MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 535/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 iulie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 417 din 3 iulie 2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

- Opinie separată

 

- Opinie separată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

621. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

 

1.163. - Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens

 

1.847. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 417

din 3 iulie 2014

referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-şef

 

1. Pe rol se află soluţionarea sesizării referitoare la neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

2. Cu Adresa nr. 2/2.933 din 18 iunie 2014, secretarul general al Camerei Deputaţilor a trimis Curţii Constituţionale sesizarea formulată de grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului Democrat Liberal, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. l) din Constituţie şi art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pentru exercitarea controlului de constituţionalitate asupra Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

3. Sesizarea de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.651 din 18 iunie 2014 şi constituie obiectul Dosarului nr. 587L/2/2014.

4. La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile deputaţilor şi senatorilor. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstituţionalitate sunt următorii: Alexe Costel, Alexe Florin-Alexandru, Andronache Gabriel, Băişanu Ştefan-Alexandru, Berci Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, Buican Cristian, Calimente Mihăiţă, Cătăniciu Steluţa-Gustica, Cazan Mircea-Vasile, Cherecheş Florica, Chirteş Ioan-Cristian, Cocei Erland, Costin Gheorghe, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Crăciunescu Grigore, Cristian Horia, Cupşa Ioan, Doboş Anton, Dobre Victor-Paul, Dobrinescu Traian, Dolha Mircea, Doina Nechita-Stelian, Donţu Mihai Aurel, Dragomir Gheorghe, Gheorghe Andrei Daniel, Gireadă Dumitru-Verginel. Gorghiu Alina-Ştefania, Grecea Maria, Guran Virgil, Hărău Eleonora-Carmen, Iane Daniel, Lupu Mihai, Manea Victor-Gheorghe, Mironescu Răzvan Horia, Motreanu Dan-Ştefan, Nicoară Romeo-Florin, Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Nicolescu Theodor-Cătălin, Oros Nechita-Adrian, Palăr Ionel, Pardău Dumitru, Pârgaru Ion, Pocora Cristina-Ancuţa, Popa Octavian Marius, Roşea Mircea, Săpunaru Nini, Scarlat George, Scutaru Adrian-George, Simedru Dan-Coriolan, Ştirbu Gigel-Sorinel, Stroe Ionuţ Marian, Surdu Raluca, Surugiu Iulian-Radu, Tămâian Ioan, Ţigăeru Roşea Laurenţiu, Tocuţ Dan-Laurenţiu, Uioreanu Elena-Ramona, Ursărescu Dorinei, Varga Lucia-Ana, Varga Vasile, Voicu Mihai-Alexandru, Zamfir Daniel-Cătălin, Zlati Radu, Gheorghe Tinel, Urcan Ionaş-Florin, Popescu Dan-Cristian, Man Mircea, Teodorescu Cătălin-Florin, Rădulescu Romeo, Laza-Matiuţa Liviu, Roman Cristian-Constantin, Militaru Lucian, Gudu Vasile, Lubanovici Mircea, Ialomiţianu Gheorghe, Paul Maria-Andreea, Stoica Ştefan-Bucur, Năzare Alexandru, Vladu Iulian, Sămărtinean Cornel-Mircea, Oltean Ioan, Popoviciu Alin-Augustin-Florin, Canacheu Costică, Culeţu Dănuţ, Boghicevici Claudia, Obreja Marius-Lucian, Popa Ion, Popescu Dumitru-Dian, Ţapu Nazare-Eugen, Tătaru Nelu, Oprea Mario-Ovidiu, Cotescu Marin-Adrănel, Atanasiu Teodor, Miron Vasilica-Steliana, Ghişe Ioan, Dobriţoiu Comeliu, Iliescu Lucian, Grigoraş Viorel, BarbuTudor, Luchian Ion, Câmpeanu Mariana, Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, Haşotti Puiu, Tudor Doina-Anca, Chiuariu Tudor-Alexandru, Vosganian Varujan, Pasca Liviu-Titus, Popa Mihaela, Neagu Nicolae, Mora Akos-Daniel, Motoc Octavian, Păran Dorin, Ardelean Ben-Oni, Oprea Dumitru, Paşcan Emil-Marius, Blaga Vasile, Flutur Gheorghe, Dincă Mărinică, Florian Daniel-Cristian, Badea Viorel-Riceard, Marian Dan-Mihai, Tise Alin-Păunel, IgaşTraian-Constantin, Chiru Gigi-Christian, Pereş Alexandru, Popa Nicolae-Vlad.

5. Autorii sesizării consideră neconstituţională Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, deoarece contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5).

În acest sens, susţin că această hotărâre încalcă dispoziţiile art. 19 alin, (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, conform cărora, pentru desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, “grupurile parlamentam reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.” Autorii sesizării, considerând că nu a fost respectat “principiul configuraţiei politice şi al ponderii în Parlament”, arată că, în temeiul acestor dispoziţii de lege, şi având în vedere “faptul că grupurile reunite ale Partidului Naţional Liberal au o pondere de 25% din totalul numărului de parlamentari,” ar fi trebuit “să înainteze două propuneri pentru funcţia de membru al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune”. Prin Hotărârea nr. 24 din 16 iunie 2014, “Partidului Naţional Liberal i s-a alocat doar o singură funcţie de membru al acestui Consiliu de administraţie”, ignorându-se astfel dispoziţiile legii, ceea ce este contrar “principiilor constituţionale referitoare la statul de drept şi la respectarea legilor”. În acest sens, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 783 din 26 septembrie 2012 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune.

6. În temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, au fost solicitate punctele de vedere ale birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor asupra sesizării de neconstituţionalitate.

7. Biroul permanent al Senatului, prin Adresa nr. XXXV/3.437 din 25 iunie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.791 din 25 iunie 2014, a comunicat punctul său de vedere, în sensul respingerii sesizării de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă. Astfel, arată c㠓autorii sesizării nu invocă în mod efectiv încălcarea unei dispoziţii expres prevăzute de Legea fundamentală, ci susţin încălcarea unui principiu constituţional prin prisma nerespectării unui text de lege. Or, o asemenea împrejurare, în care prevederea a cărei nerespectare se invocă are valoare infraconstituţională, fiind de domeniul legii, competenţa Curţii Constituţionale vizează exclusiv organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional”. în acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată în deciziile nr. 53/2011, nr. 54/2011, nr. 727/2012 şi nr. 41/2014.

8. Cu Adresa nr. 2/3.129 din 24 iunie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.768 din 24 iunie 2014, Preşedintele Camerei Deputaţilor a transmis punctul de vedere al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, aprobat cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor consideră, ca şi Biroul permanent al Senatului, că sesizarea de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece “autorii sesizării nu invocă în mod efectiv încălcarea unei dispoziţii expres prevăzute de Legea fundamentală, ci susţin încălcarea unui principiu constituţional prin prisma nerespectării unui text de lege Or, o asemenea împrejurare, în care prevederea a cărei nerespectare se invocă are valoare infraconstituţională, fiind de domeniul legii, competenţa Curţii Constituţionale vizează exclusiv organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional”.

9. În temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992, au fost solicitate preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului documentele din care să rezulte configuraţia politică a Parlamentului, ca urmare a alegerilor parlamentare din decembrie 2012, procesul-verbal din 16 iunie 2014 al şedinţei comune a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru cultură şi media a Senatului, avizul comun privind desemnarea candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi documentele din care să rezulte negocierile dintre grupurile parlamentare referitoare la propunerile pentru membrii acestui consiliu de administraţie.

10. Preşedintele Senatului, cu Adresa nr. XXXV/3,503 din 27 iunie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.844 din 27 iunie 2014, a transmis următoarele documente:

- Avizul comun al comisiilor pentru cultură din Camera Deputaţilor şi Senat cu privire la desemnarea candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, înregistrat la Biroul permanent al Senatului cu nr. 843 din 16 iunie 2014, în copie conformă cu originalul;

- Componenţa numerică a grupurilor parlamentare constituite în Senat la data de 16 iunie 2014.

11. De asemenea, Preşedintele Senatului, prin Adresa nr. 1/1.032 din 2 iulie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.946 din 2 iulie 2014, informează Curtea Constituţională Că Senatul României nu deţine documente din care să rezulte negocierile dintre grupurile parlamentare referitoare la propunerile pentru membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

12. Preşedintele Camerei Deputaţilor, cu Adresa nr. XXXV73.503 din 27 iunie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.844 din 27 iunie 2014, a transmis următoarele documente:

- Componenţa numerică a grupurilor parlamentare constituite în Camera Deputaţilor şi a deputaţilor neafiliaţi la data de 24 iunie 2014;

- Avizul comun al celor două comisii pentru cultură ale Parlamentului României cu privire la desemnarea candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, din care rezultă numărul candidaţilor propuşi de fiecare grup parlamentar;

- Procesul-verbal al lucrărilor Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din zilele de 16,17,18 şi 19 iunie 2014.

13. Preşedintele Camerei Deputaţilor, prin Adresa nr. 2/3.295 din 3 iulie 2014, înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 2.967 din 3 iulie 2014, arată c㠓la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor nu este înregistrat un document scris din care să rezulte că au avut loc negocieri între grupurile parlamentare pentru nominalizarea candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

14. La dosar, liderul Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, deputatul George Scutaru transmite Curţii Constituţionale, în copie, următoarele documente:

- stenogramele şedinţelor birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 25 martie 2014 şi 10 iunie 2014;

- Minuta de şedinţă a liderilor de grup din Camera Deputaţilor şi Senat din data de 4 iunie 2014.

CURTEA,

examinând sesizarea, punctele de vedere ale Biroului permanent al Senatului şi Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, lucrările şi documentele depuse la dosar, raportul întocmit de judecătorul-raportor, Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014, prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. I) din Constituţie, precum şi ale art. 1, art. 2 alin. (1), art. 10, art. 27 şi art. 28 din Legea nr. 47/1992, să se pronunţe asupra sesizării de neconstituţionalitate.

16. Obiectul sesizării de neconstituţionalitate îl constituie Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 17 iunie 2014, cu următorul cuprins:

“În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29 iunie 2014, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014.

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

 

I. Membri titulari

II. Membri supleanţi

1. Mirela Ioana Fugaru

1. Maria-Denise Theodoru

2. Virgil Daniel Ilie

2. Lavinia Nicoleta Ghişa

3. Ruxandra Săram

3. Ştefania Bîrlibescu

4, Alexandru Ducu Bertzi

4. Alexandru Iulian Muram

5. Radu Alexandru Feldman

5. Ioan Chiorean

6. Alina Stanciu

6. Monica Magdalena Ghineţ

7. Demeter András István

7. Ágoston Hugó

8. Alexandra Dumitraşcu

8.

9. Maria Ţoghină

9.

10. Ovidiu Miculescu

10. Gabriel Croitoru

11. Nicoleta Viorica Balaci

11. Marius Dorian Tănase

12. Adrian Doroş

12. Mihai Vasile Maiorescu

13. Ana Florea

13. Maria Dobrescu”

 

17. Autorii sesizării susţin că această hotărâre contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), care au următorul cuprins:

“(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate. [,..]

(5) în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”

18. Analizând sesizarea de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, Societatea Română de Radiodifuziune este o persoană juridică înfiinţată ca serviciu public autonom de interes naţional. Chiar dacă denumirea persoanei juridice, mai precis forma de organizare a serviciului public de radiodifuziune, nu este cuprinsă în mod expres în textul Constituţiei, serviciul ca atare, precum şi activitatea pe care acesta îl prestează sunt prevăzute în mod expres de art. 31 alin. (5) din Constituţie. Totodată, controlul parlamentar asupra acesteia, precum şi obligaţia de a fi organizată potrivit unei legi organice sunt prevăzute tot prin textul Constituţiei.

19. Prin urmare, datorită faptului că existenţa acestui serviciu public este prevăzută de art. 31 alin. (5) din Constituţie, se conferă acestuia o importanţă constituţională, astfel încât hotărârile Parlamentului care vizează organizarea şi funcţionarea acestuia pot fi supuse controlului de constituţionalitate chiar dacă actul normativ pretins încălcat are valoare infraconstituţională. Astfel a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 783 din 26 septembrie 2012 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 28/2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 3 octombrie 2012.

20. În cauza de faţă, autorii sesizării susţin că Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014 încalcă art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie prin raportare la dispoziţiile art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994, potrivit cărora “Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:

a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri potrivit configuraţiei politice şi ponderii tor în Parlament.”

21. Potrivit informaţiilor comunicate, la data de 16 iunie 2014, în Parlamentul României, din numărul de 573 de parlamentari, din care 404 deputaţi şi 169 senatori, 142 de parlamentari, din care 95 de deputaţi şi 47 senatori, aparţin Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal. În aceste condiţii, din cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare, 1,98 locuri aparţin Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, potrivit art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 41/1994.

22. Trecând la examinarea documentelor comunicate în temeiul art. 27 alin. (2) şi art. 76 din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că, după finalizarea audierilor candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare, membrii celor două comisii ale Parlamentului reunite în şedinţa comună din data de 16 iunie 2014 au avizat favorabil candidaturile persoanelor audiate şi, conform art. 19 alin. (5) din Legea nr. 41/1994, au propus plenului Parlamentului României, spre aprobare, lista candidaţilor nominalizaţi pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. Prin hotărârea supusă prezentului control de constituţionalitate, Plenul Parlamentului a aprobat această listă, desemnând membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, aşa cum au propus comisiile de specialitate în şedinţa comună.

23. Curtea reţine că în privinţa candidaţilor nominalizaţi la nivelul grupurilor parlamentare reunite din cele două Camere ale Parlamentului au fost audiaţi la comisiile de specialitate candidaţii propuşi de acestea, Partidul Naţional Liberal formulând o singură propunere, deşi dispoziţiile art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 îi impuneau să formuleze două propuneri pentru a respecta configuraţia politică şi ponderea în Parlament.

24. Curtea reţine că art. 19 alin. (2) lit. a din Legea nr. 41/1994 nu a fost respectat de Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, care era obligat, conform ponderii proprii în Parlament, să propună două persoane pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. În legătură cu acest aspect, Curtea constată că, în temeiul prevederilor constituţionale şi dispoziţiilor regulamentare, Plenul reunit al Parlamentului trebuia să ia act de lipsa îndeplinirii condiţiilor legale referitoare la întocmirea listei candidaţilor nominalizaţi pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, în virtutea plenitudinii sale decizionale, să hotărască în sensul remedierii viciului de legalitate, fie prin aprobarea unei liste de candidaţi propuşi conform art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994, fie, amânând votul final, prin retrimiterea raportului la comisiile de specialitate în scopul întocmirii unei liste de candidaţi care să respecte configuraţia politică a Parlamentului. Or, Plenul reunit al Parlamentului, aprobând şi însuşindu-şi ceea ce au propus comisiile de specialitate în şedinţă comună, deşi avea obligaţia de a infirma raportul acestor comisii, a adoptat Hotărârea nr. 24 din 16 iunie 2014, act care produce efecte juridice, cu încălcarea prevederilor constituţionale.

25. Pe de altă parte, Curtea constată că dispoziţiile art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 nu pot face obiectul negocierilor politice, fiind obligatorii atât pentru grupurile parlamentare care fac propunerile, cât şi pentru plenul Parlamentului care decide, fapt justificat prin aceea că prin această hotărâre s-a stabilit componenţa serviciului public de radio, serviciul care îşi găseşte consacrare constituţională în art. 31 alin. (5).

26. Întrucât principiul legalităţii este de rang constituţional, Curtea constată că Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 41/1994, ceea ce are drept consecinţă nesocotirea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5).

27. Având în vedere criticile formulate, precum şi cele constatate prin prezenta decizie, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014 îşi încetează efectele juridice în privinţa celor 8 candidaţi desemnaţi de către grupurile parlamentare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

28. Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale constante, puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept.

29. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. I) din Constituţie, al art. 1, art. 3, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite sesizarea de neconstituţionalitate formulată de grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Partidului Democrat Liberal şi constată că Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune este neconstituţională.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din 3 iulie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

 

OPINIE SEPARATA

 

În dezacord cu soluţia adoptată cu vot majoritar, consider că sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune trebuia respinsă ca fiind inadmisibilă pentru următoarele motive:

1. Autorii sesizării susţin că nu au fost respectate prevederile art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune potrivit cărora:

“Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:

a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament”.

Autorii sesizării contestă c㠓În opinia noastră, prevederile art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 nu au fost respectate” fiindc㠓În etapa înaintării propunerilor pentru locurile de membrii ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune nu s-a respectat configuraţia politică şi ponderea grupurilor reunite ale Partidului Naţional Liberal în Parlament1.

Autorii susţin că au “o pondere de 25% din totalul numărului de parlamentari” şi astfel “s-ar cuveni să înainteze două propuneri”.

Faţă de această pondere “conform Hotărârii nr. 24 din 16 iunie 2014 Partidului Naţional Liberal i s-a alocat doar o singură funcţie” şi astfel “principiul configuraţiei politice şi al ponderii în Parlament nu a mai fost respectat.”

2. Din analiza textului de lege, dar şi din motivarea autorilor sesizării reiese cât se poate de clar c㠓propunerile se înaintează de către grupurile parlamentare”, deci grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal trebuia să înainteze cel puţin două propuneri pentru Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Or grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal au înaintat o singură propunere în persoana domnului Alexandru Ducu Bertzi, care a şi fost ales în consiliu.

3. Hotărârea nr. 24/2014 a fost aprobată, prin vot, de către Parlamentul României, în şedinţa comună din 16 iunie 2014, pe baza propunerilor anterior depuse de grupurile parlamentare, propuneri care au fost discutate şi candidaţii au fost audiaţi în comisiile reunite pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

4. Din avizul comun privind desemnarea candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie reiese că propunerile de candidaţi din partea grupurilor parlamentare au fost votaţi în unanimitatea celor 28 de parlamentari prezenţi şi nu s-a pus problema unor contestaţii privind numărul de propuneri din partea grupurilor parlamentare, iar plenul a votat cu 332 voturi pentru listă şi 49 împotrivă, fără ca la vreuna dintre şedinţe, comisie sau plen, grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal să fi venit cu încă o propunere.

5. Nerespectând prevederile legii prin faptul că au înaintat o singură propunere, şi votând în continuare lista, care conţinea o singură propunere din partea Partidului Naţional Liberal, consider că prin introducerea sesizării autorii invocă propria culpă în nerespectarea prevederilor legale, care stabilesc în sarcina grupurilor parlamentare înaintarea propunerilor, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.

În aceste condiţii sesizarea este inadmisibilă.

 

Judecător,

Puskás Valentin Zoltán

 

OPINIE SEPARATA

 

Nu suntem de acord cu soluţia pronunţată prin Decizia nr. 417 din 3 iulie 2014 cu votul majorităţii membrilor Curţii Constituţionale şi apreciem că sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune trebuia respinsă pentru următoarele motive:

1. În opinia majoritară se consideră că hotărârea criticată este nelegală întrucât au fost încălcate prevederile art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 potrivit cărora “grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament”, iar prin aceasta au fost nesocotite prevederile art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie.

2. Această concluzie este nefundamentată şi se bazează pe o interpretare formală, tehnicistă a unui text din lege fără a ţine seama de prerogativele Parlamentului la punerea în aplicare a legii, de practica parlamentară mai ales aceea în exercitarea funcţiei sale de numiri a unor persoane în funcţii de demnitate publică.

3. Întreaga activitate parlamentară se desfăşoară, printre altele, şi potrivit principiului “majoritatea decide, opoziţia se exprimă”, principiu impus de natura electivă a mandatului reprezentativ şi al caracterului pluralist al Camerelor Parlamentului.

Regula majorităţii funcţionează atât în procesul legislativ, cât şi în exercitarea altor funcţii ale Parlamentului. Acest principiu asigură atât eficienţa concretă a oricărei forme a democraţiei, cât şi legitimitatea voinţei majorităţii degajate din procesul electoral.

Desigur, acest principiu nu trebuie interpretat şi aplicat ca o formă de dictatură a majorităţii.

4. Şi în practica parlamentară din România mecanismul de “căutare” a majorităţilor necesare adoptării hotărârilor presupune utilizarea permanentă a dialogului între majoritate şi opoziţie, asocierea chiar conjuncturală între diferite grupuri, între anumite opţiuni, toate acestea neexcluzând compromisurile.

Asigurarea configuraţiei şi a ponderii politice nu poate fi realizată matematic în conformitate strictă cu fracţiile rezultate din calculul aritmetic al algoritmurilor prevăzute. Nu de puţine ori suma fracţiilor rotunjite dau rezultate mai mari decât algoritmurile calculate iniţial. Aceste situaţii, aparent insurmontabile, impun cu necesitate purtarea unor negocieri şi realizarea unor compromisuri pentru a rezulta o soluţie, desigur legală.

Din acest motiv, consultările, negocierile şi compromisurile prevăzute de altfel şi în regulamentele Camerelor şi în Regulamentul şedinţelor comune dau naştere unor liste cu propuneri de nominalizări prezentate Plenului, care reflectă renunţări ale unor grupuri în favoarea altuia, la neparticiparea unor grupuri la constituirea unor organisme în schimbul participării lor la constituirea altor organisme.

5. În aplicarea şi interpretarea prevederilor art. 19 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 41/1994 trebuia ţinut cont de dispoziţiile cuprinse la art. 2 alin. (1), art. 61 alin. (1) şi art. 69 din Actul fundamental al ţării, texte care consacră suveranitatea poporului exercitată prin organele sale reprezentative, poziţia Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului român şi mandatul reprezentativ al deputaţilor şi senatorilor cărora nu li se poate impune un mandat imperativ.

Potrivit acestor prevederi, orice propunere sau raport prezentat Plenului unei Camere sau Plenului reunit al celor două Camere se adoptă prin votul liber exprimat al parlamentarilor. Plenurile Camerelor, plenul Camerelor reunite, ca de altfel şi comisiile parlamentare nu pot fi obligate să voteze într-un anumit fel.

6. Situaţia de fapt care a declanşat contestarea hotărârii a fost reţinută inexact şi incomplet în cuprinsul prezentei decizii.

Chiar dacă din cuprinsul documentelor scrise depuse la dosarul cauzei rezultă existenţa unor dispute provocate de grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal în Birourile Permanente reunite, există alte documente scrise din care rezultă două lucruri esenţiale neevocate în considerentele deciziei, dar care demonstrează indubitabil acordul iniţial al Partidului Naţional Liberal cu privire la reprezentarea sa propusă în raportul comisiilor de specialitate.

Ambele documente sunt de natură a demonstra netemeinicia sesizării de neconstituţionalitate.

Primul document este procesul-verbal al şedinţei comune a Comisiilor de specialitate din cele două Camere din care rezultă că membrii acestora au avizat în unanimitate (inclusiv parlamentarii P.N.L. membri ai Comisiei) candidaţii, astfel cum ei au fost propuşi de grupurile parlamentare (inclusiv de grupul parlamentar P.N.L).

Al doilea document - care este şi mai puternic - îl reprezintă propunerea scrisă a grupului P.N.L., prin care a fost nominalizat un singur candidat ca membru titular şi un singur candidat ca supleant.

Grupurile P.N.L. din cele două Camere nu au dovedit şi nici nu au susţinut măcar faptul că ar fi fost împiedicate să depună o propunere cu 2 candidaţi.

Pentru toate aceste motive considerăm că sesizarea trebuia respinsă ca neîntemeiată.

7. Decizia adoptată de către Curte este criticabilă şi datorită discordanţei care există între dispozitivul acesteia, de pe o parte, şi obiectul sesizării şi considerentele acesteia, pe de altă parte.

Într-adevăr, obiectul sesizării şi al considerentelor deciziei l-a constituit exclusiv desemnarea de către Parlament a celor 8 membri titulari şi a celor 8 membri supleanţi propuşi de grupurile politice parlamentare şi nu a vizat desemnarea membrilor nominalizaţi de către salariaţi.

 

Judecător, Prof. univ. dr. Valer Dorneanu

Judecător, Toni Greblă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45.488/G.C. din 11 iunie 2014 al Direcţiei politici, strategii, proiecte şi managementul resurselor de apă,

în baza prevederilor art. 3 alin. (6) din Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă valorile de prag unice la nivel naţional, aplicabile tuturor corpurilor de ape subterane din România, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă valorile de prag la nivelul corpurilor de ape subterane, aplicabile individual corpurilor de ape subterane din România, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009, se abrogă.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 7 iulie 2014.

Nr. 621.

 

ANEXA Nr. 1

 

VALORILE DE PRAG UNICE LA NIVEL NAŢIONAL

(aplicabile tuturor corpurilor de ape subterane din România)

 

Poluanţi

Valoare de prag

Benzen

10 μg/

Tricloretilenă

10 μg/l

Tetracloretilenă

10 μg/l

 

 

ANEXA Nr. 2

 

VALORILE DE PRAG LA NIVELUL CORPURILOR DE APE SUBTERANE

(aplicabile individual corpurilor de ape subterane)

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa

 

Corpul de apă subterană

NH4 (mg/l)

Cl (mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

Fenoli

(mg/l)

ROSO01

1.3

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0.1

5,0

0,005

0,001

0,07

0,01

0,002

ROSO02

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROSO04

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,009

ROSO06

1,2

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,02

0.01

0,002

ROSO07

1,2

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,006

ROSO08

0,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,02

0,01

 

ROSO09

1.7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,002

ROSO10

1,1

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,003

ROS011

2,0

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,003

ROS012

2,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,02

0,01

 

ROS013

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,03

0,01

0,002

ROS014

0,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,002

ROS015

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROS017

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,002

 

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

 

Corpul de apă subterană

NH4 (mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

Fenoli

(mg/l)

ROCR01

1,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,03

0,011

ROCR02

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROCR03

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROCR04

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,006

ROCR05

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROCR06

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,02

0,01

ROCR07

2,4

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

 

0,005

 

 

0,05

 

ROCR08

3,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0.1

5,0

0,005

 

 

0,08

 

ROCR09

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

 

0,1

 

 

 

 

0,01

 

 

Administraţia Bazinală de Apă Mureş

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

Fenoli

(mg/l)

ROMU01

1,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,003

ROMU02

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

ROMU03

1,1

250

325

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,006

ROMU04

3,1

250

295

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

0,005

ROMU05

0,8

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,002

ROMU06

 

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU07

1,2

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,002

ROMU08

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU09

 

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU10

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU12

0,5

250

250

 

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU14

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

 

 

 

ROMU15

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

 

 

ROMU16

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU17

0.5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU18

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,04

 

ROMU19

 

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,01

 

ROMU20

1,9

250

250

0,5

0,6

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0,02

 

0,002

ROMU21

0,9

250

250

0,5

0,5

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

ROMU22

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

0,04

 

ROMU23

0,5

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMU24

4,2

250

250

0,5

1,2

0,05

0,02

0,1

 

0,005

 

0,01

0,04

 

 

Administraţia Bazinală de Apă Banat

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

Fenoli

(mg/l)

ROBA01

3,0

250

340

0,5

1,0

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

0,002

ROBA02

3,6

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

0,002

ROBA03

2,6

250

250

0,5

1,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,004

ROBA04

1,8

250

250

0,5

1,4

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

0,003

ROBA05

1,6

250

250

0,5

0,7

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

0,002

ROBA06

0,5

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

0,004

ROBA07

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

 

0,002

ROBA08

0,5

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

 

ROBA09

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

0,002

ROBA10

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

0,002

ROBA 11

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

0,002

ROBA 12

1,0

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

 

0,002

ROBA 13

0,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0.01

 

0,002

ROBA 14

0,5

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

 

 

0.01

 

0,002

ROBA 15

0,5

250

250

0,5

0,5

 

0.02

0.1

5,0

 

 

0.01

 

0,002

ROBA16

0,5

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

 

 

0.01

 

0,002

ROBA17

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

0,002

ROBA 18

6,4

250

250

0,5

1,0

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

0,004

ROBA19

1,3

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0 1

5,0

 

 

0,01

 

0,002

ROBA20

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

 

 

0,01

 

0,002

 

Administraţia Bazinală de Apă Jiu

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cd

mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

ROJI01

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

ROJI02

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

ROJI03

 

250

250

 

 

 

 

 

 

ROJI04

0,5

250

250

0,5

 

 

 

 

 

ROJI05

4,4

250

250

0,5

0,5

0.005

0.001

0,01

0,01

ROJI06

1,1

250

450

0,5

0,5

0.005

0.001

0.01

0,01

ROJI07

9,9

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

ROJI08

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

 

Administraţia Bazinală de Apă Olt

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

CI (mg/l)

S04

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

<mg/l)

Cd

mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

ROOT01

0,5

250

250

0,5

0.5

0,05

0,02

0.1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT02

1.6

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT03

0,5

250

250

0,5

 

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT04

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT05

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT06

1,2

250

250

0,5

 

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

ROOT07

1,8

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,02

0,01

ROOT08

2,6

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT09

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

 

0,005

 

0,01

0,01

ROOT10

0,5

250

250

0,5

 

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

ROOT11

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT13

3,2

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROOT14

0,5

250

250

0,5

 

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

Fenoli

(mg/l)

ROAG01

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROAG02

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROAG03

1,6

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,005

ROAG05

1.2

250

250

0,5

0,7

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,02

0,01

0,012

ROAG07

1,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

 

 

ROAG08

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0.01

0,01

 

ROAG09

0,9

250

250

0,5

0,5

0,05

0.02

0,1

5,0

0,005

0,001

0.01

0,01

 

ROAG10

0,9

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0.01

0,01

 

ROAG11

1,0

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,02

 

 

ROAG12

1.6

250

250

0,5

0,7

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROAG13

0,8

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

 

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

Fenoli

(mg/l)

ROIL01

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROIL02

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL03

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROIL04

0,8

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL05

2,9

510

250

0,5

1,0

 

 

 

5,0

0,005

0,001

0.01

0,01

0,002

ROIL06

1,5

860

410

0,5

0,5

 

 

 

 

0,005

0,001

0.01

0,01

 

ROIL07

1,0

760

560

0,5

0,9

 

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

0,071

ROIL08

1,9

250

250

0,5

0,7

 

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL09

0,9

250

250

0,5

0,5

 

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL10

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

ROIL11

1,7

250

250

0,5

1,7

0,05

0,02

0.1

5.0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL12

1,1

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,006

ROIL13

2,0

750

700

0,5

4,4

 

 

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,006

ROIL14

0,5

250

250

0,5

0,9

 

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL15

0,7

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,009

ROIL16

1,5

250

250

0,5

0,7

0,05

 

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

0,006

ROIL17

2,9

250

250

0,5

0,7

 

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

ROIL18

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

0,1

5,0

 

 

 

 

0,006

 

Administraţia Bazinală de Apă Siret

 

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

ROSI01

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROSI02

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

 

ROSI03

1.8

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROSI04

0,5

250

250

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

 

0,01

 

ROSI05

1.2

860

370

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

 

ROSI06

0,9

250

250

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administraţia Bazinală de Apă Prut

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

As

(mg/l)

ROPR01

0,5

250

250

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROPR02

5,6

410

1250

0,8

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROPR03

3,0

250

390

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROPR04

0,5

250

480

0,5

0,5

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROPR05

6,4

250

250

0,5

1,4

0,05

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

ROPR06

0r5

250

250

1,0

 

 

 

 

 

0,005

 

0,01

 

ROPR07

1,4

250

850

0,5

0,5

 

0,02

0,1

5,0

0.005

 

0.01

 

 

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral

 

Corpul de apă subterană

NH4

(mg/l)

Cl

(mg/l)

SO4

(mg/l)

NO2

(mg/l)

PO4

(mg/l)

Cr

(mg/l)

Ni

(mg/l)

Cu

(mg/l)

Zn

(mg/l)

Cd

(mg/l)

Hg

(mg/l)

Pb

(mg/l)

RODL01

0,5

250

250

0,5

0,5

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL02

0,7

450

250

0,5

0,5

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL03

0,5

450

250

0,5

0,5

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL04

0,7

250

250

0,5

0,5

0,02

 

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL05

0,8

250

250

0,5

0,5

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL06

0,5

250

250

0,5

0,5

 

 

 

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL07

3,0

350

250

0,5

0,5

0,02

 

5.0

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL08

0,5

450

250

0,5

0,5

0,02

0,1

5,0

0.005

0,001

0.01

0,01

RODL09

1,0

250

250

0,5

0,5

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

RODL10

1,0

250

250

0,5

0,5

0,02

0,1

5,0

0,005

0,001

0,01

0,01

 

NOTĂ:

Valorile de prag pentru metalele Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb şi As se referă la concentraţia de substanţă dizolvată, şi anume la faza dizolvată a unui eşantion de apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 μm sau prin orice altă tratare anterioară echivalentă.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind mandata rea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” - S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, şi de a semna un act adiţional în acest sens

În temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” - S.A. şi Societatea Comercial㠓ALSTOM Transport” - SA, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se mandatează Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” - S.A. să modifice preţurile unitare ce intră în compunerea anuală a preţului mentenanţei pentru anul X contractual, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, cu încadrarea în limitele prevederilor bugetare pe anul 2013, şi să semneze actul adiţional la Contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

István Zoltán,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iulie 2014.

Nr. 1.163.

 

ANEXA

 

Compunerea preţului mentenanţei pentru anul X contractual

 

Potrivit art. 8.1.1 paragraful 4 din Contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, denumit în continuare contract, preţul mentenanţei pentru anul X contractual (perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013) este calculat în baza valorilor cuprinse în anexa nr. 9 la contract (punctul B), actualizate conform indicelui general cumulat de inflaţie pentru anul 2012, aşa cum acesta a fost comunicat de către Institutul Naţional de Statistică, adică 104,95%.

Preţurile actualizate pentru anul X de contract (perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013) devin:

(i) preţ parc vechi:

- 26,19 lei/km tren * 1,0495 = 27,48 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

- 17,47 lei/km tren * 1,0495 = 18,33 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane,

valori aplicabile pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul vechi;

(ii) preţ parc nou:

- 15,54 lei/km tren * 1,0495 = 16,31 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul nou, valoare aplicabilă pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul nou. Preţul pentru o perioadă de facturare se calculează conform formulei:

 

Pi = Pv6 * Total kmv6i + Pv4 * Total kmV4i + Pn * Total kmni,

 

unde:

Pv6 reprezintă preţul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Total kmv6i reprezintă numărul total de km tren parcurşi în perioada de facturare i de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Pv4 reprezintă preţul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane;

Total kmv4i reprezintă numărul total de km tren parcurşi în perioada de facturare i de trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane;

Pn reprezintă preţul pe km tren pentru trenurile din parcul nou; şi

Total kmni reprezintă numărul total de km tren parcurşi de trenurile din parcul nou în perioada de facturare i.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 781 şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor materiale, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

a) Decizie de declarare în inactivitate, cod M.F.R 14.13.26.90;

b) Decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91;

c) Decizie de îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.92;

d) Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93;

e) Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cod M.F.P. 14.13.07.99/1;

f) Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/2;

g) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală, cod M.F.P. 14.13.26.99/a;

h) Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/d.i., prevăzute în anexele nr. 5a)-5h).

Art. 6. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 5 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - (1) Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi, le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii declaraţi inactivi nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor.

Art. 8. - (1) Contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

(2) Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale la reactivare sunt înregistrate din oficiu în scopuri de TVA de către organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.

Art. 9. - Înscrierea şi scoaterea inactivităţii fiscale în/din evidenţa cazierului fiscal al contribuabilului şi al reprezentanţilor legali ai acestuia se fac potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - (1) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice”.

Art. 11. - Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art. 7B1 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz.

Art. 12. - (1) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. I, III şi IV, anexa nr. 2 cap. I şi IV, anexa nr. 3 cap. I, IV şi V, precum şi în anexa nr. 4 se aplică de către compartimentele cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii, denumite în continuare compartimente de specialitate.

(2) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II secţiunile A, B şi C, anexa nr. 2 cap. II şi în anexa nr. 3 cap. II se aplică de către organele cu atribuţii de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de structurile de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate, după caz, şi numai pentru activităţile desfăşurate de acestea, conform competenţelor.

(3) Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 cap. II secţiunea D, anexa nr. 2 cap. III şi în anexa nr. 3 cap. III se aplică de către Direcţia generală antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor.

Art. 13. - Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se soluţionează de compartimentul cu atribuţii în gestionarea registrului contribuabililor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza documentaţiei şi a motivaţiei formulate de organul fiscal, de Direcţia generală antifraudă fiscală sau de organul de inspecţie fiscală care a formulat propunerea în baza căreia a fost emis respectivul act administrativ fiscal.

Art. 14. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 26 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 16 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Contribuabilii declaraţi inactivi potrivit procedurii aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează această calitate până la îndeplinirea condiţiilor de reactivare prevăzute de lege.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 1 iulie 2014.

Nr. 1.847.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală

 

I. Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

A. Prevederi generale

1. În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.

2. În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:

- 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

- 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

- 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

- 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

- 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

- 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri”;

- 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

3. Procedura pentru întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplică semestrial, astfel:

a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent);

b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie - noiembrie).

4. Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.

5. Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.

6. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

B. Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi

1. Lunar, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.

2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct. 1.

3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:

a) se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele prevăzute la secţiunea A pct. 2;

b) nu se selectează:

- contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);

- contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală;

- sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

4. Lista prevăzută la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5. În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 5e) la ordin. Comunicarea notificării se realizează potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

6. Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor prevăzute la pct. 5, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

7. După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

8. Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

9. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date;

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;

e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

10. Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

II. Procedura de verificare a contribuabililor care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală

A. Prevederi generale

1. Pentru a fi declaraţi inactivi, în sensul prezentei proceduri, contribuabilii persoane juridice sau orice entităţi fără personalitate juridică trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

b) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

2. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 revine organelor de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi structurilor sale subordonate, respectiv structurilor de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate, după caz.

3. Competenţa pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 1 lit. b) revine Direcţiei generale antifraudă fiscală, numai pentru activităţile desfăşurate de aceasta, conform competenţelor.

B. Procedura privind verificarea contribuabililor care se sustrag de la efectuarea Inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal Identificarea acestuia

1. În cazul în care organul de inspecţie fiscală, ca urmare a deplasării la faţa locului, constată că adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu există, întocmeşte un proces-verbal prin care se consemnează această situaţie.

Totodată, organul de inspecţie fiscală trimite la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentantului legal al contribuabilului invitaţia prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situaţiei sale fiscale.

2. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control împreună cu invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale;

b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

C. Procedura privind verificarea de către organele de inspecţie fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat

1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de inspecţie fiscală va solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspecţie fiscală, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului.

1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează.

2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de inspecţie fiscală poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta.

3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de inspecţie fiscală, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de organul de inspecţie fiscală pentru identificarea acestuia.

4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:

a) invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;

b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

5. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală întocmeşte un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;

b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, semnat de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la secţiunea B pct. 2 şi pct. 5 din prezenta secţiune, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin.

D. Procedura privind verificarea de către Direcţia generală antifraudă fiscală a contribuabililor care nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat

1.1. În situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat, inspectorii antifraudă vor solicita, în scris, prezenţa unui reprezentant legal al acestuia la sediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, denumită organ de control, stabilind data şi ora de prezentare. Solicitarea se trimite şi la adresa de domiciliu/domiciliu fiscal al reprezentanţilor legali ai contribuabilului.

1.2. În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează.

2. Identificarea sediilor secundare ale contribuabilului se face din baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Organul de control poate solicita în scris Oficiului Naţional al Registrului Comerţului furnizarea de informaţii cu privire la acesta.

3. În cazul neprezentării reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de control, se încheie un proces-verbal în care se vor preciza acţiunile şi toate demersurile întreprinse de inspectorii antifraudă pentru identificarea acestuia.

4. La procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control se anexează următoarele documente:

a) invitaţiile prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost solicitat să se prezinte la sediul organului de control pentru clarificarea situaţiei sale fiscale, împreună cu documentele care să ateste că acestea au fost transmise, conform prevederilor legale;

b) orice alt document care să ateste că respectivul contribuabil nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

5. La finalizarea controlului, organul de control întocmeşte un dosar care va cuprinde:

a) procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control;

b) avizul privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, semnat de către conducătorul organului de control.

6. Dosarul cuprinzând documentele privind constatarea îndeplinirii condiţiilor de declarare a contribuabililor inactivi, prevăzute la pct. 5, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit. Modelul avizului este prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin.

III. Procedura de emitere şi comunicare a deciziei de declarare în inactivitate, în cazul contribuabililor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală

1. Pe baza avizului primit de la organul de inspecţie fiscală competent sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

2. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 8-10 se aplică corespunzător.

IV. Dispoziţii finale

1. Dacă înainte de aprobarea de către directorul general a deciziei de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, compartimentul de specialitate primeşte avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală, sistează procedura de declarare în inactivitate, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

2. Compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune sistarea procedurii de declarare a inactivităţii, potrivit art. 781 alin, (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, şi continuarea procedurii de declarare în inactivitate fiscală, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală. Referatul se avizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.

3. La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi

 

I. Procedura privind reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 78 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală

A. Prevederi generale

1. Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Codul de procedură fiscală, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;

b) să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;

c) organele fiscale să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

2. Condiţia prevăzută la pct. 1 lit. a) se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.

3. Contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilii care au intrat în faliment sau cei pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.

4. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

5. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor reactivaţi sunt considerate active începând cu data reactivării contribuabililor care le-au înfiinţat.

B. Fluxul de reactivare a contribuabililor inactivi

1. În cazul în care un contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.

2. După primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1.

3. Verificarea îndeplinirii obligaţiilor declarative se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale.

4. Perioada supusă verificării cuprinde termenele de declarare aferente perioadei de prescripţie a dreptului organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale, inclusiv pentru perioada în care contribuabilul a fost declarat inactiv,

5. Se consideră că un contribuabil şi-a îndeplinit obligaţiile declarative pentru perioada în care acesta a beneficiat de regimul derogatoriu de declarare sau pentru care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală.

6. Îndeplinirea obligaţiilor de plată se verifică de compartimentul cu atribuţii în organizarea evidenţei pe plătitori, la solicitarea compartimentului de specialitate.

7. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la îndeplinirea obligaţiilor de declarare şi plată, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin.

8. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

9. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de reactivare se respinge.

10. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia respingerii şi la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

11. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.

12. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

13. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-12.

14. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:

- datele de identificare ale acestuia (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);

- numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;

- motivaţia propunerii de reactivare.

15. Referatul se avizează, după caz, de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor, în cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, sau de conducătorul organului fiscal competent.

16.1. Referatul cuprinzând contribuabilii propuşi pentru reactivare se transmite organului de inspecţie fiscală competent, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, numai pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sau pentru contribuabilii care au fost propuşi pentru declararea în inactivitate de către organele de inspecţie fiscală şi declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.

16.2. În cazul în care propunerea de inactivare a contribuabilului a fost făcută de către Direcţia generală antifraudă fiscală, referatul se transmite acesteia, în vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.

17. Ca urmare a controlului, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală întocmeşte documentaţia specifică, precum şi avizul cuprinzând propunerea de reactivare sau respingerea cererii, pentru fiecare contribuabil, înscriind ca motivaţie dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală.

18. Avizul se semnează de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent sau al Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

19. Pe baza referatului aprobat şi a avizului, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5b) la ordin.

20. Decizia de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

21. În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de reactivare, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) data reactivării, şi anume data comunicării deciziei de reactivare a contribuabilului;

e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de reactivare, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

22. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile de reactivare prevăzute la secţiunea A pct. 1 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

23. În baza notei aprobate sau a avizului privind respingerea cererii, după caz, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de reactivare, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de reactivare este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.

24. Decizia de respingere a cererii de reactivare se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

25. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de reactivare se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

26. Procedura prevăzută de prezentul capitol, cu excepţia secţiunii B pct. 6 şi 16.1-18, se aplică şi în cazul reactivării, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, a contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, a contribuabililor care au intrat în faliment sau a contribuabililor pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

II. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală

1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite organului de inspecţie fiscală competent referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare, numai pentru contribuabilii prevăzuţi la cap. I secţiunea B pct. 16.1.

2. După primirea referatului, organul de inspecţie fiscală se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

În acest sens, organul de inspecţie fiscală verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.

3. La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un dosar care va cuprinde:

a) proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3, va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de inspecţie fiscală care l-a întocmit.

III. Procedura privind verificarea îndeplinirii condiţiei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală

1. În vederea verificării condiţiei de reactivare prevăzute la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii declaraţi inactivi la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală, organul fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor transmite Direcţiei generale antifraudă fiscală referatul privind contribuabilii propuşi pentru reactivare.

2. După primirea referatului, organul de control se va deplasa la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru efectuarea unui control în vederea constatării faptului că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.

În acest sens, organul de control verifică existenţa faptică a spaţiului aferent domiciliului fiscal declarat şi, după caz, a sediilor secundare declarate, precum şi dacă contribuabilul desfăşoară activitatea comercială în limita obiectului înscris în autorizaţia de funcţionare, dacă spaţiul folosit ca domiciliu fiscal/sediu secundar permite desfăşurarea activităţilor pentru care societatea este autorizată.

3. La finalizarea controlului, organul de control va întocmi un dosar care va cuprinde:

a) proces-verbal la care se vor anexa documentele justificative care să ateste că respectivul contribuabil funcţionează la domiciliul fiscal declarat;

b) avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, care va cuprinde şi motivaţia dacă a fost îndeplinită sau nu condiţia de reactivare, prevăzută la art. 781 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală, semnat de conducătorul organului de control.

4. Dosarul cuprinzând documentele privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, prevăzut la pct. 3. va fi întocmit în două exemplare, un exemplar împreună cu avizul privind propunerea de reactivare sau de respingere a cererii de reactivare, după caz, va fi transmis organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de reactivare sau a deciziei de respingere a cererii de reactivare, iar celălalt exemplar rămâne la organul de control care l-a întocmit.

IV. Dispoziţii finale

La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURĂ

de îndreptare a erorilor materiale

 

I. Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

A. Prevederi generale

1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, se realizează, din oficiu, de către organul fiscal competent sau la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv, după caz.

2. În cazul în care un contribuabil constată că, din eroare, a fost înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, poate solicita îndreptarea erorii materiale, prin depunerea la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat, direct sau prin împuternicit, a unei cereri.

B. Fluxul privind îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi

1. După primirea cererii, organul fiscal verifică în evidenţele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori a organului fiscal.

2. Dacă între datele şi documentele furnizate de contribuabil prin cerere şi datele din evidenţa fiscală există neconcordanţe privitoare la condiţiile pe baza cărora contribuabilul a fost declarat inactiv/reactivat, compartimentul de specialitate solicită prezenţa contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situaţiei fiscale, prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 5f) la ordin.

3. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar cel de-al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

4. În cazul în care contribuabilul notificat nu se prezintă pentru clarificarea situaţiei fiscale în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, solicitarea de îndreptare a erorii materiale se respinge.

5. În acest caz, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii, la care se anexează notificarea transmisă contribuabilului, Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

6. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.

7. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

8. În cazul în care contribuabilul revine cu o nouă cerere, se reia procedura prevăzută la pct. 1-7.

9. Dacă se constată, din oficiu sau ca urmare a solicitării contribuabilului, că un contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale contribuabilului (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);

b) numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv/reactivat;

c) dacă propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor inactivi/reactivaţi este făcută din oficiu de către organul fiscal sau ca urmare a unei cereri a contribuabilului (numărul şi data cererii);

d) descrierea situaţiei care a condus la înscrierea, din eroare, a contribuabilului în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi;

e) propunerea de îndreptare a erorii materiale.

10. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se înaintează spre aprobare conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

11. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia de îndreptare a erorii materiale, prevăzută în anexa nr. 5c) la ordin, se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

12. Decizia se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

13. Procedura prevăzută la pct. 9-12 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare.

14. Contribuabilii pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind declararea inactivităţii fiscale se elimină din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi şi îşi păstrează calitatea de contribuabili activi pe toată perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de îndreptare a erorii materiale.

16. În cazul acestor contribuabili se anulează şi scoaterea din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA. În acest caz, se menţine data înregistrării în scopuri de TVA iniţială, contribuabilul păstrându-şi această calitate inclusiv pe perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de declarare în inactivitate şi data comunicării deciziei de anulare a acesteia.

16. În cazul contribuabililor pentru care s-a îndreptat eroarea materială privind reactivarea, se operează corespunzător în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, în sensul eliminării menţiunilor privind reactivarea, aceşti contribuabili păstrând calitatea de contribuabili inactivi de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

17. Pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 16 care, în urma reactivării, au fost înregistraţi în scopuri de TVA, organul fiscal anulează decizia de înregistrare, din oficiu, în scopuri de TVA.

18. Dacă, în urma solicitării depuse de contribuabil, se constată că respectivul contribuabil nu a fost declarat inactiv/reactivat ca urmare a unei erori, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă care va cuprinde în mod obligatoriu motivaţia respingerii cererii. Nota se supune aprobării conducătorului organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, nota se aprobă de directorul general adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

19. În baza notei aprobate, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.

20. Decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.

21. Documentaţia care a stat la baza aprobării/respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

II. Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea organelor de inspecţie fiscală

1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală, se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.

2. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea spre soluţionare organului de inspecţie fiscală competent.

3. Organul de inspecţie fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de inspecţie fiscală şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil prin cerere.

La finalizarea controlului, organul de inspecţie fiscală va întocmi un proces-verbal, la care va anexa documentele justificative care să ateste funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.

4. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, organul de inspecţie fiscală întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5g) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent.

5. Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.

III. Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, la propunerea Direcţiei generale antifraudă fiscală

1. Îndreptarea erorilor materiale în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, se realizează la solicitarea scrisă a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul.

2. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent transmite cererea spre soluţionare Direcţiei generale antifraudă fiscală.

3. Direcţia generală antifraudă fiscală, după primirea cererii, verifică dacă contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a unei erori a organului de control şi în acest sens va efectua un control pentru verificarea realităţii datelor furnizate de contribuabil prin cerere.

La finalizarea controlului, organul de control va întocmi un proces-verbal, la care va anexa documentele justificative care să ateste funcţionarea la domiciliul fiscal declarat.

4. După derularea procedurilor prevăzute la pct. 3, organul de control întocmeşte avizul, prevăzut în anexa nr. 5h) la ordin, privind propunerea de aprobare sau respingere, după caz, a cererii de îndreptare a erorii, care se semnează de către conducătorul organului de control.

5. Avizul prevăzut la pct. 4 se transmite, împreună cu procesul-verbal întocmit ca urmare a acţiunii de control, organului fiscal cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil, în vederea întocmirii de către compartimentul de specialitate a deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale sau a deciziei de îndreptare a erorii materiale, după caz.

IV. Procedura de emitere a deciziei de îndreptare a erorii materiale/deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul de procedură fiscală

1. Organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, întocmeşte documentaţia privind îndreptarea erorii materiale sau, după caz, pentru respingerea solicitării de îndreptare a acesteia, potrivit procedurii specifice, care se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil. Pe baza documentaţiei, organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, întocmeşte avizul privind propunerea de aprobare/respingere a îndreptării erorii materiale, care se semnează de către conducătorul organului de inspecţie fiscală competent, respectiv conducătorul Direcţiei generale antifraudă fiscală.

2. Dacă organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, propune respingerea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale, care cuprinde, în mod obligatoriu, motivaţia organului de inspecţie fiscală competent sau a Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz, şi care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de respingere a cererii de îndreptare a erorii materiale este prevăzut în anexa nr. 5d) la ordin.

3. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 20 şi 21 se aplică corespunzător.

4. Dacă organul de inspecţie fiscală sau Direcţia generală antifraudă fiscală, după caz, propune aprobarea cererii de îndreptare a erorii materiale, compartimentul de specialitate întocmeşte decizia de îndreptare a erorii materiale, cu efect pentru viitor şi pentru trecut. Decizia, prevăzută în anexa nr. 5c) la ordin, se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

5. Prevederile cap. I secţiunea B pct. 12,14,15,16,17 şi 21 se aplică corespunzător.

V. Dispoziţii finale

La data radierii unui contribuabil, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURĂ

de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactive a contribuabililor radiaţi

 

1. Pentru contribuabilii care au fost declaraţi inactivi şi care îşi încetează activitatea se actualizează corespunzător de către organele fiscale în a căror evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

2. În sensul prezentei proceduri, contribuabilii care îşi încetează activitatea, denumiţi în continuare contribuabili radiaţi, sunt:

a) comercianţii radiaţi din registrul comerţului;

b) ceilalţi contribuabili, cu excepţia comercianţilor, care la încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală au depus certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

3. În prima zi a fiecărei luni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte un referat, care conţine în mod obligatoriu:

- datele de identificare ale contribuabililor radiaţi (denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală);

- numărul şi data documentului care atestă radierea;

- data radierii;

- numărul şi data deciziei prin care respectivii contribuabili au fost declaraţi inactivi;

- propunerea de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.

4. Referatul se semnează de către persoana care l-a întocmit, se vizează de către conducătorul compartimentului de specialitate şi se aprobă de către conducătorul organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.

5. În cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, referatul se aprobă de către directorul general

adjunct care coordonează Compartimentul registrul contribuabililor.

6. Pe baza referatului aprobat se întocmeşte lista cuprinzând datele de identificare ale contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi din Registrul contribuabililor.

7. Listele avizate de conducătorul organului fiscal/directorul general adjunct şi confirmate electronic se transmit în format electronic de direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili către Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

8. Procedura prevăzută la pct. 3-7 se desfăşoară în maximum 5 zile lucrătoare.

9. În prima zi de la primirea listelor prevăzute la pct. 7, Direcţia generală de tehnologia informaţiei verifică fiecare contribuabil din liste prin raportare la informaţiile existente în Registrul contribuabililor la nivel central şi în situaţia confirmării radierii operează în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, înscriind, pentru fiecare contribuabil din listă, data radierii. În cazul în care se constată că unii contribuabili nu figurează ca fiind radiaţi în Registrul contribuabililor la nivel central, Direcţia generală de tehnologia informaţiei comunică direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili lista contribuabili care se află în această situaţie.

10. Contribuabililor declaraţi inactivi care au fost radiaţi li se păstrează istoricul în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au fost radiaţi.

 

ANEXA Nr. 5a)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

 

 

DECIZIE DE DECLARARE ÎN INACTIVITATE

 

Către:

Denumirea..........................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea................................, str. ..................................... nr. ............, bl........, ap......, et. ................ judeţul/sectorul.........................................

Codul de identificare fiscală.........................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. a)/lit. b)/lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi declarat inactiv.

Motivaţia declarării în inactivitate fiscală................................................................................................

În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice”. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.

Menţionăm că, începând cu data declarării în inactivitate fiscală, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director general

Numele şi prenumele....................................

Semnătura şi ştampila unităţii......................

 

cod M.F.P. 14.13.26.90

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5b)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE DE REACTIVARE

 

Către:

Denumirea..........................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea................................, str. ..................................... nr. ............, bl........, ap......, et. ................ judeţul/sectorul.........................................

Codul de identificare fiscală.........................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data comunicării prezentei decizii, sunteţi reactivat.

În termen de 5 zile de la data comunicării prezentei decizii veţi fi înscris în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, afişat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea “Informaţii publice”. Prezenta decizie produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, conform art. 781 alin. (10) din Codul de procedură fiscală.

În situaţia în care, înaintea declarării inactivităţii fiscale, aveaţi calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, după reactivare veţi fi înregistrat din oficiu în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director general

Numele şi prenumele...............................

Semnătura şi ştampila unităţii..................

 

cod M.F.P. 14.13.26.91

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5c)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE DE ÎNDREPTARE A ERORII MATERIALE

 

Către:

Denumirea..........................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea................................, str. ..................................... nr. ............, bl........, ap......, et. ................ judeţul/sectorul.........................................

Codul de identificare fiscală.........................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat că aţi fost declarat inactiv/reactivat din eroare, vă comunicăm anularea Deciziei de declarare în inactivitate/Deciziei de reactivare nr. .............din data de................./a poziţiei nr. ..................

din Lista contribuabililor declaraţi inactivi/reactivaţi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. .................din data de..................., cu efect pentru viitor şi pentru trecut.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director general,

Numele şi prenumele...............................

Semnătura şi ştampila unităţii..................

 

Cod M.F.P 14.13.26.92

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5d)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

DECIZIE DE RESPINGERE

a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale

 

Către:

Denumirea..........................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea................................, str. ..................................... nr. ............, bl........, ap......, et. ................ judeţul/sectorul.........................................

Codul de identificare fiscală.........................................

 

Ca urmare a Cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale nr. .........................din data de..................şi având în vedere dispoziţiile art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, prin prezenta decizie vă comunicăm că cererea dumneavoastră a fost respinsă.

Motivaţia respingerii cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale.......................................................................

            ................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Director general,

Mumele şi prenumele...............................

Semnătura şi ştampila unităţii..................

 

cod M.F.P. 14.13.26.93

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5e)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ....................................................................

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

NOTIFICARE

privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca Inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În conformitate cu prevederile art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că sunteţi inclus în lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

Pentru a nu fi declarat inactiv, aveţi obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor declarative înscrise în vectorul fiscal, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări.

De asemenea, vă comunicăm că, potrivit art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al contribuabilului declarat inactiv, cât şi în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestuia.

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ............................................. la sediul nostru sau la numărul de telefon ...................... între orele .........................

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

Întocmit

Numele şi prenumele.............................

Funcţia...................................................

Semnătura..............................................

 

            cod M.F.P. 14.13.07.99/1

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5f)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală ....................................................................

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

NOTIFICARE

privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală

 

Către:

Denumirea.........................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală.........................................................................................................................

Judeţul.............................................localitatea.......................................................codul poştal..................................... str. .................................... nr. ........ bl. ....., sc. ..... .et. ....., ap......., sectorul...........

 

Din analiza Cererii dumneavoastră de eliminare din Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, ca urmare a unei erori/Cererii de reactivare, înregistrată sub nr. ..................... din data ...............................a rezultat că există neconcordanţe între datele furnizate de dumneavoastră în cerere şi evidenţele fiscale privind depunerea formularelor:

 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

D 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;

 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

D 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri”;

 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, precum şi/sau privind plata următoarelor obligaţii fiscale:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Vă rugăm ca, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări, să vă prezentaţi la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.

Pentru informaţii suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată

este doamna/domnul......................................................................la sediul nostru sau la numărul de telefon......................................

            Între orele..................................

            În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea dumneavoastră va fi respinsă.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele............................

Semnătura şi ştampila unităţii...............

Întocmit

Numele şi prenumele................................

Funcţia......................................................

Semnătura.................................................

 

cod M.F.P. 14.13.07.99/2

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5a)

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili/

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ........................................

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  .............................................

Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii  DGRFP  Bucureşti

Administraţia Sectorului ............... a Finanţelor Publice 

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

AVIZ

privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală

 

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:

a) declarare a inactivităţii fiscale;

b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;

c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:

Denumirea...........................................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea................................, str. ..................................... nr. ............, bl........, ap......, et. ................ judeţul/sectorul..........................................................

Codul de identificare fiscală.........................................

Motivaţia propunerii...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

Conducătorul organului de inspecţie fiscală,

Numele şi prenumele.....................................

Semnătura şi ştampila unităţii.......................

 

cod M.F.P. 14.13.26.99/a

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 5h)

Sigla

D.G.A.F

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia generală antifraudă fiscală

Nr. ................../.....................

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

 

AVIZ

privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală

 

Având în vedere dispoziţiile art. 781 alin. (1) lit. c)/art. 781 alin. (3)/art. 781 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm propunerea de:

a) declarare a inactivităţii fiscale;

b) aprobare/respingere a solicitării de reactivare;

c) aprobare/respingere a solicitării de îndreptare a erorii materiale a contribuabilului:

Denumirea........................................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea................................, str. ..................................... nr. ............, bl........, ap......, et. ................ judeţul/sectorul..........................................................

Codul de identificare fiscală.........................................

Motivaţia propunerii...........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................