Lungime drum de acces

 

Caracteristici rampa acces nr. ...

1.

Localizare (km dig)

 

2.

Coordonate Stereo 70

 

X:

 

 

Y:

 

3.

Acces din localitatea

 

4.

Tip cale de acces

 

5.

Lungime drum de acces

 

 

Suprafaţă ampriză (ha)

 

Lăţime zonă de protecţie (m)

 

 

            3. Dimensionare dig:

 

Analiză capacitate de tranzitare debite de calcul

Probabilitatea anuală de depăşire

(p%)

Debit de careul

Qp (m3/s)

Proiectare

 

 

Revizuire 1 (data)

 

 

Revizuire 2 (data) conform Hotărârii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung

 

 

 

            4. Caracteristici dig

 

1.

Structură dig

 

a) Pământ fin omogen, nedrenat, neprotejat

 

b) Pământ drenat, cu taluz exterior neprotejat

 

 

c) Pământ drenat, cu taluz exterior protejat

 

d) Anrocamente

 

 

e) Beton

 

f) Alte materiale

 

2.

Sistem protecţie dig

 

Coronament:înierbare, covor asfaltic, alte sisteme de protecţie dig

 

 

Taluz exterior:

 

a) înierbare

 

 

b) îmbrăcăminte de protecţie realizată din piatră, beton sau soluţii compozite (geogrile etc.):

 

1. anrocamente

 

2. zidărie de piatră

 

 

3. dale de beton prefabricate

 

4. dale de beton turnate

 

 

5. soluţii compozite (geogrile etc.)

 

 

 

 

6. alte sisteme de protecţie taluz

 

 

c) perdele forestiere

 

 

lăţime zonă dig - mal

 

 

d) cu protecţie antierozională a malurilor

1. blocuri de beton (stabilopozi, tetrapozi)

 

 

 

2. epiuri

 

 

 

3. alte sisteme de protecţie

 

 

e) fără sistem de protecţie

 

 

Taluz interior:

 

a) înierbare

 

 

b) îmbrăcăminte de protecţie etc.

 

 

c) fără sistem de protecţie

 

 

            B. Caracteristici teren de fundare

 

 

Structură teren de fundare”:

 


* Se vor completa date generale privind structura terenului de fundare (documentaţii de proiectare, cartea construcţiei, studii geotehnice, alte surse).

 

C. Sistem de etanşare şi drenaj dig şi teren de fundare

Tipuri de protecţie

 

a) Fără sistem de etanşare şi drenaj

 

b) Cu sistem de drenaj spre incintă

 

c) Cu sistem de etanşare corp dig şi drenaj spre incintă

 

d) Cu sistem de etanşare corp dig şi fundaţie

 

e) Cu sistem de etanşare corp dig şi fundaţie şi drenaj spre incintă

 

 

 

 

a. Sisteme de etanşare

a1. Sisteme de etanşare corp dig

 

NU

 

 

DA

 

 

Mască/Ecran/Pereu, tip material

 

Nucleu de impermeabilizare, tip material

 

Alte sisteme de etanşare

 

 

            a2. Sisteme de etanşare teren fundare

 

NU

 

 

DA

 

 

Voal, ecran de etanşare, tip material

 

Pinten, tip material

 

Alte sisteme de etanşare

 

 

b. Sisteme de drenaj

b1. Sistem de drenaj corp dig

 

NU

 

 

DA

 

 

Prism drenant

 

 

Saltea drenantă

 

 

Barete/Bretele drenante

 

 

Conductă drenaj

 

 

Canal de preluare (contracanal)

 

 

Alte sisteme (descriere)

 

 

 

            b2. Sistem de drenaj teren de fundare

 

NU

 

 

DA

 

 

Puţuri de drenaj autodescărcător

 

 

Straturi drenante

 

 

Alte sisteme (descriere)

 

 

 

III. Date privind starea actuală a digului

A. Istoricul evoluţiei digului

 

Evenimente de tip incident, accident, avarie

 

NU

 

DA

 

Anul producerii:

 

Breşe închise în regim de urgenţă

 

Breşe şi/sau eroziuni reparate pe bază de proiect cu control de calitate

 

Deversarea taluzului cu eroziuni sau alte incidente remediate

 

 

 

 

B. Intervenţii constructive (modernizări)

 

Proiectant general

 

Antreprenor general

 

Lungime sector modernizare (km)

 

 

 

Coordonate Stereo 70

Capăt amonte lucrare

X

 

 

 

Y

 

 

Capăt aval lucrare

X

 

 

 

Y

 

Recepţia lucrărilor

Punere în funcţiune provizorie

Anul

 

 

Punere în funcţiune definitivă

Anul

 

 

Recepţie la terminarea lucrărilor

Anul

 

 

Recepţie finală

Anul

 

 

            C. Intervenţii constructive (reabilitări în urma avarierii)

 

Proiectant general

 

Antreprenor general

 

Lungime sector reabilitare (km)

 

 

 

Coordonate Stereo 70

Capăt amonte lucrare

X

 

 

 

Y

 

 

Capăt aval lucrare

X

 

 

 

Y

 

Recepţia lucrărilor

Punere în funcţiune provizorie

Anul

 

 

Punere în funcţiune definitivă

Anul

 

 

Recepţie la terminarea lucrărilor

Anul

 

 

Recepţie finală

Anul

 

 

D. Sisteme de supraveghere

 

1.

Localizare miră avertizoare/staţie hidrometrică (km + hm curs apă)

 

2.

Cota “0” miră avertizoare (mdMN)

 

3.

Denumire canton

 

4.

Localizare canton (km + hm dig/km + hm curs apă)

 

5.

Coordonate Stereo 70 (X, Y)

 

6.

Localizare miră determinantă/staţie hidrometrică (km + hm curs apă)

 

7.

Cota “0” miră determinantă (mdMN)

 

8.

Localizare miră locală/staţie hidrometrică (km + hm dig/km + hm curs apă)

 

9.

Cota “0” miră locală (mdMN) (CI, CA, CP)

 

10.

Coordonate Stereo 70 (X, Y)

 

11.

Cotă coronament miră locală (cota absolută mdMN)

 

12.

Localizare bornă CSA (nr. CSA, coordonate x, y, z)

 

 

E. Starea actuală a digului

 

Tasări la coronament

>1 m

 

0,6 ….1 m

 

0,25 .... 0,5 m

 

minore

 

Vegetaţie pe tal uzuri

Arbuşti şi buruieni pe > 50%

 

Arbuşti şi buruieni pe > 25%

 

Arbuşti sporadici

 

Înierbare

 

Ravenări şi alunecări locale

frecvente

 

relativ rare

 

izolate

 

rare

 

Cratere de sufozie aval taluz interior

> 5/tronson

 

2/tronson

 

1/tronson

 

fără

 

Galerii rozătoare

> 2/10m

 

1/10 m

 

1/20 m

 

fără

 

Circulaţie pe dig

intensă

 

frecventă

 

restricţionată

 

necirculabil

 

 

F. Zone critice

 

Nr. crt.

Zone critice

Localizare *

1.

Eroziune mal cu pericol de afectare corp dig (se va menţiona distanţa minimă faţă de piciorul taluzului exterior)

 

2.

Eroziune corp dig/surpare corp dig/ravenări majore corp dig

 

3.

Treceri prin corp dig/Treceri pe sub corpul digului (localizare, material, diametru, cota generatoare inferioară, nr. fire, sistem de închidere, deţinător**)

 

4.

Grifoane

 

5.

Subtraversări privaluri/infiltraţii prin corp dig/infiltraţii pe sub corp dig

 

6.

Zone sub cota proiectată

 

7.

Zone lipsite de perdea de protecţie/eroziune mal/bătăi de valuri

 


* Se vor identifica sectoarele afectate cu menţionarea poziţiei kilometrice a acestora şi a distanţei faţă de piciorul digului.

** Deţinătorul subtraversării în multe cazuri nu coincide cu deţinătorul digului.

 

            IV. Obiective apărate în incintă (pagube potenţiale în cazul cedării digului)

 

1. Nr. locuitori rezidenţi

 

2. Nr. gospodării (locuinţe, anexe gospodăreşti)

 

din care: nr. locuinţe

 

3. Obiective social-administrative, culturale:

 

Nr. şcoli

 

Nr. grădiniţe

 

Nr. primării

 

Nr. biserici

 

Nr. spitale

 

Nr. obiective culturale - muzee

 

Nr. clădiri şi monumente istorice

 

din care aflate în patrimoniul UNESCO nr.

 

Alte obiective sociale - administrative, culturale nr. total

 

4. Obiective industriale sau agro-industriale, infrastructură de IF

 

a) Nr. obiective industriale

 

Denumire, nr. angajaţi

 

b) Nr. obiective agroindustriale

 

Denumire, nr. angajaţi

 

c) Infrastructură IF irigaţii

 

Nr. staţii pompare irigaţii

 

Lungime reţea canale irigaţii (km)

 

d) Infrastructura IF desecare

 

Nr. staţii pompare desecare

 

Lungime reţea canale desecare (km)

 

5. Sisteme de comunicaţie

 

a) Drumuri (km) - total

 

Internaţionale (km)

 

Naţionale (km)

 

Judeţene (km)

 

Comunale (km)

 

Locale (străzi)

 

Forestiere (km)

 

b) Căi ferate (km)

 

c) Poduri şi podeţe (buc.) - total

 

Poduri

 

Podeţe

 

 

 

d) Alte sisteme de comunicaţie

 

 

 

 

 

6. Sisteme de alimentare cu apa şi canalizare

 

 

 

a) Staţie tratare apă

 

b) Reţea alimentare cu apă (km)

 

c) Reţea canalizare (km)

 

d) Staţie epurare

 

 

 

 

 

7. Reţele utilitare

 

a) Reţea energie electrică (km)

 

b) Reţea transport gaze naturale (km)

 

c) Reţea telefonie (km)

 

8. Suprafaţă incintă apărată

 

9. Categoria terenurilor apărate (ha)

 

a) Teren arabil (ha)

 

b) Păşuni şi fâneţe (ha)

 

c) Culturi speciale (sere etc.) (ha)

 

d) Păduri (ha)

 

e) Neproductiv (ha)

 

f) Alte categorii (ha)

 

10. Digul apără o zonă protejată

Se va menţiona numele zonei protejate, tipul zonei protejate (parcuri, rezervaţii, zone protejate de interes local,  zone protejate pentru acvifaună etc.)

11. Risc de poluare în cazul afectării obiectivelor industriale prin cedarea digului

descriere

 

 

            V. Aprecieri privind siguranţa în exploatare

 

Digul prezintă siguranţă conform exigenţelor actuale

Da

 

Nu

 

Justificare:

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

REGISTRUL NAŢIONAL AL DIGURILOR DIN ROMÂNIA - REDIG

            I. Date generale administrative şi tehnice

 

1

Cod dig

2

Denumire dig

3

Denumire incinta sau obiectiv apărat

4

Bazin hidrografic

5

Curs de apă

6

Cod cadastral

7

Poziţie dig (MS - mal stâng, MD - mal drept)

8

Km dig raportat la curs apă (total lungime dig)

km amonte

9

 

km aval

10

Coordonate Stereo 70 capăt amonte

X

11

 

Y

12

Coordonate Stereo 70 capăt aval

X

13

 

Y

14

Judeţ

 

15

Localităţi

 

16

Deţinător cu orice titlu

 

17

Nr. inventar MFP

 

18

Denumire bunuri imobile Ministerul Finanţelor Publice

 

19

Digul este amplasat într-o zonă protejată

 

20

Realizarea iniţială

Recepţia lucrărilor

Punere în funcţiune (anul)

21

 

Conservare - Investiţie nefinalizată (cu lucrări de conservare) (C)

 

 

Postutilizare - Cu proiect aprobat şi realizare lucrări conform prevederilor legale (P)

 

 

Dezafectare - Cu proiect aprobat şi realizare lucrări conform prevederilor legale (D)

 

 

Abandonare - Prin părăsire, deţinător necunoscut, alte situaţii (A)

22

Importanţa construcţiei

Categoria de importanţă

conform NP 131-2011

23

 

 

validată în CONSIDIG (Da/Nu)

24

 

Clasa de importantă conform STAS 4273-83

la proiectare

25

 

 

modificată/anul

26

 

Expertiză preliminară (Da/Nu)

27

Avize şi autorizaţii de exploatare şi funcţionare şi analize de evaluare a siguranţei

Expertiză finală

nr./data emitere/data expirare

28

 

Acord de funcţionare în siguranţă

nr./data emitere/data expirare

29

 

Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă

nr./data emitere/data expirare

30

 

Aviz de gospodărire a apelor

nr./data emitere/data expirare

31

 

Autorizaţia de gospodărire a apelor

nr./data emitere/data expirare

32

 

Acord de mediu

nr./data emitere/data expirare

33

 

Autorizaţia de mediu

nr./data emitere/data expirare

34

Cartea construcţiei (Da/Nu)

 

            II. Date privind caracteristicile digului şi amplasamentului

 

35

Tipul digului

Dig longitudinal (DL)

 

 

Dig transversal de închidere (DT)

 

 

Dig de remuu (DR)

 

 

Dig de compartimentare (DC)

 

 

Dig de contur (potcoavă, inelar) (DCP/DCI)

36

Dimensiuni dig

Lungime dig (km)

37

 

Lăţime coronament (m)

38

 

Înălţime medie (m)

39

 

Pantă taluz interior (1 :m1)

40

 

Pantă taluz exterior (1 :m2)

41

Dimensiuni banchetă

Lungime (km)

42

 

Lăţime (m)

43

 

Înălţime medie (m)

44

 

Pantă taluz (1:m)

45

Rampe de traversare/acces

Nr. total rampe de traversare/acces

46

 

Caracteristici rampa nr. ….*)

localizare (km dig)

47

 

 

coordonate Stereo 70 (X, Y)

48

 

 

acces din localitate

49

 

 

tip cale acces

50

Suprafaţă ampriză (ha)

51

Lăţime zonă de protecţie interior/exterior (m)

52

Dimensionare dig

Proiectare

probabilitatea anuală de depăşire p%

53

 

 

debit de calcul Qp% (mc/s)

54

 

Revizuire 1

data

55

 

 

probabilitatea anuală de depăşire p%

56

 

 

debit de calcul Qp% (mc/s)

57

 

Revizuire 2 - conform normelor impuse de strategia naţională

data

58

 

 

probabilitatea anuală de depăşire p%

59

 

 

debit de calcul Qp% (mc/s)

60

Structură dig

a) pământ fin omogen, nedrenat (PN)

 

 

b) pământ drenat, cu taluz exterior neprotejat (PDN)

 

 

c) pământ drenat, cu taluz exterior protejat (PDP)

 

 

d) anrocamente (A)

 

 

e) beton (B)

61

 

f) alte materiale (descriere)

62

Sistem protecţie dig

Coronament

a) înierbare

 

 

 

b) covor asfaltic

63

 

 

c) alte sisteme de protecţie(nominalizare)

64

 

Taluz exterior

a) înierbare

65

 

 

b) îmbrăcăminte de protecţie:

 

 

 

1. anrocamente (b1)

 

 

 

2. zidărie de piatră (b2)

 

 

 

3. dale de beton prefabricate (b3)

 

 

 

4. dale de beton turnate (b4)

 

 

 

5. soluţii compozite (geogrile etc.) (b5)


*) Se completează pentru fiecare rampă traversare/acces în parte.

 

 


66

 

 

6. alte sisteme de protecţie taluz (nominalizare)

67

 

 

c) perdele forestiere

 

 

 

lăţime zonă dig-mal

 

 

 

d) cu protecţie antierozională a malurilor:

68

 

 

1. blocuri de beton (stabilopozi, tetrapozi)(d1)

69

 

 

2. epiuri (d2)

70

 

 

3. alte sisteme de protecţie(nominalizare)

71

 

Taluz interior

a) în ierbare

72

 

 

b) îmbrăcăminte de protecţie (nominalizare)

73

Caracteristici teren de fundare (structură teren de fundare)

74

Sistem de etanşare şi drenaj dig şi teren de fundare

Sisteme de etanşare corp dig

mască/pereu/nucleu impermeabilizare (M/P/N)

75

 

 

alte sisteme de etanşare corp dig (nominalizare)

76

 

 

tip material

77

 

Sisteme de etanşare teren de fundare

voal/ecran de etanşare/pinten (V/E/P)

78

 

 

alte sisteme de etanşare teren fundare (nominalizare)

79

 

 

tip material

80

 

Sisteme de drenaj corp dig

1. prism drenant (P)

2. saltea drenantă (S)

3. barete/bretele drenante (BD/BRD)

4. conductă drenaj (CD)

5. canal de preluare (CP)

81

 

 

6. alte sisteme de drenaj corp dig(nominalizare)

82

 

Sistem de drenaj teren de fundare

puţuri de drenaj autodescărcător/ straturi drenante (P/S)

83

 

 

alte sisteme de drenaj (nominalizare)

 

            III. Date privind starea actuală a digului

 

84

Istoricul evoluţiei digului. Incidente, accidente, avarii (anul, tipul)

85

Intervenţii constructive (modernizări)

Lungime sector (km)

86

 

Coordonate Stereo 70

capăt amonte (X, Y)

87

 

 

capăt aval (X, Y)

88

Intervenţii constructive (reabilitări în urma avarierii)

Lungime sector (km)

89

 

Coordonate Stereo 70

capăt amonte (X, Y)

90

 

 

capăt aval (X, Y)

91

Sisteme de supraveghere

Localizare miră avertizoare/staţie hidrometrică (km + hm curs apă)

92

 

Cota “0” miră avertizoare (mdMN)

93

 

Denumire canton

94

 

Localizare canton (km + hm dig/km + hm curs apă)

95

 

Coordonate Stereo 70

X

96

 

 

Y

97

 

Localizare miră determinantă/staţie hidrometrică (km + hm curs apă)

98

 

Cota “0” miră determinantă (mdMN)

99

 

Localizare miră locală/staţie hidrometrică (km + hm dig/km + hm curs apă)

100

 

Coordonate Stereo 70

X

101

 

 

Y

102

 

Cota “0” miră locală (mdMN) (CI, CA, CP)

103

 

Cotă coronament miră locală (cota absolută mdMN)

104

 

Localizare bornă CSA (nr. CSA, coord. x, y, z)

105

Zone critice

Eroziune mal cu pericol de afectare corp dig

106

 

Eroziune corp dig/surpare corp dig/ravenări majore corp dig

107

 

Treceri prin corp dig/treceri pe sub corp dig (localizare, material, diametru, cota generatoare inferioară, nr. fire, sistem de închidere,deţinător)

108

 

Grifoane

109

 

Subtraversări privai uri/infiltraţii prin corp dig/infiltraţii pe sub corp dig

110

 

Zone sub cota proiectată

111

 

Zone lipsite de perdea de protecţie/eroziune mal/bătăi de valuri

 

            IV. Obiective apărate în incintă (pagube potenţiale în cazul cedării digului)

 

112

Nr. locuitori rezidenţi

113

Nr. gospodării (locuinţe, anexe gospodăreşti)

- Total

114

din care nr. locuinţe

115

Obiective social-administrative, culturale:

Nr. şcoli

116

 

Nr. grădiniţe

117

 

Nr. primării

118

 

Nr. biserici

119

 

Nr. spitale

120

 

Nr. muzee

121

 

Nr. clădiri, monumente istorice:

122

 

din care aflate în patrimoniul UNESCO

123

 

Alte obiective social-administrative, culturale, nr. total

124

Obiective industriale sau agroindustriale, infrastructura de IF

Nr. obiective industriale

125

 

Denumire, nr. angajaţi

126

 

Nr. obiective agroindustriale

127

 

Denumire, nr. angajaţi

128

 

Infrastructură IF irigaţii

nr. staţii de pompare irigaţii

129

 

 

lungime reţea canale irigaţii (km)

130

 

Infrastructură IF desecare

nr. staţii pompare desecare

131

 

 

lungime reţea canale desecare(km)

132

Sisteme de comunicaţie

Drumuri (km):

internaţionale (km)

133

 

 

naţionale (km)

134

 

 

judeţene (km)

135

 

 

comunale (km)

136

 

 

locale (străzi) - km

137

 

 

forestiere (km)

138

 

b) Căi ferate (km)

139

 

c) Poduri şi podeţe (buc.)

poduri

140

 

 

podeţe

141

 

d) Alte sisteme de comunicaţie

142

Sisteme de alimentare cu apă şi canalizare

a) Staţie tratare apă

143

 

b) Reţea alimentare cu apă (km)

144

 

c) Reţea canalizare (km)

145

Reţele utilitare

a) Reţea energie electrică (km)

146

 

b) Reţea transport gaze naturale (km)

147

 

c) Reţea telefonie (km)

148

Suprafaţă incintă apărată

149

Categoria terenurilor apărate:

a) Teren arabil (ha)

150

 

b) Păşuni şi fâneţe (ha)

151

 

c) Culturi speciale (ha)

152

 

d) Păduri (ha)

153

 

e) Neproductiv (ha)

154

 

f) Alte categorii (ha)

155

Digul apără o zonă protejată (se va menţiona numele zonei protejate, tipul zonei protejate: parcuri, rezervaţii, zone protejate de interes local, zone protejate pentru acvifaună etc.)

156

Risc de poluare în cazul afectării obiectivelor industriale prin cedarea digului

 

NOTE:

- Rubricile numerotate 1-152 reprezintă coloane în format.xls (Excel) sau compatibile.

- Informaţiile din REDIG se completează în măsura în care există informaţii şi unde este cazul.

- Informaţiile se completează şi se actualizează cu ocazia expertizelor pentru evaluarea siguranţei sau în urma unor investigaţii, studii, analize, evaluări, contraexpertize etc.

- La propunerea deţinătorilor sau a B.O. CONSIDIG se pot face actualizări privind structura REDIG.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.