MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 542/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 542         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

531. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

538. - Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţârilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

 

542. - Decret privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 320 din 10 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013

 

Decizia nr. 361 din 25 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

 

Decizia nr. 364 din 25 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

            Situaţia rapoartelor detaiate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

în semn de apreciere pentru dăruirea cu care s-au implicat în strângerea relaţiilor culturale dintre ţara noastră şi Japonia, prin susţinerea unor artişti români, organizarea de concerte, sprijinirea acţiunilor culturale ale Ambasadei României la Tokyo şi promovarea imaginii ţării noastre în mediile culturale nipone,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural În grad de Ofiţer, categoria D - “Arta spectacolului”, domnului Mitsuyoshi Oikawa, dirijor.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F - “Promovarea culturii”, doamnei Kazuko Shimada, preşedinte al Societăţii Muzicale Japonia-România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 11 iulie 2014.

Nr. 531.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 67 din 18 iunie 2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIE/ TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 17 iulie 2014.

Nr. 538.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Aşi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

cu prilejul Zilei Forţelor Aeriene Române, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi înaltul profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredinţate,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Comandor, cu însemn pentru civili, doamnei Herţanu Marcel Simona.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari:

- domnului general-maior Anastasof Dobre Laurian;

- domnului general de flotilă aeriană Ion Gheorghe Cristinel-Reliu;

- domnului comandor Someşan Ilie Lian.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Ofiţer, cu însemn pentru civili, doamnei Constantin Filip Gabriela.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă Cavaleru Costică Dan;

- domnului comandor Bălan Anton Ovidiu;

- domnului colonel Camentu Radu Ilie;

- domnului comandor Ivana Constantin Florin.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Voicu Ion Lusa-Aida.

Art. 6. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa I, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Marinescu Iordache Petre;

- domnului plutonier adjutant principal Rotam Alexandru Constantin;

- domnului maistru militar clasa I Băican Nicolae Augustin-Ionică;

- domnului plutonier adjutant Grigore Ion-Aurel Sandu;

- domnului maistru militar clasa I Hoca Remus Romulus;

- doamnei plutonier major Ilie Ştefan-Mitică-Liviu Doina-Daniela.

Art. 7. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a II-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier adjutant principal Asandului Gheorghe Romică;

- domnului maistru militar principal Călin Ioan Victor;

- domnului plutonier adjutant principal Colan Gheorghe Gelu;

- domnului maistru militar principal Dănăilă Andrian Dănuţ-Costel;

- domnului maistru militar principal Ioanaş Mihai Mihai;

- domnului maistru militar principal Măceşaru Emil Nicolae-Sergiu;

- domnului maistru militar principal Nedelcu Tănase Gabriel;

- domnului maistru militar principal Rădulescu Virgiliu Ovidiu-Petre;

- domnului maistru militar clasa I Ciolovan Gheorghe Sorin-Viorel;

- domnului maistru militar clasa I Ungureanu Ion Viorel.

Art. 8. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a II-a, cu însemn pentru civili, domnului Achim Gheorghe Niculae.

Art. 9. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Miraoiu Iorgu Gheorghe;

- domnului maistru militar principal Serghei Ivlampie Silviu;

- domnului maistru militar clasa I Burduşel Nicolae Sorin-Tudorel;

- domnului maistru militar clasa I Damian Constantin Lucian-Costel;

- domnului maistru militar clasa I Petre Gheorghe Mihăiţă;

- domnului maistru militar clasa I Preda Ion Octavian-Eugen;

- domnului plutonier adjutant Damian Ion Benone;

- domnului plutonier adjutant Udrescu Petre Eugen;

- domnului plutonier major Dane Victor Florian;

- doamnei plutonier major Stoian Constantin-Ion Despina-Liana.

Art. 10. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Munteanu Petrache Maria-Gabriela.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 18 iulie 2014.

Nr. 542.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 320

din 10 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-şef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Azzola Edit, Azzola Nándor-György, Azzola Ludovic Bruno, Azzola Leonardo Christian, Azzola Elise-Gabrielle, Azzola Ludwig Mărio şi Azzola Katalin în Dosarul nr. 7.260/117/2013 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 769D/2013.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că nu există un drept sau o speranţă legitimă în privinţa aplicării unei forme sau alta de măsuri reparatorii în echivalent. În acest sens sunt invocate hotărârile din 9 decembrie 2008, 3 martie 2009, 12 mai 2009, pronunţate în cauzele Viaşu împotriva României, Deneş şi alţii împotriva României şi Elias împotriva României. Se mai invocă şi Hotărârea din 29 aprilie 2014, pronunţată în Cauza Preda şi alţii împotriva României, paragraful 131, prin care s-a stabilit că termenele prevăzute de Legea nr. 165/2013 nu sunt contrare art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, acestea reprezentând o amânare rezonabilă a procedurii de restituire. Mai mult, se mai apreciază că măsurile reparatorii în privinţa imobilelor prevăzute de Legea nr. 10/2001 se pot dispune numai în condiţiile în care a fost depusă notificarea prevăzută de această lege, în caz contrar Legea nr. 165/2013 nefiind aplicabilă nationae materiae.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 520 din 22 octombrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 7.260/117/2013, Tribunalul Cluj - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, excepţie ridicată de Azzola Edit, Azzola Nándor-György, Azzola Ludovic Bruno, Azzola Leonardo Christian, Azzola Elise-Gabrielle, Azzola Ludwig Mărio şi Azzola Katalin într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii privind acordarea unor despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se apreciază că textul legal criticat încalcă principiul neretroactivităţii legii. În acest sens se arată că legea civilă nu poate avea putere retroactivă şi, deci, nu poate avea efecte asupra unui proces în curs de judecată. De aceea, procesele aflate în curs de judecată în materia restituirii imobilelor preluate în mod abuziv trebuie să fie finalizate conform legii în vigoare la data formulării acţiunii.

6. Tribunalul Cluj - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013, fiind norme de procedură, sunt de imediată aplicabilitate. Se mai apreciază că, prin textul criticat, s-a urmărit eficientizarea procedurii de restituire pornind de la necesitatea stabilirii unei balanţe cu privire la numărul notificărilor soluţionate şi al celor nesoluţionate, precum şi al bunurilor care pot fi restituite în natură sau date în compensare, pentru ca, de abia apoi, să se continue procedura. Se evită, astfel, posibilitatea de a se dispune “restituirea în compensare” a aceluiaşi bun de către instanţe mai multor proprietari.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare, îl reprezintă dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013. Curtea, analizând actul de sesizare, constată că instanţa judecătorească a respins acţiunea reclamanţilor, autori ai excepţiei de neconstituţionalitate, pe de o parte, pentru că art. 33 din Legea nr. 165/2013 ar obliga entităţile învestite de lege să soluţioneze, în termenele prevăzute de acest text, cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, înregistrate şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, categorie de cereri care ar cuprinde şi cererile nesoluţionate aflate în curs de judecată, iar, pe de altă parte, pentru că art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în forma în vigoare la momentul pronunţării sentinţei, nu prevedea măsuri reparatorii constând în compensarea cu bunuri. Curtea observă, de asemenea, că la data formulării cererii de chemare în judecată nu existau nici condiţionările procedurale menţionate şi nici limitarea măsurilor reparatorii numai la compensarea prin puncte, toate acestea fiind introduse ulterior prin Legea nr. 165/2013. În consecinţă, Curtea, având în vedere şi Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, reţine că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 decembrie 2013, precum şi ale art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013. Aceste texte aveau, la data sesizării Curţii Constituţionale, următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013: (2) în situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă este compensarea prin puncte, prevăzută în cap. III.”;

- Art. 4 din Legea nr. 165/2013: “Dispoziţiile prezentei legi se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile învestite de lege, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 33 din Legea nr. 165/2013: “(1) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează:

a) în termen de 12 luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de până la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr cuprins între 2.500 şi 5.000 de cereri;

c) în termen de 36 de luni, entităţile învestite de lege care mai au de soluţionat un număr de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

(3) Entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. Datele transmise de entităţile învestite de lege vor fi centralizate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

(4) Cererile se analizează în ordinea înregistrării lor la entităţile prevăzute la alin. (1)”.

11. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 16 aprilie 2014, a admis excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la art. 33 din Legea nr. 165/2013 şi a constatat că acestea sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii. Întrucât autorii excepţiei formulează critici de neconstituţionalitate care vizează dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 în interpretarea ce a fost exclusă, prin Decizia nr. 88 din 27 februarie 2014, cadrului constituţional, precum şi faptul că decizia menţionată a fost pronunţată la un moment ulterior sesizării instanţei constituţionale în prezenta cauză, Curtea, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor a devenit inadmisibilă.

13. Curtea mai reţine că, prin Decizia nr. 210 din 8 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 5 iunie 2014, a admis excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, şi a constatat că acestea sunt neconstituţionale, astfel încât, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilă.

14. În aceste condiţii, deciziile de constatare a neconstituţionalităţii anterior menţionate reprezintă temei al revizuirii conform art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865 sau art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, după caz, în cauza în care a fost invocată prezenta excepţie (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 122 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 27 mai 2014).

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenita inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a două raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013, excepţie ridicată de Azzola Edit, Azzola Nándor-György, Azzola Ludovic Bruno, Azzola Leonardo Christian, Azzola Elise-Gabrielle, Azzola Ludwig Mărio şi Azzola Katalin în Dosarul nr. 7.260/117/2013 al Tribunalului Cluj - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Cluj - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 361

din 25 iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea, în şedinţa publică din 24 iunie 2014, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, excepţie ridicată de Cornel Calistru în Dosarul nr. 3.881/226/2012 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 104D/2014.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 24 iunie 2014, în prezenţa reprezentantului părţii Societatea Comercială Ecoterm - S.A. din Făgăraş, precum şi a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul prevederilor art. 57 şi ale art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 25 iunie 2014, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 21 iunie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.881/226/2012, Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, excepţie ridicată de Cornel Calistru într-o cauză având ca obiect pretenţii, respectiv obligarea la plata unor sume reprezentând contravaloarea energiei termice.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 343/2010 este:

- injust, deoarece obligaţia de protecţie socială este transferată vecinilor între ei înşişi;

- discriminatoriu, întrucât tratează diferenţiat proprietarii dintr-un condominiu, respectiv îi împarte în două categorii distincte - proprietari branşaţi la reţeaua de centrale electrice de termoficare (CET) cu drepturi asupra vecinilor şi proprietari nebranşaţi cu obligaţii faţă de prima categorie;

- incoerent şi injust, pentru că are ca efect introducerea obligativităţii pentru persoanele care locuiesc în condominiu a suportării între 30%-40% din factura energiei termice, chiar dacă sunt debranşaţi de la reţeaua de centrale electrice de termoficare (CET).

5. Se mai susţine că ordinul este în contradicţie cu dispoziţiile art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

6. Totodată, arată că, potrivit art. 73 din Constituţie, un act normativ de rang inferior nu poate să contravină sau să instituie obligaţii suplimentare, altele decât cele prevăzute într-o lege de rang superior.

7. Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, care au următorul cuprins: “(2) Proprietarii apartamentelor individuale situate în imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spaţiilor aflate în proprietate indiviză, proporţională cu cota indiviză.”

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt menţionate prevederile constituţionale ale art. 73 referitor la categoriile de legi.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

14. Din economia prevederilor art. 38 din Legea nr. 325/2006 reiese Că acestea stabilesc, în concret, care sunt obligaţiile utilizatorilor de energie termică, statuând, totodată, că proprietarii apartamentelor individuale situate în imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte din cheltuielile cu energia termică consumată pentru încălzirea spaţiilor aflate în proprietate indiviză, proporţională cu cota indiviză.

15. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că motivarea pretinsei neconstituţionalităţi a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 se întemeiază pe critica adusă Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, respectiv Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010.

16. Curtea reţine că autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate nu aduce critici, în concret, prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 în raport de prevederile constituţionale, ci are în vedere legalitatea actelor normative subsecvente legii. Or, în acest context. Curtea observă că, potrivit prevederilor art. 126 alin. (6) din Constituţie, controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat.

17. Autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate mai arată că, potrivit art. 73 din Constituţie, un act normativ de rang inferior nu poate să contravină sau să instituie obligaţii suplimentare, altele decât cele prevăzute într-o lege de rang superior, referindu-se în mod special la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 343/2010, ordin care a fost emis avându-se în vedere prevederile art. 14 alin. (2) lit. h)din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, potrivit cărora Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice elaborează şi aprobă, prin ordin al preşedintelui, norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum. Or, Curtea constată că textul criticat nu creează premisele necesare ca printr-un act normativ de reglementare inferioară să se aducă modificări sau completări la cadrul normativ primar în domeniu, art. 38 alin. (2) din Legea nr. 325/2006 fiind suficient de clar, precis şi previzibil.

18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Cornel Calistru în Dosarul nr. 3.881/226/2012 al Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 364

din 25 Iunie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea în şedinţa publică din 24 iunie 2014, a reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Constantin Florin Cornea în Dosarul nr. 17.957/197/2013 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 136D/2014.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 24 iunie 2014, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul prevederilor art. 57 şi ale art. 58 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data de 25 iunie 2014, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin Încheierea din 6 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 17.957/197/2013, Judecătoria Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Constantin Florin Cornea într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că este neconstituţională obligaţia instituită în sarcina contestatorului de a avansa remuneraţia curatorului special numit pentru protecţia drepturilor procesuale ale debitorului. De asemenea, arată că actul normativ ale căror dispoziţii sunt criticate reglementează o altă materie, respectiv taxele judiciare de timbru, ori remuneraţia curatorului special, reglementată de noul Cod de procedură civilă, nu are natura juridică a unei taxe judiciare de timbru, ci pe aceea a unui ajutor public judiciar, astfel că protejarea drepturilor procesuale ale unei părţi, în speţă debitorul, nu se poate face pe seama împovărării creditorului spre a-l determina, prin sarcini şi cheltuieli financiare, să renunţe la protejarea dreptului său. Totodată, susţine că justiţiabilul nu poate fi obligat la cheltuieli excesive, impuse de către statul român pentru asigurarea unor proceduri judiciare, de natură să împiedice accesul la actul de justiţie prin împovărare financiară.

5. Judecătoria Braşov - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor din Legea fundamentală invocate în susţinerea excepţiei. Consacrând dreptul fundamental de acces liber la justiţie, Constituţia nu interzice stabilirea prin lege a anumitor condiţii, reguli de procedură în privinţa exercitării acestui drept. Pe de altă parte, dreptul la un proces echitabil trebuie asigurat tuturor părţilor din proces. Pentru aceste motive, obligaţia de a avansa remuneraţia curatorului special, în cuantumul stabilit de instanţa judecătorească, se impune pentru protejarea intereselor legitime ale persoanei cu domiciliul necunoscut. În acelaşi timp, sumele avansate cu titlu de remuneraţie a curatorului special se includ în cheltuielile de judecată şi vor fi puse în sarcina părţii care pierde procesul.

6. Se arată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 asigură garanţii suficiente atât pentru ocrotirea accesului liber la justiţie, a egalităţii în drepturi, cât şi pentru protecţia dreptului la apărare al tuturor părţilor implicate în proces, prin însuşi faptul că le oferă posibilitatea de a asigura continuarea procesului cu legală citare a tuturor părţilor, iar în cazul admiterii cererii, persoana interesată poate solicita şi obţine cheltuielile de judecată care vor fi puse în sarcina părţii care cade în pretenţii.

7. De asemenea, menţionează jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, sens în care arată că aceasta nu a negat niciodată că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la un tribunal, în condiţiile în care se urmăreşte un scop legitim şi dacă există un grad rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul vizat. Or, scopul achitării remuneraţiei curatorului special numit de instanţă în condiţiile art. 167 din Codul de procedură civilă este asigurarea dreptului la apărare al persoanei cu domiciliul necunoscut.

8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

9. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt neconstituţionale în raport cu art. 21 din Constituţie. Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie, libertatea legiuitorului de a stabili condiţiile de acces liber la justiţie nu este absolută, limitele libertăţii de reglementare fiind determinate de obligativitatea respectării normelor şi principiilor privind drepturile şi libertăţile fundamentale şi a celorlalte principii consacrate prin Legea fundamentală şi prin actele juridice internaţionale la care România este parte. În reglementarea exercitării acestui drept legiuitorul are posibilitatea să impună anumite condiţii de formă, ţinând de natura şi de exigenţele administrării justiţiei, fără însă ca aceste condiţionări să aducă atingere substanţei dreptului sau să îl lipsească de efectivitate. În acest context este subînţeles că accesul liber la justiţie permite depunerea oricărei cereri a cărei rezolvare este de competenta instanţelor judecătoreşti. Caracterul legitim sau nelegitim al pretenţiilor formulate în acţiunea în justiţie va rezulta numai în urma judecăţii pricinii respective şi va fi constatat prin hotărârea judecătorească. Folosind exprimarea “interese legitime”, textul constituţional nu pune o condiţie de admisibilitate a acţiunii în justiţie, ci obligă justiţia să ocrotească numai interesele legitime.

10. Referitor la dreptul de acces la un tribunal, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că statele contractante dispun în această materie de o marjă de apreciere, însă aparţine Curţii competenţa de a statua, în ultimă instanţă, cu privire la respectarea exigenţelor Convenţiei. În practica sa, instanţa europeană a statuat că atunci când accesul unui justiţiabil este limitat prin jocul dispoziţiilor legale sau în fapt, eventuala sa restricţionare nu este incompatibilă cu dispoziţiile art. 6 paragraful 1, cu respectarea a 3 condiţii: restricţionarea să nu atingă substanţa acestui drept; să urmărească un scop legitim; să existe un raport de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit. În acest context, privitor la dimensiunile principiului constituţional al accesului liber la justiţie, consideră că trebuie discutat şi în raport cu suportarea cheltuielilor legate de susţinerea cauzei deduse judecăţii, apreciind ca normale stabilirea unor taxe de timbru şi înaintarea unor cheltuieli legate de efectuarea unor expertize, însă obligarea reclamantului la avansarea remuneraţiei curatorului constituie o măsură excesivă pentru justiţiabil, aceasta în condiţiile în care reclamantul se află în situaţia de a fi obligat să suporte pe întreg parcursul procesului onorariul unui curator, cuantumul acestuia neputând fi anticipat, dată fiind durata necunoscută a procesului.

11. Este adevărat că alin. (3) al art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru prevede că sumele avansate cu titlu de remuneraţie a curatorului special se includ în cheltuielile de judecată şi vor fi puse în sarcina părţii care pierde procesul, dar, având în vedere că instituirea curatelei speciale este prevăzută pentru cazuri speciale, probabilitatea ca reclamantul să îşi recupereze sumele avansate este minimă, dacă nu imposibilă, cel puţin în ceea ce priveşte art. 167 din Codul de procedură civilă. De asemenea, pentru instituţia curatelei speciale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu are o prevedere expresă în sensul acordării ajutorului civil în cazul cheltuielilor legate de curatorul special, iar art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 prevede că în mod excepţional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare, şi dacă sunt îndeplinire condiţiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanţa va încuviinţa avansarea remuneraţiei cuvenite curatorului special din bugetul statului. Toate acestea, în condiţiile în care există şi ipoteza ca o persoană care se află în situaţia de a nu putea face faţă cheltuielilor unui proces să se judece în contradictoriu cu un pârât, ale cărui interese sunt reprezentate de un curator special, şi să nu se afle într-o situaţie excepţională de caz urgent care nu suferă amânare. Menţionând jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. arată că simpla sa consacrare legală, chiar şi la nivelul suprem, prin Constituţie, nu este de natură a asigura şi o eficacitate reală a acestuia, atât timp cât, în practică, exercitarea sa întâmpină obstacole, or, accesul la justiţie trebuie să fie asigurat în mod efectiv şi eficace.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, care au următorul cuprins: “(2) Instanţa poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, ca avansarea remuneraţiei curatorului să se facă de cealaltă parte, când o asemenea măsură este în interesul continuării procesului.”

15. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) potrivit căruia “Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime” şi art. 24 privind dreptul la apărare.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru motivele ce se vor arăta în continuare.

17. Instituţia curatorului special a fost reglementată în art. 44 din Codul de procedură civilă din 1865, cu rolul de a preveni şi înlătura anumite abuzuri ce ar fi putut apărea în exercitarea drepturilor procesuale ale persoanelor prevăzute de aceste dispoziţii. Astfel, în caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu avea reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, putea numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanţa putea numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentant şi cel reprezentat sau când o persoană juridică chemată să stea în judecată nu avea reprezentant legal. Aceste dispoziţii se aplicau, în mod corespunzător, şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă, iar numirea acestor curatori se făcea de instanţa competentă să hotărască asupra cererii de chemare în judecată.

18. Prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, a fost extinsă instituţia curatelei speciale. Potrivit art. 58 alin. (1), “În caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa, la cererea părţii interesate, va numi un curator special, care să o reprezinte până la numirea reprezentantului legai potrivit legii. De asemenea, instanţa va numi un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şl cel reprezentat sau când o persoană juridică ori o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chemată să stea în judecată, nu are reprezentant. în virtutea art. 58 alin. (3), “numirea acestor curatori se va face de instanţa care judecă procesul, dintre avocaţii anume desemnaţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru reprezentantul legal”.

19. Este evident că această instituţie, astfel cum este legiferată în Codul de procedură civilă, este menită să dea eficienţă art. 24 din Constituţie, dreptul la apărare fiind asigurat în plenitudinea sa. Astfel, această instituţie vine să protejeze interesele celor chemaţi în judecată şi care nu au capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile, intrând în această categorie nu numai minorii şi interzişii - persoane fizice, ci şi persoanele juridice ori entităţile prevăzute la art. 56 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

20. Potrivit art. 167 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în situaţia în care reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate. Ca atare, citarea prin publicitate nu are loc de plano, ci este o acţiune subsecventă demersurilor nereuşite efectuate în sensul aflării domiciliului pârâtului sau a unui alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii.

21. Într-o astfel de situaţie, instanţa va putea încuviinţa, potrivit art. 167 alin. (1) din Codul de procedură civilă, citarea pârâtului prin publicitate, rămânând la aprecierea instanţei dacă recurge la această posibilitate. Însă, în cazul în care instanţa încuviinţează citarea părţii pârâte prin publicitate, este obligată să numească un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58 din acelaşi cod, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului [art. 167 alin. (3): “Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.]. Astfel, legiuitorul a extins protecţia prevăzuta la art. 58 alin. (1) din Codul de procedura civilă şi asupra celor chemaţi în judecată şi al căror domiciliu, cu toate eforturile depuse, nu a putut fi identificat.

22. Însă, în acest context, trebuie avute în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 1991, cu modificările ulterioare, precum şi alte acte normative care reglementează obligaţia legală a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice de a aduce la cunoştinţa autorităţi lor însărcinate cu evidenţa persoanelor fizice/juridice schimbarea domiciliului/reşedinţei ori, după caz, a sediului.

23. În cauza dedusă judecaţii instanţa a încuviinţat, potrivit art. 167 alin. (1) din Codul de procedură civilă, citarea uneia dintre părţi prin publicitate, fiind obligată să numească un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58 din acelaşi cod, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului [art. 167 alin. (3)din Codul de procedură civilă], întrucât, în această ipoteză, prevederile legale fiind imperative nu lasă posibilitatea de apreciere a instanţei în ceea ce priveşte numirea curatorului.

24. Astfel, potrivit art. 48 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, avansarea remuneraţiei curatorului special numit de instanţă în condiţiile art. 58 şi 167 din Codul de procedură civilă este în sarcina persoanei ale cărei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului. Instanţa poate stabili, prin încheierea prevăzută de art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, ca avansarea remuneraţiei curatorului să se facă de cealaltă parte, când o asemenea măsură este în interesul continuării procesului. În mod excepţional, în cazuri urgente, care nu suferă amânare, instanţa va încuviinţa avansarea remuneraţiei cuvenite curatorului special din bugetul statului, iar sumele avansate din bugetul statului cu titlu de remuneraţie pentru curatorul special constituie cheltuieli judiciare şi vor fi puse în sarcina părţii care pierde procesul [art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013]. Partea care avansează sumele cu titlu de remuneraţie a curatorului special are protecţia drepturilor procesuale, nefiindu-i limitat accesul la justiţie, întrucât la finalul judecăţii aceste sume ce reprezintă remuneraţia curatorului special se includ în cheltuielile de judecată şi vor fi puse în sarcina părţii care pierde procesul [art. 48 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013], Având în vedere cele expuse, prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21 alin. (1) şi art. 24 din Legea fundamentală, fiind o transpunere a dispoziţiilor constituţionale privind garantarea dreptului la apărare, şi nu o piedică împotriva accesului la justiţie, aplicându-se deopotrivă tuturor celor aflaţi în ipoteza normelor referitoare la instituţia curatelei speciale.

25. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Constantin Florin Cornea în Dosarul nr. 17.957/197/2013 al Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Braşov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 iunie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

SITUAŢIA

rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale

2014

 

Nume candidat/Lista candidaţi

Ion-Liviu Cotojman

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Gorj

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11+9.12)

3.224

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9.7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

3.224

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

 

9.10

Cheltuieli servicii

 

9.11

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

 

9.12

Alte cheltuieli

 

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8- 9)

- 3.224

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

3.224


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ioan Ciolea

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Hunedoara

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

12.617

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

12.617

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

12.100

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

500

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

5.219

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

5.500

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

881

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

517

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

2.260


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Balint Petrescu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Timiş

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

20.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

3.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

17.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

19.661

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

17.305

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

2.356

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

339

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Vasile Dumitru

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Ilfov

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

7.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

7.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

6.955

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

3.924

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.001

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

30

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

45

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

3.001


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Doruleţ-Nelu Resmeriţă

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Galaţi

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

1.245

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

1.245

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-1.245

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

1.245


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ileana Blidar

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Satu Mare

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

3.656

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.418

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

1.000

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

238

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 3.656

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

3.656


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ana-Adriana Săftoiu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

22.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

16.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

6.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

61.974

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

32.372

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

16.875

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

12.727

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 39.974

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

47.727


PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Petru-Constantin Luhan

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

7.500

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

2.500

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

5.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

49.356

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

33,978

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

6.604

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

8.774

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-41.856

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

48.184


PARTIDUL FORŢA CIVICĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ion Săvoiu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Gorj

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

10.293

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

3.805

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

6.488

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

9.930

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2,710

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

6.500

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

707

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

13

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

363

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

6.600


PARTIDUL FORŢA CIVICĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Mircea Gurbină

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Timiş

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

9.100

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

9.100

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

9.018

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.728

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

250

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.250

9.10.

 

1.590

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

1.200

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

82

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL FORŢA CIVICĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Andrei-Octavian Ciozvarda-Diaconescu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Ilfov

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

250

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

250

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-250

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

250


PARTIDUL FORŢA CIVICĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Daniela- Angela Hâncu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Galaţi

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL FORŢA CIVICĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Sergiu Lucian Băbăşan

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Satu Mare

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL FORŢA CIVICĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Aurel Cristian Rădan

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

250

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

250

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-250

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Mihnea-Cosmin Costoiu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Gorj

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

88.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

30.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

58.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

141.257

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

1.923

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

35,360

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

50.886

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

51.014

9.10.

 

2.000

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

74

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 53.257

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

57.784


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Petru-Sorin Marica

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Hunedoara

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

22.094

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

22.094

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

22.482

9.1.

Cheltuieli personal

508

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

11.988

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

3.000

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.409

9.10.

 

5.500

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

77

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-388

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

414


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Florică Bîrsăşteanu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Timiş

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

35.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

9.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

26.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

27.929

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

11.436

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

13.043

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.363

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

87

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

7.071

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Gabriela Szabo

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Ilfov

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

83.310

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

44.010

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

39.300

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

114.716

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

864

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

101,381

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

12.471

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-31.406

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

42.471


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Laura Marin

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Galaţi

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

48.467

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

48.467

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

49.509

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

27.760

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

1.240

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

15.501

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

5.008

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-1.042

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

1.240


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ovidiu-Ioan Silaghi

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Satu Mare

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

64.200

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

64.200

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

65.686

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

55,077

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

9.070

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

1.500

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

39

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-1.486

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

1.500


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

 

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Alfred-Laurenţiu-Antonio Mihai

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


ALIANŢA ELECTORALĂ PSD-UNPR-PC

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ilie Năstase

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Mihai-Viorel Mazilu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Gorj

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

26.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

12.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

14.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

23.706

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

16,970

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

6.736

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

2.294

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

3.236


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Dumitru-Sorin Ştefoni

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Hunedoara

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

40.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

30.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

10.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

40.548

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

18.451

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

13.020

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

8.988

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă -

-

9.12.

Alte cheltuieli 100

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9) - 548

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

608


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Viorel Gheorghe Coifan

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Timiş

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

11.535

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

7.535

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

4.000

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

5.459

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

5.424

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă -

-

9.12.

Alte cheltuieli 35

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8-9) 6.076

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Andrei-Daniel Gheorghe

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Ilfov

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

292.500

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

292.500

 

Date despre cheltuieli

 

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

291.542

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

291,542

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

958

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Sorin Dănăilă

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Galaţi

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

87.651

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

97.651

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

103.713

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

61.826

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

22.726

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

16.368

9.10.

 

2.700

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

93

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-16.062

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

16.113


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Andrei-George Creci

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

6.721

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

3.159

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.562

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 6.721

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

6.721


PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Cristina Pastrama

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

6.721

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

3.159

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

3.562

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 6.721

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

6.721


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ion Fugaru

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Gorj

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

-

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

-

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

-

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Radu-Mihai Cristescu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Hunedoara

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

-

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

27.268

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

27.268

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 27.268

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

27.268


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Petru-Daniel Funeriu

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Timiş

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

74.130

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

2.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

72.130

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

70.095

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

622

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

84

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

22,913

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

9.923

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

9.616

9.10.

 

23.817

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

3.120

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

4.035

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

7.690


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Simion Dumitru

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Ilfov

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

87.251

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

43.741

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

43.510

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

35.894

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

7.713

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

5.580

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

22.601

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

51.357

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Iulian-Nicuşor Aramă

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Galaţi

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

11.560

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

11.050

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

510

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

7.164

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

2.409

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

4.755

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

4.396

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Laura-Diana Bota

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Deputat

 

Judeţul

Satu Mare

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

5.000

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

5.000

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

-

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

11.809

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

11.809

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

-

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

- 6.809

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

7.461


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Cristian Ilie

 

Funcţia (pentru care a candidat)

Senator

 

Judeţul

Municipiul Bucureşti

 

Date despre venituri

Suma

8.

Venituri (8.1 + 8.2)

3.200

8.1.

Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea campaniei electorale)

-

8.2.

Venituri primite în campania electorală (donaţii)

3.200

 

Date despre cheltuieli

-

9.

Cheltuieli (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 + 9.11 +9.12)

3.199

9.1.

Cheltuieli personal

-

9.2.

Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii

-

9.3.

Cheltuieli comunicaţii

-

9.4.

Cheltuieli protocol

-

9.5.

Cheltuieli transport

-

9.6.

Cheltuieli deplasări (în afara localităţii)

-

9,7.

Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale

3.199

9.8.

Cheltuieli publicitate presă, radio, TV

-

9.9.

Cheltuieli publicitate stradală

-

9.10.

 

-

9.11.

Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă

-

9.12.

Alte cheltuieli

 

10.

Rezultatul financiar al campaniei (8 - 9)

1

11.

Cheltuieli angajate restante (datorii neachitate până la data depunerii raportului de venituri şi cheltuieli electorale)

-


PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul

Parlamentare parţiale 2014

 

Nume candidat/Listă candidaţi

Ruxandra Maria Dragomir