MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 78/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 ianuarie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

38. - Decret pentru numirea unui judecător

 

39. - Decret pentru numirea unui judecător

 

40. - Decret pentru numirea unui judecător

 

41. - Decret pentru numirea unui judecător

 

42. - Decret pentru numirea unui judecător

 

43. - Decret pentru numirea unui judecător

 

44. - Decret pentru numirea unui judecător

 

45. - Decret pentru numirea unui judecător

 

46. - Decret pentru numirea unui judecător

 

47. - Decret pentru numirea unui judecător

 

48. - Decret pentru numirea unui judecător

 

49. - Decret pentru numirea unui judecător

 

50. - Decret pentru numirea unui judecător

 

51. - Decret pentru numirea unui judecător

 

52. - Decret pentru numirea unui judecător

 

53. - Decret pentru numirea unui judecător

 

54. - Decret pentru numirea unui judecător

 

55. - Decret pentru numirea unui judecător

 

56. - Decret pentru numirea unui judecător

 

57. - Decret pentru numirea unui judecător

 

58. - Decret pentru numirea unui judecător

 

59. - Decret pentru numirea unui judecător

 

60. - Decret pentru numirea unui judecător

 

61. - Decret pentru numirea unui judecător

 

62. - Decret pentru numirea unui judecător

 

63. - Decret pentru numirea unui judecător

 

64. - Decret pentru numirea unui judecător

 

65. - Decret pentru numirea unui judecător

 

66. - Decret pentru numirea unui judecător

 

67. - Decret pentru numirea unui judecător

 

68. - Decret pentru numirea unui judecător

 

69. - Decret pentru numirea unui judecător

 

70. - Decret pentru numirea unui judecător

 

71. - Decret pentru numirea unui judecător

 

72. - Decret pentru numirea unui judecător

 

73. - Decret pentru numirea unui judecător

 

74. - Decret pentru numirea unui judecător

 

75. - Decret pentru numirea unui judecător

 

76. - Decret pentru numirea unui judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            45. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate īn domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor ari. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iugan Andrei-Viorel se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 38.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pană Alexandra-Raluca se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 39.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Enache Silviu-Cătălin se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Bacău.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 40.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Toma Ioana Laura se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 41.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ari. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Trofin Corina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Braşov.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 42.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantinescu Victor Horia Dimitrie se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 43.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Diaconu Delia-Cristina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 44.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ari. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mīrza Alina-Liliana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Focşani.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 45.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cojocaru Alexandra-Cristina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Vaslui.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 46.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Anghelescu Carla-Alexandra se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 47.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ursa Gabriel-Cristian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Tārgu Mureş.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 48.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Văcariu Bogdan-Constantin se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Podu Turcului.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 49.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Vasile Roxana-Iuliana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 50.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Radu Cristina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 51.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nicolae Mariana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Corabia.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 52.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Bogdandi Alexandru-Robert se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 53.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daradics Oana-Maria se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 54.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gregorian Alexandra se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Băileşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 55.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Tudor Andreea-Cristina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 56.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ari. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Meceanu Constantin Cristinel se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 57.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stăncioi Daniela-Ioana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 58.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Coman Georgiana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 59.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ari. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Cuzic Maricica Daniela se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria laşi.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 60.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stăicuţ Irina Andreea se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 61.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Chiriac Iulia-Monica se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Bacău.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 62.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Lazăr Denisa Florina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 63.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Olan Laura-Elena se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sibiu.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 64.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Negroiu Rebecca-Zinca se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 65.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), ari. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Braşovean Marina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Vaslui.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 66.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nedelcu Liviu-Petronel se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Călăraşi.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 67.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gociu Marian se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Cometu.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 68.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Alexandrescu Elena-Loredana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria laşi.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 69.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Sīrbu Veronica se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 70.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Trantu Mădălina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 71.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stoian Irina se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Cornetu.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 72.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Florescu Alina-Loredana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Buftea.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 73.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Glăvan Georgiana-Roxana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Timişoara.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 74.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şt procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Caraiman Ioana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Suceava.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 75.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru numirea unui judecător

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere Hotărārea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 24 din 16 ianuarie 2014,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Doamna Stroiu Oana se numeşte īn funcţia de judecător la Judecătoria Braşov.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 29 ianuarie 2014.

Nr. 76.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate īn domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

 

Avānd īn vedere dispoziţiile art. 228 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative īn domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate īn domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 728 din 25 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii ia Fondul pentru mediu;

2. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;

3. Adresă de īnfiinţare a popririi asigurătorii;

4. Adresă de īnfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;

5. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător;

6. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile;

7. Proces-verbal de constatare a īmplinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;

8. Titlul executoriu;

9. Somaţie;

10. Adresă de īnfiinţare a popririi;

11. Adresă de īnfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa ia procesul-verbal de sechestru;

13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;

14. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;

15. Proces-verbal de predare-primire;

16. Anunţul privind vānzarea pentru bunuri mobile;

17. Anunţul privind vānzarea pentru bunuri imobile;

18. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;

19. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;

20. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de īnscriere şi de numerotare;

21. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - formular cu regim special de īnscriere şi de numerotare;

22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;

23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită,

24. Īnştiinţare privind stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu;

25. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Formularele cu regim special, ale căror modele sunt prezentate la cap. 20 şi 21 din anexă, se tipăresc prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.”

3. Anexa se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2014.

Nr. 45.


*) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 78 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.