MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 125/2013

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXV - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 martie 2013

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

19. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

263. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

20. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

264. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică si siguranţă naţională

 

21. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltarea infrastructurii

 

265. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 

30. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 

274. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 

31. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 

275. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., precum şi pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 

32. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 

276. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS – S.A. Iaşi

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 26 din 24 ianuarie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

68. - Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei TIMIŞOARA 89 ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Ordin pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

3. - Decizie pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 23 februarie 2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 28 februarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 19.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea şi completarea art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 263.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 10 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 1 martie 2010, cu următoarea completare:

- La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

„Articolele 5 şi 51 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziţie de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a cărui valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro.

(3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziţia de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro.

(4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro.

Art. 51. - Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanţată, şi nici în cazul contractelor atribuite de un guvern altui guvern.»„

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 20.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 264.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2012, cu următoarea completare:

- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Toate obligaţiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în sarcina consiliului local sau a consiliului judeţean, de la data preluării acestora de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la predarea acestora către beneficiarii finali, cu excepţia celor referitoare la organizarea şi efectuarea lucrărilor în punctele de lucru.

(2) Executanţii au obligaţia ca în perioada execuţiei lucrărilor să respecte prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Obiectivele de investiţii, respectiv sectoarele de drum la care nu au început lucrările de construcţie, preluate în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de la beneficiarii finali se retransmit în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 21.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 265.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 30 august 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 30.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 28 februarie 2013.

Nr. 274.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10 din 3 aprilie 2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2U16.

Nr. 31.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 275.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 5 septembrie 2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 6 septembrie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 32.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS - S.A. Iaşi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 276.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 26

din 24 ianuarie 2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Acsinte Gaspar - preşedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Reveica Săcuiu în Dosarul nr. 7.400/105/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.542D/2012.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.543D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de Cristache Niculina în Dosarul nr. 7.663/105/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.559D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de Mărie Schmidt în Dosarul nr. 4.309/108/2011 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.564D/2012, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de Victoria Anghelache în Dosarul nr. 7.403/105/2011 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.

La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.542D/2012, 1.543D/20Î2, 1.559D/2012şi 1.564D/2012, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.543D/2012, 1.559D/2012 şi 1.564D/2012 la Dosarul nr. 1.542D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia pensiilor de serviciu.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 noiembrie 2012, pronunţate în dosarele nr. 7.400/105/2011 si 7.663/105/2011, si încheierea din 21 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 7.403/105/2011, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Excepţia a fost ridicată de Reveica Săcuiu, Niculina Cristache şi Victoria Anghelache cu prilejul soluţionării unor acţiuni civile având ca obiect revizuirea pensiei.

Prin Decizia civilă nr. 1.879 din 4 septembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 4.309/108/2011, Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011.

Excepţia a fost ridicată de Mărie Schmidt cu prilejul soluţionării unei acţiuni civile având ca obiect revizuirea pensiei.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia invocă, în esenţă, următoarele critici:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, nefiind justificată de o situaţie extraordinară şi urgentă. În acest sens, arată că deja exista o metodologie de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010, reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2010, astfel că nu era necesară o nouă reglementare în acest sens.

2. Dispoziţiile actului normativ criticat aduc atingere dreptului la pensie, drept fundamental, fiind astfel contrare art. 115 alin. (6) din Constituţie.

3. Prevederile de lege criticate sunt retroactive, afectând cuantumul pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011. În acest sens, sunt invocate cele statuate de Curtea Constituţională prin deciziile nr. 375/2005, nr. 57/2006 şi nr. 120/2007.

4. Aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 a generat o practică incoerentă şi neunitară, care a creat o situaţie discriminatorie între persoane din aceeaşi categorie socio-profesională, dintre care unele au continuat să beneficieze de pensii speciale, în vreme ce altele au fost private de acest drept, deşi se aflau în situaţii identice.

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 încalcă autoritatea de lucru judecat şi reprezintă o imixtiune inadmisibilă în activitatea autorităţii judecătoreşti.

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale consideră că dispoziţiile de lege criticate nu încalcă prevederile Legii fundamentale invocate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de constituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011.

Autorii excepţiei de neconstituţionalitate consideră că dispoziţiile actului normativ criticat contravin următoarelor texte din Constituţie: art. 1 alin. (4) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii civile, art. 16 alin. (2) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, art. 21 referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 47 alin. (2) privind dreptul la pensie şi art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă şi domeniul de reglementare al acestora.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 au mai fost supuse analizei de constituţionalitate în raport cu aceleaşi texte din Constituţie şi critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză.

Astfel, prin Decizia nr. 214 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, Curtea a reţinut că, „în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, existenţa unei situaţii extraordinare este motivată de Guvern prin trei elemente interdependente, consecinţe ale intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, şi anume: lipsa identificării documentelor necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare, impactul negativ al acestei situaţii asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, precum şi necesitatea stabilirii unei etapizări a procesului de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivităţii şi egalităţii, în scopul stabilirii în mod just şi echitabil a drepturilor de pensie, astfel încât persoanele îndreptăţite să aibă posibilitatea să identifice şi să depună la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activităţi profesionale.

Prin urmare, având în vedere împrejurarea că, prin aplicarea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2010, emisă în aplicarea Legii nr. 119/2010, în practică, s-a ajuns la emiterea unor decizii de stabilire a cuantumului pensiilor neconforme cu situaţia veniturilor realizate pe parcursul vieţii profesionale a destinatarilor măsurilor de recalculare, precum şi faptul că era necesară remedierea acestei situaţii într-un termen cât mai scurt, pentru a se asigura valorificarea în mod just şi în conformitate cu principiul contributivităţii a drepturilor de pensie ale unor largi categorii socioprofesionale, Curtea constată că această împrejurare avea natura unei situaţii extraordinare.

Cât priveşte condiţia ca situaţia extraordinară să impună, totodată, o intervenţie legislativă urgentă, Curtea constată că adoptarea măsurilor în cauză printr-o ordonanţă de urgenţă a fost modalitatea cea mai rapidă şi eficientă pentru a pune la adăpost drepturile constituţionale ocrotite prin art. 47 din Constituţie şi pentru a evita încălcarea lor (în acelaşi sens este şi Decizia nr. 919 din 6 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 15 iulie 2011).”

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

Referitor la criticile privind încălcarea dreptului la pensie şi a principiului neretroactivităţii legii civile, Curtea constată că se referă, în realitate, la dispoziţiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, acestea fiind cele care au dispus recalcularea pensiilor de serviciu potrivit principiului contributivităţii, cu excluderea părţii necontributive a pensiei.

Asupra conformităţii dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 cu art. 44 şi art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

De altfel, cele reţinute de Curtea Constituţională au fost confirmate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia din 15 mai 2012, pronunţată în Cauza „Abăluţă şi alţii contra României” paragrafele 13-20.

În cauza de faţă însă Curtea urmează a respinge criticile de neconstituţionalitate raportate la art. 47 şi art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât nu vizează reglementarea ce face obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa de contencios constituţional neputându-se pronunţa decât in limine litis.

Referitor la critica vizând încălcarea principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, Curtea reţine că aceasta priveşte, în realitate, modul de aplicare a actului normativ criticat, iar nu conţinutul reglementării, autorii excepţiei invocând faptul că instanţele de judecată au pronunţat soluţii diferite, care au dat naştere unor situaţii diferite între persoane aflate în situaţii identice.

Or, Curtea constată că probleme generate de o practică judiciară neunitară vizează aplicarea legii, aspect ce nu intră în competenţa sa.

În sfârşit, în ceea ce priveşte critica referitoare la încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat şi a dreptului la un proces echitabil Curtea constată că sunt avute în vedere hotărârile judecătoreşti pronunţate în legătură cu aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010, în special acelea care au avut ca efect blocarea aplicării acestui act normativ, prin anularea sa.

Or, prin Decizia nr. 214 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2012, Curtea a reţinut că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 nu fac trimitere şi nici nu urmăresc anularea ori lipsirea de efect a hotărârilor judecătoreşti amintite. Acestea îşi păstrează valabilitatea în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 119/2010, aşa cum a fost reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 737/2010.

Actul normativ criticat instituie însă o nouă procedură administrativă de calcul al pensiei, ce trebuie văzută ca o etapă distinctă, ulterioară recalculării. Prin urmare, Guvernul nu a intervenit pe cale legislativă pentru lipsirea de efect a unor hotărâri judecătoreşti, ci a instituit o nouă procedură ce a urmărit stabilirea cât mai echitabilă şi justă a pensiilor persoanelor menţionate în dispoziţiile art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Reveica Săcuiu, Niculina Cristache şi Victoria Anghelache în dosarele nr. 7.400/105/2011, 7.663/105/2011 şiV.403/105/2011 ale Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi de Mărie Schmidt în Dosarul nr. 4.309/108/2011 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 ianuarie 2013.

PREŞEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Fundaţiei TIMIŞOARA 89 ca fiind de utilitate publică

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Fundaţia TIMIŞOARA89, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 4, et. 3, ap. 12, judeţul Timiş, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 68.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

Modificări ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările si completările ulterioare

 

1. La punctul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„67. (1) Ajustările pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare se constituie periodic, pe seama cheltuielilor, şi se înregistrează în conturi distincte în funcţie de nivelul la care au fost identificate deprecierile, astfel:

a) ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual;

b) ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de credite şi alte creanţe care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;

c) ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creditelor şi creanţelor (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere potrivit lit. a) de mai sus.”

2. La punctul 93, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Activele şi datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (incluzând activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere), activele financiare disponibile în vederea vânzării, investiţiile păstrate până la scadenţă, instrumentele de datorie clasificate în categoria «împrumuturi şi creanţe» şi instrumentele de capitaluri proprii evaluate la cost se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 30 «Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare», cu excepţia instrumentelor derivate care se înregistrează în conturile deschise în cadrul grupei 31 «Instrumente derivate» şi a titlurilor de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun, care sunt înregistrate cu ajutorul conturilor din Clasa 4 «Active imobilizate».

(3) Activele financiare încadrate în categoria «împrumuturi şi creanţe», altele decât cele prevăzute la alin. (2), se înregistrează cu ajutorul conturilor corespunzătoare de credite, depozite constituite şi alte creanţe prevăzute de Planul de conturi.”

3. La punctul 145, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„145. (1) Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenţa distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată, evaluate la cost amortizat.”

4. La punctul 189, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Angajamentele aferente operaţiunilor efectuate în contul clientelei nu se înregistrează în conturile de angajamente în afara bilanţului, dar pot fi înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 99 «Alte conturi în afara bilanţului».”

5. Punctul 202, cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, se modifică după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 47 „Leasing financiar”, la următoarele conturi se modifică funcţiunea contabilă după cum urmează:

„B 471 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar B 4717 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat B 472 - Datorii din operaţiuni de leasing financiar B 4727 - Datorii ataşate şi sume de amortizat”;

b) în cadrul Clasei 5 „Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane”, grupa 59 „Rezultatul exerciţiului financiar”, la următorul cont se modifică funcţiunea contabilă după cum urmează:

„A 592 - Repartizarea profitului”.

6. Punctul 204, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, se modifică după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 1 „Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare”, grupa 19 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare”, conţinutul contului sintetic de gradul I - 191 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„191 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;”;

b) în cadrul Clasei 2 „Operaţiuni cu clientela”, grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela”, conţinutul contului sintetic de gradul I -291 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„291 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;”;

c) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 30 „Operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 3041 „Instrumente de datorie” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3041 - instrumente de datorie reprezentate prin titluri care nu se încadrează în definiţia de la pct. 2 al anexei II partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32, păstrate până la scadenţă sau clasificate în categoria «împrumuturi şi creanţe»;”;

d) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 3921 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3921 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;”;

e) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 4931 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4931 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;”;

f) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 4941 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4941 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate;”;

g) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 60 „Cheltuieli de exploatare”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 6037 „Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6037 - alte cheltuieli cu dobânzile şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, pierderi realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat şi cheltuieli diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;”;

h) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 63 „Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 6312 „Pierderi din reevaluarea şi

cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6312 - pierderi din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă;”;

i) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 6611 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6611 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe cheltuieli;”;

j) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 6621 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„6621 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe cheltuieli;”;

k) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 66321 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„66321 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli;”;

l) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 66431 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„66431 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe cheltuieli;”;

m) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 66441 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„66441 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe cheltuieli;”;

n) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 70 „Venituri din activitatea de exploatare”, conţinutul contului sintetic de gradul II -

7036 „Venituri din datorii constituite prin titluri” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7036 - venituri provenind, în special, din rambursarea anticipată sau din răscumpărarea de titluri emise de către instituţia de credit şi evaluate la cost amortizat;”;

o) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 70 „Venituri din activitatea de exploatare”, conţinutul contului sintetic de gradul II -

7037 „Venituri diverse din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7037 - alte venituri din dobânzi şi vărsăminte asimilate privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare, câştiguri realizate aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, altele decât datoriile constituite prin titluri, şi venituri diverse aferente operaţiunilor cu titluri şi alte instrumente financiare;”;

p) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 70 „Venituri din activitatea de exploatare”, conţinutul contului sintetic de gradul I - 709 „Alte venituri din activitatea de exploatare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„709 - venituri din vânzarea valorilor din aur, metale şi pietre preţioase, altele decât cele evaluate la valoarea justă, precum şi alte venituri din activitatea de exploatare.”;

q) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 74 „Venituri diverse din exploatare”, conţinutul contului sintetic de gradul I - 742

„Câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„742 - câştiguri din reevaluarea şi cesiunea bunurilor evaluate la valoarea justă;”;

r) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 7611 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7611 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare;”;

s) în cadrul Clasei 7”Venituri”, grupa 76”Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul II - 7621 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„7621 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela;”;

ş) în cadrul Clasei 7”Venituri”, grupa 76”Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 76311 „Venituri din reluarea deprecierii activelor financiare disponibile în vederea vânzării” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„76311 - venituri din reluarea deprecierii aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării, altele decât instrumentele de capitaluri proprii;”;

t) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 76321 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„76321 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;”;

ţ) în cadrul Clasei 7,,Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 76431 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„76431 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar;”;

u) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe”, conţinutul contului sintetic de gradul III - 76441 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„76441 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate;”.

7. La punctul 96 şi la punctul 124 alineatul (2), referirile la expresia „investiţiile/lor păstrate până la scadenţă” se vor citi ca referiri la expresia „investiţiile/lor păstrate până la scadenţă şi instrumentele/lor de datorie clasificate în categoria «împrumuturi şi creanţe»„.

8. La punctul 202 şi la punctul 204, în cadrul denumirii şi conţinutului următoarelor conturi: 192 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 292 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 3922 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 4932 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 4942 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 6612 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 6622 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66322 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66432 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66442 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 7612 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 7622 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 76322 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 76432 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 76442 „Venituri din ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, referirile la sintagma „ajustări specifice” se vor citi ca referiri la termenul „ajustări”, iar referirile la expresia „care nu sunt analizate individual în vederea stabilirii nivelului deprecierii deoarece nu sunt semnificative la nivel individual” se vor citi ca referiri la expresia „care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii”.

9. La punctul 204, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 3047 „Creanţe ataşate”, 391 „Ajustări pentru deprecierea titlurilor şi altor active financiare”, 6034 „Pierderi din cesiunea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe”, 66312 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe”, 70341 „Dobânzi”, 70342 „Câştiguri din cesiune”, 76312 „Venituri din ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe”, referirile la expresia „investiţiilor păstrate până la scadenţă” se vor citi ca referiri la expresia „investiţiilor păstrate până la scadenţă sau instrumentelor de datorie clasificate în categoria «împrumuturi şi creanţe»„.

10. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 304 „Investiţii păstrate până la scadenţă”, 3911 „Ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă”, 6034 „Pierderi din cesiunea investiţiilor păstrate până la scadenţă”, 66312 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă”, 7034 „Venituri aferente investiţiilor păstrate până la scadenţă”, 76312 „Venituri din ajustări pentru deprecierea investiţiilor păstrate până la scadenţă”, referirile la expresia „investiţii/lor păstrate până la scadenţă” se vor citi ca referiri la expresia „investiţii/lor păstrate până la scadenţă sau clasificate ca împrumuturi şi creanţe”.

11. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi: 6312 „Pierderi din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă” şi 742 „Câştiguri din reevaluarea bunurilor evaluate la valoarea justă”, referirile la termenul „reevaluarea” se vor citi ca referiri la sintagma „reevaluarea şi cesiunea”.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

În temeiul prevederilor:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile decide:

Art. 1. - Se adoptă Procedura privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Lazăr Balaj

 

Bucureşti, 8 februarie 2013.

Nr. 3.


*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

 

ARTICOLUL 1

Autoritatea competentă la nivel naţional în domeniul supravegherii în interes public.

Exercitarea şi scopul supravegherii

 

(1) în cadrul sistemului naţional de supraveghere în interes public a activităţii de audit statutar, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) este principala structură operaţională şi reprezintă totodată autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul supravegherii în interes public a activităţii de audit statutar, conform prevederilor art. 38 alin. (3), art. 43 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 90/2008).

(2) în temeiul atribuţiilor sale stabilite prin lege, CSIPPC exercită supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, prin modalităţile prevăzute de prezenta procedură.

(3) Scopul supravegherii este acela al asigurării urmăririi şi alinierii activităţii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene în domeniul standardului internaţional de audit (ISA) şi al Codului etic, precum şi acela al creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul supravegherii în interes public

 

(1) Obiectul supravegherii în interes public îl constituie activitatea auditorilor statutari şi a firmelor de audit.

(2) Activitatea desfăşurată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în exercitarea atribuţiilor sale este supusă supravegherii în interes public, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 75/1999).

 

ARTICOLUL 3

Modalităţi de exercitare a supravegherii în interes public. Dispoziţii generale

 

(1) Supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar se realizează prin:

a) solicitarea de rapoarte şi informaţii;

b) analiza şi verificarea acestora;

c) acţiuni de inspecţie la faţa locului.

(2) CSIPPC poate face recomandări în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a activităţii.

(3) Independent de formularea unor recomandări, CSIPPC poate dispune măsuri de supraveghere şi/sau aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor OUG nr. 90/2008.

 

ARTICOLUL 4

Modalităţi de exercitare a supravegherii în interes public. Dispoziţii specifice

 

(1) CSIPPC are dreptul de a solicita auditorilor statutari şi firmelor de audit orice informaţii referitoare la modul de îndeplinire a obligaţiilor şi atribuţiilor legale ale acestora în desfăşurarea activităţii de audit statutar, conform legii.

 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, CSIPPC are dreptul de a solicita CAFR orice informaţii referitoare la activităţile supuse supravegherii, considerate utile, pertinente şi concludente pentru atingerea obiectivelor urmărite.

(3) CSIPPC, în exercitarea dreptului său de a solicita informaţii, prin departamentele sale de specialitate utilizează instrumente precum raportări, chestionare, intervievări sau alte tipuri de solicitări, în funcţie de obiectivul avut în vedere.

(4) Chestionarea sau intervievarea se realizează conform prevederilor art. 7.

(5) CSIPPC analizează informaţiile obţinute din punctul de vedere al alinierii reglementărilor specifice ale CAFR la cerinţele directivelor şi ale altor reglementări europene din domeniul auditului statutar şi la cerinţele legislaţiei naţionale aplicabile activităţii de audit statutar, precum şi al aplicării tuturor acestor reglementări naţionale şi europene de către CAFR, auditorii statutari şi firmele de audit.

(6) CSIPPC poate efectua verificări cu privire la informaţiile obţinute pentru a constata dacă acestea corespund realităţii, cerinţelor directivelor şi ale altor reglementări europene din domeniul auditului statutar, precum şi cerinţelor legislaţiei naţionale aplicabile activităţii de audit statutar.

(7) CSIPPC, în exercitarea atribuţiilor sale, după caz:

a) emite instrucţiuni în aplicarea prevederilor art. 59 alin. (3) din OUG nr. 90/2008, în ceea ce priveşte activitatea CAFR;

b) declanşează procedura de investigaţie şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau disciplinare conform prevederilor art. 32, 33, 34, art. 40 alin. (1) şi art. 73 din OUG nr. 90/2008, precum şi a altor reglementări specifice, potrivit legii, în ceea ce priveşte activitatea auditorilor statutari şi a firmelor de audit; sau

c) emite recomandări în aplicarea dispoziţiilor legale către auditorii statutari, firmele de audit, CAFR, după caz.

(8) Instrucţiunile se adoptă prin decizie a Consiliului superior al CSIPPC.

 

ARTICOLUL 5

Activităţi principale ale CAFR supuse supravegherii

 

Supravegherea în interes public a activităţii CAFR, conform dispoziţiilor art. 2 alin. (2), implică cel puţin supravegherea următoarelor activităţi principale ale acesteia:

a) avizarea sau aprobarea actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR;

b) supravegherea activităţii CAFR de autorizare a persoanelor fizice şi a firmelor de audit;

c) supravegherea activităţii CAFR de retragere/suspendare a autorizării persoanelor fizice şi a firmelor de audit;

d) supravegherea activităţii CAFR de adoptare a standardelor de etică, de audit şi de control intern al calităţii activităţii de audit statutar;

e) supravegherea activităţii CAFR de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar;

f) supravegherea activităţii CAFR de formare profesională continuă;

g) supravegherea activităţii CAFR de asigurare a sistemelor de investigaţie şi disciplină;

h) monitorizarea întocmirii, actualizării şi publicării Registrului public;

i) supravegherea oricărei altei activităţi a CAFR cu impact asupra activităţii de audit statutar.

 

ARTICOLUL 6

Proceduri de supraveghere a activităţii CAFR specifice CSIPPC

 

(1) în vederea efectuării supravegherii menţionate la art. 5 se vor aplica cel puţin următoarele proceduri de supraveghere specifice ale CSIPPC:

a) avizarea sau aprobarea actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit se realizează în baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR;

b) supravegherea activităţii de autorizare a persoanelor fizice şi a firmelor de audit se realizează în baza Procedurii privind supravegherea activităţii CAFR de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit;

c) supravegherea activităţii de retragere a autorizării persoanelor fizice şi firmelor de audit se realizează în baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR;

d) supravegherea activităţii de adoptare a standardelor de etică, de audit şi de control intern al calităţii activităţii de audit statutar se realizează în baza Procedurilor privind supravegherea activităţii CAFR de adoptare a standardelor de etică, audit şi de control intern al calităţii activităţii de audit statutar;

e) supravegherea activităţilor referitoare la controlul calităţii activităţii de audit statutar se realizează în baza Procedurilor privind supravegherea activităţilor CAFR referitoare la controlul calităţii activităţii de audit statutar;

f) supravegherea activităţii de formare profesională continuă se realizează în baza Procedurii privind verificarea implementării Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari aprobate de CAFR;

g) supravegherea activităţii de asigurare a sistemelor de investigaţie şi disciplină se realizează în baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR, a Procedurilor privind supravegherea activităţii CAFR de adoptare a standardelor de etică, audit şi de control intern al calităţii activităţii de audit statutar şi a Procedurilor privind supravegherea activităţilor CAFR referitoare la controlul calităţii activităţii de audit statutar;

h) monitorizarea întocmirii, actualizării şi publicării Registrului public se realizează în baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR şi a Procedurii privind verificarea actualizării şi publicării Registrului public de către CAFR;

i) supravegherea oricărei altei activităţi a CAFR cu impact semnificativ asupra activităţii de audit statutar se realizează atât în baza Procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenţă asupra activităţii de audit statutar emise de către Consiliul CAFR, cât şi a altor reglementări aplicabile activităţii avute în vedere.

(2) Persoanele implicate în supravegherea în interes public şi în aplicarea procedurilor de supraveghere menţionate la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele de confidenţialitate, conform legii, inclusiv prevederile Procedurii privind respectarea cerinţelor de confidenţialitate de către personalul Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

 

ARTICOLUL 7

Solicitarea de informaţii prin intermediul chestionarelor sau interviurilor

 

(1) Chestionarul sau interviul este adresat auditorilor statutari, firmelor de audit sau CAFR, după caz.

(2) Chestionarul sau interviul, adresat auditorilor statutari, firmelor de audit sau CAFR, poate avea cel puţin următoarele obiective, în mod singular ori cumulativ:

a) cunoaşterea unor elemente de detaliu referitoare la activitatea de audit statutar desfăşurată de către auditorii statutari sau firmele de audit ori cu privire la exercitarea şi îndeplinirea de către CAFR a atribuţiilor stabilite prin lege;

b) evaluarea capacităţii organizatorice şi funcţionale a respondentului sau respondenţilor de a pune în practică o anumită reglementare ori mai multe reglementări din domeniul auditului statutar;

c) evaluarea modului în care respondentul sau respondenţii aplică o anumită reglementare ori mai multe reglementări din domeniul auditului statutar.

(3) Chestionarul sau interviul va prezenta, în preambul, obiectivul urmărit şi motivarea necesităţii acestuia.

(4) Chestionarul sau interviul poate fi urmat de un alt chestionar ori interviu, dacă informaţiile oferite iniţial necesită detaliere sau nu sunt clare ori complete.

(5) Răspunsurile la chestionare sau interviuri sunt analizate de CSIPPC. Rezultatul analizei se centralizează şi se prezintă, împreună cu eventualele recomandări, în cadrul unui raport sintetic, membrilor Consiliului superior al CSIPPC.

(6) în aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se va acorda un timp de răspuns la chestionare cuprins între 10 şi 20 de zile. Timpul de răspuns poate fi prelungit cu maximum 20 de zile, în urma unei solicitări motivate a respondentului. Timpul de analiză şi centralizare a răspunsurilor de către executivul CSIPPC, după parcurgerea etapei prevăzute la alin. (4), nu va fi mai mare de 20 de zile.

(7) Cel puţin o dată la 2 ani, cu respectarea prevederilor alin. (3), (4) şi (5), se va adresa un chestionar maşter către CAFR, care are ca obiective cel puţin evaluarea capacităţii organizatorice şi funcţionale a CAFR de a pune în practică reglementările din domeniul auditului statutar şi evaluarea modului în care CAFR aplică reglementările din domeniul auditului statutar, conform atribuţiilor sale legale.

(8) în aplicarea prevederii alin. (7), prin derogare de la prevederile alin. (6), se va acorda CAFR un timp de răspuns cuprins între 60 şi 75 de zile. Timpul de răspuns poate fi prelungit cu maximum 60 de zile, în urma unei solicitări motivate a CAFR. Timpul de analiză şi centralizare a răspunsurilor de către executivul CSIPPC, după parcurgerea etapei prevăzute la alin. (4), nu va fi mai mare de 60 de zile.

 

ARTICOLUL 8

Includerea rezultatelor supravegherii în Raportul anual al CSIPPC

 

O sinteză a rezultatelor supravegherii în interes public va fi inclusă în Raportul anual al CSIPPC, raport care se publică pe site-ul propriu, conform legii.