MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 900/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 decembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

832. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

833. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

834. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

835. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

836. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

837. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

838. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

839. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

840. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

841. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

842. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

843. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

288. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

1.650. - Ordin al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.131. - Hotărâre pentru modificarea şt completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

1.216. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.269/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Camelia Juravschi, judecător la Curtea de Apel Braşov, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 832.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.263/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu-Eugen Moisescu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, se eliberează din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 833.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.303/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Daniei Negrea-Drucan se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Hunedoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 834.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.304/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Bocşan se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Hunedoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 835.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.310/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Sebastian Olteanu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Ploieşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 836.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.309/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Casandrescu se eliberează din funcţia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Dâmboviţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 837.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.307/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Octavia Isabela Lupaşcu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Constanţa.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 838.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.311/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marcel Romeo Antonescu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Harghita.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 839.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.312/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ramona Savu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Harghita.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 840.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.305/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Luminiţa Marioara Axinte se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Hunedoara.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 841.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.306/2014,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Botezan se eliberează din funcţia de procuror-şef al Serviciului Teritorial Cluj din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi se numeşte în funcţia de judecător la Curtea de Apel Cluj.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 842.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.308/2014,

 

Preşedintele României decretează;

 

Articol unic. - Doamna Otilia Chiriţă se eliberează din funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi se numeşte în funcţia de judecător la Tribunalul Olt.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 843.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier practicate de Societatea Comerciala “Oii Terminal” - S.A. Constanţa nr. 400.942 din 8 decembrie 2014 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere,

în temeiul prevederilor aii. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, ale art. 5.4,6.2 şi 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Oii Terminal” - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 115/2012 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 14 martie 2012, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 9 decembrie 2014.

Nr. 288.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de transport prin terminalul petrolier

 

Motorină şi biodiesel

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

14,86

 

între 30.000 şi 50.000 tone/lună

14,04

 

peste 50.000 tone/lună

13,21

Descărcat din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

14,84

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Sud

indiferent de cantitate

8,39

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Nord

indiferent de cantitate

10,94

Descărcat din navă în rezervoarele din Secţia Platforma Port

indiferent de cantitate

10,29

Încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată/autocisterne

indiferent de cantitate

19,16

Încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

14,39

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lot

indiferent de cantitate

16,52

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,97

Descărcat biodiesel din cisterne de cale ferată/autocisterne în rezervorul de condiţionare

indiferent de cantitate

11,63

Condiţionare motorină prin amestec cu biodiesel

indiferent de cantitate

8,27

 


Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful (lei/lot)

Încărcat din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lot

indiferent de cantitate

1.652,15

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secţia Platforma Sud, cu pompa barjelor

indiferent de cantitate

23,00

Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secţia Platforma Sud, cu pompa navelor

indiferent de cantitate

23,00

 

Benzină

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful (lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din cisterne de cale ferată şi încărcare la navă

Cantităţi încărcate la navă:

 

 

cantităţi mai mici de 30.000 tone/lună

13,21

 

între 30.000 şi 50.000 tone/lună

12,81

 

peste 50,000 tone/lună

11,56

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor şi transfer la rezervorul de livrare

indiferent de cantitate

13,22

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

8,63

Descărcat din barje în rezervor

indiferent de cantitate

9.58

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

14,84

încărcat din rezervor în autocisterne

indiferent de cantitate

19,15

încărcat din rezervor în navă/barje

indiferent de cantitate

12,79

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2.97

 

Ţiţei

 

Tipul prestaţiei

Cantitatea

Tariful

(lei/tonă)

0

1

2

Descărcat din navă şi predare la Societatea Comercială CONPET - SA.

cantităţi mai mici de 100.000 tone/lună

14,27

 

între 100.000 şi 190.000 tone/lună

13,83

 

între 190.000 şi 230.000 tone/lună

11,01

 

peste 230.000 tone/luna

10,53

Descărcat din navă în rezervor

indiferent de cantitate

10,94

încărcat din rezervor în cisterne de cale ferată

indiferent de cantitate

19,16

Descărcat din cisterne de cale ferată în rezervor

indiferent de cantitate

15,03

încărcat din rezervor la navă

indiferent de cantitate

12,00

Tarif în tank transfer

indiferent de cantitate

2,97

Descărcat din navă în rezervor şi pompare din rezervor la navă

indiferent de cantitate

20,83

Descărcat prin transhipment între două nave

indiferent de cantitate

5,54

Primire pe conductă în rezervor

indiferent de cantitate

7,57

Predare din rezervor pe conductă

indiferent de cantitate

5,12

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru derularea operaţiunilor de depozitare prin terminalul petrolier

 

Motorină şi biodiesel

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tonă/zi)

0

1

De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,14

Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,19

Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:

 

- pentru cantităţi descărcate până la 200.000 tone/an

0,33

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 200.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 300.000 tone/an

0,30

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 300.000 tone/an şi mai mici sau egale cu 400.000 tone/an

0,27

- pentru cantităţi descărcate mai mari de 400.000 tone/an

0,24

 

Benzină, ţiţei

 

Intervalul de depozitare

Tariful (lei/tona/zi)

De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi

0,14

începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi

0,19

începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport

0,33

 

NOTĂ:

1. Tarifele nu includ consumurile tehnologice şi TVA.

2. Data terminării descărcării mijlocului de transport este ziua “zero”.

3. Depozitarea se calculează până în ziua anterioară (inclusiv) datei înscrise în documentele de livrare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - Precizările privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera a3) a literei A) va avea următorul cuprins:

„a3) pentru conturile de venituri bugetare ale bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului codurile IBAN au următoarea structură:

- pentru bugetul Fondului pentru mediu: RO zz TREZyyy 20 I cccccc xxxx,

în care:

- RO - codul de ţară;

- zz - două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ - caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy - codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

- I = sursa de finanţare «bugetul Fondului pentru mediu»;

- cccccc - indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

- pentru bugetul Trezoreriei Statului:

RO zz TREZyyy 70 J cccccc xxxx,

în care:

- RO = codul de ţară;

- zz - două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy - codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- 70 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 70 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din sectorul administraţiei centrale - acţiuni generale»;

- J = sursa de finanţare «Bugetul Trezoreriei Statului»;

- cccccc - indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1,954/2005, (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/00 - pentru paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul nr. 1.954/2005, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;”.

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 5 decembrie 2014.

Nr. 1.650.

 

ANEXĂ

(Anexă la precizări)

 

Cod unic de Identificare a unităţilor Trezoreriei Statului

 

Cod

Denumire

001

Trezorerie Alba

002

Trezorerie Operativă Alba Iulia

003

Trezorerie Operativă Blaj

004

Trezorerie Operativă Aiud

005

Trezorerie Operativă Sebeş

006

Trezorerie Operativă Câmpeni

009

Trezorerie Operativă Cugir

020

Trezorerie Arad

021

Trezorerie Operativă Arad

022

Trezorerie Operativă Chişinău-Criş

024

Trezorerie Operativă Ineu

025

Trezorerie Operativă Lipova

028

Trezorerie Operativă Sebiş

032

Trezorerie Operativă Săvârşiri

045

Trezorerie Argeş

046

Trezorerie Operativă Piteşti

047

Trezorerie Operativă Câmpulung

048

Trezorerie Operativă Curtea de Argeş

049

Trezorerie Operativă Mioveni

050

Trezorerie Operativă Costeşti

051

Trezorerie Operativă Topoloveni

060

Trezorerie Bacău

061

Trezorerie Operativă Bacău

062

Trezorerie Operativă Oneşti

063

Trezorerie Operativă Moineşti

066

Trezorerie Operativă Buhuşi

071

Trezorerie Operativă Podu Turcului

075

Trezorerie Bihor

076

Trezorerie Operativă Oradea

078

Trezorerie Operativă Beiuş

081

Trezorerie Operativă Aleşd

082

Trezorerie Operativă Marghita

083

Trezorerie Operativă Salonta

100

Trezorerie Bistriţa-Năsăud

101

Trezorerie Operativă Bistriţa

102

Trezorerie Operativă Beclean

103

Trezorerie Operativă Năsăud

104

Trezorerie Operativă Sângeorz-Băi

115

Trezorerie Botoşani

116

Trezorerie Operativă Botoşani

117

Trezorerie Operativă Dorohoi

118

Trezorerie Operativă Darabani

119

Trezorerie Operativă Săveni

130

Trezorerie Braşov

131

Trezorerie Operativă Braşov

132

Trezorerie Operativa Făgăraş

133

Trezorerie Operativă Rupea

136

Trezorerie Operativă Săcele

137

Trezorerie Operativă Codlea

138

Trezorerie Operativă Râşnov

150

Trezorerie Brăila

151

Trezorerie Operativă Brăila

152

Trezorerie Operativă Însurăţei

153

Trezorerie Operativă Făurei

154

Trezorerie Operativă Ianca

165

Trezorerie Buzău

166

Trezorerie Operativă Buzău

167

Trezorerie Operativă Râmnicu Sărat

169

Trezorerie Operativă Pătârlagele

170

Trezorerie Operativă Pogoanele

180

Trezorerie Caraş-Severin

181

Trezorerie Operativă Reşiţa

182

Trezorerie Operativă Caransebeş

185

Trezorerie Operativă Moldova Nouă

187

Trezorerie Operativă Oraviţa

188

Trezorerie Operativă Oţelul Roşu

190

Trezorerie Operativă Bozovici

200

Trezorerie Călăraşi

201

Trezorerie Operativă Călăraşi

202

Trezorerie Operativă Olteniţa

203

Trezorerie Operativă Lehliu-Gară

204

Trezorerie Operativă Budeşti

215

Trezorerie Cluj

216

Trezorerie Operativă Cluj-Napoca

217

Trezorerie Operativă Dej

218

Trezorerie Operativă Gherla

219

Trezorerie Operativă Turda

221

Trezorerie Operativă Huedin

230

Trezorerie Constanţa

231

Trezorerie Operativă Constanţa

232

Trezorerie Operativă Medgidia

233

Trezorerie Operativă Mangalia

236

Trezorerie Operativă Eforie

238

Trezorerie Operativă Hârşova

255

Trezorerie Covasna

256

Trezorerie Operativă Sfântul Gheorghe

257

Trezorerie Operativă Târgu Secuiesc

259

Trezorerie Operativă Baraolt

270

Trezorerie Dâmboviţa

271

Trezorerie Operativă Târgovişte

273

Trezorerie Operativă Găeşti

274

Trezorerie Operativă Moreni

275

Trezorerie Operativă Pucioasa

276

Trezorerie Operativă Titu

290

Trezorerie Dolj

291

Trezorerie Operativă Craiova

292

Trezorerie Operativă Băileşti

293

Trezorerie Operativă Calafat

294

Trezorerie Operativă Filiaşi

295

Trezorerie Operativă Segarcea

297

Trezorerie Operativă Bechet

305

Trezorerie Galaţi

306

Trezorerie Operativă Galaţi

307

Trezorerie Operativă Tecuci

308

Trezorerie Operativă Târgu Bujor

320

Trezorerie Giurgiu

321

Trezorerie Operativă Giurgiu

322

Trezorerie Operativă Bolintin-Vale

323

Trezorerie Operativă Mihăileşti

335

Trezorerie Gorj

336

Trezorerie Operativă Târgu Jiu

337

Trezorerie Operativă Târgu Cărbuneşti

338

Trezorerie Operativă Motru

339

Trezorerie Operativă Novaci

340

Trezorerie Operativă Rovinari

350

Trezorerie Harghita

351

Trezorerie Operativă Miercurea-Ciuc

352

Trezorerie Operativă Odorheiul Secuiesc

353

Trezorerie Operativă Gheorgheni

354

Trezorerie Operativă Topliţa

365

Trezorerie Hunedoara

366

Trezorerie Operativă Deva

367

Trezorerie Operativă Hunedoara

368

Trezorerie Operativă Petroşani

369

Trezorerie Operativă Brad

370

Trezorerie Operativă Orăştie

371

Trezorerie Operativă Haţeg

390

Trezorerie Ialomiţa

391

Trezorerie Operativă Slobozia

392

Trezorerie Operativă Feteşti

393

Trezorerie Operativă Urziceni

405

Trezorerie laşi

406

Trezorerie Operativă Iaşi

407

Trezorerie Operativă Paşcani

408

Trezorerie Operativă Târgu Frumos

409

Trezorerie Operativă Hârlău

410

Trezorerie Operativă Răducăneni

420

Trezorerie Ilfov

421

Trezorerie Operativă Ilfov

422

Trezorerie Operativă Buftea

435

Trezorerie Maramureş

436

Trezorerie Operativă Baia Mare

437

Trezorerie Operativă Sighetul Marmaţiei

440

Trezorerie Operativă Târgu Lăpuş

441

Trezorerie Operativă Vişeul de Sus

460

Trezorerie Mehedinţi

461

Trezorerie Operativă Drobeta-Turnu Severin

462

Trezorerie Operativă Baia de Aramă

463

Trezorerie Operativă Orşova

464

Trezorerie Operativă Strehaia

465

Trezorerie Operativă Vânju Mare

475

Trezorerie Mureş

476

Trezorerie Operativă Târgu Mureş

477

Trezorerie Operativă Reghin

478

Trezorerie Operativă Sighişoara

479

Trezorerie Operativă Târnăveni

480

Trezorerie Operativă Luduş

482

Trezorerie Operativă Sovata

490

Trezorerie Neamţ

491

Trezorerie Operativă Piatra-Neamţ

492

Trezorerie Operativă Roman

493

Trezorerie Operativă Târgu Neamţ

494

Trezorerie Operativă Bicaz

505

Trezorerie Olt

506

Trezorerie Operativă Slatina

507

Trezorerie Operativă Caracal

508

Trezorerie Operativă Balş

509

Trezorerie Operativă Corabia

520

Trezorerie Prahova

521

Trezorerie Operativă Ploieşti

522

Trezorerie Operativă Câmpina

524

Trezorerie Operativă Mizil

526

Trezorerie Operativă Slănic

528

Trezorerie Operativă Vălenii de Munte

529

Trezorerie Operativă Buşteni

539

Trezorerie Operativă Brazi

545

Trezorerie Satu Mare

546

Trezorerie Operativă Satu Mare

547

Trezorerie Operativă Cărei

548

Trezorerie Operativă Negreşti-Oaş

549

Trezorerie Operativă Tăşnad

560

Trezorerie Sălaj

561

Trezorerie Operativă Zalău

562

Trezorerie Operativă Cehu Silvaniei

563

Trezorerie Operativă Şimleu Silvaniei

564

Trezorerie Operativă Jibou

575

Trezorerie Sibiu

576

Trezorerie Operativă Sibiu

577

Trezorerie Operativă Mediaş

578

Trezorerie Operativă Agnita

581

Trezorerie Operativă Avrig

585

Trezorerie Operativă Sălişte

590

Trezorerie Suceava

591

Trezorerie Operativă Suceava

592

Trezorerie Operativă Câmpulung Moldovenesc

593

Trezorerie Operativă Fălticeni

594

Trezorerie Operativă Gura Humorului

595

Trezorerie Operativă Rădăuţi

596

Trezorerie Operativă Şiret

597

Trezorerie Operativă Vatra Domei

605

Trezorerie Teleorman

606

Trezorerie Operativă Alexandria

607

Trezorerie Operativă Turnu Măgurele

608

Trezorerie Operativă Roşiori de Vede

609

Trezorerie Operativă Videle

610

Trezorerie Operativă Zimnicea

620

Trezorerie Operativă Timiş

621

Trezorerie Operativă Timişoara

623

Trezorerie Operativă Lugoj

624

Trezorerie Operativă Deta

625

Trezorerie Operativă Jimbolia

626

Trezorerie Operativă Buziaş

627

Trezorerie Operativă Sânnicolau Mare

628

Trezorerie Operativă Făget

640

Trezorerie Tulcea

641

Trezorerie Operativă Tulcea

642

Trezorerie Operativă Macin

644

Trezorerie Operativă Sulina

645

Trezorerie Operativă Babadag

646

Trezorerie Operativă Baia

655

Trezorerie Vaslui

656

Trezorerie Operativă Vaslui

657

Trezorerie Operativă Bârlad

658

Trezorerie Operativă Huşi

659

Trezorerie Operativă Negreşti

670

Trezorerie Vâlcea

671

Trezorerie Operativă Râmnicu Vâlcea

672

Trezorerie Operativă Drăgăşani

674

Trezorerie Operativă Horezu

676

Trezorerie Operativă Gura Lotrului

679

Trezorerie Operativă Bălceşti

682

Trezorerie Operativă Băbeni

690

Trezorerie Vrancea

691

Trezorerie Operativă Focşani

692

Trezorerie Operativă Adjud

694

Trezorerie Operativă Panciu

700

Trezorerie Operativă Bucureşti

701

Trezorerie Operativă Sector 1

702

Trezorerie Operativă Sector 2

703

Trezorerie Operativă Sector 3

704

Trezorerie Operativă Sector 4

705

Trezorerie Operativă Sector 5

706

Trezorerie Operativă Sector 6

999

Trezorerie Operativă centrală

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

“(11) În vederea organizării concursului, Institutul Naţional al Magistraturii constituie o bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raţionamentului logic, baza de date ce se actualizează periodic, în funcţie de necesităţi. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretestează ori de câte ori este necesar, în vederea măsurării statistice a validităţii şi dificultăţii acestora.

(12) Baza de date prevăzută la alin. (11) este gestionată exclusiv de către Institutul Naţional al Magistraturii.

(13) Prestarea efectivă a activităţilor legate de constituirea şi administrarea bazei de date prevăzute la alin. (11) este certificată de unul dintre directorii Institutului Naţional al Magistraturii.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie, cu excepţia persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la art. 9 alin. (11), care vor putea fi numite şi în comisia de elaborare a subiectelor sau în cea de soluţionare a contestaţiilor pentru testul de verificare a raţionamentului logic.”

3. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi proba interviului şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzătoare, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisiile de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.”

4. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevăzută la art. 4 alin. (11) şi selecţia de subiecte în vederea protestării se realizează de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date.”

5. La articolul 9, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Comisiile indicate la alin. (1) şi (1*) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei.

(6) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (11) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.”

6. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi comisia de examinare din cadrul probei interviului.”

7. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, în principiu, la începutul anului calendaristic, în funcţie de necesităţi şi de calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv”

8. Articolul 11 se modifică şt va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;

g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii,

a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.”

9. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 111 şi 112, cu următorul cuprins:

“Art. 111. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are în principal următoarele atribuţii:

1. elaborarea periodică de subiecte de concurs pentru baza de date prevăzută la art. 4 alin. (11), cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului de verificare a raţionamentului logic;

2. selectarea şi revizuirea subiectelor pentru pretestările testului de verificare;

3. realizarea pretestării subiectelor prevăzute la pct. 2, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 112. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic are, în principal, următoarele atribuţii:

1. selectarea, din baza de date prevăzută la art. 4 alin. (11), a subiectelor pentru testul-grilă administrat în cadrul probei de concurs şi, după caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului şi a următoarelor reguli:

a) să aibă grad de complexitate care să permită tratarea în timpul de lucru stabilit;

b) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

c) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.”

10. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este alcătuită din membri specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.

(3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) şi (3).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2014.

Nr. 1.131.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

“(11) în vederea organizării concursului, Institutul Naţional al Magistraturii constituie o bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raţionamentului logic, bază de date ce se actualizează periodic, în funcţie de necesităţi. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretestează ori de câte ori este necesar, în vederea măsurării statistice a validităţii şi dificultăţii acestora.

(12) Baza de date prevăzută la alin. (11) este gestionată exclusiv de către Institutul Naţional al Magistraturii.

(13) Prestarea efectivă a activităţilor legate de constituirea şi administrarea bazei de date prevăzute la alin. (11) este certificată de unul dintre directorii Institutului Naţional al Magistraturii.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie, cu excepţia persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la art. 8 alin, (11), care vor puteaţi numite şi în comisia de elaborare a subiectelor sau în cea de soluţionare a contestaţiilor pentru testul de verificare a raţionamentului logic.”

3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi proba interviului şi a baremelor de evaluare şi notare se realizează de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzătoare, iar soluţionarea contestaţiilor la barem şi a contestaţiilor la punctaj, de comisiile de soluţionare a contestaţiilor. Evaluarea şi notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.”

4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (11) şi selecţia de subiecte în vederea pretestării se realizează de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date.”

5. La articolul 8, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Comisiile indicate la alin. (1) şi (11) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei.

(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (11) vor semna contracte de participare În comisii cu privire la modalităţile de plată şi respectarea atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic şi comisia de examinare din cadrul probei interviului.”

7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, în principiu, la începutul anului calendaristic, În funcţie de necesităţi şi de calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv.”

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordanţă cu tematica şi bibliografia aprobate şi publicate de Consiliul Superior al Magistraturii şi de Institutul Naţional al Magistraturii;

b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului tematicii şi bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul stabilit;

c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional;

g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.”

9. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 101 şi 102, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are, în principal, următoarele atribuţii:

1. elaborarea periodică de subiecte de concurs pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (11), cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului de verificare a raţionamentului logic;

2. selectarea şi revizuirea subiectelor pentru pretestările testului de verificare;

3. realizarea pretestării subiectelor prevăzute la pct. 2, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii.

Art. 102. - Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raţionamentului logic are, în principal, următoarele atribuţii;

1. selectarea, din baza de date prevăzută la art. 3 alin. (11), a subiectelor pentru testul-grilă administrat în cadrul probei de concurs şi, după caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificaţiilor tehnice ale testului şi a următoarelor reguli:

a) să aibă grad de complexitate care să permită tratarea în timpul de lucru stabilit;

b) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

c) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte şi a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;

d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăşească timpul alocat desfăşurării probei de concurs;

2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puţin 12 ore înainte de desfăşurarea probei, a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de notare, în plicuri sigilate.”

10. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice este alcătuită din membri specializaţi pe cele 4 discipline de concurs.

(3) Numirea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face conform dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (3).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Adrian Bordea

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2014.

Nr. 1.216.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.