MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 692/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 692         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 noiembrie 2013

 

SUMAR

 

HOTĆRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

853. - Hotărīre privind aprobarea Amendamentului convenit īntre Guvernul Romāniei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de īmprumut dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013

 

857. - Hotărīre privind organizarea şi funcţionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romānii de pretutindeni

 

858. - Hotărīre privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificatie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinānd domeniului public al statului şi aflate īn administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Romāne” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică īn coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute īn anexă nr. 12 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, că urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

863. - Hotărīre privind transmiterea, fără plata, īn proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat īn domeniul public al statului şi īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.110. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006 pentru aprobarea “I.M. – 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii īn instituţiile militare de īnvăţămānt sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră īn ţară”

 

2.176/931. - Ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice si al presedintelui Institutului Naţional de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din Romānia – nivel de ocupaţie (şase caractere) , aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 

ACTE ALE BANCII NAŢIONALE A ROMĀNIEI

 

15. - Hotărīre privind radierea Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMĀNIA

 

6. - Dispoziţie privind īnregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia

 

HOTĆRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Amendamentului convenit īntre Guvernul Romāniei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de īmprumut dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) prin scrisorile semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de īmprumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin Legea nr. 228/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bucureşti la 31 ianuarie 2013 şi la Bruxelles la 5 august 2013 īntre Guvernul Romāniei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de īmprumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre Romānia şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin Legea nr. 228/2008, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 853.


*) Traducere.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Secretar de stat

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Domnului Kyle Peters, director interimar

Europa Centrală şi Ţările Baltice, Europa şi Asia Centrală

CC: Domnului Frangois Rantrua, director de ţară

Banca Mondială - Romānia şi Ungaria

 

Re: Proiectul privind Controlul integrat al poluării cu nutrienţi nr. 4873-RO şi Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu dintre Romānia şi BIRD - Extinderea datei de finalizare

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2013

 

Stimate Domn Peters,

Avānd īn vedere situaţia curentă a Proiectului, pentru asigurarea īncheierii cu succes a obiectivelor Proiectului şi a unei eficiente utilizări a sumelor īmprumutului, la solicitarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) , vă rugăm să agreaţi amendarea Acordului de īmprumut menţionat mai sus īn scopul extinderii datei de īnchidere a Acordului de īmprumut şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă de la 31 decembrie 2013 la 31 decembrie 2015.

După cum cunoaşteţi, Proiectul reprezintă singura sursă de finanţare pentru investiţiile realizate de Romānia īn ceea ce priveşte īndeplinirea obligaţiilor aferente implementării Directivei nitraţi.

Cu toate că implementarea Proiectului se desfăşoară destul de satisfăcător, a devenit clar faptul că perioada pānă la īnchiderea Proiectului nu permite īndeplinirea obiectivelor Proiectului.

Īn orice caz, luānd īn considerare faptul că sunt deja aprobaţi toţi indicatorii tehnico-economici ai investiţiilor din cadrul Proiectului şi că bugetul, chiar dacă alocat la media anului trecut, va acoperi necesităţile financiare ale Proiectului pentru anii următori, MMSC este hotărāt să finalizeze Proiectul īn cadrul datei de terminare propuse.

De asemenea, dorim să menţionăm că prezentul Acord de īmprumut nu a fost amendat pānă acum din perspectiva prelungirii datei-limită de tragere.

Īn speranţa că solicitarea noastră se va bucura de īnţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră pozitiv.

 

Cu sinceritate,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

C.c: Excelenţei Sale, Rovana Plumb, ministrul mediului şi schimbărilor climatice

Bucureşti, Romānia

 

Doamnei Boni Florinela Cucu, director general

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, Romānia

 

Domnului Dragoş Ionuţ Bănescu, secretar general adjunct

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Bucureşti, Romānia

 

Domnului George Constantin, director Direcţia managementul resurselor de apă

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Bucureşti, Romānia

 

Doamnei Naiana Milea, director PMU - Controlul integrat al poluării cu nutrienţi

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Bucureşti, Romānia

 

Domnului Frank Heemskerk,

director executiv,

Banca Mondială

 

GRUPUL BĂNCII MONDIALE

Ţările Europei Centrale şi Europei Baltice şi Regiunea Asiei Centrale

Bd. Marnix, et. 2, 1000 Bruxelles, Belgia

Tel: (+322) 552 0043,

Fax: (+322) 504 090999

 

5 august 2013

 

Domnului Claudiu Doltu,

secretar de stat

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, Romānia

 

Stimate Domnule Doltu,

 

Proiectul Controlul integrat al poluării cu nutrient

Īmprumut nr. 4873-RO şi Asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu nr. TF058040-RO

 

Extindere a datei de īnchidere

 

Ne referim la Acordul de īmprumut dintre Romānia (Īmprumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi laAcordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre Romānia (Primitorul) şi Bancă, īn calitate de Agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru Proiectul la care s-a făcut referire mai sus, datate 28 decembrie 2007, şi scrisoarea dumneavoastră datată 31 ianuarie 2013 de solicitare a extinderii datei de īnchidere a Acordului de īmprumut şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă.

Prin prezenta ne manifestăm acordul cu solicitarea dumneavoastră de a stabili data de 30 noiembrie 2015 ca dată de īnchidere pentru scopurile anexei 2, secţiunea IV, B.2 la Acordul de īmprumut şi Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă.

Noua dată de finalizare se stabileşte īn contextul īn care: (i) Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice vor asigura pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi alocarea multianuală a minimum 50 milioane RON īn 2014 şi a 50 milioane RON īn 2015; (ii) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice īmpreună cu Ministerul Fondurilor Europene vor asigura faptul că se vor include propuneri şi fonduri īn cadrul programelor operaţionale (2014-2020) pentru implementarea Directivei Nitraţi a Uniunii Europene; şi (iii) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor asigura că PMU este operaţional pentru cel puţin 4 luni ulterior datei de īnchidere (30 noiembrie 2015) , i.e. bugetul este alocat pentru funcţionarea PMU pentru a permite īnchiderea registrelor şi conturilor, precum şi a pregăti Raportul Finalizare a implementării.

 

Cu stimă,

Mamta Murthy,

director de regiune

 

C.c: Excelenţei Sale, Rovana Plumb, ministrul mediului şi schimbărilor climatice

Bucureşti, Romānia

 

Doamnei Boni Florinela Cucu, director general

Ministerul Finanţelor Publice

Bucureşti, Romānia

 

Domnului Dragoş Ionuţ Bănescu, secretar general adjunct

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Bucureşti, Romānia

 

Domnului George Constantin, director Direcţia managementul resurselor de apă

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Bucureşti, Romānia

 

Doamnei Naiana Milea, director PMU - Controlul integrat al poluării cu nutrienţi

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Bucureşti, Romānia

 

Domnului Frank Heemskerk,

director executiv,

Banca Mondială

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romānii de pretutindeni

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 12 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romānii de pretutindeni, denumit īn continuare Institutul, este organizat şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică proprie, īn subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi īn coordonarea ministrului delegat pentru romānii de pretutindeni.

(2) Institutul are sediul īn municipiul Bucureşti.

Art. 2. - (1) Institutul are ca scop derularea de programe pentru promovarea valorilor culturale romāneşti, īn principal īn rāndul etnicilor romāni din cadrul comunităţilor istorice romāneşti din afara teritoriului Romāniei.

(2) Pentru realizarea de proiecte şi programe īn activitatea sa, Institutul colaborează cu personalităţi de prestigiu, specialişti īn domeniu din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă, contribuind la īndeplinirea scopului şi obiectivelor Institutului.

Art. 3. - (1) Atribuţiile principale ale Institutului sunt prevăzute īn art. 13 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat romānilor de pretutindeni, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Institutul colaborează cu alte instituţii publice pentru promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei romāneşti, inclusiv pentru derularea programelor destinate cetăţenilor străini care nu sunt etnici romāni şi care sunt incluşi īn diferite programe de cunoaştere a limbii, culturii şi civilizaţiei romāneşti.

Art. 4. - (1) Īn īndeplinirea atribuţiilor sale, Institutul desfăşoară următoarele activităţi:

a) participă īn cadrul comisiilor mixte Ministerul Afacerilor Externe - Ministerul Educaţiei Naţionale, la preselecţia persoanelor de origine romānă, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc īn afara frontierelor Romāniei, īn vederea admiterii la cursurile de pregătire preuniversitară, an pregătitor, sau la cursurile de perfecţionare;

b) execută alte activităţi, īn legătură cu obiectivele şi atribuţiile Institutului;

c) organizează cicluri de formare şi pregătire profesională pe problematica romānilor de pretutindeni;

d) organizează cursuri de specialitate, īn colaborare cu organizaţiile romānilor de pretutindeni;

e) cercetare īn domeniile de activitate ale Institutului;

f) colaborează cu universităţi din ţară şi din străinătate, pe bază de protocoale de colaborare, īn vederea sprijinirii comunităţilor de romāni şi a persoanelor de origine romānă, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc īn afara frontierelor Romāniei;

g) colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, prin īncheierea de protocoale de colaborare, īn vederea sprijinirii comunităţilor de romāni şi a persoanelor de origine romānă, indiferent de etnonimul folosit, care locuiesc īn afara frontierelor ţării;

h) organizează tabere cu tematică educaţională, culturală şi spirituală pentru tinerii etnici romāni din afara graniţelor ţării īn centrele aparţinătoare Institutului;

i) desfăşoară activităţi educaţionale, culturale şi spirituale pentru comunităţile romāneşti de pretutindeni şi poate īnfiinţa biblioteci şi organiza cursuri de limbă romānă, cultură şi civilizaţie romānească īn cadrul comunităţilor.

(2) Institutul poate decerna medalii sau diplome care să ateste munca depusă de colaboratorii externi sau de salariaţii instituţiilor publice colaboratoare sau partenere pentru atingerea scopurilor şi pentru īndeplinirea atribuţiilor sale.

Art. 5. - (1) Conducerea Institutului este asigurată de un director general şi un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului delegat pentru romānii de pretutindeni.

(2) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite.

(3) Directorul general conduce īntreaga activitate a Institutului şi īn exercitarea atribuţiilor sale emite decizii şi instrucţiuni īn condiţiile legii.

(4) Directorul general reprezintă Institutul īn raporturile cu terţii.

Art. 6. - Personalul Institutului este personal contractual, iar salarizarea acestuia se face īn conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - (1) Finanţarea activităţii Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie potrivit art. 13 alin. (7) din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -Pentru realizarea activităţilor sale, Institutul poate colabora, īn baza unor convenţii civile de prestări servicii, cu cadre didactice şi  personal de specialitate din cadrul universităţilor şi unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar din ţară şi din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Romāne şi al altor institute sau centre de pregătire profesională şi specialişti din domeniul cultural.

Art. 9. - Institutul atestă desfăşurarea programelor şi cursurilor sale prin certificate specifice.

Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi īn Institut este de 40.

(2) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(3) Īn cadrul acesteia, prin decizia directorului general al Institutului se pot īnfiinţa servicii şi birouri, īn condiţiile legii.

(4) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare propriu se aprobă prin ordin de către ministrul delegat pentru romānii de pretutindeni, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, īn baza structurii organizatorice prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, īn temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Institutul poate deschide centre locale şi regionale, altele decāt cele de la Crevedia şi Brăila, iar autorităţile publice locale vor acorda asistenţă necesară funcţionării acestora, īn condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Īn structura Institutului funcţionează Centrul european pentru limba, cultura şi civilizaţia romānească de la Crevedia, structură fără personalitate juridică.

Art. 12. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 162/1998 privind īnfiinţarea Centrului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romānii de Pretutindeni, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 127 din 26 martie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru romānii de pretutindeni,

Cristian David

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Mariana Cāmpeanu

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru īnvăţămānt superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 857.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romānii de pretutindeni

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinānd domeniului public al statului şi aflate īn administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Romāne" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică īn coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute īn anexa nr. 12 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificaţie, descrierii tehnice şi/sau adresei unor bunuri imobile aparţinānd domeniului public al statului şi aflate īn administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Romāne" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică īn coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013

Nr. 858.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate īn domeniului public al statului şi īn administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Romāne" prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică īn coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, denumirea, codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi/sau adresa ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională "Apele Romāne"

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează īn baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au īn administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Anul PIF

Valoarea de inventar

(lei)

1

65001

8.28.01

Clădire sediu Potcoava (at. rep., depozit carb., magazie, gard, antenă)

St = 2468 mp, Sconstr_C1 - canton = 109 mp, Sdesf_C1 - canton = 109 mp, Sconstr_C3 - atelier = 75 mp, Sdesf_C3 - atelier = 75 mp, Sconstr_C4 - depozit = 48 mp, Sdesf_C4 - depozit = 48 mp, Sconstr_C5 - magazie = 30 mp, Sdesf_C5 - magazie = 30 mp, clădire tip P, CF nr. 50201, UAT Potcoava

Ţara: Romānia; judeţul: Olt; oraşul Potcoava; satul Potcoava-Fălcoeni; nr.: -; Olt

1998

8.792

2

65035

8.28.01

Canton 1 Deduleşti

St = 2841 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 70033, UAT Mircea Vodă

Ţara: Romānia; judeţul: Brăila; comuna Mircea Vodă; satul Deduleşti; nr.: -;

1998

10.055

3

65040

8.28.01

Canton Budeşti

St = 3931 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - anexă = 18 mp, Sdesf_C2 - anexă = 18 mp, Sconstr_C3 - anexă = 13 mp, Sdesf_C3 - anexă = 13 mp, clădire tip P, CF nr. 20582, UAT Budeşti

Ţara: Romānia; judeţul: Călăraşi; oraşul Budeşti; Str. Gării; nr.: -;

1998

14.998

4

65041

8.28.01

Canton Dorobanţu

St = 4537 mp, Sconstr_C1 - canton = 122 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, Sconstr_C2 - anexă = 67 mp, Sdesf_C2 - anexă = 67 mp, Sconstr_C3 - anexă = 4 mp, Sdesf_C3 - anexă = 4 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp, Sconstr_C4 - anexă = 7 mp, Sconstr_C5 - anexă = 27 mp, Sdesf_C5 - anexă = 27 mp, clădire tip P, CF nr. 20190, UAT Dorobanţu

Ţara: Romānia; judeţul: Călăraşi; comuna Dorobanţu; -; nr.: -;

1998

21.466

5

65043

8.28.01

Canton Gurbăneşti

St = 3192 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 330 mp, clădire tip P+2, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, CF nr. 20172, UAT Gurbăneşti

Ţara: Romānia; judeţul: Călăraşi; comuna Gurbăneşti; -; nr.: -;

1998

189.329

6

65044

8.28.01

Baracă tip Bacău 306 Ţăndărei - sediu formaţie

St = 5092 mp, Sconstr_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sdesf_C1 - sediu_formaţie = 100 mp, Sconstr_C2 - anexă = 295 mp, Sdesf_C2 - anexă = 295 mp, Sconstr_C3 - anexă = 37 mp, Sdesf_C3 - anexă = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 20124, UAT Ţăndărei

Ţara: Romānia; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; Str. Silozului; nr.: -;

1998

1

7

65046

8.28.01

Canton exploatare Urziceni Valea Plopi

St = 2552 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp, Sconstr_C2 - anexă = 43 mp, Sdesf_C2 - anexă = 43 mp, clădire tip P, CF nr. 20097, UAT Urziceni

Ţara: Romānia; judeţul: Ialomiţa; municipiul Urziceni; -; nr.: -;

1998

27.247

8

65053

8.28.01

Canton Smeeni

St = 1026 mp, Sconstr_C1 - canton = 77 mp, Sdesf_C1 - canton = 154 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 69 mp, Sdesf_C2 - anexă = 69 mp, CF nr. 20493, UAT Smeeni

Ţara: Romānia; judeţul: Buzău; comuna Smeeni; satul Sălcioara; nr.: -;

1998

23.272

9

65064

8.28.01

Canton Īnsurăţei

St = 2938 mp, Sconstr_C1 - canton = 104 mp, Sdesf_C1 - canton = 208 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 155 mp, Sdesf_C2 - anexă = 155 mp, Sconstr_C3 - anexă = 39 mp, Sdesf_C3 - anexă = 39 mp, CF nr. 70803, UAT Īnsurăţei

Ţara: Romānia; judeţul: Brăila; oraşul Īnsurăţei; -; nr.: -;

1998

54.886

10

65338

8.28.01

Canton hidrotehnic Catalina

St = 6751 mp, Sconstr_C1 - canton = 71 mp, Sdesf_C1 - canton = 142 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - grajd = 82 mp, Sdesf C2 - grajd = 82 mp, CF nr. 23295, UAT Catalina

Ţara: Romānia; judeţul: Covasna; comuna Catalina; -; nr.: -; DAO

1980

33.421

11

65342

8.28.01

Canton hidrotehnic Araci

St = 2859 mp, Sconstr_C1 - canton = 51 mp, Sdesf_C1 - canton = 51 mp, Sconstr_C2 - magazie = 146 mp, Sdesf_C2 - magazie = 146 mp, clădire tip P, CF nr. 23487, UAT Vālcele

Ţara: Romānia; judeţul: Covasna; comuna Vālcele; satul Araci; -; nr.: -; DAO

1989

9.194

12

65345

8.28.01

Canton hidrotehnic Tārgu Secuiesc

St = 4823 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 266 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie = 21 mp, Sdesf_C2 - magazie = 21 mp, Sconstr_C3 - pivniţă = 20 mp, Sdesf_C3 - pivniţă = 20 mp, Sconstr_C4 - magazie = 67 mp, Sdesf_C4 - magazie = 67 mp, Sconstr_C5 - atelier = 71 mp, Sdesf_C5 - atelier = 71 mp, Sconstr_C6 - magazie = 142 mp, Sdesf_C6 - magazie = 142 mp, CF nr. 24590, UAT Tārgu Secuiesc

Ţara: Romānia; judeţul: Covasna; municipiul Tārgu Secuiesc; str. Papp Mihaly; nr.: 7; DAO

1980

49.539

13

106257

8.03.02

Insula Belina DAAV

St = 2103885 mp, Sconstr_C1 - dig_şi_parapet = 9910 mp, Sconstr_C2 - parapet = 403 mp, Sconstr_C3 - dig_şi_parapet = 18411 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20793, UAT Seaca

Ţara: Romānia; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -;

1998

2.787.800

14

106258

8.03.02

Braţul Pavel

L = 4587 m, St = 1368773 mp, Sconstr_C1 - dig = 3928 mp, Sconstr_C2 - dig = 655 mp, Sconstr_C3 - dig = 3629 mp, codul hidrografic al cursului de apă: XIV, CF nr. 20792, UAT Seaca

Ţara: Romānia; judeţul: Teleorman; comuna Seaca; -; nr.: -;

1998

450.000

15

116882

8.28.01

Staţia Meteo Dālga

St = 3600 mp, Sconstr_C1 - canton = 114 mp, Sdesf_C1 - canton = 114 mp, Sconstr_C2 - anexă = 3 mp, Sdesf_C2 - anexă = 3 mp, clădire tip P, CF nr. 20517, UAT Dor Mărunt

Ţara: Romānia; judeţul: Călăraşi; comuna Dor Mărunt; satul Dālga-Gară; nr.: -;

1971

35.672

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind transmiterea, fără plată, īn proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat īn domeniul public al statului şi īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate īn folosinţa unităţilor de cult,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilului aparţinānd domeniului public al statului, īnregistrat la poziţia M.F.P. nr. 39374 din Hotărārea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului a unui imobil aflat īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi īn folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei, identificat potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3. - Imobilul prevăzut la art. 2 se transmite, fără plată, īn proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei, īn condiţiile prevăzute de legislaţia īn vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părţile interesate, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 5. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se modifică corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 6 noiembrie 2013.

Nr. 863.

 

ANEXA nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat īn domeniul public al statului, īn administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi īn folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei

 

Nr. MFP

Nr. actului normativ īn temeiul căruia se face transferul

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului

Unitatea de cult care deţine bunul īn folosinţă gratuită

0

1

2

3

4

5

6

39374

8.29.06

Legea nr. 239/2007privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate īn folosinţa unităţilor de cult

Imobil

Localitatea Tismana, judeţul Gorj

Tabăra Tismana

Clădire - Vilă cu etaj

Valoare de inventar (īn lei) = 424.416 lei

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Craiovei

 

ANEXA nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte fără plată, īn proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei

 

Nr. MFP

Nr. actului normativ īn temeiul căruia se face transferul

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului

Unitatea de cult care deţine bunul īn folosinţă gratuită

0

1

2

3

4

5

6

39374

8.29.06

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate īn folosinţa unităţilor de cult

Imobil

Localitatea Tismana, judeţul Gorj

Tabăra Tismana

Clădire - Vilă cu etaj

Valoare de inventar (īn lei) = 424.416 lei

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Craiovei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĆRĆRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii īn instituţiile militare de īnvăţămānt sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră īn ţară"

 

Īn vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere dispoziţiile art. 41, art. 44 alin. (8) , art. 176 alin. (4) şi art. 339 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006* pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii īn instituţiile militare de īnvăţămānt sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră īn ţară", cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2013.

Nr. M.110.


*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii īn instituţiile militare de īnvăţămānt sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră īn ţară", cu modificările ulterioare, nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VĀRSTNICE

Nr. 2.176 din 14 octombrie 2013

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĆ

Nr. 931 din 30 octombrie 2013

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din Romānia - nivel de ocupaţie (şase caractere) , aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 

Īn baza:

- Hotărārii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute īn concepţia generală a informatizării īn Romānia;

- art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din Romānia - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08;

- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din Romānia,

īn temeiul art. 12 din Hotărārea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vārstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărārea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Clasificarea ocupaţiilor din Romānia - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate īn cadrul economiei naţionale, prevăzute īn lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vārstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Tudorel Andrei

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

ocupaţiilor practicate īn cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din Romānia - nivel de ocupaţie (şase caractere)

 

1.

arbitru

codul - 243221

2.

asistent analist de informaţii

codul - 413207

3.

ambulanţier

codul - 325802

4.

asistent de medicină dentară

codul - 325103

5.

asistent de profilaxie stomatologică

codul - 325102

6.

asistent registrator principal

codul - 261923

7.

auditor īn managementul riscului

codul - 242116

8.

conservator/restaurator componente artistice din lemn la monumente istorice

codul - 262110

9.

conservator/restaurator componente artistice din metal la monumente istorice

codul - 262111

10.

conservator/restaurator componente artistice din piatră, ceramică sau stucatură la monumente istorice

codul - 262112

11.

conservator/restaurator pictură murală

codul - 262108

12.

conservator/restaurator pictură pe lemn

codul - 262109

13.

conservator/restaurator vitralii şi componente artistice din sticlă la monumente istorice

codul - 262113

14.

consilier cadastru

codul - 216507

15.

evaluator de risc la securitatea fizică

codul - 242115

16.

inspector/referent īn gestiunea materialelor şi mijloacelor fixe

codul - 214953

17.

maistru silvic

codul - 314309

18.

manager de facilităţi

codul - 242117

19.

montator, reglor şi depanator de aparate şi echipamente electronice

codul - 821223

20.

ofiţer de control doping (studii medii)

codul - 342218

21.

ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene

codul - 242227

22.

operator echipamente de termografie

codul - 313908

23.

operator elemente din beton precomprimat cu armătura pretensionată

codul - 711407

24.

operator īn ferme ecologice mixte

codul - 314205

25.

operator registrator de urgenţă

codul - 422307

26.

referent de stare civilă

codul - 411003

27.

specialist īn iluminat

codul - 214237

28.

specialist īn management şi remediere situri contaminate

codul - 213309

29.

specialist SIG/IT

codul - 252901

30.

steward sportiv

codul - 342219

31.

subinginer cadastru

codul - 216508

32.

subinginer chimist

codul - 214536

33.

şef birou analize economice

codul - 121130

34.

şef birou calitate

codul - 132112

35.

şef birou contabilitate

codul - 121129

36.

şef birou corp control

codul - 121310

37.

şef birou tehnic

codul - 132111

38.

şef birou financiar

codul - 121128

39.

şef birou import-export

codul - 132453

40.

şef birou resurse umane

codul - 121209

41.

şef serviciu plan producţie

codul - 132113

42.

şef structură de securitate

codul - 132114

43.

tehnician cadastru

codul - 311808

44.

tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante

codul - 321403

 

Se mută ocupaţia "expert criminalist" din Grupa de bază 3411 "Specialişti īn domeniul juridic şi asimilaţi" īn Grupa de bază 2619 "Specialişti īn domeniul juridic neclasificaţi īn grupele de bază anterioare" şi va avea codul 261902.

Se radiază ocupaţia "şef oficiu cadastru", cod 131113.

Se radiază ocupaţia "cercetător īn cadastru", cod 211441.

Se radiază ocupaţia "inginer de cercetare īn cadastru", cod 211442.

Se radiază ocupaţia "asistent de cercetare īn cadastru", cod 211443.

 

ACTE ALE BĆNCII NAŢIONALE A ROMĀNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind radierea Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Romāniei, īntrunit īn şedinţa din data de 17 octombrie 2013, luānd īn considerare cele consemnate īn Nota nr. VI/5/12.945 din 16 august 2013 privind radierea Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN - S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, īntocmită īn baza constatărilor din Raportul de supraveghere īnregistrat la instituţia financiară nebancară cu nr. 134 din 1 august 2013,

luānd act de următoarele deficienţe īn activitatea instituţiei financiare nebancare:

- desfăşurarea de către Societatea Comercială GRUP FINANCIAR IFN - S.A. a activităţilor interzise instituţiilor financiare nebancare, respectiv activităţi de atragere de depozite de la o societate comercială, prin īncheierea cu aceasta a unor convenţii de depozit la termen, convenţii prin care instituţia financiară nebancară a atras spre administrare şi fructificare sume de bani, constituind depozite;

- asocierea īn participaţiune, īn vederea desfăşurării de activităţi de creditare, a Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN - S.A. cu o entitate (Asociaţia Salariaţilor din Societatea Naţională a Petrolului PETROM - S.A. "PETROM") ce nu dispune de autorizaţie pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi;

- lipsa registrelor şedinţelor şi deliberărilor adunării generale ale acţionarilor şi consiliului de administraţie ale Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN - S.A., ţinerea neconformă şi incompletă a registrului acţionarilor, precum şi neconstituirea unui comitet de audit la nivelul acestei societăţi;

- deficienţe īn modul de organizare a evidenţei contabile care au condus la neīnregistrarea sau īnregistrarea eronată īn contabilitate a unor operaţiuni economico-financiare desfăşurate de instituţia financiară nebancară;

- acordarea de credite unor societăţi comerciale şi persoane fizice care īndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările īn vigoare pentru a fi considerate "părţi legate" şi necuprinderea acestora īn notele explicative la situaţiile financiare anuale ale instituţiei financiare nebancare;

- lipsa unei norme interne pentru clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit īn cadrul Societăţii Comerciale GRUP FINANCIAR IFN - S.A., precum şi netranspunerea īn practică de către această societate a prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a Romāniei nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a Romāniei, altele decāt instituţiile de credit, īn ceea ce priveşte prevederile aplicabile instituţiilor financiare nebancare īnscrise īn registrul general;

- nerespectarea de către instituţia financiară nebancară a principiului declasării prin contaminare;

- raportarea eronată sau neraportarea unor sume īn formularul de raportare a situaţiilor financiare periodice, īntocmit de Societatea Comercială GRUP FINANCIAR IFN - S.A. pentru data de 31 decembrie 2012;

- nerespectarea de către Societatea Comercială GRUP FINANCIAR IFN - S.A. a prevederilor normelor proprii de creditare īn sensul īncălcării prevederilor referitoare la determinarea capacităţii de rambursare a clientului, precum şi pe cele referitoare la īntocmirea graficelor de rambursare/scadenţar;

- acordarea īn mod repetat de către Societatea Comercială GRUP FINANCIAR - IFN S.A. de credite preşedintelui consiliului de administraţie, īn condiţiile īn care şedinţele īn care au fost aprobate aceste credite au fost conduse de beneficiarul acestora,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

īn conformitate cu prevederile art. 58 şi art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Romāniei,

hotărăşte:

Art. 1. - Se radiază din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a Romāniei Societatea Comercială GRUP FINANCIAR IFN - S.A., cu sediul social īn municipiul Galaţi, str. Gheorghe Asachi nr. 1, et. 1, judeţul Galaţi, īnregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lāngă Tribunalul Galaţi cu nr. J17/2081/16.11.2005, avānd codul unic de īnregistrare 18136537, īnscrisă īn Registrul general la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare", cu nr. RG-PJR-18-110080 şi, implicit, i se interzice desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. - Societatea Comercială GRUP FINANCIAR IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Romāniei īn termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărāri, īn conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta Hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 31 octombrie 2013

Nr. 15.

 

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMĀNIA

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMĀNIA

 

DISPOZIŢIE

privind īnregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia

 

Avānd īn vedere rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia din data de 19 aprilie 2013, transmise de către Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din Romānia,

īn temeiul dispoziţiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din Romānia, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (1) din Hotărārea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romānia nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia,

preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romānia hotărăşte:

Art. 1. - Se īnregistrează rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2. - (1) Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia se publică pe site-ul oficial al Colegiului Psihologilor din Romānia.

(2) Prezenta dispoziţie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romānia,

Mihai Aniţei

 

Bucureşti, 19 aprilie 2013

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romānia

 

MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMĀNIA

 

Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romānia

- Aniţei Mihai - preşedintele Colegiului Psihologilor din Romānia

 

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie

Membru

Specialitatea

1. Badea Victor

Consiliere psihologică

2. Dimitriu Iulia Odette

Psihoterapie

3. Macavei Bianca

Consiliere psihologică

4. Mihăescu Vasile

Psihoterapie

5. Mitrofan Laurenţiu

Psihoterapie

6. Sandovici Oana Maria

Psihologie clinică

7. Sorocianu Ermina

Psihologie clinică

8. Szentagotai Tătar Aurora

Psihoterapie

9. Trifu Simona Corina

Psihologie clinică

10. Vasile Cristian

Psihologie clinică

11. Vladislav Elena Otilia

Psihologie clinică

Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

Membru

Specialitatea

1. Grădinaru Anghel Ilie

Psihologia transporturilor

2. Hălmăjan Angelica

Psihologia aplicată īn servicii

3. Mihai Puiu

Psihologia muncii şi organizaţională

4. Munteanu Gheorghe Doru

Psihologia muncii şi organizaţională

5. Pătruţ Laura Cristina

Psihologia transporturilor

6. Răulea Ioan Ciprian

Psihologia transporturilor

7. Vīrgă Delia Mihaela

Psihologia muncii şi organizaţională

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Membru

Specialitatea

1. Cucu-Ciuhan Geanina

Psihologie educaţională

2. Golu Ioana

Psihologie educaţională

3. Ioaneş Diana

Psihologie educaţională

4. Popovici Doru Vlad

Psihopedagogie specială

5. Sandovici Anişoara

Psihologie educaţională

6. Sterian Mihaela

Psihologie educaţională

7. Verza Emilian Florin

Psihopedagogie specială

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Membru

Specialitatea

1. Butoi Tudorel

Psihologie judiciară - tehnica poligraf

2. Găianu Pantilimon Alexandru

Psihologie aplicată īn domeniul siguranţei

3. Jianu Alexandru

Psihologie aplicată īn domeniul siguranţei naţionale

4. Prisăcaru Adrian

Psihologie aplicată īn domeniul siguranţei naţionale

5. Turc Ştefania Mirela Oana

Psihologie aplicată īn domeniul siguranţei naţionale

6. Vaida Hadrian Marius Jean

Psihologie aplicată īn domeniul siguranţei naţionale

7. Voicu Teodor

Psihologie aplicată īn domeniul siguranţei naţionale

Comisia de metodologie

1. Avram Eugen

 

2. Bīrle Delia Iuliana

 

3. Golu Florinda Tinella

 

4. Gotcă Ioan

 

5. Maier Roxana Viorica

 

6. Robu Viorel

 

7. Vochiţă Zoia

 

Comisia de deontologie şi disciplină

1. Daviţoiu Aurelian

 

2. Hum-Ursachi Gabriela Cornelia

 

3. Ioan Carmen Cătălina

 

4. Iocşa Pora Loredana Ramona

 

5. Iscru Tamara

 

6. Luca Adrian

 

7. Zoor Richard Vilmos