MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 152/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 152         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 martie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

252. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 si semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

253. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

254. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

255. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

256. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

257. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

258. - Decret pentru numirea unui consilier prezidenţial

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

112. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 

120. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

 

127. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA - I.F.N.

 

129. - Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

72. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Donţu din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

73. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

74. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

75. - Decizie privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            209. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 246 din 11 decembrie 2013,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 252.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 160/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Bogdan Diaconescu, judecător la Tribunalul Dolj, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 253.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mariş Gheorghe, judecător la Judecătoria Vişeu de Sus, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 254.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.200/2013,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Hodor Floarea, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul teritorial Timişoara, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 255.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 112/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bobei Anişoara, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 256.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 113/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Petcu Dorin, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2014.

Nr. 257.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidenţial

În temeiul art. 94 lit. c) şi al art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 3 martie 2014, doamna Anca Ileana Ilinoiu se numeşte în funcţia de consilier prezidenţial.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 258.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,” cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 şi 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După anexa nr. 54 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şinca Nouă”, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al comunei Şinca Nouă, înfiinţată prin Legea nr. 257/2002, a bunurilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 112.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002)

 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şinca Nouă

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţa

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridica

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.37.2

Strada „Pârăul Flucuşeştilor”

- pământ stabilizat - DN 73A km 50 + 075 dr. L = 1.534 m, nr. inv. 1010 S = 8.965 mp, CF 101595

2002

2.223,39

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

2.

1.3.7.2

Strada „Uliţa Mare”

- pământ stabilizat - DN 73A km 48 + 360 dr. L = 1.018 m,nr. inv. 1011 S = 6.017 mp, CF 101585

2002

1.475,49

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

3.

1.3.7.2

Strada „Pe Iaz”

- pământ stabilizat - DN 73A km 49 + 380 dr. L = 888m, nr. inv. 1012 S = 3.771 mp, CF 101594

2002

1.287,07

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

4.

1.3.7.2

Strada „Cotun”

- pământ stabilizat - DN 73A km 48 + 920 dr. L = 309m, nr. inv. 1013 S = 2.022mp,CF 101586

2002

447,87

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

5.

1.3.7.2

Teren arabil

- pământ stabilizat - DN 73A km 47 +100 stg. L = 685m,nr. inv. 1014 S = 835 mp, CF 101590

2002

992,84

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

6.

1.3.7.2

Strada „Părăul Hontului”

- pământ stabilizat - DN 73A km 48 + 685 stg. L = 385m,nr. inv. 1015 S = 2.329 mp, CF 101587

2002

558,02

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

7.

1.3.7.2

Strada „Valea lui Crai”

- pământ stabilizat - DN 73A km 47 + 864 stg. L = 345m,nr. inv. 1016 S = 2.716 mp, CF 101592

2002

500,04

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

8.

1.3.7.2

Strada „Vlădeştilor”

- pământ stabilizat - DN 73A km 47+ 160 stg. L = 654m, nr. inv. 1017 S = 3.777 mp, CF 101593

2002

947,91

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

9.

1.6.2

Clădire cămin cultural

Şinca Nouă nr. 57. construcţie şi teren în suprafaţă de 241,2 mp, nr. inv. 1701, N - proprietate privată, S - Biserica Ortodoxă, E - proprietate privată, V -DN73ACF 101591

2002

1.104.887,80

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

10.

1.6.4.

Teren

intravilan, Şinca Nouă nr. 358, în suprafaţă de 1.573,2 mp, nr. inv. 1702, N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - DN 73A, V - comuna Sinea Nouă

CF 101589

2002

40.243

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

11.

1.6.2

Clădire grădiniţă

Şinca Nouă nr. 42, construcţie cărămidă, P, nr. inv. 1003 şi teren în suprafaţă de 3.108 mp, nr. inv 1703, N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V -DN73A

CF 101601.101602

2003

495.703

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

12.

1.6.2

Clădire dispensar uman

Şinca Nouă nr. 54. construcţie cărămidă, P, nr. inv.1004 şi teren în suprafaţă de 4.413.6 mp. nr. inv. 1704, N - proprietate privată, S - proprietate privată, E - proprietate privată, V-DN73A

CF 100914

2002

346.238,80

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

13.

1.6.4.

Teren

intravilan, Paltin nr. 58, suprafaţă de 1.401,26 mp. nr. inv. 1711, N - proprietate privată, S-DJ106A, E - proprietate privată, V - proprietate privată CF 100813

2010

 

36.379

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

14.

1.3.7.6

D.C. 64

DN 73A- Gara Sinea Nouă Km 0 + 000 - 0 + 712 L = 0,71 km

2002

256,32

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 20/08.11.2013

15.

1.6.4.

Teren

intravilan, Şinca Nouă, suprafaţă de 3.536 mp, N - proprietate privată, S - proprietate privată,

E -DN73A, V-comuna Şinca Nouă

CF 101611

2002

1.273

Domeniul public al comunei Şinca Nouă, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Şinca Nouă nr. 29/06.12.2013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii,

a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) autoritatea competentă - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;”.

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) SNEEGES se referă la colectarea, procesarea şi prezentarea corespunzătoare a datelor şi informaţiilor necesare elaborării inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră reglementate prin Protocolul de la Kyoto. SNEEGES este astfel realizat şi administrat de către autoritatea competentă încât să asigure transparenţa, consecvenţa, comparabilitatea, caracterul complet şi acurateţea inventarului, astfel cum sunt definite în Liniile directoare IPCC privind elaborarea inventarelor naţionale de GES, revizuite în 1996, IPCC GPG 2000, IPCC LULUCF 2003, în conformitate cu UNFCCC, cu Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile subsecvente relevante.”

3. La articolul 4 alineatul (2), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) autoritatea publică centrală pentru economie şi organul de specialitate al autorităţii publice centrale pentru economie cu atribuţii în domeniul energetic şi al resurselor energetice;

………………………………………………………………………………………..

f) autoritatea publică centrală pentru dezvoltarea regională şi administraţie publică;”.

4. La articolul 4 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) autoritatea publică centrală pentru silvicultură;”.

5. La articolul 4 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

j1) organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii competente, cu atribuţii în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului;”.

6. La articolul 4 alineatul (2), litera h) se abrogă.

7. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru implementarea corespunzătoare a SNEEGES, autoritatea competentă are obligaţia de a asigura şi de a îmbunătăţi cadrul instituţional, juridic şi procedural, prin colaborare directă şi, după caz, pe bază de convenţii, cu autorităţile publice centrale responsabile, precum şi cu alte persoane juridice.”

8. La articolul 5 alineatul (2), literele b) şi c) se abrogă.

9. La articolul 6 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) să aprobe, prin ordin al conducătorului autorităţii competente, proceduri cu privire la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră;

………………………………………………………………………………………..

d) să aprobe, prin ordin al conducătorului autorităţii competente, un plan cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (GA/QC), care să cuprindă proceduri specifice pentru controlul calităţii ce urmează a fi parcurse în mod obligatoriu în procesul de elaborare a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, proceduri pentru asigurarea calităţii ulterior elaborării inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi stabilirea unor criterii privind calitatea.”

10. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(3) Termenele pentru îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) sunt:

a) data de 30 noiembrie a anului în curs pentru raportarea datelor realizate prin cercetările statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual din anul precedent de către autoritatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. i);

b) data de 15 septembrie a anului în curs pentru raportarea datelor din anul precedent de către autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-g), j) şi k);

c) data de 1 decembrie a anului în curs pentru raportarea datelor din anul precedent de către autoritatea prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. j1);

d) la termenul comunicat de către autoritatea competentă sau de către autorităţile şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru operatorii economici.”

11. La articolul 10, alineatele (1)-(3) se abrogă.

12. Articolul 11 se abrogă.

13. La punctul 3 al Subsectorului: Producţia şi consumul de halocarburi şi hexafluorură de sulf (IPCC - 2E; IPCC -2F) din anexa nr. 2, textul din coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Operatorii economicii sunt obligaţi să raporteze către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii competente, cu atribuţii în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.”

Art. II. - În implementarea SNEEGES, atât autoritatea competentă, cât şi celelalte entităţi/organizaţii implicate în realizarea funcţiilor SNEEGES, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de elaborare şi pregătire, la termenele stabilite în cuprinsul acesteia, a inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră şi a informaţiilor suplimentare solicitate în conformitate cu prevederile Protocolului de la Kyoto şi ale Regulamentului nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 165 din 18 iunie 2013.

Art. III. - (1) Responsabilitatea aplicării art. 7 alin. (1) din Regulamentul nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului revine autorităţii competente, astfel cum este aceasta definită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autoritatea competentă este responsabilă cu îndeplinirea prevederilor art. 5 alin. (1)-(3), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (1) şi art. 23 lit. a), c)-e) şi f) din Regulamentul nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

(3) Autoritatea competentă pregăteşte informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de termenele stabilite pentru raportare.

Art. IV. - Ordinele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, se aprobă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc următoarele sintagme:

a) “autoritate publică centrală pentru protecţia mediului” cu sintagma “autoritate competentă”;

b) “autoritatea competentă pentru protecţia mediului” cu sintagma “organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea autorităţii competente, cu atribuţii în implementarea la nivel naţional a politicilor, strategiilor şi a legislaţiei în domeniul protecţiei mediului”;

c) “autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi silvicultură” cu sintagma “autoritatea publică centrală pentru silvicultură”;

d) “În coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului” cu sintagma “În coordonarea autorităţii competente”.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008, cu modificările şt completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul economiei,

Bogdan Nicolae Badea,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,

mediul de afaceri si turism,

Maria Grapini

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

p. Ministrul transporturilor,

Nicuşor Marian Buică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 120.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul interimar al finanţelor publice,

Victor-Viorel Ponta

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul interimar al muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 127.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Operatorul economic: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

Sediul/Adresa: str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 14367083

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr.

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE ( Rd 1= Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

271.376

 

1

 

Venituri din exploatare

2

155.660

 

2

 

Venituri din operaţiuni intre IFN si instituţiile de credit

3

24.234

 

3

 

Venituri din provizioane si recuperări creanţe

4

91.482

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 =Rd.6+Rd.l8+Rd.l9)

5

183.591

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

34.720

 

 

A.

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

10.018

 

 

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate

8

400

 

 

C.

Cheltuieli cu personalul din care:

9

23.875

 

 

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd.l0 = Rd.11 + Rd.12)

10

16.439

 

 

C1

Cheltuieli cu salariile

II

15.690

 

 

C2

Bonusuri

12

749

 

 

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

13

0

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

14

0

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

15

2.265

 

 

C5

Cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială, fondurile speciale si alte obligaţii legale

16

5.171

 

 

D

Alte cheltuieli de exploatare

17

427

 

2

 

Cheltuieli din operaţiuni între IFN si instituţii de credit, din care:

18

120

 

5

 

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creanţe nerecuperabile

19

148.751

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit pierdere)

20

87.785

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

21

3.912

V.

 

 

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

22

83.873

 

1

 

Rezerve legale

23

4.389

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

24

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

25

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

26

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

27

0

 

6

 

Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.23, 24, 25, 26, 27 reîntregire cu participare la profil cf. Ordin 2032/2013)

28

79.484

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exerciţiul financiar de referinţa

29

1.231

 

8

 

Minim 50% din profilul net vărsămintele la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în Gazul societăţilor/ companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

30

70.428

 

 

a)

dividende cuvenite bugetului de stal

31

71.535

 

 

b)

dividende cuvenite bugetului local

32

0

 

 

c)

dividende cuvenite altor acţionari

33

0

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.29 si Rd.30 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanţare

34

7.949

VI.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIILOR, din care:

35

2.244

VII.

 

 

Surse proprii

36

1.244

VIII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

37

2.244

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

38

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

39

174

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

40

170

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.10/rd.40/12*1000)

41

8.058

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/ persoana) (Rd.10/Rd.40/12*1000)

42

7.691

 

5

 

Productivitatea muncii în unitari valorice pe total personal mediu(mii lei/ persoana) (Rd.2/Rd.40)

43

916

 

6

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)* 1000

44

677

 

7

 

Plaţi restante

45

0

 

8

 

Plaţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate)

46

7,34

 

9

 

Creanţe restante

47

0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 26 februarie 2014.

Nr. 129.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile care trec din domeniul privat în domeniul public al statului şi care sunt date în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

 

Anul dobândirii dării în folosinţa

Valoarea de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Baza legală

În administrare/

concesiune

Situaţia juridică

actuală

Concesiune/

închiriere/

Dat cu titlu gratuit

Tipul imobilului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

 

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

 

Adresa

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.28.01

Teren + clădire staţie meteo Sebeş

Teren S = 9.514 mp, Clădire - construcţie parter, zidărie cărămidă, Se = 111 mp, Sd = 111 mp Clădire anexă - construcţie subsol + parter, zidărie cărămidă, Se = 20 mp, Sd = 40 mp, CF nr. 78229

E - S.C. Star Assembly, V -DN7, S -S.C. Ener Rom, N -S.C. G&D Prefabricaţi

Ţara: România;

judeţul: Alba;

municipiul Sebeş,

drumul DN7; FN

2013

621.089

Legea nr. 216/2004, Legea nr. 139/2000, Contract de schimb nr. 1.151/5.12.2013

In administrare

 

imobil

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a doamnei Adriana Donţu din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Având în vedere cererea doamnei Adriana Donţu înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG II IES.863 din 5 februarie 2014,

în temeiul art. 15 lit. a) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 137 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Adriana Donţu se eliberează, la cerere, din funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, atribuţiile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se exercită de către doamna Irina Lucan-Arjoca, director general adjunct, până la numirea conducătorului instituţiei, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

În temeiul ari 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe-Radu Ţibichi, director general, exercită atribuţiile preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la numirea preşedintelui instituţiei, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Petrache, consilier, exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor până la numirea preşedintelui instituţiei, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 3 martie 2014.

Nr. 75.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 1.737/2014 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii, având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 31, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conţin 10-20 doze;”.

2. La articolul 31, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conţin 10-20 doze.”

3. În anexa nr. 1 la normele tehnice, după titlul “Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013” se introduce un nou titlu, titlul “Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2014”, cu următorul cuprins:

“BUGETUL ALOCAT PROGRAMELOR NAŢIONALE

DE SĂNĂTATE APROBATE

PENTRU ANUL 2014

 

 

 

 

- mii lei -

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICA

BUGET DE STAT

VENITURI PROPRII

TOTAL

Programele naţionale de boli transmisibile

148.758

84.249

233.007

Programul naţional de imunizare

58.500

11.306

69.806

Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare

0

1.948

1.948

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV

84.323

61.751

146.074

Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei

5.935

8.986

14.921

Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibioticorezistenţei

0

258

258

Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

0

587

587

Programul naţional de securitate transfuzională

10.722

9.894

20.616

Programele naţionale de boli netransmisibile

40.536

25.059

65.645

Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

3.109

9.776

12.885

Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică

0

378

378

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule

37.477

14.646

52.123

Programul naţional de tratament pentru boli rare

0

200

200

Programul naţional de management al registrelor naţionale

0

59

59

Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate

0

709

709

Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului

2.865

7.465

10.330

Total buget programe naţionale de sănătate 2014

202.931

127.963

330.894

Tratament în străinătate

5 000

0

5.000

MS - acţiuni centralizate

32.819

15.137

47.956

reţinere 10%

26.750

15.900

42.650

TOTAL BUGET

267.500

159.000

426.500”

 

4. În anexa nr. 2 la normele tehnice, la capitolul I “Programele naţionale de boli transmisibile”, titlul 4 “Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei”, subtitlul 1) “Supravegherea şi controlul tuberculozei”, punctul 1.1 “Activităţi”, litera b) “Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti”, punctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3) verifică efectuarea controlului intern şi extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente, şi asigură mediile cu antibiograme de linia I şi a II-a, mediile pentru detecţia rapidă a chimiorezistenţei bK prin metode genetice şi fenotipice lichide, precum şi a testelor de identificare a tulpinilor de Micobaterium pentru laboratoarele de referinţă naţionale şi regionale;”.

5. În anexa nr. 5 la normele tehnice, la capitolul IV “Programele naţionale de boli netransmisibile”, titlul 3 “Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, subtitlul 1) “Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, punctul 1.6. “Unităţi care implementează*)” se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.6. Unităţi care implementează*):

a) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgui Mureş: a.1. Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stern -

bancă şi utilizator celule stern hematopoietice;

a.2. Clinica ATI;

a.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1 - utilizator os/tendon;

a.4. coordonare transplant.

b) Institutul Clinic Fundeni Bucureşti:

b.1. Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic; b.2. Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal; b.3. Centrul pentru transplant medular; b.4. Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie, HLA si virusologie; b.5. secţiile ATI I şi ATI III; b.6, coordonare transplant.

c) Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti: C.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară; c.2. Secţia clinică ATI;

c.3 coordonare transplant.

d) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti: d.1. Secţia ATI;

d.2. coordonare transplant.

e) Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov - realizează coordonarea la nivel naţional a activităţilor de transplant.

f) Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdasar-Arseni» Bucureşti:

f.1. Secţia ATI;

f.2. coordonare transplant

g) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti:

g.1. Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - bancă şi utilizator piele.

h) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M.S. Curie»:

h.1. Secţia clinică de ortopedie şi traumatologie - utilizator os/tendon.

i) Spitalul Clinic Colentina:

i.1. Secţia de ortopedie-traumatologie - bancă şi utilizator os/tendon;

i.2. Secţia ATI;

i.3. coordonare transplant.

j) Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie şi TBC Osteoarticular «Foişor» Bucureşti - bancă şi utilizator os/tendon.

k) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila»:

k.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;

k.2. Secţia clinică oftalmologie - utilizator cornee;

k.3. Secţia ATI;

k.4. coordonare transplant.

l) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Cluj-Napoca:

1.1. Clinica chirurgie I - ATI, coordonare transplant;

1.2. Clinica de neurochirurgie - secţia ATI;

1.3. coordonare transplant.

m) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca: m.1. Secţia ATI;

m.2. coordonare transplant.

n) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copil «Louis Ţurcanu» Timişoara - bancă şi utilizator celule stern hematopoietice.

o) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Timişoara:

o.l Centrul regional de imunologie şi transplant - Laborator HLA;

o.2. Clinica ortopedie-traumatologie I - utilizator os/tendon;

o.3. Clinica ortopedie-traumatologie II - utilizator os/tendon;

o.4. Secţia clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă - Casa Austria - utilizator piele;

o.5. Clinica ATI;

o.6. coordonare transplant.

p) Spitalul Militar de Urgenţă Timişoara:

p.1. Clinica de ortopedie-traumatologie-utilizator os/tendon.

q) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca:

q.1. Secţia clinică urologie II (transplant renal);

q.2. Laboratorul analize medicale şi imunologie clinică - Laborator HLA;

q.3. coordonare transplant.

r) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa:

r.1. Clinica ATI;

r.2. coordonare transplant.

s) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» Iaşi:

s. 1. Laboratorul de imunologie şi genetică - Laborator HLA;

s.2. Secţia clinică de oftalmologie - utilizator cornee;

s.3. Clinica de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructive - utilizator piele;

s.4. Clinica ATI;

s.5. coordonare transplant.

ş) Spitalul Clinic «C.I. Parhon» Iaşi:

ş.1. Clinica urologie - transplant renal.

t) Spitalul de Neurochirurgie «Prof. N. Oblu» Iaşi:

t.1.Secţia ATI;

t.2. coordonare transplant.

ţ) Spitalul de Urgenţă pentru Copii «Sf. Maria» Iaşi:

ţ.1. Secţia ATI;

ţ.2. coordonare transplant.

li) Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi:

u.1. Clinica de ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.

v) Spitalul Clinic Colţea:

v.1. Compartiment transplant medular - utilizator celule stern hematopoietice.

w) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş:

w.1. Secţia clinică chirurgie cardiovasculară - adulţi şi copii (compartimentul transplant cardiac);

w.2. Laboratorul clinic de imunologie transplant - Laborator HLA;

w.3. coordonare transplant.

x) Spitalul Clinic Judeţean Mureş:

x. t. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon.

y) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu»:

y.1. Secţia de chirurgie cardiovasculară - transplant de cord.

z) Spitalul Clinic «Sf. Maria» Bucureşti:

z.1. Secţia clinică chirurgie II - transplant hepatic şi pancreatic;

z.2. Secţia ATI;

z.3. coordonare transplant.

aa) Spitalul Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu»:

aa.1. Secţia ATI;

aa.2. coordonare transplant.

bb) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucureşti - Laborator HLA.

ce) Spitalul Universitar de Urgenţă Elias:

cc.1. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie;

cc.2. Secţia ATI;

cc.3. coordonare transplant.

dd) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1 Craiova:

dd.1. Clinica ortopedie-traumatologie - utilizator os/tendon;

dd.2. Clinica ATI;

dd.3. coordonare transplant.

ee) Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia:

ee.1. Secţia ATI;

ee.2. coordonare transplant.

ff) Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Braşov:

ff.1. Secţia ATI;

fF.2. coordonare transplant.

gg) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea:

gg.1. Secţia ATI;

gg.2. coordonare transplant.

hh) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu:

hh.1. Secţia ATI.;

hh.2. coordonare transplant.

ii) Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc:

ii.1. Clinica ATI;

ii.2. coordonare transplant.

jj) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe:

jj.1. Clinica ATI;

jj.2. coordonare transplant.

kk) Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva:

kk.1. Clinica ATI;

kk.2. coordonare transplant.

II) Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa:

11.1. Clinica ATI;

11.2. coordonare transplant.

mm) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad:

mm.1. Clinica ATI;

mm.2. coordonare transplant.

nn) Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare:

nn.1. Clinica ATI;

nn.2. coordonare transplant.

oo) Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare:

oo.1. Clinica ATI;

oo.2. coordonare transplant.

pp) Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău:

pp.1. Clinica ATI; pp.2. coordonare transplant.

qq) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava:

qq.1. Clinica ATI;

qq.2. coordonare transplant.

rr) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău:

rr.1. Clinica ATI; rr.2. coordonare transplant.

ss) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi:

ss.1. Clinica ATI;

ss.2. coordonare transplant.

şş) Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila:

şş.1. Clinica ATI;

şş.2. coordonare transplant.

tt) Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea:

tt.1. Clinica ATI;

tt.2. coordonare transplant.

ţţ) Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti:

ţţ.1. Clinica ATI;

ţţ.2. coordonare transplant.

uu) Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti:

uu.1. Clinica ATI;

uu.2. coordonare transplant.

vv) Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Bucureşti:

vv.1. Secţia ATI;

vv.2. coordonare transplant.

NOTA:

*) Unităţile sanitare implementează subprogramul numai în condiţiile îndeplinirii prevederilor legale referitoare la autorizarea şi acreditarea unităţilor sanitare pentru efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 25 februarie 2014.

Nr. 209.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.