MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 600/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 600         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 26 septembrie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

256. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 

760. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum si a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 

766. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

767. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn ele război

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

704. - Hotărâre privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

708. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”

 

716. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873”

 

719. - Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Galaţi şi Vaslui

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

403. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către doamna Elena Gabriela Eremia

 

404. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

 

405. - Decizie pentru modificarea pct. 2 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

406. - Decizie privind numirea domnului Ionel Muscalu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.078. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 

17. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

- Rectificări la:

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorat Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 21 mai 2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar

Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 29 mai 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 24 septembrie 2013.

Nr. 256.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorat Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 23 septembrie 2013.

Nr. 760.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Aşi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru devotamentul excepţional dovedit în timpul executării unei misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan, în timpul căreia şi-a sacrificat viaţa,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului Popa Vasile Vasile-Claudiu.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 766.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A şi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoraţiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru devotamentul excepţional dovedit în timpul executării unei misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan, în timpul căreia şi-a sacrificat viaţa,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului Postelnicu Iulian Adrian.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 767.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Contractul de concesiune având ca obiect sectorul de drum respectiv se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 704.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectorului de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

Adresa

Indicativul şi limitele sectorului de drum care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum

Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum

Lungimea totală

(km)

Nr. MFP

Cod clasificaţie

Ţara; România;

Judeţ: -; -; -;

Nr.: -;

Craiova-Horezu

DN 65C cuprins între intersecţia cu Strada Toamnei până la Ocolitoarea de Nord Craiova km 3+300-4+000

Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine (CUI 31116081)

Consiliul Local al Municipiului Craiova (CUI 4417214)

L= 0,700 km

12250

(parţial)

8.12.05

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620

(inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 11 lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”, judeţul Galaţi, prevăzuţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”, potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 4. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Tecuci şi Cosmeşti din judeţul Galaţi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 5. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”, situate pe raza localităţilor Tecuci şi Cosmeşti din judeţul Galaţi, sunt în cuantum total de 175 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 6. - Sumele individuale prevăzute la art. 5 se virează de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine. În termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru obiectivul de investiţii prevăzut la art. 4, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii,

Art. 7. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8. - Planul cu amplasamentul obiectivului de investiţii se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 708.


*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620

(inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi

Amplasament: judeţul Galaţi

 

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

161.633* mii lei

în preţuri la data de 9 iulie 2012 (1 euro = 4,5297 lei),

 

 

din care: C+M (inclusiv TVA):

 

140.302 mii lei

Eşalonarea investiţiei:

 

 

Anul I

INV

113.143 mii lei

 

C+M

98.211 mii lei

Anul II

INV

48.490 mii lei

 

C+M

42.091 mii lei

Capacităţi:

Pod rutier nou, pod existent reabilitat şi pasaj rutier nou peste CF în soluţia constructivă de arc cu tiranţi:

 

- lungime totală traseu pod nou:

5.601,77 m

din care: - pod:

501,20 m

- pasaj C.F.:

144,40 m

- drum:

4.956,17 m

- lungime totală pod reabilitat:

436,36 m

- lăţime totală pod nou:

12,60 m

din care: - parte carosabilă:

2 x 3,90 m

- trotuare:

2x 1,50 m

- spaţii tehnologice:

1,80 m

- lăţime totală pasaj CF. deschideri marginale:

11,65 m

din care: - parte carosabilă:

2 x 3,90 m

- trotuare:

2x 1,00 m

- spaţii tehnologice:

1,85 m

- lăţime totală pasaj CF. deschidere centrală:

14,60 m

din care: - parte carosabilă:

2x3,90m

- trotuare:

2x1,00m

- spaţii tehnologice:

4,80 m

- lăţime totală pod reabilitat:

10,64 m

din care: - parte carosabilă:

2 x 3,25 m

- trotuare:

2x 1,50 m

- spaţii tehnologice:

1,14m

- lăţime totală drum două benzi:

10,00m

din care: - parte carosabilă:

2x3,50m

- acostamente:

2x0,75m

- bandă de încadrare:

2x0,75m

Durata de realizare a investiţiei:

24 luni

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu Finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul 56.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


* Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând Imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de Investiţii „Podul nou de la Cosmeşti, peste Şiret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cea 5,6 km)” situate pe raza localităţilor Tecuci şi Cosmeşti din judeţul Galaţi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Jude(ul

UAT.

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarla/Parcela

Categoria de folosinţă

Nr. titlu proprietate

Intravilan/ Extravilan

Suprafaţa afectata de lucrare

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 256/2010

(lei)

1

Galaţi

Cosmeşti

Ocolul Silvic Vrancea

T29

Pădure

 

extravilan

33.972,14

12.570

2

Galaţi

Cosmeşti

Haican Ioan

T40/1_P181

Curţi construcţii

 

intravilan

1.008,90

36.320

3

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

T29

Neproductiv

Fără acte

intravilan

655,38

3.146

4

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

 

Neproductiv

Fără acte

intravilan

485,50

2.330

5

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

 

Neproductiv

Fără acte

intravilan

1.859,52

8.926

6

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

 

Neproductiv

Fără acte

intravilan

274,34

1.317

7

Galaţi

Cosmeşti

Sultana Ursache

T44/P265

Arabil

 

intravilan

5.180,85

49.736

8

Galaţi

Cosmeşti

Grigore Nicolae

T44/P263

Arabil

 

intravilan

3.871.29

37.164

9

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

 

Neproductiv

Fără acte

intravilan

621,58

2.984

10

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

T25/A120

Arabil

 

extravilan

1.262,29

454

11

Galaţi

Cosmeşti

Girleanu Constantin

T25/A120

Arabil

48195-64

extravilan

918,35

331

12

Galaţi

Cosmeşti

Piescan Toader

T25/A126

Arabil

6820-27

extravilan

2.623,00

944

13

Galaţi

Cosmeşti

Girleanu Iancu

T25/A124

Arabil

48195-59

extravilan

321,72

116

14

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

T25

Neproductiv

 

extravilan

3.490,44

628

15

Galaţi

Cosmeşti

Consiliul Local Cosmeşti

T23/P1

Neproductive

 

extravilan

2.717,78

489

16

Galaţi

Tecuci

Consiliul Local Tecuci

 

Neproductive

 

extravilan

1.435.80

345

17

Galaţi

Tecuci

Borş Ilinca

T9/P.A32

Arabil

47855-18

extravilan

184,88

89

18

Galaţi

Tecuci

Birladeanu I. Ion

T9/P.A32

Arabil

47971-74

extravilan

141,22

68

19

Galaţi

Tecuci

Birladeanu Tasica

T9/P.A32

Arabil

164688-67

extravilan

186,74

90

20

Galaţi

Tecuci

Birladeanu Gh. Petre

T9/P.A32

Arabil

47971-72

extravilan

240,37

115

21

Galaţi

Tecuci

Branişte I. Ştefan

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

147,15

71

22

Galaţi

Tecuci

Neidentificat

T9/PA32

Arabil

 

extravilan

75.54

36

23

Galaţi

Tecuci

Birladeanu Toader

T9/P.A32

Arabil

47973-50

extravilan

181,44

87

24

Galaţi

Tecuci

Chinta I. Vasile

T9/P.A32

Arabil

47973-53

extravilan

470,68

226

25

Galaţi

Tecuci

Chirita I. Chiriac

T9/P.A32

Arabil

47973-54

extravilan

236,86

114

26

Galaţi

Tecuci

Chirita Ion

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

203,02

97

27

Galaţi

Tecuci

Chirita Anita

T9/P.A32

Arabil

14612-19

extravilan

147,57

71

28

Galaţi

Tecuci

Chirita Anita

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

30,88

15

29

Galaţi

Tecuci

Chirita Anita

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

148,05

71

30

Galaţi

Tecuci

Ciobotaru Margareta

T9/P.A32

Arabil

14641-23

extravilan

265,98

128

31

Galaţi

Tecuci

Rosca V. Cabina

T9/P.A32

Arabil

8076-78

extravilan

102,11

49

32

Galaţi

Tecuci

Zigreanu Soltana

T9/P.A32

Arabil

14641-12

extravilan

139,47

67


33

Galaţi

Tecuci

Neidentificat

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

76,03

36

34

Galaţi

Tecuci

Chirita Anica

T9/RA32

Arabil

17524-91

extravilan

257,68

124

35

Galaţi

Tecuci

Chinta Lucian

T9/P.A32

Arabil

47973-55

extravilan

402,56

193

36

Galaţi

Tecuci

Cemauteanu Elena

T9/PA32

Arabil

17408-51

extravilan

149,70

72

37

Galaţi

Tecuci

Danceanu Catrina

T9/RA32

Arabil

17524-26

extravilan

151,25

73

38

Galaţi

Tecuci

Neidentificat

T9/P.A32

Arabil

45016-03

extravilan

30,44

15

39

Galaţi

Tecuci

Floroiu V. Constantin

T9/RA32

Arabil

14688-06

extravilan

153,19

74

40

Galaţi

Tecuci

Vulpoi T. Constantin

T9/P.A32

Arabil

47855-66

extravilan

311,80

150

41

Galaţi

Tecuci

Dragan P. Ioan

T9/PA32

Arabil

6328-51

extravilan

319,25

153

42

Galaţi

Tecuci

Feru Ion

T9/P.A32

Arabil

47973-56

extravilan

327,95

157

43

Galaţi

Tecuci

Feru Ion

T9/PA32

Arabil

 

extravilan

181,22

87

44

Galaţi

Tecuci

Feru Jenica

T9/RA32

Arabil

47973-57

extravilan

163,75

79

45

Galaţi

Tecuci

Epure Neculai

T9/RA32

Arabil

14612-32

extravilan

138,93

67

46

Galaţi

Tecuci

Epure Neculai

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

103,75

50

47

Galaţi

Tecuci

Girleanu Maricela

T9/PA32

Arabil

47973-58

extravilan

566,93

272

48

Galaţi

Tecuci

Grigore Ştefana

T9/PA32

Arabil

47973-59

extravilan

385,23

185

49

Galaţi

Tecuci

Dubau Maria

T9/PA32

Arabil

17408-20

extravilan

684,65

329

50

Galaţi

Tecuci

Tanase Anton

T9/RA32

Arabil

47973-60

extravilan

461,53

222

51

Galaţi

Tecuci

Grigorica V. Tache

T9/PA32

Arabil

14688-04

extravilan

292,61

140

52

Galaţi

Tecuci

Girleanu I, Gheorghe

T9/PA32

Arabil

6649-04

extravilan

283,43

136

53

Galaţi

Tecuci

Grigore Ştefanache

T9/PA32

Arabil

17408-47

extravilan

206,24

99

54

Galaţi

Tecuci

Grigorica Aurel

T9/PA32

Arabil

47973-61

extravilan

658,14

316

55

Galaţi

Tecuci

Grigore T Niculina

T9/PA32

Arabil

17452-68

extravilan

233,02

112

56

Galaţi

Tecuci

Leonte Vasile

T9/PA32

Arabil

47973-63

extravilan

479,19

230

57

Galaţi

Tecuci

Croitoru D. Anica

T9/P.A32

Arabil

47971-21

extravilan

127,38

61

58

Galaţi

Tecuci

Manole Elena

T9/PA32

Arabil

14612-17

extravilan

158,34

76

59

Galaţi

Tecuci

Grigore Pa vel

T9/RA32

Arabil

47971-83

extravilan

250.82

120

60

Galaţi

Tecuci

Munteanu V. Mandiţa

T9/RA32

Arabil

 

extravilan

259,05

124

61

Galaţi

Tecuci

Munteanu Mandica

T9/PA32

Arabil

17524-32

extravilan

210,71

101

62

Galaţi

Tecuci

Manea Maria

T9/PA32

Arabil

14694-32

extravilan

330,03

158

63

Galaţi

Tecuci

Malureanu Dumitru

T9/P.A32

Arabil

14612-25

extravilan

519,24

249

64

Galaţi

Tecuci

Tanase Aton

T9/PA32

Arabil

47973-60

extravilan

233,27

112

65

Galaţi

Tecuci

Seciu Dumitru

T9/RA32

Arabil

45016-65

extravilan

1.180,17

566

66

Galaţi

Tecuci

Tanase Aurel

T9/RA32

Arabil

17524-85

extravilan

818,20

393

67

Galaţi

Tecuci

Patilea Ştefana

T9/PA32

Arabil

 

extravilan

254,43

122

68

Galaţi

Tecuci

Feru Elena

T9/RA32

Arabil

14688-33

extravilan

160,41

77


69

Galaţi

Tecuci

Pruteanu Joita

T9/P.A32

Arabil

17524-86

extravilan

116,22

56

70

Galaţi

Tecuci

Zamfir Constantin

T9/P.A32

Arabil

6664-41

extravilan

659,41

317

71

Galaţi

Tecuci

Postolache Sofia

T9/P.A32

Arabil

14786-95

extravilan

242,21

116

72

Galaţi

Tecuci

Vlad Nastăsache

T9/RA32

Arabil

8076-86

extravilan

573,91

275

73

Galaţi

Tecuci

Tontu Olguţa

T9/P.A32

Arabil

14612-18

extravilan

174,16

84

74

Galaţi

Tecuci

Tontu Olguţa

T9/RA32

Arabil

 

extravilan

98,28

47

75

Galaţi

Tecuci

Stoica Maria

T9/P.A32

Arabil

47971-96

extravilan

304,88

146

76

Galaţi

Tecuci

Patilea Maria

T9/P.A32

Arabil

45016-51

extravilan

261,35

125

77

Galaţi

Tecuci

Otrocol Constantin

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

657 ,3S

316

78

Galaţi

Tecuci

Tanase Neculai

T9/P.A32

Arabil

47971-70

extravilan

542,03

260

79

Galaţi

Tecuci

Necula Paraschiva

T9/P.A32

Arabil

 

extravilan

357.99

172

80

Galaţi

Tecuci

Voican Gheorghe

T9/RA32

Arabil

17524-89

extravilan

765.46

367

81

Galaţi

Tecuci

Voican Dumitru

T9/PA32

Arabil

 

extravilan

144,23

69

82

Galaţi

Tecuci

Rosca P. Tudosia

T9/PA32

Arabil

8076-80

extravilan

161.50

78

83

Galaţi

Tecuci

Rosca Petrica

T9/PA32

Arabil

47973-73

extravilan

129,91

62

84

Galaţi

Tecuci

Rosca Cornelia

T9/PA32

Arabil

14641-24

extravilan

299,28

144

85

Galaţi

Tecuci

Palade Cristina

T9/P.A32

Arabil

45016-45

extravilan

833,37

400

86

Galaţi

Tecuci

Robu Aneta

T9/P.A32

Arabil

45016-47

extravilan

852.29

409

87

Galaţi

Tecuci

Vai da Petre

T9/RA32

Arabil

17452-24

extravilan

699,60

336

88

Galaţi

Tecuci

Vaida Petre

T9/PA32

Arabil

 

extravilan

173.88

83

89

Galaţi

Tecuci

Tudorache Ion

T9/PA32

Arabil

47973-86

extravilan

648,00

311

90

Galaţi

Tecuci

Tiriboc Vasile

T9/PA32

Arabil

17408-07

extravilan

722,03

347

91

Galaţi

Tecuci

Rosca Gh. Ion

T9/PA32

Arabil

17408-21

extravilan

457.63

220

92

Galaţi

Tecuci

Epure Gh. Ion

T9/P.A32

Arabil

47971-42

extravilan

467,39

224

93

Galaţi

Tecuci

Rosca Tudora

T9/P.A32

Arabil

17408-29

extravilan

847,81

407

94

Galaţi

Tecuci

Gogota D. Ion

T9/P.A32

Arabil

14612-71

extravilan

454,47

218

95

Galaţi

Tecuci

Zigreanu Soltana

T9/RA32

Arabil

14641-12

extravilan

673,87

323

96

Galaţi

Tecuci

Munteanu V. Ilinca

T9/P.A32

Arabil

17408-98

extravilan

500,76

240

97

Galaţi

Tecuci

Marin Apostol

T9/PA32

Arabil

14786-46

extravilan

475,17

228

98

Galaţi

Tecuci

Poloboc Elena

T9/PA32

Arabil

29167-99

extravilan

328.68

158

99

Galaţi

Tecuci

Anton Mana

T9/P.A32

Arabil

6664-09

extravilan

1.501,75

721

100

Galaţi

Tecuci

Floroiu Iordache

T9/RA32

Arabil

6664-15

extravilan

2.201,72

1.057

101

Galaţi

Tecuci

Udris Chiriac

T9/P.A32

Arabil

6664-16

extravilan

1.324,58

636

102

Galaţi

Tecuci

Epure Safta

T9/P.A32

Arabil

29167-98

extravilan

1.533,25

736

103

Galaţi

Tecuci

Grigorica Vasile II

T9/PA32

Arabil

 

extravilan

249,28

120

TOTAL:

95.555,09

174.532

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

„Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 505/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdu la între km 0+000 - km 118+873”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.Â., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 18 septembrie 2013.

Nr. 716.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 505/2006)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula între km 0+000-km 118+873”

 

Titular: Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine

Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi/Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov

Amplasament: Judeţele Vrancea si Covasna, desfăşurarea traseului fiind între Focşani (km 0+000) si Ojdula, intersecţia cu DN 11 (km 118+873)

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

1.069.643*)

mii lei

(1 euro = 4,3311 lei/14 mai 2013),

 

 

din care C+M:

980.397

mii lei

- Valoare rest de executat: (inclusiv TVA)

390.479

mii lei

(1 euro = 4,3311 lei/14 mai 2013),

 

 

din care: C+M (inclusiv TVA)

336.006

mii lei

Capacităţi

 

- Lungime totală

118,873 km

- Lăţime platformă

8,00 m (L= 53,004 km)

- Lăţime platformă,

9,00 m (L= 63,233 km)

din care: - parte carosabilă

7,00 m

- acostamente

2x1,00m/2x0,50m

- Lăţime platformă

8-14,00 m(L = 2,636 km)

- Banda a III-a

L= 2,970 km

- Platforme de degajare

L= 1,300 km

- Poduri noi

10 buc.

- Poduri reabilitate

22 buc.

- Podeţe noi

269 buc.

- Lărgiri de podeţe existente

35 buc.

Durata de execuţie pentru restul de executat

12 luni

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic, în conformitate cu Normativul P 100-2006.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia din judeţele Galaţi şi Vaslui

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005. ale art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 122 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 50C/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea imediată a ajutoarelor umanitare interne, cu titlu gratuit, scoase din rezervele de stat, în limita sumei de 500 mii lei, pentru ajutorarea populaţiei din judeţele Galaţi şi Vaslui afectate de căderile abundente de precipitaţii, a unor cantităţi de produse, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţul Vaslui, cantitatea de motorină necesară se scoate din stocurile rezerve de stat la valorile specificaţii or tehnice ale produsului aflat pe stoc.

Art. 3. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va scădea din gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de instituţiile prefectului din judeţele Galaţi şi Vaslui.

Art. 4. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de instituţiile prefectului din judeţele Galaţi şi Vaslui se efectuează în regim de urgenţă, cu mijloacele auto din dotare şi/sau ale unor operatori economici angajaţi de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

(2) Cheltuielile de transport pentru produsele acordate ca ajutor umanitar conform prezentei hotărâri se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita bugetului aprobat.

Art. 5. - Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 6. - (1) Instituţiile prefectului din judeţele Galaţi şi Vaslui vor justifica distribuirea produselor scoase din rezerva de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul instituţiilor prefectului din judeţele Galaţi şi Vaslui în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

Art. 7. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, cu suma de 477 mii lei la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul XII „Active nefinanciare”, articolul 71.02 „Stocuri”, alineatul 71.02.01 „Rezerve de stat şi de mobilizare”, pentru reîntregirea stocurilor rezervă de stat diminuate, cu cantităţile de 550 bucăţi saltele, 943 bucăţi paturi, 738 bucăţi feţe de pernă, 645 bucăţi pături şi 5 tone motorină.

Art. 8. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării reîntregirii stocurilor rezervă de stat conform art. 7 se suplimentează cu suma de 477 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

Art. 9. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 7.

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,

Dan Cornel Baranga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 719.

 

ANEXĂ

 

LISTA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Galaţi şi Vaslui

 

Nr. crt.

Produsul

U.M.

Cantitatea

 

 

 

Galaţi

Vaslui

1.

Saltele pat

bucăţi

550

-

2.

Paturi

bucăţi

943

-

3.

Cearceafuri

bucăţi

1.486

-

4.

Feţe pernă

bucăţi

743

-

5.

Pături

bucăţi

645

-

6.

Motorină

tone

 

5

Valoare: 500 mii lei

 

NOTA:

Cantităţile de motorină pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a autocisternei.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către doamna Elena Gabriela Eremia

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice de către doamna Elena Gabriela Eremia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 403.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia

 

Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura formulată prin Adresa nr. 12.752/L.A.V. din 5 septembrie 2013, precum şi Avizul favorabil nr. 35.162/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea

cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura de către doamna Elena Gabriela Eremia,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art.19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Gabriela Eremia exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 404.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea pct. 2 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 2 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor” la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„2. Sorin Lazăr - vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 405.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionel Muscalu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/5.478 din 4 septembrie 2013,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Muscalu se numeşte în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 275/2013 privind eliberarea domnului Varga Gabor din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iulie 2013.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 25 septembrie 2013.

Nr. 406.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 9.006/2013,

ţinând cont de prevederile art. 160 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 413/2013 privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stern hematopoietice de la donatori neînrudiţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II punctul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - Laborator analize medicale - compartiment imunologie de transplant, HLA;”

2. La capitolul II punctul 3, litera a4) va avea următorul cuprins:

,,a4) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - Laborator analize medicale - compartiment imunologie de transplant, HLA;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

 

Bucureşti, 16 septembrie 2013.

Nr. 1.078.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie

 

În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - După articolul 1091 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 109^, cu următorul cuprins:

„Art. 1092. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 1091 din prezentul regulament, dispoziţiile art. 951 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Livia Doina Stanciu

 

Bucureşti, 24 septembrie 2013.

Nr. 17.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 7 la Ordinul ministrului transporturilor, interimar, nr. 1.022/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 28 august 2013 (cu referire la anexa nr. 12 la reglementări), se face următoarea rectificare:

- la modelul de

„DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Referitoare la montarea/modificarea:......................................................................................................................

(denumirea componentei seu a sistemului)

la vehicule completate ADR”, în loc de:

„5. Numărul de identificare (cod VIN) (vehiculul de bază):

6. Locul de amplasare a plăcutei producătorului vehiculului completat:

7. Numărul omologării (vehiculul de bază):..........................................................................................................

a fost completat/modificat de către:

se va citi:

„5. Numărul de identificare (cod VIN) (vehiculul de bază):

6. Locul de amplasare a plăcuţei producătorului vehiculului completat:

7. Numărul omologării (vehiculul de bază):.........................................................................................................

a fost completat/modificat de către:”.