MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 34/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 34         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 septembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.154/2013. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.560/2013. - Ordin al ministrului culturii privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5, judeţul Sibiu

 

2.732/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional „Peleş” – Sinaia

 

2.733/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti

 

2.734/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu

 

2.735/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

 

2.736/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti

 

2.737/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore” - Pictor şi Colecţionar din Bucureşti

 

2.738/2013. - Ordin al ministrului culturii pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 1.154.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Siret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională „Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat


Nr. crt.

Nr. M.F.P

Cod da

clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

63017

8.28.01

Clădire staţie Suha

S constr. = 168 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Stulpicani; -; Nr: -; INHGA

68.112

2

63018

8.28.01

Reţea canalizare apă Suha

 

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Stulpicani; -; Nr: -; INHG

1.513,60

3

63807

8.16.07

Amenajare curs apă

Amenajare pr. Tazlăul Sărat, din beton, lungime = 0,68 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

satul Tescani; -; Nr:-; DA Siret

465.647

4

63810

8.16.07

Diguri DA Siret

Dig r. Suceava, lungime = 10.615 m, beton, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

satul Mihoveni; -; Nr: -; DA Siret

19.271.896,97

5

63813

8.03.12

Pod Sodomeni

Pod din beton armat, lungime = 15m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

satul Tomeşti; -;  Nr: -; DA Siret

164.950

6

63889

8.03.09

Regularizări DA Siret

Consolidare mal r. Siret, lungime = 1.068 m, beton

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

satul Onişcani; -; Nr: -; DA Siret

1.329.014

7

63893

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pr. Turbata L = 3.500 m, gabioane

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Filipesti; -; Nr: -; Siret

231.646

8

63896

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pr. Răcăciuni, Lreg. = 1.000 m, Lap = 7.900 m, beton, gabioane

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Răcăciuni; -; Nr: -; Siret

5.055.121

9

63897

8.03.09

Regularizări DA Siret

Reprofilare pr. Trebes, lungime = 4.700 m, terasament

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; Siret

368.865

10

63898

8.03.09

Regularizări DA Siret

Reprofilare pr. Strâmba, Lreg. = 4000 m, Lap = 1.400 m, beton, gabioane

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Bereşti-Tazlău; -; Nr: -; Siret

1.826.417

11

63928

8.03.10

Canal magistral şi priză de apă Siret-Bărăgan

L= 5,7 km, beton, pământ

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Călimăneşti; -; Nr: -; Siret

5.609.557,85

12

63980

8.03.11

Foraje DA Siret

42 foraje

Ţara: România;

judeţul: Suceava; -; Nr: -; DA Siret

244.685,79

13

64191

8.17.02

Baraj priza Paşcani

Baraj mobil beton

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi

9.198.748,03

14

64192

8.17.02

Baraj priza Trotuş

Baraj mobil din beton

Ţara: România;

judeţul: Bacău; municipiul Oneşti; -; Nr: -; Bacău

4.080.979,05

15

64193

8.17.02

Baraj Poiana Uzului

Volum total 90 mii. mc, baraj de beton

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

oraşul Dărmăneşti; -; Nr: -; Bacău

249.408.980

16

64194

8.17.03

Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcţii anexe

Volum total 1,0 mii. mc, baraj de pământ

Ţara: România;

judeţul: Bacău; municipiul reşedinţă

de judeţ Bacău; -; Nr: -; Bacău

8.619.215,94

17

64198

8.17.02

Acumulare Bucecea

Volum total 25 mii. Mc, baraj de pământ

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Bucecea; -; Nr: -; Botoşani

54.734.205,20

18

64199

8.17.02

Acumulare Rogojeşti

Volum total 55,8 mii. mc apă, baraj pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

satul Grămeşti; -; Nr: -; Suceava

177.056.931,18

19

64200

8.17.02

Acumulare Dragomima

Volum total 19,22 mii. mc apă, materiale locale

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; Suceava

154.799.057,91

20

64201

8.17.03

Baraj priză + staţie pompare Mihoveni

Baraj mobil beton staţie pompare, 0,4 mii. mc, beton, pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

satul Mihoveni; -; Nr: -; Suceava

35.685.053,81

21

64202

8.17.02

Baraj lac Somuz II Moara

Volum total 11,3 mii. mc, din materiale locale

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Moara; -; Nr: -; Suceava

4.591.471

22

64203

8.17.02

Acumulare permanentă Şerbăuţi

Volum total 1,81 mii. mc, materiale locale

Tara: România;

judeţul: Suceava;

satul Şerbăuţi; -; Nr: -; Suceava

1.482.331,67

23

64204

8.17.02

Acumulare Solea

Volum total, 0,123 mii. mc, materiale locale

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

oraşul Solea; -; Nr: -; Suceava

1.521.176

24

64308

8.03.09

Regularizări OA Siret

Amenajare complexă, LEA 20 KW, lungime - 6.500 m, beton, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

comuna Vârfu Câmpului; -; Nr: -; Botoşani

5.000

25

64318

8.03.12

Priza alimentare apă potabilă Răchiteni

19.600 m, 80 l/s, beton

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Mirceşti; -; Nr: -; Iaşi

3.772.600,81

26

64319

8.03.10

Aducţiune Siret- Botoşani-Bucecea

Lungime = 7.055 m, transferă apa din Siret şi o duce în acumularea Cătămăreşti (DA Prut)

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Bucecea; -; Nr: -.; Botoşani

12.768.090,92

27

64363

8.16.07

Diguri Siret

Râu Siret la Hălăuceşti, dig de apărare, lungime = 8.100m, sup. = 116.300 mp, beton, pământ, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Hălăuceşti; -; Nr: -; Iaşi

2.666.462,09

28

64364

8.16.07

Dig de apărare Siret

Râu Siret la Răchiteni, dig de apărare, lungime = 10.400 m, sup. = 208.800 mp, beton, pământ, anrocament; L_Apărare Mal = 0,076 km; L_epiu = 0,06 km; L_DigÎnchidere = 0,015 km; L_TăiereCot = 0,265 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Mirceşti; -; Nr: -; Iaşi

4.831.633,59

29

64365

8.16.07

Dig de apărare

Apărare oraş Paşcani etapa I, dig de apărare, lungime = 23.800 m, sup. = 63.300 mp, beton, pământ, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

municipiul Paşcani; -; Nr: -. Iaşi

16.674.017,00

30

64370

8.16.07

Diguri direcţia apelor Siret

Dig mal drept pârâu Tazlău-Bereşti Tazlău, 144.500 mp, 1.400 m, beton, pământ

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Bereşti-Tazlău; -; Nr: -; Bacău

1.110.096

31

64371

8.16.07

Diguri direcţia apelor Siret

Dig regularizare râu Siret UHE Răcăciuni, 10 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Răcăciuni; -; Nr: -; Bacău

10.756.851


0

1

2

3

4

5

6

32

64372

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Siret

Dig regularizare râu Siret UHE Galbeni, 5,40 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Faraoani; -; Nr: -; Bacău

6.559.466

33

64375

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Siret

îndiguire şi deviere albie râu Bicaz, 86.010 mp, 3.000 m, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ

2.145.053,94

34

64376

8.16.07

îndiguire râu Moldova

Lungime = 19.383 m, beton, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

oraşul Gura Humorului; -; Nn -; Siret

15.780.720,09

35

64483

8.03.09

Regularizări DA Siret

Reprofilare canal Dragova, 9.800 mp, 1.960 m, pământ

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Blăgeşti; -; Nr: -; Bacău

65.553

36

64534

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Ax cadastral râu Siret, S = 384 mp, 37 buc, beton

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; Iaşi

26.601,52

37

64535

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Ax cadastral râu Moldova, 86 mp, 21 buc, beton

Ţara: România;

judeţul: Iaşi; -; -; Nr: -; Iaşi

41.272,78

38

64536

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Putna, 92 buc, beton

Ţara: România:

judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -;

Vrancea

15.989,17

39

64537

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Siret, 34 buc, beton

Ţara: România;

judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -; Vrancea

55.144,52

40

64538

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Trotuş, 7 buc, beton

Ţara: România;

judeţul: Vrancea; -;-; Nr: -; Vrancea

18.430,64

41

64539

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Râmnicu Sărat, 92 buc, beton

Ţara: România;

judeţul: Vrancea; -;-; Nr: -; Vrancea şi Buzău

8.530,39

42

64541

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Tazlău, 7 borne

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Tazlău; -; Nr: -; Neamţ

2.042,39

43

64543

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Moldova

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -;Nr: -, Neamţ

11.087,29

44

64546

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Siret, 34 borne

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ

7.273,83

45

64548

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Raşca - Târgu Neamţ, 11 borne

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ

3.209,48

46

64549

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Pârâu Agapia, 7 borne

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ

2.042,39

47

64550

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Bistriţa, 125 borne, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; Neamţ

25.976,87

48

64551

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Suceava

Ţara: România;

judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava

53.555,00

49

64552

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Moldova

Ţara: România;

judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava

211.820,00

50

64553

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Bistriţa

Ţara: România;

judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava

140.427,00

51

64554

8.16.08

Ax cadastral DA Siret

Râu Siret

Ţara: România;

judeţul: Suceava; -; -; Nr: -; Suceava

42.649,00

52

64596

8.03.09

Regularizare râu Trotuş şi afluenţi

Lungime curs de apă regularizat = 6,85 km, beton şi piatră

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

oraşul Comăneşti; -; Nr: -; Siret

2.334.232,66

53

64636

8.03.09

Regularizări DA Siret

Consolidare mal drept Siret la lunca Paşcani, 9.600 mp, 5.132 m beton, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi

1.560.648,44

54

64637

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pr. Sodomeni si Gâstesti, lungime reg. - 7.197 ni, Lap. = 1.726 m

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

municipiul Paşcani; -; Nr: -; Iaşi

1.338.030,27

55

64642

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Răcoasa, 400 m, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Răcoasa; -; Nr: -; Vrancea

36.701,32

56

64655

8.03.09

Regularizări DA Sire!

Regularizare pârâu Şuşiţa, 9.550 m, anrocament, pământ, Câmpuri-Răcoasa-Varniţa-Panciu

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Câmpuri; -; Nr: -; Vrancea

3.387.908,40

57

64658

8.03.09

Regularizări DA Siret

Amenajare afluenţi râu Bistriţa, 168.800 mp, Lreg. . 5.000 m, Lap. = 3,400 m, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Mărgineni; -; Nr: -; Bacău

2.772.782

58

64660

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare râu Trotuş. 21.500 mp, Lreg. = 3.500m, Lap. = 100 m, beton, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

satul Brusturoasa; -; Nr: -; Bacău

1.314.323,90

59

64661

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare râu Trotuş, 32.980 mp, Lreg. = 2.880 ra, Lap. = 4.360 m, beton, pământ

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Urecheşti; -; Nr: -; Bacău

1.092.514,46

60

64662

8.03.09

Regularizări DA Siret

Apărare mal stâng şi drept râu Trotuş, 12.800 mp, beton, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

oraşul Târgu Ocna; -; Nr: -; Bacău

713.268

61

64667

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Oituz, 22.800 mp, 5.700 m, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Oituz; -; Nr: -; Bacău

479.835

62

64676

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Biserici, 3,7 km, 7.200 mp, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ; -; Nr: -; Neamţ

900.974.63

63

64677

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Potocna, 3,2 km, 25.600 mp, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra Neamţ; -; Nr: -; Neamţ

854.555,01

64

64682

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Valea Bradului Chişirig, 7.702 mp, 1.400 m, beton, pământ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Bicazu Ardelean; -; Nr -; Neamţ

476.417

65

64683

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Hamzoaia 0,9 km, 4.103 mp, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

satul Hamzoaia; -; Nr:-; Neamţ

665.635,51


0

1

2

3

4

5

6

66

64684

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Secu 1,6 km, 58.226 m, beton, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

satul Secu; -; Nr: -; Neamţ

471.984,54

67

64685

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Taşca 0,5 km, 1.174 mp, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ

545.447,53

68

64686

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Izvor la Chişirig 0,7 km, 1.988 mp, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ

341.983,06

69

64687

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Florea la Taşca 0,6 km, 2.240 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Taşca; -; Nr: -; Neamţ

226.045,75

70

64688

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare râu Ozana şi afluenţii, 73.312 mp, 9,6 km, beton, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ-,

oraşul Târgu Neamţ; -; Nr: -; Neamţ

768.438,69

71

64689

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Borzogheanu, 12.000 mp, 0,8 km, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; -; Nr: -; Neamţ

101.770,29

72

64692

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Cărbunoasa 0,7 km, 4.300 mp, beton, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; -; Nr: -; Neamţ

122.932,84

73

64694

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Fărcaşa 1,5 km, 18.000 mp, beton

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Fărcaşa; -; Nr: -; Neamţ

408.711,29

74

64696

8.03.09

Regularizări DA Siret

Amenajare râu Siret, 678.326 mp, Lind = 29.100 m, Lreg. = 3.100 m,

Lap = 9.430 m beton, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Tămăşeni;

municipiul Roman -; Nr: -; Neamţ

23.657.947,62

75

64707

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare şi îndiguire râu Suceava, 110.070 mp, 19.924 m, anrocament, pământ, Brodina-Frătăuţi-Liteni-Mihoveni-Suceava

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Brodina; -; Nr: -; Suceava

13.997.734,51

76

64708

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare si îndiguire râu Moldova, 88.200 mp, 377 m, anrocament, pământ, Câmpulung-Gura Humorului-Vama-Păltinoasa

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Câmpulung Moldovenesc; -; Nr: -; Suceava

1.180.430,17

77

64710

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare şi îndiguire pârâu Seaca, 45.000 mp, 6.700 m, beton,

anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Boroaia; -; Nr: -; Suceava

2.075.874,84

78

64714

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Dragomima, 3.800 m, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; Suceava

3.701.810

79

64716

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Raşca, 38.000 mp, 8 km, anrocament, pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Bogdăneşti; -; Nr: -; Suceava

3.223.802,87

80

64723

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Horodnic, 12.000 mp, pământ

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Horodnic de Jos; -; Nr: -; Suceava

2.486.521,43

81

64724

8.03.09

Regularizări DA Siret

Regularizare pârâu Pătrăuţeanca, 1.200 m, anrocament

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nn -; Suceava

1.684.115,82

82

64809

8.03.10

Canal colector principal V Morii

95.300 mp, 9.530 m, pământ

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Traian; -; Nr: -; Bacău

406.677

83

65148

8.28.01

Clădire staţie hidro Piatra-Neamţ +. foraje şi construcţii anexe

Sconstr. = 60 mp, sdesf. = 180 mp, P+1, zidărie BCA, Scurte = 1.230 mp, apă, canal, en. electr., telefon

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; Str. Sirenei; Nr: -; 21

62.546,28

84

65149

8.28.01

Canton Vulturu

Sconstr, = 478 mp, Sdesf. = 478 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 900 mp, apă, canal, energie electrică

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Vulturu; -; Nr: -; Vrancea

10.579,43

85

65150

8.28.01

Canton Râmniceni 2

Sconstr. = 199 mp, Sdesf. = 199 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 800 mp, apă, canal, energie electrică

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Râmniceni; -; Nr: -; Vrancea

6.765,55

86

65152

8.28.01

Canton Calieni

Sconstr. = 583 mp, Sdesf. = 583 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.417 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Călienii Vechi; -; Nr: -; Vrancea

4.475.02

87

65153

8.28.01

Canton Năneşti

Sconstr. = 891 mp, Sdesf. . 891 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte =

6.400 mp, apă, canai, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Năneşti; -; Nr: -; Vrancea

16.486,68

88

65154

8.28.01

Canton Vadu Roşea

Sconstr. = 862 mp, Sdesf. = 862 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 4.200 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Vadu Roşea; -; Nr: -; Vrancea

7.603,46

89

65155

8.28.01

Canton Râmniceni 1

Sconstr. = 195 mp, Sdesf. = 195 mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 4.200 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Râmniceni; -; Nr: -; Vrancea

13.063,53

90

65159

8.28.01

Canton exploatare Călimăneşti

Sconstr. = mp, Sdesf. = mp, P, beton, zidărie BCA, Scurte = 2.764 mp

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

satul Călimăneşti; -; Nr: -; Vrancea

45.374,88

91

65162

8.28.01

Clădire staţie Hidro Focşani + foraje + construcţii anexe

Sconstr. = 90 mp, Sdesf. = 270 mp, P * 2, beton, zidărie BCA, Scurte = 1.480 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul reşedinţă de judeţ Focşani; Bd. Brăilei; Nr: -; 123 bis

100.323,92

92

65164

8.28.01

Clădire staţie Hidro Oneşti + foraje + construcţii anexe

Sconstr. = 105 mp, Sdesf. = 220 mp, P + 1, beton, zidărie BCA,

Scurte = 775 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

municipiul Oneşti; -;Nr:-; DA Siret

104.164


0

1

2

3

4

5

6

93

65168

8.28.01

Clădire staţie meteo Măicăneşti

 

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

comuna Măicăneşti; -; Nr: -; Neamţ

17.582,30

94

65185

8.28.01

Clădire staţie hidro Suceava + foraje + construcţii anexe

Sconstr. = 158 mp, Sdesf. = 124 mp, P, zidărie BCA,

Scurte = 239 mp, apă, canal, energie electrică, telefon

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul reşedinţă de judeţ Suceava; -; Nr: -; DAS

92.830,99

95

108473

8.03.11

Foraje de studii

107 foraje

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DAS

7.761.384,03

96

121004

8.03.09

Consolidare mal râu Bistriţa

Lucrare de beton, lungime = 1.065 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Vatra Dornei; -; Nr -;

204.829

97

121005

8.03.09

Consolidare mal pârâu Dorna

 

Ţara: România;

judeţul: Suceava; -; -; Nr. -;

30.651

98

121006

8.03.09

Amenajare pârâu Roman şi afluenţi

Lungime = 3,28 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

oraşul Buhuşi; -; Nr: -; DA Siret

1.738.331

99

145277

8.16.08

Ax cadastral

83 borne pe râul Siret

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DAS

53.817,00

100

145278

8.16.08

Ax cadastral

41 borne pe râu! Bistriţa

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret

26.587,00

101

145279

8.16.08

Ax cadastral

131 borne râul Trotuş

Ţara: România;

judeţul: Bacău;-;-; Nr:-;DA Siret

84.946,00

102

145280

8.16.08

Ax cadastral

61 borne pe râu! Tazlău

Tara: România; judelui:

Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret

39.549,00

103

145281

8.16.08

Ax cadastral

40 borne pe râul Tazlăul Sărat

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret

25.923,00

104

145283

8.16.08

Ax cadastral

41 borne pe râu! Uz

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -; DA Siret

23.995,00

105

145284

8.16.08

Ax cadastral

36 borne pe râul Oituz

Ţara: România;

judeţul: -;  -;-; Nr:-; DA Siret

26.587,00

106

149905

8.16.08

Borne ax cadastral

19 borne

Ţara: România;

judeţul: Bacău; -; -; Nr: -;

12.319,00

107

154749

8.03.09

Amenajare albie râu Tazlăul Sărat la Măgireşti şi Ardeoani

Lungime regularizare = 1,05 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Măgireşti; -; Nr: -; şi comuna Ardeoani - DAS

2.067.075

108

154750

8.03.09

Regularizare pârâu Năneşti

Lungime recalibrare, albie = 1 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Parincea; -; Nr: -; DAS

802.023

109

154751

8.03.09

Regularizare afluenţi râu Siret

Lungime reprofilare albie = 3,5 km; lungime zid sprijin = 0,185 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Tamasi; -; Nr:-;DAS

1.068.740

110

154752

8.03.09

Regularizare pârâu Heregiu

Lungime reprofilare albie = 4.755 km; lungime consolidare mal = 0,8 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Helegiu; -; Nr: -; DAS

1.068.748

111

154753

8.03.09

îndiguire mal drept râu Tazlău

Lungime dig apărare = 0,8 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Helegiu; -; Nn -; DAS

787.182

112

154754

8.03.09

Regularizare pârâu Solonţ

Lungime amenajare albie = 3,5 km; lungime consolidare mal = 0,774 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Solonţ; -; Nr:- ;DA

838.489

113

154755

8.03.09

Amenajare Valea Rea

Lungime amenajare albie = 0,8 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Livezi; -; Nr:-;

1.068.730

114

154756

8.03.09

Amenajare pârâu Ruja

Lungime consolidare mal = 0,39 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Măgiresti; -; Nr: -; DAS

1.092.255

115

154757

8.03.09

Regularizare pârâu Cleja

Lungime regularizare = 2.785 km; lungime îndiguire = 0,07 km; lungime apărare mal = 0,69 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Cleja; -; Nr: -; DAS

1.171.780

116

154758

8.03.09

Regularizare afluenţi râu Bistriţa

Lungime reprofilare albie = 2,433 km; lungime apărare mal = 0,73 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Racova; - ; Nr: -; DAS

1.081.662

117

154759

8.03.09

Regularizare pârâu Soci

Lungime amenajare albie = 3 km; lungime zid sprijin = 0,028 km; lungime consolidare mal = 0,635 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Pâncesti; -; Nr: -; DAS

804.257

118

154760

8.03.09

îndiguire mal stâng râu Siret

Lungime dig = 0,865 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

satul Furnicari; -; Nr: -; DAS

919.345

119

154761

8.03.09

Consolidare mal stâng râu Siret

Lungime consolidare = 0,18 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Tamasi; -; Nr: -; DAS

920.343

120

154762

8.03.09

Regularizare râul Tazlău Sărat

Lungime regularizare = 0,5 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

municipiul Moineşti; -; Nr: -; zona Găzărie DAS

693.953

121

154763

8.03.09

Regularizare râu Tazlău Sărat

Lungime regularizare = 1 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Zemeş; -; Nr: -; DAS

1.645.445

122

154764

8.03.09

Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Comăneşti-Urecheşti

Lungime dig = 2 km; Lungime apărare mal = 0,75 km; lungime recalibrare albie = 3,1 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

oraşul Comăneşti; -; Nr: -; DAS

3.677.399

123

154766

8.03.09

Amenajare mal stâng râu Siret

Două bucăţi traverse de colmatare;

Lungime traversă colmatare = 0.133 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Negri; -; Nr: -; DAS

1.576.879

124

154767

8.03.09

Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş-Comăneşti

Lungime apărare mal = 1,3 km; Lungime recalibrare albie = 4,9 km

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

comuna Ghimes-Făget; -; Nn -; DAS

4.505.552

125

154794

8.03.09

Regularizare albie pârâu Schit

Lungime apărare mal = 0,519 km; 15 buc. praguri de fund

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

comuna Ceahlău;-; Nr:-; DAS

472.633,73

126

154795

8.03.09

Regularizare albie pârâu Doamna

L_Apărare mal = 0,638 km

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; -; Nr: -; DAS

327.056,67


0

1

2

3

4

5

6

127

154802

8.16.08

Dig râu Siret

L_Dig închidere = 0,14 km; L_Tăiere cot = 0,746 km; L_Traversă colmatare = 0,083 km

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

satul Adjudeni; -; Nr:-;DAS

1.485.068,87

128

154809

8.03.09

Regularizare râu Voroneţ

L_regularizare = 1 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

localitatea Voroneţ; -; Nr: -; DAS

1.077.844,86

129

154811

8.03.09

Amenajare albie pâraiele Saca, Clitşi afluenţi

L_Dig apărare = 0,304 km; L_Apărări mal = 0,392 km; L_Recalibrare albie = 1,12 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Arbore; -; Nr: -; DAS

1.322.895

130

154812

8.03.09

Amenajare albie pârâu Soloneţ şi afluenţi în comuna Cacica

L_Apărare mal = 0,196 km; L_Recalibrare albie = 0,46 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Cacica; -; Nn -; DAS

1.168.448

131

154815

8.03.09

Amenajare albie râu Suceava, în zona localităţii Dorneşti

L_Apărare mal = 0,23 km; L_Recalibrare albie = 1,07 km, 3 buc. epiuri = 0,14 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Dorneşti; -; Nr: -; DAS

1.258.376

132

154817

8.03.09

Amenajare albie pârâul Horodnic la Horodnicu de Sus

L_Apărare mal = 0,457 km; L_Recalibrare = 0,368 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Horodnic de Sus; -; Nr: -; DAS

804.454

133

154820

8.03.09

Regularizare în regim barat a pâraielor Topliţa şi Horodnic

Baraj 1 şi baraj 2

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Horodnic de Sus; -; Nr: -; DAS

1.068.483

134

154821

8.03.09

Amenajare albie pârâul Bucovăţ şi afluenţi

L_Consolidări de mal = 0,661 km

Ţara: România:

judeţul: Suceava;

Comuna Păltinoasa; -; Nr: -; DAS

1.358.879

135

154847

8.03.09

Amenajare albie pr. Sofoneţ

L_Consolidări de mal = 0,827 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Pârteştii de Jos; -; Nr: -; DAS

1.558.044

136

154848

8.03.09

Amenajare albie pârâu Gemenea

L_Dig apărare = 0,595 km; L_Apărare mal = 0,09 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Stulpicani; -; Nr: -; DAS

1.077.458

137

154849

8.03.09

Amenajare albie pârâu Remezeu, pârâu Caliuha şi pârâu Slatina

L_Apărări mal = 1,45 km; L_Recalibrare = 1,95 km

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

comuna Vicovu de Jos; -; Nr: -; DAS

1.437.347

138

154850

8.03.09

Amenajare albie pârâul Voitinel şi afluenţi

L_Apărare mal = 0,825 km

Ţara: România:

judeţul: Suceava;

comuna Voitinel; -; Nr: -; DAS

1.574.592

139

154853

8.16.07

Apărare mal stâng râu Moldova

L_Dig dirijare = 2,285 km; L_Traverse colmatare = 0,885 km; L_Apărare mal . 2,92 km; L_şenal deviere = 1,2 km

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

comuna Miroslovesti; -; Nr: -; DAS

11.853.329

140

154856

8.28.01

Sediu dispecer SGA Vrancea corp A

Clădire tip S + P + 3; S_teren = 1.613,87 mp; S_construită = 517 mp;

S_desfăşurată = 1.700 mp

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

municipiul reşedinţă de judeţ Focşani; Sd. Brăitei; Nr: 121-123, DAS

2.398.71-1,23

141

154860

8.28.01

Canton exploatare

Clădire tip S + p + 3; S_Teren = 290 mp; S_Construită = 215,3 mp;  S_desfăşurată = 1.139,5 mp; terenul este proprietatea Consiliului Local Neamţ

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul reşedinţă de judeţ Piatra-Neamţ; bd. Dacia; Nr: 5A; DAS

1.746.557,90

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică A, a Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5, judeţul Sibiu

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Biblioteca Judeţeană Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5, judeţul Sibiu, se clasează ca monument istoric, categoria de arhitectură, grupa valorică „A”, cod în Lista monumentelor istorice S8-II-m-A-21068.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. 2.560.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Bibliotecii Judeţene Astra din Sibiu, str. Bariţiu nr. 5,

judeţul Sibiu

Coordonate puncte de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1

433567,78

477366,61

2

433677,11

477516,57

3

433695,08

477573,93

4

433781,60

477520,03

5

433826,94

477556,66

6

433896,74

477481,74

7

433960,59

477388,58

8

434012,15

477320,03

9

434056,24

477346,15

10

434089,41

477306,48

11

433811,18

477069,44

12

433709,31

477152,92

13

433736,13

477184,02

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional „Peleş” – Sinaia

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.676 din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional „Peleş” - Sinaia.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.732.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.633 din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.733.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.599/DPC din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.734.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.642/DPC din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.735.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.631 din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.736.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore” - Pictor şi Colecţionar din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.939 din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul de Artă „Vasile Grigore” - Pictor şi Colecţionar din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.737.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor si a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 3.768/DPC din 26 noiembrie 2013,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2013.

Nr. 2.738.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.