MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 244/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 aprilie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

5. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 

7. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi

 

10. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 

11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 

12. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 

15. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            16. - Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul „Aer curat pentru Europa” - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere - COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

152. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

153. - Decizie privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacanţe corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

 

154. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş

 

155. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

156. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

157. - Decizie privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 

158. - Decizie pentru numirea doamnei Szávics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 

159. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

            582. - Decizie privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            4H. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 1 iulie 2014.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 5.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 12 decembrie 2013, se prelungeşte cu 60 de zile de fa data adoptării prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la capitolul II “Membri supleanţi”, la punctul 6, domnul deputat Nazare Alexandru, membru al Grupului parlamentar al PDL, îl înlocuieşte, în calitatea de membru supleant, pe domnul Movilă Petru, deputat neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 10.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 din Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Dan-Cristian Popescu, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei, în locui domnului Theodor Paleologu, deputat neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la secţiunea “CAMERA DEPUTAŢILOR”, doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este desemnată, în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului Eugen Tomac, deputat neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 12.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, al art. 3 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 44/1998 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la articolul 1 punctul 5, domnul deputat Cornel-Mircea Sămărtinean, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este ales, în calitatea de membru, în locul domnului Florin Mihail Secară, deputat neafiliat;

- la articolul 2, domnul deputat Cornel-Mircea Sămărtinean, aparţinând Grupului parlamentar al PDL, este ales, în calitatea de secretar, în locul domnului Florin Mihail Secară, deputat neafiliat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

MIRON-TUDOR MITREA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 15.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul “Aer curat pentru Europa” - COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere - COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE - COM (2013)920

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 40 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, precum şi al prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Luând în considerare proiectul de opinie nr. 4c-19/93, adoptat de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din data de 19 martie 2014:

1.Camera Deputaţilor apreciază răspunsul prompt al Comisiei Europene la cerinţa cetăţenilor Uniunii Europene de a beneficia de un aer curat, în beneficiul generaţiei actuale şi mai ales al celei viitoare.

2. Camera Deputaţilor apreciază relevanţa obiectivelor expuse în comunicarea cu caracter programatic şi progresul înregistrat de complementaritatea politicilor Uniunii Europene, privind cel puţin protecţia mediului, inovarea şi energetica.

3. Camera Deputaţilor îşi exprimă preocuparea pentru fezabilitatea măsurilor privind sursele de emisii pe care statele membre trebuie să le ia în considerare atunci când elaborează programele naţionale, în cazul exploataţiilor agricole de foarte mici dimensiuni, mai ales în situaţia unei economii rurale cu monetizare redusă, cum este cazul României, şi recomandă Comisiei Europene să analizeze posibilitatea unor derogări în cazuri concrete.

4. Camera Deputaţilor salută înfiinţarea Agenţiei Executive pentru Inovare şi Reţele şi rolul pe care aceasta îl joacă de la data de 1 ianuarie 2014 în ceea ce priveşte implementarea Programului “Orizont 2000”, obiectivele: Transport inteligent şi prietenos faţă de mediu şi, respectiv, Energie sigură şi curată, şi subliniază eforturile Agenţiei Spaţiale Europene în cadrul Programului “Energie din spaţiu”.

Camera Deputaţilor recomandă extinderea abordării strategice a Programului “Aer curat pentru Europa”, pentru a include astfel de acţiuni pe termen lung ale Uniunii Europene.

5. Camera Deputaţilor subliniază că România este în mod special interesată de energie sigură şi curată şi de reducerea poluării atmosferice, având în vedere suprafaţa siturilor Natura 2000 declarate şi dorinţa de a spori aria acoperită de păduri. Din acest motiv, Camera Deputaţilor recomandă cuplarea mai strânsă a obiectivelor Uniunii Europene de reducere a poluării de cele de conservare a biodiversităţii şi a celor de dezvoltare durabilă, precum şi alocarea unei priorităţi sporite programelor gestionate la nivelul Comisiei Europene pentru aceste obiective.

6. Camera Deputaţilor este preocupată de faptul că monitorizarea instalaţiilor de 1-5 MW, stabilită prin COM (2013)919, s-ar constitui într-o sarcină birocratică excesivă, deoarece evoluţia recentă a tehnologiilor în Uniunea Europeană şi pe plan mondial a făcut ca instalaţiile energetice de 1-5 MW, cu soluţii inovative de generare mult mai puţin poluante, să fie competitive faţă de instalaţiile de ardere clasice şir foarte probabil, le vor înlocui în viitorul apropiat. Prin urmare, limita inferioară de aplicare a directivei ar trebui ridicată la 5 MW. Ca soluţie alternativă, Camera Deputaţilor propune diferenţierea limitelor de emisie şi/sau a obligaţiilor de raportare pentru instalaţiile cu astfel de capacitate ori eliminarea reglementărilor directe ale instalaţiilor cu o putere instalată mai mică de 20 MW la nivelul Uniunii Europene, urmând ca statele membre să adopte reglementări naţionale.

7. Camera Deputaţilor atrage atenţia că analizele prevăzute în anexa a V-a la COM (2013)920 privind monitorizarea efectelor poluanţilor asupra mediului, în special cele legate de ecosistemele terestre, sunt dificil de implementat la nivel naţional în cazul României. Suprafaţa sa întinsă şi mai ales relieful fragmentat, cu un grad ridicat de heterogenitate geografică, ridică obstacole în formarea unei reţele de puncte de colectare reprezentative. Camera Deputaţilor subliniază că o astfel de situaţie confirmă faptul că implementarea directivelor europene în domeniul calităţii aerului implică în continuare costuri semnificative atât pentru dotarea şi menţinerea în stare de funcţionare a reţelei de monitorizare a aerului, cât şi pentru îmbunătăţirea sau, după caz, menţinerea calităţii aerului la nivel naţional.

8. Camera Deputaţilor susţine pachetul de propuneri, dar atrage atenţia că reglementarea reducerii poluării provenite de la instalaţiile medii de ardere de 1-50 MW va genera costuri suplimentare pentru statele membre şi prezintă un risc de eforturi administrative nejustificate, risc ce se cere analizat de Comisia Europeană.

 

Această hotărâm a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 1 aprilie 2014.

Nr. 16.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Constantin se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 12.744/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Gabriel Galeş exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Adresa nr. 1/611 din 2 aprilie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 155.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin Adresa nr. 1/590 din 2 aprilie 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 13.201/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Irina Ionescu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Minea se numeşte în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 459/2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 157.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Szávics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Szávics Petra se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 158.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 

Având în vedere avizul favorabil nr. 12.960/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin.(11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Grigoroiu-Norocel exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 4 aprilie 2014.

Nr. 159.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

 

Având în vedere prevederile pct. 3.22.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1), respectiv art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 48 alin. (3) lit. a) şi ale art. 50 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi la pct. 1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prin prezenta decizie se stabilesc anumiţi indicatori aferenţi furnizării de servicii poştale, prevăzuţi în anexă, precum şi categoriile de informaţii corespunzătoare fiecărui indicator.

(2) în cazul datelor privind traficul poştal, furnizorii de servicii poştale vor raporta exclusiv trimiterile poştale prelucrate în nume propriu, nu şi pe cele prelucrate în numele şi pe seama unui alt furnizor de servicii poştale.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Persoanele care au calitatea de furnizor de servicii poştale, pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (3) ori pe o parte din aceasta, au obligaţia de a raporta către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, prin completarea tabelelor prevăzute în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezenta decizie.”

4. La articolul 3, alineatele (2) şi (6) se abrogă.

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.”

7. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă, înlocuindu-se cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

(2) Raportarea datelor statistice aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2014 se va realiza conform prezentei decizii.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 24 martie 2014.

Nr. 582.

 

ANEXĂ

(Anexa Ia Decizia nr. 127/2009)

 

DATE STATISTICE

corespunzătoare activităţii furnizorilor de servicii poştale aferente anului.............

 

            Date de identificare ale furnizorului de servicii poştale

 

Denumirea/Numele furnizorului

Sediul/Domiciliul

Contact Telefon:

Fax:

E-mail:

Persoana de contact

 

Date privind calitatea furnizorului de servicii poştale la momentul prestării serviciilor poştale

 

 

 

DA

NU

FSP a prestat servicii poştale în anul de raportare

 

 

 

FSP a prestat servicii poştale în nume propriu

 

 

 

FSP a prestat servicii poştale:

prin intermediul subcontractorilor*

 

 

sau în sistem franciză**

 

 

FSP a prestat servicii poştale în calitate de subcontractor***

 

 

 


* Se va anexa lista subcontractorilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poştale.

** Se va anexa lista beneficiarilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poştale în sistem franciză.

*** Se va anexa lista furnizorilor de servicii poştale pentru care acest furnizor a prestat servicii poştale în calitate de subcontractor.

 

            A. Date referitoare la personalul angajat (situaţia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

 

Nr.

Indicator

 

Nr. rând

1.

 Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu normă întreagă

 

A1

2.

Numărul total al angajaţilor care lucrează, exclusiv în domeniu poştal, cu fracţiune de normă

 

A2

 

B. Rezultatele financiare (situaţia existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

B1. Date referitoare la situaţia financiară

 

Nr.

Indicator

Valoare (lei)

Nr. rând

1.

 Cifra de afaceri

 

B1-1

2.

Venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii poştale

interne

 

B1-2

 

 

totale

 

B1-3

3.

Cheltuieli operaţionale generate exclusiv de furnizarea de servicii poştale

interne

 

B1-4

 

 

totale

 

B1-5

 

            B2. Venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii poştale pe segmente de piaţă

 

Indicator

 

Valoare (lei)

Nr. rând

1. Venituri_Corespondenţă şi imprimate

Interne

 

B2-1

 

Internaţionale

 

B2-2

2. Venituri_Colete poştale

Interne

 

B2-3

 

Internaţionale

 

B2-4

3. Venituri_Trimiteri Express

Interne

 

B2-5

 

Internaţionale

 

B2-6

4. Venituri_Mandate poştale pe suport hârtie

Interne

 

B2-7

 

Internaţionale

 

B2-8

5. Venituri_Publicitate prin poştă (adresată)

Interne

 

B2-9

 

Internaţionale

 

B2-10

 

            C. Date referitoare la reţeaua poştală

 

Nr.

Indicator

Număr

Nr. rând

1.

Numărul punctelor de acces/contact care au program de lucru cu publicul

 Oficii poştale

 

C1

Agenţii poştale

 

C2

Ghişee poştale

 

C3

Circumscripţii poştale

 

C4

Alte subunităţi poştale

 

C5

2.

 Numărul punctelor de acces constând în cutii poştale

 

 

C6

3.

 Numărul punctelor de contact constând în căsuţe poştale

 

 

C7

4.

Numărul punctelor mobile de acces/contact

 

 

C8

 

            D. Accesul la reţeaua poştală

 

Nr.

Indicator

DA

NU

Nr. rând

1.

 FSP utilizează reţeaua poştală proprie

 

 

D1

2.

 FSP utilizează reţeaua poştală a unui alt furnizor de servicii poştale*

 

 

D2

3.

 FSP a acordat acces unor furnizori de servicii poştale la reţeaua poştală proprie**

 

 

D3


* Se va anexa lista furnizorilor de servicii poştale care au permis accesul acestui furnizor la reţeaua poştală proprie.

** Se va anexa lista furnizorilor de servicii poştale cărora acest furnizor le-a acordat acces la reţeaua poştală proprie.

 

            E. Date referitoare la statistica reclamaţii lor adresate furnizorului de servicii poştale

 

Indicator

Număr de reclamaţii

Valoarea totală acordată ca despăgubiri (lei, euro, USD)

Nr. rând

În sfera serviciului universal

În afara sferei serviciului universal

În sfera serviciului universal

În afara sferei serviciului universal

 

Reclamaţii înregistrate privind prestarea serviciilor poştale

Întemeiate*

Cu acordarea de despăgubiri

Interne

 

 

 

 

E1

Internaţionale

 

 

 

 

E2

Fără acordarea de despăgubiri

Interne

 

 

 

E3

Internaţionale

 

 

 

E4

Total reclamaţii întemeiate

 

 

 

 

E5

Neîntemeiate

Interne

 

 

E6

Internaţionale

 

 

E7

Total reclamaţii neîntemeiate

 

 

E8

total (reclamaţii înregistrate privind prestarea serviciilor poştale)

 

 

 

 

E9

 Alte reclamaţii privind relaţia utilizator - furnizor de servicii poştale (de exemplu, informarea corectă şi completă a utilizatorului, respectarea orarului de funcţionare, conduita personalului angajat, aspectul punctului de acces/contact etc.)

 

 

 

 

 

E10


* Se vor raporta reclamaţiile întemeiate aferente serviciilor poştale înregistrate la pct. F (din sfera serviciului universal), respectiv pct. G (din afara sferei serviciului universal).

 

            F. Traficul poştal aferent serviciilor poştale din sfera serviciului universal

 

Indicator

Numărul trimiterilor

poştale

Nr. rând

1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg)

1.1. Trimiteri de corespondenţă

Interne

 

1

Internaţionale

Intrate*

 

2

 

Ieşite**

 

3

1.2 Imprimate

Interne

 

4

Internaţionale

Intrate

 

5

Ieşite

 

6

1.3. Trimiteri recomandate

 

 

Interne

 

7

Internaţionale

 

Intrate

 

8

Ieşite

 

9

1.4 Trimiteri cu valoare declarată

Interne

 

10

Internaţionale

Intrate

 

11

Ieşite

 

12

2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg

2.1. Colete poştale cu greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg)

Fără valoare declarată

Interne

 

13

Internaţionale

Intrate

 

14

Ieşite

 

15

Cu valoare declarată

Interne

 

16

Internaţionale

Intrate

 

17

Ieşite

 

18

2.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)

Internaţionale intrate

Fără valoare declarată

 

19

Cu valoare declarată

 

20

3. Cecograme

Interne

 

21

Internaţionale

Intrate

 

22

Ieşite

 

23


* Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia. ** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poştale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondenţă - vor fi raportate trimiterile de corespondenţă, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondenţă care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), constând în cărţi, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărţi geografice, partituri muzicale etc, inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.3. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt Stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularităţi au constat în oferirea unei garanţii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut şi obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.4. trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularităţi asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de expeditor, şi eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost ataşat şi serviciul de trimitere recomandată.

2. Colete poştale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poştale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. colete poştale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcţie de categoriile incluse în tabel;

2.2. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poştale internaţionale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile poştale cecografice prezentate deschise, clişeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzători.

 

            G. Traficul poştal aferent serviciilor poştale neincluse în sfera serviciului universal

 

Indicator

Numărul trimiterilor

poştale

Nr. rând

1. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs

- schimbarea destinaţiei

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

24

Internaţionale

Intrate*

 

25

 

Ieşite**

 

26

2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu greutatea mai mare de2 kg, inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs

- schimbarea destinaţiei

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

27

Internaţionale

 

Intrate

 

28

Ieşite

 

29

3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg)

3.1. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:

- ramburs

- schimbarea destinaţiei

- livrare specială

- confirmare de primire

Interne

 

30

Internaţionale

Intrate

 

31

Ieşite

 

32

3.2. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg)

Interne

 

33

3.3. Colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg)

Internaţionale

Ieşite

 

34

3.4. Colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg)

Internaţionale

Intrate

 

35

Ieşite

 

36

4. Trimiteri Express

Interne

 

37

Internaţionale

Intrate

 

38

Ieşite

 

39

5. Mandate poştale pe suport hârtie

Interne

 

40

Internaţionale

Intrate

 

41

Ieşite

 

42

6. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată)

Interne

 

43

Internaţionale

Intrate

 

44

Ieşite

 

45


* Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

 

NOTE:

1. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă şi imprimatele cu greutatea maximă de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

2. Trimiteri poştale (corespondenţă, imprimate) cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondenţă şi imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poştală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:

3.1. colete poştale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puţin al unuia dintre următoarele servicii poştale: ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată;

3.2. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale interne cu greutatea între 10 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.3. colete poştale cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg şi 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.4. colete poştale cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poştale internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg şi 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal Către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală, răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale şi predarea rapidă a trimiterii poştale. În cazul în care unei trimiteri Express i se ataşează şi unul sau mai multe servicii poştale distincte (ramburs, schimbare destinaţie, livrare specială şi confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată şi raportată în cadrul acestui indicator.

5. Mandate poştale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poştale pe suport hârtie, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicaţiilor expeditorului, furnizorul a transferat şi remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.

6. Trimiteri de publicitate prin poştă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poştale, interne şi internaţionale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăţi, la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care au fost transportate şi livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conţinând mesaje identice, cu excepţia numelui, adresei şi a numărului de identificare ale destinatarului, precum şi a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanţele, facturile, situaţiile financiare şi alte mesaje având un conţinut diferit şi nici trimiterile poştale care au conţinut şi alte trimiteri, în afară de publicitate prin poştă, în acelaşi ambalaj.

 

            H. Traficul aferent serviciilor conexe serviciilor poştale (servicii integrate)

 

Indicator

Numărul trimiterilor poştale

Nr. rând

1. Trimiteri de publicitate neadresată*

Interne

 

46

Internaţionale

 

47

2. Trimiteri hibrid**

Interne

 

48

Internaţionale

 

49


* Vor fi raportate trimiterile de publicitate (cataloage, foi volante, broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale) pe care nu a fost indicată o adresă, acestea fiind distribuite pe baza unor criterii profesionale, demografice, geografice etc.

** Vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poştă electronică, SMS, fax etc.) şi în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul realizându-se în principal în format electronic către punctele din reţeaua furnizorului de servicii poştale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite în formă fizică destinatarului.

 

Subsemnatul, ..................................................................... având calitatea de reprezentant legal al furnizorului de servicii

poştale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind infracţiunea de fals în declaraţii, că toate datele şi informaţiile de mai sus şi din documentele anexate sunt corecte şi complete.

 

Data............................

 

Numele.........................

....................................................................................................................................

(semnătura reprezentantului legal şi ştampila furnizorului de servicii poştale)

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

DIN ANUL 2014

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Având în vedere prevederile ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare,

văzând dispoziţiile art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege care stabilesc că pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 18 alin. (2)-(6) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, privind modalitatea de delimitare şi numerotare a secţiilor de votare aflate în ţară,

văzând dispoziţiile art. 34 alin. (7)-(10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, care stabilesc o modalitate diferită de organizare a secţiilor de votare din străinătate faţă de cea a secţiilor de votare din ţară,

luând în considerare faptul că, în străinătate, secţiile de votare nu sunt organizate potrivit criteriului teritorial utilizat în ţară, respectiv în baza criteriului numărului de locuitori,

observând că prin “rază teritorială arondată la secţia de votare” se înţelege perimetrul teritorial compus din imobilele în care domiciliază alegătorii înscrişi în listele electorale permanente,

având în vedere că în străinătate nu se utilizează liste electorale permanente, alegătorii care votează în străinătate fiind înscrişi în listele electorale suplimentare,

în temeiul art. 25 alin. (5) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - (1) Urna specială se utilizează numai ta secţiile de votare din ţară, (2) Secţiile de votare din străinătate nu vor avea sau utiliza urne speciale.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

judecător Florentin Sorin Drăguţ

 

Bucureşti, 2 aprilie 2014.

Nr. 4H.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.