MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 481/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 481         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Sāmbătă, 27 iunie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

478. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 

479. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

 

480. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            515. - Hotărāre privind aprobarea Amendamentului nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, īntre Guvernul Romāniei şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 

            519. - Hotărāre privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute īn anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

747. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

751. - Ordin al ministrului sănătăţii privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale şi din sāngele periferic (procesare, conservare şi stocare), prelevare şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sāngele periferic

 

947. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizānd educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 88 din 28 iunie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 iunie 2014.

Nr. 478.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 89 din 28 iunie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 iunie 2014.

Nr. 479.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 

Īn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărārii nr. E 90 din 28 iunie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de asociere īntre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, şi se dispune publicarea prezentului decret īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 28 iunie 2014.

Nr. 480.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Amendamentului nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, īntre Guvernul Romāniei şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de īmprumut dintre Romānia şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, cu completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 6, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013, īntre Guvernul Romāniei şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 210/2006, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 515.


*) Traducere.

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET MINISTRU

 

19 noiembrie 2013

 

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Centrul Metropolis

Bd. Iancu de Hunedoara nr. 56-60, et. 3, aripa de vest,

sectorul 1, Bucureşti

Romānia

Tel.:+40 21 202 7100

Fax:+40 21 202 7110

 

Īn atenţia domnului Peter Stredder, director pentru Romānia

CC: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - S.A.

Īn atenţia domnului Narcis Ştefan Neaga, director general

 

Ref.: Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391

 

Stimaţi domni,

Avānd īn vedere stadiul curent al proiectului din referinţă, precum şi īn scopul asigurării asupra disponibilităţii īn continuare a sumelor īmprumutului pentru finalizarea cu succes a acestuia, la solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - SA. şi a Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, vă rugăm să fiţi de acord cu realocarea sumelor īmprumutului/categoriilor de cheltuieli şi cu modificarea, īn cadrul cheltuielilor eligibile, a procentelor care urmează să fie finanţate din īmprumut, după cum se prezintă īn anexa 1.

Īn speranţa că solicitarea noastră se va bucura de īnţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare un răspuns prompt.

Cu stimă,

 

Daniel Chiţoiu

viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Director general: Boni Cucu

Director general adjunct: Ştefan Petrescu

Şef serviciu: Carmen Ghiţă

Consilier superior: Rodica Buzdugan

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Romānia

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti-5

Romānia

 

Īn atenţia:        Directorului general

                        Direcţiei generale relaţii financiare internaţionale

C.C.: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

Bucureşti, sectorul 1

 

Īn atenţia: Directorului general

10 decembrie 2013

 

Romānia - Proiectul Bypass Constanţa - Operaţiunea nr. 33.391

 

Referitor la Acordul de īmprumut datat 7 decembrie 2006 (“Acordul de īmprumut*) dintre Romānia şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (“Banca*) şi Acordul de proiect datat 7 decembrie 2006 (“Acordul de proiect*) dintre Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romānia - S.A. şi Bancă

Termenii din prezenta scrisoare sunt cei definiţi īn Acordul de īmprumut şi īn Acordul de proiect.

Īn conformitate cu scrisoarea īmprumutatului datată 19 noiembrie 2013, Banca a consimţit să realoce, īn concordanţă cu anexa 2 a Acordului de īmprumut şi cu secţiunea 3.03(a) a Termenilor şi condiţiilor standard datate februarie 1999, după cum au fost introduse īn Acordul de īmprumut, sumele aparţinānd categoriilor de lucrări specificate īn anexa 2 la Acordul de īmprumut īn conformitate cu tabelul anexat.

Prezenta scrisoare nu afectează sau modifică īn vreo manieră obligaţiile de rambursare ale īmprumutatului īn cadrul Acordului de īmprumut sau vreo altă obligaţie a īmprumutatului īn cadrul Acordului de īmprumut.

Conţinutul prezentei scrisori nu va afecta nici un drept, putere sau remediu al Băncii cu privire la orice condiţie, īn cadrul Acordului de īmprumut, nici nu va fi interpretat ca o renunţare sau o supunere a acesteia.

 

Cu sinceritate,

Itziar Perkins,

director de proiect transporturi

 

Realocări - document ataşat anexei 2

 

Categoria

Sume īn euro realocate

Sume īn lei realocate

Lucrări pentru partea A-1

-1.127.621,75

-0,21

Lucrări pentru partea A-2

+218.851,94

+0,21

Servicii de consultanţă pentru partea B-1

+911.124,61

0

Servicii de consultanţă pentru partea B-2

+2.354,80

0

 

            Pentru a evita orice īndoială, Īn conformitate cu realocarea de mai sus, documentul ataşat anexei 2 se va prezenta după cum urmează:

 

Document la anexa 2

 

Categoria

Sumă alocată din īmprumut īn moneda īmprumutului

(euro)

Sumă alocată din īmprumut īn moneda īmprumutului

(lei)

Procent din cheltuieli care urmează să fie finanţat

(1) Lucrări pentru partea A-1

65,016.798,01

16.080.807,79

Pānă la 57,2% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(2) Lucrări pentru partea A-2

4.700.030,69

45.967.113,21

Pānă la 66,20% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(3) Lucrări pentru partea A-3

45.804,82

142.000.000

Pānă la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(4) Servicii de consultanţă pentru partea B-1

16.925.711,31

-

Pānă la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(5) Servicii de consultanţă pentru partea B-2

753.757,20

929062014

Pānă la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(6) Servicii de 1.347.897,97 consultanţă pentru partea B-3

-

-

Pānă la 100% din valoarea contractului (exclusiv achiziţie terenuri, impozite şi taxe)

(7) Comision iniţial

-

-

 

Total

88.790.000

204.047.921

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute īn anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă ratele aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, pe care autorităţile cu competenţe īn gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute īn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare ordonanţă de urgenţă, le aplică īn cazul nerespectării prevederilor privind procedurile de achiziţie.

Art. 2. - Autorităţile cu competenţe īn gestionarea fondurilor europene, precum şi structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la īndeplinire prevederile prezentului act normativ şi īşi vor modifica īn mod corespunzător procedurile īn termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 3. - Prezenta hotărāre a Guvernului se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi se aplică abaterilor constatate după data intrării īn vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2014.

Nr. 519.

 

ANEXĂ

 

RATELE

pentru stabilirea reducerilor procentuale/corecţiilor financiare care se aplică īn cazul nerespectării procedurilor de achiziţii

 

PARTEA 1

Achiziţii publice

 

            A) Contracte a căror valoare este egală sau mai mare decāt plafonul/pragul stabilit īn legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

 

            ANUNŢUL DE PARTICIPARE SI DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

 

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/ neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Nepublicarea unui anunţ de participare

Anunţul de participare nu a fost publicat īn conformitate cu regulile aplicabile [de exemplu publicarea īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci cānd aceasta este prevăzută de directive/legislaţia naţională]

100%

25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută īn directive şi acest anunţ nu a fost publicat īn JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o īntreprindere situată īntr-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, īnainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această īntreprindere să fie īn măsură să prezinte o ofertă sau să īşi manifeste interesul īn vederea obţinerii acestui contract. Īn practică aceasta īnseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (īn conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.

2.

Divizarea artificială a contractelor de lucrări/produse/ servicii

Lucrările care urmează să fie executate sau bunurile/serviciile care urmează să fie livrate/prestate sunt divizate pentru ca procedura de achiziţie respectivă să nu mai fie sub incidenţa directivelor/legislaţie naţionale şi pentru a nu face obiectul publicării anunţului de participare īn JOUE aferent totalităţii lucrărilor, bunurilor şi serviciilor propuse a f achiziţionate.

100%

25% dacă publicarea unui anunţ de participare este prevăzută īn directive şi acest anunţ nu fost publicat īn JOUE, dar au fost publicate suficiente informaţii care pot garanta că o īntreprindere situată īntr-un alt stat membru poate avea acces la informaţiile relevante privind procedura de achiziţie publică respectivă, īnainte ca aceasta să fie atribuită, astfel că această īntreprindere să fie īn măsură să prezinte o ofertă sau să īşi manifeste interesul īn vederea obţinerii acestui contract. Īn practică aceasta īnseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (īn conformitate cu legislaţia sau cu reglementările naţionale aplicabile), fie că normele de bază privind publicarea unui anunţ de participare au fost respectate.

3.

Nerespectarea (de către autoritatea contractantă) a termenului-limită de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potenţialilor ofertanţi)11

Termenul-limită de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor este mai scurt decāt termenele fixate prin directivă/legislaţia naţională.

25% dacă reducerea termenelor este mai mare de 50%; 10% dacă reducerea termenelor este mai mare de 30%; 5% pentru orice altă reducere de termene (corecţia financiară/reducerea procentuală poate fi īntre 2% şi 5%, īn cazul īn care natura şi gravitatea consecinţelor abaterii nu justifică o corecţie financiară/reducere procentuală de 5%.)

4.

Potenţialii ofertanţi/candidaţi au la dispoziţie un termen prea scurt pentru obţinerea documentaţiei de atribuire

Timpul īn care potenţiali ofertanţi/candidaţi dispun pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este prea scurt, ceea ce are ca efect crearea unui obstacole nejustificat īn ceea ce priveşte asigurarea cadrului concurenţial al proceduri organizate.

Corecţiile/Reducerile sunt aplicate de la caz la caz. Pentru determinarea ratei se va ţine cont de eventuale circumstanţe atenuante legate de specificitatea ş complexitatea procedurii de achiziţie, īn special de sarcina administrativă suplimentară pe care o creează sau de dificultăţile īntāmpinate īn furnizarea documentaţiei de atribuire.

25% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de

50% din termenul legal de primire a ofertelor 10% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi

pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 60% din termenul legal de primire a ofertelor 5% dacă timpul de care dispun potenţialii ofertanţi/candidaţi pentru obţinerea documentaţiei de atribuire este mai mic de 80% din termenul legal de primire a ofertelor

5.

Nepublicarea prin erată a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor”1

Termenul de primire a ofertelor sau de primire a candidaturilor au fost prelungite fără a se respecta regulile de publicitate aplicabile īn domeniu (respectiv publicarea īn JOUE dacă procedura de atribuire intră sub incidenţa directivelor).

10% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 5% īn funcţie de gravitate.

6.

Cazul īn care nu se justifică atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Autoritatea contractantă atribuie un contract de servicii recurgānd la o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dar această procedură nu este justificată īn raport cu prevederile legale aplicabile.

25% Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% īn funcţie de gravitate.

7.

Īn cazul īn care se organizează o procedură de atribuire īn domeniul apărării sau al securităţii naţionale pentru care se aplică prevederile Directivei 2009/81/CE/ legislaţiei naţionale şi nu este elaborată o justificare adecvată pentru nepublicarea unui anunţ de participare

Autoritatea contractantă atribuie un contract īn domeniul apărării sau al securităţii naţionale recurgānd la o procedură de dialog competitiv sau de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare īn cazuri īn care circumstanţele nu justifică aplicarea unei astfel de proceduri.

100% Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 25%, la 10% sau Ie 5% īn funcţie de gravitate.

8.

Īn anunţul de participare şi/sau īn documentaţia de atribuire nu sunt menţionate criteriile de selecţie şi/sau criteriile de atribuire, după caz.

Anunţul de participare nu descrie suficient de detaliat criteriile de selecţie şi/sau nici īn anunţul de participare şi nici īn documentaţia de atribuire nu sunt descrise suficient de detaliat criteriile de atribuire şi ponderea acestora.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau la 5% daci criteriile de selecţie/atribuire erau enunţate īn anunţul de participare (sau īn documentaţia de atribuire, īn ceea ce priveşte criteriile de atribuire), dar erau insuficient detaliate.

9.

Prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire sunt stabilite criterii de selecţie/atribuire ilegale şi/sau discriminatorii.

Īn cazul īn care operatorii economici sunt descurajaţi să participe la o procedură din cauza unor criterii de selecţie şi/sau atribuire ilegale stabilite prin anunţul de participare sau prin documentaţia de atribuire, de exemplu:

Obligaţia ofertantului de a avea deja un sediu sau un reprezentant īn ţara sau īn regiunea respectivă. Obligaţia ofertantului de a avea experienţă īn ţara sau īn regiunea respectivă.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

10.

Criteriile de selecţie nu sunt nici īn legătură şi/sau nu sunt proporţionale cu obiectul contractului.

Cānd se poate demonstra că nivelul minim de capacitate tehnică solicitat nu este nici īn legătură şi/sau nici proporţional cu obiectul contractului, astfel nu se poate garanta egalitatea de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate īn ceea ce priveşte concurenţa.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

11.

Specificaţii tehnice discriminatorii

Stabilirea de norme tehnice prea specifice nu permite asigurarea egalităţii de acces a ofertanţilor sau are ca efect crearea de obstacole nejustificate īn ceea ce priveşte concurenţa.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

12.

Definirea insuficientă a obiectului contractului

Descrierea din anunţul de participare şi/sau din documentaţia de atribuire este insuficientă ca să permită potenţialilor ofertanţi/candidaţi să determine care este obiectul contractului.

10%

Corecţia/Reducerea poate fi diminuată la 5% īn funcţie de gravitate.

Īn cazul īn care lucrările executate nu au făcut obiectul unei publicări, pentru suma respectivă se aplică o corecţie/reducere de 100%.

 

            EVALUAREA OFERTELOR

 

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinānd selectarea incorectă a unui participant

Criteriile de selecţie au fost modificate īn faza de selecţie, ceea ce a determinat acceptarea unui ofertant care nu ar fi fost selectat dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

2-

Modificarea criteriilor de selecţie după deschiderea ofertelor, determinānd respingerea incorectă a unui participant

Criteriile de selecţie au fost modificate īn faza de selecţie, ceea ce a determinat respingerea unui ofertant care nu ar fi fost respins dacă criteriile de selecţie publicate ar fi fost respectate.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

3.

Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selecţie sau atribuire ilegale

Īn cursul evaluării ofertelor, criteriile de selecţie au fost folosite drept criterii de atribuire sau criteriile de atribuire (sau subcriteriile ori ponderea acestora) indicate īn anunţul de participare sau īn documentaţia de atribuire nu au fost respectate, ceea ce a dus la aplicarea de criterii de selecţie ori atribuire nelegale. Exemplu: subcriteriile de atribuire utilizate īntr-o procedură de atribuire nu au nicio legătură cu criteriile de atribuire indicate īn anunţul de participare/documentaţia de atribuire.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

4.

Īn timpul evaluării nu sunt respectate principiile transparenţei şi al tratamentului egal.

Justificarea punctajului acordat fiecărei oferte nu este suficient de clară/este lipsită de transparenţa sau este inexistentă şi/sau raportul de evaluare nu există sau nu conţine toate elementele solicitate conform normelor juridice.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

5.

Modificarea unei oferte īn cursul evaluării

Comisia de evaluare permite candidaţilor/ofertanţilor să īşi modifice ofertele īn timpul evaluării.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

6.

Negocierea īn cursul procedurii de atribuire

Īn cadrul unei proceduri deschise sau restrānse autoritatea contractantă negociază cu ofertanţii īn timpul evaluării, ceea ce determină o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale cuprinse īn anunţul de participare sau īn documentaţia de atribuire.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

7.

Procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, īn urma căreia condiţiile enunţate īn anunţul de participare sau īn documentaţia de atribuire au fost modificate substanţial iv

Īn contextul unei proceduri de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, condiţiile iniţiale din contract au fost substanţial modificate, ceea ce ar fi justificat publicarea unei noi proceduri.

25%

Corecţia/Reducerea poate fi redusă la 10% sau 5% īn funcţie de gravitate.

8.

Respingerea unei oferte cu preţ neobişnuit de scăzut

Īn cazul īn care comisia de evaluare respinge ofertele cu preţ neobişnuit de scăzut īn ceea ce priveşte produsele, lucrările sau serviciile ofertate fără să solicite īn scris clarificări pe care le consideră necesare privind fundamentarea ofertei

25%

9.

Conflictul de interese

Un conflict de interese a fost stabilit de o instituţie administrativă sau judiciară competentă, fie īn ceea ce priveşte beneficiarul contribuţiei din partea UE, fie īn ceea ce priveşte autoritatea contractantă

100%

 

            IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

 

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Modificarea substanţială a contractului īn raport cu anunţul de participare sau cu documentaţia de atribuire*

Elementele esenţiale ale atribuirii contractului includ, dar nu se limitează: preţul iv natura lucrărilor, termenul de execuţie, modalitatea de plată şi materialele utilizate. Este totdeauna necesară o analiză caz cu caz pentru determinarea elementelor esenţiale.

25% din valoarea contractului plus valoarea suplimentară a contractului care este determinată de modificarea substanţială a condiţiilor iniţiale

2.

Reducerea obiectului contractului

Contractul a fost atribuit īn conformitate cu directivele/ legislaţia naţională, dar, ulterior, obiectul contractului a fost redus.

Valoarea corespunzătoare diminuării obiectului contractul plus 25% din valoarea finală a contractului (numai dacă reducerea obiectului contractului este substanţială, īn sensul că afectează scopul contractului)

3.

Atribuirea de contracte de lucrări/servicii/bunuri suplimentare (dacă o astfel de atribuire constituie o modificare substanţială a condiţiilor iniţiale ale contractului vii). fără o procedură competitivă īn cazul īn care nu au fost respectate următoarele condiţii:

- o situaţie de urgenţă care rezultă dintr-un eveniment imprevizibil;

- o circumstanţă neprevăzută īn cazul lucrărilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare viii.

Contractul iniţial a fost atribuit īn conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a lucrărilor executate/bunurilor livrate/serviciilor presate (formalizate sau nu īn scris) care nu au avut la bază proceduri care respectă prevederile directivelor/legislaţiei naţionale, aplicabile negocierii fără publicare pentru un motiv de urgenţă, rezultat din evenimente imprevizibile sau privind atribuirea contractelor de lucrări, bunuri şi servicii suplimentare.

100% din valoarea contractelor suplimentare

īn cazul īn care totalul valorii contractelor care se referă la lucrări, bunuri şi servicii suplimentare (formalizate sau nu īn scris) atribuite fără respectarea dispoziţiilor directivelor nu depăşeşte pragul de 50% al contractului iniţial, corecţia/reducerea poate fi redusă la 25%.

4.

Lucrări sau servicii suplimentare a căror valoare depăşeşte limita fixată de dispoziţiile legale aplicabile

Contractul iniţial a fost atribuit īn conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, dar a fost urmat de mai multe contracte de suplimentare a căror valoare depăşeşte procentul de 50% din valoarea contractului iniţial1*.

100% din valoarea care depăşeşte limita de 50% din valoarea contractului iniţial.

Pentru situaţiile īn care depăşeşte valoarea contractului iniţial cu un procent cuprins īntre 20% şi 49% din valoarea acestuia se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

* Īn ceea ce priveşte procedurile de atribuire pentru care nu se aplică sau se aplica parţial prevederile directivelor, este necesara determinarea existenţei unui interes transfrontalier cert sau a unui caz de īncălcare a prevederilor legislaţiei naţionale īn domeniul achiziţiilor publice. Dacă există un interes transfrontalier sau o abatere de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale īn domeniul achiziţiilor publice este necesar să se determine ce nivel de publicitate ar fi trebuit asigurat īn acest caz. Īn acest context, obligaţia de transparenţă implică faptul că o īntreprindere situată īntr-un alt stat membru să poată avea acces la informaţii relevante privind procedura de atribuire respectivă īnainte ca respectivul contract să fie atribuit, astfel că. dacă această īntreprindere doreşte, să poată să fie īn măsură să prezinte o ofertă sau să īşi manifeste interesul pentru obţinerea acestui contract. Īn practică aceasta īnseamnă fie că anunţul de participare a fost publicat la nivel naţional (īn conformitate cu prevederile legale sau cu normele naţionale aplicabile), fie că normele de bază relative la publicitatea care trebuie asigurată pentru procedura de achiziţie au fost respectate.

ii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrānse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire.

iii Aceste termene sunt aplicabile pentru procedurile restrānse şi pentru procedurile de negociere cu publicarea unui anunţ de atribuire.

iv O flexibilitate limitată poate fi aplicată īn ceea ce priveşte modificarea condiţiilor iniţiale după atribuirea contractului, chiar dacă această posibilitate, precum şi modalităţile de punere īn practică nu sunt enunţate īntr-un mod clar şi precis īn anunţul de participare sau īn documentaţia de atribuire. Dacă această posibilitate nu este prevăzută īn documentaţia de atribuire, modificările condiţiilor iniţiale nu sunt admisibile decāt dacă nu sunt substanţiale. O modificare este considerată substanţială dacă:

a) autoritatea contractantă introduce condiţii care. dacă ar fi fost incluse iniţial īn documentaţia de atribuire, ar fi permis admiterea unor ofertanţi alţii decāt cei admişi iniţial:

b) aceste modificări permit atribuirea unui contract unui alt ofertant decāt cel care a fost selectat iniţial;

c) autoritatea contractantă extinde obiectul contractului cu lucrări/bunuri/servicii care nu erau prevăzute iniţial;

d) aceasta modifică echilibrul economic īn favoarea contractantului īntr-un mod care nu era prevăzut īn contractul iniţial. V Vezi nota iv.

vi Pentru moment, singura modificare a preţului iniţial care nu a fost considerată substanţială de Curtea Europeană de Justiţie priveşte o reducere de preţ de la 1,47% la 2.94%.

vii Vezi nota vi,

viii Noţiunea de “circumstanţe neprevăzute” trebuie să fie interpretată ca referindu-se la situaţii pe care o autoritate contractantă diligentă nu le poate prevedea (de exemplu, cerinţe noi rezultate din adoptarea unei noi legislaţii europene sau naţionale sau a condiţiilor tehnice, care nu au putut să fie prevăzute cu toate că s-au executat toate investigaţiile tehnice prevăzute īn etapa de proiectare. Īn condiţiile impuse de cele mai noi standarde tehnice īn domeniu). Suplimentarea lucrărilor, bunurilor şi serviciilor determinată de o insuficientă pregătire tehnică a proiectului nu poate fi considerată ca fiind o “circumstanţă imprevizibilă”.

ix Directiva 2004/17/CE nu stabileşte o limită īn ceea ce priveşte contractele suplimentare. Pentru calculul limitei de 50% autoritatea contractantă va ţine cont de valoarea lucrărilor sau a serviciilor suplimentare. Valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare nu trebuie să fie compensată cu valoarea lucrărilor sau serviciilor anulate. Valoarea care corespunde lucrărilor sau serviciilor anulate nu are nicio incidenţă asupra calculului limitei de 50%.

 

 B) Contracte a căror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaţiei īn vigoare, pentru publicarea īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Īn conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi ale jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie īn cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziţiilor publice nu este obligatorie sau este parţial obligatorie şi se constată abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale īn domeniul achiziţiilor publice autorităţile cu competenţe īn gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplică reducerile procentuale/corecţiile financiare prevăzute la lit. a).

 

PARTEA a 2-a

 

a) Contracte īncheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei īn vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor unor ghid uri/instrucţiuni privind achiziţiile, īn situaţia īn care acestea sunt parte integrantă din contractul/acordul/ordinul/decizia de finanţare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

 

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/ neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuala aplicabilă

1.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă*)

Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectānd u-se principiul transparenţei.

25% din valoarea contractului īn cauză

2.

Contracte de achiziţii (acte adiţionale) pentru bunuri, lucrări sau servicii suplimentare, atribuite fără competiţie adecvată, īn absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau īn absenţa unor circumstanţe neprevăzute)

Contractul iniţial a fost atribuit cu respectarea regulilor de achiziţie, dar a fost urmat de unul sau mai multe contracte suplimentare (acte adiţionale) care au fost atribuite fără asigurarea unei competiţii adecvate, īn absenţa unei urgenţe imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau īn absenţa unor circumstanţe neprevăzute care să le justifice.

25% din valoarea contractelor atribuite fără lansarea unei proceduri competitive

3.

Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale

Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie sau a unor factori de evaluare care īmpiedică anumiţi ofertanţi potenţiali să participe la procedura de atribuire din cauza restricţiilor stabilite īn documentaţia de atribuire (de exemplu, obligaţia de a avea deja o reprezentanţă īn ţară sau īn regiune sau stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator)

10% din valoarea contractului īn cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% īn funcţie de gravitate.

4.

īncălcarea principiului tratamentului egal

Contractele au fost atribuite cu respectarea cerinţelor privind publicitatea, dar procedura de atribuire a īncălcat principiul tratamentului egal al operatorilor (de exemplu: īn cazul īn care autoritatea contractantă a făcut o alegere arbitrară a anumitor ofertanţi cu care a negociat atribuirea contractului sau a oferit un tratament preferenţial unuia dintre ofertanţii invitaţi la negociere)

10% din valoarea contractului īn cauză. Rata reducerii/corecţiei poate fi diminuată la 5% īn funcţie de gravitate.

 

* Conceptul “grad de publicitate adecvat” trebuie interpretat astfel:

a) Principiul egalităţii de tratament şi cel al nediscriminării impun o obligaţie de transparenţă care constă īn garantarea, īn favoarea oricărui potenţial ofertant, a unui grad de publicitate care să permită atribuirea contractului īn condiţii de competiţie adecvate. Obligaţia de transparenţă presupune că un potenţial ofertant care operează pe teritoriul unui alt stat membru poate avea acces la informaţii relevante privind o procedură de achiziţii īnainte ca aceasta să fie finalizată, astfel īncāt, dacă acel potenţial ofertant doreşte, să īşi poată exprima interesul prin participarea la procedura respectivă.

b) īn unele cazuri, datorită unor circumstanţe speciale, cum ar fi o miză economică foarte redusă, participarea la o procedură de achiziţii poate să nu prezinte interes pentru operatorii economici care operează īn alte state membre. Īn aceste cazuri, efectele asupra libertăţilor fundamentale trebuie să fie considerate ca fiind prea aleatorii şi prea indirecte ca să justifice aplicarea normelor juridice derivate din dreptul comunitar primar şi, din acest motiv, nu se aplică corecţii financiare. Este de competenţa autorităţii contractante să determine dacă o procedură de achiziţie prezintă sau nu un interes potenţial pentru operatorii economici care operează īn alt stat membru. Această decizie a autorităţii contractante trebuie să fie fundamentată pe o evaluare a circumstanţelor specifice fiecărui caz īn parte, cum ar fi obiectul procedurii de achiziţie, valoarea sa estimată, caracteristicile particulare ale sectorului de activitate īn cauză (mărimea şi structura pieţei, practicile comerciale etc.), precum şi zona geografică īn care este organizată procedura de achiziţie.

 

PARTEA a 3-a

 

Contracte īncheiate de beneficiarii privaţi de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei īn vigoare, dar care au obligaţia respectării prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

 

Nr. crt.

Tipul de abatere/neregulă constatată

Descrierea abaterii/neregulii constatate

Corecţia financiară/Reducerea procentuală aplicabilă

1.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la publicarea procedurii simplificate

Contractul a fost atribuit fără lansarea adecvată a unei proceduri competitive nerespectānd u-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de participare pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene

25% din valoarea contractului īn cauză

2.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă la desemnarea cāştigătorului

Contractul a fost atribuit nerespectāndu-se principiul transparenţei, prin publicarea anunţului de atribuire pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

5% din valoarea contractului īn cauză

3.

Nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare, cu aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei

Contractul a fost atribuit cu respectarea principiului transparenţei, dar s-au constat abateri de la aplicarea altor prevederi ale ordinului.

Prin aplicarea principiului proporţionalităţii şi luānd īn considerare gravitatea abaterii, prejudiciul provocat sau posibil să fie provocat fondurilor europene şi fondurilor publice naţionale aferente acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. N.B. 4.584/2014 al Direcţiei de strategii şi politici īn sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 813 din 28 mai 2014, īnregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 33.416 din 30 mai 2014,

avānd īn vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinānd cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru īnfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, cu sediul īn municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, bd. Traian nr. 1-3, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării īncetează īnainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate īn condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale īn vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită īn cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant īn vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iunie 2014.

Nr. 747.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale şi din sāngele periferic (procesare, conservare şi stocare), prelevare şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sāngele periferic

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. NB 4.662/2014 al Direcţiei de strategii şi politici īn sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 874 şi 875 din 4 iunie 2014, īnregistrate la Ministerul Sănătăţii cu nr. 34.477, respectiv 34.479 din 4 iunie 2014,

avānd īn vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinānd cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru īnfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează unitatea sanitară Institutul Clinic Fundeni, cu sediul īn municipiul Bucureşti, şoseaua Fundeni nr. 258, sectorul 2, pentru activităţile de bancă de celule stern hematopoietice centrale şi din sāngele periferic (procesare, conservare şi stocare), prelevare şi transplant de celule stern hematopoietice centrale şi din sāngele periferic.

Art. 2. - (1) Acreditarea unităţii sanitare prevăzute la art. 1 este valabilă 5 ani de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin.

(2) Valabilitatea acreditării īncetează īnainte de termenul prevăzut la alin. (1) dacă, drept urmare a inspecţiilor efectuate īn condiţiile legii, se constată că unitatea sanitară respectivă nu respectă prevederile legale īn vigoare.

(3) Orice modificare a criteriilor iniţiale de acreditare intervenită īn cadrul unităţii acreditate se notifică Agenţiei Naţionale de Transplant īn vederea reacreditării.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională de Transplant, precum şi unitatea sanitară vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2014.

Nr. 751.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizānd educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014

 

Luānd īn considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 232/2014 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizānd educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014,

īn baza prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului vizānd educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 141 din 26 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) beneficiar - organizaţiile neguvemamentale nonprofit care au solicitat finanţare din Fondul pentru mediu şi al căror proiect a fost aprobat īn vederea finanţării;”.

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finanţare

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, īn limita sumei alocate īn condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finanţare constă īn stabilirea şi aprobarea, prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii, a:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;

b) sumei alocate sesiunii de finanţare.

(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile īnainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.

(4) Aprobarea componenţei Comisiei de analiză şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a conducătorului Autorităţii.11

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finanţare

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului de finanţare, a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare şi a sumei alocate;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului (anexa nr. 2);

d) analiza şi selectarea proiectelor din punct de vedere economic şi tehnic (anexa nr. 3);

e) analiza şi aprobarea listei proiectelor respinse;

f) avizarea proiectelor selectate;

g) comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii;

h) soluţionarea contestaţiilor; i) aprobarea finanţării proiectelor avizate; j) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării; k) negocierea, semnarea contractelor şi implementarea proiectului.

4. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(3) Dosarul de finanţare conţinānd toate documentele obligatorii, menţionate īn prezentul ghid de finanţare, va fi depus la registratura Autorităţii īntr-un singur exemplar, īn plic sigilat, iar solicitantul va īnscrie pe plic următoarele informaţii:

a) denumirea completă şi adresa sa completă;

b) titlul programului: «Programul vizānd educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului»;

c) titlul proiectului;

d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispoziţiilor art. 5.

(4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea, cu condiţia ca data primirii

şi a īnregistrăm la Autoritate să nu depăşească data-limită a sesiunii de depunere.”

5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare, īn limita bugetului alocat. Īn cazul obţinerii aceluiaşi punctaj, criteriul de departajare īl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii.”

6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii, la secţiunea respectivă.

(2) īn vederea īncheierii contractului de finanţare se vor transmite solicitanţilor admişi scrisori de aprobare a finanţării, prin poştă/fax cu confirmare de primire, care vor cuprinde:

a) proiectul şi suma aferentă aprobată īn vederea finanţării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant īn vederea perfectării contractului pentru finanţare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) defalcarea sumei aprobate pe categorii de cheltuieli şi cantităţi, informaţii ce vor fi utilizate la īntocmirea anexelor la contractul de finanţare.”

7. La articolul 12, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Solicitanţii nemulţumiţi de decizia Comitetului director al Autorităţii/Comitetului de avizare pot depune contestaţie la sediul Autorităţii, īn termen de 5 zile de la data afişării pe site-ul Autorităţii a rezultatelor,

........................................................................

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţia īn termen de 30 de zile de la īnregistrarea acesteia la registratura Autorităţii.”

8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 16

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante īn legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea «Informaţii privind Programul vizānd educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului».

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate īn mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Autorităţii.”

9. La articolul 20 alineatul (1), literele e) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“e) manopera aferentă activităţilor necesare realizării campaniilor de comunicare: servicii de creaţie, design materiale promoţionale, materiale utilizate īn cadrul conferinţelor, servicii de instruire. Valoarea acesteia nu va depăşi 20% din valoarea totală a proiectului;

........................................................................

m) cheltuieli necesare īn procesul de instruire: instruirea participanţilor, transport, cazare şi diurnă pentru instructori, consumabile, īnchiriere săli, achiziţionare de aparatură IT: video/retroproiector, laptop, ecran de proiecţie, tablă interactivă, flipchart;”.

10. La articolul 20 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:

,,q) salariile echipei de realizare a proiectului, stabilite potrivit prevederilor legale, īn procent de maximum 20% din valoarea totală a proiectului.”

11. La articolul 21 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) certificat de grefă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat la cerere de către instanţa competentă, care atestă că acesta nu a fost radiat din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află īn procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, īn original sau copie legalizată;”.

12. La articolul 22 alineatul (2), literele r) şi s) se abrogă.

13. Anexa nr. 6 se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 iunie 2014.

Nr. 947.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 6 la ghidul de finanţare)

 

Declaraţie privind activitatea economică a solicitantului

 

Subsemnatul..............................................................reprezentant legal al Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei......................., īnregistrată la Judecătoria/Tribunalul.................................., cod fiscal.................................., cunoscānd prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale īn domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul īn declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

 

I. Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.....................................

 nu a īnfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Asociaţia/Fundaţia/Federaţia....................................

 a īnfiinţat societăţi comerciale conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

1) Societăţile comerciale īnfiinţate de Asociaţia/Fundaţia/Federaţia...............................sunt:

1........................................................................

2........................................................................

3........................................................................

2) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia...................................deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1........................................................................

2........................................................................

3........................................................................

3) Asociaţia/Fundaţia/Federaţia.................este membră a unei federaţii care deţine acţiuni/părţi sociale la următoarele societăţi comerciale:

1. .......................................................................

2........................................................................

3........................................................................

III. Totodată, societăţile comerciale la care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia......................................deţine, īn mod direct sau prin intermediul unei federaţii, acţiuni sau părţi sociale nu vor fi angajate sub nicio formă īn proiectul finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

IV. Totodată, īn cazul īn care printre membrii Asociaţiei/Fundaţiei/Federaţiei ............... există operatori economici, aceştia nu vor fi angajaţi sub nicio formă īn proiectul finanţat de AFM.

V. Īn cazul īn care Asociaţia/Fundaţia/Federaţia................ pe perioada derulării proiectului finanţat de AFM, se va afla īn una dintre situaţiile stipulate la pct. II şi/sau III, mă oblig să informez AFM cu privire la modificarea survenită. Īn acest caz, mă oblig să restitui suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobānda legală pentru suma acordată, la nivelul dobānzii de referinţă a Băncii Naţionale a Romāniei, calculată de la data plăţii.

 

Data

........................................................................

Semnătura şi ştampila reprezentantului legal

........................................................................

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.