MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 440/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 440         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 iunie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            493. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790- km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            656. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastetla barbasteiius”, “Miniopterus schreibersii”.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

37. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA-S.R.L.

 

38. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST – S.A.

 

39. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ - S.A.

 

40. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr.1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

 

41. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

 

43. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ VEST - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

 

44. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie st aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L.

 

45. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D - S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D - S.A.

 

46. - Ordin privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3” la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată â gazelor naturale realizate de S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 992/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627- km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000 - km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000- km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 614 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 4. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubiri lor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 11 iunie 2014.

Nr. 493.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTĂ

Cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmaţiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000-km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, pe raza localităţilor Moisei CFV şi Borşa din judeţul Maramureş şi localităţilor Cârlibaba, Ciocăneşti şi Iacobeni din judeţul Suceava, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor individuale

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Categoria de folosinţa

Numărul cadastral

(număr topo)

Numărul cărţii funciare/

Titlul de proprietate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Maramureş

Moisei

Tomoioagă Toader

Cc

9/B

 

12

449,76

2

Maramureş

Moisei

Coman Maria

Cc

1640

 

16

599,68

3

Maramureş

Moisei

Coman Gheorghe

Cc

64/A

 

32

1.199,36

4

Maramureş

Moisei

Tomoioagă Grigore

Cc

1694/A

 

36

1.349,28

5

Maramureş

Moisei

Coman Vălean

Cc

339

 

24

899,52

6

Maramureş

Moisei

Danci Gheorghe

Cc

384

 

17

637,16

7

Maramureş

Moisei

Mariş Floarea

Cc

581

 

29

1.086,92

8

Maramureş

Moisei

Vlonga Maftei

Cc

1006/A

 

41

1.536,68

9

Maramureş

Moisei

Vlonga Maftei

Cc

543/C

 

11

412,28

10

Maramureş

Moisei

Hojda Vasile

Cc

1093/B

 

29

1.086,92

11

Maramureş

Moisei

Horj Vălean

Cc

1112

 

168

6.296,64

12

Maramureş

Moisei

Tomoioagă Grigore

Cc

 

 

212

7.945,76

13

Maramureş

Borşa

Timiş Ioan

Cc

 

 

120

11.834,40

14

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Cc

 

 

17

1.676,54

15

Maramureş

Borşa

Danci Petre. Danci Ioan

Cc

 

 

3

295,86

16

Maramureş

Borşa

Mihali Grigore

Cc

 

 

14

1.380,68

17

Maramureş

Borşa

Roman Grigore

Cc

 

 

19

1.873,78

18

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

51943

6

591,72

19

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

51824

2

197,24

20

Maramureş

Borşa

Nelu Hujda

N

 

3251//06//2

79

39,50

21

Maramureş

Borşa

Danci Petre

Cc

 

 

5

493,10

22

Maramureş

Borşa

Danci Gheorghe

Cc

 

 

6

591,72

23

Maramureş

Borşa

Danci Vasile

Cc

 

 

14

1.380,68

24

Maramureş

Borşa

Mihali Monica

Cc

 

 

15

1.479,30

25

Maramureş

Borşa

Mihali Maria

Cc

 

51308

28

2.761,36

26

Maramureş

Borşa

Danci Dumitru, Danci Marinela

Cc

 

 

9

887,58

27

Maramureş

Borşa

Mihali Dumitru

Cc

 

 

30

2.958,60

28

Maramureş

Borşa

Timiş Ioan

Cc

 

 

94

9.270,28

29

Maramureş

Borşa

Mihali Gheorghe

Cc

 

 

12

1.183,44

30

Maramureş

Borşa

Stetco Victor

Cc

 

 

17

1.676,54

31

Maramureş

Borşa

Mârza Iosif

A

 

 

53

176,49

32

Maramureş

Borşa

Timiş Romeo

N

 

 

111

55,50

33

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

N

50457

 

14

7,00

34

Maramureş

Borşa

Timiş Paul

Cc

52128

 

26

2.564,12

35

Maramureş

Borşa

Timiş Gică, Timiş Toader

Cc

52127

 

8

788,96

36

Maramureş

Borşa

Timiş Maria

A

50866

 

52

173,16

37

Maramureş

Borşa

Dancoş Ioan Paul

A

51496

 

12

39,96

38

Maramureş

Borşa

Danci Viorica

A

 

51497

20

66,60

39

 Maramureş

Borşa

Timiş Gavrilă

Cc/A

 

10745

36

3550,32

40

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Cc

 

52865

7

690,34

41

Maramureş

Borşa

Roman Dumitru

Cc

 

 

88

8.678,56

42

 Maramureş

Borşa

Roman Ioana

Cc/A

 

51026

111

10946,82

43

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

PD

 

50184

22

33,22

44

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

464

45.759,68

45

 Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

29

2.859,98

46

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

74

7.297,88

47

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

27

2.662,74

48

 Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

32

3.155,84

49

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

42

4.142,04

 

50

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

Cc

 

 

114

11.242,68

51

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.640

2.476,40

52

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

899

1.357,49

53

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

799

1.206,49

54

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

196

295,96

55

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

265

400,15

56

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

137

206,87

57

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

852

1.286,52

58

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

318

480,18

59

Maramureş

Borşa

Timiş Petre

Ps

 

 

505

924,15

60

Maramureş

Borşa

Timiş Nicoară

Ps

 

 

440

805,20

61

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

412

622,12

62

Maramureş

Borşa

Ghiţulescu Valentin

Ps

 

 

103

188,49

63

Maramureş

Borşa

Venti Gheorghe

Ps

 

 

78

142,74

64

Maramureş

Borşa

Venti Gheorghe

Ps

 

 

94

172,02

65

Maramureş

Borşa

Haican Filipaş

Ps

 

 

453

828,99

66

Maramureş

Borşa

Lupa

Ps

 

 

714

1.306,62

67

Maramureş

Borşa

Grec Illes

Ps

 

 

874

1.599,42

68

Maramureş

Borşa

Timiş Florica

Ps

 

 

734

1.343,22

69

Maramureş

Borşa

Timiş Paul

Ps

 

 

443

810,69

70

Maramureş

Borşa

Adol Ilie

Ps

 

 

102

186,66

71

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.217

1.837,67

72

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

202

305,02

73

Maramureş

Borşa

Timiş Grigore

Ps

 

 

822

1.504,26

74

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

50440

 

4.121

6.222,71

75

Maramureş

Borşa

Timiş Iliana

PD

 

pv9131

963

1.454,13

76

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

 

51

77,01

77

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.185

1.789,35

78

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

2,106

3180,06

79

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

DR

 

52805

57

86,07

80

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

3.416

5.158,16

81

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

529

798,79

82

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.095

1 653,45

83

Maramureş

Borşa

Miele Ioan

Cc

 

 

85

8.382,70

84

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

 

 

190

18.737,80

85

 Maramureş

Borşa

Timiş Dumitru

Cc

 

 

11

1.084,82

86

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

 

 

273

26.923,26

87

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

634

957,34

88

Maramureş

Borşa

Toader Leham

Cc

 

tp3016/2003

755

74.458,10

89

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

80

120,80

90

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.582

2 388,82

91

Maramureş

Borşa

Stetco Rozalia

Cc

 

10325

253

24.950,86

92

 Maramureş

Borşa

Stetco Gavril

Cc

 

51851

1.037

102.268,94

93

Maramureş

Borşa

Coman Teodor

Cc

 

 

137

13.510,94

94

Maramureş

Borşa

Stetco Gavril

Cc

 

51847

72

7.100,64

95

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

132

199,32

96

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

99

149,49

97

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

7

10,57

98

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.225

1.849,75

99

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

585

883,35

 

100

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

104

157,04

101

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.050

1.585,50

102

Maramureş

Borşa

Tomoioagă Vasile

Ps

 

10412

178

325,74

103

Maramureş

Borşa

Grec Ştefan

Cc

 

 

71

7.002,02

104

Maramureş

Borşa

Primăria Borşa

DR

 

52804

31

46,81

105

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

1.533

2.314,83

106

Maramureş

Borşa

Timiş Dumitru

Ps

 

tp43513/25

126

230,58

107

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

97

146,47

108

Maramureş

Borşa

Iuga Iulian Gheorghe

PD

 

tp3498/2004

241

363,91

109

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

50430

49

73,99

110

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

692

1.044,92

111

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

735

1109,85

112

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp30l 6/2003

647

976,97

113

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S, Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

207

312,57

114

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp30l 6/2003

875

1.321,25

115

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

319

481,69

116

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

2.333

3.522,83

117

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Ps

 

10474

13

23,79

118

Maramureş

Borşa

Timiş Iliana

PD

 

pv 9131/2005

595

898,45

119

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

50432

6.639

10.024,89

120

Maramureş

Borşa

Lungu Timiş Anghelina

Ps

 

 

122

223,26

121

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

781

1.179,31

122

Maramureş

Borşa

Mihali Gavrilă

Ps

 

 

261

477,63

123

Maramureş

Borşa

Siser Alexandru

Ps

 

10459

49

89,67

124

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

PD

 

52385

205

309,55

125

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

 

52384

19

1.873,78

126

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Ps

 

10190

1.205

2.205,15

127

Maramureş

Borşa

Timiş Petre

Ps

 

 

531

971,73

128

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

tp3016/2003

197

297,47

129

Maramureş

Borşa

Oraşul Borşa O.S. Alpina Borşa

PD

 

 

348

525,48

130

Maramureş

Borşa

Timiş Gavrilă

Ps

 

 

113

206,79

131

Maramureş

Borşa

Cotoz Ilie

Ps

 

 

11

20,13

132

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Ps

 

 

8

14,64

133

Maramureş

Borşa

Tomoioagă Ilie

Ps

 

 

118

215,94

134

Maramureş

Borşa

Danci Gheorghe

Cc

 

 

39

3.846,18

135

Maramureş

Borşa

Roman Gheorghe

Cc

 

 

41

4.043,42

136

Maramureş

Borşa

Roman Vasile

Cc

 

 

17

1.676,54

137

Maramureş

Borşa

Proprietar particular

Cc

 

 

9

887,58

138

Maramureş

Borşa

Timiş Ioan

Cc

 

 

37

3.648,94

139

Maramureş

Borşa

Danci Grigore

Cc

 

 

6

591,72

140

Maramureş

Borşa

Timiş Gheorghe

Cc

 

 

5

493,10

141

Maramureş

Borşa

Stetco Vasile

Cc

 

 

4

394,48

142

Maramureş

Borşa

Timiş Maxim Ştefan

Cc

 

 

7

690,34

143

Maramureş

Borşa

Hantig Dumitru

Cc

 

 

29

2.859,98

144

Maramureş

Borşa

Hazotă Ioan

Cc

 

 

8

788,96

145

Maramureş

Borşa

Timiş Maria

Cc

 

 

8

788,96

146

Maramureş

Borşa

Timiş Ilie

Cc

 

 

9

887,58

147

Maramureş

Borşa

Timiş Gavrilă Sorin

Cc

 

 

11

1.084,82

148

Maramureş

Borşa

Timiş Vasile

Cc

 

 

14

1.380,68

149

Maramureş

Borşa

Timiş Ileana

Cc

 

 

5

493,10

 

150

Maramureş

Borşa

Mihail Toader

Cc

 

 

72

7.100,64

151

Maramureş

Borşa

Benzinăria OMV

Cc

 

 

23

2.268,26

152

Maramureş

Borşa

Timiş Maria, Font Mărioara

N

 

 

115

57,50

153

Suceava

Cârlibaba

SC Tma Int SRL

Cc, F

 

CF 30073

121

920,81

154

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30291

388

791,52

155

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30291

580

1.183,20

156

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V SRL

PD

 

CF 30282

754

1.538,16

157

Suceava

Cârlibaba

Ghinghilovici Iuliana-Gabriela

Cc. P

 

CF 30214

110

837,10

158

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30282

225

459,00

159

Suceava

Cârlibaba

Juravle Florin-Ioan

Cc, F

263

CF95

297

2.260,17

160

Suceava

Cârlibaba

Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela

F

263/6

CF 30183

305

244,00

161

Suceava

Cârlibaba

Saier Leon, Rosenthal Eleonora, Rosner Ida, Rosner Regina, Kersch Victor

F

258/1

CF 30186

201

160,80

162

Suceava

Cârlibaba

Hankiewici Emilia, Hankiewici Ana, Hanchiewici Gisela

P

263/6

CF109

326

260,80

163

Suceava

Cârlibaba

Gabor Ştefan Gavril, Gabor Dominica Gavril, Gabor Maria Gavril, Gabor Nastasia Gavril

F

263/24

CF 30412

70

56,00

164

Suceava

Cârlibaba

Şeaureac Doru-Gabriel, Şesureac Dorina

Cc

288

CF 730

56

426,16

165

Suceava

Cârlibaba

Doboş Eudochia

F

318/11

CF 209

78

62,40

166

Suceava

Cârlibaba

Cristian Ardelean

F

4797/1

CF 836

116

92,80

167

Suceava

Cârlibaba

Polohan Filaret

P

1496

CF 4321

73

58,40

168

Suceava

Cârlibaba

Ştefan A Mihai Liţu

PD

4798/1

CF 2378

45

91,80

169

Suceava

Cârlibaba

Fluţar Toader, Fluţat Marişca

PD

 

CF 30295

411

838,44

170

Suceava

Cârlibaba

Ştefan A Mihai Liţu

P

4654/5

CF 2378

19

15,20

171

Suceava

Cârlibaba

Ioachim Hârceag, Ecaterina Hârceag

F

4808/10

CF 32012

6

4,80

172

Suceava

Cârlibaba

Sofian Rachila, Sofia n Ambrozie

F

4808/13

CF5123

24

19,20

173

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

313

 

14

11,20

174

Suceava

Cârlibaba

Când rea Nicolae

P

4841/7

CF5108

398

318,40

175

Suceava

Cârlibaba

Borna Gheorghe, Borha Elena

P

4841/32

CF 31814

28

22,40

176

Suceava

Cârlibaba

Bujor Gabriel Sorin

Cc

 

CF 30357

82

624,02

177

Suceava

Cârlibaba

Timiş Viorica A. Niţă

F

4877/17

CF 5251

25

20,00

178

Suceava

Cârlibaba

Roata Leu cad ia, Roată Pamfil

F

 

CF 30255

4

3,20

179

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF 30476

49

39,20

180

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF 30478

44

35,20

181

Suceava

Cârlibaba

Roată Leucadia

F

 

CF 30555

11

8,80

182

Suceava

Cârlibaba

Ţămpău Avramia

F

4877/2

CF 31163

47

37,60

183

Suceava

Cârlibaba

Onciulencu Nicolae

F

4875/7

CF 30287

34

27,20

184

Suceava

Cârlibaba

Catarina Vasile Maftei, Maria Toader Ursescu, Ropcean Rariţa, Ropcean Dumitru, Mecheş Vasile, Onciulenco Nicolai

DR

4875/3

CF4109

144

126,72

185

Suceava

Cârlibaba

Ţămpău Avramia

P

4879

CF 4830

1.052

841,60

186

Suceava

Cârlibaba

SC Jean-Luc Impex SRL

P

4877/6

CF 4863

396

316,80

187

Suceava

Cârlibaba

Tonigar Katrina, Vasile A. Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rariţa, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru, Spiridon Gheorghe, Mercheş Vasile A. Ilie

F

4877/21

CF749

30

24,00

188

Suceava

Cârlibaba

Tonigar Katrina, Vasile Maftei, Ursescu Maria Toader, Ropcean Rariţa, Spiridon A. Gheorghe, Ropcean Dumitru,

Spiridon Gheorghe, Mercheş Vasile A. Ilie

P

4877/1

 

12

9,60

189

Suceava

Cârlibaba

Wagner Terensia, Wagner Robert

F

4872/6

CF 1086

20

16,00

190

Suceava

Cârlibaba

Wagner Regina Albert

F

4872/6

CF 1086

20

16,00

191

Suceava

Cârlibaba

Costan A. Nicolai Samson

F

4842/4

CF 1087

25

20,00

192

Suceava

Cârlibaba

Costan A. Nicolai Samson

F

4872/4

CF 1087

57

45,60

193

Suceava

Cârlibaba

Elza Marian

F

4871/21

CF 4253

18

14,40

194

Suceava

Cârlibaba

Maria A. Costan Samson Pentelei Şandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rariţa Şandru (15/300), Maria Luncan (15/300), Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Şandru (30/300), Ştefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigari (20/300)

F

4841/2

CF 3433

18

14,40

195

Suceava

Cârlibaba

Samson Mircea Maria A. Costan Samson Pentelei Şandru (15/300), Minodora Baciu (15/300), Areta Dominte (15/300), Rariţa Şandru (15/300), Maria Luncan (15/300),

F

4841/181

CF92

8

6,40

196

Suceava

Cârlibaba

Valeria Bargovan (30/300), Haralambie Şandru (30/300), Ştefan Tonigar (20/300), Margareta Herlea (20/300), Casandra Ursu (20/300), Simion Teodorovici (20/300), Traian Tonigar (20/300)

F

4841/18

CF92

35

28,00

197

Suceava

Cârlibaba

Borna Gheorghe, Borha Elena Maria A. Costan Samson A. Şandru, Şandru Pentelei, Baciu Minodora, Dominte Areta, Şandru Rariţa, Luncan Maria,

F

4841/30

CF 4906

CF1076, CF 3433

37

29,60

198

Suceava

Cârlibaba

Bargovan Valeria, Şandru Haralambie, Tonigar Ştefan, Herlea Margareta, Ursu Casandra, Teodorovici Simion,

Tonigar Traian

P

4841/2

 

 

 

574

459,20

199

Suceava

Cârlibaba

Zapadi Tobias, Zapadi Mina

P

4808/4

CF 3542

15

12,00

 

200

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF30616

169

135,20

201

Suceava

Cârlibaba

Haisan-Mezabrovschi Ilie

F

 

CF 30032

637

509,60

202

Suceava

Cârlibaba

Lupuleac Radu-Fănel, Lupuleac Elena, Lupuleac Toader, Lupuleac Viorel Marcel

P

 

CF 30565

71

56,80

203

Suceava

Cârlibaba

Moses Wolf Kahan, Simon Kahan, Isak Kahan, Perl Kahan, Fanny Iulie Kahan, Henie Kahan, Mina Iuda Freier, Clara Iuda Freier

F

348

CF21

31

24,80

204

Suceava

Cârlibaba

Trisciuc Cozma

F

347/1

CF 30465

66

52,80

205

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF 30471

51

40,80

206

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF 30665

80

64,00

207

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF 30118

71

56,80

208

Suceava

Cârlibaba

Proprietar particular

F

 

CF635

15

12,00

209

Suceava

Cârlibaba

Trisciuc Cozma

F

330/2

CF499

279

223,20

210

Suceava

Cârlibaba

Mezabrotchi Vasilena

F

 

CF30406

70

56,00

211

Suceava

Cârlibaba

Saşiu Teodor, Sasu Lucica

F

“(\ 1 4

CF 30407

15

12,00

212

Suceava

Cârlibaba

Susca Cezar-Mirel, Susca Simona

F

 

CF 30033

23

18,40

213

Suceava

Cârlibaba

Senuk Giorgi

F

268/7

CF284

74

59,20

214

Suceava

Cârlibaba

Fedor Doboş

F

262/4

CF139

250

200,00

215

Suceava

Cârlibaba

Schaie Braunstein

F

262/3

CF 104

44

35,20

216

Suceava

Cârlibaba

Melcher Franz, MelcherAnna

A

248

CF89

39

44,46

217

Suceava

Cârlibaba

Melcher Franz, MelcherAnna

F

259/1

 

107

85,60

218

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30280

165

336,60

219

Suceava

Cârlibaba

Pop Coman Simion

P

7337/A

CF4312

169

135,20

220

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30283

569

1.160,76

221

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30284

421

858,84

222

Suceava

Cârlibaba

Şandru Ioan

PD

 

CF 30063

477

973,08

223

Suceava

Cârlibaba

Şandru Ioan

F

 

CF30060

612

489,60

224

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V SRL

PD

 

CF 30285

270

550,80

225

Suceava

Cârlibaba

Pop Coman Simion

P

7337/A

CF4312

77

61,60

226

Suceava

Cârlibaba

Ghinghilovici Iuliana-Gabriela

P, Cc

 

CF 30202

659

5.014,99

227

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30286

44

89,76

228

Suceava

Cârlibaba

Pop Coman Simion

P

7337/A

CF4312

48

38,40

229

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V SRL

PD

 

CF 30287

1.216

2.480,64

230

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30279

2.446

4.989,84

231

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30288

321

654,84

232

Suceava

Cârlibaba

Hantig Gavrilă

F

 

CF 30213

81

64,80

233

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30278

476

971,04

234

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V. SRL

PD

 

CF 30277

931

1.899,24

235

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V SRL

PD

 

CF 30290

1.251

2.552,04

236

Suceava

Cârlibaba

Coman Ţodor

F

 

CF 30121

360

288,00

237

Suceava

Cârlibaba

SC Alpha S.P.V SRL

PD

 

CF 30289

154

314,16

238

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Gavril

P

839/102

CF966

155

124,00

239

Suceava

Ciocăneşti

Moldovan Eudochia

F

834/101

CF996

13

10,40

240

Suceava

Ciocăneşti

Gopfrich. Walter, Gopfrich. Nicoleta

F

834/100

CF871

4

3,20

241

Suceava

Ciocăneşti

Tampau Vasile, Tampau Nicoleta

F

834/10

CF952

63

50,40

242

Suceava

Ciocăneşti

Rusu Florentina, Rusu Aurel, Rusu Despina

F

802/2

CF854

258

206,40

243

Suceava

Ciocăneşti

Mureşan Livia, Tătaru Vera, Paiamaru Marcel, Matei Stela

F

802/102

CF930

81

64,80

244

Suceava

Ciocăneşti

Palamar Mircea Nicolae

F

 

CF 30455

33

26,40

245

Suceava

Ciocăneşti

Spiridon Vasile Grigore, Nistor Ţăran, Ţăran Safta, Ţăran Octavian

F

801/3

CF672

15

12,00

246

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Dumitru

Cc

1351

CF673

15

114,15

247

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Dumitru

F

801/17

CF761

24

19,20

248

Suceava

Ciocăneşti

Buriă Gheorghe

F

1158/156

CF745

143

114,40

249

Suceava

Ciocăneşti

Nikita Pantelei Uzika

F

1158/122

 

135

108,00

 

250

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Adrian

F

725/1

CF 30460

84

67,20

251

Suceava

Ciocăneşti

Drăgan Grigori

F

723

CF 30251

1.945

1.556,00

252

Suceava

Ciocăneşti

Roată Iuliana

F

 

CF 30243

154

123,20

253

Suceava

Ciocăneşti

Rusu Ionită, Rusu Petre

DR

405/5

CF 141

121

106,48

254

Suceava

Ciocăneşti

Proprietar particular

Cc

 

CF 30562

3

22,83

255

Suceava

Ciocăneşti

Arsenciuc Ilie

P

86/2

CF 30370

27

21,60

256

Suceava

Ciocăneşti

Arsenciuc Ilie

P

88/2

CF898

23

18,40

257

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Gheorghe, Giosan Mina

F

553/1

CF488

28

22,40

258

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Dumitru, Şcheul Agripina

F

570/1

CF16

42

33,60

259

Suceava

Ciocăneşti

Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian

A

588

CF90

12

13,68

260

Suceava

Ciocăneşti

Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria, Bontus Robest, Bontus Cristian

F

587/1

CF90

14

11,20

261

Suceava

Ciocăneşti

Quirsfeld Karol

F

591/1

CF642

8

6,40

262

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana, Niculiţă Spiridon

F

 

CF 30233

27

21,60

263

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana

F

592/7

CF 30241

21

16,80

264

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana

Cc

715

CF 30108

73

555,53

265

Suceava

Ciocăneşti

Niculiţă Ana

F

592/8

CF 30108

21

16,80

266

Suceava

Ciocăneşti

Friederic Henel, Henel Roşa

F

587/2

CF597

24

19,20

267

Suceava

Ciocăneşti

Catargiu Silvestru, Catargiu Despina

F

587/12

CF965

26

20,80

268

Suceava

Ciocăneşti

Bontus Leontina, Klein Emma, Bontus Maria. Bontus Robest, Bontus Cristian

A

587/3

CF90

63

71,82

269

Suceava

Ciocăneşti

Tiusan Timotei

F

581/1

CF500

68

54,40

270

Suceava

Ciocăneşti

Timu Vladimir

F

575/20

CF 1111

96

76,80

271

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Tănăsia, Şcheul Simion, Şcheul Ana, Şcheul Dochiţa, Şcheul Vasile, Şcheul Nastasia, Şcheul Darie, Şcheul Domnica, Şcheul Dochiţa Gheorghe

F

574/2

CF 13

102

81,60

272

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Dumitru, Şcheul Agripina

F

570/2

CF16

33

26,40

273

Suceava

Ciocăneşti

Quirsfeld Ludwig

F

95

CF444

22

17,60

274

Suceava

Ciocăneşti

Quirsfeld Ludwig

A

93

CF444

18

20,52

275

Suceava

Ciocăneşti

Lupescu Petru-Pantelimon, Lupescu Elena Raluca

F

 

CF 30149

66

52,80

276

Suceava

Ciocăneşti

Băltianu Ion

F

539/3

CF946

36

28,80

277

Suceava

Ciocăneşti

Băltianu Emanoil

F

539/1

CF610

89

71,20

278

Suceava

Ciocăneşti

Leib Schafer

F

393/2

CF145

775

620,00

279

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Constantin, Giosan Aurica

Cc,F

7(11 4

CF 30192

9

68,49

280

Suceava

Ciocăneşti

Lupescul Palaghia

P

1158/67

CF117

18

14,40

281

Suceava

Ciocăneşti

Lupescul Petrea

PD

1158/51

CF616

61

124,44

282

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Nichifor

F

1158/44

CF601

58

46,40

283

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Spiridon

F

 

CF 30449

252

201,60

284

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Marcel

F

 

4700/1996

42

33,60

285

Suceava

Ciocăneşti

Şcheul Marcel

F

805/20

CF297

37

29,60

286

Suceava

Ciocăneşti

Cajvanari Ştefania

Cc

 

CF 30490

9

68,49

287

Suceava

Ciocăneşti

Cajvanar Doru

Cc, F

 

CF 30120

16

121,76

288

Suceava

Ciocăneşti

Hodiş Spiridon

Cc

458

 CF849

20

152,20

289

Suceava

Ciocăneşti

Ţăran Stela

Cc

1382

 

ăi

388,11

290

Suceava

Ciocăneşti

Giosan Nistor

F

834/22

 a 974

52

41,60

291

Suceava

Iacobeni

Quirsfeld Roşa Franz

A

733/3

 CF1005

io

11,40

292

Suceava

Iacobeni

Fuchs Laurentiu Alberto

Cc

 

 CF 30686

12

91,32

293

Suceava

Iacobeni

Zaharanski Franz Andreas, Zaharanski Ana Franz

F

703/4

CF1018

83

66,40

 

 

 

 

 

 

TOTAL

82.331

613.354,35

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastella barbastellus”, “Miniopterus schreibersii”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.614/FU/2014 al Direcţiei dezvoltare durabila şi protecţia naturii, luând în considerare Avizul nr. 3.755/2014 al Academiei Române, Avizul nr. 1/2014 al Muzeului Ţării Crişurilor, avizele nr. 861 şi 862/2014 ale Direcţiei Silvice Bihor, Avizul nr. 163/2014 al Administraţiei Natura 2000 Trascău, Avizul nr. 1.440/2013 al Asociaţiei Pescarilor Sportivi Aqua Crisus Oradea, Avizul nr. 03/2014 al Asociaţiei pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei “EXCELSIOR”, Avizul nr. 13RA/2014 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni şi Avizul nr. SIE 85/2013 al Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor,

ţinând seama de Adresa nr. 2.929/2014 şi Decizia nr. 434/2013 ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şl completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul regional de acţiune pentru managementul speciilor de lilieci “Rhinolophus ferrumequinum”, “Rhinolophus hipposideros”, “Myotis myotis”, “Myotis oxygnathus”, “Myotis bechsteinii”, “Barbastella barbastellus”, “Miniopterus schreibersii”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 28 aprilie 2014.

Nr. 656.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1A care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.A care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.A care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform fit. b) din anexa nr. 1 .B care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor din localităţile în care S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 5. - S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. C.P.L CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA-S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 20 iunie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti 12 iunie 2014.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1.A

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L. în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită 2013

MWh

281.130

Venit reglementat unitar

lei/MWh

32,57

Venit total unitar

lei/MWh

34,08

Rata de creştere a eficienţei economice

 

0,66%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată 2013

MWh

177.218

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,66

Venit total unitar

lei/MWh

5,18

 

ANEXA Nr. 1.B

 

Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA- S.R.L. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

 

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită 2014

MWh

289.258

Cantitate de energie vehiculată pentru alţi distribuitori 2014

MWh

20.443

Venit reglementat unitar

lei/MWh

34,55

Venit total unitar

lei/MWh

36,01

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată 2014

MWh

178.187

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,90

Venit total unitar

lei/MWh

5,41

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

 

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

41,26

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

39,82

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

37,76

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

36,69

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

29,81

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2. Tarif de distribuţie de tranzit

2,54

 

ANEXA Nr. 3

 

            1. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,12

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

113,49

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

111,10

BA Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

109,91

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

102,45

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

            2. Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L. pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

 

Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

164,00

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

162,36

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

159,97

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

158,79

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

151,33

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. GAZ NORD EST S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de S.C, GAZ NORD EST - SA în primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.a care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazetar naturale în regim reglementat realizat de S.C. GAZ NORD EST - S.A. în al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.b care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor din localităţile în care S.C. GAZ NORD EST - S.A. deţine licenţa de furnizare a gazetar naturale, care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorul licenţiat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. b) din anexa nr. 1 şi anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 20 iunie 2014.