MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 911/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 911         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 15 decembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

 

            44. - Hotărāre privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului Romāniei

 

DECRETE

 

887. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

889. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit īn grad de Ofiţer

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            82. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            192. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile īn domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifului īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2013

 

            1.728. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă īntre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009

 

HOTĂRĀRI ALE PARLAMENTULUI ROMĀNIEI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului Romāniei

Īn temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale art. 36 şi art. 37 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului Romāniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - La propunerea prim-ministrului se aprobă modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului Romāniei după cum urmează:

I. Se desfiinţează următoarele posturi de membru al Guvernului:

- viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

- viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

- viceprim-ministru, ministrul culturii;

- ministrul educaţiei naţionale;

- ministrul economiei;

- ministrul mediului şi schimbărilor climatice;

- ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică:

- ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism;

- ministrul delegat pentru energie;

- ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura;

- ministrul delegat pentru buget;

- ministrul delegat pentru romānii de pretutindeni.

II. Se vor revoca din funcţia de membru al Guvernului următorii miniştri:

- domnul Nicolae-Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

- domnul Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

- doamna Hegedüs Csilla, viceprim-ministru, ministrul culturii;

- doamna Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanţelor publice;

- domnul Remus Pricopie, ministrul educaţiei naţionale;

- domnul Constantin Niţă, ministrul economiei;

- domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice;

- domnul Alexandru-Răzvan Cotovelea, ministrul pentru societatea informaţională;

- domnul Mihnea Cosmin Costoiu, ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică;

- domnul Florin Nicolae Jianu, ministrul delegat pentru īntreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism;

- domnul Răzvan-Eugen Nicolescu, ministrul delegat pentru energie;

- doamna Adriana Doina Pană, ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura;

- domnul Darius-Bogdan Vālcov, ministrul delegat pentru buget;

- domnul Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici, ministrul delegat pentru romānii de pretutindeni;

- doamna Aurelia Cristea, ministrul delegat pentru dialog social.

III. Se īnfiinţează următoarele posturi de membru al Guvernului:

1. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

2. ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

3. ministrul culturii;

4. ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice;

5. ministrul economiei, comerţului şi turismului;

6. ministrul energiei, īntreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;

7. ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

8. ministrul delegat pentru relaţiile cu romānii de peste hotare,

IV. Se vor numi īn funcţia de membru al Guvernului următorii:

1. Nicolae-Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

2. Darius-Bogdan Vālcov, ministrul finanţelor publice;

3. Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;

4. Graţiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, apelor şi pădurilor;

5. Mihai Tudose, ministrul economiei, comerţului şi turismului;

6. Andrei Dominic Gerea, ministrul energiei, īntreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;

7. Sorin Grindeanu, ministrul pentru societatea informaţională;

8. Sorin Mihai Cīmpeanu, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice;

9. Ioan Vulpescu, ministrul culturii;

10. Angel Tīlvăr, ministrul delegat pentru relaţiile cu romānii de peste hotare;

11. Liviu-Marian Pop, ministrul delegat pentru dialog social.

Art. 2. - Nu fac obiectul modificării structurii şi compoziţiei politice a Guvernului celelalte ministere şi ceilalţi membri ai Guvernului prevăzuţi īn Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 45/2012 pentru acordarea īncrederii Guvernului, īn Hotărārea Parlamentului nr. 1/2014 privind modificarea structurii şi compoziţiei politice a Guvernului Romāniei, īn Decretul nr. 475/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului, precum şi īn Decretul nr. 687/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului.

Art. 3. - Guvernul, īn componenţa rezultată după remanierea prevăzută la art. 1, şi-a asumat Programul de guvernare, astfel cum a fost prezentat īn şedinţa Camerelor reunite din data de 21 decembrie 2012 şi aprobat prin Hotărārea Parlamentului Romāniei nr. 45/2012 şi modificat prin Programul asumat īn şedinţa Camerelor reunite din data de 11 martie 2014.

Art. 4. - Prezenta hotărāre se comunică Preşedintelui Romāniei īn vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicata.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat īn şedinţa comună din 15 decembrie 2014, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 decembrie 2014.

Nr. 44.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi B, ale art. 7 lit. A şi B, ale art. 8 lit. A şi B şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

īn semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile şi īnaltul profesionalism dovedite īn executarea misiunilor īncredinţate de-a lungul timpului,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romāniei īn grad de Ofiţer, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului general Hăpău Paul Marian;

2. domnului general de brigadă Maciu Nicolae Florin.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua Romāniei īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari, domnului general (Rz.) Nicuţ Ion Valeriu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios īn grad de Ofiţer, cu īnsemn pentru militari, domnului general-locotenent Zisu Nicolae-Ştefan Cătălin-Ştefăniţă.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului general-maior Dincovici Ilie Cristian-Iulian;

2. doamnei general de brigadă Chiriţă Niculae Ileana;

3. domnului colonel Ionescu Constantin Dragoş;

4. doamnei colonel Ioniţă-Radu Gheorghe Florentina;

5. domnului colonel Luca Constantin Constantin.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru civili, domnului Ungureanu Vasile Steilan.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă Incicaş Teodor Teodor;

2. domnului contraamiral de flotilă Gheorghe Dumitru Mihai;

3. domnului colonel Călimănescu Ion Bogdan.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru civili, părintelui Pāţāligă Gheorghe Valentin.

Art. 8. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar īn grad de Comandor, cu īnsemn pentru militari, domnului colonel Hristea Dan Răsvan-Nicolae.

Art. 9. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar īn grad de Ofiţer, cu īnsemn pentru militari, domnului colonel Tudose Enache Georgian.

Art. 10. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar īn grad de Ofiţer, cu īnsemn pentru civili, domnului Matei Evdochian-Ioan Adrian-Ion

Art. 11. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului locotenent-colonel Cautiş Vasile Claudiu-Constantin;

2. domnului maior Şeremet Ioan Cristinel-Ionică.

Art. 12. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru civili:

1. domnului Cucerzan Vasile Vasile-Flaviu;

2. doamnei Gavrilă Ştefan Veronica;

3. domnului Gheorghescu Dumitru Dan-Sorin.

Art. 13. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Comandor, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului general-maior Ioniţă Cristache Anton;

2. domnului general de brigadă Tase Gheorghe Marian.

Art. 14. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Comandor, cu īnsemn pentru civili, doamnei Oţelea Dorel Cătălina.

Art. 15. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Ofiţer, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului general-locotenent Buga Constantin Cezarian;

2. domnului general-maior Moraru Ion Cătălin-Adrian;

3. domnului colonel Iordache Petrică Gheorghe-Cristian;

4. domnului colonel Muncaci Alexandru Vasile;

5. domnului colonel Oanţă Petre Florin-Petre;

6. domnului colonel Vasilachi Constantin Constantin;

7. domnului colonel Vrabie Gheorghe Cristian.

Art. 16. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Ofiţer, cu īnsemn pentru civili, doamnei Ancuţ Roman Mariana.

Art. 17. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului general-locotenent Alexandru Constantin Ion;

2. domnului general-locotenent Vasilache Mihail Ion;

3. domnului general de brigadă Nistor Alexandru Gheorghe;

4. domnului colonel Anghel Radu Marian-Roksan;

5. domnului colonel Bucur Neagu Dumitru;

6. domnului colonel Iacob Gheorghi Ioan;

7. domnului colonel Ilie Petre Jan-Ion;

8. domnului colonel Iorga Constantin Vasile;

9. domnului comandor Pirnoiu Constantin Florian;

10. domnului colonel Popa Ion Iulian-Florin;

11. domnului colonel Spīnu Ion Constantin;

12. domnului locotenent-colonel Chiriţă Ioan Cătălin-Mihai;

13. domnului locotenent-colonel Ghinea Ulise Ulise;

14. domnului locotenent-colonel Samoilă Ştefan Cătălin-Constantin.

Art. 18. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară īn grad de Cavaler, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Agulescu Petre Valentina-Marga;

2. doamnei Ghiulea Ion Viorica;

3. doamnei Ştefan Victor Paula.

Art. 19. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică īn grad de Comandor, cu īnsemn pentru militari, domnului general Oănilă Ştefan Ştefan.

Art. 20. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu īnsemn pentru militari, doamnei plutonier adjutant principal Vīscu Vasile Aurica.

Art. 21. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu īnsemn pentru civili, domnului Drăgălău Mircea Nicolae.

Art. 22. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Alexandroaia Petrea Petru;

2. domnului plutonier adjutant principal Damian Gheorghe Georgel.

Art. 23. - Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Bălan Ion Iuliea;

2. doamnei Candel Constantin Minela;

3. doamnei Eparu Gheorghe Constanţa;

4. doamnei Gherghinoaica Constantin Gabriela;

5. doamnei Mīndrican Ion Mariana;

6. domnului Vlase Vasile George.

Art. 24. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu īnsemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Stancu Aurică Marian.

Art. 25. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu īnsemn pentru civili, doamnei Raţiu Ioan Nicoleta-Olimpia.

Art. 26. - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Crudu Ioan Constantin;

2. domnului plutonier-major Şuteu Aurel Marian-Eugen;

3. domnului plutonier-major Tufeanu Ion Florin-Daniel.

Art. 27, - Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Alexe Petre Lizeta;

2. doamnei Calotă Gheorghe Adriana-Camelia;

3. doamnei Duma Paulian Roxana-Gabriela;

4. doamnei Grama Constantin Angela;

5. domnului Moldovan Ioan Nicolae.

Art. 28. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a II-a, cu īnsemn pentru militari:

1. doamnei plutonier adjutant principal Alexe Carol Carmelia;

2. domnului maistru militar clasa I Bărbieru Mircea-Aurel Răzvan-Octavian.

Art. 29. - Se conferă Medalia Naţionala Pentru Merit clasa a II-a, cu īnsemn pentru civili, doamnei Pilat Emil Maria.

Art. 30. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant Buzatu Marin Gheorghe;

2. domnului plutonier adjutant Luca Ioan Sorin-Florin;

3. domnului plutonier-major Cīrneanu Costel Marius.

Art. 31. - Se conferă Medalia Naţională Pentru Merit clasa a III-a, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Cheregi Gheorghe Camelia;

2. doamnei Grădinariu Costică Lilieana-Carmen;

3. doamnei Mihăilescu Dumitru Constanţa;

4. domnului Mocanu Dumitru Mihai;

5. doamnei Rădulescu Vasile Cătălina-Manuela;

6. doamnei Rotaru Alexandru Cecilia-Olivia;

7. doamnei Tănase Nicolae Mihaela;

8. doamnei Tudoxe Petre Florica.

Art. 32. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa I, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Ene Ioan Florica;

2. doamnei Onac Florian Corina.

Art. 33. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a II-a, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Codreanu Ioan Florentina-Elena;

2. doamnei Cristea Gheorghe Corina;

3. doamnei Gavriş Ioan Ioana;

4. doamnei Gocan Gheorghe Laura;

5. doamnei Grindean Ioan Adriana;

6. domnului Pop Vasile Tiberiu;

7. doamnei Popa (Preoteasa) Dumitru Camelia-Maria;

8. doamnei Rotariu Vasile Voichiţa.

Art. 34. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Tănase Nicu Tudorel;

2. domnului plutonier Constantinescu Dumitru Mihai;

3. doamnei sergent-major Ilea Gavril Alina-Ecaterina.

Art. 35. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a, cu īnsemn pentru civili:

1. doamnei Armeanu Alexandru Andreia-Liliana;

2. doamnei Badiu Livius Camelia;

3. doamnei Chiser Ecaterina Ştefania-Cecilia;

4. doamnei Crăciun Ioan Anda-Maria;

5. doamnei Dinu Mircea Roxana-Elena;

6. doamnei Gligor Constantin Laura-Elena;

7. doamnei Marin Ion Ana-Daniela;

8. domnului Pop Gheorghe Dorin-Gelu;

9. doamnei Tudoran Marin Alina-Mihaela.

Art. 36. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului plutonier adjutant principal Brădăţeanu Dumitru Gheorghe;

2. domnului plutonier adjutant principal Ionescu Gheorghe Gheorghe;

3. domnului plutonier adjutant principal Şchiopu Neculae Dumitru;

4. domnului plutonier adjutant Băluţoiu Dumitru Constantin;

5. domnului plutonier-major Mătuşescu Ion Ştefan-Cătălin.

Art. 37. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I, cu īnsemn pentru civili, doamnei Dumitru Ion Ionica-Violeta.

Art. 38. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu īnsemn pentru militari:

1. domnului maistru militar clasa I Bonciu Vasile Viorel;

2. domnului maistru militar principal Albuş Nicolae Niculae-Cristian;

3. domnului plutonier adjutant principal Galan Ioan Ionel-Benone;

4. domnului plutonier adjutant principal Ivaşcu Manole Ion;

5. domnului plutonier adjutant principal Oprea Gheorghe Ion;

6. doamnei plutonier adjutant Baca nu Corneliu Steluţa;

7. domnului plutonier adjutant Chelu Dumitru Ion.

Art. 39. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a II-a, cu īnsemn pentru civili, doamnei Condruz Grigore Marieta.

Art. 40. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu īnsemn pentru militari:

1. doamnei plutonier adjutant principal Berechet Constantin Maria;

2. domnului plutonier adjutant principal Iordache Iile Adrian;

3. domnului maistru militar principal Matache Ion Titi;

4. domnului plutonier adjutant Diaconu Octavian Eugen;

5. domnului plutonier adjutant Măndică Alexandru Marius;

6. domnului plutonier adjutant Radu Marin Ion-Laurenţiu;

7. domnului plutonier-major Mihai Gavril Daniel-Mihăiţă;

8. domnului plutonier-major Vălean Gavril Emil-Stelian;

9. domnului maistrului militar clasa a III-a Vlad Ion Lucian-Constantin;

10. domnului plutonier Chiţu Matei Dorel;

11. doamnei plutonier Tilich. Stelian Georgiana-Ancuţa.

Art. 41. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu īnsemn pentru civili, doamnei Constantin Vasile Rodica.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 887.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit īn grad de Ofiţer

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia Romāniei, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Aşi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al Romāniei, republicată,

īn semn de apreciere deosebită a activităţii profesionale, precum şi pentru eforturile depuse īn calitate de coordonator al Proiectului multinaţional pentru Europa Centrală şi de Est “Podurile Toleranţei”, al cărui scop este promovarea contribuţiei evreilor la īmbogăţirea vieţii culturale europene,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit īn grad de Ofiţer doamnei Elisabeta (Erika) van Gelder-Revesz, preşedinte al B,nai B,rith Europa.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MJNISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 889.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

Avānd īn vedere că la data de 4 decembrie 2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, īntrucāt īncalcă art. 53 din Constituţie referitor la restrāngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale cu raportare la libertatea individuală (art. 23), la libera circulaţie (art. 25) şi la viaţa intimă, familială şi privată (art. 26), iar pentru a pronunţa această soluţie Curtea a reţinut faptul că noul Cod de procedură penală include printre măsurile preventive controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, fără a prevedea durata pentru care pot fi dispuse aceste măsuri,

observānd că declararea ca neconstituţională a acestor dispoziţii legale impune adaptarea de urgenţă a legislaţiei la exigenţele Deciziei Curţii Constituţionale anterior menţionate, pentru a preveni o eventuală afectare a proceselor penale īn curs,

ţinānd cont de faptul că toate aspectele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amānată, iar neadoptarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative şi ar duce la afectarea drepturilor persoanelor supuse unor măsuri preventive şi la o practică judiciară neunitară, fiind de aceea necesară o intervenţie legislativă prin care să se instituie un termen cert şi rezonabil astfel īncāt restrāngerea exerciţiului unor drepturi fundamentale să nu depăşească īn nicio situaţie limite rezonabile şi necesare īntr-o societate democratică, iar măsurile preventive să respecte cerinţele de proporţionalitate aşa cum au fost acestea cristalizate īn jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 207, după alineatul (6) se Introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Judecătorul de cameră preliminară, īn cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai tārziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile alin. (2)-(5) se aplică īn mod corespunzător.”

2. La articolul 208, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) īn tot cursul judecăţii, instanţa verifică prin īncheiere, din oficiu, periodic, dar nu mai tārziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menţinerea acestei măsuri. Dispoziţiile art. 207 alin. (3)-(5) se aplică īn mod corespunzător.”

3. După articolul 2151, se introduce un nou articol, articolul 2151, cu următorul cuprins:

 

“Durata controlului judiciar

Art. 2151. - (1) Īn cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar se poate dispune de către procuror sau de către judecătorul de drepturi şi libertăţi pe o durată de cel mult 60 de zile.

(2) īn cursul urmăririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputānd să depăşească 60 de zile.

(3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi īn cazul īn care măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.

(4) Ordonanţa procurorului prin care, īn condiţiile alin. (2) sau (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar se comunică īn aceeaşi zi inculpatului.

(5) īmpotriva ordonanţei procurorului prin care, īn condiţiile prevăzute de alin. (2) şi (3), s-a prelungit măsura controlului judiciar, inculpatul poate face plāngere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza īn fond, dispoziţiile art. 213 aplicāndu-se īn mod corespunzător.

(6) īn cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar nu poate să depăşească un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau īnchisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau īnchisoarea mai mare de 5 ani.

(7) Judecătorul de cameră preliminară, īn procedura de cameră preliminară, sau instanţa, īn cursul judecăţii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat pe o durată ce nu poate depăşi 60 de zile.

(8) īn cursul judecăţii īn primă instanţă, durata totală a controlului judiciar nu poate depăşi un termen rezonabil şi, īn toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani de la momentul trimiterii īn judecată.

(9) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), instanţa de judecată poate dispune luarea unei alte măsuri preventive, īn condiţiile legii.”

 

4. La articolul 216, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Dispoziţiile art. 212-2151 se aplică īn mod corespunzător.”

Art. II. - (1) Măsura preventivă a controlului judiciar şi cea a controlului judiciar pe cauţiune, aflate īn curs de executare la data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, continuă şi se menţin pānă la efectuarea verificării prevăzute la alin. (2).

(2) Īn termen de cel mult 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa, procurorul. Īn cauzele aflate īn cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, īn procedura de cameră preliminară, şi instanţa, īn cursul judecăţii, verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune ori dacă există temeiuri noi care justifică una dintre aceste măsuri preventive, dispunānd, după caz, prelungirea, menţinerea sau revocarea măsurii preventive, dispoziţiile art. 207, 208, 2151 şi 216 din Codul de procedură penală aplicāndu-se īn mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 10 decembrie 2014.

Nr. 82.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile īn domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ca urmare a actualizării tarifului īn funcţie de rata inflaţiei

din anul 2013

 

Văzānd Referatul de aprobare nr. 1.735 din 2 decembrie 2014, īntocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

avānd īn vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile īn domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins, ca urmare a actualizării tarifului īn funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*:

“C. Tariful pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate īn vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală

 

 

Loturi ≤ 15 tone

Loturi > 15 tone

Distanţa pānă la locul de prelevare ≤ 80 km

68 lei

79 lei

Distanţa pānă la locul de prelevare > 80 km

92 lei

98 lei”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Csutak Nagy Laszlo

 

Bucureşti, 11 decembrie 2014.

Nr. 192.


* Inflaţia a fost calculată pentru perioada decembrie 2013-octombrie 2014.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă īntre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

Īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Īncepānd cu data de 15 decembrie 2014 prevederile art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă īntre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 646 din 2 septembrie 2014, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 12 decembrie 2014.

Nr. 1.728.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.196/C/2009 privind redobāndirea cetăţeniei romāne de către unele persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se face următoarea rectificare:

- īn anexa nr. 1, la poziţia nr. 139*), īn loc de: “139. Morari Aliona, fiica lui Burlac Constantin (născut la 22.08.1939 īn localitatea Tīrşiţei, raionul Teleneşti) şi Valentina, născută la data de 29 august 1971 īn localitatea Tīrşiţei, raionul Teleneşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 16, ap. 73. (4.265/2008) Copii minori: Morari Gabriela, născută la data de 30.07.1993, şi Morari Augustin, născut la data de 1.08.2000.” se va citi: “139. Morari Aliona, fiica lui Burlac Constantin (născut la 22.08.1939 īn localitatea Tīrşiţei, raionul Teleneşti) şi Valentina, născută la data de 29 august 1971 īn localitatea Tīrşiţei, raionul Teleneşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 16, ap. 73. (4.265/2008) Copii minori: Morari Gabriela, născută ta data de 30.07.1993, şi Morari Augustin-Constantin, născut la data de 1.08.2000.”


*) A se vedea şi rectificarea publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 124 din 19 februarie 2014.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.