MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 329/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 329         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 7 mai 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            404. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

369. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

 

370. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun

 

371. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin

 

372. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 

373. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Gologan Mircea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            190/528/598. - Ordin al ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare”- S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 

            466. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            14. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I. Vlaicu

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de înaltă preţuire şi recunoştinţă pentru contribuţia remarcabilă avută, de-a lungul timpului, la afirmarea şi apărarea identităţii etnice şi culturale a comunităţilor româneşti din vecinătatea ţării noastre,

contribuind, pe această cale, la strângerea legăturilor dintre românii de pretutindeni,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului Ion Iovcev, director al Liceului “Lucian Blaga” din Tiraspol, Republica Moldova.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor doamnei Alexandrina Cernov, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române, director al Editurii “Alexandru cel Bun”, Cernăuţi, Ucraina.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer:

- domnului Predrag Balasevic, medic, preşedinte al Partidului Neamul Românesc, Bor, Republica Serbia;

- domnului Aleksandru Mamakis, consul onorific al României la Bitolia, Republica Macedonia.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Raisa Pădurean, director-adjunct al Liceului “Lucian Blaga” din Tiraspol, Republica Moldova.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer:

- doamnei Maria Bulat-Săhărneanu, jurnalist, director programe “Vocea Basarabiei”, Chişinău, Republica Moldova;

- domnului Petru Grozavu, jurnalist, preşedinte al Societăţii Culturale “Dunărea şi Marea”, Chişinău, Republica Moldova;

- domnului Lucian Marina, scriitor, jurnalist, redactor la Televiziunea Voivodinei, Novi Sad, Republica Serbia.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Nicolae Moşu, preşedinte al Asociaţiei “Valul lui Traian”, Tatarbunar, regiunea Odesa, Ucraina;

- domnului Anatol Popescu, jurist, preşedinte al Asociaţiei “Basarabia”, regiunea Odesa, Ucraina;

- domnului Petru Şchiopu, preşedinte al Alianţei Creştin Democrate a Românilor din Ucraina, filiala regiunea Odesa.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria A- “Literatură”, domnului Vasile Tărâţeanu, poet, publicist, preşedinte al Societăţii “Casa Limbii Române”, Cernăuţi, Ucraina.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F - “Promovarea culturii”:

- domnului Nicolae Avram, economist, fondator al Uniunii Culturale a Românilor Basarabeni;

- domnului Ilie Luceac, istoric, profesor universitar, Cernăuţi, Ucraina.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor doamnei Zinaida Pinteac, profesor, vicepreşedinte al Alianţei Creştin Democrate a Românilor din Ucraina, filiala regiunea Odesa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 5 mai 2014.

Nr. 404.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Accoium Mustafa Levent

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Accoium Mustafa Levent exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 369.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Anefi Ersun exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 370.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Creţu Mircea Dorin.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 371.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Orlăţan Florin-Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Orlăţan Florin-Ioan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 372.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vaslui de către domnul Gologan Mircea

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gologan Mircea exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Vaslui.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 6 mai 2014.

Nr. 373.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Nr. 190 din 31 martie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 528 din 4 aprilie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 598 din 22 aprilie 2014

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare” - S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul pentru societatea informaţională, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Poşta Română Broker de Asigurare” - S.R.L., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Comercială “Poşta Română Broker de Asigurare” - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

ANEXĂ

 

Societatea Comercială “Poşta Română Broker de Asigurare” - S.R.L.

Calea Giuleşti nr. 6-8, cam. 113-116, sectorul 6

Cod unic de înregistrare: 32554284

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2014

0

1

 

2

3

5

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

618,90

 

 

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

618,90

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

617,10

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

617,10

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

365.80

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

0,00

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

251,30

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

160,10

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

160,10

 

 

 

C2

bonusuri

14

0,00

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

36,50

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

54,70

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

0,00

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,80

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,28

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1,52

 

1

 

Rezerve legale

25

0,08

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1,44

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionari lor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat,  din care:

32

0,72

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,72

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3,00

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3.00

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4447,00

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4447,00

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

206,30

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 Iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

997,09

 

8

 

Plăţi restante

55

0,00

 

9

 

Creanţe restante

56

0,00

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 

Având În vedere prevederile art. X paragraful 3 din Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 92/1975, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.355(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 iulie 2014.

 

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

 

Bucureşti, 17 aprilie 2014.

Nr. 466.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MSC.355(92)

(adoptată la 21 iunie 2013)

 

Amendamente la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC)

 

Comitetul de siguranţă maritimă,

amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,

notând articolul X din Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (denumită în continuare Convenţia) referitor la procedura specială de amendare a anexelor la Convenţie,

luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi două sesiune a sa, amendamentele propuse la Convenţie în conformitate cu procedura stabilită la paragrafele 1 şi 2 din articolul X al Convenţiei,

1. adoptă amendamentele la anexele la Convenţie, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu paragraful 3 al articolului X din Convenţie, că amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de 1 ianuarie 2014, cinci sau mai multe părţi contractante la Convenţie notifică secretarului general obiecţiile lor la amendamente;

3. solicită secretarului general, în conformitate cu paragraful 2 al articolului X din Convenţie, să transmită tuturor părţilor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă, în vederea acceptării lor;

4. solicită, de asemenea, secretarului general să informeze toate părţile contractante şi toţi membrii Organizaţiei asupra oricăror cereri şi comunicări făcute în conformitate cu articolul X din Convenţie şi asupra datei la care amendamentele intră în vigoare.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MSC.355(92)

 

AMENDAMENTE

la Convenţia internaţională din 1972 pentru securitatea containerelor (CSC)

 

ANEXA I

Reguli pentru încercarea, inspectarea, acceptarea şi întreţinerea containerelor

 

CAPITOLUL I

Reguli comune tuturor sistemelor de acceptare

 

1 După titlul capitolului I se introduce următorul text:

“Prevederi generale

În scopul prezentei anexe se aplică următoarele definiţii:

Litera g înseamnă acceleraţia gravitaţională standard, egală cu 9,8 m/s2.

Cuvântul «sarcină», atunci când este utilizat pentru a descrie o cantitate fizică care se poate exprima în unităţi, semnifică masă.

Masa brută maximă de serviciu sau R înseamnă masa totală maximă admisibilă a containerului şi a încărcăturii sale. Litera R se exprimă în unităţi de masă. Atunci când în anexe se face referire la forţe gravitaţionale derivate din această valoare, acea forţă, care este o forţă de inerţie, se indică prin Rg.

Sarcina utilă maximă admisibilă sau P înseamnă diferenţa dintre masa brută maximă de serviciu şi tară. Litera P se exprimă în unităţi de masă. Dacă în anexe se face referire la forţe gravitaţionale derivate din această valoare, acea forţă, care este o forţă de inerţie, se indică prin Pg.

Tara înseamnă masa containerului gol, inclusiv accesoriile permanent fixate.”

Regula 1 - Plăcuţa pentru aprobarea de securitate

2 Subparagraful 1(b) al regulii 1 se modifică după cum urmează:

“(b) Pe fiecare container toate marcajele indicând masa brută maximă de serviciu trebuie să corespundă cu informaţiile privind masa brută maximă de serviciu înscrise pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate.”

3 Subparagraful 2(a) se modifică după cum urmează:

“(a) Plăcuţa trebuie să conţină următoarele informaţii, redactate cel puţin în limba engleză sau franceză: «APROBARE DE SECURITATE CSC»

Ţara de acceptare şi indicativul acceptării Data fabricaţiei (luna şi anul)

Numărul de identificare al containerului dat de către fabricant sau, în cazul containerelor existente la care acest număr nu se cunoaşte, numărul atribuit de către Administraţie Masa brută maximă de serviciu (kg şi lbs) Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg şi lbs) Forţa de încercare la rigiditate transversală (newtoni)”.

4 La sfârşitul paragrafului 3 se adaugă un nou text după cum urmează:

“, la data următoarei examinări planificate sau înainte de aceasta, ori înaintea oricărei altei date aprobate de Administraţie, cu condiţia ca această marcare să fie făcută cel târziu la 1 iulie 2015.”

5 După paragraful 4 existent se adaugă un nou paragraf 5, după cum urmează:

“5 Un container a cărui fabricaţie a fost terminată înainte de 1 iulie 2014 poate păstra plăcuţa pentru aprobarea de securitate autorizată de Convenţie înainte de acea dată, atât timp cât nu survin modificări structurale la acel container.”

 

CAPITOLUL IV

Reguli pentru acceptarea containerelor existente şi a containerelor noi neacceptate în timpul fabricaţiei

 

Regula 9 - Acceptarea containerelor existente

6 Subparagrafele 1(c) şi 1(e) se modifică după cum urmează: “(c) Modificare fără obiect în limba română.

(c) Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg şi lbs); şi”.

......................................................................................................................................

Regula 10 - Acceptarea containerelor noi neacceptate în timpul fabricaţiei

7 Subparagrafele (c) şi (e) se modifică după cum urmează; “(c) Modificare fără obiect în limba română.

......................................................................................................................................

 (e) Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg şi lbs); şi”.

Apendice

8 Al 4-lea, al 5-lea şi al 6-Jea alineat din modelul plăcuţei pentru aprobarea de securitate reprodus în apendice se modifică după cum urmează:

“MASA BRUTĂ MAXIMĂ DE SERVICIU ......... kg. ....... lbs

SARCINAADMISIBILĂ LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g ........kg. ....... lbs

FORŢA DE ÎNCERCARE LA RIGIDITATE TRANSVERSALĂ........newtoni”

9 Poziţiile de la 4 la 8 din apendice se modifică după cum urmează: “4 Masa brută maximă de serviciu (kg şi lbs)

5 Sarcina admisibilă la stivuire pentru 1,8 g (kg şi lbs)

6 Forţa de încercare la rigiditate transversală (newtoni)

7 Rezistenţa pereţilor frontali trebuie indicată pe plăcuţă numai dacă pereţii sunt concepuţi să suporte o forţă mai mică sau mai mare de 0,4 ori forţa gravitaţională exercitată de sarcina utilă maximă admisibilă, adică 0,4 Pg.

8 Rezistenţa pereţilor laterali trebuie indicată pe plăcuţă numai dacă pereţii sunt concepuţi să suporte o forţă mai mică sau mai mare de 0,6 ori forţa gravitaţională exercitată de sarcina utilă maximă admisibilă, adică 0,6 Pg.”

10 Paragrafele 10 şi 11 existente se înlocuiesc cu următoarele:

“10 Rezistenţa la stivuire în cazul eliminării unei uşi trebuie indicată pe plăcuţă numai dacă containerul este aprobat pentru exploatarea cu o uşă eliminată. Marcarea va indica: SARCINA ADMISIBILĂ LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g (... kg ... lbs) ÎN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI. Acest marcaj trebuie afişat imediat lângă valoarea de încercare privind rezistenţa la stivuire (vezi linia 5).

11 Rezistenţa la deformare în cazul eliminării unei uşi trebuie indicată pe plăcuţă numai dacă containerul este aprobat pentru exploatarea cu o uşă eliminată. Marcarea va indica: FORŢA DE ÎNCERCARE LA RIGIDITATE TRANSVERSALĂ (......newtoni). Acest marcaj trebuie afişat imediat lângă valoarea de încercare privind rigiditatea (vezi linia 6).”

 

ANEXA II

Reguli pentru securitatea constructivă şi încercări

 

11 După titlul capitolului II se introduce următorul text:

Prevederi generale

În scopul prezentei anexe se aplică următoarele definiţii:

Litera g înseamnă acceleraţia gravitaţională standard, egală cu 9,8 m/s2.

Cuvântul «sarcină», atunci când este utilizat pentru a descrie o cantitate fizică care se poate exprima în unităţi, semnifică masă.

Masa brută maximă de serviciu sau R înseamnă masa totală maximă admisibilă a containerului şi a încărcăturii sale. Litera R se exprimă în unităţi de masă. Atunci când în anexe se face referire la forţe gravitaţionale derivate din această valoare, acea forţă, care este o forţă de inerţie, se indică prin Rg.

Sarcina utilă maximă admisibilă sau P înseamnă diferenţa dintre masa brută maximă de serviciu şi tară. Litera P se exprimă în unităţi de masă. Dacă în anexe se face referire la forţe gravitaţionale derivate din această valoare, acea forţă, care este o forţă de inerţie, se indică prin Pg.

Tara înseamnă masa containerului gol, inclusiv accesoriile permanent fixate.”

12 Prima propoziţie din Introducerea la Anexa II (Reguli pentru securitatea constructivă şi încercări) se modifică după cum urmează:

“La stabilirea cerinţelor prezentei anexe se subînţelege că în niciuna din fazele de exploatare a containerelor, forţele rezultate din mişcarea, amplasarea, stivuirea şi efectul gravitaţional al containerului încărcat şi forţele exterioare nu vor depăşi rezistenţa de calcul a containerului.”

13 În secţiunea 1 (Ridicarea), subsecţiunea 1(A) (Ridicare prin piese de colţ), textul privind sarcinile de probă şi forţele aplicate se modifică după cum urmează:

“SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

Sarcina interioară:

O sarcină uniform repartizată, astfel încât masa totală a containerului şi a sarcinii de probă să fie egală cu 2 R. În cazul unui container cisternă, dacă sarcina de probă a sarcinii interioare plus tara este mai mică de 2 R, se va adăuga containerului o sarcină suplimentară repartizată pe toată lungimea cisternei.

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât să se ridice masa totală de 2 R în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE)”.

14 În secţiunea 1 (Ridicarea), subsecţiunea 1(B) (Ridicare prin diverse alte metode) se înlocuieşte cu următorul text:

 

“SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

PROCEDURI DE ÎNCERCARE

 

Sarcina interioară:

O sarcină uniform repartizată, astfel încât masa totală a containerului şi a sarcinii de probă să fie egală cu 1,25 R

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât să se ridice masa totală egală cu 1,25 R în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE)

Sarcina interioară:

O sarcină uniform repartizată, astfel încât masa totală a containerului şi a sarcinii de probă să fie egală cu 1,25 R. În cazul unui container cisternă, dacă sarcina de probă a sarcinii interioare plus tara este mai mică de 1,25 R, se va adăuga containerului o sarcină suplimentară repartizată pe toată lungimea cisternei.

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât să se ridice masa totală egală cu 1,25 R în modul prescris (în coloana PROCEDURI DE ÎNCERCARE)

 

 (i) Ridicarea prin buzunarele pentru furci:

Containerul va fi aşezat pe bare care sunt situate în acelaşi plan orizontal; în fiecare din buzunarele pentru furci se centrează câte o bară pentru ridicarea containerului încărcat. Barele vor avea o lăţime egală cu cea a furcilor ce urmează a fi utilizate la manipularea containerului şi trebuie să pătrundă în centrul buzunarului pe 75% din lungimea acestuia.

 

(ii) Ridicarea prin prindere cu braţe:

Containerul se va poziţiona pe suporturi aflate în acelaşi plan orizontal, câte unul sub fiecare din locaşurile pentru prinderea cu braţe. Aceste suporturi trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni ca şi suprafaţa de ridicare a braţelor de prindere ce urmează a fi utilizate.”

 

(iii) Alte metode:

Dacă containerele sunt proiectate ca să fie ridicate în stare încărcată prin orice altă metodă, nemenţionată la (A) sau (B) (i) şi (ii), ele trebuie să fie de asemenea încercate cu sarcina interioară şi cu forţe exterioare aplicate corespunzătoare condiţiilor de acceleraţie proprii acelei metode.”

 

15 Paragrafele 1 şi 2 din secţiunea 2 (STIVUIREA) se modifică după cum urmează:

“1 în condiţiile de transport internaţional în care acceleraţia verticală maximă diferă apreciabil de 1,8 g şi atunci când, în mod incontestabil şi efectiv, containerul este limitat la aceste condiţii de transport, sarcina de probă la stivui re se poate modifica prin raportul corespunzător acceleraţiei.

2 La terminarea cu succes a acestei probe, containerul poate fi considerat că suportă deasupra, în mod static, sarcina admisibilă la stivuire, care trebuie să fie indicată pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate la rubrica SARCINA ADMISIBILA LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g (kg şi lbs).”

16 în secţiunea 2 (STIVUIREA) textul privind sarcinile de probă şi forţele aplicate se modifică după cum urmează: “SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

Sarcina interioară:

O sarcină uniform repartizată, astfel încât masa totală a containerului şi a sarcinii de probă să fie egală cu 1,8 R. Containerele cisternă pot fi încercate în starea tarată.

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât fiecare dintre cele patru piese de colţ superioare să fie supusă unei forţe verticale, de sus în jos, egală cu 0,25 X 1,8 x forţa gravitaţională a sarcinii admisibile la stivuire, aflate deasupra, în mod static.”

17 Secţiunea 3 (SARCINILE CONCENTRATE) se modifică după cum urmează:

 

“SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

PROCEDURI DE ÎNCERCARE

 

(a) Pe acoperiş

 

Sarcina interioară:

Nici una

Forţe exterioare aplicate:

O forţă gravitaţională concentrată a unei mase de 300 kg (660 lbs), uniform repartizată pe o suprafaţă de 600 mm x 300 mm 24 în x 12 in).

Forţele exterioare aplicate trebuie să fie aplicate vertical, de sus în jos, pe suprafaţa exterioară a porţiunii cel mai puţin rezistente a acoperişului containerului.

 

(b) Pe planşeu

 

Sarcina interioară:

Două sarcini concentrate, de câte 2.730 kg (6.000 lbs), aplicate separat pe planşeul containerului pe o suprafaţă de contact de 142 cm2 (22 sq.in) fiecare

Forţe exterioare aplicate:

Nici una

Proba trebuie făcută cu containerul aşezat pe 4 suporturi aflate la acelaşi nivel, câte unul sub fiecare din cele 4 piese de colţ inferioare, astfel încât baza containerului să se poată încovoia liber.

Pe întreaga suprafaţă a planşeului containerului trebuie manevrat un dispozitiv de probă încărcat astfel încât masa sa totală să fie egală cu 5.460 kg (12.000 lbs) şi această masă să fie repartizată pe două suprafeţe de contact, fiecare suprafaţă suportând câte 2.730 kg (6.000 lbs). Aceste două suprafeţe trebuie să aibă o arie de contact totală de 284 cm2 (44 sq in), adică 142 cm2 (22 sq in) de fiecare, lăţimea suprafeţelor de 180 mm (7 in), iar distanţa dintre centrele lor de 760 mm (30 in).”

 

18 Titlul şi subtitlul textului privind sarcinile de probă şi, respectiv, forţele aplicate, din secţiunea 4 (RIGIDITATEA TRANSVERSALĂ), se înlocuiesc cu următoarele:

“SARCINA DE PROBAŞI FORŢE APLICATE şi, respectiv, “Sarcina interioară:”

19 în secţiunea 5 [SOLICITAREA LONGITUDINALĂ (PROBA STATICĂ)j, textul referitor la sarcinile de probă şi forţele aplicate se modifică după cum urmează:

“SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

Sarcina interioară:

O sarcină uniform repartizată, astfel încât masa totală a containerului şi a sarcinii de probă să fie egală cu masa brută maximă de serviciu sau R. În cazul unui container cisternă, dacă masa sarcinii interioare plus tara este mai mică decât masa brută maximă sau R, se va adăuga containerului o sarcină suplimentară.

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât să se supună fiecare latură a containerului la forţe longitudinale de compresiune şi tracţiune egale cu Rg, respectiv baza containerului, considerată ca un întreg, la o forţă totală egală cu 2 Rg.”

20 Primul paragraf al secţiunii 6 (PEREŢII FRONTALI), se modifică după cum urmează:

“Pereţii frontali trebuie să poată suporta o forţă cel puţin egală cu 0,4 ori forţa gravitaţională exercitată de sarcina utilă maximă admisibilă. Totuşi, dacă pereţii frontali sunt concepuţi să suporte o forţă mai mică sau mai mare decât 0,4 ori forţa gravitaţională exercitată de sarcina utilă maximă admisibilă, factorul care exprimă rezistenţa va fi indicat pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate, conform regulii 1 din Anexa I.”

21 În secţiunea 6 (PEREŢII FRONTALI), textul privind sarcinile de probă şi forţele aplicate se modifică după cum urmează: “SARCINA DE PROBAŞI FORŢE APLICATE

Sarcina interioară:

Astfel încât suprafaţa interioară a unui perete frontal să fie supusă unei forţe uniform repartizate de 0,4 Pg sau unei alte forţe asemănătoare pentru care ar putea fi conceput containerul.

Forţe exterioare aplicate:

Niciuna.”

22 Primul paragraf al secţiunii 7 (PEREŢII LATERALI) se modifică după cum urmează:

“Pereţii laterali trebuie să poată suporta o forţă cel puţin egală cu 0,6 ori forţa gravitaţională exercitată de sarcina utilă maximă admisibilă. Totuşi, dacă pereţii laterali sunt concepuţi să suporte o forţă mai mică sau mai mare decât 0,6 ori forţa gravitaţională exercitată de sarcina utilă maximă admisibilă, factorul care exprimă rezistenţa va fi indicat pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate, conform regulii 1 din Anexa I.”

23 În secţiunea 7 (PEREŢII LATERALI), textul privind sarcinile de probă şi forţele aplicate se modifică după cum urmează:

“SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

Sarcina interioară:

Astfel încât suprafaţa interioară a unui perete lateral să fie supusă unei forţe uniform repartizate de 0,6 Pg sau unei alte forţe asemănătoare pentru care ar putea fi conceput containerul.

Forţe exterioare aplicate:

Niciuna.”

24 Secţiunea 8 existentă (EXPLOATAREA CU O USĂ ELIMINATĂ) se înlocuieşte cu următoarea:

“8 EXPLOATAREA CU O UŞĂ ELIMINATĂ

8.1 Containerele cu o uşă eliminată au o reducere considerabilă a capacităţii lor de a rezista la deformare şi, posibil, o reducere a rezistenţei la stivuire. Eliminarea unei uşi de la un container în timpul exploatării este considerată a fi o modificare făcută la container. Containerele trebuie să fie aprobate pentru exploatarea cu o uşă eliminată. Această aprobare trebuie să se bazeze pe rezultatele încercărilor indicate mai jos.

8.2 Containerele care au trecut cu succes încercarea de rezistenţă la stivuire pot fi considerate că suportă sarcina admisibilă la stivuire, aflată deasupra, care trebuie indicată pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate imediat sub linia 5: SARCINA ADMISIBILA LA STIVUIRE PENTRU 1,8 g (kg şi lbs) IN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI.

8.3 La containerele care au trecut cu succes încercarea de rezistenţă la deformare, sarcina de încercare privind rezistenţa la deformare trebuie indicată pe plăcuţa pentru aprobarea de securitate imediat sub linia 6: FORŢA DE ÎNCERCARE LA RIGIDITATE TRANSVERSALĂ ÎN CAZUL ELIMINĂRII UNEI UŞI (......newtoni).

 

SARCINA DE PROBĂ ŞI FORŢE APLICATE

PROCEDURI DE ÎNCERCARE

Stivuirea

Sarcină interioară:

O sarcină uniform repartizată astfel încât masa totală a containerului şi a sarcinii de probă să fie egală cu 1,8 R

 

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât să supună fiecare piesă de colţ superioară la o forţă verticală, direcţionată în jos, care este egală cu 0,25 x 1,8 x forţa gravitaţională exercitată de sarcina admisibilă la stivuire, aflată deasupra, în mod static.

 

Procedurile de încercare sunt cele stabilite în secţiunea

2 STIVUIREA

Rigiditatea transversală

 

Sarcină interioară:

Niciuna.

Forţe exterioare aplicate:

Astfel încât să rigidizeze structurile de capăt ale părţilor laterale ale containerului. Forţele trebuie să fie egale cu acele forţe pentru care a fost proiectat containerul.”

Procedurile de încercare sunt cele stabilite în secţiunea

4 RIGIDITATEA TRANSVERSALA

 

 

ANEXA III

Control şi verificare

 

25 Secţiunea 4 existentă se înlocuieşte cu următoarele:

“4 Elemente vulnerabile din punctul de vedere al structurii

4.1 Următoarele elemente sunt vulnerabile din punctul de vedere al structurii şi trebuie examinate pentru a vedea dacă prezintă deficienţe în conformitate cu următorul tabel:

 


(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

Element vulnerabil din punctul de vedere al structurii

Deficienţa gravă ce impune scoaterea imediată din exploatare

Deficienta ce impune obligaţia de a informa proprietarul şi de a supune transportul unor restricţii

Restricţii de aplicat în caz de deficienţe în conformitate cu coloana (iii)

Container gol

Container încărcat

Transport maritim

Alte moduri de transport

Transport maritim

Alte moduri de transport

Lonjeroane superioare

Deformarea locală la un lonjeron de peste 60 mm ori separări, fisuri sau smulgeri din materialul lonjeronului pe o lungime mai mare de 45 mm (a se vedea Nota 1)

Deformarea locală la un lonjeron de peste 40 mm ori separări, fisuri sau smulgeri din materialul lonjeronului pe o lungime mai mare de 10 mm (a se vedea Nota 1)

Fără restricţii

Fără restricţii

Ridicarea containerului de partea inferioară nu este permisă, ridicarea de partea superioară nu este permisă decât dacă se utilizează dispozitive de prindere fără lanţuri.

Ridicarea containerului de partea inferioară nu este permisă, ridicarea de partea superioară nu este permisă decât dacă se utilizează dispozitive de prindere fără lanţuri.

Nota 1: În cazul anumitor containere cisternă, proiectarea lonjeroanelor superioare este astfel încât acestea să nu constituie un element structural important.

Lonjeroane inferioare

Deformarea locală de peste 100 mm perpendiculară pe lonjeron ori separări, fisuri sau smulgeri din materialul lonjeronului pe o lungime mai mare de 75 mm (a se vedea Nota 2)

Deformarea locală de peste 60 mm perpendiculară pe lonjeron ori separări, fisuri sau smulgeri din materialul

lonjeronului: în ceea ce priveşte centura superioară, pe o lungime mai mare de 25 mm; sau, în ceea ce priveşte inima, pe orice lungime (a se vedea Nota 2)

Fără restricţii

Fără restricţii

Ridicarea containerului la nivelul oricărei piese de colţ nu este permisă

Ridicarea containerului la nivelul oricărei piese de colţ nu este permisă

Nota 2: Materialul lonjeroanelor nu include centura inferioară a acestora.

 

Traverse superioare

Deformarea locală de peste 80 mm la o traversă superioară ori fisuri sau smulgeri

pe o lungime mai mare de 80 mm

Deformarea locală de peste 50 mm la o traversă superioară ori fisuri sau smulgeri pe o lungime mai mare de 10 mm

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Traverse inferioare

Deformarea locală de peste 100 mm la o traversă inferioară ori fisuri sau smulgeri pe o lungime mai mare de 100 mm

Deformarea locală de peste 60 mm la o traversă inferioară ori fisuri sau smulgeri pe o lungime mai mare de 10 mm

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Rigidizări de colţ

Deformarea locală de peste 50 mm la rigidizările de colţ ori fisuri sau smulgeri pe o lungime mai mare de 50 mm

Deformarea locală de peste 30 mm la rigidizările de colţ ori fisuri sau smulgeri pe orice lungime

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Piese de colţ şi piese intermediare

Lipsa pieselor de colţ, orice fisuri sau smulgeri existente la piese, orice deformări ale pieselor care împiedică

funcţionarea completă a dispozitivelor de fixare sau ridicare (a se vedea Nota 3) sau orice deformare a sudurii elementelor contigue pe o lungime mai mare de 50 mm

Deformarea sudurii elementelor contigue pe o lungime de 50 mm sau mai mică

Nu se ridică containerul la bordul unei nave dacă piesele avariate împiedică ridicarea sau fixarea în siguranţă.

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie.

Nu se încarcă containerul la bordul unei nave.

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie.

Orice reducere a grosimii tablei care conţine deschiderea superioară, care face ca această grosime să fie mai mică de 25 mm

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie. Containerul nu se suprastivuieşte dacă trebuie utilizate dispozitive pivotante de fixare.

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie.

Containerul nu se ridică de piesele de colţ superioare.

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie.

Orice reducere a grosimii tablei care conţine deschiderea superioară, care face ca această grosime să fie mai mică de 26 mm

Containerul nu se suprastivuieşte dacă trebuie utilizate dispozitive pivotante de fixare în totalitate automate.

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie.

Containerul nu se utilizează cu dispozitive pivotante de fixare în totalitate automate.

Containerul se ridică şi se manipulează cu luarea unor măsuri speciale de precauţie.

Nota 3: Funcţionarea completă a dispozitivelor de fixare sau ridicare este împiedicată dacă există orice deformare a pieselor mai mari de ai mare de 5 mm în raport cu planul lor de origine, orice deschidere cu o lăţime mai 66 mm, orice deschidere cu o lungime mai mare de 127 mm sau orice reducere de grosime a tablei care conţine deschiderea superioară care face ca această grosime să fie mai mică de 23 mm.

Structura podelei

Lipsa a două sau mai multe elemente transversale adiacente ori desprinderea lor de lonjeroanele inferioare. Lipsa ori desprinderea a 20% sau mai mult din numărul total de elemente transversale (a se vedea Nota 4)

Lipsa uneia sau a două elemente transversale ori

desprinderea lor (a se vedea Nota 4)

Fără restricţii

Fără restricţii

Fără restricţii

Fără restricţii

Lipsa a mai mult de două elemente transversale ori desprinderea lor (a se vedea Notele 4 şi 5)

Fără restricţii

Fără restricţii

Încărcătura utilă maximă se limitează la 0,5 P.

Încărcătura utilă maximă se limitează la 0,5 P.

Nota 4: Dacă se permite continuarea transportului, este esenţială blocarea deplasării libere a elementelor transversale desprinse.

Nota 5: încărcătura trebuie descărcată cu prudenţă, deoarece capacitatea de ridicare cu încărcătorul cu furci a structurii podelei ar putea fi limitată.

Armături de închidere

Una sau mai multe armături de închidere interioare nu funcţionează. (a se vedea Nota 6)

Una sau mai multe armături de închidere exterioare nu funcţionează.

(a se vedea Nota 6)

Containerul nu se suprastivuieşte.

Fără restricţii

Containerul nu se suprastivuieşte. Încărcătura se fixează de cadrul

containerului şi uşa nu serveşte la absorbirea forţelor de acceleraţie - în caz contrar, încărcătura utilă maximă se limitează la 0,5 P.

încărcătura se fixează de cadrul

containerului şi uşa nu serveşte la absorbirea forţelor de acceleraţie - în caz contrar, încărcătura utilă maximă se limitează la 0,5 P.

 

Nota 6: Unele containere sunt proiectate şi aprobate (şi astfel înregistrate pe plăcuţa CSC) pentru a opera cu 0 uşă deschisă sau eliminată.”

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic şi punerea în circulaţie a unor monede dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic şi va pune în circulaţie, începând cu data de 28 aprilie 2014, două monede: o monedă din aur pentru colecţionare şi o monedă din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ, ambele dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu.

Art. 2. - Caracteristicile celor două monede sunt următoarele:

Moneda din aur pentru colecţionare

 

Valoare nominala

100 lei

Metal

aur

Titlu

900‰

Formă

rotundă

Diametru

21 mm

Greutate

6,452 g

Grosime la chenar

-

Calitate

proof

Cant

zimţat

 

Aversul monedei din aur redă valoarea nominală “100 LEI”, inscripţia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României şi anul de emisiune “2014”, iar pe fundal o compoziţie reprezentând Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş.

Moneda din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ

 

Valoare nominală

50 bani

Metal

alamă Cu80Zn15Ni5

Titlu

-

Formă

rotundă

Diametru

23,75 mm

Greutate

6,1 g

Grosime la chenar

1,9 mm

Calitate

necirculată

Cant

inscripţionat cu “ROMANIA” de două ori, cu steluţă între cele două cuvinte

 

Aversul monedei din alamă redă valoarea nominală “50 BANI”, inscripţia în arc de cerc “ROMÂNIA”, stema României şi anul de emisiune “2014”, iar pe fundal o compoziţie reprezentând Biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş.

Reversul, comun celor două monede, prezintă portretul domnitorului Vladislav I Vlaicu, aversul şi reversul unui ducat emis de acesta, inscripţiile în arc de cerc “VLADISLAV I VLAICU” şi “1364”, respectiv anul urcării sale pe tronul Ţării Româneşti.

Art. 3. - Monedele din aur pentru colecţionare, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central.

Art. 4. - Monedele din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ, vor avea aceleaşi caracteristici tehnice cu monedele aflate în prezent în circulaţie cu valoarea nominală de 50 bani şi vor circula în paralel cu acestea.

Art. 5. - Ambele monede au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 6. - Punerea în circulaţie, în scop numismatic, a monedelor din aur pentru colecţionare, dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Art. 7. - Punerea în circulaţie a monedelor din alamă de circulaţie, cu caracter comemorativ, dedicate aniversării a 650 de ani de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, laşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 22 aprilie 2014.

Nr. 14.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.