MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 627/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 627         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 27 august 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            699. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.92. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene” de către personalul detaşat din Ministerul Apărării Naţionale

 

2.535/1.059/1.514. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

2.537/1.063/1.515. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

2.538/1.039/1.503. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

2.539/1.067/1.508. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

2.540/1.054/1.509. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM -S.A.

 

2.541/1.065/1.507. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL - RESITA - S.A, - filială a Companiei Naţionale ROMARM -S.A.

 

2.542/1.040/1.506. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incintele imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 2, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cartea funciară.

Art. 4, - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Dusa

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 19 august 2014.

Nr. 699.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciara, nr. cadastral

Persoana juridică – administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la terenurile aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Municipiul Predeal, Strada Râşnovei nr. 1, judeţul Braşov

C.F. nr. 101202 Predeal

Nr. cadastral 101202

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1008, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104043 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 464,00 mp

- valoarea contabilă = 30.843,20 lei

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 464,00 mp

- valoarea contabilă = 30.843,20 lei

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 167,00 mp

- valoarea contabilă = 12-095,40 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 66,00 mp

- valoarea contabilă = 12.414,24 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 300,00 mp

- valoarea contabilă = 7.154.50 lei

Total valoare contabilă imobil 1008 - parţial = 93.350,54 lei

2.

Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău

C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat

Nr. cadastral 178768

Extravilan, comuna Podgoria, judeţul Buzău

C.F. nr. 20250 Podgoria

Nr. cadastral 20250

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 376, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106982 - parţial

Construcţii:

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 667,00 mp

- valoarea contabilă = 8.517,00 lei

Pavilionul V 1:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 49.198,00 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 389,00 lei

Pavilionul Z 1:

- suprafaţa construită = 144,00 mp

- valoarea contabilă = 4.862,00 lei

Pavilionul Z 2:

- suprafaţa construită = 144,00 mp

- valoarea contabilă = 4.862,00 lei

Total valoare contabilă imobil 376 - parţial = 67.828,00 lei

3.

Municipiul Craiova, strada Aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj

C.F. nr. 211636 Craiova

Nr. cadastral 16883/2

C.F. nr. 64039 Craiova

Nr. cadastral 23483

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 659, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103860 - parţial

Construcţii:

Pavilionul F:

- suprafaţa construită = 869,00 mp

- valoarea contabilă - 6.767,20 lei

Total valoare contabilă imobil 659 - parţial = 6.767,20 lei

4.

Comuna Vişeu de Sus, intravilan, judeţul Maramureş; C.F. nr. 51289 Vişeu de Sus Nr. cadastral 51289

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1117, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106789 - parţial

Construcţii:

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 6,00 mp

- valoarea contabilă = 3.565,60 lei

Total valoare contabilă imobil 1117 - parţial = 3.565,60 lei

5.

Comuna Podari, extravilan, judeţul Dolj

C.F. nr. 30679 Podari

Nr. cadastral 30679

C.F. nr. 30678 Podari

Nr. cadastral 30678

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1310, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103879-parţial

Construcţii:

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 6,89 mp

- valoarea contabilă = 97,92 lei

Total valoare contabilă imobil 1310 - parţial = 97,92 lei

6

Comuna Tăşnad, extravilan, judeţul Satu Mare

CF. nr. 101245 Tăşnad

Nr. cadastral 101245

CF. nr. 101218 Tăşnad

Nr. cadastral 101218

CF. nr. 101221 Tăşnad

Nr. cadastral 101221

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 1136, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106772 - parţial

Construcţii:

Pavilionul O:

- suprafaţa construită = 6,00 mp

- valoarea contabilă = 777,80 lei

Total valoare contabilă imobil 1136- parţial = 777,80 lei

 

7.

Municipiul Turda, strada Călăraşi, judeţul Cluj

C.F. nr. 53549 Turda

Nr. cadastral 53549

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2525, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106783 - parţial

Construcţii:

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 55,00 mp

- valoarea contabilă = 0,50 lei

Total valoare contabilă imobil 2525 - parţial = 0,50 lei

8.

Municipiul Braşov, Strada Pieţii nr. 9, judeţul Braşov

CF. nr. 112818 Braşov

Nr. cadastral 112818

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 646, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103979 - parţial

Amenajări la teren:

Reţea de gaze:

- suprafaţa construită = 273,00 ml

- valoarea contabilă = 176.085 lei

Total valoare contabilă imobil 646 - parţial = 176.085 lei

9.

Comuna Vâlcele, extravilan, judeţul Covasna

C.F. nr. 23900 Vâlcele

Nr. cadastral 23900

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2449, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104124 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A 2:

- suprafaţa construită = 174,15 mp

- valoarea contabilă = 17,00 lei

Pavilionul S 1:

- suprafaţa construită = 15,53 mp

- valoarea contabilă = 0,70 lei

Pavilionul S 2:

- suprafaţa construită = 157,25 mp

- valoarea contabilă = 3.30 lei

Total valoare contabilă imobil 2449 - parţial = 21,00 lei

10.

Municipiul Tecuci, strada Costache Racoviţă nr. 29, judeţul Galaţi

C.F. nr. 105391 Tecuci

Nr. cadastral 4202/5

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 612, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107044 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 674,00 mp

- valoarea contabilă = 4.404,50 lei

Total valoare contabilă imobil 612 - parţial = 4.404,50 lei

11.

Municipiul Caracal, Strada Carpaţi nr. 137, judeţul Olt

C.F. nr. 50510 Caracal

Nr. cadastral 50510

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1253, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103848 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S 3:

- suprafaţa construită = 545,00 mp

- valoarea contabilă = 7.876,992 lei

Total valoare contabilă imobil 1253 - parţial = 7.876,992 lei

12.

Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1

C.F. nr. 242001 Bucureşti

Nr. cadastral 242001

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 734, cod de clasificare 6.19.01, nr. M.F.P. = 103565 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 43,00 mp

- valoarea contabilă = 11.336,0197 lei

Pavilionul S1:

- suprafaţa construită =145,00 mp

- valoarea contabilă = 734,65 lei

Total valoare contabilă imobil 734 - parţial = 12.070,6697 lei


13.

Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov

C.F. nr. 100252 Cincu

Nr. cadastral 100252

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 957, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103999 - parţial

Construcţii:

Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 224,00 mp

- valoarea contabilă = 9.614,37 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 396,00 mp

- valoarea contabilă = 9.414,17 lei

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 224,00 mp

- valoarea contabilă = 7.630,45 lei

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 828,00 mp

- valoarea contabilă = 6,40 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 833,00 mp

- valoarea contabilă = 3,00 lei

Pavilionul X:

- suprafaţa construită = 606,00 mp

- valoarea contabilă = 6,40 lei

Total valoare contabilă imobil 957 - parţial = 26.674,79 lei

14.

Comuna Tărlungeni, strada Eminescu nr. 1, judeţul Braşov

C.F. nr. 103236 Tărlungeni

Nr. cadastral 103236

Comuna Tărlungeni, extravilan, judeţul Braşov

C.F. nr. 102577 Tărlungeni

Nr. cadastral 102577

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3145, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104102 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 5,00 mp

- valoarea contabila = 29,20 lei

Total valoare contabilă imobil 3145 - parţial = 29,20 lei

15.

Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş

C.F. nr. 88796 Piteşti

Nr. cadastral 11983

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 401, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103767- parţial

Construcţii:

Pavilionul X 3:

- suprafaţa construită = 45,00 mp

- valoarea contabilă = 3,00 lei

Total valoare contabilă imobil 401 - parţial = 3,00 lei

16.

Municipiul Braşov, intravilan, judeţul Braşov

C.F nr. 129629 Braşov

Nr. cadastral 11409

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1175, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103983 - parţial

Construcţii:

Pavilionul O 2:

- suprafaţa construită . 47,00 mp

- valoarea contabilă = 2.849,20 lei

Total valoare contabilă imobil 1175 - parţial = 2.849,20 lei

17.

Comuna Bumbeşti-Jiu, extravilan, satul Curtişoara, judeţul Gorj

C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu

Nr. cadastral 35278

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 852, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103882 - parţial

Construcţii:

Pavilionul U:

- suprafaţa construită = 205,00 mp

- valoarea contabilă = 6.222,70 lei

Total valoare contabilă Imobil 852 - parţial = 6.222,70 lei

18.

Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa

C.F. nr. 102964 Topraisar

Nr. cadastral 102964

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2695, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107167 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 2,00 mp

- valoarea contabilă = 539,52 lei

Total valoare contabilă imobil 2695 - parţial = 539,52 lei


19.

Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa

C.F. nr. 102986 Topraisar

Nr. cadastral 102986

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2396, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107164 - parţial

Construcţii:

Pavilionul D 1:

- suprafaţa construită = 17,00 mp

- valoarea contabilă = 4.508,40 lei

Pavilionul D 3:

- suprafaţa construită =24,00 mp

- valoarea contabilă = 7.644,48 lei

Total valoare contabilă imobil 2396 - parţial = 12.152,88 lei

20.

Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, judeţul Neamţ

C.F. nr. 56278 Piatra-Neamţ

Nr. cadastral 56278

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 560, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106939 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S 7:

- suprafaţa construită = 49,00 mp

- valoarea contabilă = 0,90 lei

Pavilionul S 8:

- suprafaţa construită = 156,00 mp

- valoarea contabilă = 0,20 lei

Pavilionul S 10:

- suprafaţa construită = 135,00 mp

- valoarea contabilă = 83.534,22 lei

Pavilionul Ş:

- suprafaţa construită = 50,00 mp

- valoarea contabilă = 1,20 lei

Total valoare contabilă imobil 560 - parţial = 83.536,52 lei

21.

Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj

C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca

Nr. cadastral 284560

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 3072, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106679 - parţial

Construcţii:

Pavilionul L 14:

- suprafaţa construită = 600,00 mp

- valoarea contabilă = 255.697,20 lei

Pavilionul L16:

- suprafaţa construită = 102,00 mp

- valoarea contabilă = 41.778,86 lei

Pavilionul L 19:

- suprafaţa construită = 200,00 mp

- valoarea contabilă = 85,373,28 lei

Total valoare contabilă imobil 3072 - parţial = 382.849,34 lei

22.

Municipiul Făgăraş, extravilan, judeţul Braşov

C.F. “nr. 103007 Făgăraş

Nr. cadastrali 03007

C.F nr. 103008 Făgăraş

Nr. cadastral 103008

C.F nr. 103036 Făgăraş

Nr. cadastral 103036

C.F nr. 100809 Beclean

Nr. cadastral 100809

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

Imobil 1268, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104012 - parţial

Construcţii:

Pavilionul F 3:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 9.272,30 lei

Pavilionul F 4:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 9.272,30 lei

Pavilionul F 5:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 9.272,30 lei

Pavilionul F 6:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabila = 9.272,30 lei

Pavilionul F 7:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 9272,30 lei

Pavilionul F 8:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 9.272,30 lei

Amenajări la teren: împrejmuire din sârmă ghimpată

- suprafaţa construită = 1.820,00 ml

- valoarea contabilă = 3.907,222 lei

Total valoare contabilă imobil 1268 - parţial = 59.541,022 lei

23.

Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor

C.F. nr. 50516 Copăcel

Nr. cadastral 50516

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 2537, cod de clasificare 8.19.01,nr. M.F.P. = 106727 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S 5:

- suprafaţa construită = 61,86 mp

- valoarea contabilă = 12.218,30 lei

Amenajări la teren:

Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi

- suprafaţa construită = 20,00 ml

- valoarea contabilă = 119,00 lei

Total valoare contabilă imobil 2537- parţial = 12.337,30 lei

24.

Oraşul Filiaşi, extravilan, judeţul Dolj

C.F. nr. 30764 Filiaşi

Nr. cadastral 1993

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

Imobil 440, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103887 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C1:

- suprafaţa construită = 49,00 mp

- valoarea contabilă = 7.111,40 lei

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 168,00 mp

- valoarea contabilă = 8.896,50 lei

Pavilionul N 1:

- suprafaţa construită = 36,00 mp

- valoarea contabila = 7.111,40 lei

Pavilionul 0 1:

- suprafaţa construită = 110.00 mp

- valoarea contabilă = 14.933,73 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 132,00 mp

- valoarea contabilă = 38.401,43 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 167.00 mp

- valoarea contabilă = 609,00 lei

Total valoare contabilă imobil 440 - parţial = 77.063,46 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cârtitor funciare aferente după intabulare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

104043

8.19.01

Imobil 1008

Municipiul Predeal, Strada Râşnovei nr. 1, judeţul Braşov C.F. nr. 101202 Predeal, nr. cadastral 101202

2.

106982

8.19.01

Imobil 376

Municipiul Râmnicu Sărat, strada Focşani, judeţul Buzău C.F. nr. 31931 Râmnicu Sărat, nr. cadastral 178768 Comuna Podgoria, extravilan, judeţul Buzău C.F. nr. 20250 Podgoria, nr. cadastral 20250

3.

103860

8.19.01

Imobil 659

Municipiul Craiova, Aleea 1 Caracal nr. 152, judeţul Dolj C.F. nr. 211636 Craiova, nr. cadastral 16883/2 C.F. nr. 64039 Craiova, nr. cadastral 23483

4.

106789

8.19.01

Imobil 1117

Comuna Vişeu de Sus, intravilan, judeţul Maramureş C.F. nr. 51289 Vişeu de Sus, nr. cadastral 51289

5.

103879

8,19.01

Imobil 1310

Comuna Podari, extravilan, judeţul Dolj  C.F. nr. 30679 Podari, nr. cadastral 30679 C.F. nr. 30678 Podari, nr. cadastral 30678

6.

106772

8.19.01

Imobil 1136

Comuna Tăşnad, extravilan, judeţul Satu Mare C.F. nr. 101245 Tăşnad, nr. cadastral 101245 C.F. nr. 101218 Tăşnad, nr. cadastral 101218 C.F. nr. 101221 Tăşnad, nr. cadastral 101221

7.

106783

8.19.01

Imobil 2525

Municipiul Turda, strada Călăraşi, judeţul Cluj C.F. nr. 53549 Turda, nr. cadastral 53549

8.

 103979

8.19.01

Imobil 646

Municipiul Braşov, Strada Pieţii nr. 9, judeţul Braşov C.F. nr. 112818 Braşov, nr. cadastral 112818

9.

104124

8.19.01

Imobil 2449

Comuna Vâlcele, extravilan, judeţul Covasna C.F. nr. 23900 Vâlcele, nr. cadastral 23900

10.

107044

8.19.01

Imobil 612

Municipiul Tecuci, Strada Costache Racoviţă nr. 29, judeţul Galaţi C.F. nr. 105391 Tecuci, nr. cadastral 420275

11.

103848

8.19.01

Imobil 1253

Municipiul Caracal, strada Carpaţi nr. 137, judeţul Olt C.F. nr. 50510 Caracal, nr. cadastral 50510

12.

103565

8.19.01

Imobil 734

Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 134, sectorul 1 C.F. nr. 242001 Bucureşti, nr. cadastral 242001

13.

103999

8.19.01

Imobil 957

Comuna Cincu, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 100252 Cincu, nr. cadastral 100252 Comuna Tărlungeni, Strada Eminescu nr. 1, judeţul Braşov

14.

104102

8.19.01

Imobil 3145

C.F. nr. 103236 Tărlungeni, nr. cadastral 103236 Comuna Tărlungeni, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 102577 Tărlungeni, nr. cadastral 102577

15.

103767

8.19.01

Imobil 401

Municipiul Piteşti, strada Negru Vodă nr. 55, judeţul Argeş C.F. nr. 88796 Piteşti, nr. cadastral 11983

16.

103983

8.19.01

Imobil 1175

Municipiul Braşov, intravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 129629 Braşov, nr. cadastral 11409

17.

103882

8.19.01

Imobil 852

Satul Curtişoara, comuna Bumbeşti-Jiu, extravilan, judeţul Gorj C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278

18.

107167

8.19-01

Imobil 2695

Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102964 Topraisar, nr. cadastral 102964

19.

107164

8.19.01

Imobil 2396

Comuna Topraisar, extravilan, judeţul Constanţa C.F. nr. 102986 Topraisar, nr. cadastral 102986

20.

106939

8.19.01

Imobil 560

Municipiul Piatra-Neamţ, bulevardul General Nicolae Dăscălescu nr. 239, judeţul Neamţ C.F. nr. 56278 Piatra-Neamţ, nr. cadastral 56278

21.

106679

8.19.01

Imobil 3072

Municipiul Cluj-Napoca, strada Moş Ion Roată nr. 18, judeţul Cluj C.F. nr. 284560 Cluj-Napoca, nr. cadastral 284560

22.

104012

8.19.01

Imobil 1268

Municipiul Făgăraş, extravilan, judeţul Braşov C.F. nr. 103007 Făgăraş, nr. cadastral 103007 C.F. nr. 103008 Făgăraş, nr. cadastral 103008 C.F. nr. 103036 Făgăraş, nr. cadastral 103036 C.F. nr. 100809 Beclean, nr. cadastral 100809

23.

106727

8.19.01

Imobil 2537

Comuna Copăcel, extravilan, judeţul Bihor C.F. nr. 50516 Copăcel, nr. cadastral 50516

24.

103887

8.19.01

Imobil 440

Oraşul Filiaşi, extravilan, judeţul Dolj C.F. nr. 30764 Filiaşi. nr. cadastral 1993

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene” de către personalul detaşat din Ministerul Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. V-XIV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - În scopul realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”, structurile Ministerului Apărării Naţionale selecţionează personal pentru a fi detaşat să execute misiuni în străinătate, denumite în continuare misiuni, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 2. - Misiunile prevăzute la art. 1 se execută în conformitate cu prevederile contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”, denumite în continuare contracte.

Art. 3. - Departamentul pentru armamente este structura responsabilă din Ministerul Apărării Naţionale pentru derularea contractelor.

Art. 4. - Pentru îndeplinirea misiunilor la termenele şi în condiţiile stipulate în contracte, structurile responsabile de selecţia şi detaşarea la misiuni a personalului potrivit prezentului ordin sunt sprijinite cu celeritate potrivit solicitărilor acestora, formulate către alte structuri din Ministerul Apărării Naţionale, potrivit domeniilor de activitate şi atribuţiilor specifice.

 

CAPITOLUL II

Pregătirea misiunilor în străinătate

 

SECŢIUNEA 1

Selecţia personalului

 

Art. 5. - (1) Responsabilitatea selecţionării personalului pentru executarea misiunilor potrivit contractelor revine Departamentului pentru armamente şi Statului Major General prin Statul Major al Forţelor Aeriene.

(2) Departamentul pentru armamente selecţionează personalul pentru executarea misiunilor de reprezentare tehnică şi a celor specifice în domeniul metrologic.

(3) Statul Majorai Forţelor Aeriene selecţionează personalul pentru executarea misiunilor în domeniile:

a) aeronavigant - piloţi;

b) tehnico-ingineresc de specialitate;

c) planificării misiunilor de zbor.

Art. 6. - (1) Procedura de selecţie a personalului se realizează de către fiecare structură prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (3) şi cuprinde următoarele etape:

a) preselecţia personalului şi constituirea grupurilor-ţintă, în baza condiţiilor şi criteriilor stabilite prin contracte;

b) verificarea aptitudinilor conform cerinţelor reieşite din Contracte şi posibilităţii personalului cuprins în grupurile-ţintă de a participa la misiuni;

c) nominalizarea personalului care se detaşează la misiuni.

(2) Pentru derularea etapelor procedurii de selecţie, şefii structurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) stabilesc prin ordin de zi pe unitate, în funcţie de desfăşurarea acestor etape, comisii speciale de selecţie.

Art. 7. - (1) Verificarea aptitudinilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) se realizează pe baza rezultatelor examinărilor/evaluărilor conform cerinţelor rezultate din contracte.

(2) Verificarea posibilităţii participării la misiuni se referă la:

a) deţinerea accesului la documente clasificate, conform contractelor şi tratatelor încheiate potrivit legii;

b) absenţa interdicţiei de şedere şi tranzit pe teritoriul statelor unde se execută misiuni, respectiv al celor prin care se efectuează deplasarea la misiuni;

c) absenţa interdicţiei de părăsire a teritoriului naţional, precum şi a stării de urmărire sau cercetare penală, administrativă sau disciplinară;

d) absenţa problemelor familiale sau de altă natură, actuale sau iminente, care pot sau ar putea afecta îndeplinirea misiunilor.

(3) Nominalizarea personalului care se detaşează la misiuni se realizează cu cel puţin 25 de zile înainte de data detaşării, pe baza propunerilor comisiilor specialele selecţie, consemnate în procese-verbale de selecţie - în situaţii concurenţiale departajarea personalului se realizează prin modalitatea şi pe baza criteriilor stabilite de către structurile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3), fiecare în domeniile sale de responsabilitate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Detaşarea personalului la misiuni

 

Art. 8. - (1) Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene desemnează comandantul misiunii din personalul nominalizat.

(2) Comandantul desemnat este reprezentantul naţional în cadrul misiunilor.

Art. 9. - Personalul detaşat la misiuni se află în subordinea Statului Major al Forţelor Aeriene, în condiţiile respectării prevederilor contractelor.

Art. 10. - (1) Prevederile de grad, studii, clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare, precum şi armele şi specialităţile militare corespunzătoare funcţiilor din statul de organizare “Grupe/Grupuri de instruire în afara teritoriului naţional pentru trecerea pe avionul F-16 în cadrul Fazei 1 a Etapei de tranziţie iniţială”, constituit pentru perioada misiunilor, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Elaborarea, aprobarea şi modificarea statului de organizare pentru misiune se realizează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la propunerea Statului Major al Forţelor Aeriene, cu avizul Departamentului pentru armamente.

(3) Numărul maxim de funcţii ale căror atribuţii se îndeplinesc de către personalul detaşat pentru executarea misiunilor este cel stabilit prin contracte.

(4) Prevederea de noi funcţii, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în situaţia modificării statului de organizare, se realizează prin asimilare, numai cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 56/2011 pentru aprobarea “M.R.U. - 2/1, Norme de definire a funcţiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale”*, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, cu avizul Departamentului pentru armamente.

Art. 11. - (1) Şefii structurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) propun ministrului apărării naţionale, prin raport comun, aprobarea detaşării la misiuni a personalului selecţionat, pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada misiunilor, precizând totodată data la care începe detaşarea, perioada de detaşare, data la care pleacă în străinătate şi data întoarcerii din străinătate.

(2) Structurile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3), fiecare în domeniile lor de responsabilitate, elaborează şi aprobă fişele posturilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor, cu cel puţin 40 zile înainte de începerea detaşării, fiecare în domeniile lor de responsabilitate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Activităţile de pregătire a misiunilor

 

Art. 12. - Achiziţia biletelor de avion destinate personalului detaşat la misiuni se face de către Departamentul pentru armamente.

Art. 13. - Încheierea asigurărilor de sănătate, a contractelor de asigurări pentru invaliditate şi deces, precum şi achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii necesare pregătirii trimiterii întregului personalul în misiuni se face de către Statul Major al Forţelor Aeriene, cu avizul Departamentului pentru armamente.

Art. 14. - Personalul nominalizat să participe la misiuni execută activităţi de pregătire, pe durata unei zile, de regulă în ultima zi lucrătoare înaintea plecării din ţară, la structurile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3).

Art. 15. - (1) Pe timpul pregătirii misiunilor, personalul selecţionat să participe la misiuni semnează angajamentul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

(2) Angajamentul se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se înmânează personalului în cauză, iar celălalt se trimite la unitatea militară în care acesta este încadrat, pentru a fi anexat la memoriul original.

(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Executarea misiunilor în străinătate

 

Art. 16. - În situaţiile în care partenerul contractual transmite că programul de pregătire se întrerupe, şefii structurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) pot propune ministrului apărării naţionale, prin raport comun, repatrierea personalului participant la pregătire pe perioada de întrerupere.

Art. 17. - (1) Planificarea efectuării concediilor de odihnă pentru personalul participant la misiuni se aprobă de către şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, cu avizul comandantului desemnat şi al partenerilor contractuali, în conformitate cu programul misiunilor.

(2) Efectuarea concediilor de odihnă de către personalul participant la misiuni se aprobă cu avizul partenerilor contractuali.

(3) Planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă poate fi modificată în situaţii justificate, la solicitarea partenerilor contractuali.

Art. 18. - (1) Personalul care execută misiuni în cadrul structurilor de reprezentare tehnică asigură evidenţa elementelor necesare fundamentării cheltuielilor de instruire şi o transmite lunar la Statul Major al Forţelor Aeriene prin Departamentul pentru armamente.

(2) Cheltuielile individuale de instruire se compun din:

a) cheltuielile individuale de instruire rezultate din contracte;

b) cheltuielile individuale de diurnă aferente perioadei de participare la misiuni;

c) cheltuielile individuale determinate de alocaţia valorică de hrană;

d) cheltuielile individuale de transport internaţional.

(3) Costul cheltuielilor individuale de instruire se stabileşte şi se actualizează de Statul Major al Forţelor Aeriene, urmând a se aduce la cunoştinţa personalului înapoiat din misiuni într-un termen de 30 zile de la data terminării misiunii.

Art. 19. - Achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunilor în zonele de executare a acesteia, cheltuielile de operare şi sprijin logistic necesare bunei desfăşurări a misiunilor, evacuarea medicală a personalului, cheltuielile de repatriere, însoţire şi înhumare a personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice se fac de către Departamentul pentru armamente.

 

CAPITOLUL IV

Salarizarea personalului detaşat în străinătate şi acordarea altor drepturi

 

Art. 20. - (1) Drepturile salariale în lei, în ţară, precum şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului se plătesc conform prevederilor art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 de către unităţile de unde este detaşat personalul care asigură îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute de statul de organizare constituit pentru perioada misiunilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul ordonatorului de credite care asigură plata acestora.

(3) Finanţarea celorlalte cheltuieli pentru executarea misiunilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014, pentru alte drepturi, se realizează din programul major Forţe Aeriene.

Art. 21. - (1) Plata drepturilor prevăzute la art. IX alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 se efectuează de către Statul Major al Forţelor Aeriene.

(2) Piaţa drepturilor în valută se realizează prin transfer bancar, în conturile deschise de către personalul participant la misiuni.

(3) Deschiderea conturilor personale, în valută, administrarea acestora, precum şi costurile operaţiunilor specifice se suportă de personalul participant la misiuni, în situaţia în care acesta optează pentru alte instituţii bancare decât cele cu care Ministerul Apărării Naţionale are încheiate acorduri în acest sens.

Art. 22. - (1) Plata drepturilor prevăzute la art. IX alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru personalul detaşat la misiuni ori sistarea acestora se efectuează pe baza datelor puse la dispoziţie de către personalul care încadrează structurile de reprezentare tehnică, prin Departamentul pentru armamente.

(2) Formularele justificative necesare transmiterii datelor prevăzute la alin. (1), periodicitatea transmiterii acestora şi modul de certificare a lor de către partenerii contractuali se vor detalia prin procedură aprobată de secretarul de stat pentru armamente.

Art. 23. - Personalul participant la misiuni poate beneficia în nume propriu sau pentru soţie/soţ de bilet de avion cuvenit personalului participant la misiuni conform art. X alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) persoana solicitantă se află în misiuni în străinătate pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 luni;

b) persoana solicită prin raport personal achiziţionarea biletului, în nume propriu sau al soţiei/soţului, precizând datele de plecare şi de întoarcere. Personalul participant la misiuni care solicită bilet pentru soţie/soţ prezintă o copie de pe certificatul de căsătorie;

c) reprezentantul desemnat de partenerul contractual certifică neafectarea programului de instruire ca urmare a efectuării deplasării, după caz;

d) şeful Statului Major al Forţelor Aeriene aprobă deplasarea cu avizul favorabil al comandantului desemnat.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 24. - Până la aplicarea în integralitate a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în perioada de aplicare etapizată a dispoziţiilor acestui act normativ, baza de calcul al drepturilor salariale în lei, în ţară, o reprezintă elementele componente ale soldei lunare prevăzute de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009.

Art. 25. - Cu cel puţin 25 de zile înaintea datei prevăzute pentru începerea misiunilor, structurile prevăzute la art. 5 alin. (1) înaintează ministrului apărării naţionale un raport comun prin care solicită aprobarea detaşării personalului la misiuni în străinătate, însoţit de:

a) tabelul nominal cu propuneri, care conţine toate datele necesare elaborării proiectului ordinului de detaşare;

b) avizele Direcţiei management resurse umane, Direcţiei financiar-contabile, Direcţiei pentru relaţia cu Parlamentul şi asistenţă juridică, Comandamentului logistic întrunit, Direcţiei contrainformaţii şi siguranţă militară, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Art. 26. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin, iar anexa nr. 1 este clasificată şi nu se publică.

Art. 27. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 21 august 2014.

Nr. M.92.


* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 56/2011 pentru aprobarea “M.R.U. - 2/1, Norme de definire a funcţiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale”, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

........................................................

(Denumirea structurii)

........................................................

(Ziua, luna. anul)

Nr. .................................................

........................................................

(Localitatea)

 

 

 

 

 

 

 

Neclasificat

Exemplarul nr. .....................

 

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a)1, ............................................................, fiul (fiica) lui .............................................. şi al .............................. născut(ă) în anul ............. luna .................... ziua ......., CNP ...................................... domiciliat(ă) în localitatea.................................. str. ............................. nr. ......., bl. ......... sc. ...., et. ........,  ap. ........... judeţul/sectorul ...................................... încadrat(ă) în funcţia de .................................................................. la 2........................................................,

în conformitate cu prevederile art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, mă oblig ca, după încheierea misiunii în străinătate executate potrivit contractelor încheiate în baza art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capacităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”, să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale, în unitatea militară unde sunt/voi fi încadrat pe o perioadă de3..............................

Mă oblig să restitui cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, precizate prin contractele de achiziţie prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 240/2013. proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată, în situaţia în care înainte de expirarea duratei stabilite de art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 voi înceta prezentul angajament prin trecerea în rezervă în oricare dintre situaţiile prevăzute de art. 85 alin. 1 lit. f), g), h), i), P), j), I), m) şi n) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, aceeaşi obligaţie de restituire a cheltuielilor individuale de instruire pe timpul misiunii îmi revine în situaţia în care nu voi finaliza activitatea de instruire din motive imputabile.

 

Data:................

Semnătura........................

Cartea de identitate

Seria.......nr. .....................

eliberată de......................

la data de.........................


1 Se înscrie gradul militar, numele şi prenumele.

2 Se completează indicativul numeric al unităţii şi garnizoana.

3 Se completează perioada potrivit prevederilor art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014.

 

 


MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.535 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.059 din 19 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.514 din 21 iulie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială UZINA MECANICĂ SADU - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

40.456

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

39.926

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

530

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

46.436

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

39.926

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12.934

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

540

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

23.434

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

14.890

C1

ch. cu salariile

13

13.005

C2

bonusuri

14

1.885

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.138

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

192

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.214

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.018

2

 

Cheltuieli financiare

20

530

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

430

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

430

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

934

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

934

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.616

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.411

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

46

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

46.3-19

9

 

Creanţe restante

56

2.332

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.537 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.063 din 19 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.515 din 21 iulie 2014

 


 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministru] economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială METROM - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională ROMARM - S.A. - Filiala Societatea Comercială METROM - S.A.

Braşov, Str. Carpaţilor nr. 60

CUI RO 14531223

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

17.167

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

17.114

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

768

2

 

Venituri financiare

5

53

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

17,167

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

17.102

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

12.291

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

301

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.643

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

1.209

C1

ch. cu salariile

13

1.185

C2

bonusuri

14

24

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

909

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

121

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

404

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.857

2

 

Cheltuieli financiare

20

65

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

600

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

600

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

79

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

79

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.098

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.057

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

341

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

12.762

9

 

Creanţe restante

56

1.000

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.538 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.039 din 11 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.503 din 21 iulie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - SA. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Filiala Societatea Comercială UZINA MECANICĂ PLOPENI - S.A.

Adresa: Plopeni, Republicii nr. 1, cod 105900

Cod unic de înregistrare: RO 13741804

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

16.937

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

16.887

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

50

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

16.937

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16.887

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.480

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

370

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.601

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

3.506

C1

ch. cu salariile

13

3.486

C2

bonusuri

14

20

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

928

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

162

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.005

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.436

2

 

Cheltuieli financiare

20

50

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.000

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.000

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

200

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

213

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.632

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.623

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

90

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

35.633

9

 

Creanţe restante

56

3.614

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.539 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.067 din 19 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.508 din 21 iulie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA- S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Filiala Societatea Comercială PIROCHIM VICTORIA- S.A.

Adresa: oraşul Victoria, Aleea Uzinei nr. 8 bis

Cod unic de înregistrare: RO 14469423

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.829

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3.829

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

0

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

3.406

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

3.406

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

412

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

265

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.118

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

8

C1

ch. cu salariile

13

8

C2

bonusuri

14

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.901

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

152

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

57

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

611

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

423

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

423

 

1

 

Rezerve legale

25

21

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

402

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

80

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

80

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

78

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

78

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

669

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

669

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.307

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

889

8

 

Plăţi restante

55

1.324

9

 

Creanţe restante

56

492

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.540 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.054 din 18 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.509 din 21 iulie 2014

 


 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ - S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin, (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ -S.A.

Adresa: Făgăraş, Str. Extravilan nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO 21727401

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.826

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

 6.824

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

2

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

7.276

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7.274

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.435

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

240

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5.418

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

210

C1

ch. cu salariile

13

210

C2

bonusuri

14

0

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.943

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

151

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

114

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

181

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-456

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

50

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

50

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

208

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

207

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.500

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.500

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

386

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

811

8

 

Plăţi restante

55

1.515

9

 

Creanţe restante

56

25

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.541 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.065 din 19 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.507 din 21 iulie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL - REŞIŢA- S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobata cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ARSENAL - REŞIŢA - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Filiala Societatea Comercială ARSENAL - REŞIŢA- S.A

Adresa: Reşiţa, Str. Barzavitei nr. 4

Cod unic de înregistrare: RO 14366231

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2014)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.079

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.076

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

3

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.883

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.882

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

615

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

215

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.683

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

359

C1

ch. cu salariile

13

310

C2

bonusuri

14

49

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.032

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

160

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

131

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

359

2

 

Cheltuieli financiare

20

1

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-804

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

60

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

60

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

54

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

53

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.303

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.987

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

80

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

566

8

 

Plăţi restante

55

130

9

 

Creanţe restante

56

31

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2.542 din 2 iulie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.040 din 11 august 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.506 din 21 iulie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul economiei, ministrul delegat pentru buget şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - S.A. - filială a Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Filiala Societatea Comercială UZINA AUTOMECANICĂ MORENI - SA

Adresa: municipiul Moreni, str. Teiş nr. 16, judeţul Dâmboviţa

Cod unic de înregistrare: RO 938970

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

8.365

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

8.354

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

11

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

16.217

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

16.213

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

3,566

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

80

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

9.731

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4.372

C1

ch. cu salariile

13

4.110

C2

bonusuri

14

262

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.966

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

180

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.213

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.336

2

 

Cheltuieli financiare

20

4

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-7.832

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

158

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

158

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

333

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

333

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.070

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.946

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

25

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

2.753

8

 

Plăţi restante

55

12.265

9

 

Creanţe restante

56

170